Higgyünk az igazságban

Az emberek egy része hajlamos a számára kényelmes relativizmus elfogadására. Észre sem vesszük ezen idea sokszor erőszakosan fellépő közvetítőinek hátsó szándékait

2020. JÚNIUS 13. SZOMBAT. 4:58

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200613-higgyunk-az-igazsagban

Kialakulóban van a polgárság azon rétege, amely az erős ideológiai széltől hagyja magát ide-oda rángatni és a hamis állításoktól befolyásolni.

Példaként említsük meg a George Soros által terjesztett nyílt társadalom ideológiáját. Soros olyan ember, aki magán kívül semmiben sem hisz, egója saját vágyainak kiszolgálója. Úgy gondolja, hogy a pénzéből országokat, sőt egész Európát megvásárolhatja. Birodalmi elképzeléseit a zsoldosává vált NGO-k civilnek álcázott szabadcsapataival erősíti. Jelentős számú baráti EU-s képviselőjével meghatározó tényezővé vált Európa jövőjének igazgatásában. Európa intézményrendszere nyílt kapukkal várja, személyes fellépéseket biztosít számára, így szabadon terjesztheti ördögi politikai és gazdasági elképzeléseit. Zsetonok tömkelegét teszi az ultraliberális médiára. A pénzvilág egyik Napóleonjaként szennyezi az emberiség szellemiségét és rombolja társadalmi környezetét. Mérgezi Euró­pa zsidó-keresztény civilizációját. Vagyonát bennfentes információkkal és simlis pénzügyi manőverekkel azoktól az emberektől orozta el, akiknek most cserébe az adósrabszolgaságot kínálja cukros bácsiként. Szó sincs arról, hogy Soros pénzügyi zseni lenne, pártok és pártemberek támogatásával kormányok közelébe jutva szedi a kamatokat befektetései után, busás megtérüléssel. Vitathatóan felhalmozott tőkéje folytán kiélheti káros játékszenvedélyét a pártpolitikai pókerjátszmák világkaszinójában.

A környezetszennyezés megszüntetése jelentős civil támogatással a regnáló kormányok feladata. Követendő példát látunk erre Magyarországon, mert 2020. július 1-jétől szigorodna a hulladéklerakás szankcionálása. A jogszabálytervezet már a parlament előtt van. Elkezdődhet Magyarország megtisztítása a sunyi módon szétszórt, szennyező szeméttől. A gazdaságban elérhető, hogy a hulladék egy részét hasznosítsuk, ez a módszer a politikában nem követhető. Elég csak a napjainkban a szemünk előtt zajló verbális ellenzéki szemetelésre figyelnünk. A hazugságokkal telefújt papírzsebkendőket nem lehet az ország terített asztalára dobálni. A rémhírterjesztés és a fake news ellenszerének megtalálása a civilek nagy arányú támogatásával, kétharmados parlamenti többséggel rendelkező kormány erkölcsi és jogi feladata. Ráadásul követelésünk nemcsak a kormánypárti civilek óhaja, hanem mindazon polgároké, akiket saját ellenzéki politikusaik visznek vékony jégre. Eszembe sem jut feltételezni, hogy az igazi baloldali hívők ne értenének egyet az erkölcs primátusával.

Tényként kell kezelni, hogy világszinten zajlik az igazság és a hazugság háborúja. A nemzetek polgárai, mielőtt elvennék tőlük a jogszabályok hazai életén alapuló megalkotási lehetőségét, gyors, hatékony intézkedéseket várnak. A történelem sokszor igazolta, hogy a birodalmi érdekeket szolgáló jogszabályozás a leigázott nemzetek polgárainak elnyomását eredményezte.

A jogállamiság és a demokrácia lényege a népfelség elvének érvényesítése. Ennek jól bevált eszközét jelenti a nemzeti konzultáció. A hazugság és az igazság megkülönböztetése nem pártpolitikai belügy.

Magyarország polgárai elvárják, hogy a rémhírterjesztés és a fake news visszatartó erővel, szigorúan büntethető legyen. Segítheti ezt az egyértelmű törvényalkotás, amit a független bíróságok következetes jogkövetéssel kísérhetnek. Politikai életünk szereplői nem szennyezhetik büntetlenül a környezetünket. Mi, civilek nem fogadhatjuk el a relativizmusra szoktatást, ami egyben a közömbösség bölcsője. A keresztyén egyház krédója szerint a tiszta hit elvezethet bennünket az igazsághoz, így távol tarthatjuk magunkat a gonosz törekvésektől.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

 

 

 

 

 

 

Cefrétől az ellenzékig

A hungarikumnak minősített pálinka szigorú szabályok betartásával készül

2020. JÚNIUS 8. HÉTFŐ. 4:27

A minőségi pálinka kiindulópontja a hibátlan gyümölcsökből előállított cefre, majd az előírt főzéstechnológia. A cefrébe nem kerülhet rothadó gyümölcs és az előfőzés során keletkező rézeleje sem.

Harminc évvel a rendszerváltás után még mindig azzal küzdünk, hogy elmulasztottuk politikánk cefréjéből kiválogatni azt a pártot, amelynek ma is köszönhetjük a poshadt gyümölcsöket. Tévesen értelmeztük a pártpluralitás szükségességét, így a lejárt, bukott ideológiákat követők azóta is megnehezítik társadalmi életünk békés, optimalizált fejlődését.

A Szovjetuniónak jutalomként adott kelet-közép-európai országok a második világháború után rabláncra kerültek. Több mint fél évszázadon át a megrögzött kommunistákból válogatott helytartók, mint esetünkben Kádár János, olajozták az egyre rozsdásabb béklyót. Ezeknek az embereknek a hazaárulás beépült a génjeikbe.

Szabadságunk kivívása 1990-ben lehetőséget biztosított, hogy úgy, mint a többi volt szocialista országban, félreállítsuk az idegen érdekeket szolgáló, hazánkat eláruló helytartókat, a vörös birodalom talpnyalóit. Elmulasztottuk a tálcán kínált lehetőséget, a pártpolitika színpadáról nem söpörtük le a Kádár-éra főszereplőit, és lehetőséget adtunk arra, hogy bűnös ideológiájuk mentén társadalmunk életét tovább mérgezzék.

Optimizmusunk enyhén szólva is túlzott volt. Későn észleltük, hogy a bolsevik-kommunista erők és utódaik ideológiai vírusa milyen károkat okoz. Napjainkra kialakult az ultraliberalizmus többfejű sárkánya, a szélsőbal, valamint az eddig valódi identitásukat elrejtő, hatalomra éhező „Ballik”-renegátok egyesülésével.

A jelenség Európa-szintűvé vált, kiegészülve a pénzvilág háttértámogatásával és egy jövendő birodalmi törekvéssel. Ez a birodalom rabszolgaságot kínál, megfosztva szabadságuktól a szuverén nemzetek képviselőit. A brüsszeli bürokrácia Soros-kézből etetett zsoldosai az európai egyesült államok fondorlatos mézesmadzagját kínálgatva próbálják lépre csalni a nemzeteket. Eszük ágában sincs többpártrendszerű konglomerátumot létrehozni. Céljuk az egypártrendszerre épülő bolsevik-kommunista-náci példák alapján működő birodalom.

Az Európai Parlament és a LIBE parazita módon élő ultraliberális zöldjei több fronton támadják az euró­pai polgárok identitását és nemzeteik szuverenitását.

Hasonlóan a koronavírushoz, kívülről fertőznek és belülről rombolnak, hiszen az illegális bevándorlás élére álltak, párhuzamos társadalmakat hoznak létre, ellentétet szítanak a zsidó-keresztény és az iszlám vallást követők között, alkalmazva az „oszd meg és uralkodj” elvet, elzárják a nemzetek polgáraitól a szubszidiaritást, a valódi demokrácia forrását, ráerőszakolják az unió tagjaira a hitelek felvételét, és szeretnék elfogadtatni azok igazságtalan elosztását, és az adósságfegyverrel örökös rabszolgaságra kényszerítik kontinensünk polgárait.

A kifundált birodalom tervei mellett felsorakoztatták a jól megfizetett és gőzerővel működtetett, fake newst és hazugságokat sugárzó médiát.

Európa polgárainak, élükön a szellemi honvédőkkel a gonosz erőkkel szemben új eszközöket kell igénybe venniük. Az európai polgári kezdeményezések ténylegesen jelentsék népeink sorsának jó szándékú megvalósíthatóságát. Itt az ideje, hogy a nemzeti érzelmű, zsidó-keresztény civilizációt magukénak valló emberek minél szélesebbre tárják a már létező Európai Uniós Civil Együttműködési Tanácskozás kapuját, és közös erővel elérjék az unió intézményi rendszerével történő egyeztetést.

A koronavírus-járvány igazolta, hogy az uniós országokban megválasztott kormányok legfőbb felelősei, a miniszterelnökök csakis népük együttműködésével érhetnek el kiemelkedő teljesítményeket. A kölcsönös bizalom megkerülhetetlen.

Civil jövőnk a teendők sokaságát vetíti elénk. A békemenetekkel és a kormány népi konzultációkat kezdeményező akcióival sorskérdéseink eredményesen rendeződtek. A politikai puccsra és kormánydöntésre készülő bel- és külföldi erők számíthatnak a megérdemelt válaszokra. A gyurcsányi DK a hazaárulók működtetésével és finanszírozásával leleplezte, majd magához vonzotta a ma leginkább „Balliknak” hívható színtársulatot. A politikai élet színpadán nem is volt helyük, hiszen a jobboldali politizálást és a nemzeti érdekek képviseletét a Fidesz–KDNP-pártszövetség lefedte.

A világ és benne Európa politikai és gazdasági életében paradigmaváltás zajlik. Itthon nincs szükség magamutogató áljobboldali erőkre. Sokkal inkább elő kell vennünk a civil társadalom többségének józan, radikális erejét. A szellemi honvédők vezérletével a magából kiforduló ellenzék igaztalan akcióira érthető és erős válaszokat kell adni. Az ellenzéki pártok poshadó „gyümölcsét” nem engedhetjük az állan­dóan forrásban lévő, társadalmunkat előrevivő politikai és gazdasági „cefrénkbe” hajigálni.

Így elérhetjük, hogy Magyarország igazi hungarikummá váljon.

(A szerző a CÖF–CÖKA elnöke)

 

 

 

 

 

 

Nemzetölők

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200521-nemzetolok

Az egyes államokban élő polgárok akaratát nem írhatja felül egy uniós katyvaszparlament. A tagállamok polgárainak döntését az országgyűlési választások eredményei rögzítik

Az egyes államokban élő polgárok akaratát nem írhatja felül egy uniós katyvaszparlament. A tagállamok polgárainak döntését az országgyűlési választások eredményei rögzítik

Az Európai Parlament úgy viselkedik, mint azok a tanárok, akiknek a kedvenc diákjai hazugságaikkal bemószerolják társaikat, ezzel biztosítva előmenetelüket.

A LIBE bizottság zöld és szocliberális tagjai pártérdekeik mellett elfogadhatatlan eszközökkel próbálják a magyarokat Európa szégyenpadjára ültetni.

Bevált módszert követnek, hiszen az Európai Parlament azon képviselői, akik nem értenek egyet Magyarország elítélésével, várhatóan megunják az attrakcióikat, és fásultság miatt az ellenállásuk csökkenni fog. Ők is érzik, hogy a George Soros által működtetett, külön áramkörre kapcsolt LIBE-színjáték leállíthatatlan, mindaddig, amíg a jól fizetett talpnyalók hátterének vizsgálatára nem kerülhet sor. A LIBE így eléri célját, amely nem más, mint az unió valós és szükséges munkával járó problémáiról történő figyelemelterelés. Számunkra világossá vált, hogy az Európai Unióban ők akarják meghatározni a demokrácia és a jogállamiság fogalmát, azaz az általuk készített sámfára kötelezően felhúzni a számukra renitens nemzeti jogrendszereket.

Vizsgáljuk meg a bizottságban többségben lévő zöld és szocliberális képviselők játékelméletét. Az általuk képviselt ideológia mentén az EP-ben is megadatott a többségük. Így aztán ami a támadott államokkal kapcsolatos politikai vagy jogi viták lefolytatását illeti, a velük szembeni negatív hangulatkeltés és hátrányokozás biztosított. Az európai balliberális sajtó és a Soros-féle, félárnyékban meghúzódott szervezetek jó szolgaként szétkürtölik, hogy a megtámadott országokban a demokrácia haldoklik, és náci módszerek kaptak szárnyra.

Európa országainak polgárai nem süketek és vakok. Egyre világosabb számukra a brüsszeli bürokraták nemzetölő törekvése, ami birodalmuk kialakítására szolgál. Valódi demokrácia és jogállamiság helyett következik a politikai és gazdasági függőség. Az önálló államiság megszűnik, az érintett országokban az egyéni szabadságjogokat kicserélik a birodalom által engedélyezett szabadosság gyakorlatára. Íme, így lehet félrevezetett emberek millióit, különösképpen a tapasztalatlan fiatalokat a modern kori rabszolgaság intézményrendszerébe csalogatni. A brüsszeli fináncoligarchia a helytartókra támaszkodna, ez jól látható a feltételeikhez kritika nélkül illeszkedő, Magyarországot képviselő parlamenti képviselők magatartásából.

A jövő elképzelt birodalmát az országok szintjén egy kézből etetett politikai bohócok, apparatcsikok irányítanák. Szó nélkül hajtanák végre a birodalom utasításait. Ne tévedjünk, az európai egyesült államok hirdetői nem az Amerikai Egyesült Államok intézmény- és jogi rendszerét másolnák, mert az új föderális európai birodalom inkább hasonlítana a bolsevik-náci intézményi rendszerre. Erre ma már utalnak a barna inget leváltó zöldingesek és a „vörösből” újból életre kelt úgymond szocliberálisok.

Az európai civil világ tudja, hogy a valódi demokrácia és a tisztes jogállamiság formálását a népfelség elve alapján lehet és kell építeni. Az egyes államokban élő polgárok akaratát nem írhatja felül egy matematikai alapon képzett uniós katyvaszparlament. A tagállamok polgárainak döntését az országgyűlési választások eredményei rögzítik, a kialakított alaptörvénnyel szentesített kormányzást Brüsszelnek nincs joga megváltoztatni. A szubszidiaritás elsőbbsége a nemzetek demokráciájának alapja. Az EU intézményrendszereiből a pártpolitikát száműzni kell. Ma már a vállalkozásokat vezetők sem a párttitkárok jóváhagyásával kerülnek státusba. Tehetséges emberek szakszerűségére van szükség Európa külpolitikájának és gazdaságának irányításához.

A politika mellett egyre izmosabban kialakuló civilitika az emberek sorskérdéseire adja meg a válaszokat. Sorsunkat pedig csak olyanok kezébe adhatjuk, akik bizalmunkat nem fordítják önös pártérdekeik hajszolására.

A koronavírus támadása megmutatta az Európai Unió tehetetlenségét, a járvány megelőzését és a védekezést illetően. A LIBE és az EP az európai polgárokat öldöklő halálos veszéllyel nem foglalkozott, de volt ideje arra, hogy aláássa Magyarország és Lengyelország kormányának működését, segítve ezzel az olyan országok ellenzékét, amelyeket hatalomra kívánnak juttatni. Ha így folytatódik az Európai Unió illetékes szerveinek működése, a polgári kezdeményezések elhalnak, lesznek reményeink szerint összehangolt Békemenetek nemcsak Magyarországon, de Európa több országában is. Az unió országainak népeit intézményi erőszakkal nem lehet gyarmatosítani. Közeleg egy európai békés népfelkelés, amely az európai polgárok pénzéből dőzsölő brüsszeli bürokratákat helyes útra tereli, és az elavult intézményrendszert az emberek sorskérdéseinek megoldásához igazítja.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

Bizniszágyak

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200502-bizniszagyak

Azt gondolhatjuk, hogy az egészségügyben is csődöt mondtak a szocliberális kormányzat 2010 előtti tagjai, megmondóemberei, és fejüket fogva házi karanténban vezekelnek mulasztásaikért. Nem így van!

Mintha semmi sem történt volna regnálásuk alatt, félresikerült intézkedéseiket, tetteiket feledve támadják a jelenlegi kormányzat egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedéseit. Úgy tesznek, mintha e téren bármi felemelőt alkottak volna a nem kevés ideig tartó lehetőségeik során.

A kórházi ágyszámok drasztikus csökkenése mellett elfeledkeztek az egészségügyben dolgozók béremeléséről, a kórházak korszerűsítéséről, és az eltapsolt költségvetési bevételeket vizitdíjjal próbálták pótolni. Szokásos módszereikkel a lakosság felé üzenetként, porhintésük részeként a betegágyak mellé minitrezorokat telepítettek.

A kórházakat a csőd szélére sodorták, a betegek hozzátartozóitól elvárták az orvosláshoz szükséges gyógyszerek ingyenes bevitelét.

A hozzáértést nélkülöző kórházi gazdálkodás milliárdos hiányai felett szemet hunyva, más fontos gazdasági ágazatoktól is elvonták a fejlesztés lehetőségét. Tévednek, akik azt hiszik, hogy a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-félék nem tudták, mit csinálnak. Eközben az egészségügyben dolgozó tisztességes embereket félrevezették, mondván, hogy másra kell a pénz. Arra azonban nem hívták fel a figyelmet, hogy például kiépítették az orvosok szürkegazdaságát. Kialakultak a minimaffiák. Az orvosoligarchák – beosztásukkal visszaélve – a gyógyítótársadalom becsületes nagy többségét szakmai rabszolgaságba kényszerítették. Számukra legfeljebb a paraszolvencia morzsáit engedték át. A gyurcsányi szakpolitika létrehozta a talpnyalók és a diplomás szélkakasok édenkertjét.

Itt azonban álljunk meg, mert ez az orvosi „elit” élesen elkülönült a hivatásukat esküjük szellemében akkor is hűséggel szolgálók nagy többségétől. A koronavírus okozta kataklizma reflektorfénye elől most már senki sem húzódhat az ármányos sötétség mindent eltakaró, védettséget jelentő paravánja mögé. Ez a fény remélhetőleg megvilágítja és bűnbánatra készteti azon orvos-oligarchákat, akik a szegény emberek vámszedőiként tömték tele zsebeiket. Házakat, hazai és külföldi luxusnyaralókat vettek, nagy értékű autókkal közlekednek, úgy tűnik, telik erre „szerény” fizetésükből.

Kifinomult módszereiknek se szeri, se száma. Kezdjük talán ott, miért tiltakoznak a kórházi ágyak felszabadítása ellen? Heteken belül objektíven kiderült, hogy a kórházakban fölöslegesen sok az ágy. Ezek az ágyak bizniszágyként funkcionáltak. A „jóságos” orvosok mintha sajátjukat adnák, tettek kivételt, zsebpénz reményében, olyan betegekkel, akiknek ellátása otthon is megoldható lett volna. Elítélhető módon sok hozzátartozó is kényelmi szempontból érdekelt lehetett a nem indokolt kórházi elhelyezésben. A szülőtartási törvény, illetőleg a leszármazók erkölcsi kötelessége ily módon kikerülhetővé vált, hiszen azt pénzzel rövidebb-hosszabb ideig meg lehetett váltani. Meseszerű, hogy a „jóságos doktorok” óvták az időseket, nehogy kórházi távozásuk után rosszabb körülmények közé kerüljenek. Az eredmény a felesleges ágyak a mesterségesen felduzzasztott elfekvők szállásává váltak. Ügyes rendszer, mert ezt senki sem ellenőrizte, és ismételhető megoldásokat kínált. A hozzátartozóknak kedvezett, hogy ezekben az esetekben a gyógyszereket az otthoni kiadásokból meg lehetett spórolni. Ugyanakkor a kórházak eladósodását a költségvetésből szankciók nélkül finanszírozták.

Megemlíthetjük, hogy az orvos rezidensek látva oligarcha főnökeik leszedő módszereit, inkább a külföldre távozást választották.

A járványhelyzet után szembe kell nézni a valósággal, és a készenléti kapacitást megtartva, a bizniszágyakat megszüntetve, tiszta vizet önthetünk a pohárba. Az orvosoligarchák kiscsoportosmaffia-módszere elvezetett a kórházi lehetőségek és a magánrendelők összefonódásához, nagy értékű kórházi orvosi műszerek illetéktelen felhasználásához, mindez a magánbefektetők javára.

Kialakult az Itt az orvosom, hol az orvosom? játék, amely módszer a mandineres zsebpénz duzzasztását eredményezte. Ajánlatot kaphattunk az orvosoktól, hogy egy-egy kezelésnél és vizsgálatnál miként kerülhetjük el a sorban állást. Azonnal kezükbe nyomták azt a címet, ahol többszörös pénzért a vizsgálat elvégezhető akár napokon belül. Többször fordult elő, hogy az adott címen az ajtót kinyitó orvos megegyezett a kórházi tanácsot adóval. Ne legyenek kétségeink, a közvetítőrendszer sem a véletlenszerűség elvén alakult. A kiváltó okok közül csak az egyik, hogy a jobb módú páciensek szívesen választják ezt a lehetőséget. Az állami ellátórendszer és a szükségleteket extra színvonalon biztosító, magántulajdonú szolgáltatás tisztességes elválasztása most már megérne egy misét.

Emeljünk ki még egy, az orvosoligarchák közötti csapatmozgást. Ezt elnevezhetjük a körbe-körbe játék elméletének. A páciens megkeresi speciális problémájával az orvost, mire az a biztonsága kedvéért még egy másik szakorvos meglátogatását is javasolja. Egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy öt-hat szakorvosnak róhatjuk le hálánkat.

A kígyó a farkába harap, mert bármely orvos ajtaján megyek be, az orvoscsapat kézről kézre ad, ami komoly szervezést igényelt, pénzügyi hozama azonban korántsem elhanyagolható. A Medgyessy–Gyurcsány–Bajnai-trió az egészségügyben eljátszott társasjátékokat kiegészítette a gyógyszergyárak ügynökeinek mozgatásával, akik megkeresve az orvosokat, hogy, hogy nem, meggyőzték őket az általuk kínált portékák használatára és felírására.
A meggyőzés formáit nem kell elemeznünk.

Térjünk vissza a kiindulóponthoz, először is állapítsuk meg, hogy az egészségügyben dolgozók túlnyomó többsége hősies odaadással küzdő honfitársunk, akiknek köszönet jár. Általános érvényűen megállapíthatjuk az orvostársadalom erkölcsi tisztaságát. Megérdemlik a többletjuttatásokat és teljesítményük hosszan tartó társadalmi elismerését. Úgy tűnik, ezt a regnáló kormány is így gondolja, és teszi a dolgát. Viszont itt az idő, amikor az erkölcs és a jog segítségével az eddig átláthatatlannak hitt egészségügyi káoszban rendet vágjunk.

A szervezeti formák átalakítása mellett az orvosoligarchák, státuszukkal visszaélő kiskirályok rendszabályozására van szükség. Ebben a munkában az egyik főszereplő lehet egy politikai érzelmektől mentes orvosi kamara, nekik elsőrendű feladatuk a szakmai etika ellen vétők szankcionálása. Lássuk, teszik-e a dolgukat?

Szerző:Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

 

A kísértet

 Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200418-a-kisertet

A hazai politikai életben újra aktivizálódott a kommunizmus és a szélsőséges liberalizmus kísértete

Gyurcsány Ferencet – politikai és miniszterelnöki szerepvállalását, mindkét minőségében – a magyarok nagy többsége halottnak tekinti. Ő azonban párjának bevonásával feltámadást vizionál. Ezt a „műfajt” nem ilyen kaliberű embereknek adta meg Istenünk. Szellemként idézi kommunista elődjeit, ehhez hozzáteszi a Soros-féle liberálkapitalizmus gyarmatosító elképzelését, a nyílt társadalom szükségességét. Vágyaként megjelenteti Európa nemzeteinek megszüntetését. Föderalista szemléletű harcostársaival a globalizáció híveként számít a nemzetek Júdásainak járó haszonra. A kísértet azonban nem támadhat fel. Ez a szerep Jézusnak jutott, és a bűneikért vezeklő emberek várhatják az örök életet és a feltámadást.

A DK-s vezér kifosztotta a magyar embereket, és folyamatos kapcsolattartással, bűnszövetségben hasonszőrű politikustársaival szövetkezik Európa többi nemzetének lerombolására. Pártjába szippantja a magyarországi ellenzéki töredékpártokat, számukra menetgyakorlatokat tart. A kísértet nemcsak a rablóprivatizáció hozadékát élvezi, hanem az EU pénzügyi támogatását is (lásd az Altus Zrt. megbízásait), így aztán van miből megvenni a töredékpártok vezetőit, akik elhagyott ideológiájukkal félrevezették a saját támogatóikat.

A kísértet nem nyugszik, úton-útfélen támadja a legitim kormányzást, áldemokratikus szólamokkal, uszításokkal nyíltan puccsot szervez. A világot sújtó koronavírus-járványt is igyekszik a kormány nyakába akasztani. Ezzel szemben kormányunk kilencezermilliárdos pénzügyi támogatással törekszik elejét venni a Magyarországot is sújtó járványnak. Ezt ma már a világ e körben jegyzett intézményei példamutatónak tartják. Nem mondható el ez a Karácsony Gergely által vezetett Fővárosi Önkormányzat felelőtlen magatartásáról, például a Pesti úti idősek otthonát sújtó vírusfertőzések kapcsán. Ez annak ellenére is bekövetkezett, hogy Soros György jelentős pénzügyi támogatást utalt át a fővárosnak. Az ellenzéki tábor lovasságát azok az NGO-k alakítják, amelyek az abrakot szintén a nevezett pénzügyi spekulánstól vételezik. A kísértet felesége Dobrev Klára. Előzőek alapján nem véletlen, hogy Gyurcsánynét EU-képviselőként a szocliberális gárda szélsőségesei óriási ovációval fogadták. A család maffiaszerű módszerekkel beférkőzött az európai és a magyar parlamentbe.

Miért vált mindez lehetségessé? Talán azért, mert a háromszori kétharmados Fidesz–KDNP-győzelem a lakosság életszínvonalában látványos emelkedést okozott, és a gazdasági mutatók sikerét eredményezte, mindez pedig elkényelmesítette a szavazókat. A kísértet múltbeli bűneire a fiatalok már nem emlékezhetnek, így aztán a regnálása alatt demokráciát tipró, jogállamiságot semmibe vevő, gazdaságot lenullázó szellem arcátlanul folytathatja hazugságaira épülő butítását. Szemtelen arroganciájával az ellenzék padsoraiból oktatja a kormányt. Úgy tesz, mintha már ismét kormányfő lenne. A parlamentbe történő felszólalásakor, az általa elképzelt háromezermilliárd forintból és hitelek felvételének előirányzásával mondogatja, hogy mit kéne Orbán Viktornak tenni. Rafinált ez az előadott portéka, mert ha a miniszterelnök követné a tanácsait, akkor a 2010-re kifosztott ország lenne a következmény.

Isten mentse meg Magyarországot beteges elképzeléseinek változataitól. Célja a parlamentben pozőr dülöngéléssel a magamutogatás. Tekintsük soha el nem évülő „sikerének” tanítványát, Gréczy Zsoltot, bukott szóvivőjét, aki a magamutogatást kiválóan eltanulta a főnökétől. Magyarország polgárai ma már jól tudják, hogy brüsszeli segítséggel sem lehet Gyurcsányt feltámasztani. Ha ilyen katasztrófa megtörténhetne, visszatérne a 2006-ban látott politikai és rendőri terror, az 1956 utáni ÁVH-s, pufajkás „demokrácia”.

Az EU válságát letűnt oligarchák, pénzmágnások hátterével, a politikai globalizáció eszközeivel, a föderatív szuperállam létrehozásával, a Gy. F.-hez hasonló kísértetek seregével sem lehet megoldani. Nap mint nap látjuk az olyan irányú erőlködést, amit például Gyurcsány Ferenc és Donald Tusk tesz annak érdekében, hogy a Szovjetunió általuk nagyszerűnek tartott formuláját kövessék az uniós országok. Az EU szervezetébe beépített, hozzájuk hasonló figurák, a pénzért kötődő Soros-talpnyalók közös kísértetjárását meg kell akadályozni. A Tavaresek és Sargentinik utódjai jó pénzért mindig kaphatók lesznek a V4-ek szőnyeg szélére állításához. A vörösből zölddé vált, ultraliberális kettős mércét használó lakájok nagy erőkkel próbálgatják a kelet-európai országok szakítószilárdságát. Csakhogy ezek az országok, kiegészülve a Nyugat-Balkán és Olaszország polgáraival, átlátnak a szitán.

A koronavírus-fertőzés felszámolása után az illegális migránsáramlás megszüntetését várja Európa lakossága. A kontinens polgárai egyre hangosabban követelik az unió intézményeinek megújítását és ébredését. Az EU szerkezetének átalakítása, a döntéshozatal idejének rövidítése, a szakmaiság primátusa elkerülhetetlen. Az uniós csúcs­szervezetekből a pártpolitikai rivalizálás kiűzendő. Az újkori gyarmatosítás eszmeiségét, a föderális szuperállamot Európa nemzetei soha nem fogják elfogadni. A brüsszeli intézményrendszer újjáépítését, renoválását a polgárok akaratától nem lehet függetlenné tenni. Az európai zsidó-keresztény civilizációban kialakult szolidaritást gyakorolnunk kell úgy, hogy a Közel-Kelet és Afrika népei szülőföldjükön érezhessék karitatív támogatásunkat. Vallá­saik tisztelete részünkről az életkörülményeik javításával is igazolható. Országaikban a velük közösen létrehozott beruházások, üzemek, gyárak működtetése visszafoghatja a szülőföldjeikről induló menekülési ámokfutást. Ma már tudjuk, hogy az illegális migránsinvázió legalább annyira veszélyes, mint a koronavírus. A nemzeteknek közösen kell ten­niük Európáért. Új vágányra kell helyezni a világ sorsát. Ehhez nem kevesebbet kell tenni, mint a magát felsőbbrendűnek képzelő ultraliberális elitet és a Gyurcsány-féle kísérteteket a politikai életből eltávolítani.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

Öngólok az ellenzék hálójában

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200403-ongolok-az-ellenzek-halojaban

A valódi demokrácia eredője az istenadta nép. Igaz lehetne ez a világ minden országában, de jól tudjuk, hogy sok helyen sajnos nem így gondolják

Az Európai Unióban is a demokráciáról eltérő vélemények kerülnek napvilágra. Sokszor észleljük az Európai Parlament baloldali frakcióinak pártérdekű megnyilvánulásait, ami elvezet az igaztalan kettős mércéig.

Miközben az egészségügyi vészhelyzet világméretűvé vált, az intézkedéseket elmulasztó uniós intézmények jólétükben szunyókáló képviselői közül egyesek hazug támadásokkal, országunk elleni politikai haszonszerzésre törekednek. Védőruhát hordanak, nehogy megfertőződjenek a nemzeti érzelmű képviselőtársaik illegális migráció­val kapcsolatos javaslataitól. Ilyenkor PC-beszédjük alkalmazása során nincs szükségük védőmaszkra. Európa népére zúdították a közel-keleti és afrikai honfoglalókat, most pedig a koronavírus terjedésének megakadályozása terén elégtelenre vizsgáznak. A hatalomra fókuszáló szemüvegeiken keresztül az uniós vezetők, oligarchák felbéreltjeiként a nemzetállamok szuverenitásának felszámolására koncentrálnak. Föderális jellegű, össz­európai államban képzelik saját jövőjüket.

Ezzel szemben a kontinens lakossága mást akar. Ismerjük a klasszikus demokrácia alaptételét, miszerint a nép az ország­gyűlési választásokon kifejezi akaratát, majd sorsát nem tulajdonba, hanem bizalmával meghatározott ideig letétbe helyezi az induló pártoknál. A választások után kialakul az emberek többségi akarata, ez dönt a kormányzásról. Ez a demokrácia alapja. A népek akarata nemcsak felhatalmazást ad, hanem számon kérhető felelősséggel is felruházza a végrehajtó hatalmat, azaz a kormányt.

Az ellenzék elsődleges dolga az lenne, hogy a többségi választói akaratot tiszteletben tartsa. A soron következő választásig foglalkozzon az ország építésével, saját választótáborának szélesítésével, amit a közjóra irányuló megnyilvánulásaival érhet el. A hatalom visszaszerzésére tett erőfeszítéseik során kontrapozitívvá válik a kormány folyamatos támadása, megtetézve hazugságokkal és a tények elferdítésével. A magyar ellenzék lepaktált külföldi elvbarátaival, akiknek segítségét a kormány megdöntésére igyekszik felhasználni. Úgy vélik, hogy céljuk szentesíti a haza elárulását, és kielégíti saját támogató táboruk igényeit.

A teóriájukat követve vizsgáljuk meg, hogy miért nem szavazták meg az egészségügyi veszélyhelyzet meghosszabbítására javasolt soron kívüli előterjesztést. Előbb azonban megállapíthatjuk, hogy a kormány gesztust gyakorolva, tálcán kínálta azt a lehetőséget, ami nem volt kevesebb, mint hogy a parlament és benne minden párt négyötödös többséggel vagy egyhangúlag kifejezhesse a választók iránti felelősségét és szolidaritását. Ők azonban álindokok felhozásával a törvényre nemmel szavaztak. A napnál világosabb, hogy nemcsak a kormányzást próbálták megbénítani, hanem egoista céljaik érdekében saját választóik életének biztonságát is feláldozták.

Kulturált demokráciában, a kisebbségben lévő pártok nem zsarolják a legitim kormányt. Kérhetnek, javasolhatnak, de ellenérték kikötése nélkül.

Az ellenzéki pártok Soros–Gyurcsány–Karácsony triója a Liget-projekt és a centrumkórházak kapcsán is zsarol, így próbál kicsikarni a törvénnyel jóváhagyott büdzséből nekik nem járó összegeket. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a népakarat szerint elfogadott költségvetést megkurtítanák, és más fontos céloktól vonnák el a megvalósítás lehetőségét. Az ellenzék keresztre feszítette a világszínvonalú zöld, álmaikat is teljesítő Liget-projektet. Akadályozza, hogy orvosaink, a mai kor legmodernebb eszközeivel a betegeket optimális környezetben gyógyíthassák. Ugye, milyen könnyebbség lenne, ha a vírustámadások esetén a négy szuperkórház kapacitása rendelkezésre állna. Az ellenzék sorra lövi az öngólokat, miközben elfelejti a még megmaradt táborát szolgálni. Rá kell jönniük arra, hogy nem Orbán Viktorral kell szolidaritást vállalniuk, hanem az összes magyarral.

Gyurcsány Ferenc hírhedt beszédében mondta „elk..tuk, nem kicsit, nagyon”. Úgy látszik, hogy az ellenzék szereti ezt a műfajt, és élvezhetőnek minősítette az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésekor megtörtént nemmel szavazáskor is.

A milliókat zsebre vágó ellenzéki képviselőknek itthon nem terem babér. Dobrev Klára a Momentum kóristalányaival rohan Brüsszelbe, ki nem fogyó feljelentéseiket leadni. Észre sem veszik, hogy támogató elvbarátaik saját országuk képviseleténél az ilyen magatartást kerülik. Az Európai Parlament összetétele a nagy nyugati országok érdekeit tükrözi, és eltér az államok országgyűléseinek pártok szerinti képviseletétől. Brüsszelben többségben vannak az azonos kottából játszó liberálisok, szocdemek és zöldek, akiknek jól jönne a jobboldalt erősítő lengyel és magyar nemzeti érzelmű kormány megbuktatása. Íme, rátaláltunk a kettős mérce forrására.

A demokrácia jogállamisága kétharmados népakarat a magyar országgyűlésben, míg az Európai Parlamentben és a bizottságban az itthoni ellenzék ereje többszöröződik. A Brexit kevésnek bizonyul ahhoz, hogy a brüsszeli adminisztráció ne folytassa a népfelség elvét tisztelő országok elnémítását. Szeretnék a föderatív típusú hatalomgyakorláson keresztül egy kézből etetni az unió nemzeteit, így megvalósítható lenne az „eszi, nem eszi, nem kap mást” elv.

Az uniós vezetés az előző öt évben megbukott. Az illegális migráció ránk szabadítása bizonyította az őslakosság semmibevételét, amely a párhuzamos társadalmak kialakításával ma már háborús károkhoz vezet. Az uniónak prioritást kell adnia a gazdaságnak és a külpolitikának. Védeni kell a kontinens határait a NATO-val kompatibilis közös hadsereggel. A pártpolitizálás maradjon országokon belül. Az unió intézményeinek irányvonala szolgálja a klasszikus demokrácia, a szuverenitás, a szubszidiaritás és a nemzetállamok érdekeit. A nemzetállamok szoros szolidáris szövetsége legyen a megújult Európai Unió jövője.

Utóirat: Itt az ideje, hogy az új brüsszeli vezetés felállítson egy olyan eseti vizsgálóbizottságot, amely az előző ciklusban hibásan meghozott döntésekért vizsgálja a személy szerinti politikai felelősséget. A vizsgálat eredményét Európa polgárai elé kell tárni. Tanúként, a népfelség képviselői, a civilek készek lesznek nyilatkozni. Az unióban kiadásra kerülő kérdőíveket Európa sutba dobott polgárai kérésre szívesen összeállítják.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke