Gerendaszeműek

Mások szemében meglátják a szálkát, de a sajátjukban a gerendát sem veszik észre. Ez nem véletlen, hanem tudatos cselekvés. Öngyógyításhoz lelki készség és hazaszerető szív kellene. Ez nem áll rendelkezésre, sőt viselkedésük igazolja, hogy emellett nagyothallók. Csukott szemmel és füldugóval, kijelölt kerékpársávon sem lehet közlekedni, mert az tekepályává válhat. Véletlennek így nem mondható, hogy ütköznek, botladoznak, miközben saját követőik bizalmát is vesztik.

Előzőek alapján hiszem, hogy könnyen ráismerhetünk a magyarországi ellenzéki pártok és a fővárosi Városházába küldött csődmesterek tanácsadó bagázsára.

Idegesen mondják, hogy múltbéli tetteiket ne ismételgessük, azóta változtak, szakmai tudásuk növekedett, levetkőzték hibáikat, mindazokat, amelyek a népharagot méltán kiváltják, kiváltották. Olyan mértékben, hogy vezérük azt kapta, amit érdemelt: az örök bukottá válás börtönét. Hiába puccsolta saját, őt magasba emelő pártját, megalakítva a DK-t, csak azt érte el, hogy politikai börtönrácsára nagyobb lakat került.

A magam részéről már-már szégyellem, hogy a DK-sok és a hozzájuk csatlakozó, őket szolgaian követő pártok régebbi és jelenlegi, politikát és erkölcsöt gyalázó bűneit soroljam.

Tény azonban, hogy több mint húsz éve mindent megúsztak. Pénzt, paripát, fegyvert kaptak és kapnak külföldi haszonszőrű barátaiktól. Elnyerték a dollárbaloldal címet, lovakkal törtek a békés emberekre, import gumilövedékekkel fenyítettek. Sőt! Az amerikai „demokraták” az EU parlamentjének korrupciója által is hírhedtté vált többségével, Sorosék ügynöki hálózatával legitim kormányunk megdöntésére szövetkeznek.

Álcivil szervezeteket alakítottak és a köldökzsinóron táplált NGO-kal egy irányba menetelnek.

Mondhatjuk, nincs új a Nap alatt. Azok a kommunista módszerek, melyek a társadalom tagjainak szembeállításával az összetartozás erejét bombázzák, régről ismertek.

A kárpátaljai magyarok és az ukrán emberek háborús feláldozása céljaikat szolgálja. Háborúpártiak. A nemzeteknek éltető erőt adó zsidó-keresztény kultúra lerombolásához kútmérgezéshez hasonlóan, ránk szabadítanák az illegális bevándorlókat, a szülőket megfosztanák gyermekeik közvetlen szeretetén alapuló nevelési szabadságuktól.

A valódi civilek tisztelik a választópolgárok akaratát, hűek eszmeiségükhöz. Akkor kell lépni, amikor a demokrácia és a jogállamiság tálcán kínálja, hogy élhessenek a népfelség kinyilvánításával. Ezt szolgálják a 2024. június 9-i önkormányzati és európai parlamenti képviselői választások.

Napjaink eseményei rámutattak, hogy őriznünk kell az egyéni és a közerkölcs elsődlegességét. Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit volt igazságügyi miniszter e tekintetben vitathatatlanul példakép. Hibájukat elismerve lemondtak. Nem apelláltak arra, hogy éveken át szívvel, lélekkel kiemelkedő munkabírással szolgálták hazánkat.

A hazát kiárusító megélhetési politikusok, akik a többszörösen elbukott miniszerelnök felhívására sok kis gyurcsányok lettek, nem mondanak le, mit sem törődve azzal, hogy a választásokon sorozatos vereségeket szenvedtek, és a választópolgároknak követhető utat nem tudnak felvázolni.

Jöjjön tehát a civil kurázsi!

Az igazság és a jog egészséges harmonizálását követve lássuk a következményeket. Lehetőségünk adott. Azokat az embereket küldjük az Európai Unió intézményrendszerébe, akik képviselőinkként hűek hazájukhoz, és pártérdekeik felett nem teketóriáznak, ha a magyar embereknek járó pénzek kifizetése mellé kell állniuk. Ugyanakkor nem hagyják a magyarság legitim kormányának indokolatlan mocskolását. Kiállnak az EU szövetségének alaptézise mellett, amely a tagállamok egyenjogúságát előírja, és tiltja a kettősmérce alkalmazását.

Budapest nemzetünkhöz tartozó minden polgárunk fővárosa. Határon innen és túl élő magyarok múltbeli és jeleni tulajdona. Városházának pátházzá történő lealacsonyítása elővételezi, hogy szavazatainkkal az elmúlt öt év csődbajnokait arra a sorsra ítéljük, amit Gyurcsányék kaptak.

Szavazzunk a történések és tények figyelembevételével, lelkiismeretünk parancsára és végre söpörjünk jól házunk táján! Ha így teszünk, lesznek következmények és a közerkölcs tisztelete, követése mindannyiunk számára erőt ad.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Win-win a polgárok feje felett

Az orosz-ukrán háború kitörése csak látszólag volt vulkánszerűen váratlan. Az USA és az orosz érdekeltség évek óta feszültséget teremtett a térségben. Megengedhetőnek tartom azt a feltételezést, hogy a két atomhatalom előre számításba vette a térségi problémára felkészülést.

Az oroszok a Szovjetunió felbomlásának következményeként nehezen viselték, hogy Ukrajna orosz nyelvű kisebbségét megkülönböztetett atrocitások érik. Nyilvánvalóvá vált, hogy szomszédjuk egyre erősebben nyugati befolyás alá kerül. Ukrajna törekvése az EU tagság és a NATO felé számukra felvetette a biztonsági kockázatot.

Az USA, mint a NATO legerősebb katonai ereje afganisztáni kudarca után viszont időszerűnek látta, hogy ismét „rendteremtését” megjelenítse.  Az EU megvehető bürokratáinak, vezetőinek befolyásolásával elérkezettnek látta az időt hatalmának kiterjesztésére. A korrupció melegágyába fektetett uniós vezetőkkel és képviselőkkel elindította az USA típusú föderatív államrendszer politikai és gazdasági kiépítését. Az oroszok érdekeit is számításba véve az előzetesen irányított, feltüzelt Ukrajna mozgósításával meghívást adott az orosz agresszióra. Kialakult a „zavarosban legjobb halászni” helyzet, ahol Ukrajna csatatérré változtatása adta a bőséges lehetőségeket.

Ezzel mindkét atomhatalom a win-win pozíciójába került!

Ukrajna, mint szuverén állam, megszűnt. Áldozati bárány az erősek asztalán. Megtörtént, hogy az USA, a világ csendőrsége gyakorlatilag hatalma alá vonta Európát és Ukrajnát is.

Nemcsak látszólag, az oroszok is jól járnak. A 600 ezer négyzetkilométernyi Ukrajnából 150-200 ezer km2 visszakerülhet hozzájuk. Egy ilyen ténnyel ők is győztes háborút hirdethetnek.

Üzleti érdekként sikerült eladni a rozsdás fegyverkészleteket. Az USA ígéretes piacot szerzett Európa meggyengítésével. Szankciókkal erősödött a blokkosodás Európa kárára, ami viszont az amerikai nagyvállalatok és pénzügyi körük javát szolgálja.

A vak is látja, hogy ha az európai parlamenti választásokon nem történik jelentős változás, nemzeteink katonai és gazdasági fogságba esnek. A tét óriási. Európa megőrzi önállóságát, nyugati és keleti gazdasági, pénzügyi világ között betölti a híd szerepet, vagy nem lesz.

A NATO szövetség erejével defenzív módon védeni kell Európa határait, a zsidó-keresztény kultúrát. Európa egyensúlyozó szerepe a világ békesség fenntartása, amit csak önálló katonai és szellemi honvédelemmel biztosíthat.

Célunk legyen, hogy Európa polgárai felett, javainkat csapolva, többé ne lehessen win-win üzleteket kötni.   Így tehát szükség van az EU politikai és gazdasági reformjára, intézményrendszerének korszerűsítésére.

 

Csizmadia László

Gyurcsány, a lázálmodozó

A bukott hazudozó hazánk és a magyarok elleni megmozdulásai éber figyelmet érdemelnek. Ravasz, mint a mesebeli róka, szeretné kiénekelni a „sajtot” a választópolgárok szájából. A valóságos sajt mesébe illő, mert a szinte teljes foglalkoztatást produkáló Magyarország 2010-es évektől úgy gyarapodott, hogy tiszteletet ébresztett a világban nyíltságával, és gazdaságának nyitottságával. A magyar emberek megértették, hogy közös feladatunk hídépítés a nyugat és kelet között. Ezért el kell utasítani a blokkosodást és ily módon megszerezni a nyugalmat és békét, mely utódjaink részére a legnagyobb kincs.

Állítjuk, hogy Európa szerepe a világban hasonló hozzáállással valósítható meg.

Ezért „keljfelferenc” bohóckodása ma már csak a múlt okozta fájdalmakra emlékeztet. Az Apró-Gyurcsány klán ezt pontosan tudja. Ezért játssza a mesebeli róka szerepét, az Európai Unió baloldali bürokratáinak média és pénzügyi támogatásának segítségével. Ugyanakkor mindent megtett a magyaroknak törvényesen járó uniós pénzek visszatartása érdekében. „Énekével” és az ellenzékhez kapcsolódó uniós képviselőkkel befolyásolja az Unió illetékes tisztségviselőit, hogy a magyaroknak járó és a kormányhoz érkeztetett támogatásokat egyenesen az önkormányzatok kapják. Az ellenzéki önkormányzatok így szabadon válhatnának a párttársak kifizetőhelyévé.

Ma már tudjuk, hogy a Gyurcsány-féle kormány écái pontosan oda vezettek, ahol most a Karácsony Gergely vezette budapesti önkormányzat jutott. A csődhelyzethez. Gyurcsány álmából felriadva így kiabál: „ti is legyetek gyurcsányok!” Az ellenzék igyekszik is. Ennek eredménye, hogy immáron 14 éve, amikor a választáok következnek, a magyar embereknek nem tudnak alternatívát nyújtani. Hataloméhséggel bandáznak, fölöslegesen, ismerjük már kínálatukat „eszed, nem eszed, nem kapsz mást” – csak az adósságot. Ebből pedig elegünk van.

Sajnálatos, hogy a gyurcsányizmus ismétli önmagát, és 2023. év végére megjelentette a Fővárosi Önkormányzat csődhelyzetét. Erősen tartotta kezében tanácsadóival azt a Karácsony Gergelyt, aki a gazdasági analfabetizmusával és levegőért kapkodó minipártjával politikailag is betlizett.

A lázálomból nem kérünk! Üzenjük, hogy Budapest a nemzeté. A következő önkormányzati választáson Budapest lakóinak nagy többsége a sok kis Gyurcsány helyett a vidéki és a nemzet valódi magyarjait választja majd.

 

Csizmadia László

A haza nem eladó

2022-ben az országgyűlési választások után bebizonyosodott, hogy a szuverenitásvédelmi törvény megalkotása nem tűr halasztást. Az ellenzéki pártok és NGO-s vontatványaik nagy bizonyossággal gyékényen árulták a magyarság érdekeit. Az is tény, hogy ezt nemcsak a választások idején tették, hanem előtte-utána is.

A külföldi pénzek felhasználása alkotmányba ütköző módon történt, azonban a büntető szankciók enyhesége kimenekülést jelenthetett. Az ellenőrizhetetlenül áramló dollármilliók felhasználása határokon átívelő, maffiaszerű érdekeket követett.

Orbán Viktor és kormányának megdöntésére tisztességtelen eszközök sokaságát állították hadrendbe. Civileknek álcázott alapítványokból alakultak pártokká, félrevezetve a hozzájuk csatlakozókat. Gusztustalan, örökölt módszerekkel régi elvtársaik megpuccsolásától sem riadtak vissza. Cserbenhagyták választóik eszmeiségét, rulettasztal mellé ülve játszották el érdekeiket.

Régi jelszavuk nyomán „világ proletárjai egyesüljetek” létrehozták az ígéret földjén választási szövetségüket. A magyar nép azonban jelesre vizsgázott, egyszer és valószínűleg véglegesen döntött róluk. A választáson megfogalmazódott, hogy pénzkufároknak, bűnözésben érdekelt valutabeváltóknak, országmérleg hamisítóknak, szemkilövetőknek, csődmestereknek többé nem lehet hitele.

A 2022-es országgyűlési választás üzenete, hogy rossz lóra tettek.

Üdvözölve a szuverenitásvédelmi törvényt, tudomásul kell venni, hogy a kártevők ellen csak a közösség többségének akaratával lehet hatékonyan küzdeni. A civil társadalom érdekében a bíróságoknak igazságot kell szolgáltatni, erre most már van mód. Így legyen. Eközben működjön egy magasabb fórum, a közerkölcsön alapuló népítélet. Ez mindenkor a jogalkotás kötelező forrása.

Fél percig sem szabad elhinni, hogy a hatalomra éhezők trükközése megállt. Éberen kell figyelni oknyomozóikra, akiket nevezhetünk megvett zsoldosoknak. Csak reménykedhetünk abban, hogy követőik átlátnak a szitán, és füttyös Gyurcsány Ferenc hamis szólamait végre az ellenzéki oldal is meghallja. Ha ez megtörténik, figyelmükbe ajánlanánk, hogy ha ültetni szeretnének, akkor előbb gyomlálni kell.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

A jégtörő üzletlánc

Világunkban a kereszténységet egyre több támadás éri, azonban hitünket és összetartozásunkat erősíti Karácsony ünnepe és a Szenteste. Családjaink minden tagjának december 24-e alkalmat teremt az egy asztalhoz ülésre. Szeretetben közös reményeink támogatást kaphatnak.

A kereskedelmi dolgozók évek óta igényelnék, hogy az üzletláncok munkaadói tiszteljék meg a munkavállalókat azzal, hogy gesztus értékűen december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítják. Háborús és inflációs időkben ez a nap így szolgálja a munkahelyi békét, a cégek szolidaritást üzenhetnek a munkavállalóknak és családtagjainak.

Megtört a jég!

A LIDL élelmiszerkereskedelmi lánc, az Egyenlő.hu szakszervezet a CÖF-CÖKA támogatása mellett az élelmiszerkereskedelem terén elsőként állapodott meg arról, hogy december 24-e legyen munkaszüneti nap. Magyarország legnagyobb élelmiszerforgalmazó lánca Szenteste napján zárva tartja 200 üzletét. Tisztelet az elsőknek!

Az előzetes közvéleménykutatások a vásárlók kétharmadának szolidaritásáról számoltak be. A bezárást választó üzletláncok meghosszabbított nyitvatartással pótolhatják kieső forgalmukat az ünnepek előtt. A vásárlók előre megtervezhetik az utolsó napi kapkodás helyett, hogy nyugodtan végezzék élelmiszerszükségletük beszerzését.

A CÖF-CÖKA szerint a LIDL és az Egyenlő.hu szakszervezet megértette, hogy a december 24-i zárás, kellő szakmai felkészülés után a cégek számára nem okoz pótolhatatlan bevételt. Ugyanakkor a későbbiek folyamán a most humán erőkbe fektetett gesztus megtérülést hozhat.

Az üzletláncok önállóságukat megtartva a gondoskodó állam, a cégtulajdonos munkaadók, a munkavállalók és családjainak közös érdekei mellett haladva növelhetik eredményeiket.

Néhány párt politikai kérdésnek tartja és szavazatszedési hozományként kezeli a szentesti zárás, nyitvatartást. Így a Jobbik-Konzervatívok december 24-ét ünnepnappá nyilvánítanák. A kormánynak e tekintetben felelős magatartással a jelen gazdasági lehetőségek mellett kellett döntenie.

Néhány hívatlan prókátor fellépése a médiákban társadalmunk növekvő kohézióját pártérdekek mellett szeretné akadályozni. A szakszervezeteknek érezni kellene, hogy az osztályharcos fellépés ma már nem pálya. A Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) tagja, az Egyenlő.hu jó úton jár. Mindazok, akik a munkavállalókat riogatják, véleményükkel valószínűleg kisebbségben fognak maradni.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

 

Momentumtól az uniós választásokig

Úgy tűnik Donáth Anna rájött, hogy Gyurcsány Ferenccel és nejével nincs esély választásokat nyerni Magyarországon. A felismerés sokáig tartott. Megelőzte az ellenzéki pártok összeborulása, majd a 2022-es választásokon elszenvedett szégyenletes vereség.

Értjük, hogy változnak az érdekviszonyok. Azonban a magyar választópolgárok nem az eszmeiségüket eláruló ellenzéki pártvezetők kénye-kedve szerint osztályoznak.

A parlamenti választásokon az számít, hogy a lakosság életszínvonala hosszútávon miként alakul. A lakosság megtanult viszonyítani és tudja, hogy a regnáló kormánynak válaszolnia kell a világ országunkat érintő eseményeire. Lásd orosz-ukrán háborút, vagy éppen az Izraelt támadó Hámász terroristák borzalmas tetteit. Nem felejthetők el a természeti katasztrófák és a COVID járvány sem.

Mindezeket értékelve nem lehet véletlen a FIDESZ-KDNP hosszútávon kivívott elsősége. Az sem, hogy agyonvert helyzetéből az ellenzék nem tud kimozdulni. A hatalomvágy téves útra terelte pártjaikat. Az út Brüsszelbe vezetett, ahol a belépőjegy az első sorba a haza elárulásán keresztül volt átvehető.

Csatlakoztak az illegális migráció támogatóihoz, helyeselték a magyaroknak járó eu-s pénzek visszatartását. Lebontanák a határunkat őrző kerítéseket, elfogadnák a migránsok kvóta szerinti szétosztását.

Vágyakozásuk a hatalomra felülmúlja a józan észt. Rendszerváltás előtt, majd utána is súlyos árat fizettünk, amikor felültünk ígéreteiknek és hazugságaiknak. Emlékezünk a rabló privatizációra, az ország csődbevitelére, és a máig tartó folyamatos hazaárulásukra. Nemcsak a kádári generáció, de politikai leszármazottjai is felmérhetetlen károkat okoztak. Most ott tartunk, hogy a főváros gazdálkodását szó szerint ellehetetlenítették. 50 milliárdos faktorálással menekülnek.

Nézzünk tükörbe! Kérdezzük meg magunktól, hogy hányszor vert át bennünket ez a fővárost elfoglaló ingyenélő bagázs.

Miniszterelnökünknek igaza volt, társadalmunk stabilitását mutatja, hogy a rendszerváltás után nem volt hazánkban előrehozott választás. Még akkor sem, amikor 2009-ben szükség lett volna rá. Türelmünk azonban nem rózsát termett, hanem kókadt vörös szegfűt, mondjuk ki, most is isszuk a levét.

Bátran harcolunk a magyarok jogaiért a böhöm EU-val. Így kell, mert ide tartozunk és jót akarunk. Kegyelmi idő közeleg 2024. júniusában. Az uniós választópolgárok talpra állíthatják az elbizonytalanodott, sokszor feje tetején álló EU-t. Követelnünk kell, hogy az Európai Unió 27 országában a választásokkal egyidőben írják ki a népi konzultációt. Tegyük ezt a népfelség és a demokrácia elve alapján. Sorskérdéseinkről nemzeteink lakosságának többsége döntsön.

Kérdezzük meg
– Támogatja-e az orosz-ukrán háború befejezése érdekében a tűzszünetet és a békéhez vezető tárgyalásokat?
– Akarja-e az illegális migráció megállítását?
– A nemzeti szuverenitás híve, és elveti-e az Unió föderációs törekvéseit?
– stb.

Tiszta vizet a pohárba!

A szuverén Európa megteremtése a választópolgárok valódi képviselete helyett eredményezi, hogy a rángatható megélhetési politikusok serege előkészíti gyarmatosításunkat. Ne engedjük, hogy a korrupció melegágyában leledző, háttérből jó pénzért irányított bürokraták eladják szabadságunkat.

Az Európai Unió bővítése mellett valljuk, hogy kontinensünk nagyhatalmi tényező lehet, hidat építhet nyugat és kelet társadalmai és gazdaságai között.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA elnöke