A népfelség mindenekelőtt

A magyar médiumok sokszor felemlegetik Gyurcsány Ferenc bűneit, ez azonban őt legkevésbé érdekli, sőt imádja, ha a nevét meghallja vagy a nyilvánosság előtt szerepelhet. Kijelenthető azonban, hogy szereplése nem kívánt része a magyarok életének. Az a politikai színház, amelyet magának ácsolt, folyamatos tatarozás ellenére is düledezik. Ki tudja miért, de 20 éve viseljük nemzetrontó cselekedeteit az összmagyarság elleni csoportosan elkövetett tetteit.

A haza kiárusításában, a rablóprivatizációban és a deviza eladósodásában, kétségtelenül nagy „érdemeket” szerző aktor folyamatos jelenléte nemzetünk életében egyre nehezebben tűrhető, alig elviselhető. Amihez pályafutása alatt nyúlt, ott kő kövön nem maradt. A jóérzésű magyarok többsége elutasítja politikai handabandázását. Az is igaz, hogy a nemzeti oldal civiljei, akár köszönetet is mondhatnának, hogy szétveri az ellenzéket. Egoja mindent felülír, uralkodni akar honfitársai nagytöbbsége és sajátjai felett is. Nála úgy tűnik, hogy a cél szentesíti az eszközt. Beteges filozófia mellett családi vállalkozássá tette a „trón” visszaszerzését, lásd az árnyékkormány létrehozását. A brüsszeli haszonszőrűekkel szövetkezve ellene megy honfitársai akaratának, a legitim demokrácia megdöntését tekinti életcéljának. Hadviselésének alapja, ha nem megy legális eszközökkel, azt pótolni kell, az azonos pártérdekeltségű, korruptálható brüsszeli parlamentben rendelkezésre álló képviselőkkel és a Soros-féle NGO-kal.

Európa egyelőre még viszonylag csendes, de polgárságunk helyzete egyre bizonytalanabb, 450 millió ember nagy többsége még kér, de már látszik nem sokáig türelmes. Ez elmondható a magyarokról is.

Az uniós és magyarországi önkormányzati választások ideje közeledik. Feltételezhető a békés, de szigorú elszámoltatás ideje is. Miért is? Mert nem lehet az európai emberek véleményének kikérése nélkül háborúzni. Nem fair pénzügyi zsarolással próbálkozni Magyarország és Lengyelország térdre kényszerítésére. A nekünk járó pénzeket országainkban kormánybuktató szándékkal visszatartani stb.

A Gyurcsányokat és a mögöttük félrevezetett embereket fel kell ébreszteni. Politikai megélhetési pozíciójukból szavazatainkkal kijjebb kell rudalni. A népfelséget nem tisztelő ámokfutók helyét az igazságszolgáltatás jelölje ki.

Európa közössége nem akar gyarmati sorsot, háborút és amerikai bábáskodást.

Legfőbb erőnk a szellemi honvédelem magasfokú megszervezése, majd 27 tagországunk szövetséges európai hadserege. Nem feledhetjük, hogy a népfelség erejével szavazatainkkal kiűzhetjük európai édenkertünk bitorlóit. Megakadályozhatjuk jelenünk és jövőnk felfalását.

Az unió reformja időszerű. Magyarország közjogi egysége sem porlasztható. Budapest a nemzeté, a nemzet fővárosa nem szolgálhat idegen érdekeket.

Gyurcsány 2. „őszödi beszéde” ébresztőt fújt, hazaellenes beismerése parazsat éleszt jótékony tűzzé. (ld. rádióinterjú)

A NER nem Fidesz találmány, hanem a nemzeti többség, demokráciában hatékonyan követhető alakzata.

2024 nyarán Európa népei élhetnek szavazataikkal, megerősíthetik a népfelség elvét és az arra érdemtelen természetes jogainkat tiprókat politikai száműzetésbe küldhetik.

Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

Civilek, becsengettek!

Ismét köszönthettünk egy EU-s parlamenti bizottságot hazánkban. A Pegazus-álbotrány után senki nem tartotta szükségesnek, hogy idehívjuk őket, de jöttek, láttak, bár nem győztek. Nem is tehették ezt, mert a nemzetbiztonsági kérdések nem tartoznak az EU kompetenciájába. Másodsorban egyes személyek lehallgatása a kémelhárítás szempontjából minden ország jogállamiságának része szerte a világon.

A magyar ellenzéki pártok feljelentései, mint mindig, politikai haszonszerzési célból történnek, s nem véletlen, hogy csókos pártbarátaik az EU parlamentjében ezekre desszertként tekintenek. A Pegazus-ügy egy újabb lehetőség arra, hogy negatív jelentésükkel indokot találjanak a Magyarországot illető pénzek visszatartására. Az előre megírt forgatókönyv az elfogadott jelentéstétellel a színdarab része.

Az Európai Parlament vizsgáló bizottságai elsősorban a lengyel és magyar jogállamiságot kritizálják, miközben fejük felett lángol a ház. Az Eva Kaili-féle bűnbanda bukását társai közreműködve, vagy éppen csukott szemmel nézték évekig. Módszereiket nem ítélhetjük csíntevéseknek, mert ezek súlyos korrupció mentén az európai uniós polgárok ostobának nézése volt. Röviden fogalmazva, megvalósulhatott az árulás, hiszen autoriter országok vezetését megrendelésre demokratikusnak tüntették fel. Kész tény, hogy az Európai Unióban nincs belső ellenőrzés, senki sem tartja fontosnak az úgynevezett „éjjeli őrök” megfigyelését. Az EU-s bürokrácia tálcán kínálja a jelenlegi baloldali képviselői többség számára a korrupció terített asztalát. Az ilyen képviselők számára kiváló fedőszervként szolgál az általuk „igazságot” kiderítő bizottságosdi.

A probléma az, hogy bőven lenne söpörni való saját házuk táján. Az sem elhanyagolható, hogy az európai polgárok adóforintjaiból turistáskodnak, hamis állítások nyomában járva. Tetteik következménye, hogy szövetséges országokat támadnak hátba, baloldali pártjaik politikai haszonszerzése szabad vágányon haladhat, mert a parlamenti többség zöldre kapcsolja a szemafort. Lengyelország és Magyarország a kettős mérce áldozata és a „baráti tűz” elszenvedője. Az EU parlamenti bürokrácia minden eszközzel ki akarja irtani az Unióban a nemzeti, jobboldali és konzervatív kormányzás lehetőségét. Nem válogatnak az eszközökben, lehetnek azok jogiak, gazdaságiak, vagy a keresztényi hagyományokat sértőek.

Eljött az idő, amikor tiszta vizet kell önteni az EU szerepének poharába. A vizet arról a kútról kell hozni, amely a 450 millió polgár többségének értékelése szerint iható és nem mérgező. Elmúlt az idő, amikor az európai polgárok félrevezetésük folytán még úgy hihették, hogy kezdeményezéseik dolgos kezekbe kerülnek.

Az EU elrozsdásodott gépezete polgárok által gondosan előkészített kenőolajozásra szorul. Ismétlem, kenőolajozásra és nem kenőpénzre!

A 2024-es uniós választások előtt számos választási szabályokkal kapcsolatos módosítást kell végrehajtani. A CÖF-CÖKA jelzi, hogy az új szabályozás folytán, figyelemmel az európai polgárok véleményére, 27 tagú civil ellenőrző bizottság létrehozását kell megteremteni. Ennek a bizottságnak a tagjait a 27 tagállam parlamentje egyenként delegálná, minden országot képviselve, és mintegy számvevőszék, jelentésüket az Európai Tanács kormányfői elé terjesztenék.

A bizottság információinak forrása a tagországok polgárainak kezdeményezéseire alapulna, és végtére megvalósulhatna az uniós intézményrendszer polgárok által is átlátható jogi és gazdasági ellenőrzése. A rendszer egyéb új reformszabályok megalkotását is megkívánja, aminek előkészítése, megvitatása a szuverén államok parlamentjeiben, majd az Európai Tanácsban lelhet előkészítést. Ezután a polgárok lehetőséget kapnak az EU intézményrendszer reformálására, kiszélesített és közösen követendő jogállami és valós demokráciát követő szavazataik leadására.

Előbbiek alapján látható, hogy a választási rendszer módosítására egyre kevesebb idő áll rendelkezésre, ezért az érintetteknek becsengettek.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Debreceni páros

Debreceni páros

Szánalmas az ellenzéki pártok azon offenzív törekvése, amely kivétel nélkül támadást indít kormányzati beruházások ellen.

Most éppen a debreceni akkumulátorgyár építését támadják. Elfogadott tény, hogy a kormányok felelőssége és kötelessége, a megfelelő szakmai értékelés és a hozzátartozó törvények betartatása. Jelen esetben így történik és párhuzamos külföldi vizsgálatok is aláhúzzák, hogy a szóban forgó beruházás a környezetre nem jár káros következményekkel.

A zártrendszerű akkumulátorgyártással eredményesen csökkenthető a fosszilis energiafelhasználás.

A jövő gépkocsijaiba beépített alkatrészek 30%-os költség részarányát képezik az akkumulátorok.

Debrecenben 10 ezer fő munkaerővel bővülhet a foglalkoztatás, a hazai munkaerő mérnökök, technikusok és szakmunkások csúcstechnológiával dolgozhatnak. Lehetőség van arra, hogy magyar innovációval növeljék a bevételek értékhozamát. A családok biztos megélhetéshez juthatnak, hazai kisvállalkozások csatlakozhatnak a termeléshez. A németországi zöldpártok iskolapéldát szolgáltatnak mikor megéljenzik a türingiai akkumulátorgyár megnyitását. Nem elhanyagolható tény, hogy az Európai Unió is támogatja hasonló gyárak építését. A lakosság vízfelhasználása nincs veszélyben.

Magyarországon az ellenzéki pártok hatalomszerzési érdekeiket követve ellenségévé váltak a helyi többségi lakosság érdekének. Beruházások nélkül nincs többletnyereség, GDP növekedés és költségvetésből elosztható pénztöbblet. Márpedig a nyugati életszínvonal eléréséhez erre szükség van. Előttünk áll a nyugdíjak értékmegőrzése, orvosok, tanárok, rendőrök, tűzoltók és általában a családok nyugati színvonalhoz történő felzárkóztatása. Gyurcsányék sunyi, zsoldos serege teljesítmény hiányában megkérdőjelezi a kormány és a debreceni önkormányzat kemény munkával létrehozott sikerét.

Debrecen cívisei mindig megmutatták, hogy bíznak választott vezetőikben. Ezzel szemben a rabló privatizálók és a deviza hitelek álnok előkészítői, olyan bűnt követnek el, amit soha nem fognak megtéríteni. Debrecenbe uszítani menni felesleges, inkább példát kellene venni egy olyan közösségtől, amely már ott tart, hogy Magyarország második fővárosát építi. A beruházások bevételeiből tovább gazdagíthatja a környezetet humán- és ökológiai szempontokból egyaránt.

 

Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

 

Dávid és a Fricz Tamás

Mióta Dávid Ferenc a hivatalosan nem létező árnyékkormány neki ajándékba adott árnyékszékét elfoglalta, komolyan veszi színpadi szerepét. A DK-s Cárevics inspirálja az életében hosszan kalitkában tartott VOSZ főtitkárt, aki szerepében, csak azt csacsoghatta el, amit elnöke Demján Sándor engedélyezett. A helyzet nem változott, a kalitka maradt, viszont a mostani főnök és felesége imádja a papagáj típusú beosztottakat. Demján Sándor pontosan tudta, hogy mire képes Dávid és az őt megillető bürokrata szerepében tartotta. Mostanában mindennap kiderül, hogy Dávid mindenhez ért, nem kicsit, nagyon. Magas lóról kritizálja a kormányt, a nemzethez hű honfitársait, még akkor is, ha azok szakmájukat kiváló szinten képviselik.

Szolgai alkat, számára a Gyurcsány házaspár egyelőre nyitva tartja a kalitka ajtaját, szabadon handabandázhatja nem apró ostobaságait, tény azonban, hogy erre csak a megvásárolt Soros-féle médiumok a vevők. A magyarság szemében köztiszteletben álló gazdasági guru Demján Sándor halála után a VOSZ közössége minősítette őt és kiebrudalta. Polihisztor Dávidunk belekötött Fricz Tamás politológus EU-val kapcsolatos Mandinernek adott nyilatkozatába. Módszere a tipikus ellenzéki szövegértelmezés, de ezt már megszoktuk. Slusszpoénja „mi maradunk” íme a királyi többes, arról szólva, hogy a politológus felvetette az unióból való kilépés lehetőségét.

Megnyugtatásul jelezzük, hogy jelen helyzetben úgy ítéljük, hogy ők mennek és mi maradunk. Van feladatunk, mert tudjuk, hogy Európa népei egyre jobban megelégelik az uniós bürokrácia elhamarkodott és pártérdekű lépéseit. Az unió reformokra szorul, ezt kívánja a tagállamok polgárainak többsége.

A hatalomért, hazát kiárusítókra, második hazánkat Európát is figyelembevéve nincs szükség, Cárevicset idézve: „akinek nem tetszik, el lehet menni” – szerintünk most azonnal, – mert jobb, mint elvezetve.

Fricz Tamás igaz hazafiként, szakmája kiváló ismerőjeként elemezte országunk helyzetét az uniós „baráti tűz” közepette. A brexit példája meggondolásra készteti a szuverén államok mindegyikét. Egyre inkább igaz akkor, amikor egyes szuverén államok polgárait ostobának nézik. A népfelség elve azonban legyőzheti a globalista politika machinátorait.

A CÖF-CÖKA szerint nem elfogadható az USA típusú föderáció, hiszen ez már ott is túlhaladott és nem nyerő. A jövő szuverén nemzetek szubszidiaritása mellett biztosított szövetség, ez a forma a mai demokrácia felfogások között is a legértékesebbnek tekinthető.

Dávid Ferenc szolgai élethez szokott, ez számunkra nem zavaró tényező. Fricz Tamásnak viszont nincs szüksége cipőtisztítódoboz hordozókra.

Megállapításom, hogy a fentiekben értékelt Dávid láhatóan nem azonos azzal, aki képes volt Góliátot legyőzni.

 

Csizmadia László

Európa jövője polgárainak kezében van jó helyen

A világ politikai és gazdasági helyzete folyamatosan változik. A jelenség követése nem egyszerű. Az Európai Unió intézményrendszere e tekintetben a rábízott feladatokat képtelen megoldani. Az intézményben feladatot kapott kontraszelektált politikusok szemén a hályog vastagodik. Bumeráng típusú döntéseket hoznak. Ezzel szemben érdeklődést mutatnak a fizetett lobbitevékenység irányába, amely egyesekre rásüti a korrupció gyanúját. Európa civiljeinek fájó, hogy a rossz döntések sorozatát az európai polgárok adóiból teszik.

Európa gazdaságai szenvednek, a magas infláció és az energiaválság mindenkinek, de leginkább a szegénységben élőknek éles fájdalmakat okoz. Közben úgy tűnik, hogy az Európai Parlament, átlépve a ráruházott jogokat, hatalomszerzési manővereket indít és mára már feje tetejére állította az Unió alapszerződésében elfogadott intézményi hierarchiát.

Elfogadhatatlan, hogy a szövetségben lévő államok választói legitimitással felruházott vezetőinek döntési akaratát, kompetenciáját megfizetett lobbizó képviselők, a népfelség elvét megkerülve, elárulják.  Az Európai Parlamentben gyülevész módon összetartó ideológiai érdekeltségek többségi erejükkel szembe mennek a szuverén kormányokkal, hazájuk érdekeit félredobva tömik tele zsebeiket. Az sem ritka, lásd a Lengyelországot és Magyarországot érő támadásokat, hogy szankciós fenyegetőzéssel a regnáló kormányok megbuktatására szövetkeznek.

Az európai polgárság lehetősége, hogy a 2024-es uniós választásokon leváltsák a magatehetetlenné vált bürokraták széteső rendszerét. Az ET-nek a választások előtt szakértő munkacsoport létrehozásával, majd az EB bevonásával ki kell alakítania a képviselőválasztás új jogrendjét. Ennek lényege olyan felhatalmazás, amely az államok parlamentjeinek többségi akarata alapján végzi el a képviselőküldést.

Az új szabályozás lehetővé tenné, hogy megszűnjön az EU parlamentben a pártpolitika érdekű ideológiai csatározás. A pártok szabadon választhatósága és az így kialakuló erőviszonyok minden államban biztosítják, hogy a választások során a tagállamok polgárainak akarata szerint alakuljanak az erőviszonyok.

Alapkérdésnek tekinthető, hogy már most, tehát a választásokat megelőzően kidolgozásra kerüljenek a tagállamokra vonatkozó egységes és mindenkinek kötelező jogállamisági kritériumok. Ezt a szabályozást az Európai Tanács utasítására az Európai Bizottság jogi szakértőinek kell elvégezni úgy, hogy indokolt esetben az államok jogtörténeti hagyományai, esetlegesen nem sértve a többiek érdekeit, kivételt képezhessenek.

Az Európai Unió történelmi múltját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy munkájával akkor szolgálja a népfelség elvét és választói akaratát, ha a gazdaság primátusát elfogadva a politikai megnyilvánulásait elsősorban a külügy és a honvédelem szempontjaira összpontosítja. Alapvető nézőpontnak kell tekinteni, hogy az európai zsidó-keresztény civilizáció nyomán kialakult társadalom fejlettsége, figyelemmel a nemzetek szuverenitására, demokratikusabb és fejlettebb formája az államirányításnak, mint az USA típusú föderációs gyakorlat. Európai ilyen értelemben példa értékű. Nem szorul demokrácia exportra, kontinensünk nem válhat sem keletről, sem nyugatról érkező ideológiai vagy gazdasági gyarmatosítás áldozatává.

Európa összetartásának erősítése feltételezi, hogy az Unión kívüli országokat mielőbb közösségébe hívja. Ezzel új erőket szabadíthat fel. A belső határok megszűnése közös feladatot ad Európa határainak megvédésére, őrzésére. Az illegális gazdasági bevándorlás megszüntetése csak úgy valósulhat meg, ha az Unió a Közel-Kelet és Afrika rászoruló országainak segítő programját is előkészíti. Európa munkaerőhiányát, az ellenőrizetlen bevándorlást professzionális megszüntető intézkedésekkel alakíthatjuk ki. Az Európa számára szükséges munkaerőképzést a bevándorlást előtt a multinacionális cégek helyben biztosítsák, majd határozott időre szóló munkaszerződésekkel segítsék elő a munkaerőhiány pótlását.

A szövetséges szuverén államok civil társadalma nem tűrheti hazája belügyeibe és Európa jövőjébe történő, más kontinensekről irányuló beavatkozásokat. Európa önrendelkezési joga nem eladó. A Júdás-pénzeket mohón csipegető EP képviselők kiebrudalása időszerűvé vált. Közös Európánk hagyományait romboló idegen eszmék elutasítása az első lépés.

A 2024-es európai uniós választások előtt Európa választópolgárainak pontosan kidolgozott, a következő választásokig meghatározott stratégiát kell felmutatni. Polgáraink döntései csak így lehetnek megalapozottak, majd számukra követhetővé válik az Unió gazdasági és politikai taktikája.

Európa polgársága szabadságához ragaszkodik és nem kívánja felcserélni a mézesmadzagos szabadossággal még akkor sem, ha a világ egy százalékát képviselő pénzügyi hatalmasságok megpróbálják ráerőszakolni. A közerkölcs és jogszabályozás szinkronizálása elkerülhetetlen.

Európa, geográfiai helyzetéből kiindulva, ipari és mezőgazdasági fejlettségével, logisztikai képességével nagyhatalmi tényező. Merjünk nagyok lenni, amit csak úgy tehetünk, ha szilárdan a 450 millió európai polgár érdekeit képviselve saját erőnk tudatában bátran állítjuk, hogy „Semmit rólunk, nélkülünk!”

 

Csizmadia László