Mindenhol dől a migránsdominó

Olaszország, Csehország, Németország, Ausztria: a bevándorlás korunk alapkérdése.

Az olasz parlamenti választásokon a kampány meghatározó témája a migráció volt, s az azt ellenző, annak megállítását, a határok szigorúbb védelmét követelő politikai pártok elsöprő többséget szereztek a parlamentben. Más kérdés, hogy az Öt Csillag Mozgalom nevű, politikai irányultságát illetően nehezen meghatározható párt, amelyik 32 százalékos eredményével megnyerte a pártversenyt, kivel és hogyan képzeli el a koalíciós együttműködést. Annál is inkább, mert hiába az egyetértés a Berlusconi vezette pártszövetséggel (amely 37 százalékos eredményt ért el) a migráció megfékezésében, a Beppe Grillo komikus által alapított párt a hatalmasat bukott baloldallal sem zárja ki a koalíciós tárgyalásokat.

Ám számunkra, a magyar választási kampány célegyenesébe fordulva, most mégsem ez a legfontosabb tapasztalat, hanem az a tény, hogy egy újabb európai választás eredményét határozta meg döntően az a kérdés, hogy melyik párt hogyan gondolkodik a bevándorlás kezeléséről.

Természetesen itt fel lehetne hozni, hogy Olaszország hatványozottan érintett az illegális migráció okozta válságban, hiszen az elmúlt hónapokban, sőt években tíz- és százezrek keltek át a tengeren Afrika felől és érkeztek meg az olasz partokra. A döntően illegális migránsok, akiknek nagy része tisztán gazdasági bevándorló, mára már ellepték Olaszország déli részét, de már az északi területekre is feltorlódott a probléma, aminek következtében kezd felborulni a taljánok évszázadok óta megszokott életritmusa, életvitele. Megjelent az erőszak az utcákon. Hatványozott biztonsági problémák léptek fel, amelyek kezelése szinte megoldhatatlan feladat – és ha a folyamatok ugyanígy folytatódnak, még inkább azzá válik.

Ebből adódóan tehát nem lehet csodálkozni azon, hogy a migráció kezelésének kérdése állt a választási kampány homlokterében Olaszországban.

Mint ahogyan természetesen azon sem lehetett csodálkozni, hogy a tavaly szeptemberi németországi választások kimenetelét is meghatározóan befolyásolta a migrációs tematika, aminek következtében az Angela Merkel által vezetett nagykoalíció pártjai, a kereszténydemokraták, a bajor keresztényszociálisok és a szociáldemokraták érzékeny veszteségeket szenvedtek el, s az újonnan megalakult, az európai és a német neoliberális, globalista fősodorral szemben álló és keményen migrációellenes párt, az Alternative für Deutschland­ (AfD) tíz százalék feletti eredménnyel került be a parlamentbe.

Más kérdés, hogy a volt koalíció tagjai ismét összeálltak, elképesztő kompromisszumokat kötve egymással, hogy tovább folytassák áldatlan migrációbarát, illetve a csúcsföderális Európai Egyesült Államok megteremtésével kapcsolatos tevékenységüket.

Ám az a tény, hogy a tavaly novemberi csehországi választások végeredményét is a migrációval szembeni állampolgári ellenérzés és elutasítás döntötte el, már nem tekinthető sem evidensnek, sem magától értetődőnek. Ugyanis észre kell vennünk, hogy a német, cseh, holland, olasz és magyar választások homlokterébe nemcsak azért került a bevándorlás kérdése, mert az feltétlenül közvetlen módon érinti az adott országok polgárainak mindennapi életét, hanem mert a migráció korunk alapkérdésévé vált.

Legyünk még pontosabbak: a migráció Euró­pa alapkérdésévé vált.
Egy korszak alapkérdése, amely arról szól: vajon élhetjük-e tovább azt a megszokott euró­pai életünket, amelyet évszázadok óta élünk, amely az egyéni szabadságra, a családra mint alapegységre, a keresztényi erkölcsi rendre és szokásokra, az egyenlő jogokra, a demokratikus eljárásmódokra, egymás kölcsönös tiszteletben tartására, az önmérsékletre, a kulturális, tudományos, művészeti csúcsteljesítményekre s nem utolsósorban a békére való törekvésre épül?

Vagy pedig mindez fokozatosan kicsúszik a kezünkből, egyik napról a másikra, szinte észrevétlenül, úgy, hogy közben a globalista-kozmopolita világelit a médiáján és minden más hálózatos eszközén keresztül igyekszik megnyugtatni bennünket, hogy valójában minden a lehető legnagyobb rendben van, s hogy a migráció jó dolog, amelytől gazdagodunk, életünk szebbé és jobbá válik?
Ez a korszakunk alapkérdése, amelyre egyre láthatóbban kétféle válasz született és születik.

Az egyik választ természetesen az imént említett globalista-kozmopolita világelit adja, amelyik eleve „megálmodta” és kitervelte azt a szép új világrendet, amelyben létrejön egy világtársadalom olyan világpolgárokkal, akiknek már semmiféle nemzeti identitásuk nincs.

Ez az elit, amelynek immáron nemcsak a teljes brüsszeli bürokrácia rendelődött alá, hanem az ENSZ vezérkara és tisztségviselői is, azt próbálja mint új ideát és normát elterjeszteni – legalábbis a nyugati világban –, hogy a migráció, a népek keveredése, egy új, kevert fajú „Eurábia” a világ legtermészetesebb dolga, sőt kívánatos, elérendő cél, amely a fejlődést (már megint…) szolgálja.

Nemrég az is elhangzott az egyik brüsszeli politikus szájából, hogy a migráció már csak azért is természetes dolog, mert az a világtörténelemben mindig is jelen volt, most is jelen van. Ez az érvelés nagyon jól hangzik, de tulajdonképpen félelmetes. Ugyanis ha végigtekintünk a történelmen, akkor azt láthatjuk, hogy amikor tömeges migráció zajlott le a világ bármely térségében, akkor azokon a helyeken pusztító háborúk törtek ki törzsek, csoportok, népek, nemzetiségek és végül nemzetek, birodalmak között.

A Római Birodalom vajon nem azért bomlott fel – több más ok mellett persze –, mert különböző törzsek és népek megindultak a birodalom központja felé? Vajon a Bizánci Birodalom bukása után a Frank Birodalom megalakulásáig tartó sötét évszázadok nem arról szóltak, hogy különböző népek grasszáltak keresztül-kasul Európa akkor zavaros, irányítatlan területein, és ölték e népek egymást halomra?

Vajon a gyarmatosítás mivel járt? S a jenkik megjelenése Észak-Amerikában nem az indián népesség szinte teljes kipusztításával járt együtt? Nem folytatom, csak megállapítom: ha a globális elit azt állítja, hogy a migráció természetes és jó dolog, akkor azt mondja ki, hogy a töme­g­gyilkosság és a népek kipusztulása jó és természetes dolog. Itt tartunk.

De visszatérve az előzőekhez, a másik választ a migráció kérdésére az európai társadalmak, az állampolgárok látható és egyre növekvő többsége adta-adja meg, mégpedig azzal, hogy a parlamenti választásokon sorra-rendre leszavazzák a globális migrációnak elkötelezett kormányokat és pártokat, és többséget biztosítanak a migrációellenes politikai csoportoknak.

Európában mindez azt jelenti, hogy az unió csúcsvezetői, a brüsszeli bürokraták, illetve a népeik igényeitől teljes mértékben elforduló, a nemzetállamok keretei között működő politikai elit áll az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a választópolgárok többsége, illetve az őket képviselő pártok és politikusok, akik vállalják az „alul lévők”, a „tömegek” érdekeinek és értékeinek képviseletét.

Utób­biak közé tartozik Marine Le Pen, Gert Wilders, Jaroslaw Kaczynski, Andrej Babis, Alexander Gauland, Sebastian Kurz és Heinz-Christian Strache, Nigel Farage, Robert Fico és legújabban – visszatérve az olasz választásokra – Silvio Berclusconi, Matteo Salvini és talán Lui­gi de Maio is.

Ők azok, akik a nemes értelemben vett demokraták és nem „populisták”. Ők azok, akik az állampolgárok, az emberek természetes és megszokott életmódját védik, és védik Európa értékeit. Ha tetszik, ők védik az átlagembereket.

És természetesen idesorolandó Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP, míg az ellenzéki pártok – bármit is mondanak – a globális és brüsszeli elit szép új világgal kapcsolatos terveinek megvalósulását segítik elő. Egy új korszak hajnalán vagyunk, soha nem látott és hallott veszélyekkel, amelyek az életünket boríthatják fel – végleg és visszavonhatatlanul. Ezért nem lehet kérdéses, kit bízunk meg azzal április 8-án, hogy vigyázza értékeinket és őrködjön felettük. S cserébe mi is vigyázunk rájuk.

Forrás:
Magyar Idők: https://magyaridok.hu/velemeny/mindenhol-dol-migransdomino-2884593/

Család, haza, Európa

A magyar ifjak 1848. március 15-én megkerülhetetlenül feltették a kérdést: „Rabok legyünk vagy szabadok?

A magyarság akkor is egyértelmű választ adott, de a nagyhatalmaknak nem állt érdekükben a magyar függetlenség elismerése, hiá­ba támogattak minket a lengyelek. Az első és második világháború után – a vesztesek csatlósaként – el kellett fogadnunk a nekünk szánt sorsot, a megcsonkított, majd idegen uralom alá került Magyarországot. Azóta a fő háborús vesztes Németország a világ egyik legerősebb nagyhatalmi pozíciójába került, kettészakítottsága megszűnt. Magyarország a szovjet birodalom alávetettje maradt több mint negyven évig.

A magyarok szabadságvágyának felszínre törése, 1956-os forradalmunk kétségbeesett segélykiáltás volt Európa és a világ felé, de a „nagyoknál” ismét süket fülekre találtunk. Lengyel barátaink szolidaritása enyhítette egyedül fájdalmunkat. Szó szerint is testvéri segítséget jelentett a súlyos sebesülteknek küldött vér, amely ma is ott csörgedez a megmentett magyarok ereiben.

A „szolidaritás” szónak ebben az időben még nagyon is egyértelmű jelentése volt. Azokban a napokban a szolidaritás életeket mentett. Édesapámat például, aki mesterszakács volt, a szomszédban lévő Vas utcai kórház gondnoka kérte meg 1956. október 24-én, hogy menjen át főzni a kórházba, mivel az alkalmazottak nem tudtak bejutni, és az oda szállított sebesülteknek ételt kellett adni. Apám és bátyám golyózáporban rohant át a kórházba. Két hétig ott maradtak, nem is láttuk őket ezalatt az idő alatt.

Testvérem ezután kénytelen volt elhagyni az országot. Osztrák lágerben várakozott egy teljes évig, amíg a „Nyugat” úgy döntött, hogy kérése ellenére Új-Zélandban telepedhet le. Nem volt más választása, mint elfogadni ezt a döntést. A világ másik felén élte le az életét, a hazától mérhetetlenül nagy távolságban. Akkoriban vele együtt sok magyar fiatalt, akik kénytelenek voltak a számukra idegen környezethez alkalmazkodni, veszített a családja. Testvérem közelmúltban bekövetkezett halála nemcsak személyes fájdalom, hanem az ötvenhatos emberöltő végének jele, amely azonban nem jelentheti azt, hogy a hazájukat elhagyni kénytelen magyar forradalmárokra való emlékezés megszakad. (Még akkor sem, ha a pártállam neveltjei közé tartozó Gyurcsány Ferenc 2006. június 15-én kijelentette, hogy ha nem tetszik a kormányzás vagy az adóemelés, el lehet menni Magyarországról.)

A sok áldozat mégsem volt hiábavaló. A szovjet gyarmatosítás és a Kádár-rendszer megtorlásai ellenére 1989–90-ben kivívtuk függetlenségünket. Nem engedhetjük, hogy a ’48-as és ’56-os hősök véráldozata kitörlődjön a most élő fiatalok tudatából, a posztkommunista-neoliberális törekvések ellenére sem. Amint azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a rendszerváltásban a fiatal Orbán Viktor sok kortársával együtt élenjáró szerepet vállalt. Az akkor kezdődő és a mai napig tartó bátor, és sokszor veszélyes kiállás ma, csaknem harminc év elteltével sem elegendő bizonyíték a nagyhatalmak és az ellenséggé vált belső ellenzék vádaskodásaival szemben. Nem csoda, hiszen akik naponta forgatják a köpönyeget, és váltják a zászlót, el sem tudják képzelni, hogy valaki kockázatot vállaljon egy önmagánál fontosabbnak tartott érték védelmében.

A 2002 és 2010 között a szocliberális kormányzat kiforgatta vagyonából az országot. Politikai bűnözők kitolták a határon a nemzeti vagyon jelentős hányadát a külföldi bankok és multik segítségével. Ezt látva a magyar nép felébredt, és a választók stabil többsége által támogatott kormányával az elmúlt nyolc évben gazdasági és politikai tekintélyt szerzett Európa népei előtt és között, visszaállítva ezzel a magyar állam és a polgárai becsületét.

A nyugatiak gyarmatosításból szerzett – azaz rabolt – vagyona több száz éve egyfajta elbizakodottság, sőt felsőbbrendűségi érzet alapja ezekben az országokban. Elhiteti velük, hogy Európa összes polgárának parancsolhatnak, és ez számukra újfajta ösztönzést jelent.

Most „szolidaritást” hirdetnek azon népek iránt, akiket ők sarcoltak és tartottak nyomorban több száz éven át. A nyílt társadalom ideá­jának porondra állításával megindították az arab tavasszal a modern kori népvándorlást, mondván, hogy a fizikai munkától elszokott nyugati emberek számára ez munkaerő-importot jelent, amely tartósítja a jólétet. Amit ma szolidaritásként hirdetnek, az valós tartalmát tekintve rabszolgatartás.

Nem elég az egyszázaléknyi gazdag embernek, hogy ők birtokolják a világ vagyonának hetven százalékát. Még többet akarnak. Az a tervük, hogy a Nyugatra érkezett és ezután érkező illegális bevándorlók „leválogatása” után azokat, akik képtelenek az integrálódásra, tanulni, dolgozni nem akarnak vagy arra alkalmatlanok, különféle jogi trükkökkel a kelet-közép-európai országok nyakába sózzák. Holott ezek az országok nem kérnek import munkaerőt, és törlesztenivalójuk sincs, mert semmi közük nem volt az afrikai és a közel-keleti országok gyarmatosításához. Akik meggazdagodtak a gyarmataikból, most azoktól várnak szolidaritást, akik soha nem részesültek ezekből a javakból.

A visegrádi országokat azonban nemcsak az köti össze, hogy nem voltak a Nyugat bűntársai a gyarmatosításban, hanem az is, hogy ismerik nehezen kivívott függetlenségük értékét. Azt megőrizve akarnak az unióban, mint nemzetállamok ésszerűen működő szövetségében élni. A belépéskor, az alapokmány és az akkor hatályos joganyag ismeretében nem volt kétséges, hogy ezt szuverenitásuk és nemzeti érdekeik megőrzése mellett nyugodtan megtehetik. Az elmúlt évtizedben azonban a pártpolitikai és gazdasági kudarcokat saját országaikban sorra halmozó, de a brüsszeli parlamentben többségben lévő neoliberálisok és posztkommunisták hatalmuk megtartásáért félredobták a jogállamiság szavakban oly fontosnak tartott eszméjét, és olyan munkába kezdtek, melynek célja mások jogai­nak megtiprásán keresztül saját hatalmuk átmentése.

Ennek jegyében kettős mércét alkalmaznak, és az Európai Bizottság, valamint az Európai Parlament hatalmi intézményeinek felhasználásával az unió alapszerződését sértő irányítási formákat kívánnak megvalósítani. „Törvényalkotási” munkájuk során semmibe veszik a szuverén országok parlamentjeinek döntéseit, azokat felülírják.

Ma már nyilvánvaló, hogy az euró­pai polgároknak ezen a helyzeten a 2019-ben esedékes új uniós választások során gyökeresen változtatniuk kell, és a jelenlegi bürokrácia prominenseit el kell távolítani pozícióikból. Európa népességének nagy többsége más vezetést és más jövőt képzel el a kontinens számára, mint a brüsszeli bürokraták. Sok jel utal arra, hogy a szocliberális és posztkommunista rezsimnek már csak rövid ideje van hátra az Európai Bizottságban és az Európai Parlamentben. Elég csak a legfrissebb olasz választások eredményeire, vagy a magyar népszavazás és népi konzultációk döntéseire utalni. Jól látható, hogy Európa népeinek van már kialakult véleményük a kontinens helyzetéről, amit végre érvényre kell juttatni! A népfelség elve fölötte áll egyes politikai csoportosulások túlélési projektjeinek.

Március 15-én újra elindul a Békemenet. A hozzánk csatlakozó lengyel barátainkkal együtt azt üzenjük Európának, hogy az unió tagjaként kiállunk nemzeti függetlenségünk és szuverenitásunk mellett. Amint eddig, ezután is aktív szerepet vállalunk Európa határainak megvédésében. Követeljük, hogy az európai polgárok akarata érvényesüljön az unióban, és a brüsszeli bürokrácia érdemben foglalkozzon a polgári kezdeményezésekkel.

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak / Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT” – írta Kölcsey 1833-ban.

Ma is élnek ezek a szavak, hív a Békemenet! Találkozunk Budapesten 2018. március 15-én 11 óra 30 perckor a Bem téren! Emlékezés, koszorúzás, majd indulás.

Magyar Hírlap: http://magyarhirlap.hu/cikk/112849/Csalad_haza_Europa

Az unió közelgő Trianonja

A kommunizmus és globalizmus között csupán időbeli síkon van lényegi eltérés

Egyesek szerint a történelem ismétli önmagát. Mások szerint nem, de tanulságos. Sir Bryan Cartledge történész, diplomata 2009-ben lebilincselő és empatikus könyvet írt Magyarország XX. századi tragédiájáról Trianon egy angol szemével címmel. Ebben a műben a korszak kiemelkedő politikai alakjainak néhány gondolata is megjelent. Tisza István miniszterelnök nem sokkal 1917-es lemondása előtt egy parlamenti beszédében a következőket mondta: „Olyan vidékeken, amelyeken különböző népfajok és nemzetek keverten laknak együtt (…) csakis nemzeti jelleg nélküli állam jöhet létre, vagy pedig az a faj adja meg az állam jellegét, amely számánál és súlyánál fogva dominál.” A történelem már igazolta Tisza István okfejtését.

Manapság ezzel a tézissel áll szemben az EU vezetőinek, Jean-Claude Junckernek, Angela Merkel asszonynak, az ENSZ főtitkárának, António Guterresnek, Soros Györgynek, támogatóinak és kiszolgálóinak, az unió politikai és erkölcsi gátlásoktól mentes megmondóembereinek fősodratú álláspontja a globalizmussal kapcsolatban.

Hát nézzük Európa lehetőségeit a migráció örvényében! A „nemzeti jelleg nélküli állam”, vagyis a nyílt társadalom, más szóval a globalizmus európai győzelme rémisztő jövőképet vázol fel Európa őslakosainak. Miért is? Emlékezzünk a kommunista internacionalizmus jelszavaira: „a múltat végképp eltörölni, (…) összefogni hát, és nemzetközivé lesz holnapra a világ.” Tudjuk, mit eredményezett a múlt eltörlésének kísérlete, a kommunizmus agymosása, a proletárdiktatúra hatalma. Áldozatainak száma világviszonylatban több mint százmillió. Értsük meg végre, hogy a kommunizmus és globalizmus között csupán időbeli síkon van eltérés. Céljaikban, módszereikben, demagóg hazugságaikban jórészt azonosak.

A másik Tisza-féle vízió: a súlyánál fogva erősebb faj dominanciája. Európa muszlim lakosainak száma jelenleg még „csak” hat-hét százalék körül mozog, de már ez is tízmilliókat jelent. A dominancia ereje azonban ennek a számnak többszörös hatványa. A keresztény alapú Nyugat-Európa már behódolt az iszlám dominanciának. Gőzerővel folynak templomrombolások, és vége a karácsonyok mintegy 1700 éves misztériumának. Működnek a no-go zónák és a saría szabályai. A gyökér nélküli hatalmaskodók kordába szorítják saját fajuk nőtagjainak viselkedését, eltitkolják a migránsok által elkövetett bűncselekményeket, és Merkel-betontömbök közé szorítják Európa városainak az életét. Bedöntik a média szabadságát, elszegényítik, elárulják népüket, hazájukat, kontinensüket, és agresszív módon megcsúfolják a demokráciát.

Sir Bryan Cartledge szükségesnek tartotta a Bethlen István 1922-es egyik beszédéből származó idézet bemutatását is. „A valódi demokrácia vezető szerepet biztosít a tanult, kulturált elemeknek. Minden politikai rendszer, amely megpróbálja tagadni ezt az elvet, nem érdemli meg a demokratikus címkét, mert akkor pusztán a demagógiát szítja. A demokrácia csakis a gazdag, jól felépített és magas kultúrájú országokhoz illő politikai forma. Azokban az országokban, ahol ezek a feltételek hiá­nyoznak, a demokrácia durva politikai konfliktussá degenerálódik, mert a teljes szólásszabadság és gyülekezési szabadság nagy ­hatalmú eszközök, amelyekkel félre lehet vezetni a tömegeket.”

Bethlen realista politikus volt, és hatékony, még ha sokszor gátlástalan intézkedéseket is hozott. De vannak olyan történelmi időszakok, amikor az alapvető emberi jogok észszerűtlen, túlzott értelmezése és előtérbe helyezése helyett a kemény kéz politikáját kell alkalmazni. Enélkül bizonyos időszakokban egy nemzet, egy ország, egy kontinens teljes szétzüllése, szétesése az egyetlen út, amit a történelem felkínál.

Sir Bryan Cartledge szerint Bethlen István „Türelmes pragmatizmusa visszakormányozta az országot páriastátusából oda, hogy a nemzetközi közösség teljes jogú, elismert tagja legyen”. Vagyis Bethlen István tudott valamit egy vészhelyzetbe került ország irányításáról. Idézetét szándékosan nem kapcsolom a szavazati jog korlátozásának koncepciójához, mert annál több van benne. Mit is állít Bethlen István? „A teljes szólásszabadság és gyülekezési szabadság nagy hatalmú eszközök, amelyekkel félre lehet vezetni a tömegeket.”

Hát nem ez történik ma a vészhelyzetbe került Európában? Az emberi szabadságjogok olyan típusú túllihegése folyik a ballib médiában és a globalitás támogatói között, amely egy valódi demokráciát soha meg nem élt, vagy azt nem igazán értő emberi populáció számára – a szabadság hamis és értelmezhetetlen látszatát keltve – abszolút félrevezetéshez vezet.

A bevándorlókra gondolok. Európa erőteljesen halad afelé, hogy a demokrácia durva konfliktussá degenerálódjon. Persze ehhez kellenek a mai Károlyi Mihályok, Kun Bélák, Edvard Benesek, Tomas Masarykok, a magyarokat végképpen gyűlölő Robert William Seton-Watsonok és nemzetközi társaik, akiknek az országunkat hátba támadó tevékenysége ­miatt már évekkel 1920 júniusa előtt eldőlt a sorsunk. Lassan eldőlni látszik Európa sorsa is. A Rotschildok, a Rockefellerek, a Bilderberg-csoport tagjai, Soros és NGO-i, az Európai Bizottság elnöke, az EU más politikai és illegitim, migránsbarát, és attól hasznot remélő irányítói, az ENSZ főtitkára, az aluliskolázott Martin Schulz már régóta dolgoznak ezen. És mindnyájan behelyettesíthetők a száz évvel ezelőtti történelem meghatározó alakjainak arcképcsarnokába. Csak akkor Magyarországot szabdalták szét a populizmus mocskos eszközeivel, most pedig Európát.

Akárhogy is nézzük, nagyobb léptékben, de ugyanúgy megtalálhatók a nemtörődömök, a zsoldosok, a gyűlölködők, a hazaárulók, a hatalom megszállottjai, a gazdasági érdekszférák képviselői, a lakájmédia, a mainstream lovagok, a hazudozók, a tudatlanok, a megtévesztettek és a kiszolgáltatott ártatlanok, a haszonlesők tömegei, mint Tria­non történelmi vetületeiben.

A döntéshozók a népek demokráciáját akkor is sárba taposták, és ma is ezt teszik. A demokrácia üveggyöngyeivel pedig félrevezetik a tudatlanokat, az aluliskolázottakat, a migránsokat, a kiszolgáltatottakat. Hát így nő össze Tisza és Bethlen gondolatisága a jelenlegi európai helyzettel. No meg a magyarral és a közelgő európai Trianonnal.

1920-ban Magyarországot megcsonkolták. Most Európán a sor. Más eszközök, más módszerek, de az eredmény ugyanaz. Európa Trianonja a küszöbön áll. Kérdés, hogy Magyarország száz év után ismételten át kívánja-e élni a csonkolás egy másik fajtájának borzalmait? Ha nem, a nemzetmentő politika az egyetlen lehetőség, amivel elkerülhetjük az összeomlást. Összefogva az immunitást még megtartó V4-országokkal, az osztrákokkal és néhány épelméjű nyugat-európai politikussal. Mint eddig. Csak még szorosabban, még intenzívebben és minden áron. Nincs más megoldás.

A szerző jogász

Az unió közelgő Trianonja

Káoszpártok

Csizmadia László: Káoszpártok

Az ellenzéki erőknek nevezett pártoknak sok idejük volt, hogy 2010 előtt bemutassák rátermettségüket, bizonyítsák alkalmasságukat az ország vezetésére

Magyar Hírlap

Csizmadia László – 2018.02.02. 03:50

Önző tehetetlenségük hozama az átvert, elkeseredett polgárság, valamint a csőd szélére juttatott Magyarország. Akkoriban kaotikus állapotok jellemezték társadalmunkat, a politikai és gazdasági élet irányítását. A külföldről érkező, szocliberális indíttatású támogatás sem volt képes megmenteni a darabjaira hullott rendszert. A valutaalap és az Európai Központi Bank tartotta lélegeztetőgépen az országot – busás kamathozamokért. Összegezve: a polgárok öröksége a társadalmi és gazdasági káosz lett.

A magyar érdekek eltékozlása ugyanakkor, nyolc év Gyurcsány-országlás után, az akkori vezető politikusok korrupciós gazdagodásához vezetett. Magánkincstárakat nyitottak, és az idei választások előtt, ezek segítségével kívánják a káosz zavaros vizére terelni a hazát. Az elmúlt nyolc évben gyökeres változás történt, az országirányítás magyar érdekeket követ, a kialakult többségi közösségi szellemben dolgos emberek emelkedő pályára vezényelték a gazdaságot.

Ismét lenne mit ellopni. Ehhez azonban meg kellene szerezni a hatalmat. Az „ellenzék” tudja, hogy ma már a felejtésre nem lehet alapozni, mert a Gyurcsány-éra okozta sebek még ma is fájnak. A rablóprivatizáció, az offshore-ozás, a devizaeladósodás, a 4-es metró korrupciós ügyei, a költségvetés meghamisítása – mind-mind a maffiaállamra utaló jelenségek. Annak ellenére, hogy a bűnös eltakarítók szabálytalan és törvénytelen eszközökkel megszüntették a földalapot, a kincstárat és az ÁPV Zrt.-t, a számvevőszék akkori jelentéseiből a nyomkeresők még sok érdekes dologra bukkanhatnának. Ezek után kérdés, hogyan lehetne új módszerekkel átverni a választópolgárokat. Nos, ők felkészültek. Az országgyűlési választások félrevezetéses, módszeres befolyásolásához megvannak a források. A bennfentes információkból meggazdagodott pénzguru megnyitotta a pénzcsapokat, NGO-s sakáljait vadászatra küldte.

A nyílt társadalmat istenítő ultraliberális, politikussá vedlett figura Magyarországon is megtalálta segédeit. A káoszspecialista két kiváló tanítványa, Gyurcsány és Simicska egy kapura játszik. A mérkőzés tétje a Fidesz–KDNP–kormány megbuktatása. Ha ez sikerülne, hazánkba jöhetnének az illegális bevándorlók, a munkahelyeket elorzók, akik biztos szavazóbázist képeznének az őket beengedőknek. Bőségesen jutna az államkasszába a Soros-féle hitelből, amely a migránsok megsegítésére irányozva a magyar nép bőrének lehúzását jelentené. Ez újabb banki hitelcsapda a nép nyakába, és máris kikövezett út vezet a kialakuló párhuzamos társadalmak összecsapásához.

A hatalom visszaszerzésére bazírozók úgy gondolják, hogy eredményes módszert jelent a politikai káosz kialakítása. A kifundálók az ellenzéki pártok kaotikus összefogására alapozva elvonják a figyelmet a lényegről, hogy vezetőik elhasznált megélhetési politikusok, összefogásuk tiszavirág-életű. Ők nem, de mi tudjuk, hogy a hatalom nem cél, hanem eszköz a közjó érdekében.

Az ellenzékből ellenséggé alakuló csapatok műveleti manőverekbe kezdtek. Uralmuk érdekében kinyitnák az ország kapuit, segítve az illegális bevándorlást, ezzel együtt sajnos a terroristák beáramlását. Az Egyesült Államok-típusú föderális rendszerbe kényszerítenék hazánkat, gyökerestől irtanák ki az őseink szenvedése árán kialakított zsidó–keresztény civilizációt. Tévedésben élnek, amikor azt hiszik, hogy szervilis rabszolgahajcsárként, megbízóik jóvoltából életük végéig szükség lesz rájuk.

Érdemes a káoszelmélet eddig kiforrott megállapításait elemezni.

Az elmélet részeként, új vonásként megjelent a politika. A magyarországi ellenzéki pártok ma már nem mutatnak determinisztikus törvényszerűségeket. Viselkedésük követhetetlen, rendet nem ismerő, a káoszt bizonyító. Az ellenzéki pártok egyenként instabilak, nincs mondanivalójuk, ezért törekednek a globalitásra. Az átkosból jól ismerjük a bizottságosdit, ahol a felelősök megkeresése ellehetetlenült. A különböző identitást vesztett ellenzéki pártok a választások után kezdő helyzetükhöz igazodnak, és matematikai összefogásuk eredménye előbb-utóbb különbségeik kiéleződéséhez vezet. Elfogadható politikai, gazdasági és társadalmi irányokat nem tudnak kijelölni, mihamarabb visszatérnének 2010 előtti stílusukhoz.

A közvélemény-kutatások eredményei és az általános társadalmi közérzet szerint a magyar választópolgárok nagy többsége idegenkedik a káosztól. A szocliberális kormányzásból nem kérnek, az „itt a piros, hol a piros” játékkal nem félrevezethetők.

Himnuszunk figyelmeztet őseink harcaira és védelmi kötelezettségeinkre. Magyarországot a történelem során sokféle gyarmatosító szállta meg. Akkor és most is voltak olyan polgáraink, akik elárultak bennünket. Hitünket, vallásunkat, függetlenségünket nem adjuk, és nem cseréljük el. Vissza nem térő lehetőséget kaphatunk 2018. április 8-án a demokrácia és a jogállamiság adományaként. Az országgyűlési választások lehetőséget adnak a hazaárulók távoltartására. Ellenségeink hiába zsírozzák le a parlamenti helyeket, ha mi nem szavazunk rájuk. Racionálisan kell cselekednünk. A következő négy évben folytatni kell a kormány és a nép alkotó szimbiózisát. Teljesítményeinket hatékonyabbá és értékesebbé tehetjük, és közben talán megteremtődik egy új, konstruktív, fair ellenzék, amely olyan politikai versenypályát nyit, ahol családjainkért, a hazáért és közös Európánkért munkálkodhatunk.

 

Patton, a „píszimentes” tábornok

A II. világháború győztes hadvezére Sztálinnak és a Fehér Háznak egyaránt útjában állt.

Hallottak már a Sapir–Whorf-hipotézisről, azaz a nyelvi relativizmusról? Ez egy elmélet, amely szerint az anyanyelvünk nem csupán arra szolgál, hogy a gondolatainkat kimondjuk, hanem arra is hatással van, hogy milyenné válik a gondolkodásunk. Bár ezt az elméletet a tudomány még nem tartja bizonyítottnak, lássuk be, nagy igazságtartalma van. Így aztán el lehet gondolkodni azon, hogy mi a jobb: ha az eredendő, természetes igazságot néven nevezzük, vagy ha finomkodunk, nyelvészkedünk.

A politikai korrektség (PC–„píszi” ) mögé rejtőző hazugságcunamit a 70-es években az amerikai politikai baloldal javasolta. Olyan nyelvhasználatot írtak elő, amely semlegesíti a különböző származással, nemzeti jelleggel, fajjal, vallással, nemi identitással vagy fogyatékosságokkal kapcsolatos megnevezéseket. Úgy gondolták, ezáltal csökken a nyelvi kifejezések által generált sztereotípiákon alapuló megkülönböztetés. Milyen álságos színjáték. Azt akarták, hogy ne nevezzük nevükön a természet alkotta tényeket, mert így megszűnnek a tények okozta problémák. Az elfajult neoliberalizmus nyelvi kényszergépezete beindult, és egyre erősebb. Mára már nem csupán az az elvárás, hogy maszatoljuk el az igazságot, hanem az is, hogy hallgassuk el.

Tény, hogy a píszi a 70-es évek terméke. A történelem azonban azt bizonyítja, hogy az igazság nyers kimondása és a következményekre való figyelemfelhívás soha nem volt kedves azok számára, akik céljaik elérése érdekében minden aljasságra készek voltak. Sokan még azokkal szemben is gátlás nélkül jártak el, akiknek a hátán a hatalom közelébe kerültek. S ha már megvolt a hatalom, terhessé vált az, akinek a szívében valódi érzelem és értelem lobogott.

Elég, ha VII. Károly hallgatásos árulására gondolunk Jeanne d’Arc máglyahalála kapcsán. De van egy időben sokkal közelebbi példa. Valószínű, hogy a II. világháború történetéből sokan ismerik Dwight D. Eisenhower „Ike” vagy „Monty”, azaz Bernard Montgomery nevét. Ike az USA Európában harcoló csapatai­nak főparancsnoka, 1944-től ötcsillagos tábornoka és 34. elnöke. Monty pedig sokszorosan sikertelen brit tábornagy, a világháború után vezérkari főnök, illetve az európai szövetséges erők parancsnokának helyettese volt.

De vajon hányan ismerik George Smith Patton tábornok történetét? Tartok tőle, nem sokan. „A nácik talán az ördögtől sem féltek, de volt egy férfi, akivel soha nem bírtak, és akinek neve hallatán a hideg futkározott a hátukon. Patton tábornok nehéz ember hírében állt, módszereit, katonáival szemben tanúsított magatartását sokan bírálták, de mindezek a bírálatok eltörpültek stratégiai képességei, elszántsága és hazafisága mellett, amelyek sorra segítették hozzá legendás győzelmeihez. Patton volt az, aki kiverte Afrikából a legyőzhetetlennek hitt Rommell hadseregét. A normandiai partra­szállás után pedig megállíthatatlanul tört előre Európában” – derül ki a róla készült, A Tábornok című filmből, amelynek Francis Ford Coppola írta a forgatókönyvét. És mindez igaz.

Mint ahogy az is tény, hogy Patton tábornok nem szerette a píszit. Szókimondása, igaz­ság­érzete, no és szovjetellenessége legendásan ismert volt. Katonai képességei, harcostársaival elért hihetetlen sikerei lehetővé tették volna, hogy úgy Prágát, mint Berlint a szövetséges seregek, pontosabban ő szabadítsa fel, és ne az oroszok. De „megállj” parancsot kapott. Ike másképpen tárgyalt, másképpen gondolkodott. Patton főnökei kiegyeztek a szovjetekkel, és tisztán politikai okok miatt átengedték Prága és Berlin felszabadítását Sztálinnak. Ike-ből elnök lett, Pattonból nem sokkal a győzelmei után halott… Patton már 1945 februárjától hangoztatta, hogy az amerikai­ak rossz szövetségesre tettek szert. Híres mondása az volt, hogy „az oroszokat még azelőtt vissza kellene rugdosni Ázsiába, mielőtt a háború után ráteszik a mocskos kezüket fél Európára”. Washington azonban minden intő jel, minden sztálini árulás ellenére úgy vélte, hogy a háború után meg lehet egyezni az oroszokkal. Így aztán odadobták Sztálinnak Kelet-Közép-Európát.

Patton határozott szovjetellenes véleményét nem rejtette véka alá. Ezért Sztálin – diplomáciai úton – többször jelezte Washingtonnak, hogy nem tetszik neki a szókimondó tábornok. Washington pedig Sztálint választotta, nem a saját győztes, nagyszerű katonáját. Patton tábornokot felmentették, és gyakorlatilag irodai munkára kényszerítették. Pedig megállíthatatlan, zseniális katona volt, aki nélkül a szövetségesek aligha nyerték volna meg a II. világháborút, és aki nélkül Ike valószínűleg nem lehetett volna elnök. Amennyiben a karakteres, egyenes jellemű, szókimondó és sikeres Patton elmondhatta volna tapasztalatait és javaslatait a Fehér Házban, megváltoztathatta volna a történelem menetét. Kizárt, hogy akár a politikailag naiv Franklin Delano Roosevelt, akár az új elnök, Harry S. Truman ne fogadta volna el a véleményét. De nem engedték oda. Az eredeti terv szerint Patton 1945. december 11-én tért volna vissza az Államokba. Ike azonban három héttel korábban utazott haza, és elmondta Trumannak, hogy minden rendben Európában. De sajnos ott van az a Patton, aki nem igazán osztja a hatalom álláspontját a szovjeteket illetően…

Patton 1945. december 9-én vadászni indult Mannheim mellett. Negyven kilométeres sebességnél hirtelen a Cadillacje elé kanyarodott egy teherautó. Kisebb koccanás volt, a járművek szinte csak karcolásnyira sérültek. Három embernek semmi baja nem lett, egyedül Patton bénult le mind a négy végtagjára, majd december 21-én egyébként makkegészségesen, 60 éves korában meghalt. Boncolás nem történt. A bale­seti jegyzőkönyvből 20 oldalnyi eltűnt. Robert K. Wilcox történész tíz évig kutatta a haláleset körülményeit. Hogy Patton nem a koccanásba halt bele, az biztos. Arról megoszlanak a vélemények, hogy a CIA elődszerve­zete, az OSS, esetleg Sztálin emberei, vagy a két szövetséges titkosszolgálata együtt szervezte meg Patton halálát.

Mindenesetre játsszunk el a gondolattal: hogy alakult volna a világ történelme, ha Patton, a píszi nélküli ember lett volna Ike helyett az amerikai főparancsnok. De az is elég lett volna, ha hallgatnak rá, vagy egyszerűen meghallgatják és nem elhallgattatják. Kelet-Közép-Európa elkerülhette volna a 45 évig tartó szovjet megszállást. Gondoljuk végig, milyen történelemformáló ereje lehet a tiszta, píszimentes és hatalomvágytól nem fertőzött gondolkodásnak! Patton tábornok a luxemburgi amerikai katonai temetőben nyugszik ötezer katonája mellett. Örök hála neki a kimondott gondolataiért, gerinces jelleméért, történelmi előrelátásáért. Ő az, aki néven nevezte a szovjeteket, nem finomkodott, és történelmi igaz­sága lett. Nem písziskedett, mert nem hatalmat akart, hanem valódi győzelmet. Nem magának, hanem Európának.

Ne feledjük: a mai rendkívül feszült társadalmi-politikai helyzetben nekünk is van píszimentes, szókimondó Patton tábornokunk, csak másképp hívják. Néven nevezi a problémát, és győzelmet akar Európának. És vannak csupán a hatalomért tülekedő píszilovagok. Döntsék el, ki mellé állnak!

Magyar Idők: http://magyaridok.hu/velemeny/patton-piszimentes-tabornok-2523229/

 

Jótanács

 A minap az egyik, kormányközeliséggel nem éppen vádolható televízió csatorna egy esti, meglehetősen népszerű műsorában a műsorvezető egy remek jótanáccsal szolgált nézőinek. A jótanács lényege az volt, hogy amennyiben a kedves néző véleményt akar alkotni valamiről, előtte jól járja körül a témát. Mindezeket megelőzően pedig bemutatták Soros György „igazi” arcát, s azt, hogy mi mindent köszönhetnek a magyarok a nevezett úrnak. Többek között szó volt jótékonykodásairól, kizárólag az emberi jogokért küzdő alapítványairól, a világ egyik legnagyszerűbb egyeteméről, a CEU-ról, és ösztöndíjairól, amit sok, ma magas pozícióban lévő politikusunk is igénybe vett. Persze nem maradt el a az elhíresült videóüzenet azon része sem, amelyben Soros mélyen aggódik a magyar emberekért, és Magyarország sorsáért. Komolyan, a szív majd megszakadt. Mélyen elszégyelltem magam, amiért ezt az embert vádoljuk azzal, hogy fel akarja számolni a nemzetállamokat. Hogy feltételezhetjük, hogy ennek a jóságos embernek van olyan terve, hogy célja elérése érdekében migránsok millióit telepítse Európába? Ezt a jóságos bácsit merjük mi bántani?

Pontosabban: elszégyelltem volna magam, ha előtte – jótanács nélkül is – nem jártam volna körül a témát. De körüljártam.

Úgy gondolom, aki hozzám hasonlóan nyitott szemmel nézi a világot, tisztában van azzal, hogy nem Soros az egyetlen, aki mindent elkövet a nyílt társadalom létrehozása érdekében.

David Rockefeller 2002-ben kelt Emlékirata 405-ik oldalán a következő sorok olvashatóak.

„Egyesek azt hiszik, hogy mi (a Rockefeller család) egy olyan titkos szövetséghez tartozunk, amely az USA valódi érdekei ellen tevékenykedik. Családommal együtt internacionalistának minősítenek, aki összeesküszik világszerte másokkal, hogy létrehozhasson egy integráltabb globális politikai és gazdasági világrendszert, egy egységes világot, ha úgy tetszik. Ha pedig ez a vád ellenem, akkor büszkén vállalom, hogy bűnös vagyok.”

F. Willam Engdahl (W.E.) „A gondolatgyárak” című könyve 76. oldalán így ír: „David Rockefeller Bilderberg csoportjának hatalomüzérei, és Rockelfeller befolyásos nemzetközi köreinek egyéb tagjai új agytrösztöt alapítottak 1973-ban, amelyet Trilaterális Tanácsnak neveztek el. Később ezt nevezték gyakran a „világ árnyékkormányának”, ekkora volt a világpolitikára gyakorolt, titkolt befolyása az elmúlt négy évtizedben.” Leszögezhető, hogy ennek a társaságnak „folyamatos víziója egyfajta bankárszocializmus, amelyben ők irányítanak, a széles társadalom pedig a fizető hitelesek tömegének szerepét veszi fel”. (W.E.) A társasághoz tartozó személyek, és az elveit támogató szervezetek nevei tételesen és részletesen is megtalálhatók az említett könyvben, ha az ember jól körüljárja a témát….És persze nem kell sokáig lapoznunk, hogy szembe találjuk magunkat Soros György, és a Nyitott Társadalom Alapítvány nevével.

Hogy mi a nyitott társadalom lényege, tudjuk. Fricz Tamás elmagyarázta már nekünk az elmélet eredetét ezeken a hasábokon. S hogy hogyan „nemesedett”  Karl Popper liberális filozófus alapelmélete Soros-féle reflexivitás elméletté, azt megérthetjük Soros egyik nyilatkozatából (2003 Fortune Magazin): „…ha követed azokat a szabályokat, amelyeket általában követsz, akkor meghalsz. […] alapvetően ezt a tapasztalatot alkalmaztam mind a globális pénzpiacra, mind pedig politikai nézeteimet tekintve.” Ezt a magatartást követte, amikor pl.2008-ban megtámadta és majdnem bedöntötte a magyar OTP-t. Ezt követte akkor is, amikor a fél bankvilág belebukott, de ő meggazdagodott az amerikai jelzáloghitel-válságon. Támogatta a grúz rózsás forradalmat 2003-ban, és mindent elkövetett George W. Bush elnök megbuktatásáért. 2006-ban az ukrán narancsos forradalom mellé állt, Fehéroroszországban pedig persona non grata lett. A jótékonykodás jelmezébe bújtatott civil szervezetei olyan hálózatot alkotnak, amelyeken keresztül elsősorban a kelet-európai országokban tevékenykedik, s ezeken keresztül akarja nyílttá tenni az itteni társadalmakat. A tevékenységükkel okozott károk megszámlálhatatlanok. Többször megkérdezték tőle, hogy nincsenek-e erkölcsi aggályai emiatt. Azt válaszolta rendre: „be kell vallania, cselekedeteiben benne rejlik annak lehetősége, hogy azokkal másnak kárt okozzon”. „Így történhetett, hogy 1992-ben Soros fedezetlen fontspekulációit követően kénytelenek voltak az adófizetők állni a cehhet.”

Őszintén ajánlom a már említett műsorvezető számára, hogy ők is járják körül a témát, amiről véleményt formálnak, és olvassák el pl. Andreas von Rétyhi George Soros című művét, amelyből az előzőekben idéztem. És innen, a 214-ik oldalról idézem a következőket is:…”miért pont Soros Györgynek és barátainak indult meg a szíve a migránsokon. A migránsok ugyanis emberek, és az emberek sosem érdekelték különösebben Soros Györgyöt…. Különben…nem segített volna Kelet Európában 1989-ben megszervezni a sokk-kapitalizmust, nem spekulált volna a font árfolyama, vagy a thaiföldi fizetőeszköz ellen, ami miatt több millió ember szegényedett el….Így nem nagyon hihetjük, hogy nagyobb érdeke fűződne ahhoz, hogy a menekülés okai ellen küzdjön, mint ahhoz, hogy, magát a migrációt segítse elő.” Majd így folytatja: „A menekültválság már 2015-ben megmutatta, milyen destabilizációs erő rejlik benne. Bár Soros …hálózata nem az egyetlen tényező, de döntő szerepet játszik ebben a gigantikus játékban. …a cél: Európa, különösen Németország meggyengítése és az európai nemzetállamok megszüntetése, hogy meg lehessen valósítani a globalizációt és egyetlen óriási piac jöjjön létre.” Hát ez a Soros-féle nyílt társadalom lényege. S hogy mi a migráció haszna az azt szervezők, támogatók számára? Ezt meg megtudhatjuk Udo Ulfkotte Menekültipar c. könyvéből. Higgyék el: dollármilliárdok. A jótékony filantróp azonban nem csupán aggódik értünk. Ő maga jelentette ki, hogy Magyarország és Lengyelország különösen útjában áll világmegváltó törekvéseinek.

Hát ennyit a Magyarországért aggódó filantrópról, és a balliberális média megalapozott, a témákat jól körüljáró véleményformálásáról. Milyen egyszerű is lenne, ha már teljesen kimosták volna mindannyiunk agyát. Bár az egész világon mindent megtesz ezért a jól megfizetett lakájmédia, pármilliónyinkat azért még nem zavarnak meg a tények.

W.E Gondolatgyárak c. könyve hátoldalán a következő üzenetet fogalmazza meg nekünk, magyaroknak: „Önök Magyarországon legalább szerencsések, hogy választott vezetőik rendelkeznek azzal az erkölcsi bátorsággal és ritka őszinteséggel, hogy felálljanak a tömegben, és elkiáltsák magukat, ujjal a brüsszeli „császárra” mutogatva, kijelentve: nézzétek, nézzétek! A császáron nincs is ruha! Németországban és az EU egyéb országaiban jelenleg nem ez a helyzet.”

Úgy egyébként pedig köszönjük a jótanácsot. Kár, hogy nem hiteles.

Gondola: https://gondola.hu/cikkek/108090-Jotanacs.html