Momentumtól az uniós választásokig

Úgy tűnik Donáth Anna rájött, hogy Gyurcsány Ferenccel és nejével nincs esély választásokat nyerni Magyarországon. A felismerés sokáig tartott. Megelőzte az ellenzéki pártok összeborulása, majd a 2022-es választásokon elszenvedett szégyenletes vereség.

Értjük, hogy változnak az érdekviszonyok. Azonban a magyar választópolgárok nem az eszmeiségüket eláruló ellenzéki pártvezetők kénye-kedve szerint osztályoznak.

A parlamenti választásokon az számít, hogy a lakosság életszínvonala hosszútávon miként alakul. A lakosság megtanult viszonyítani és tudja, hogy a regnáló kormánynak válaszolnia kell a világ országunkat érintő eseményeire. Lásd orosz-ukrán háborút, vagy éppen az Izraelt támadó Hámász terroristák borzalmas tetteit. Nem felejthetők el a természeti katasztrófák és a COVID járvány sem.

Mindezeket értékelve nem lehet véletlen a FIDESZ-KDNP hosszútávon kivívott elsősége. Az sem, hogy agyonvert helyzetéből az ellenzék nem tud kimozdulni. A hatalomvágy téves útra terelte pártjaikat. Az út Brüsszelbe vezetett, ahol a belépőjegy az első sorba a haza elárulásán keresztül volt átvehető.

Csatlakoztak az illegális migráció támogatóihoz, helyeselték a magyaroknak járó eu-s pénzek visszatartását. Lebontanák a határunkat őrző kerítéseket, elfogadnák a migránsok kvóta szerinti szétosztását.

Vágyakozásuk a hatalomra felülmúlja a józan észt. Rendszerváltás előtt, majd utána is súlyos árat fizettünk, amikor felültünk ígéreteiknek és hazugságaiknak. Emlékezünk a rabló privatizációra, az ország csődbevitelére, és a máig tartó folyamatos hazaárulásukra. Nemcsak a kádári generáció, de politikai leszármazottjai is felmérhetetlen károkat okoztak. Most ott tartunk, hogy a főváros gazdálkodását szó szerint ellehetetlenítették. 50 milliárdos faktorálással menekülnek.

Nézzünk tükörbe! Kérdezzük meg magunktól, hogy hányszor vert át bennünket ez a fővárost elfoglaló ingyenélő bagázs.

Miniszterelnökünknek igaza volt, társadalmunk stabilitását mutatja, hogy a rendszerváltás után nem volt hazánkban előrehozott választás. Még akkor sem, amikor 2009-ben szükség lett volna rá. Türelmünk azonban nem rózsát termett, hanem kókadt vörös szegfűt, mondjuk ki, most is isszuk a levét.

Bátran harcolunk a magyarok jogaiért a böhöm EU-val. Így kell, mert ide tartozunk és jót akarunk. Kegyelmi idő közeleg 2024. júniusában. Az uniós választópolgárok talpra állíthatják az elbizonytalanodott, sokszor feje tetején álló EU-t. Követelnünk kell, hogy az Európai Unió 27 országában a választásokkal egyidőben írják ki a népi konzultációt. Tegyük ezt a népfelség és a demokrácia elve alapján. Sorskérdéseinkről nemzeteink lakosságának többsége döntsön.

Kérdezzük meg
– Támogatja-e az orosz-ukrán háború befejezése érdekében a tűzszünetet és a békéhez vezető tárgyalásokat?
– Akarja-e az illegális migráció megállítását?
– A nemzeti szuverenitás híve, és elveti-e az Unió föderációs törekvéseit?
– stb.

Tiszta vizet a pohárba!

A szuverén Európa megteremtése a választópolgárok valódi képviselete helyett eredményezi, hogy a rángatható megélhetési politikusok serege előkészíti gyarmatosításunkat. Ne engedjük, hogy a korrupció melegágyában leledző, háttérből jó pénzért irányított bürokraták eladják szabadságunkat.

Az Európai Unió bővítése mellett valljuk, hogy kontinensünk nagyhatalmi tényező lehet, hidat építhet nyugat és kelet társadalmai és gazdaságai között.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA elnöke

 

Kötelező előrelátás

Az Angela Merkel által favorizált Willkommenskultur a hiányzó minőségi munkahelyvállalásra és a demográfiai problémákra akart gyógyírt ajánlani. Ma már tény, nem ez volt Merkel kancellár asszony politikai és gazdasági bravúrja. Sőt!

Mára már a napnál is világosabb, hogy az illegális honfoglalásnak nyitott lehetőséget, mindezt megspékelve az embercsempészekkel. Az is igaz, hogy a gazdasági migránsok integrálása csődöt mondott. Munkára szorításuk szinte lehetetlen, az ingyenélés szimpatikusabb számukra.

A nyugati országokon belül egyre szaporodnak a migránsháborúk, amit kiegészítenek a kialakult no-go zónák.

Mélyebben elemezve a gazdasági bevándorlókat, Európa jövője szempontjából nyugtalanságot jelent a hozzájuk köthető lelki indíttatásuk, amelyek cselekvéseik rugói. Az európai emberek jólétét látva úgy tűnik, hogy az évszázados gyarmati elnyomásért revansot kívánnak venni. Az EU intézményrendszere érthetetlenül ehhez segítséget nyújt. Európa lakossága megdöbbenéssel láthatja, hogy az USA demokrata kormányzásának beavatkozása előrevetíti az egykézben tartható európai föderális államszerkezet kialakítását.

A leköszönni nem akaró brüsszeli politikusok kezesbárányként hódolnak a maguk köré füstfüggönyt eregető pénzhatalom Európát megszállóinak. Kontinensünkön belül gyülekezik az illegális bevándorlók akár hadra is fogható serege. Illúziónk sem lehet afelől, hogy ha támogatást kapnak, a dzsihád szellemében képesek lehetnek legitim kormányok megdöntésére.

A kitört izraeli háború máris vészes jeleneteket fest kontinensünk egére. A nyugati fővárosokban Hamászt éltető szimpátia tüntetések figyelmeztető jelenségek.

Az USÁ-t kormányzó demokratapártiak többsége az orosz-ukrán háború eszkalálásában érdekelt. Saját véráldozat nélkül tehetik akár évtizedekig Ukrajnát gazdasági és pénzügyi gyarmattá. Az Európai Unió szövetségesként már elveszítette az esetleges védekezéséhez szükséges fegyverkészleteket, mert azok Ukrajnában szolgálnak.

Az Unió pénzgazdálkodását felvett hitelek fojtogatják. Korrupt politikusaik árulják népeink jövőjét. Nemzeteink szuverenitását adják el, hiszen a kamatos pénz velünk egy tálból eszik.

Családjaink jövőjéért együtt tehetünk: kinyitjuk szemünket, véget vetünk a süketelésnek. Erőt gyűjtünk a következő Békemenetre és a 2024-es uniós és önkormányzati választások előtt soha nem látott számban kifejezzük, hogy keresztény-nemzeti-konzervatív álláspontunk szilárd, Európa és benne hazánk ezerévesnél is több kultúrája nem eladó.

Tartson bennünket össze a Szabadság – hit – Remény – Szeretet.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

A népfelség nem helyettesíthető

Furcsa helyzeteket élünk meg, mi magyarok. Ép ésszel nehéz felfogni a körülöttünk kialakult politikai és gazdasági viszonyokat.

A politikai sziruppal átitatott, Brüsszel által diktált jogállamisági önkényuralmat az illegális embercsempészek által vezérelt migránskvóta rendszert mára az uniós vezéralakok megrendelésének tekinthetjük.

Ezzel egy időben ki tudja honnan érkező dollárok fűtik az ellenzéknek titulált hazát kiárusítókat, akik nem titkolva büntetlenül a kormányzat puccsolására készülnek (tisztelet a kivételnek). Ha a fentieket összeadjuk, hozzávesszük az USA és az EU retorziós magatartását, akár a testvérgyilkosság is eszünkbe juthat.

Magyarázhatatlan, hogy amikor Európa szuverenitását, gazdaságát, évezredes kulturális hagyományait kellene védenünk, a politikai globalizáció szelleme és a birodalmi szemlélet módszeresen ránk telepszik.

Volt gyarmatosítók sötét bűnei nem feledtetik a Willkommenskultur üzenetét, amely az Unió egyik legnagyobb tévedése és az üzenetet küldők vezeklését nem helyettesítheti.

Sok megélhetési politikus gondolja, hogy akár Európát cserébe lehet adni azért, hogy az egykézben kialakított föderatív államtól országaikban helytartóiszerepet kaphatnak. Mindez úgy történhet, hogy a nemzetállamokat eltüntetik, és a kialakított imperializmust csodademokráciának nevezik.

Az USA a világcsendőr szerepében időnként saját népén is erőszakot vesz. A most hatalmon lévő demokraták az orosz-ukrán háború támogatásával – annak ellenére, hogy villámháborút ígértek – több tíz évig tartó, halált osztó konfliktusba sodornák Európát. Eszmeiséget tükröző ideológiai drónjaik is  egyre nagyobb mértékben járulnak az orosz-ukrán háború eszkalációjához. Szövetségesként nem szeretnénk azt feltételezni, hogy nem csak Ukrajnáról van szó, hanem Európa államait is igába szeretnék hajtani.

Az Egyesült Államok népe egyre nagyobb számban felismeri, hogy a II. világháborúhoz képest helyzetük földrajzi távolsága Európától nem jelent védelmet. Ma már interkontinentális rakéták hordozzák az atomarzenált. A múltból is lehetne tanulni, a demokrácia exportja mindenütt csődöt mondott. A bölcsesség azt sugallná, amit az amerikai republikánusok is többségükben állítanak, hogy a béke a legerősebb fegyver, ezért prioritást adnak a gazdasági fölény versenyben történő megnyerésének, ezzel is biztosítva a jobb megélhetést az USA állampolgárainak.

Házunk táján, Magyarországon, de az Európai Unióban is egy letűnt korszak hívei próbálják a népfelség elvét sutba vágni. Sok országban megtörténhet, hogy a politikai vezetők az ott élő emberek megkérdezése nélkül saját boldogulásuk érdekében feladják nemzetük szuverenitását.

Az embereket érintő sorskérdésekről illik megkérdezni a választópolgárokat. Például egyszerűen így: „Támogatják-e a nemzetek szuverenitásának megszüntetését és egy európai uniós, birodalmi jelleggel bíró föderációs kormányzás létrehozását? Igen – Nem”.

A jelenleg regnáló uniós intézményrendszer a pénzhatalom birtoklóinak közbenjárásával politikai és jogi függőségbe szeretné hozni még a választások előtt az Unió államait.

A népfelség elvét és annak gyakorlatba történő megjelenését nekünk civileknek minden erőnkkel támogatnunk kell. 2024. június elején a döntés a nemzetek szavazópolgárainak kezében van. Ezért ne adjuk voksainkat olyan pártokra, akik a politikai és a nem indokolt gazdasági globalizáció hívei, szószólói, majd élvezői lennének. Országunk szuverenitását a 24. órában még megőrizhetjük.

Az Unióban a nemzeti érdekeket semmibe vevő pártok nyíltan, jelenlegi helyzetük és jövőjük fenntartásán szorgoskodnak. Folyik a korrupciós eredmények betakarítása, és a kapuzárás előtti pánikból kifolyólag az őket szolgáló jogszabályok elfogadtatása.

Ne hagyjuk gyermekeink és unokáink jövőjét. Itthon se higgyünk a sátáni szavaknak, az ígérgető Júdásoknak. Kétharmados többségünk még tovább bővíthető, mert láthatjuk például, hogy Budapesten is van tennivalónk. Ideológiai nézetkülönbségek ellenére evezzünk egy csónakban. Utasítsuk el a háborút, álljunk ki a béke mellett. Zárjuk el országunk határait az illegális honfoglalók elől. Őrizzük meg nemzeti szuverenitásunkat. A déli harangszó figyelmeztessen bennünket, hogy összefogással ismét megmenthetjük nemzetünket.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

 

 

Imperializmus a küszöbön?

A magyar polgárok sok mindent megéltek. Nem csodálkoznak rá a velük történtekre. Megtanultak válaszolni, tettekkel követni a napi eseményeket.

A társadalom- és gazdaságpolitikával foglalkozó CÖF-CÖKA népes szellemi honvédő csapatának az a feladata, hogy a valódi demokrácia alapkövét őrizze, azaz a népfelség elvét kövesse.

Szerencsés a helyzet olyankor, ha a többség kétharmados akaratát lehet érvényesíteni. Arra is alkalom nyílik, hogy a kisebbségi véleményeket mérlegelni lehessen, és ha ez a felelős kormányzással összeegyeztethető, elfogadásra kerülhet.

Hazánkban a FIDESZ-KDNP ezt az utat választotta, így tudja őrizni a választók hosszantartó bizalmát. A regnáló kormány céltudatosan cselekszik, előtérbe helyezve az összmagyarság érdekeit. Prioritásként kezeli a munka társadalmának elsődlegességét, amelynek a teljeskörű foglalkoztatás az alapja.

A kormány sikerének titka, hogy a haza érdekeit követve másodlagosnak tekinti a pártideológiai hatalomért folytatott reakciókat.

Nem történhet az, hogy a keresztény, nemzeti és egyben haladó-konzervativizmus jól bevált hagyományait ne védjük, ha kell, körömszakadtáig.

Az, hogy meddig lesz a népfelség alapján választott kormány hatalmon, ma már úgy tűnik, múlhat azon is, hogy ellenfeleink aknamunkája sikeres, vagy sem.

Világos, hogy a regnáló kormányunk több fronton teljesít szolgálatot. Így a gazdasági eredmények megőrzése és jobbítása terén, a hazai ellenzék hatalmi vágyainak visszaszorítása mentén. Ez a két front objektivitáson nyugszik, mindenki számára számba vehető. Van egy harmadik front is, ahol a hazai ellenzék, feladva a magyarság érdekeit, puccskísérleteihez társakat toboroz. Ezen a fronton a hidegháborúhoz hasonló jelenségeket tapasztalunk. Napi történések igazolják, hogy az USA jelenlegi vezetése az EU bürokratáival karöltve nem tűrheti a demokráciához szervesen kapcsolt nemzeti szuverenitást, valamint szubszidiaritást sem.

Az Európai Parlamentben kufárok gyékényen árulják kontinensünket. A korrupció melegágyává tették az EP-t, és ki tudja még hogy milyen hozzá kapcsolódó intézményét. Visszaélnek azzal, hogy „az éjjeliőröket” senki sem ellenőrizheti. Európa szuverenitásának áruba bocsájtásához hozzá tartozik az USA féle föderációs hatalom működtetése, ehhez a józanul gondolkodó európai polgárokat meg kell félemlíteni. Olyan módszerekkel, mint a választásokba történő politikai beavatkozások, akár pénzzel, akár vassal. Lásd a háborúpártiságot, vagy a lengyel-magyar népnek járó pénzek visszatartását.

A megvásárolt álcivil NGO-k és médiák szaporodnak, mint a pelyva, végletekig korrupt alkalmazottjaik szórják a hazugságokat.

Az országgyűlési, EU parlamenti, önkormányzati választások a választópolgároknak lehetőséget kínálnak, hogy érvényesítsék a népfelség elvéhez ragaszkodva akaratukat.

Népszavazással kimondhatjuk, hogy a hagyományos európai kultúra nem eladó, kontinensünk nem gyarmatosítható.

Ezzel véget vethetünk az embercsempész biznisznek, megszüntethetjük őslakosságunk kicserélését az illegális bevándorlók millióival. Európa lakosságának, választópolgárainak dolga, hogy a jelenlegi USA kormány mögött álló pénzügyi hatalmasságok szülőföldjeinkre irányuló imperialista elképzeléseit megakadályozzák!

Tegyük ezt addig, míg a választás joga a miénk!

Csizmadia László a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Imperializmus a küszöbön?

Hídpénz is lesz?

Szellemi honvédőink véleményeit olvasva, gondolataikhoz kapcsolódva kérdezhetjük, meddig tart a budapestiek türelme Karácsony Gergely ámokfutását látva?

Az embereknek az elviselhetetlenséget az okozza, ha őket debilnek nézik. A főváros vezetője egyelőre folyamatosan ezt teszi büntetlenül.

Az adófizetők bizalmából státuszba került vezetők feladata, hogy felelősen gazdálkodjanak, miközben hozzáértésükkel gyarapítják az ország vagyonát. Vizsgáljuk meg, hogy e tekintetben milyen tényeket vehetünk figyelembe az országos kormányzás és a Fővárosi Önkormányzat teljesítményét elemezve.
A különbség megdöbbentő és égbekiáltó.

A budapesti szavazók jóvoltából kis különbséggel került Karácsony Gergely pozícióba. Orbán Viktort viszont kétharmados többség emelte a miniszterelnöki székbe. A főváros vezetését a választók Karácsony Gergelyen keresztül, akarva-akaratlanul, az ellenzéki erőkre és vezetőjükre, Gyurcsány Ferencre bízták.

A kialakult helyzet eddig is ismert tanulságokhoz vezetett. Rávilágít az ultraliberális ellenzék kormányzóképtelenségére, hatalomvágytól átszőtt, szakmai szintű elégtelenségére. Summásan fogalmazva, kecskékre nem szabad káposztát bízni.

Bizonyíthatjuk azzal, hogy Gy.F. kormánya 2002-2010 között precedensként úgy vitte az országot csődközelbe, mint ahogy marionett bábuja most a fővárost. A négy éve regnáló Karácsony Gergely választott, megörökölt és jól fizetett ellenzéki tanácsadókkal tönkretette országunk fővárosát. Kijelölt brüsszeli lobbistájával, Jávor Benedekkel piacra dobta hazánk jövőjét. A 2022-es országgyűlési választások alatt kényszermozgalmával a dollárbaloldal önzetlennek nem mondható ládikóiból nagyot szippantott, gondolván, hogy a pénznek nincs szaga.

Higgyünk a szemünknek. K.-G. jellemrajzát jól láthattunk, amikor a Lánchíd háttere előtt irritáló mosollyal egymaga néz szembe Budapest polgáraival. Lássátok, hogy a történelem mit köszönhet nekem.

Mit is? A Tarlós István vezette csapat terveinek átalakítása folytán a teljes kiviteli terv torzóját láthatjuk. Közben mindez ötmilliárd forinttal többe került és a váraljai alagút felújítása is elmaradt.

Házmester módjára összehívott lakógyűlésén az 1.700.000 budapesti lakosból mindösszesen százezernél valamivel többen szavaztak arra, hogy az autók kitiltásra kerüljenek a Lánchídról. Főpolgármester döntésével megszegte a kormánnyal megkötött szerződését.

A főváros ma már folyószámlahitelből gazdálkodik. A választásokig hátralévő időben sok milliárd forint adósságot akaszt a magyar polgárok nyakába.  Ugyanezt nyakló nélkül tette Gyurcsány Ferenc kormánya is.

Miközben Magyarország a dollárbaloldal „jóvoltából” nem jut az Európai Unióból törvényesen járó pénzekhez, érdekes módon nem megy csődbe. Beruház és építi országunkat és Budapestet. Láss csodát, pozitív pénzügyi besorolást kap az arra illetékes nemzetközi bankoktól. Ez a különbség nemcsak szakmai, de erkölcsi szempontból is.

Bíznunk kell a budapestiek józan ítélőképességében remélve, hogy 2024-ben így vagy úgy megtörténik Karácsony Gergely politikai és erkölcsi elszámoltatása. Addig is ajánlanánk az önkéntes lemondást. Az önkormányzati választás után ezt már lesütött szemmel, remélhetőleg a fővárosiak akaratából kell megtenni. Hogyan? Pattanva biciklijére, annak sárhányójára kötve a kis és nagy ládikákat is húzhatja maga után, szégyenszemre.

CÖF-CÖKA vezetősége