Már csak pislákol a nyugati fény

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200923-mar-csak-pislakol-a-nyugati-feny

Egy idős, megszállott ember ámokfutásával képviseli a nyílt társadalom ideológiáját, a pénzhatalmasok érdekeit. A nemzetek fölé emelkedik, szinte személyi kultuszt kialakítva.

George Soros szabadcsapatai az illegális bevándorlókat toborozva, utazási iroda módjára embercsempészekkel paktálva, áruba bocsátották Európát. Édenkertet ígérnek az általuk szervezett honfoglalóknak, amit az őket kiszolgáló, nemzetüket eláruló helytartókkal és a mögöttes pénznyelő mágnásokkal európai egyesült államok néven gyarmatosítanának.

Az illegálisan érkező bevándorlók többsé­ge, pénzzel és mobiltelefonokkal elindulva, cserben hagyta honfitársait. A keresztényi szoli­daritás vagy akár a hit nélküli emberbará­ti érzelem a jó emberek alapvető tulajdonsága. Tapasztaltuk már: a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Levonhatjuk a következtetést, hogy érdemes a különböző „jóakaratokat” megvizsgálni, értelmezni, sőt ellenőrizni is.

Az Afrikát és a Közel-Keletet gyarmati sorba taszító országok vezetőinek jelenkori lel­ki­ismerete érdekalapú. Ugyanúgy kétszínű, mint amikor megszállóként leigázták a védekezésre képtelen népeket. Az érdekszolidaritás nem a keresztény viselkedés jellemző­je. Tárjuk fel a volt gyarmatosító országok hozzáállását, taktikáját az érkező illegális bevándorlókkal kapcsolatosan. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy világosabban lássuk az illegális bevándorlást ellenző államok magatartását. Kiindulópontnak tekintjük, hogy az emberek bárhol is éljenek, ragaszkodnak szülőföldjükhöz és családjukhoz. Ha ezt a természetes kötöttséget feladni kényszerülnek, annak súlyos okai vannak. Ilyenek a polgárháborúk, vallási indíttatású üldöztetések és nem utolsósorban az éhezés fenyegető jele. Ezekben az esetekben a civilizált Európa szolidaritása az önzetlen segítségben nyilvánulhat meg. Ez a segítség érkezhet az erre szakosodott világszervezetektől és ha szükséges, a rendfenntartó erők alkalmazásával. Az első lépés a helyi öldöklés megakadályozása a békefenntartók bevetésével. Ezután következhet a karitatív szervezetek összehangolt munkáján alapuló szállítmányok küldése. Majd a bajba jutottaknak hosszú távon gazdasági felemelkedést kell biztosítani, például kihelyezett vegyes vállalatokkal, munkahelyteremtéssel helyben biztosítani a lakosság életszínvonalának növelését.

Az előzőekből kitűnik, hogy az érdek nélküli szolidaritás számos formája létezik. A nyugati országok politikai vezetői azonban érdekorientáltak, eszük ágában sincs figyelembe venni polgárságuk jóakaratú véleményét. Demokráciában a megkérdezett polgárok akarata nem kérés, hanem utasítás, amit jogállamban a regnáló kormányoknak figyelembe kell venniük. Ugyanakkor egyes országok gazdasági érdekeit nem lehet és nem kell erőszakos eszközökkel másokra erőltet­ni. Ha ez történik, akkor az egyenrangúság szövetségben elvárt értéke annullálódik. A tagországok mindegyikének alapvető érdeke társadalmának és gazdaságának opti­mális működtetése. Józan felfogás szerint a jóakaratú szolidaritás az illegális bevándorlók irányába nem politikai kérdés, sokkal inkább a társadalom és a gazdaság állapotának függvénye.

Az Európai Parlament (EP) és az Európai Bizottság (EB) az illegális bevándorlás kérdését nem döntheti el pártok politikai erőfölényének alkalmazásával. Ez a megoldás kirekesztő és kettős mércéhez vezet. A pénzemberek és a Soros-féle NGO-k befolyásával vezényelt megoldások kialakították a rasszizmus új formáját, amely már intézményesen támadja a nemzetek önállóságát. Egy megszállott, idős ember ámokfutásával képviseli a nyílt társadalom ideológiáját, a pénzhatalmasok érdekeit. Kéretlen szereplőként a nemzetek fölé emelkedik, szinte személyi kultuszt kialakítva. Életében kíván szobrot állítani önmagának, mi azonban, kelet-közép-európai polgárok már láttunk ilyen alkotásokat, ezek szoborparkban végezték. Nekünk nem rövid az emlékezetünk, hiszen a közelmúltban még a Szovjetunió gyarmataként szenvedtünk.

Az unió válságának megoldása a nemzeti szuverenitásból fakadó helyi társadalmi és gazdasági problémák hatékony kezelésének függvénye. A jól működő, összekovácsolt nemzetek társadalmának összessége verseny­képes gazdasági erőt tükrözhet, azonban meg kell érteni a szövetséges nemzetek sajátos érdekeit. Közös érdek az illegális bevándorlást megakadályozó Európa határait védő szigorú őrizet. Ha a nyugat-európai országok népességpótlás vagy munkaerő-toborzás kényszerűségéből illegális bevándorlókat fogadnak be, azt saját felelősségükre tegyék és ne a többiek rovására.

A koronavírus megtépázta az európai munkahelyek számát. Kontinensünk gazdasága mélyrepülésben van. Az EP-ben és az EB-ben nem pártcsatározásokra van szükség, hanem józan cselekvésre. Az Európai Tanács bölcs vezetőinek gyors és hatékony döntéseire várunk. Pártpolitikai alapon senki sem kérdőjelezheti meg az élet és a gazdaság prioritását. Az ille­gális bevándorlást elutasító országok ellen irányuló pénzügyi szankciók az érdekszolidaritást képviselők akaratát közvetítik és a kvótarendszert erőltetik. Az erőpolitika visszaüt, az együttműködésben zárlatot okozhat, ami végleg kiolthatja a nyugati fényt.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

Rasszizmus plusz – a nemzetek szétverése

A rasszizmus a nyugati világ terméke, a gyarmatosítók kedvenc fegyvere.

2020. SZEPTEMBER 16. SZERDA. 3:44

Egyes fajok és közösségek erővel történő kirekesztése, uralkodói szándékkal való elnyomása, kényszerítése nem új keletű jelenség. Világ- és polgárháborúk sora igazolta romboló jelenlétét.

Magyarország polgári kormánya nulla toleranciát hirdetett és gyakorol a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. A magyar emberek nagy többsége kiáll a nemzet teljes közösségének egyenrangúsága mellett. Helyzetünket összehasonlítva más országokkal, statisztikai alapon világosan látszik polgáraink véleménye.

A náci és bolsevik szélsőséges ideológiák nem nyerhetnek teret Magyarországon. Hiába próbálják az ultrabaloldali pártok és a Jobbik összefogással, sunyi módon elfogadtatni. A Berlint vagy Párizst lángba borító szélsőséges elemek randalírozása bizonyító erejű arra, hogy burjánzik a rasszizmus. Vagy például Hollandiában egyre jobban erősödnek az antiszemita megnyilvánulások.

Legjobb védekezés a támadás – mondják az EU azon aktorai, akik szégyentelenül támadják a nemzetek létét, amelyhez felhasználják Lengyelország és Magyarország ellen a rasszizmus és az antiszemitizmus vádját. Azt mondják, az kiabál, akinek a háza ég. A brüsszeli kontraszelektált, szélsőbaloldali és jobboldali politikusok újszerű összefogása rasszista ideológiára épül. Célja önmagukról elterelni a figyelmet. Hazug arroganciával lépnek fel mindazok ellen, akik a klasszikus demokrácia és a jogállamiság védelmezői.

Kibővítették a rasszizmus fogalmát, és ezzel maguk váltak a „rasszizmus plusz” megtestesítőivé. Pontosan fogalmazva, uralkodó nézeteik erőszakolása, Európa őslakosságának semmibevétele mellett céljuk a szuverén nemzetek megszüntetése. Alapvető emberi jogok megsértésére hivatkozva támadják nemzetünket és annak polgárait. Ezt látjuk a kettős mérce alkalmazásakor és a kirekesztésünkre irányuló törekvéseik során is.

Megszületett egy új, ultrarasszista ideológia és intézményrendszer, amely a pénzmágnások és az uniós föderáció híveinek lett a kiszolgálója.

Ők nemcsak az emberi fajok és azok közösségeinek ellenségei, mint tették azt a klasszikus gyarmatosítás idején. Megnőtt az étvágyuk, és az újkori gyarmatosítás ellen fellépők felfalóivá váltak. Miután sikerült nekik Közel-Kelet és Afrika népét kirabolniuk, most a szegény páráknak Európát kínálják vigaszdíjul. A legolcsóbb hadsereget verbuválták céljuk eléréséhez, amely nem más, mint az európai egyesült államok létrehozása. Újkori módszereik csak formailag különböznek a náci és a bolsevik rasszisták gonosztetteitől. Nem számít a háromezernél is több afrikai illegális bevándorló hullámsírba küldése.

Úgy vélik, a cél szentesíti az eszközt. Végre akarják hajtani az európai őslakosság lecserélését. Olcsó modern kori rabszolgákat ígérnek az elkényelmesedett nyugati világ polgárainak. Az illegális migránsok azonban nem ilyen szerepre jöttek, hanem honfoglalók, és bármikor kirobbanthatják a polgárháborúkat.

Kelet-Közép-Európa népei, szemben a nyugatiakkal, megszenvedték a szovjet gyarmatosítás hosszú évtizedeit. A második világháború győztes országai koncul dobtak bennünket a szovjet birodalom elé. Vágytunk az igazi szabadságra, és azt Nyugat-Európa segítsége nélkül vívtuk ki. Ugyanakkor felültünk a szirénhangok csábításának, és úgy véltük, hogy egyenrangú szövetségesekké válhatunk az EU-ba lépésünkkor.

Reményeink egyre fogynak, úgy tűnik, hogy szövetségeseink az ultraliberális pártpolitikai prioritást követve, széles utat nyitnak a szélsőséges nézetek követőinek.

Elfogadhatatlan a nyílt társadalom ideológiájának ráerőltetése bármely szuverén nemzetre, annak országgyűlését megkerülve. Az őshonos polgárok népszavazása nélkül az illegálisan érkező migránsok kvóta szerinti elosztásának nem lehet esélye. A „rasszizmus plusz” azon nemzetek ellen irányul, amelyek hagyományos értékeiket kívánják megőrizni. Európa népeinek joguk van megtudni, hogy egy beteges ideológia miként kaphat intézményesített formát a nemzetek akaratával szemben az Európai Unió szervezetében.

Világossá kell tennünk, hogy a „rasszizmus plusz”, semmissé téve a demokrácia fontos tételét, a szubszidiaritást, a pártpluralizmus által kínált országgyűlési választások eredményét átírja. Olyan ideológiát kíván az európai polgárok torkán lenyomni, amely automatikusan birodalmat szül. Ez a fasiszta szellemű és pénzmágnások által vezérelt törekvés az európai emberek számára az újkori rabszolgaság intézményét kínálja.

Összeurópai szinten elő kell venni a civil kurázsit, mert nemzeteink és családjaink jövőjét nem adhatjuk hataloméhes kufárok és az őket kiszolgáló politikusi betyár-sereg kezébe.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200916-rasszizmus-plusz-a-nemzetek-szetverese

 

 

 

 

 

Egy igazi minőségi váltás: őszödi Gyurcsány helyett jön altusos Dobrev!

Egy igazi minőségi váltás:
őszödi Gyurcsány helyett jön altusos Dobrev!

Egy ország fogadta „kitörő lelkesedéssel” a hírt, mely szerint szemkilövető őszödi Gyurcsány Ferenc megpendítette: nem kizárt, hogy felesége, altusos Dobrev Klára lesz a DK jelöltje a potenciális miniszterelnök-jelöltségért zajló, ellenzéki pártok közötti előválasztáson.

Azt hiszem, nagy kő esett le minden magyar állampolgár szívéről, hiszen konstatálhatta, hogy végre megvan a balliberális oldal ideális jelöltje, a jelölt, aki vezérlő csillagként jelent meg a baloldali égen.

Mert hiszen Gyurcsány helyett találni egy igazi, karakteres jelöltet, hát ez bizony fogós kérdés volt az ellenzéknek. De íme, megoldották, itt a minőségi váltás lehetősége és reménye. Ha nem Gyurcsány, akkor vajon ki jöhetne megváltóként? Ki más, mint Gyurcsány felesége!

Bravó, sőt bravissimo, baloldal!

De fordítsuk komolyra a szót, s nézzük meg, vajon volt-e ilyen bátor – pontosabban: ilyen ostoba és nevetséges – személyi váltásra példa a baloldalon az elmúlt évtizedekben?

Találunk egy ilyet.

1956-ban történt egy hasonló erejű váltás a kommunista pártban, vagyis a totális diktatúrát gyakorló Magyar Dolgozók Pártja (MDP) élén. Az ötvenes években Rákosi Mátyás volt a párt és a kormány első embere, irányítása alatt ezreket és tízezreket üldöztek, zártak börtönbe, deportáltak, kitelepítettek, kínoztak és végeztek ki az Andrássy út 60.-ban (a hírhedt, Péter Gábor által vezetett ÁVH épületében). Mindebben – nem jobb-, hanem – balkeze, leghívebb harcostársa nem volt más, mint Gerő Ernő.

Rákosi politikai karrierje először 1953 márciusában kapott gellert, amikor a nagy Sztálin meghalt, a Szovjetunió Kommunista Pártjában (SZKP) szemléleti változások kezdődtek el, aminek következtében le kellett mondania kormányfői pozíciójáról (maradt neki a pártfőtitkárság).

A szovjet kommunista vezetésen belüli legfőbb kritikusát és ellenfelét, Beriját azonban 1953 végén kivégezték, s ettől kezdve újra növekedett a hatalma az MDP-n belül, 1955-ben még Nagy Imre miniszterelnök távozását is kicsikarta, s helyére emberét, Hegedűs Andrást ültette. Az 1956 februári SZKP-kongresszuson elhangzott titkos Hruscsov-beszéd azonban, melyben feltárta a sztálini önkényt és megújulást hirdetett meg, reménytelenné tette a helyzetét. A magyar kommunista pártot (is) valójában irányító SZKP-ben elhatározták, hogy Rákosit eltávolítják a hatalomból, és más, az új idők szellemének megfelelő vezetőt állítanak az MDP és az ország élére.

Nos, a nagy pillanat 1956. július 18-án érkezett el, amikor is a magyar kommunista párt központi vezetősége „saját kérésére” felmentette Rákosit az első titkári pozíciójából.

És ki jött helyette?

Gerő Ernő, a második legvéresebb kezű diktátor.

A Rákosi–Gerő-váltás nem bizonyult „minden szempontból” – vagyis semmilyen szempontból – sikeresnek: a magyar emberek elégedetlensége tovább fokozódott, az országban a feszültség tovább növekedett, s mindez elvezetett a magyar történelem egyik legfelemelőbb pillanatához, az október 23-án kitört forradalomhoz.

Ízlelgessük tehát még egyszer: Rákosi helyett Gerő.

S utána mondjuk ki: Gyurcsány helyett Dobrev…

És utána nyugodtan nevessünk egy jót.

De ne sokáig: meggyőződésem, hogy a furfangos szemkilövető megint szórakozik velünk, s mint Cipolla, szemfényvesztő módon az orrunknál fogva akar vezetni bennünket, jóhiszemű állampolgárokat.

Gyurcsány pusztán csak teszteli a közvéleményt, és főleg az ellenzéki pártokat, hogy miként reagálnak a feleségére mint lehetséges miniszterelnökjelölt-jelöltre. Bizonyosan állítható, hogy van egy B variációja, mert azért azt még ő is felfogja, hogy az ő személyétől nem elválasztható a felesége, legfeljebb annyiban, hogy még nála is kozmopolitább és szivárványosabb nézeteket vall. Vagyis nem esett a feje lágyára: ha a felesége nem jön be az ellenzéki oldalon – például a Momentumnak vagy másoknak –, akkor majd rugalmasan elszakad a jelenlegi „nem kizárt a feleségem jelölése” tételétől, s bedob egy új, talán már most is meglévő jelöltnevet, például egy párton kívüli, „neves”, „nyugatias”, „européer” csúcsszakemberét.

Gyurcsány is lying, as usual – Gyurcsány hazudik, mint az szokásos.

Ez nála napi rutin. De ne higgyük el egy szavát sem Cipollának.

Nem hátrálhatunk tovább!

Nem hátrálhatunk tovább!

 

 

 

 

 

 

A Keljfeljancsi ismét kornyikál

A figurát magyarok találták fel. Kiváló játék, amelynek számos formája létezik, felfújható, plüss, kacsa, zenélő és a többi, így aztán a gyerekek válogathatnak kedvükre

Talán nem véletlen, hogy az élő Keljfeljancsi is magyar találmány, megtestesítője Gy. F., aki úgy él hazánkban, mint aki nem tanulta meg, hogy a földön két lábon kell járni. Igaz, ehhez azonban erkölcsi tartás és egyensúlyérzék is kell.

Nevezett politikusi súlypontját alulra helyezte, így aztán mindig visszabillen a rá jellemző (Keljfeljancsi) hatalommániákus helyzetbe. A való élet hatásaira ingó módon reagál, és mindig visszatér eredeti pozíciójába, ahol az eseményekre sajátos módon replikázik. Mindenhez ért, kultúrához, egészségügyhöz, oktatáshoz… Amit tesz, az merőben más, mint a gyermekek részére kialakított játék­figurák szerepe.

Instabil az egyensúlyi pontja, amit miniszterelnöksége idején igazolt. Féktelen egójú ­figura, alacsonyan szocializálódott kommunista utánzat, hisztériára utaló attitűdökkel. Ez az ember üzent látszólag csak Vidnyánszky Attilának és az őt kedvelő csapatnak, de valójában minden dolgos magyar embernek.

Megfenyegette (nem először) mindazokat, akik a szégyenletes országlását követő káoszból és csődhelyzetből kivezették hazánkat. Földönfutóvá tenné azon polgárokat, akik neki, a bukott miniszterelnöknek nem ilyen sorsot szántak. Lehet, hogy a keresztényi, felebaráti reagálás hibás volt!

A választópolgárok megkérdezése nélkül, de a teljes ellenzék nevében összefogással kérkedő figura leváltásra ítélte az Orbán-kormányt, bohócsapkát helyezve saját fejére. Úgy tesz, mintha az idő 2006-ban megállt volna. Akkoriban a hazug, polgárságunkat aljanépnek tekintő miniszterelnök nemcsak fenyegetőzött, hanem a békés tömegbe lövetett, lovas attakot vezényelt, kordonországot épített. Fittyet hányt a jogállamiságra, jó nagyot rúgott a demokráciába.

Nem kétséges, ha tehetné, 2022-ben hatalomra kerülve betartaná fenyegetéseit. Sőt jelenlegi követői közt hidegvérrel elvégezné a bolsevik-kommunista gyakorlatból megtanult belső tisztogatást.

Utcai rendbontásra biztat, uniós ideológiai és pénzügyi támogatással, a Soros-féle NGO-kkal és felbérelt hírportálokkal nap mint nap azon munkálkodik, hogy a nemzet egységét szétzilálja. Föderalista eltökéltségével a nyílt társadalom híveként Európa közösségét is rombolja azzal, hogy feleségét, momentumos barátnőivel együtt cirkuszi mutatványokra kényszeríti, ígérve, hogy hely­tartóságában vezető szerepet kaphatnak.

Ezt az embert és a vezénylését követőket nem vehetjük félvállról. Rajta kívül kevesen lettek volna képesek az ország kiárusítására, párttársa, Medgyessy Péter megpuccsolására. Sajátos módszereivel az ellenzék pártjait a magyar emberek többségének ellenségévé tette. Elfelejttette velük a konstruktivitást, ajánlatára a bolsevik-kommunista-náci ideológiák mezsgyéjére léptek. Olykor már ellenforradalmi megnyilvánulásoktól sem riadnak vissza. Túlzásnak nem mondható, hogy kijelentéseik szerint megint ilyesmire készülnek.

Ismét véres kardot hordoznak szerteszét a nemzet együttműködésében érdekelt országlakók között. Szabadcsapatokat szerveznek a törvényes rend megzavarására. A legitimitást élvező nyugati kormányok jól látják a szélsőséges erők gyülekezésének veszélyét.

A francia és a német rendőrség, az Európai Unió által is elfogadottan megmutatja, hogy ilyenkor mi a követendő cselekvés.
Békében élő családjaink, tisztességesen dolgozó adózó polgáraink sem fogják hagyni közös Európánk és fejlődő hazánk politikai huligánok által történő szétrombolását. Kelet-Közép Európa népeit más fából faragta elviselt gyarmati sorsuk. Biztosnak vehető, hogy ha másfél millió embernél is több értékeli, hogy részt vehet a nemzeti konzultációkban, leszünk hasonló számban olyanok, akik szükség esetén újabb békemeneten hitet tesznek demokratikusan választott kormányunk mellett.

Az egyesült baloldali pártok szüntelen provokálását szúnyogcsípésnek tekintjük. A mi dolgunk, hogy 2022-ig alkossunk, hassunk és gyarapítsunk. Így érhetjük el, hogy a magyarországi eldeformálódott pártok helyett előjöjjenek az igazi nemzeti egységben gondolkodó, konstruktív, hazánk érdekeit szolgáló új ellenzéki formációk. Most a Gy. F. és Soros által finanszírozott politikai laboratóriumban azzal kísérleteznek, hogy a tűzre vizet öntsenek. A gőz egyesek agyában és az identitásukat vesztő balliberális pártok szervezetében robbanást okoz. Keljfeljancsi társaival együtt ismét kornyikálja, hogy
„ez a harc lesz a végső”.

Mi, civil polgárok, akik az egyenrangú szuverén országok Európai Unióját szívből és teljes erőből kívánjuk építeni, történelmi tett előtt állunk. Szavazataink meggyőző erejével 2022-ben demonstrálhatjuk, hogy: Hátra arc!, végleg vesztesek lettetek. Keljfeljancsinak csak a gyerekjátékok polcán van helye.

(A szerző a CÖF–CÖKA kuratóriumának elnöke)

 

 

 

 

 

 

Virtigli kommunisták

Virtigli kommunisták

A lumpen, az ősproletár nem tűnt el, csak átalakult. Adott esetben több nyelven beszélő, többdiplomás gyűlölködővé vált, aki magában hordja a kommunizmus minden jellemzőjét: megalázni, tönkretenni, kiirtani még az írmagját is annak, aki nem hasonszőrű

2020. AUGUSZTUS 26. SZERDA. 4:5
https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200826-virtigli-kommunistak

Vannak szavak, amelyek jelentése idővel megváltozik, mint például a lumpenproli. És vannak szavak, amelyek csak idővel kapják meg valódi jelentésüket, mint például a kommunista. Az pedig nem a véletlen műve, hogy ez a két szó összekapcsolódott, mert összetartoznak.

A két virtigli német komcsi, Marx és Engels írja: „A lumpenproletariá­tust, a régi társadalom legalsó rétegeinek ezt a passzív rothadását a proletárforradalom hellyel-közzel belesodorja a mozgalomba, de egész élethelyzete következtében inkább hajlandó arra, hogy magát reak­ciós üzelmekhez megvásároltassa… A proletár… feleségéhez és gyermekeihez való viszonyának már semmi köze a polgári családi viszonyhoz, a modern ipari munka… lehántott róla minden nemzeti jelleget. A törvények, az erkölcs, a vallás az ő szemében csupa polgári előítélet…” Végülis, ebben igazuk van.

A kommunistává átvedlett lumpenproletáriátus életfeltételeiben, viselkedési mintáiban valóban megsemmisültek egy polgári világ erkölcsei. Így aztán bármikor gátlástalanul hazudnak, fenyegetnek, minősítenek, kitelepítenek, akasztófára szánnak, földönfutóvá tesznek mindenkit, aki nem közéjük való. Lehet, hogy valamikor jakobinusoknak, most meg libsiknek, vagy globalistáknak hívják őket, de valójában mind virtigli kommunista. A család, a hit, az erkölcs, a nemzet, a normalitás, a teremtett világ kiirtását vizionálják, miközben azt kutatják, milyen üzelmekhez vásároltassák meg magukat.

A lumpenprolit manapság már régen nem a vagyoni helyzete vagy származása, hanem viselkedése, azaz az élethez és a társadalom többi tagjához való hozzáállása határozza meg. A lumpen, az ősproletár nem tűnt el, csak átalakult. Adott esetben több nyelven beszélő, többdiplomás gyűlölködővé vált, aki magában hordja a kommunizmus minden jellemzőjét: megalázni, tönkretenni, kiirtani még az írmagját is annak, aki nem hasonszőrű.

Így tettek az orosz prolik 1917-ben, a magyar prolik 1919-ben, 1945 után, és napjainkban az amerikai, a nyugat-európai, no és a mai magyar prolik is. S még ha milliárdossá is emelkedtek, amitől persze csak virtuálisan váltak a társadalom felsőbb rétegének tagjává, a passzív rothadás bűzét nem tudják magukról lemosni. Mert genetikusan hiányzik belőlük a nemes lélek, az önzetlenség, a becsület, a gerincesség, amit önerőből képtelenek pótolni.

Evidencia, hogy örököljük őseink vonásait, adottságait, jellemét. Semmiképp se becsüljük le tehát a családot, a genetika és az epigenetika öröklődésre vonatkozó elméletét. Ne lépjünk át szótlanul a lumpenproletár, hat elemit végzett Apró nagypapán, a tolvajlásért elítélt Gyurcsány papán, vagy a hosszú évekig tanácselnök Fekete-Győr nagypapán sem. Az utódokban egyértelműen láthatjuk a kommunista lumpen elődök magatartási mintáit. Gyurcsány földönfutóvá tesz, hazudik a nap minden szakában, Apró hazát árul, Fekete-Győr kérdőre von, milliók álmát dönti be, DK-fanok fenyegetőznek, kitelepítenének. Régi, sokuknál családon belüli komcsi módszerek. Módszer tekintetében kezdjük egy általános példával. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára őrzi azt a minősítést, amelyet egy, többek között Nagy Imre ügyében is eljáró vizsgáló tisztről írnak 1959-ben: „Az ügyek politikai értékelésében általánosságban és végeredményben megfelelően foglal állást. Több esetben azonban befolyással volt rá az a körülmény, hogy az előző években túlnyomóan felülvizsgálati ügyekben dolgozott. Ennek következményeképpen kialakult egy olyan negatív szemlélete, hogy a felmerült ügyekben elsősorban az vizsgálandó, hogy a gyanúsított terhére rótt cselekményéből mi nem felel meg a valóságnak. E negatív vonás legyőzése szempontjából komoly fejlődés tapasztalható…”

Vagyis kommunista alapelv a valóság figyelmen kívül hagyása, negatív szemlélet az igazság keresése. A hazugság, a megtévesztés tehát proli, kommunista evidencia.

Apró nagypapa is ezt az elvet vallotta, amikor disznóságnak nevezte, hogy a média nyilvánosságra hozta Tóth Ilona ügyében halálra ítélt Obersovszky Gyulával és Gát Józseffel kapcsolatban, hogy a legfőbb ügyész törvényességi óvást nyújtott be az ítélet ellen (így maradtak életben). Az MSZMP Politikai Bizottsága 1957. július 23-i ülésének szó szerinti jegyzőkönyve azonban mást is tartalmaz Apró nagypapa szavaiból: „A Politikai Bizottságnak fel kell hívnia a figyelmet, hogy a politikai szilárdság, elvhűség, egység kérdésében nincs engedmény, ilyen szempontból nem következhet be liberálisabb korszak. Nem tartunk még ott, hogy nagylelkűségről beszéljünk, és olyan hangulat alakuljon ki, hogy elég volt a megtorlásokból.”

Íme hát a véres kezű nagypapi, aki valószínűleg szolgálataiért 1959-ben kapta meg azt a villát, amit halála után azonnal, 1995-ben az unoka szociális bérlakásként meg is vásárolt az önkormányzattól. Tudjuk, hogy erre csak akkor volt lehetőség, ha az unoka az adott lakásba állandóra be is volt jelentve. Azaz Klára úgy tűnik huszonkét évig élt együtt a lumpenproliból felavanzsált élet-halál urával. Ha nem lakott ott, akkor egyszerűen csalást követett el a Rózsadombon lévő villa megvásárlásakor.

Még hogy nem tud mit kezdeni azzal, ha a nagyapapi ügyei miatt bírálják? Hiszen egyformák, minden rezdülésükben. Apró nagypapa is megtalálta, hogy kinek adhatja el magát. A Szovjet Kommunista Párttól tizenhárom Volga személygépkocsit kaptak 1957 márciusában az elvtársak, köztük Apró Antal is. Természetesen külkereskedelmi forgalmon kívül, a szovjet katonai parancsnokságon keresztül. A benzint a párt garázsából vételezték. Egy feltétel volt csak a komcsi vezetők számára, a használatukban lévő személygépkocsikból egyet le kellett adniuk… Magyarországon akkor gyakorlatilag lehetetlen volt autóhoz jutni, a Trabant is csak 1957-ben gurult le a szalagról. Aztán évekig kellett rá várni. A polgári világ autóit pedig mind elkobozták a kommunisták. Íme a kommunista jogegyenlőség.

Aztán Apró nagypapa abban is nyakig benne volt, hogy 1956 magyar eseményeinek vizsgálatakor az ENSZ-t teljesen félrevezessék: „Azzal a szándékosan valótlan állítással szemben, hogy az elmúlt év őszén Magyarországon spontán népi felkelés tört ki, cáfolhatatlanul bizonyítható, hogy október 23-án éjjel a fővárosban 27 kilométeres sugarú körben több ponton egy időben egységes katonai terv szerint összehangolt fegyveres támadást intéz­tek fontos állami és katonai intézmények ellen” – szólt a magyar nyilatkozat. Wittner Mária minden bizonnyal részletekkel szolgálhat az összehangolt fegyveres támadásról…

A kommunista jellemtelenség szikár példái elöntötték az Apró családot. Ezt a világot nem lehet megtagadni, ettől a közegtől nem lehet elvonatkoztatni. S a sötét múltú villában a kommunista nagypapi lumpenproli arcátlanságának molekulái átitatják az unoka politizálását is, amit csak megerősít a biciklitolvaj, alkoholfüggő Gyurcsány papa, és a kártyaadósság miatt öngyilkos nagypapa lumpenségének átörökölt eszméje.

De nem jobb a helyzet a Momentum üdvöskéjénél sem. Apai nagyapja 1969 és 1981 között a Heves Megyei Tanács elnöke, helyi kommunista kiskirály volt. „Fekete-Győr Endrét megyei tanácselnöki beosztásából 1981. március 31-én felmentették. Nem éppen dicső körülmények között távozott… Fekete-Győrnek azért kellett mennie tanácselnöki székéből, mert a megyei Tanácsi Építőipari Vállalatnál hűtlen kezelés nyomaira bukkantak. A vállalat vezetői saját zsebre dolgoztak, cementet loptak, feketén családi házakat építettek, más gazdasági bűncselekményeket hajtottak végre, és ezzel 12–13 millió forintos kárt okoztak. A szálak – mások mellett – hamarosan Fekete-Győr Endréhez is elvezettek”. (Demokrata, 2017. 03. 19.) Íme, kitől is tanulhatta és örökölhette Fekete-Győr a pökhendiséget, a kivagyiságot, mások álmai tönkretételének receptjét.

Senki nem tehet arról, milyen családba született. De ha nem képes a komcsi, proli beidegződéstől megszabadulni, s a jellembeli nemesség vonásait bizonyíthatóan magára venni, takarodjon a közéletből.

(A szerző jogász)