Imperializmus a küszöbön?

A magyar polgárok sok mindent megéltek. Nem csodálkoznak rá a velük történtekre. Megtanultak válaszolni, tettekkel követni a napi eseményeket.

A társadalom- és gazdaságpolitikával foglalkozó CÖF-CÖKA népes szellemi honvédő csapatának az a feladata, hogy a valódi demokrácia alapkövét őrizze, azaz a népfelség elvét kövesse.

Szerencsés a helyzet olyankor, ha a többség kétharmados akaratát lehet érvényesíteni. Arra is alkalom nyílik, hogy a kisebbségi véleményeket mérlegelni lehessen, és ha ez a felelős kormányzással összeegyeztethető, elfogadásra kerülhet.

Hazánkban a FIDESZ-KDNP ezt az utat választotta, így tudja őrizni a választók hosszantartó bizalmát. A regnáló kormány céltudatosan cselekszik, előtérbe helyezve az összmagyarság érdekeit. Prioritásként kezeli a munka társadalmának elsődlegességét, amelynek a teljeskörű foglalkoztatás az alapja.

A kormány sikerének titka, hogy a haza érdekeit követve másodlagosnak tekinti a pártideológiai hatalomért folytatott reakciókat.

Nem történhet az, hogy a keresztény, nemzeti és egyben haladó-konzervativizmus jól bevált hagyományait ne védjük, ha kell, körömszakadtáig.

Az, hogy meddig lesz a népfelség alapján választott kormány hatalmon, ma már úgy tűnik, múlhat azon is, hogy ellenfeleink aknamunkája sikeres, vagy sem.

Világos, hogy a regnáló kormányunk több fronton teljesít szolgálatot. Így a gazdasági eredmények megőrzése és jobbítása terén, a hazai ellenzék hatalmi vágyainak visszaszorítása mentén. Ez a két front objektivitáson nyugszik, mindenki számára számba vehető. Van egy harmadik front is, ahol a hazai ellenzék, feladva a magyarság érdekeit, puccskísérleteihez társakat toboroz. Ezen a fronton a hidegháborúhoz hasonló jelenségeket tapasztalunk. Napi történések igazolják, hogy az USA jelenlegi vezetése az EU bürokratáival karöltve nem tűrheti a demokráciához szervesen kapcsolt nemzeti szuverenitást, valamint szubszidiaritást sem.

Az Európai Parlamentben kufárok gyékényen árulják kontinensünket. A korrupció melegágyává tették az EP-t, és ki tudja még hogy milyen hozzá kapcsolódó intézményét. Visszaélnek azzal, hogy „az éjjeliőröket” senki sem ellenőrizheti. Európa szuverenitásának áruba bocsájtásához hozzá tartozik az USA féle föderációs hatalom működtetése, ehhez a józanul gondolkodó európai polgárokat meg kell félemlíteni. Olyan módszerekkel, mint a választásokba történő politikai beavatkozások, akár pénzzel, akár vassal. Lásd a háborúpártiságot, vagy a lengyel-magyar népnek járó pénzek visszatartását.

A megvásárolt álcivil NGO-k és médiák szaporodnak, mint a pelyva, végletekig korrupt alkalmazottjaik szórják a hazugságokat.

Az országgyűlési, EU parlamenti, önkormányzati választások a választópolgároknak lehetőséget kínálnak, hogy érvényesítsék a népfelség elvéhez ragaszkodva akaratukat.

Népszavazással kimondhatjuk, hogy a hagyományos európai kultúra nem eladó, kontinensünk nem gyarmatosítható.

Ezzel véget vethetünk az embercsempész biznisznek, megszüntethetjük őslakosságunk kicserélését az illegális bevándorlók millióival. Európa lakosságának, választópolgárainak dolga, hogy a jelenlegi USA kormány mögött álló pénzügyi hatalmasságok szülőföldjeinkre irányuló imperialista elképzeléseit megakadályozzák!

Tegyük ezt addig, míg a választás joga a miénk!

Csizmadia László a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Imperializmus a küszöbön?

Hídpénz is lesz?

Szellemi honvédőink véleményeit olvasva, gondolataikhoz kapcsolódva kérdezhetjük, meddig tart a budapestiek türelme Karácsony Gergely ámokfutását látva?

Az embereknek az elviselhetetlenséget az okozza, ha őket debilnek nézik. A főváros vezetője egyelőre folyamatosan ezt teszi büntetlenül.

Az adófizetők bizalmából státuszba került vezetők feladata, hogy felelősen gazdálkodjanak, miközben hozzáértésükkel gyarapítják az ország vagyonát. Vizsgáljuk meg, hogy e tekintetben milyen tényeket vehetünk figyelembe az országos kormányzás és a Fővárosi Önkormányzat teljesítményét elemezve.
A különbség megdöbbentő és égbekiáltó.

A budapesti szavazók jóvoltából kis különbséggel került Karácsony Gergely pozícióba. Orbán Viktort viszont kétharmados többség emelte a miniszterelnöki székbe. A főváros vezetését a választók Karácsony Gergelyen keresztül, akarva-akaratlanul, az ellenzéki erőkre és vezetőjükre, Gyurcsány Ferencre bízták.

A kialakult helyzet eddig is ismert tanulságokhoz vezetett. Rávilágít az ultraliberális ellenzék kormányzóképtelenségére, hatalomvágytól átszőtt, szakmai szintű elégtelenségére. Summásan fogalmazva, kecskékre nem szabad káposztát bízni.

Bizonyíthatjuk azzal, hogy Gy.F. kormánya 2002-2010 között precedensként úgy vitte az országot csődközelbe, mint ahogy marionett bábuja most a fővárost. A négy éve regnáló Karácsony Gergely választott, megörökölt és jól fizetett ellenzéki tanácsadókkal tönkretette országunk fővárosát. Kijelölt brüsszeli lobbistájával, Jávor Benedekkel piacra dobta hazánk jövőjét. A 2022-es országgyűlési választások alatt kényszermozgalmával a dollárbaloldal önzetlennek nem mondható ládikóiból nagyot szippantott, gondolván, hogy a pénznek nincs szaga.

Higgyünk a szemünknek. K.-G. jellemrajzát jól láthattunk, amikor a Lánchíd háttere előtt irritáló mosollyal egymaga néz szembe Budapest polgáraival. Lássátok, hogy a történelem mit köszönhet nekem.

Mit is? A Tarlós István vezette csapat terveinek átalakítása folytán a teljes kiviteli terv torzóját láthatjuk. Közben mindez ötmilliárd forinttal többe került és a váraljai alagút felújítása is elmaradt.

Házmester módjára összehívott lakógyűlésén az 1.700.000 budapesti lakosból mindösszesen százezernél valamivel többen szavaztak arra, hogy az autók kitiltásra kerüljenek a Lánchídról. Főpolgármester döntésével megszegte a kormánnyal megkötött szerződését.

A főváros ma már folyószámlahitelből gazdálkodik. A választásokig hátralévő időben sok milliárd forint adósságot akaszt a magyar polgárok nyakába.  Ugyanezt nyakló nélkül tette Gyurcsány Ferenc kormánya is.

Miközben Magyarország a dollárbaloldal „jóvoltából” nem jut az Európai Unióból törvényesen járó pénzekhez, érdekes módon nem megy csődbe. Beruház és építi országunkat és Budapestet. Láss csodát, pozitív pénzügyi besorolást kap az arra illetékes nemzetközi bankoktól. Ez a különbség nemcsak szakmai, de erkölcsi szempontból is.

Bíznunk kell a budapestiek józan ítélőképességében remélve, hogy 2024-ben így vagy úgy megtörténik Karácsony Gergely politikai és erkölcsi elszámoltatása. Addig is ajánlanánk az önkéntes lemondást. Az önkormányzati választás után ezt már lesütött szemmel, remélhetőleg a fővárosiak akaratából kell megtenni. Hogyan? Pattanva biciklijére, annak sárhányójára kötve a kis és nagy ládikákat is húzhatja maga után, szégyenszemre.

CÖF-CÖKA vezetősége

A civilek gondolatszabadsága véleményekre kötelez

Jó érzés látni, hallani, hogy a magyarok egyre gyarapodó többsége a világ eseményeit követi, tanulságai szerint cselekszik. A politikai erőhatások, a gazdasági történések a társadalmak reakcióit váltják ki. A civil világ ösztönös reagálását egyre inkább felváltja a felelős gondolkodás, az egészséges türelmetlenség, amely vezetőik irányába magasabb követelményeket sugároz. Ez a következtetés azt mutatja, hogy a nemzetek polgárai ragaszkodnak a népfelség elismeréséhez. A valós demokráciához kapcsolódó szubszidiaritás egységességét tartják követendőnek.

Kétségtelen azonban, hogy a népek feletti hatalom birtoklása csábító erő, és vannak megszállottjai. A világuralomra törekvés az emberiség történelmének, sajnálatos módon, folyamatos része. A mai időkben az USA példája erre a bizonyíték. A gyarmatosítás új módszerei, a pénz és katonai hatalmaskodás eszközrendszerével, napi tényező. E módszer akkor lehet hatékony, ha az emberek butításával társulhat. A gondolkodó választópolgár kihívó ellensége a hatalmaskodásnak.

Söpörjünk a minket közvetlen érintő Európa és benne hazánk táján. Az időszerű eseményekre a gondolkodás szabadságából fakadó észrevételeinkkel válaszoljunk!

Az orosz-ukrán háború, amely szomszédunkban folyik, megfontolt reakciókra sarkall bennünket. Kormányunk cselekvései átgondoltak, a magyarság többségének akaratát tükrözik. Eszerint nincs jobb megoldás, mint a tűzszünet, majd a béketárgyalások. Az emberek életénél nincs drágább kincs!

Ukrajna harcát az Unió tagállamainak támogatása Európa-szintűvé alakította, azaz az USA és Európa Ukrajna mellett folytat háborút az orosz betolakodóval. Magyarország a béke pártján, nem kíván részt venni fegyverekkel e háborúban. Természetesnek tekintjük azonban az ukrán menekültek ellátását, valamint szolidaritást nyújtani az ott élő embereknek. Megállapíthatjuk, hogy Európa összes országának gazdasága elszenvedi ezt a háborút.

Misszióra van szükség, a harcoló feleket elválasztó sáv ENSZ fennhatóság alá vonására, amíg a béketárgyalások a feltételezett tűzszünet alatt eredményre nem vezetnek. Az állam irányításában meggyengült Ukrajna korrupcióban hempereg, a rend helyreállítása több tíz évig is eltarthat az elkerülhetetlen USA befolyás alatt. Drága „mulatság” lesz a hitelbe nyújtott dollármilliárdok kamatos törlesztése, pénzügyi gyarmatosítás megélése. Európa országainak részvétele az újjáépítésben a szolidaritásból befektetett összegeket nem fogja fedezni. Keresztényi alapokon ezt el is felejthetjük, vegyük úgy, hogy a békébe fektettük be és ez mindent megért.

A magyar háborúpárti ellenzék viselkedése kizárólag a politikai haszonszerzésre irányul. A választópolgáraiktól elhidegült uniós ellenzéki képviselők, a föderációs elképzelésekben ringatózó európai párttársaikkal karöltve, papucspolitikusokká váltak.

Górcső alá helyezve a 2022-es országgyűlési választásokat, döbbenten észleltük az ellenzékhez érkező külföldi dollárok millióit, amely a magyarországi választásokba történő beavatkozást világossá tették. Ez ma már de facto de jure tény.

Nevetségesen hangzik a CÖF-CÖKA társadalomfelvilágosítást szolgáló plakátjainak forrásaira hivatkozva azonos elbírálást keresni az ellenzékhez érkező, választásokat befolyásoló dollárok kapcsán.

A CÖF-CÖKA felé irányuló állami támogatások milliárdjairól megjelenő ellenzéki újságírók csapatainak írásai egytől egyig hazugságok. Az alapítvány a 2022-es választásokra külföldi, állami vagy közpénzt ellenőrizve és ellenőrizhetően nem használt. Az alapítvány a választásokon személyes érdekeltséggel nem rendelkezett, jelölteket nem indított.

Megjegyezzük azonban, hogy érdemes lenne a törvényi előírásokat az érintett NGO-k és a 99 Mozgalom elszámolásában is betartani. Például a főpolgármester sem állíthatja, hogy ha a mozgalmához érkező, 500 millió forintot érő adományokat rendezvényeken, dobozban szedték össze, erről nem is volt tudomása. Törvényi előírás, hogy ha egy mozgalom rendezvényeken, dobozokban pénzt gyűjt, az csak vezetőjének megbízólevelével és aláírásával teheti, amelyet két tanú is megerősít. Az összegyűlt pénzt tanuk előtt kell megszámolni, majd a számlavezető bank számlájára haladéktalanul megfizetni.

Tanulság, a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

A civilek gondolatszabadsága véleményekre kötelez

A farizeusság megtestesítője

Budapest főpolgármesterét jellemezni nem könnyű feladat. Azt mondják a szellemi honvédők, hogy farizeus. Jókai Anna szavaival, a farizeusság voltaképpen védelmi technika. „A farizeus az igazság látszatát papírmasé álarcként tartja az arca elé, kényelmes és lusta, önmagával elégedett, tapsikol és parancsol, kiválóságában jól érzi magát, a befejezettség téveszméjébe ragad.”

Budapest polgárai hitetlenkedve látják, hogy Karácsony Gergely nem ismeri fel az igazságot. Például azt, hogy a bicikli utak felfestése nem művészi alkotás, sokkal inkább kontármunka. A méhlegelő telepítése sem zseniális természetvédelmi gondolat. A főváros gazdasági csődbe terelése nem éppen gazdaságot kezelő bravúr.

Olyan ember, akit hazugságairól elhíresült Gyurcsány Ferenc hajánál fogva vezet. Egójába zárkózva helyben jár. Ártatlanságot tetet, bűnei bevallására képtelen. A tény, hogy a gyurcsányizmus mellékterméke súlyos terhe a fővárosnak.

Pár napja ismét kiderült, hogy politikai analfabéta. Kijelentette, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal. Tudatlanságra vall, nem ismeri fel, hogy nekünk, magyaroknak ki kell maradni az orosz-ukrán háborúból. Szellemi közösségünknek ezidáig sikerült. Józan hozzáállással a béke pártján állva. Szolidaritással fogadjuk az Ukrajnából érkező menekülők százezreit. Támogatjuk a helyben maradókat.

Ezzel szemben Karácsony Gergely az adófizetők pénzén Brüsszelbe telepített Jávor Benedekkel, az ellenzékieket ott vezető Gyurcsánynével együtt, saját hazájukra acsarkodva árusítják ki hazánkat. Legitim kormányunk megdöntésére törekszenek. Az EU-s pénzek visszatartását szorgalmazzák.

A főpolgármester szerencsére egyszemélyes hadüzenetet kiáltott az éterbe. Ezt talán még az agresszor sem veszi komolyan. Mindenesetre reméljük, hogy az orosz drónok és rakéták sziréna vijjogás közepette nem csapnak le ránk.

Fel kell tennünk a kérdést, lehet-e ez tűrni? A fővárosban csőd, az Európai Unióban Karácsony közreműködésével, a magyar emberek elleni hazugságok ismételgetésével, liberális, fasiszta roham. Nincs még egy országnak olyan ellenzéke, amely hataloméhségében nyíltan saját népének ellenségévé vált.

Nyílt bratyizás a pénzeszsák Soros Györggyel, paktum a dollárbaloldallal, valamint 214 milliárd tarlósi költségvetési hagyaték elszórása van a főpolgármester dicsőséglistáján.

Túlfizetett finanszírozással félig meddig befejezett beruházási torzók. Elképzelhető, hogy holnap arra ébredünk, hogy meghirdeti a Lánchídon a buszok és biciklisek üldözéses versenyét.

Budapest lakossága azt kérdezi, miként volt mersze, hivatali státuszát is figyelembe véve, összeírási szándékkal levelező szakon lakógyűlést hirdetni.

A vidékiek döbbenten látják, hogy a szegényebb önkormányzatoknak járó szolidaritási adót törvénytelenül visszatartja. Sorozatos hitelfelvételekkel, polgárok megkérdezése nélkül adósítja el az országot.

Se vége, se hossza az alkalmatlanság bizonyításának.

Végül ne feledjük, hogy önmagát is eladta, a Városházán lebzselő DK-s és ellenzéki megélhetési politikusok szolgája lett. A budapestieken múlik, hogy 2024. júniusában miként döntenek egy sorsrontó sorsáról.

Bejelentem, hogy szellemi honvédőink kezdeményezésére, a magánszféra támogatásával rövidesen országos plakátkampányt indítunk. Bemutatjuk a háborúpárti politikusokat.

Nézzünk velük farkasszemet!

Nyílt levél Budapest főpolgármesterének

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Öntől lakógyűlésre kaptam meghívót. Ennek a levélnek a tartalmát politikai tanácsadói biztos jól megrágták, mielőtt nem kis összegért útjára bocsájtották a kormányt kritizáló összefoglaló véleményét.

A lakók által megbízott közös képviselők éves közgyűléseken bemutatják gazdálkodásuk eredményeit, pontról pontra elszámolnak a rájuk bízott befizetésekkel. Vállalják munkájuk minősítését, rossz esetben munkaviszonyuk felmondását.

Főpolgármester úr az ilyen részletes megméretésnek nem teszi ki magát. Tudja, hogy munkájának „gyümölcse” Budapest csődje!

Mint budapesti lakos joggal érezhetem, hogy regnálásának utolsó éve sokba fog kerülni nekünk, adófizetőknek. Újabb és újabb hitelfelvételek jönnek, mert különben bezárhat a Városháza.

Levele preambulumában, idézem, így ír: „Budapest sorsa most azon múlik, hogy mi, budapestiek kiállunk-e városunkért?”.

Budapest sorsa Önön múlt. Úgy tűnik, több éves regnálása alatt sem jutott odáig, hogy megismerje a budapestieket. Nem csoda, mert politikai ambícióit mindig munkakörének teljesítése elé helyezte. Tanácsadóit ellenzéki pártokból bőségesen merítve választotta, számítva a DK vezér, Gyurcsány Ferenc támogatására. Ez is egy adat arra, miként tapsolta el a Tarlós István által hagyatékként átadott 240 milliárd forintot. Az már biztos, hogy nem költötte a 3-as metró klímaberendezéseire.

Budapest lakói nem nyeretlen kétévesek. Amikor Ön törvényi kötelességét megszegve nem fizeti meg az alacsonyabb bevételű sorsot élő önkormányzatoknak a szolidaritási adót, egyszerűen fogalmazva törvényt sért.

Autósokra vonatkozó fóbiája a számtanra is igaz, mert ha a 240 milliárd indulótőkéből levonjuk az 50 milliárd szolidaritási adót, az egyenlő lesz +190 milliárddal. Hol van ez a pénz?

Főpolgármester Úr!

A lakógyűlés összehívása levélben megismert ötletszegénységére vall, a nemzeti konzultáció másolását idézi. Ha nemzeti konzultációt akart volna, siralmas végeredményre számíthatna, tekintve, hogy a főváros a nemzeté is.

Szakmai tudás, vezetői erények, készségek hiányában ne kísérletezzen tovább. Budapest lakói 2024. nyarán talpára útilaput kötnek. Most már tisztában vannak azzal is, hogy egy önismeret és önbírálat nélküli főpolgármester sajnálatot sem érdemel. Kijelentése, hogy Magyarország és Oroszország háborúban áll, egyéb hazugságai közé sorolandók.

Az Ön háborúja Gyurcsány Ferenccel zajlik, ahol meglátásom szerint egyikük sem nyerhet.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke
budapesti lakos
egyedi azonosító: LGY-7122-DNKJ

 

 

Molnár Csaba, a zsebész

A 2010-ig Gyurcsány és Bajnai kormányban miniszterként a magyar adófizetők pénzével kufárkodó DK-s európai uniós képviselő nem tagadja meg önmagát. Hazaszeretetre oktatja a magyarokat. Kijelentette, hogy pártja jóvoltjából addig nem kap Magyarország uniós pénzt, amíg ők ezt megakadályozzák. Bravó.

Világosan, azaz szemtől szembe hazudja, hogy az indok mindössze annyi, hogy a pénz 5-6 ember zsebébe vándorolna. Vádol, de kiket? A bizonyítást nem vállalja, mert jól tudja, hogy hamis állításait büntetőjogi szankciók követnék. Óvatos duhaj.

Amikor a hatalom részeseként kiárusították nemzetünk ezüstjét, csőd szélére sodorták hazánkat, lapított, mint nyúl a fűben. Most a DK lakájlelkű uniós képviselőjeként könnyen iszogatja a sört Brüsszelben közel 5-6 millió forintos havi „éhbérért”. Így aztán itthon a tanároknak várni kell a béremelésre, de neki ez mit sem számít. Vallja, a cél szentesíti az eszközt, azaz, kormányra jutni mindenáron.

Gyurcsány Ferenc EU-s képviselői csapata olyan pedigrével rendelkezik, amit saját maga állított ki. Erre a társaságra a magyar polgárok többsége soha nem lesz vevő.

Molnár Csaba beszél, hazudozik. Gyurcsány és Soros táskahordozója, sokat tudhat politikai galerijük belső ügyeiről. Nem véletlen, hogy kitartott személy.

Civil társadalmunk nagy többsége már nem kíván belelátni a megismert sötét üzelmeikbe.

Feltehetnénk a kérdést, hogy ha Molnár Csaba „hazafinak” vallja magát, hol a hazája? Válaszára azonban már nem vagyunk kíváncsiak.

Csizmadia László