El a kezekkel hídjainktól!

Az orosz-ukrán háború megmutatja, hogy a hidak stratégiai jelentőségűek. Csatározások folynak elfoglalásukért vagy lerombolásuk a cél. Az utánpótlás vonalak biztosítása mindkét fél számára fontos. Elgondolkoztató, ha a hazai hadsereg saját hídjait támadja. Ugyanis ezeket majd újjá kell építeni, mégpedig lakosságuk adóforintjaiból. A háborús taktika káros hozadékainak mérséklése megfontolt, hosszútávú gazdasági elemzéseket is igényel.

Ukrajna újjáépítése előreláthatóan csak sokmilliárdos devizahitelből történhet. Erre fenik fogukat a bankok, a kiemelkedő nyereség hozamra spekulálva. A mielőbbi béke jelentősen csökkenthetné az ukrán nép eladósodását, amely a lakosság nagy többségének hosszútávú szegénységet jelent. Tényként megállapítható, hogy a háború költségei ukránok tízezreinek feje fölül viszi el házaikat. A kiváló minőségű földeken gazdálkodók, rosszul fizetett munkavállalókként maradhatnak. A vak is látja, hogy a modernkori gyarmatosítás minden eszköze a mai Ukrajnában mozgósított és fellelhető.

A folyókon átívelő hidak szerepe békeidőkben is kulcsfontosságú. Egyes pártok politikai kezdeményezése, koncentrálva hidakra, a kormányzat megdöntésére irányul. Emellett semmibe veszi a népfelség akaratát jelző választók többségét.

A polgári engedetlenség törvényes határait feszegetők, nem akadályozhatják a munkába siető emberek szabad mozgását. Mérhető károkat okoznak az állampolgároknak és hazánk gazdaságának.

A bolsevik kommunista rendszerek a társadalom fellazítását mindig módszeresen készítették elő. A Dunán átívelő hidak budaiak és pestiek közös alkotásai, a napi életet szolgálják és nem válhatnak pártok politikai céljának eszközévé.

El a kezekkel hídjainktól!

A békés emberek szabad mozgását, egyedi érdekeikért tüntető csoportocskák nem akadályozhatják. A közművek megtámadását szigorúbb törvényekkel szükséges védeni. Tudomásul kell venni, hogy a tüntetések szervezése költségekkel jár. A rendőrségnél bejelentve az előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Ilyen például, ha a villamos sínekre vezénylik az embereket, akkor a felsővezetékeket ki kell kapcsoltatni. Mentők és orvosok jelenlétét hivatalosan meg kell szervezni. Elengedhetetlen a tüntetéseket szervezők névszerinti felelősségvállalása és a helyfoglalással járó költségek felvállaltatása.

 

Csizmadia László a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Ugribugrisok

A személyes érdekeiket követő, nemzetüket eláruló, megvett európai parlamenti képviselők már érzik, hogy megbízatásuk vége közeledik. A magyar ellenzéki parlamenti képviselők sorsa is beteljesedik. Ezek a parazitaként élő EU-s képviselők 2024-ben a feledés homályában eltűnnek, mert küldőik érdekeit megtagadva saját pecsenyéjüket sütögették. Frakciójuk utasításait követve a globalizmus élharcosaiként sütkéreztek a brüsszeli Kánaánban.

Nemsokára jön a számonkérés ideje, a következmények fájdalmasak lesznek, egzisztenciával kell fizetni a téves európai polgárokat sújtó szankciós döntéseikért. Az orosz-ukrán háború elmulasztott megakadályozásáért. A brüsszeli bürokraták pandémiával kapcsolatos korrupció gyanújával társult késlekedésének okozata, hogy családok százezrei gyászolják hozzátartozóik elvesztését.

Az unió országaiban elkövetkező országgyűlési választások jelezni fogják, hogy nincs pardon. A nyugati demokrácia hagyományainak megtagadása a népfelség birodalmának visszavágását elővételezik. Az Unió újraválasztásakor a hazájuk sorsától elidegenedő képviselők sokasága szedheti a sátorfáját.

A 27-ek polgárainak képviseletét ellátni képtelen brüsszeli bürokraták azonnali 180 fokos fordulattal, talán enyhíthetik felelősségre vonásuk következményeit. Az elhibázott gazdaságpolitika, az orosz agresszióra adott válaszok miatt, Európa polgársága szenved. Ugyanakkor pénzügyi guruk, fegyverkereskedők bartereznek cserébe ukrán földekért, búzáért, kukoricáért, napraforgóért. Teszik ezt az inflációs árak bezsebelésével. Az olaj- és gázembargó elsősorban az USA multinacionális vállalatait hozta kedvező helyzetbe, kontinensünk polgárai pedig télen didereghetnek.

Az 1. és 2. világháború borzalmait nem követheti a 3. Európára kiterjedő háború.  A világméretű katasztrófa a béketárgyalások azonnali megkezdésével hárítható el. Egyes túllelkesedett országok fegyverküldeményei a háború kiszélesedését eredményezi.

A romjain heverő Gyurcsány Ferenc ketrecével körülzárt ellenzék, a magyar többség által támogatott kormányunk békére felszólító álláspontját támadja. Saját boldogulásuk jövőbeni biztosításának érdekében gátlástalan hívei lettek az egykézben megvalósítandó USA típusú föderációs államnak.

A vesztüket érző MSZP-s Ujhelyi István és Jobbik-os Gyöngyösi Márton orbitális oktondisággal bohóckodásba kezdett. A magyar polgárok egyszer sem kérdőjelezték meg, hogy helyünk az Európai Unióban van. A két ravasz ugribugri pártpolitikusként kiégett figura magamutogatásáról van szó.

A magyar szellemi honvédők üzenete, hogy polgáraink kezdeményezésével és jobbító szándékaival az EU alapítóinak eredeti elképzelései szerint, erősítsük meg a nemzetek egyenrangú szövetségét.

Summázva az ellenzéki ugribugrik nézzenek a tükörbe és a lehető leghamarabb távozzanak a politikai színpadról. Az ilyen magamutogató, színpadra lépő politikusok nem kerülhetik el a nézők tojásdobálását.

 

Csizmadia László a CÖF-CÖKA elnöke

Politika és civilitika

Több évvel ezelőtt tűzte a zászlajára a CÖF-CÖKA a „civilitika”, mint születendő új, a társadalmi élet valóságából fakadó tudományág elismertetésének szükségességét.

A pártok megmosolyogták elképzelésünket, úgy gondolják, hogy a választópolgárok véleményének felszínre juttatása csak rajtuk keresztül érvényesülhet, az általuk elfogadott ún. demokrácia mai alaptételei szerint. (Tisztelet a kivételeknek).

Ezzel a felfogással vitatkozni nem kívánunk, hiszen a civilitika nem formális demokráciára, hanem a társadalmak valóságos életjelenségeire épül, miközben keresi az önmegvalósítás eszközeit. Teszi ezt mélyen gyökerezve a nemzeti kultúrák tisztelete és megőrzése mellett. A történelem során létrejött tények jogrendszerekre alapozódtak, nemzeti identitássá alakultak. Az elkülönülő identitások Európa közös civilizációjában feloldódtak, hiszen kultúránk a zsidó-keresztény hittételekre épült. Nemzedékeink ily módon teremtették meg az őket követő jövőt.

A civilitika társadalmak életéből fakadó valóság, amely a népfelségre épít. A polgári kezdeményezések pozitív hatásait ütközteti a pártok által képviselt, szűkített ideológiákkal szemben. Az élet valóságos jelenségeivel kitölti a haladó konzervatizmus tág terét.

A civilitika az emberiség történelmét nem feledve levonja a tapasztalatokat, azokat hasznosítja, de nem nevez be az eszmék versenyébe. A népfelség elvét követi a minden időben élők és leszármazóik javát szolgálva.  A civilitika harcosai a szellemi honvédők, akik nemzedékeken át a tapasztalati értékeket bölcs elemzések után hasznosítják.

A CÖF-CÖKA a civilitika, mint fogalom elfogadtatásával nem dédelget hatalomra törekvést. Erre jelen vannak a politikai pártok, amelyek egyre távolodnak a társadalomban jelentkező igények reális kielégítésétől. Vezető politikusaik szuperállamról álmodoznak, és egyéni érdekeiket sok esetben megbízóik kárára érvényesítik.

A CÖF-CÖKA szellemi honvédőinek hitvallása szerint érdekeink képviseletére olyan mozgalmi vezetők alkalmasak, akik szolgálni tudják nemzetben foglalt népeink igényeit. Alkalmasak a polgárok többségének erős hátterével nemzeteken belül és kívül szövetségeket kötni és azt megőrizni.

A világ békességének megőrzése jövőnk záloga, ezen az úton járva könnyebbé válhat a háborús helyzetek elkerülése és a konfliktusok lezárása. Ha az orosz és ukrán vezetők képesek polgáraikra hallgatni, nemzeteik gyermekei nem válnak ágyútöltelékké és kivívhatják a világ támogatását és elismerését.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA elnöke

Politika és civilitika

 

A svájci retesz

A politikában, de még inkább a gazdaságpolitikában sokszor a behatoló erőkkel szemben védekezni kell. A feladat nem egyszerű, de a labdarúgás számos jó példát mutat arra, hogy a gyengébb csapat miként lehet eredményes a jól finanszírozottakkal szemben. A svájci futballcsapat, amikor is az 1930-as években a védekezésre helyezte a hangsúlyt, az úgynevezett „retesz taktika” eredményesnek bizonyult, többek között olyan sztáregyüttesekkel szemben, mint pl. Brazília, Németország stb. A tanulság levonható és a gazdaságpolitikába átültethető.

Húzzuk le a reteszt, védjük meg gazdaságunkat a továbbjutásért folyó harcban. Így lehetünk túlélők, miközben a váratlan, újszerű ellentámadásokkal akár nyerhetünk is. Az úgynevezett „kis” csapatoknak, benne Magyarországgal, a háborús válság közelsége felkínálja a „retesz taktikát” társadalmuk és gazdaságunk védelmére. Kormányunk, Orbán Viktor vezetésével, jócskán felújított formában, de jól alkalmazza a futballban sikeres megoldást.

Társadalmi és gazdasági eredményeink megvédése a mai idők legfontosabb feladata. A nemzetéhez hű magyarság szívvel lélekkel képes visszaverni a ránk támadó barátságtalan jelenségeket. Ez azonban csak akkor lehet sikeres, ha eredményes taktikával vesszük fel a küzdelmet. Csapatunkat irányító „szövetségi kapitány”, az elmúlt évek tanulsága szerint, mesterfokozatig vitte. A magyar emberek veszélyhelyzetekben az összetartozás hívei. A kapustól a centerhalfon át a szélsőkig megtapasztalták, hogy a csapatmunka eredményes, váratlanul megvalósuló győzelmekhez vezethet.

Politikai értelemben ehhez szükséges a „svájci retesz”, az Európát és hazánkat határainknál támadó illegális bevándorlók megállításához. Alkalmazandó az EU kettős mércéjének visszautasítására. Ezzel együtt a magyar emberek Európa és a futball szerelmesei. Európa polgárai nem egymás ellen meccselnek. Kontinensünk polgárainak csapata barátságos mérkőzések során kívánja bizonyítani felkészültségét. A világbéke kupájáért arassunk győzelmet, majd ezt az állapotot reteszeljük a svájci példát követve.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

A svájci retesz

 

Tusványos margójára

A miniszterelnök tusványosi beszédét követően kötelességünk mondanivalóját átgondolni. A pártok gyors reakciói felszínesek. Az ellenzékiek új perspektívák helyett kiragadott mondatok sajátos értelmezésébe kezdtek. Lényeglátásuk szürke hályogon keresztül érvényesül. Most is igazolták, hogy csak hatalomszerzési vízióik vannak. A nemzet napi gondjait nem képesek, a világ történéseit elemezve rendszerbe foglalni.

A miniszterelnök által képletesen felvázolt dobostorta fontosságát az alaplaptól az emeleteken át nem látják át. A tortát felfalni képesek, azt elkészíteni étvágy gerjesztően, mint mindig, képtelenek.

Mint a civil társadalom egyik szolgálója, felhívom polgáraink figyelmét arra, hogy az Orbán Viktor által felvázolt helyzet elemzése részletes stratégiai útmutatásra épült. Nemzetünk lelkierejével, közösségünk munkájával példamutató értéket hozhat létre Európa, de esetleg a világ népei számára is. Eközben azonban nap mint nap üdvözülnünk és fogadnunk kell a velünk hasonló nézeteket vallókat. Hasznosítsuk eredményeiket, Európa közösségi tenni akarását erősítve.

Civilként az Európai Unió működésére térve legnagyobb hiátusnak tartom polgáraink közvetlen véleményének mellőzését. A demokrácia látszata nem helyettesítheti a szubszidiaritást. Elefántcsont toronyból lehetetlen kormányozni. A torony tovább építése felhőkarcolóhoz vezet, ahonnan nézve az uniós polgárok elhanyagolható kis pontokká válnak. Az épület tetejére felkapaszkodók szűk közösségük jelenével és jövőjével foglalkoznak, ugyanakkor lent már a „kis pontok” a veszélyes, elavult szerkezet lebontásában gondolkodnak. Az Unió bürokratái több ízben balga népnek tekintik polgáraikat, de a szellemi honvédelem szélesedik, összefogása izmosodik.

Ma már az európai polgári elmélkednek a felújításon, tatarozáson és nem szeretnék hagyni, hogy a brexitet követően az intézmény romba dőljön. Érdekünk a kontinensek közötti versenyben az erősödés. A szuverenitás megtartása mellett valljuk, hogy az EU maradjon a béke szigete, ahol a balról és jobbról érkezők egyaránt baráti biztonságot találnak üzleti partnerként, vagy vendégként. Európa népeinek összefogását gazdasági érdekeik motiválják. A biztos megélhetés a gondoskodó államok, családbarát munkahelyek, szubszidiaritáson alapuló államgépezet, a közerkölcs és a joggal garantált szabadság felett őrködő intézményrendszer.

A politikai pártok szabad versenye az államok mindenkori, demokráciában fogant vezetését garantálja.

Szellemi honvédőként, széles közösségünk tagjaként, megszívlelve támogatóink véleményét, megfontolásra ajánlom az alábbi javaslatot:

  • Megdönthetetlen tény, hogy a népeink által bizalmat kapott államfők, miniszterelnökök a legmagasabb szinten képviselik, szolgálják érdekeinket, míg legitimációjuk töretlen.
  • Az országokban a választások alkalmával bizalmat kapott képviselők a törvényhozás aktorai.
  • Az államok országgyűlése többségi alapon alkotmányuk rendelkezése szerint alkot törvényt, jogszabályokat.
  • A kormányfő, meghatalmazását élvezve járhat el az Európai Tanács döntéseinek elfogadását illetően, amit ezután az államok országgyűlése ratifikál.
  • Az Európai Bizottság szakmailag készítheti elő az Európai Tanács által javasolt jogszabályokat, amelyek viselik a 27 tagállam konszenzusát.
  • Az Európai Parlament a kettős mérce melegágya, megszűnése indokolt! Ezt követeli a szubszidiaritás, mint a demokrácia alapköve, amely az egyes államok parlamentjében a választott képviselői által biztosíthatók. Az EP nem a politikai ideológiák csatározásának stadionja. Még csak nem is úri kaszinó, ahol a képviselők pókerezéssel tétjeiket, sorsunkkal játszadozva, saját haszonszerzésre tehetik meg.

Kezdeményezésünkre 2019-ben, lengyel csatlakozással megalakult az Európai uniós Civil Együttműködési Tanácskozás (EuCET), amely egyre fontosabb része az uniós nemzetek civil összefogásának. Idén immáron IV. kongresszusunkon Rómában már több keresztény-nemzeti-konzervatív szakszervezet is erősíti a résztvevő 20 ország szervezett közösségi munkáját. A szervezet tanáccsá alakult, nemzetközi grémiuma reményeink szerint a kongresszuson elfogadott, Zárónyilatkozatban aláírt, Uniót megújító javaslatainkat az EU illetékeseinek megküldi, várva építő válaszukat.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke
az EuCET alapítója

Tusványos margójára