Folt takarja az üres zsákot

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20210224-folt-takarja-az-ures-zsakot

Párját ritkító szemfényvesztésben van része a magyar polgároknak. Politikai szerepjátszmában hamiskártyás játékos kínálja portékáit

Nevezzük Folt úrnak, aki már több ízben felfedte igazi természetét, mégis egyéni érdekekből követőkre talált. Bevallotta, hogy országunkat vezetve, mindent elk..t. Ez a cáfolhatatlan tény a kontraszelektált ellenzéki pártvezetők tetszését elnyerte, mert reménykednek abban, hogy náluk talán volt rosszabb is. A Soros György eszmeiségét követő tébolyda csatlakozott a végtelen egójú, vereséget el nem ismerő, zavarosan viselkedő, önmagát vezérnek kikiáltóhoz.

A magyarok országa azonban nem korlátozott képességű debilek gyülekezete. Hazánk polgárai hagyománytisztelők, amennyiben pozitív eseményekről van szó, és kiemelkedő polgártársaink, elődeink munkáját kell elismerni, méltatni. A böszmeségek császára foltként megtalálta zsákját. Csakhogy ez a zsák lyukas, és a belőle csordogáló szagos anyag környezeti ártalmakat okoz.

A baj az, hogy a folt is átereszt, hiába próbálta önmagát alkohollal impregnálni. Így aztán a zsák foltjával együtt sem ér többet, mint egy átázott papír-stanicli. Legfeljebb brüsszelikumnak nevezhető. A magyarok nem szeretik a hamisított külföldi árukat, sőt ki nem állhatják, várva a termék visszahívását.

Folt úr ilyen előélet után mégis szimultánt kezdeményezett az ország lakosságával. Míg Fischer, Szpasszkij sakknagymesterek nagyra becsült játékasztalához tódultak a szerencsés partnerek, ő erre nem számíthat. A civil társadalom olyannal nem kíván egy asztalhoz ülni, akit már többször mattolt. Magyarország nem játékasztal, rosszul gondolja bárki, ha azt hiszi, hogy lehet újból rablóprivatizálni és offshore cégekbe dugni.

Folt úr szekundásaival világrekordot állított fel a fairplay elleni vétségek tekintetében.

A kínlódását látó magyar választópolgárok, értékelve, hogy ragaszkodik a bolsevik kommunista hagyományokhoz a 2022-es választás kapcsán, remélhetőleg javasolni fogják, hogy önkéntes idegenvezetői státuszban a szoborparkban élje ki hatalommániás törekvéseit. Tény, hogy ott sem lesz könnyű az élet, mert a kiállítás tárgyait naponta kell törölgetni, viszont azok helyeit esetleg kedve szerint cserélgetheti.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

 

Az igaz demokrácia a közjót szolgálja

A Gyurcsány Ferencéktől származó maszlag nem ehető, viszont mindenkire ártalmas, mérgező

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20210210-az-igaz-demokracia-a-kozjot-szolgalja

Az egypártrendszer szerint összesűrített ellenzék kifogásolja, hogy a kormány nemzeti konzultációt indít a Covid–19-járvánnyal kapcsolatos életben lévő rendelkezések feloldásának véleményezésére. A polgárok hangjának figyelembevétele a demokrácia lényege, szemben olyan véleményekkel, amelyek ezt némaságra ítélnék.

A magyar polgárok közösségének határait a klasszikus nemzetfogalom határozza meg. Nemzetünk tágabb, mint államunk területe.

E felfogás jogos alapját a trianoni békeszerződés adja, amikor is a magyarságot brutális módon szétszaggatták az aljas gyarmatosító erők.

A magyar kormány határokon is átívelő gondoskodása összetartozásunk kifejező ereje. Sokan pártpolitikai szempontok alapján megkérdőjelezik polgárságunk többségének ezt az érzületét. Attól, hogy az igazságot bárki kétségbe vonhatja, az objektív tényeket nem lehet egyoldalúan figyelmen kívül hagyni. Így jár el a nemzeti konzultáció, amelynek végeredménye fontos tényeket állapít meg.

Az emberek megkérdezése sorskérdéseikről, annak figyelembevétele, a közjó szolgálata a demokrácia megkerülhetetlen szabálya. Nem lehet azok szavára hallgatni, akik megkerülik a népfelség elvét.

Az Európai Unió a nemzetek közössége, ebből következik, hogy a szubszidiaritás aranyszabálya az EU részéről sem kerülhető meg. Ezt tudomásul véve, nem tagadható meg a szavazatra jogosult huszonhét tagállam polgárainak közvetlen megkérdezése kiemelt sorskérdéseiben, majd parlamentjük döntése. Úgy tűnik azonban, az európai demokráciát cunamiszerűen elsöpri az ultraliberális ideológia kiszolgálója, a globalizáció, amely mostanság már fasiszta módszerekkel operál.

A birodalmi elképzelések megvalósításában a gyarmatosítás hívei a világtőke uraival szövetkeztek. Így aztán együtt van a pénz, paripa, fegyver, és odaözönlenek a nemzetek árulói is. Ezek a kontraszelektált pártérdekeket szolgáló képződmények nemzetük halála árán ily módon kívánják kielégíteni hataloméhségüket. A parazita bandázók nap mint nap hazudják a vöröset rózsaszínűnek.

Hasonló felfogásban működik a magyarországi ellenzék. Mit sem törődnek azokkal, akik ideológiai és gazdasági elképzeléseik szerint adtak nekik bizalmat. Ezek az emberek a csalás és átverés áldozatai lettek. A történelem kerekét azonban nem lehet visszaforgatni. Hiába gondolja Gyurcsány Ferenc Lenin nyomán, hogy szelleme élt, él és élni fog. A magyaroknak nincs szükségük kísértetjárásra.

A nemzeti konzultáció polgáraink jövőjének alakításához ad támpontokat. Most nem kevesebbről kell döntenünk, mint hogy életeket mentünk, vagy esetleg honfitársainkat ítéljük halálra. Bölcs döntéshez minél több gondolkodó polgár állásfoglalására van szükség. Több szem többet lát.

A konzultáció eredménye választást jelent, többségi állásfoglalást, a demokrácia üzenetét csakúgy, mint majd a 2022-ben kiírt országgyűlési választások eredménye. A nemzeti konzultáció által megismerhetjük embertársaink véleményét, ezzel lehetőséget adunk magunknak, de leginkább a felelős kormánynak a helyzethez igazodó felelős intézkedések meghozatalára, amelyeket a közerkölcs hangját követve, magunkra nézve is kötelezőnek tarthatunk.

Az ellenzék naponta újabb és újabb ötletekkel áll elő. Ígérnek fűt-fát, kormányzati felelősség nélkül. A Gyurcsány Ferencéktől származó maszlag nem ehető, viszont mindenkire ártalmas, mérgező.

A koronavírus miatt meghozott tiltó intézkedések feloldása a gazdaság villámstartjának elősegítése. A nemzeti konzultáción így mindannyiunknak felelősségteljesen kell véleményt nyilvánítanunk, hiszen nem mindegy, hogy milyen áron nyerjük vissza szabadságunkat. Kormányunk pedig tegye a dolgát körültekintéssel, és mindenkor legyen füle a nép hangjának elfogadására.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20210210-az-igaz-demokracia-a-kozjot-szolgalja

 

 

Egy újszülöttnek minden vicc új

Természetes dolog, hogy Amerika és Magyarország összehasonlítása a méretek miatt is óvatosan kezelendő

2021. JANUÁR 27. SZERDA. 4:15

Diszharmonikus jelenség, amikor egy feldicsért demokráciában az Egyesült Államok elnökének leváltására elindult az impeachment eljárás, a Capitolium elleni támadásért a felelősségre vonás. Amennyiben az elnök felelőssége bizonyítható lenne, akár képességeit is támadhatnák, hiszen nehezen elképzelhető, hogy az Egyesült Államok elnöke ellenlábasai érdekében harakirit követne el. Mi történt? Ki tudja, hogy a Trump-hívek vesztették-e el fejüket, vagy Biden hatalomra éhes követői hajtották-e végre a konspiratívnak is ítélhető támadó akciót. Mindenesetre eljárás és bizonyítás nélkül a liberális oldal már prejudikál.

Azt hihetnénk, hogy nekünk, magyaroknak ezzel a konfliktussal nincs dolgunk, hiszen kétségtelenül elítélendők a capitoliumi események. Szembetűnő, hogy ez nemcsak a mi véleményünk, hanem Trumpé és Bidené is. Azt a kérdést kell feltenni, akkor kinek az érdekeit szolgálta a Capitolium elfoglalása. Keresnünk kell a politikai érdekeltséget. Rögvest meg is találhatjuk, hiszen megindult a demokrata párt támadása Trump ellen, és ezzel együtt, pártérdekeik nyomán a show-műsor is őket szolgálta. Megteremtették Trump végleges eltávolításának lehetőségét az Egyesült Államok politikai életéből. Ezzel szemben a vesztesként kihozott, akkor még regnáló elnök a jog eszközeit vette sorba annak érdekében, hogy az általa vitatott hamis szavazatszámlálást bizonyítsa. Bidenék bevetették az internet feletti befolyásolásukat, és szabályosan lekapcsolták Trump igazságkeresését. Durván fogalmazva azt is mondhatjuk, hogy a játékasztalról bábuként söpörték le az elnököt, megakadályozva, hogy a finisben hatost dobjon és nyerjen. Tény, hogy az amerikai demokrácia az elnökválasztás időszakában torz tükröt mutatott a világ felé.

A tanulságokat azonban érdemes mérlegelni, azért is mert a 2022-es magyarországi választások kapcsán feltételezhető, hogy az ellenzék, megtámogatva az ultraliberális erőktől és pénzhatalmasoktól, hasonló módszerekkel fog élni. A módszerek nem újak.

Gyurcsány Ferenc Trumptól eltérően nem előző kormányzása eredményét sorolta fel a magyar polgároknak (nem voltak eredmények), hanem nemes egyszerűséggel felvállalta, hogy ő a demokratikusnak mondott választások egyik legnagyobb hamiskártyása. Trump fellendítette Amerika gazdaságát, míg Gy. F. hamis országjelentést küldött Brüsszelnek, eltitkolva a csőd felé zuhanást. Ezután megrendezte a capitoliumi események magyar előjátékát. Az általa semmibe vett tömeget a Parlament, majd a televízió székháza elé masíroztatta, saját kezében tartva a rendőrség irányítását. A titkosszolgálati módszereknek kilógott a lába. A cél az volt, hogy a békésnek induló polgári demonstrációt a csőcselék gyülekezésének lehessen nevezni. Ugye, Biden úr, nincs új a nap alatt, hiszen amikor az áldemokrácia szolgálatába kell állítani a kommunista módszereket, elégséges a mindig alkalmazható, jól bevált forgatókönyvet használni.

Trump azonnal elítélte a békés tüntetők között megbújó, felbujtásra bérelt csőcseléket. Gyurcsány Ferenc ezzel szemben kitüntette a tévé székházát nem véletlenül megvédeni képtelen rendőrök vezetőit. Ebből következik, hogy lehetséges, ők akár a miniszterelnök terveit valósíthatták meg. A balliberális sajtó, éppúgy, mint az Egyesült Államokban, rögvest bizonygatta, hogy nem a magyarországi többség elégedetlen az ország kormányzásával, hanem az ellenzék nem tudja és nem akarja megzabolázni híveit. A helyzet az, hogy a szög előbb-utóbb mindig kibújik a zsákból. Amikor 2006 októberében a rendőrség újból, jól kigondolt műveleti módszert követve, a békés ünneplésből hazaigyekvő emberek közé lőtt, majd lovasrohamot vezényelt, a tisztán látók számára kirajzolódott a diktatórikus rendszer. A világgal mégis sikerült elhitetni, hogy Magyarországon demokrácia van.

Ugorjunk 2009-re, amikor is már a polgárok elégedetlensége nőttön nőtt. Gy. F. a szabad választások kiírása helyett kihasználta a parlamenti többségét, és a haverját ültette a miniszterelnöki székbe. 2010-ben azonban tovább már nem volt mese, a cérna elszakadt, és a népfelség elve a gyakorlatban is érvényesült. Gyurcsány Ferencnek azonban ismét mázlija volt. Az újonnan megválasztott, kétharmados többségű kormány nem kezdett az Egyesült Államokhoz hasonlatosan impeachmentszerű eljárásba. Megismételve az 1989-90-es hibát, az országot tönkretevőket nem zárta ki a politikai életből. Hiba volt, mert a Medgyessy-Gyurcsány–Bajnai-éra társadalmi, gazdasági téren kézzelfoghatóan lerabolta az országot, a politika terén pedig elárulta az eddigi hatalmát biztosító MSZP-t. A hamisjátékos új partit kezdeményezett. Kivált az MSZP-ből. Fricz Tamást ismét érdemes idézni: Magyarország „egy következmények nélküli ország”. A népakarat másodszor sem valósult meg. A jámbor magyar emberek kivárták az országgyűlési választások végeredményét. A Fidesz–KDNP győzelme érdekében nem vetett be titkosszolgálati módszereket, lehetősége sem volt arra, hogy a szocliberális érzelmű sajtót befolyásolja saját érdekében.

A magyarországi demokrácia közelebb állt saját polgárainak akaratához, tűrőképes a hataloméhes, mindenáron kormányra kerülni akaró, mai időkre magát silóba helyezett ellenzékkel. Gyurcsány Ferencet elődjei megtanították az egypártrendszer kialakítására és az abból következő diktatórikus vezetés megvalósítására. A bolsevik és kommunista trükk szerint magához édesgette az identitásszegény, politikailag éretlen és képzetlen ellenzéki pártokat, rájuk csapta az ajtót azzal, hogy se ki, se be.

Az Orbán-kormány az elmúlt több mint tíz évben szemmel láthatóan nem volt érdekelt az ellenzéki pártok eltüntetésében. Erejét a közjó kialakításának szentelte. Időnként talán túlzott mértékben tett tanúságot politikai kulturáltságáról. Békésen eltűrte a hazudozást és az országunk kiárusításával foglalkozók magatartását. Tiszteletben tartja a népfelség elvét, kikéri az emberek véleményét sorskérdéseikről. Megvédte határainkat, erősítette családjainkat, hitet tett a zsidó-keresztény európai kultúra megőrzése mellett. Nemzeti felfogása kapcsán kiáll a kisebbségek érdekei mellett, szemben az Európai Bizottság elfogadhatatlan döntésével, amely, az EP javaslatát félrelökve, nem tartja fontosnak az európai őslakosság védelmét.

Érdemes elgondolkodni, figyelembe véve a harmincéves majdnem rendszerváltás tapasztalatait, hogy pártpolitikai viszonylatban miért nem sikerült az egészséges versenyszellemet kialakítani az ellenzékinek mondott pártokkal. Hogyan lehetséges az, hogy a bolsevik, kommunista, liberális fasiszta nézeteket valló ellenzék még mindig politikai tényező lehet? Úgy tűnik, hogy a jelenleg is folyamatosan a foga fehérjét mutogató ellenzéki őskövületi zagyot a polgárság többségi akaratával lehet csak véglegesen elküldeni.

Addig is vegyünk példát Amerika vagy a többi nagyhatalom viselkedéséről, amikor a demokráciát fenyegető csoportok, a hamis demagógiával feltüzelt emberek utcai randalírozását a hatalom törvényes erejével, kemény módszerekkel megakadályozza. Az alkotmányosság és a jogállamiság alapvető védelmét hatalmi eszközökkel is biztosítani kell. A rendbontás nem fajulhat odáig, mint amit a Capitolium elfoglalása kapcsán láthattunk.

2022-ben folytatni kell a jövőnket jelentő, családokra alapozott legitim kormányzást. Teret kell biztosítani azoknak a fiataloknak, akik elől a mostani, hataloméhes egypártrendszerbe tömörült politikai banditizmus elveszi azt a lehetőséget, hogy versenyképes és kulturált módon vegyenek részt konstruktívan politikai életükben.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

 

Egy újszülöttnek minden vicc új (magyarhirlap.hu)

 

Brüsszelita kufárok

Az idős embereket megkülönböztető módon, súlyosabb következmények mellett támadja a koronavírus

A pandémia idején elsődleges ellensége lett szüleinknek, nagyszüleinknek. Azokról beszélünk, akik életet adtak a ma élő fiataloknak, és akik elkerülhetetlenül találkoznak az öregséggel. Tudjuk, hogy az emberek életútja lehet hosszabb vagy rövidebb, de családi közösségük és kötöttségük rendíthetetlenül a szeretet temploma. A nemzeti közösség ugyan tágabb értelmezésre ad lehetőséget, azonban az összetartozás ezen a szinten sem valósulhat meg szeretet nélkül. Az anya és az anyaföld mágneses ereje örök érvényű. Innen kiszakadni bolygó hollandivá tesz. Mindannyiunknak tudnia kell, hogy hit nélkül nem teljesíthetjük életünk fő feladatát, a nemzedékek életéről történő gondoskodást. Keresztény hitünk szerint a belénk költözött Szentlélek sugallatára figyelve hatékonyabban tudjuk az Isten által ránk bízott munkát elvégezni.

Rohanó életünkben ritkán adódik a megállás lehetősége, általában futtában gondolkodunk. A világjárvány azonban kihelyezte a „stoptáblát”. Megfontolhatjuk miként kell viselkednünk, ahhoz, hogy cselekvéseinket az erkölcsi elvárások szerint végezzük. Az emberiség megújuló körforgása a születés és halál senki számára sem megkerülhető. A közösségi együttműködés szükségszerű intézmény, ahol a család és a nemzet prioritásokat élvez. Ezek azok a helyek, ahol az erkölcs és a közerkölcs betartása nem megkérdőjelezhető.

Világosan fogalmazva az emberi sorskérdések eldöntésében a politikai érdekek nem lehetnek tényezők és olyan veszélyhelyzetben, mint a pandémia, sokad rendűvé silányulnak. Mindazok, akik pártpolitikai érdekből elfelejtkeznek életet adóikról és veszélyeztetik őket, elítélendő emberek. Az egy párttá alakult ellenzék a persona non grata szerepét választotta. Azt a kormányt támadja, amelyet a brüsszeli adminisztráció vízfeje az életet adó vakcina beszerzése kapcsán megpróbál gúzsba kötni. Hátráltatja a világban már használt, kipróbált és elérhető életmentő orosz–kínai vakcinák alkalmazását, mondvacsinált indokok alapján próbálja ellehetetleníteni a beszerzést.

Épeszű emberek nem szoktak így viselkedni, ha mégis, egyértelművé válik, hogy felfogásukban a vakcinát gyártó cégek tulajdonosainak haszonszerzése megelőzi az európai polgárság érdekeit. Kockáztatják több százezer ember életét és ezért vállalni kell a felelősséget. A magyar mezes brüsszelita képviselők az Orbán-kormány felelősségét hangoztatják, miközben a védettséget adó vakcinák elutasításával felelősségükről bizonyítványt állítanak ki. Ne feledjük, hogy a kormány és az ellenzék közötti vakcina- és beoltatásvita kétkapus mérkőzés. Amennyiben az egészség­ügyi hatóságok Magyarországon sok kiváló magyar tudós hátterével az orosz vagy kínai vakcinák hatékonyságáról és biztonságáról nyilatkoznak, a mérkőzés eldől.

Magyarország polgárait nem lehet büntetlenül hátrányos helyzetbe hozni, és kitenni annak, hogy megakadályozzák a vírus elleni vakcinák felvételét. Az életet mentő vakcinák beszerzése kötelező feladat a kormány részére, amely világossá tette, hogy a mielőbbi életmentés jó esetben több ezer embert érint, ugyanakkor a nyájimmunitás megszerzése normális kerékvágásba helyezi az emberek mindennapjait. Gazdasági életünk repülő starttal beindulhat. A magyar érdekeket semmibe vevő ellenzéki brüsszeliták ne kufárkodjanak időseink életével júdáspénzekért!

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20210120-brusszelita-kufarok

 

 

 

 

A Makovecz-katedrális

Ember, csak nem hagyod, hogy Isten korlátozza a szabadságod, és emiatt ne élvezhesd az élet gyümölcseit? Ne hagyd magad, méltatlan hozzád. Tégy, amit akarsz, mert megérdemled

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20210108-a-makovecz-katedralis 

2021. JANUÁR 8. PÉNTEK. 4:10

Ezek a sátáni gondolatok már a paradicsomban elhangzottak Ádám és Éva megkísértésekor. A totális szabadelvűség, az anarchiába fulladó liberalizmus, a teremtővel való teljes szembehelyezkedés első mondatai. Ezek az elvek az ember túlhangsúlyozott szabadságát, pontosabban szabadosságát hirdetik, és kizárólag az egyéni jogokra, a lelkiismeret és az életmód szabadságára fókuszálnak. Olyanokra, mint például a korlátlan szexuális szabadság vagy a másság teljes felkarolása, napjainkban pedig az illegális bevándorlás, mint hamis emberi alapjog feltétel nélküli támogatása.

Az ultraliberalizmus végső célja nem más, mint a múlt, és a teremtett világban hívő ember történelmi, családi és nemi identitásának teljes felszámolása. A kommunisták, az ultraliberálisok, egyszóval a globalisták számára a gyökerek kiirtásának szerves eszközévé vált a normalitást biztosító rend és önfegyelem megtagadása, az egyházellenesség, a keresztényüldözés, és az ateizmus hirdetése.

Úgy nyolc évvel ezelőtt David Baer amerikai evangélikus teológia- és filozófiaprofesszor levelet írt a magyar egyházaknak, amelyben annak a véleményének adott hangot, hogy Magyarországon veszélybe került a vallásszabadság. Levelére Márfi Gyula érsek írt választ.

(A professzornak írt válaszlevél részletei bővebben az Új ember 2012. május 24-i számában olvashatók, Elmer István tollából.)

Érsek úr néhány megállapítását azonban itt is idéznünk kell:
„A barna hitleri és a vörös kommunista diktatúra után most a világhatalomra törő ultraliberális diktatúra veszélyeztet minket… Korábban is vallottak már az emberek hasonló elveket. Amit az ultraliberalizmus hirdet, nem modern, hanem nagyon is elavult eszme. Gondoljunk a Római Birodalom hanyatló szakaszára, amikor a családok ugyancsak szétestek. A színházak már nem nyújtottak katarzist, hanem egyre inkább az alacsonyabb ösztönöket szolgálták ki. Az emberek nem gyermekeikre, hanem szeretőikre voltak büszkék, egyre inkább elterjedt a homoszexuális és leszbikus magatartás, az arénákban a gladiá­torok egymást gyilkolták, s a keresztényeket vadállatok elé dobták… Mindez dekadens szemléletet mutat, amit ma modernként igyekeznek beállítani…Remélem, hogy létezik Magyarországon és Európában olyan fiatalság, amely még őriz valamit a kereszténységből, illetve rádöbben arra, hogy az ultraliberális életvitel pusztuláshoz vezet…”
A globalizmus hívei egyértel­műen a keresztény erkölcsnek, sőt magának a kereszténységnek üzentek hadat, ami mára a legüldözöttebb vallássá vált. A keresztényellenesek naponta gyilkolnak meg embereket csupán azért, mert azok hisznek istenben.

Reményik Sándor intelme örök: ne hagyjátok a templomot.

Nem hagyhatjuk, mert a kereszténység felszámolása, a hit kiirtása azt a rendet, önmérsékletet, szabálykövetést szüntetné meg, amely képes biztosítani a föld nyolcmil­liárd emberének társadalmi együttélését. Hiszen az istentagadó ultraliberalizmus, a rendnélküliség csupán olyan globális anarchiák elszabadítására képes, mint a BLM mindent felégető és értékeket megsemmisítő mozgalma, a sokszínűség pártolása közben a bőrszín szerinti megkülönböztetés a fehérek kárára, az antifák őrjöngő rombolása, az LMBTQ teremtett emberi létet megtagadó erőszakos nyomulása, a lengyel abortuszpártolással fűszerezett templomrongálások, vagy éppen – teljes önfeladás mellett – a terroristákkal tűzdelt illegális muszlim bevándorlók ráengedése a keresztény világra, amely „eredmények” az élhető emberi lét megszűnését vonják maguk után.

Annak a nemzetnek, amely fenn akar maradni, minden erőt be kell vetnie a hamis biztonságérzetet hirdető globalizmus ellen, mert a világ az ultraliberális nyomás miatt a normalitás utolsó másodperceit éli. Ha mi, magyarok ezer év után nem akarunk beolvadni egy kiút, rend és hit nélküli, sátáni világ olvasztótégelyébe, még ha oly egyedül is vagyunk, még ha Dávidnak is érezzük magunkat Góliáttal szemben, tennünk kell valamit. Tennünk kell valami olyat, ami megálljt képes parancsolni a világ szétzüllesztésének.

Boldog az a nemzet, amelynek olyan nagyszerű szülöttei vannak, akik örök érvényűt képesek alkotni. Örök érvényűt, mint Antoni Gaudí a Sagrada Famíliával, mint Cesar Manrique Lanzarote szigetével, vagy mint Makovecz Imre organikus épületeivel.

Makovecz Imrének volt egy grandiózus terve egy katedrális megépítésére, amely életművének összefoglalása, komplex világképének tükre, s amelyet Őszentsége, XVI. Benedek pápa megáldott.

A templomnak még nincs neve. Lehet a feltámadás vagy a hálaadás templomának is hívni. De lehet a kereszténység fennmaradásának katedrálisa is, amely oly erővel sugározná a világ működőképes létéhez elengedhetetlen rend és hit szükségességét, hogy talán még a legvadabb ateistákat is megérintené, és megfékezné lelkük indulatait.

Megfékezné, hiszen az üvegpadló, amely betekintést enged a mélybe, a gyökerekbe, ahonnan az emberi lét kiindult, a katedrális több száz angyaltól védett falai és a katedrális tornyainak összekötő szerepe a megfoghatatlan feljebbvalóval csak azokat nem gondolkodtatná el az élet valódi tartalmáról, értékei­ről, értelméről és lényegéről, akik már földi létükben lepaktáltak a sátánnal.

A terv még a Mester életében és akarata szerint Nagy Ervin építész tervezői asztalára került, ahol felfoghatatlan gyönyörűségű makettá, látható, felfogható valósággá vált. Egy az értékekben és istenben hívő család, a Somssich család nyolc évvel ezelőtt létrehozott egy civil alapítványt, amelynek elsődleges célja a Makovecz-katedrális felépítésének támogatása. Hogy ezalatt a nyolc év alatt mennyi munkát, utánajárást fektetett be a szerény alapító család a terv megvalósulásába, onnan tudom, hogy magam is kurátora vagyok az alapítványnak ugyanúgy, mint a terv létrejöttébe szintén rengeteg munkát beleölő Nagy Ervin.

A civil erőfeszítés lassan megérlelte a gyümölcsét. Egyre több civil szerez tudomást a tervről, és állnak a katedrális megépítésének gondolata mögé. Eperjes Károlynak, az alapítvány egyik tagjának hathatós közreműködése már eddig is sok eredményt hozott, és a Makovecz család is teljes mellszélességgel támogatja a terv megvalósulását.
És most talán jöhet maga a csoda. Az állam és a civilek összefogása egy, a világ romlásából kiutat mutató katedrális megépítésében, valahol olyan helyen, ahonnan az intő, és az élet eredetére és értelmére mutató szimbólum gyógyulást hirdethet az egész világ számára.

Így teljesedhetne be Pio atya ismert jóslata: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre.”

Nincs kétségem afelől, hogy amennyiben a kormány anyagi-és erkölcsi áldását és segítségét adná a katedrális megépítéséhez, az ellenzék legelszántabb képviselői tüzet okádnának a kereszténység lelki megerősödése miatt, mint ahogy az a megépítés civil szándéka nyilvánosságra kerülésének néhány napja után a közösségi média mocskos bejegyzéseiből máris látható. Lenne itt a bekerülési költségek mindenféle mértékegységre – éhezés, ingyenes alapjövedelem, covidtesztek – történő átszámítása, az ateisták, vagy – a migrációpártiak részéről – az iszlám képviselői érzékenységének megsértéséről szóló ideológiai, emberi alapjogokba ütközés miatti támadások, a személyes gyalázkodásokról nem is beszélve. Természetesen mindezek az EU meghatározó baloldali képviselőinek támogatásával és támadásával történnének.

De abban is biztos vagyok, hogy a határon kívüli magyarság nagy örömmel üdvözölné és támogatná anyagilag is a templom megépítését, mint ahogy jelentős anyagi támogatást nyújtottak a tengeren túli nemzettársaink a 2016-ban leégett székelyföldi Atyha templomának felépítéséhez is.

Jól tudjuk, hogy az 1948-at követő politikai fordulat után, a kommunista Magyarországon gyakorlatilag negyven évig nem lehetett templomot építeni. Úgyhogy épp itt az ideje, hogy a rendszerváltozás harmincadik éve után megépüljön világhírű építészünk tervezésében egy új, magyar, az egész világnak élhető jövőt üzenő, de mindenképpen a régió keresztény bástyáját jelentő katedrális.

(A szerző jogász)

A pozőr és szolgái

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20210107-a-pozor-es-szolgai

Nem tartana sokáig, hogy kiderüljön, a brüsszeli elit egy kézben tartaná Európa vezetését, megvalósítva a gyarmatosítók gyakorlatát

2021. JANUÁR 7. CSÜTÖRTÖK. 4:40

Magyarország Ellenségeinek Közössége, rövidített nevén: MEK.

Találó az elnevezés, mert az ellenzéki pártok vezetői, a MEK-mesterek hozták létre. Tudjuk, hogy kecskére nem lehet bízni a káposztát. Azt is elfogadhatjuk, hogy kecskehúsból nem szokás fasírtot csinálni. A nyáj főkolomposa („ismert főszakács”) azonban nem ismert lehetetlent, 2010-re lapot húzott és előételként a 2022-es országgyűlési választásokra a hiszékenyeknek felkínálta az ehetetlent. Előétele tőle telhetően nem korszerű, nem is hagyományos. Hagyományról azonban beszélhetünk családja és őkelme múltjával kapcsolatban. Gy. F. a múlttal kereskedik úgy, mint José Eduardo Agualusa portugál író főhőse. A vérveres múltat rózsaszínben tünteti fel, mint Eulalio, a gekkó.

Az MSZP-ben megfogant, de azt eláruló DK-s csakúgy, mint családjává vált elődeinek múltja, másról sem szólt és szól, mint hazaellenes tevékenységről. Ő és párttársai a volt MSZMP-ből jogutódlással alakult MSZP-sek az SZDSZ-szel karöltve kormányon csődbe vitték az országot. Most mintha semmi sem történt volna a reinkarnációs DK-val és Momentummal, rózsaszín jövőt ígér a nagyérdemű közönségének. Hataloméhségük a farkasok bandázása, aminek vége ugyanaz lenne, mint amit 2010-ben örökségül kaptunk. A pózőr újból szeretne vitustáncot járni az ország ablakában a föderalista Európa helytartójaként. Mindegy hogy névleg melyik szolgája lenne a miniszterelnök, Bajnai Gordon, Dobrev Klára vagy Karácsony Gergely, mert már látszik is, hogy a „hadúr” mindent visz.

Tegyük fel magunknak a kérdést: miként lehetséges a jogállamiság és a demokrácia keretei között az, hogy őkelme még mindig a politika színpadán tetszeleghet. Az autentikus válaszadáshoz vissza kell nyúlnunk 1989–90-ig. Ekkor a magyarok többsége joggal nehezményezte, hogy miért folytathatták tevékenységüket az MSZMP-sből MSZP-ssé átvedlett politikusok.

Antall József azt mondta „tetszettek volna forradalmat csinálni”. Nehéz lenne utólag megválaszolni, miért nem tettük ezt. Talán az 1956-os tapasztalatok intették a magyarokat az óvatosságra. Később 1989–90-ben a több mint negyvenéves külső és belső elnyomatás megszűntének eufóriája felejtette velünk, hogy az ellenség köztünk maradt.

Másrészt erkölcsi érzületünk a megbocsátást sugallta, nem gondoltunk arra, hogy ezzel vissza lehet élni.

Harminc évvel az úgymond rendszerváltozás után fogjuk a fejünket önmagunktól számon kérve az elmulasztott alkalmat.

A törvényt tisztelve szaktudással és békés intelligenciával elkészült a Zétényi–Takács-féle igazságtételi törvényjavaslat, amelyet a Sólyom László vezette alkotmánybíróság elvetett. Ennek a döntésnek az „eredményeit” a magyar társadalom harminc éve viseli.

A Fidesz–KDNP alatti kormányzás 2010 után kivezette a magyarok országát a lenézettségből. Kovács László azt mondta „merjünk kicsik lenni”, ezzel szemben az elmúlt időszak vezetése megerősödött nemzetet kovácsolt. Elismerésre került, mint ahogy az igazi demokráciákhoz illik, a népfelség elve.

A mesében elég volt, hogy Lúdas Matyi háromszor verte meg Döbrögi uraságot. Úgy tűnik, hogy a Fidesz–KDNP háromszor kétharmados győzelme az országgyűlési választásokon nem elég ahhoz, hogy a posztkommunista és ultraliberális erőket végre csendre intsük. Nincs más út, mint józan egymásra utaltsággal, hazánk iránti szeretettel, reggel, éjjel meg este ismételjük: elég volt!

A magyar polgárokat egy tőzsdespekuláns hamiskártyás nem tévesztheti meg. A Soros György által fizetett és szervezett brüsszeli nyomás ellenére sem fogunk térdre ereszkedni. Polgáraink jól tudják, hogy a pénztőkések által vezetett bankok a szegények hátán gazdagodtak meg. A tőlük elcsalt pénzből, a gyarmatok kirablásából származó javakból, könnyű megvásárolni egyes NGO-kat és az Európai Parlament erre alkalmas képviselőit. Segítségükkel civil köntösbe bújtatva az illegális bevándorlók közreműködésével föderális állammá lehet gyúrni az Európai Uniót. Nem tartana sokáig, hogy kiderüljön, a brüsszeli elit egy kézben tartaná Európa vezetését, megvalósítva a gyarmatosítók gyakorlatát.

Hazánkat a maihoz hasonló támadások a történelem során többször érték. A trianoni aljas országcsonkítás is csak úgy volt lehetséges, hogy Károlyi Mihály lefegyverezte a magyar hadsereget, így aztán a támadó antant segítségével Kun Béláék megvalósíthatták az őszirózsás forradalmat, amely magával hozta a proletárdiktatúra keserveit.

Jelenünkben a magyarság számára az útirányt a kor realitásai szabják meg. A történelem megtanított bennünket arra, hogy a mára ultraliberálissá vált „ellenzék” célja, mint mindig, mindenáron hatalomra kerülni, majd kiüríteni, felélni a magyarok szorgos munkájával ismét feltöltött élés- és kincseskamrát.

A mai „ellenzék” előreküldött porontyaival hermetikusan lezárja a politikai érvényesülés útját azon többségi fiatalok előtt, akik jövőjüket nem kívánják feláldozni meggondolatlan, önző érdekű balhéért. A fiataljaink nagy többsége nem kíván az MSZP és SZDSZ bukott politikusainak játszótársaivá válni. Nem vállalják a Brüsszelből kínált kollaboráns szerepet. Gyurcsányék bandázása végtelenül káros és mérgező az országot szívvel-lélekkel építeni akaró fiatalságunk számára. Olyan gondolkodó politikai kultúrával bíró új, dinamikus egységükre van szükség, amely minden porcikájában a közjóért és a népfelség tiszteletéért munkálkodik.

Meggyőződésem, hogy szavazati joggal rendelkező ifjúságunk meghatározó többsége nem szégyelli felvenni a koronás magyar mezt, és készen áll 2022-ben a mai „ellenzék” demokratikus körülmények közötti megszégyenítésére. Ezután lehetőség nyílik végre a politikai rendszerváltozás befejezésére, ahol is a valódi boldogulásukat kereső, nem pénz- és hataloméhes, versenyképes ellenzék, nem idegen érdekeket, hanem a magyar nemzetet szolgálhatja.

A 2022-es választásokra úgy kerül sor, hogy az „ellenzék” még az ördöggel is cimborálni fog. Célja az Orbán-kormány megdöntése, majd szégyenérzet nélkül a brüsszeli elit kezébe adnák szuverenitásunkat, országunkba telepítenék a rájuk szavazó illegális bevándorlókat, és rövid idő alatt eldáridóznák a magyar családok és polgárok által megteremtett javakat.

A jogállamiság és a demokrácia lényege a népfelség elve, és a szubszidiaritás azért van, hogyha egy kormány sorozatosan a közjó ellen vét, leváltható legyen. Hiba nélküli kormányzás nem létezik. A hibák javítására van idő a választásokig. Sportból hozott példával, ha a futballpályán a csapat egyik vagy másik tagja luftot rúg, és ha ezt az ellenfél gólra váltja, semmi sincs veszve, sőt! Ha a gólt kapott csapat profi módon, egy emberként tovább harcol, győzelme sem lehet kétséges.

Az elmúlt tíz évet tekintve a mai Orbán Viktor vezette kormány egységes és megtanult győzni. Míg az ellenfél az előválasztásokon keresi a ki tudja, milyen előéletű képviselőit, addig a regnáló kormányzó csapat mögött felnevelt játékosok ülnek a kispadon. A cseresor hosszú.

Csak ismételni tudom, hogy a „ellenzéki oldalra” friss levegőt kell beengedni és egyúttal kiszellőztetni az áporodottat. A haza szentélyében csak olyan képviselőkre van szükségünk, akik ismerik a parlamenti kultúra alapját, és tudják, hogy a kisebbségben lévők képviselete a nemzet szolgálatában lehetőséget ad arra, hogy a későbbiek folyamán akár többséget alkothassanak.

Ne feledjük, ahhoz, hogy ültetni tudjunk, időnként gyomlálni is szükséges.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)