A civilek gondolatszabadsága véleményekre kötelez

Jó érzés látni, hallani, hogy a magyarok egyre gyarapodó többsége a világ eseményeit követi, tanulságai szerint cselekszik. A politikai erőhatások, a gazdasági történések a társadalmak reakcióit váltják ki. A civil világ ösztönös reagálását egyre inkább felváltja a felelős gondolkodás, az egészséges türelmetlenség, amely vezetőik irányába magasabb követelményeket sugároz. Ez a következtetés azt mutatja, hogy a nemzetek polgárai ragaszkodnak a népfelség elismeréséhez. A valós demokráciához kapcsolódó szubszidiaritás egységességét tartják követendőnek.

Kétségtelen azonban, hogy a népek feletti hatalom birtoklása csábító erő, és vannak megszállottjai. A világuralomra törekvés az emberiség történelmének, sajnálatos módon, folyamatos része. A mai időkben az USA példája erre a bizonyíték. A gyarmatosítás új módszerei, a pénz és katonai hatalmaskodás eszközrendszerével, napi tényező. E módszer akkor lehet hatékony, ha az emberek butításával társulhat. A gondolkodó választópolgár kihívó ellensége a hatalmaskodásnak.

Söpörjünk a minket közvetlen érintő Európa és benne hazánk táján. Az időszerű eseményekre a gondolkodás szabadságából fakadó észrevételeinkkel válaszoljunk!

Az orosz-ukrán háború, amely szomszédunkban folyik, megfontolt reakciókra sarkall bennünket. Kormányunk cselekvései átgondoltak, a magyarság többségének akaratát tükrözik. Eszerint nincs jobb megoldás, mint a tűzszünet, majd a béketárgyalások. Az emberek életénél nincs drágább kincs!

Ukrajna harcát az Unió tagállamainak támogatása Európa-szintűvé alakította, azaz az USA és Európa Ukrajna mellett folytat háborút az orosz betolakodóval. Magyarország a béke pártján, nem kíván részt venni fegyverekkel e háborúban. Természetesnek tekintjük azonban az ukrán menekültek ellátását, valamint szolidaritást nyújtani az ott élő embereknek. Megállapíthatjuk, hogy Európa összes országának gazdasága elszenvedi ezt a háborút.

Misszióra van szükség, a harcoló feleket elválasztó sáv ENSZ fennhatóság alá vonására, amíg a béketárgyalások a feltételezett tűzszünet alatt eredményre nem vezetnek. Az állam irányításában meggyengült Ukrajna korrupcióban hempereg, a rend helyreállítása több tíz évig is eltarthat az elkerülhetetlen USA befolyás alatt. Drága „mulatság” lesz a hitelbe nyújtott dollármilliárdok kamatos törlesztése, pénzügyi gyarmatosítás megélése. Európa országainak részvétele az újjáépítésben a szolidaritásból befektetett összegeket nem fogja fedezni. Keresztényi alapokon ezt el is felejthetjük, vegyük úgy, hogy a békébe fektettük be és ez mindent megért.

A magyar háborúpárti ellenzék viselkedése kizárólag a politikai haszonszerzésre irányul. A választópolgáraiktól elhidegült uniós ellenzéki képviselők, a föderációs elképzelésekben ringatózó európai párttársaikkal karöltve, papucspolitikusokká váltak.

Górcső alá helyezve a 2022-es országgyűlési választásokat, döbbenten észleltük az ellenzékhez érkező külföldi dollárok millióit, amely a magyarországi választásokba történő beavatkozást világossá tették. Ez ma már de facto de jure tény.

Nevetségesen hangzik a CÖF-CÖKA társadalomfelvilágosítást szolgáló plakátjainak forrásaira hivatkozva azonos elbírálást keresni az ellenzékhez érkező, választásokat befolyásoló dollárok kapcsán.

A CÖF-CÖKA felé irányuló állami támogatások milliárdjairól megjelenő ellenzéki újságírók csapatainak írásai egytől egyig hazugságok. Az alapítvány a 2022-es választásokra külföldi, állami vagy közpénzt ellenőrizve és ellenőrizhetően nem használt. Az alapítvány a választásokon személyes érdekeltséggel nem rendelkezett, jelölteket nem indított.

Megjegyezzük azonban, hogy érdemes lenne a törvényi előírásokat az érintett NGO-k és a 99 Mozgalom elszámolásában is betartani. Például a főpolgármester sem állíthatja, hogy ha a mozgalmához érkező, 500 millió forintot érő adományokat rendezvényeken, dobozban szedték össze, erről nem is volt tudomása. Törvényi előírás, hogy ha egy mozgalom rendezvényeken, dobozokban pénzt gyűjt, az csak vezetőjének megbízólevelével és aláírásával teheti, amelyet két tanú is megerősít. Az összegyűlt pénzt tanuk előtt kell megszámolni, majd a számlavezető bank számlájára haladéktalanul megfizetni.

Tanulság, a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

A civilek gondolatszabadsága véleményekre kötelez

A farizeusság megtestesítője

Budapest főpolgármesterét jellemezni nem könnyű feladat. Azt mondják a szellemi honvédők, hogy farizeus. Jókai Anna szavaival, a farizeusság voltaképpen védelmi technika. „A farizeus az igazság látszatát papírmasé álarcként tartja az arca elé, kényelmes és lusta, önmagával elégedett, tapsikol és parancsol, kiválóságában jól érzi magát, a befejezettség téveszméjébe ragad.”

Budapest polgárai hitetlenkedve látják, hogy Karácsony Gergely nem ismeri fel az igazságot. Például azt, hogy a bicikli utak felfestése nem művészi alkotás, sokkal inkább kontármunka. A méhlegelő telepítése sem zseniális természetvédelmi gondolat. A főváros gazdasági csődbe terelése nem éppen gazdaságot kezelő bravúr.

Olyan ember, akit hazugságairól elhíresült Gyurcsány Ferenc hajánál fogva vezet. Egójába zárkózva helyben jár. Ártatlanságot tetet, bűnei bevallására képtelen. A tény, hogy a gyurcsányizmus mellékterméke súlyos terhe a fővárosnak.

Pár napja ismét kiderült, hogy politikai analfabéta. Kijelentette, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal. Tudatlanságra vall, nem ismeri fel, hogy nekünk, magyaroknak ki kell maradni az orosz-ukrán háborúból. Szellemi közösségünknek ezidáig sikerült. Józan hozzáállással a béke pártján állva. Szolidaritással fogadjuk az Ukrajnából érkező menekülők százezreit. Támogatjuk a helyben maradókat.

Ezzel szemben Karácsony Gergely az adófizetők pénzén Brüsszelbe telepített Jávor Benedekkel, az ellenzékieket ott vezető Gyurcsánynével együtt, saját hazájukra acsarkodva árusítják ki hazánkat. Legitim kormányunk megdöntésére törekszenek. Az EU-s pénzek visszatartását szorgalmazzák.

A főpolgármester szerencsére egyszemélyes hadüzenetet kiáltott az éterbe. Ezt talán még az agresszor sem veszi komolyan. Mindenesetre reméljük, hogy az orosz drónok és rakéták sziréna vijjogás közepette nem csapnak le ránk.

Fel kell tennünk a kérdést, lehet-e ez tűrni? A fővárosban csőd, az Európai Unióban Karácsony közreműködésével, a magyar emberek elleni hazugságok ismételgetésével, liberális, fasiszta roham. Nincs még egy országnak olyan ellenzéke, amely hataloméhségében nyíltan saját népének ellenségévé vált.

Nyílt bratyizás a pénzeszsák Soros Györggyel, paktum a dollárbaloldallal, valamint 214 milliárd tarlósi költségvetési hagyaték elszórása van a főpolgármester dicsőséglistáján.

Túlfizetett finanszírozással félig meddig befejezett beruházási torzók. Elképzelhető, hogy holnap arra ébredünk, hogy meghirdeti a Lánchídon a buszok és biciklisek üldözéses versenyét.

Budapest lakossága azt kérdezi, miként volt mersze, hivatali státuszát is figyelembe véve, összeírási szándékkal levelező szakon lakógyűlést hirdetni.

A vidékiek döbbenten látják, hogy a szegényebb önkormányzatoknak járó szolidaritási adót törvénytelenül visszatartja. Sorozatos hitelfelvételekkel, polgárok megkérdezése nélkül adósítja el az országot.

Se vége, se hossza az alkalmatlanság bizonyításának.

Végül ne feledjük, hogy önmagát is eladta, a Városházán lebzselő DK-s és ellenzéki megélhetési politikusok szolgája lett. A budapestieken múlik, hogy 2024. júniusában miként döntenek egy sorsrontó sorsáról.

Bejelentem, hogy szellemi honvédőink kezdeményezésére, a magánszféra támogatásával rövidesen országos plakátkampányt indítunk. Bemutatjuk a háborúpárti politikusokat.

Nézzünk velük farkasszemet!

Komolyan vehetjük-e az Európai Parlament kisebbségvédő állásfoglalásait?

2018 novemberében a generálisan Strasbourgban ülésező Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokról. Már az elején rögzítenek, hogy a testület ebben felszólította az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét, hogy dolgozzon ki véleményt arról, hogy az Európai Unió Bíróságának a T-646/13. sz. ügyben (Minority SafePack kontra Bizottság) hozott ítéletével. Ezt az állásfoglalást a rendelkezésre álló információk szerint a bécsi székhelyű Ügynökség még nem publikálta.

Visszatérve az állásfoglalásra, abban a Parlament többek között előadta, hogy ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy

folytassanak figyelemfelhívó tevékenységeket, amelyek érzékenyebbé teszik az EU lakosságát a sokszínűséggel kapcsolatban, és mozdítsák elő a kisebbségi kultúrák valamennyi békés megnyilvánulási formáját;

ösztönzi a tagállamokat, hogy tanterveikbe építsék be a nemzeti és etnikai kisebbségek történelmét, és mozdítsák elő iskoláikban a tolerancia kultúráját; arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy többek között az iskolákban – de ne kizárólag ott – kezdeményezzenek kulturális párbeszédeket a kisebbségi csoportok elleni gyűlölet különböző formáival és megnyilvánulásaival kapcsolatban; ösztönzi a tagállamokat annak biztosítására, hogy a megkülönböztetésmentességet, valamint a kisebbségekhez tartozó személyek történelmét és jogait általánosan érvényesítsék a nemzeti oktatási rendszerük alkotórészeiben.

Azt is hangsúlyozzák, hogy az Európai Unió egy kultúrákból, nyelvekből, vallásokból, hagyományokból és a történelemből kirakott mozaik, amely egy olyan közösséget alkot, ahol a különböző polgárokat közös alapértékeik egyesítik és Európának ez a gazdagsága magától nem marad fenn, és védelmezni és táplálni kell. A dokumentum azt is megerősítette, hogy az őshonos népeket jogaik gyakorlása során nem érheti semmilyen fajta megkülönböztetés, és joguk van kultúrájuk, hagyományaik, történelmük és törekvéseik méltóságához és sokszínűségéhez, aminek megfelelően tükröződnie kell az oktatásban és a nyilvánosság tájékoztatásában.

A nyelvi jogok kapcsán leszögezték, hogy a nyelv a kisebbségek kulturális identitásának és emberi jogainak alapvető eleme és

elő kell mozdítani a kisebbségi nyelvek magán- és közterületeken való, megkülönböztetés nélküli használatának jogát azokon a területeken, ahol jelentős számú, kisebbségekhez tartozó személy él, annak biztosítására, hogy a nyelveket át lehessen adni egyik nemzedékről a másikra, valamint az Unión belüli nyelvi sokféleség megvédésére.

A Parlament ennek kapcsán felhívta a Bizottságot, hogy erősítse meg azon tervét, amely szerint a nyelvi alapon történő megkülönböztetés elleni küzdelem potenciális eszközeként előmozdítja a regionális nyelvek tanítását és használatát az Unión belül, és támogatja a nyelvi sokféleséget és emlékeztetett arra, hogy a kölcsönös megértés és elismerés előmozdításának egyik módja az, ha elősegítik a kisebbségi nyelvek ismeretét azon emberek körében, akik nem tagjai az érintett kisebbségnek.

Bő egy esztendővel ezelőtt Románia uniós csatlakozásának sikeres következményeit vette számba Klaus Johannis államfő és Nicolae Ciuca kormányfő, a 2007-es csatlakozás 15. évfordulóján közzétett üzeneteikben sajtóhírek szerint.

Johannis talán nem véletlenül nem tért ki a kisebbségvédelem, különösen a romániai magyar kisebbség jogai kapcsán realizált eredményekre.

Példálózó jelleggel a kisebbségi jogokat megnyirbáló nyelvtörtvény, az úzvölgyi katonatemető kapcsán tapasztalt román nacionalista megnyilvánulások, vagy éppen a történelmi Magyarország térképével kapcsolatos túlzott hisztéria mind-mind ellentétben állnak az Európai Unió alapértékeivel. Legutóbb a köztársasági elnök közösségi médiában megjelent – az 1921-ben született székely himnuszból idéző – bejegyzése váltott ki szélsőséges nacionalista megnyilvánulásokat, ezúttal többek között a román külügy részéről.

Mindezek nyomán csupán bízhatunk abban, hogy Románia megszívleli, az Európai Parlament pedig érvényesíteni kívánja öt esztendővel ezelőtt deklarált és elfogadott álláspontját, miszerint

„a kisebbségi jogok védelme és előmozdítása alapvető a béke, a biztonság és a stabilitás megteremtése, a tolerancia, a kölcsönös tisztelet és megértés elősegítése, valamint az adott területen élő valamennyi személy közötti együttműködés előmozdítása érdekében”.

Forrás: Alaptorvenyblog.hu

Fotó: hirado.hu

Ifj. Lomnici Zoltán: Komolyan vehetjük-e az Európai Parlament kisebbségvédő állásfoglalásait?

Ha az uniós bíróság ellenünk dönt a gyermekvédelem ügyében, ellent kell állnunk

A tények kopogósak és magukért – illetve az unió elfogadhatatlan állapotáról – beszélnek – olvasható Fricz Tamás írása a Magyar Nemzet hasábjain.

Az Európai Bizottság néhány hónapja feljelentett bennünket az Európai Unió Bíróságán, mégpedig a 2022 májusában elfogadott gyermekvédelmi törvényünk miatt. E törvény célja valóban „borzalmas” az unió számára: el akarjuk érni, hogy a gyermekeinket megvédjük a szexuális másság óvodai, iskolai propagandájától, illetve el akarjuk érni, hogy a gyermekeink nevelése kizárólag a szülők joga legyen, nem pedig genderpropagandát népszerűsítő LMBTQ-aktivistáké.

A feljelentéshez az írás időpontjáig tizenöt (!) uniós tagállam csatlakozott a bizottság oldalán, s természetesen – ugyan ki gondolta volna? – a liberális fősodor uralma alatt álló Európai Parlament is beszállt a perbe ellenünk.

Itt tartunk most.

Sokáig tagadni próbálta Brüsszel, de ma már több ottani vezető politikus, EP-képviselő szájából elhangzott, hogy valójában éppen a gyermekvédelmi törvény az, amiért nem juthatunk hozzá a helyreállítási alapból nekünk jogosan járó pénzekhez.

Vagyis Brüsszel egy döbbenetes dolgot tett: egy eleve tagállami jogkörbe tartozó jogszabályunk kérdésébe beleszólt, szembemenve ezzel a lisszaboni szerződéssel, vagyis alapjogszabályokat sértett.

De ezt még tetézte azzal, hogy be is perelt bennünket ebben a témakörben, ami ezek után égbekiáltó nonszensz. Nem beszélve arról, hogy mindezt összeköti a nekünk járó pénzek visszatartásával, ami abszolút pofátlan és aljas eljárás velünk szemben.

(A legújabb, Európai Parlament velünk szembeni támadásaival ehelyütt nem is kívánok foglalkozni.)

Persze, a bizottság magyarázkodik, és az unión belüli kereskedelmi jogokkal igyekszik magyarázni a pereskedését és a pénz visszatartását, hiszen arra hivatkozik, hogy a genderpropaganda is kereskedelmi termék, s az unióban a kereskedelem, a szolgáltatások szabadsága alapjognak minősül.

Helyben vagyunk.

Amit ugyanis Brüsszel állít, az színtiszta és szemenszedett csúsztatás.

Miért?

Azért, mert az alapvető jogok között, ha ütik egymást, rangsorolni kell. Alapvető joggá vált a maastrichti szerződés nyomán a négy gazdasági szabadság – a munkaerő, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása a tagállamok között –, ám ettől még az alapvető emberi és állampolgári jogok nem veszítettek az érvényükből. Vagy talán az unió elitje szerint igen?

Mi a fontosabb: egy gyermek alapvető emberi joga biológiailag adott természetes emberi nemének kifejlődésében és joga a szüleik általi gondoskodásra, vagy egy teljesen álságosan „kereskedelmi” célúnak hazudott, a gyermekek természetes nemi fejlődését eltorzítani akaró propagandatevékenység meghatározott, genderideológiát gyártó NGO-k, drag queenek, transzvesztiták által?

A válasz nem lehet kérdéses.

Az első alapjog, valódi emberi jog, a második egy származtatott, az unió által a témára erőszakolt „jog”, amire 1992 előtt még csak nem is hivatkozhatott volna a brüsszeli elit.

Torzítsuk el mi is egy kicsit a kérdést!

Mi lenne akkor, ha a pedofílokat képviselő társaságok is kereskedelmi jogokra hivatkozva adnának ki kiadványokat arról, hogy a pedofília nem súlyos bűncselekmény, hanem – az újbeszél szerint – „gyermekszeretet”? Mi lenne, ha sorban adnák ki a könyveket erről, majd később az óvodákban és iskolákban is terjeszteni akarnák ezt? Akkor a bizottság a kereskedelmi jogokra hivatkozva megtiltaná bármelyik tagállamnak, hogy a pedofília ellen törvényt alkossanak, vagy ha van, azt visszavonassák a bíróság által?

De menjünk tovább!

Nemrég Spanyolországban felvetődött egy új „állatjóléti törvény” elfogadásának lehetősége, amely kimondaná, hogy az állatokkal való közösülés nem minősül bűncselekménynek, következmények nélkül lehet megtenni. A WEF, vagyis a Klaus Schwab által vezetett Világgazdasági Fórum – kedvenc globalista szervezetem… – is felzárkózott mind ehhez, és azt javasolja, hogy a többi országban is terjeszteni kell az állatokkal való közösülés újraértelmezését. Németországi LMBTQ-mozgalmárok már felvetették, hogy a zoofília elfogadása okán a Z betű is kerüljön a iménti mozaikszóba, amelyben ott van az igény, hogy az állatokkal való együttélés is legyen elfogadott, hiszen a szeretet „határtalan.”

Ezek után teszem fel a kérdést:

ha a zoofílisták terjeszteni akarják majd az állatokkal való együttélés, kvázi „házasság” lehetőségét – hiszen, mint tudjuk, „a család az család” –, méghozzá kiadványokban, óvodákban és iskolákban, akkor a nagytekintélyű bizottság majd pereket indít a zoofílok kereskedelmi jogainak védelmében?

Na, ennyit az őrületről.

Most pedig arról néhány mondatot, hogy mit tehetünk mi ebben a helyzetben, amibe belekényszerített bennünket Brüsszel.

Kiinduló tételem a következő: egészen egyértelműen megjósolható, és szinte biztosan arra számíthatunk, hogy az Európai Bíróság ítéletében elmarasztalja majd hazánkat a gyermekvédelmi törvény miatt, és arról határoz, hogy a törvényt törölnünk kell. Ezt szinte borítékolhatjuk. Természetesen fellebbezhetünk, húzhatjuk az időt, de a végeredmény ugyanaz lesz.

A kérdés ezek után adott: mit fogunk akkor tenni? Egyszóval: mit tehetünk? Szerény véleményem szerint három út áll akkor előttünk.

Első: elfogadjuk az ítéletet, és töröljük a magyar jogrendből a gyermekvédelmi törvényt.

Ezt nem javasolnám, két okból. Egyrészt azért, mert maga a bizottság és a bíróság járt, jár el jogtalanul, lábbal taposva az lissszaboni szerződést és az alapjogi chartát. Tehát ők a törvénytelenek, és törvénytelen eljárásokat nem szabad betartani, azokkal szembe kell szállni.

Másrészt, nemzeti identitásunk és nemzeti karakterünk alapja egyik nagyon fontos alapja a gyermekvédelmi törvényünk. Egyben szuverenitásunk szimbóluma is – persze, többek között, a migrációval szembeni ellenállásunk, a béke iránti elkötelezettségünk és a birodalmi, szuperföderalista elképzelésekkel szembeni fellépésünk mellett.

Ha a gyermekvédelmi törvényt feladnánk, önmagunkat, családpolitikánk alapjait adnánk fel, s mindazt, amit eddig felépítettünk.

Más országoknak is, akik bennünk látják a reményt, rendkívül rossz üzeneteket küldenénk. Onnan kezdve nem maradna szinte senki az unióban, aki a brüsszeli jogi diktatúrának ellen tudna vagy merne állni.

Második: látszólag elfogadnánk a bíróság döntését, mert szükségünk van az unió pénzére, de igyekeznénk valahogy kijátszani a döntést „okosban”, némi átalakítással, de valahogy ügyeskedve benne hagyva a gyermekvédelmi törvény lényegét. Úgy, hogy egy kicsit átvernénk a brüsszelieket – volt már erre példa. Egy kis fifika, egy kis ügyesség, egy kis magyaros ravaszság, és a kecske is jól jár és a káposzta is megmarad.

Erre azt mondom: nem tudom. Talán igen, talán nem. Nekem annyira azért nem tetszene ez a fű alatti megoldás, mert nem vállalnánk fel egy olyan konfliktust nyíltan, ami számunkra alapvetően fontos. Hogy is mondta AdyPetőfi nem alkuszik. Ettől persze még lehet is, szükséges is sok esetben megalkudni, kompromisszumot kötni. Ez nem ördögtől való. De!

Alapvető, lényeges, identitásunk legfontosabb kérdéseiben én inkább Petőfi felé húzok.

De ez persze egy vélemény, és lehet, hogy nincs igazam.

Végül a harmadik: nem hajtjuk végre a bíróság jogerős ítéletét, tehát egész egyszerűen nem töröljük el a parlamenttel a gyermekvédelmi törvényt.

Én teljes szívvel ez utóbbit javaslom.

Ez precedens értékű lépés lenne egy tagállam részéről, de szerintem éppen ebben rejlik a nagyszerűsége és a nagyívűsége.

Ugyanis ezáltal jeleznénk a következőket. a) A bizottság és a bíróság valójában jogszerűtlenül beleszólt egy tagállam belügyeibe, és ez teljességgel elfogadhatatlan, ez az unió hagyományos értelemben vett végét jelenti. Ha ebben engednek a tagállamok, az unió valóban teljhatalmú, a jogállamiságon és demokrácián túllépő autokráciává válik, korlátok nélkül, s innentől kezdve azt csinál, amit nem szégyell. Ezt nem engedhetjük, mert mi még mindig az unió fennmaradását szeretnénk, de nem azon az áron, hogy kialakul egy valahai Moszkva vagy egy mostani Egyesült Államok az unióból.

b) Arra késztetjük ezzel a lépéssel a teljes Európai Uniót a tagállamokkal, a bizottsággal, parlamenttel együtt, hogy valóban vita induljon el arról, mi történik az unióban, hova jutott, s merre mehet tovább. Ez a vita ugyanis tavaly is elmaradt, amikor egyfajta szánalmas látszat-konferenciasorozat zajlott az unió lehetséges jövőjéről, minden érdemi következmény nélkül.

Egy ilyen lépés ugyanis mindenkit állásfoglalásra késztetne, s végre igazi érvek csaphatnának össze, igazi és valós újragondolása történhetne meg annak, mi legyen az unióval.

És ne féljünk! Lesznek, akik kiállnak mellettünk. Csak József Attilát idézem ide A bűn című verséből: „És észreveszek valakit, ki szemmel, melegen, jelez, csak ennyit: Vannak itt… s te nem vagy idegen…”

Európa földjén járunk, talpunk alatt Európa. Amerre lépünk, annak kulcsfontosságú jelentősége van.

Forrás: Magyar Nemzet

Szerző: Fricz Tamás

(Címkép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)

Fricz Tamás: Ha az uniós bíróság ellenünk dönt a gyermekvédelem ügyében, ellent kell álnunk

Nyílt levél Budapest főpolgármesterének

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Öntől lakógyűlésre kaptam meghívót. Ennek a levélnek a tartalmát politikai tanácsadói biztos jól megrágták, mielőtt nem kis összegért útjára bocsájtották a kormányt kritizáló összefoglaló véleményét.

A lakók által megbízott közös képviselők éves közgyűléseken bemutatják gazdálkodásuk eredményeit, pontról pontra elszámolnak a rájuk bízott befizetésekkel. Vállalják munkájuk minősítését, rossz esetben munkaviszonyuk felmondását.

Főpolgármester úr az ilyen részletes megméretésnek nem teszi ki magát. Tudja, hogy munkájának „gyümölcse” Budapest csődje!

Mint budapesti lakos joggal érezhetem, hogy regnálásának utolsó éve sokba fog kerülni nekünk, adófizetőknek. Újabb és újabb hitelfelvételek jönnek, mert különben bezárhat a Városháza.

Levele preambulumában, idézem, így ír: „Budapest sorsa most azon múlik, hogy mi, budapestiek kiállunk-e városunkért?”.

Budapest sorsa Önön múlt. Úgy tűnik, több éves regnálása alatt sem jutott odáig, hogy megismerje a budapestieket. Nem csoda, mert politikai ambícióit mindig munkakörének teljesítése elé helyezte. Tanácsadóit ellenzéki pártokból bőségesen merítve választotta, számítva a DK vezér, Gyurcsány Ferenc támogatására. Ez is egy adat arra, miként tapsolta el a Tarlós István által hagyatékként átadott 240 milliárd forintot. Az már biztos, hogy nem költötte a 3-as metró klímaberendezéseire.

Budapest lakói nem nyeretlen kétévesek. Amikor Ön törvényi kötelességét megszegve nem fizeti meg az alacsonyabb bevételű sorsot élő önkormányzatoknak a szolidaritási adót, egyszerűen fogalmazva törvényt sért.

Autósokra vonatkozó fóbiája a számtanra is igaz, mert ha a 240 milliárd indulótőkéből levonjuk az 50 milliárd szolidaritási adót, az egyenlő lesz +190 milliárddal. Hol van ez a pénz?

Főpolgármester Úr!

A lakógyűlés összehívása levélben megismert ötletszegénységére vall, a nemzeti konzultáció másolását idézi. Ha nemzeti konzultációt akart volna, siralmas végeredményre számíthatna, tekintve, hogy a főváros a nemzeté is.

Szakmai tudás, vezetői erények, készségek hiányában ne kísérletezzen tovább. Budapest lakói 2024. nyarán talpára útilaput kötnek. Most már tisztában vannak azzal is, hogy egy önismeret és önbírálat nélküli főpolgármester sajnálatot sem érdemel. Kijelentése, hogy Magyarország és Oroszország háborúban áll, egyéb hazugságai közé sorolandók.

Az Ön háborúja Gyurcsány Ferenccel zajlik, ahol meglátásom szerint egyikük sem nyerhet.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke
budapesti lakos
egyedi azonosító: LGY-7122-DNKJ

 

 

Gyurcsány második őszödi beszéde

A magyar baloldal nyakig benne van az EU-s pénzek blokkolásában

Gyurcsány Ferenc a minap egy rádióinterjúban döbbenetes állításokat tett. Elismerte, hogy Brüsszel célja ma az, hogy megbuktassa Magyarország kormányát, és hogy a magyarok ne kapják meg a nekik járó uniós forrásokat. Szólt arról is, hogy szándékosan jogi természetűnek álcázzák az európai politikai támadásokat Magyarország ellen. Ezt egyes politikusok azonnal Gyurcsány „második őszödi beszédének” nevezték, utalva ezzel arra, hogy 2006 májusában, egy hónappal a választási győzelem után az MSZP-frakció zárt balaton­őszödi ülésén Gyurcsány kormányfőként elismerte, hogy csalással, a választók félrevezetésével, „trükkök százaival”, hazugságokkal tudták csak megnyerni a választásokat.

Az a Gyurcsány beszél korrupcióról és jogállamiságról, akinek 2011. szeptember 12-én megvonták a mentelmi jogát. A háttérben a Sukoró-botrány körüli események álltak, annak a gyanújával, hogy a második Gyurcsány-kormány befolyásolta a Joav Blum vezette amerikai–német–izraeli befektetői csoport és a magyar állam közötti ingatlancserét, aminek következtében a magyar állam 1,3 milliárd forintos veszteséget szenvedett el a „téves becslések” miatt.

Vagy: a bukott baloldali miniszterelnök üzleti előéletének egyik legbotrányosabb fejezete volt a balatonőszödi kormányüdülő egyik értékes villájának megkaparintása. Az 1994-ben kötött lízingszerződés – amelyet a Központi Állami Üdülő- és Oktatási Központ kötött Gyurcsány Ferenc cégével, az Aldo Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Tanácsadó Kft.-vel – több tíz millió forintos bevételkiesést is okozhatott az államnak. Később, a hatályos jogszabályok ellenére a Kincstári Vagyoni Igazgatóság nem kérte ki a pénzügyminiszter engedélyét ahhoz, hogy a kormányüdülő egyik villája kikerüljön a kincstári vagyonkörből, és átkerüljön Gyurcsány cégének tulajdonába.

A 2010 előtti kormányok időszakát többek közt a korrupciós botrányok, a jogállamiság sárba tiprása és a politikai felelősség általánosan hanyag kezelése jellemezte. Antiszo­ciális politika, az első őszödi beszéd, a ­2006-os tüntetéseken végrehajtott brutális rendőri ak­ciók és azok kezelése, a visszás vagyonkezelési ügyben való részvétel, a felelőtlen gazdaságpolitika, amely az országot csőd a szélére sodorta. A gőg, amellyel Gyurcsány egy 2004-es tévéinterjúban így jellemezte a jólétre és az életminőségre való törekvést: „Akinek kétszobás lakása van, az általában megérdemelne hármat, akinek három, az négyet, akinek négy, az egy családi házat; akinek öregedő, öregecskedő felesége van, az fiatalabbat, akinek rendetlen gyereke van, az rendesebbet.” Mindezek jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy több mint másfél évtizede folyamatosan ő a legnépszerűtlenebb és legellentmondásosabb politikus Magyarországon.

Gyurcsány Ferencet a Die Zeit német lap 2005-ben a magyar Tony Blairnek nevezte. De mi a közös a két politikusban?

Például az, hogy Blairt sokszor kritizálták amiatt, amiért nem fordított figyelmet a brit kormány tagjainak eltérő véleményére, valamint a parlament véleményére. Akinek kormányfői hozzáállása sokszor inkább az elnöki rezsimek államfőinek szerepfelfogásához hasonlított. Gyurcsány még nála is tovább ment: nem véletlen, hogy csaknem kilencven százalékot kapott az MSZP ­2007-es elnökválasztásán, a nyilvános vitán nem akadt felszólaló, aki a politikai kudarcok, a sikertelen gazdasági kormányzás, a romló népszerűség dacára érdemben bírálni merészelte volna őt vagy a koalíciót. Az MSZP-n belüli elfojtotta az alternatívát, sőt nemcsak a párt, hanem egy ország „elnökeként” próbálta érvényre juttatni programját – neki azonban a világpolitika ellentmondásos alakítása helyett az itthon kapkodva erőltetett, erőszakos „reformpolitika” maradt.

­2007-ben, a tízéves Blair-kormányzás után a hatvanmilliós brit lakosságból tizenegymillióan éltek szegénységben, és az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) jelentése szerint az Egyesült Királyság akkor a gyermekjólét tekintetében a legutolsó helyen állt a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) azon huszonegy tagállama között, amelyek a tanulmány tárgyát képezték. Ami pedig hazánkat illeti, a Gyurcsány nevével fémjelezhető 2010 előtti kormányzást követően hosszú évekbe telt a társadalmi talpra állás; így 2012-ben még 3,2 millió magyar volt szegény vagy kirekesztett, 2021-re azonban ez a szám 1,8 millióra csökkent.

De ami a leginkább közös pont, hogy sem Blair, sem Gyurcsány nem képes és nem hajlandó vállalni a morális felelősséget a korábbi politikai szerepéért.

Gyurcsány mostani interjúja szerint: „a magyar polgárnak nincsen saját véleménye általában”, hanem „visszamondja saját referenciacsoportjának a véleményét”. Tényként közli azt is: „Ha a magyar nyilvánosság nyolcvan százalékát a Fidesz uralja, akkor az, hogy a magyar választópolgárok többsége a Fidesz véleményét visszhangozza, az nem csoda”. A DK elnöke ezt is mondja: „Nincs szabad akarat szabad nyilvánosság nélkül. Az, hogy kire szavaznak a magyar polgárok, az nem a magyar polgárok véleményéről tudósít minket, hanem a hatalom akaratáról.”

A valóság ezzel szemben az, hogy ma sokszínűbb a magyar médiapiac, mint húsz-harminc éve volt. A rendszerváltozás utáni években a privatizált sajtópiac hazai tulajdonosi és ideológiai átalakulása kilencvenszázalékos baloldali-liberális médiatúlsúlyt eredményezett, és a baloldal 2000-es évekig jellemző médiadominanciáját részben a nemzeti jobboldal tudatosodó sajtópolitikája, részben pedig az internet térnyerése szüntette meg.

Gyurcsány állításával szemben a Nézőpont Intézet és a Médianéző Központ Sajtószabadság Magyarországon 2023 című tényalapú elemzése szerint Magyarországon valamennyi hírforráshoz bárki könnyen hozzáférhet, mivel ehhez a technikai feltételek is rendelkezésre állnak, és a magyar médiafogyasztók maguk is politikai mindenevőknek számítanak, azaz a magyarok háromnegyede (76 százalék) fogyaszt kormánybarát és négyötöde (nyolcvan százalék) kormánykritikus médiatermékeket. Rá­adásul a Spirit FM, amelynek az interjút adta, az ATV csatorna rádiós testvérintézménye. Tény, hogy az ATV a baloldal szócsöve, ahol Gyurcsányné is rendszeres vendég.

Gyurcsány új, botrányos nyilatkozata szerint az EU-források nem fognak megérkezni, „nem tud jönni uniós pénz Magyarországra”, mert ez „világos, mint a nap”, „reménytelen”. Ez pedig a „NER rendszerének a halálát jelentené, ha megcsinálnák, akkor vége van az Orbán-rendszernek”. Gyurcsány beszéde szólt pártja EP-béli szerepéről is: „Ez úgy megy, hogy a mi elképesztően aktív európai parlamenti képviselőink azok iszonytató mennyiségben tárgyalnak és elvégzik a dolgukat, az Európai Parlament és az Európai Bizottság embereivel folyamatosan. Megpróbálják megértetni, mi történik Magyarországon. Ebben sok munka van.”

A tények szerint tehát a Demokratikus Koa­líció EP-képviselői arra használják az Európai Parlamentet, mint politikai-érdekérvényesítési arénát, hogy Magyarország pénzügyi-gazdasági helyzetét nehezítsék a minél több és keményebb uniós eljárással, a hazánknak járó EU-s források visszatartásával, és ehhez adott esetben újabb eszközrendszerek bevezetését is sürgetik.

Dobrev Klára, a párt EP-képviselője (Gyurcsány Ferenc felesége) tavaly levélben fordult az Európai Parlamenthez annak érdekében, hogy megakadályozzák az Európai Bizottság és Magyarország megállapodását, így meggátolva azt, hogy hazánk végre megkaphassa a neki járó uniós forrásokat. Az EP-ben az Orbán-kormánnyal ellenséges partnerekkel működnek együtt a módosító javaslataik kidolgozásakor. Rónai Sándor DK-s EP-képviselő néhány héttel a magyar parlamenti választások előtt, de már az ukrajnai helyzet háborúvá eszkalálódása idején árnyékelőadói minőségben beterjesztett Jelentés a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről című jelentésében a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárások további kiterjesztését szorgalmazta.

A tények tehát valóban azt mutatják, hogy Gyurcsány, aki kormányon az alkalmatlanság okán tett sikertelenné egy országot, most, ellenzékben már egyenesen érdekelt a magyar kormány EU-általi ellehetetlenítésében és végső soron a legitim nemzeti vezetés megbuktatásában, miután koherens és hiteles világképpel és érdemi közpolitikai programmal nem tud szolgálni a magyar választóknak.

Ifj. Lomnici Zoltán írása