Tízéves a Békemenet

Ha országunk választott vezetője nyilatkozatban fontosnak ítéli a Békemenetet, akkor nem lehet kétséges, hogy szimpatizánsainak az eseményre el kell mennie.

Tehetjük ezt most békességben, hiszen Magyarországon a demokratikus és jogállamiságot tiszteletben tartó törvények és mai szolgálóik mindenkor biztosítják a szólás- és véleményszabadságot (2006 őszén nem így volt).

Nemzeti ünnepünk kötelez, hiszen március 15-én emlékezhetünk 1848-as forradalmunkra, hőseinkre és mártírjainkra. Erőt meríthetünk a feláldozott életekből, mert ők a szabadságért éltek, haltak.

Valóban „együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”. Magyarországon a pártok pluralitása mellett senki sem kérdőjelezheti meg a civil polgároknak és közösségeiknek a népfelség elvéhez kapcsolódó társadalompolitikai tevékenységét. Igazolja ezt a fontos tényezővé vált, 2022-ben már tízéves múltra visszatekintő Békemenet.

A CÖF–CÖKA szervezésében együtt emeltük pajzsra a szellemi honvédelem jelentőségét. Békésen sétáló, a mosolygó arcú, nyugodt polgárok Európában egyedülálló módon demonstrálnak. Minden alkalommal az aktualitást figyelembe véve, üzenetet fogalmaznak meg az Európai Uniónak és a magyarságnak.

A múlt országrontói és kincstárunk elherdálói a parlamenti választások előtt, három kétharmados Fidesz–KDNP-győzelem után ismét gazdagodó hazánk javaira fenik a fogukat. Támogatást kapnak a Soros által lefizetett uniós bürokratáktól, a szocliberális EU-parlamenti többségtől, akik nemcsak a gazdasági globalizáció feltétlen hívei, hanem az európai egyesült államok megálmodói is. Céljuk a szuverén nemzetek közvetlen irányításának magukhoz vonása. Elképzeléseiket Magyarországon és Lengyelországon tesztelik.

A nyílt társadalom filozófiája idegen az európai polgároktól, ezért megkérdezésük nélkül próbálják ezt a beteg eszmeiséget torkunkon lenyomni. Egyre jobban háttérbe szorul a népfelség elve, a polgári kezdeményezések elvesznek a bürokraták fiókjaiban. Az emberek sorskérdéseiről nem írnak ki népszavazást, nem kérdezik őket népi konzultációkon.

E tények alapján véget kell vetni az életidegen gyakorlatnak, és az unió jövőjéről készülő konzultációs anyagokat a reformjának megvalósítására kell fordítanunk.

A miniszterelnök a magyarok többségével együtt jól érzékeli, hogy az EU politikai és gazdasági nyomás alá helyezte hazánkat. Szaporodnak a külső beavatkozások, amelyekkel a magyarországi választásokat kívánják a népakarattal szemben befolyásolni. Amit tesznek, szövetségesükkel szembeni „baráti tűz”.

A gyurcsányista ellenzéki pártok szövetségét, a külföldi pénz és az annak szolgálatában álló médiumok tartják lélegeztetőgépen.

A 2019-es önkormányzati választásokon, a hatalomhoz jutott ellenzéki pártok máig tartó tort ülnek az adófizetők pénzéből. Budapest nem épül, a közlekedési káosz, a beruházások elmaradása, késleltetése mellett az adófizetők pénzéből épült ingatlanok elvesztegetése is megkezdődött. A Városházából DK-vezette pártház alakult, kiveszett a szaktudás, teret nyertek a megélhetési politikusok. Előjött a mutyibirodalmi szemlélet. A budapestiek nagy része pártállástól függetlenül csalódott. A főváros a nemzet egészéé. A vidéki emberek sem nézhetik tétlenül Karácsony Gergely semmittevését, a szolgáltatások csökkentését, ezzel egy időben emberek elbocsátását. A bűnlajstrom hosszú, amit tetézett a Városháza eladásának szándéka.

A Békemenet szervezői úgy érzik, hogy a fővárosi lakosokon a sor. A Fővárosi Önkormányzatot szakmai vezetés kezébe kell adni. Karácsony, ahogy jött, távozzon kerékpáron.

A CÖF–CÖKA Békemenetre hívja mindazokat, akik világosan látják, hogy szellemként támadnak fel a Demszky-korszak emberei.

Készüljünk a március 15-i Békemenetre! Vidékiek, gyertek busszal, vonattal, gépkocsival, minél többen! Fővárosiak, ébredjetek, gyertek ki az utcára, százezerrel többen köszöntsük a vidékieket, mutassuk meg, hogy most már kétszer annyian tudjuk, hogy „kecskére nem lehet káposztát bízni”. Jelezzük az Európai Uniónak József Attilától kölcsönözve: „Totyogjon, aki buksi medve láncon”, mi, magyarok döntöttünk, előre megyünk, nem hátra.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20220112-tizeves-a-bekemenet

 

 

Védőháló nélkül

A demokrácia egyik alapkövének tekinthetjük a pártpluralizmus meglétét a jogállamiság keretei között

A pártok versengése a választók kegyeiért egészséges folyamat, ha megkülönböztethetőségük, céljaik és követett ideológiájuk, elkötelezettségük világosan megismerhetőek. Az országgyűlési választások során láthatóvá tehetik munkásságuk eredményét, mert a választók tényleges helyzetüket a társadalmi megítélés eszközével objektíven visszaigazolják. A választások előtti közvélemény-kutatások legfeljebb útjelzőként jelennek meg.

A demokrácia lényege a többségi népakarat érvényesülésének biztosítása. Alapesetben a legtöbb választási voksot elérő párt alakíthat kormányt, ha a törvényben megállapított szavazati arányt elérte. Ha ez nem történik meg, mint legtöbb szavazatot kapott párt, keresheti koalíciós partnereit, szem előtt tartva választási ígéreteinek betarthatóságát. A tartós kormányzati pozíció akkor őrizhető meg, ha ez esetben minden pártalku a nyilvánosság előtt történik, és a pártok mögött álló szavazók támogatóan viszonyulnak ezekhez.

Mondhatnánk, hogy ez a demokrácia egyszeregye, hiszen a többség akarata érvényesül, a kompromisszumok kölcsönössége alapján, de a választópolgárok akarata szerint. A vázolt klasszikus országgyűlési választási forma egyben tükrözi a népfelség elvét is.

2022-ben a választási urnákhoz járuló magyar civil társadalom tagjainak érdeke, hogy objektíven mérlegeljenek. A különböző pártok szirénhangjai, ígéretei elszállhatnak, a számbavehető tények azonban helyes utat mutathatnak.

Írásomnak nem célja a gyurcsányizmus gazdasági gaztetteinek ismételgetése, a 2002-től 2010-ig regnáló kormányzatok bűnszövetségben elkövetett, nép- és országrabló tevékenységének elemzése. Foglalkozzunk inkább azzal, hogy a már három cikluson keresztül kétharmados többséggel támogatott Fidesz–KDNP-kormány milyen kézzelfogható eredményeket ért el velünk, civilekkel együtt gondolkodva és cselekedve. Erre büszkék lehetünk, és ne hagyjuk a sajtot kiénekelni a szánkból. Itt is eltekintenék a szinte végtelen számú pozitív tény felsorolásától, és attól is, hogy a kijavítandó hibákat külön elemezzem.

Békemenetes, nyugodt, dolgos munkáskezekkel megáldott nemzet vagyunk. Hitünk töretlen, de emellett nap mint nap tesszük a dolgunkat. Hosszú a mögöttünk hagyott kitaposott ösvény, tele olyan tanulságokkal, amelyeket családjaink és gyermekeink tarisznyájába útravaló hamuba sült pogácsaként helyezhetünk. A közmondás szerint: „Járt utat a járatlanért el ne hagyj!” Ez igaz, ha a 2010–2022-ig közötti időszakra tekintünk vissza. Bejártuk azonban az előtte lévő nyolc év szánalmas szocliberális kormányzás nemzet- és országromboló, enyveskezű vezetése melletti, csapdákkal tarkított utat is. Megtapasztaltuk, hogy az akkori országirányítás miként vezetett bennünket orrunknál fogva.

A kontraszelektált politikusfigurák választás előtti színjátékát azonban érdemes elemezni. A baloldali pártok és az újmarxistává vált Jobbik közös előválasztási cirkusza elfuserált „salto mortale”, ráadásul elfelejtették kifeszíteni az artisták alatt a védőhálót. A védőhálót az identitását megőrizni vágyó választópolgárok jelentik.

A baloldali pártok vezetői, megélhetési érdekeiket előtérben tartva, támogatóikat nem kérdezték arról, hogy egyetértenek-e a kolhozba vonulással, szívesen veszik-e, hogy a DK igájába fogták őket. Egyre többüknek vált világossá a baloldal kettős árulása, azaz a pártjaikra bízott identitásuk elárulása és a Gyurcsány Ferenc lábai elé borulás ténye. Észrevehetjük, hogy a kis pártok elvesztik önállóságukat a választások után – vagy szolgálják a porondmester elképzeléseit, vagy ahogy mondják, mennek a lecsóba.

A ellenzéki pártok vezetői semmibe vették választóik akaratát, előre „mutyikoalíciós” paktumot kötöttek, egy ellenőrizhetetlen, legitimitást nélkülöző előválasztási cirkusszal. Ez hasonlít az „Itt a piros, hol a piros?” játék átverősdijéhez.

A közvélemény-kutatások mutatják, hogy leáldozóban a baloldali összefogás, amelyre váltott miniszterelnök-jelöltjeik nem kicsit, nagyon rásegítettek. Nem vitatható, hogy a pártpluralitás megőrzendő. Normalitást követő ellenzéknek azonban nem mondhatók azok, akik konstruktivitás helyett arról álmodoznak, hogy alaptörvényünket önakaratukból, a jogállamiság elveit felrúgva saját képükre alakítanák.

Családjaink, gyermekeink, unokáink jövője többségi népakaratból vezetett országot, békét és nyugalmat kíván.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20220107-vedohalo-nelkul

 

Válasszuk a békét és a nyugalmat

A béke szónak nyugtató hatása van az emberekre. Nem véletlen, mert mindannyian tudjuk, hogy a békétlenség rossz vért szül.

Amikor az ország, sőt a nemzet választásokra készül, sokak érdeke a társadalom megosztása, az ellentétek szítása. Üzenjük, lehet, hogy a zavarosban jó halászni, de idejében kereket kell oldani.

Az emberek nagyobb része tiszteli a nyugalmat, és ha abban van része, annak megőrzésére igényt tart. Ha összehasonlításképpen szétnézünk Európában, láthatjuk, hogy a békés nyugalom több ország népének nem adatik meg.

Hátborzongató jelenség a covidjárvány, amely kivétel nélkül sújtja a világot, így kontinensünket is. Aggódunk és védekezünk, kiszolgáltatva a kormányoknak, amelyek jól vagy rosszul mérik fel a helyzetet. Mi, magyarok ez idáig elégedettek lehetünk, hiszen a kormány gyors reagálása sok ezer ember életét mentette meg azonnali cselekvéssel. A gyorsaság sokba került, de jött a vakcina és a lélegeztetőgép is. Orvosaink és ápolóink pedig emberfeletti teljesítménnyel hűek maradtak esküjükhöz.

Az ellenzéki politikusok egy része másként reagált. Pártpolitikai előnyszerzésre próbálta használni a veszélyhelyzetet. Hazugságokkal, félrevezetéssel szították az emberek félelmét, sok esetben eredményesen. Ahogy mondták, a hatalomért képesek az ördöggel is cimborálni. Felrúgják a közerkölcs szabályait, fittyet hánynak a demokrácia és a jogállamiság klasszikus törvényszerűségeire.

A világjárvány tanulságokat szolgáltatott. Észlelhettük, hogy az EU többségi erejét birtokló politikusok – ahelyett, hogy felismerve a covidcsapást, mindent félretéve, éjjel-nappal fáradoztak volna a lakosság megvédéséért – politikai céljaikat helyezték előtérbe. Hibájukból késlekedtek a vakcinaszállítások. Sok nemzet kormánya bölcsebben állította fel a fontossági sorrendet, és az életmentést tartotta elsődlegesnek.

Elgondolkodtató, hogy az unió polgárainak adójából élők nem tanulnak sorozatos hibájukból. Ott tartanak, hogy önző módon hátat fordítanak azoknak, akiknek mandátumaikat köszönhetik. Egy cél lebeg előttük, az európai egyesült államok mielőbbi létrehozása. Tisztelet a kivételnek, többségük nem képvisel mást, csak a saját érdekeit. Ha feltesszük a kérdést, hogy hol van a jogállamiság és a demokrácia tisztelete, az autentikus válasz az lehet, hogy biztos nem Brüsszelben.

Az egypártrendszerű politikai globalizmusban érdekelt képviselők elmulasztják intézkedéseik előtt megkérdezni országuk polgárait, pedig ezt megtehetnék népi konzultációval vagy népszavazással is. Önhatalmaskodással döntenek a migráció és az LMBTQ kezelésének ügyében. Egyenruhát nem lehet Európa nemzeteire húzni. Polgáraink megszenvedték a birodalmi elnyomást balról is, jobbról is. Tudják, hogy ez a politika és a hozzákötött, kizárólagossággal rendelkező ideológia előbb-utóbb háborúkat és szenvedést hoz. Most még csak parázslik Európa válsága. Ennek eloltására a békés összetartozás és a szuverén nemzetek szövetségének kölcsönös tisztelete adhat reményt. Ezzel szemben a hegemón törekvések lángra lobbanthatják a parazsat.

A civil emberek józansága elég lehet ahhoz, hogy rendre intse a hatalommániás politikusokat. Az európai polgárok nem fogják elfogadni egy harmadik világháború esetleges bekövetkeztét. Meg kell oldani határaink védelmét, az európai emberek munkájából összerakott kontinensünk gazdagságát, és ezt nem engedhetjük át erőszakos politikai és pénzügyi csoportoknak.

A gazdasági globalizáció határait a piac szabályozza, míg a politikai globalizációt a népfelséget semmibe vevő, pénzügyi háttérrel rendelkező maffiahálózatok irányítják. Emlékeztetőül idézzük fel Petőfi Sándor szavait: „Habár fölül a gálya, / s alul a víznek árja, / azért a víz az úr!”

Térjünk át hazai vizekre. Mindig voltak hazánkat önös érdekből kiárusító emberek, most az ország­gyűlési választások előtt is élénk tevékenységbe kezdtek. A külföldi érdekek oldalvizén evezve, kihasználva az unióban a politikai fősodort, a kormány megdöntésére szövetkeznek. Fényes szelek helyett pénzes szelek dagasztják vitorlájukat. Nem kétséges, ha hatalomra kerülnének, polgáraink rövid időn belül a 2010-es állapotokat láthatnák. Az ellenzékieknek nevezett pártok tizenkét év alatt sem tudtak kinevelni elfogadható, miniszterelnöknek is alkalmas államférfit. A kormányoldalon Európa legtapasztaltabb miniszterelnöke mellett sorakoznak a tehetséges, munkájukkal bizonyított fiatal politikusok.

Gazdaságunk rendben, társadalmunk jövője szép reményekre jogosít. Meggyőződéssel mondhatjuk, járt utat járatlanért ne adjunk fel. Józan paraszti, városi, sőt fővárosi ésszel gondoljuk meg, kikre adjuk szavazatainkat. Közben ne feledjük, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette hataloméhes közösség felfalta több kisebb párt önálló politikai identitását. Baloldalon eltűnt a demokráciát jellemző többpártrendszer. Az emberek azt láthatják, hogy eszik, nem eszik, nem kaphatnak mást, mint Gyurcsány Ferencet és az általa bekészített, hiteltelen és tehetségtelen figurákat.

Eljött az advent, és közeleg a karácsony ünnepe. A keresztény civilizáció értékeit megtartva a szeretet jegyében forduljunk egy kevés időre befelé. Pihenjük ki fáradságunkat, öleljük meg szeretteinket.

Megszülető Megváltónkra gondolva, higgyünk abban, hogy jövő tavasszal sokat tehetünk gyermekeink és unokáink szebb jövőjéért.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20211220-valasszuk-a-beket-es-a-nyugalmat

 

Egy követ fújnak

Közérdekű iratigénylést nyújtott be a CÖF–CÖKA a főpolgármesternek a Városháza eladásával kapcsolatos levelezés, ügyintézés megismerése céljából

Reméljük, hogy működésük során betartják az iratkezelés, -iktatás szabályait. Naivak nem vagyunk, de úgy véljük, hogy nem lehet csak szóban és tenyérbe csapva elintézni a Városháza eladását.

Az intézményben jelenleg több száz becsületesen dolgozó hivatalnok tudja, hogy a vezetés befeketítette szorgos munkájukat, ezért ők is szenvedik a közvélemény bírálatát.

Szívtelen, erkölcstelen dolog tudtuk nélkül kihúzni alóluk a széket, megszüntetni munkahelyüket. Karácsonyék titokban, a fejük felett intézkedve ezt kívánták tenni. Ezután a dolgozók joggal tekinthetik Anonymust barátjuknak, így aztán nem csodálkozhatunk majd, hogy a pártmutyikról egyre több információ kerül napvilágra. Az iratigénylők remélik, hogy az ingatlaneladások kapcsán nincs titkosítás, és az esetleges bűncselekményekre utaló dokumentumok nem válnak kámforrá vagy egy véletlen tűzeset miatt a helyi tűzoltóknak sem lesz feladatuk.

Budapest Városházának eladása a nemzet polgárainak egyetértése nélkül nem valósulhat meg! A főváros emblematikus épületeinek sorsát illetően a magyar adó­fizető polgárok, éljenek vidéken vagy Budapesten, elvárhatják az egyenes és azon­nali információkat azoktól, akik erről dönteni szeretnének.

A főpolgármester, reméljük, ideiglenes háza táján eluralkodott a karácsonyi vásár hangulata. Bukott pártemberek sokaságának közreműködésével elkezdődött Budapest kiárusítása. A lakosság láthatja, hogy a hataloméhes, magát liberálisnak mondó társaság, ha helyzetbe kerül, máris fosztogatja a kincstári ezüstöt. Igyekeznek, mert az elsíbolt pénz a 2022-es választások megnyeréséhez kell. Azután az emberek kanalazhatnák a feketelevest, mint 2010-ben.
Az érintett elvtársak zsebe tele lesz, miközben a külföldről érkező segítségért az ország újbóli kiárusításával terülj-terülj asztalkát biztosítanak Bajnai közvetítésével a nyugati pénzhatalmasoknak. Állapítsuk meg, nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.

Lötyögnek a küllők Karácsony biciklijében. Sorsa az áldozati bárányé. Ha veszít az ellenzék, márpedig úgy tűnik, ez a realitás, ők már akkor is jól jártak. Feltételezhető, hogy az áldozati bárány akkor sem fog mást tenni, mint bégetni. A báránybőrbe bújt társakról pedig már most tudhatjuk, hogy farkasok.

A külföldről választott szekundánsok kottájából játszik Márki-Zay Péter is, akit tartalékként, polgármesterként helyeztek el Hódmezővásárhelyen. Ez az ember kiválóan ért a gombatermesztéshez, hiszen Amerikából hazahozott egy jól működő franchise rendszert, és ezt a választókkal rögtön közölte is. Bemutatta, hogy a trágyázáshoz szakismeretekkel rendelkezik.

Mindaddig, amíg Karácsony futtatására volt esély, Gyurcsányné játszotta a statiszta szerepét. A színdarab első felvonása után elmaradt a vastaps. Elő kellett venni a B változatot, Márki-Zay Pétert. A biciklista sokba került, de külföldről az ellenzék támogatására ömlik a pénz. Gy. F. ilyenkor csak azt szokta mondani, hogy jobb, ha nem tudjuk, honnan. Akad persze Magyarországról is támogató, mint például Bige László, aki pénzért próbálja megvásárolni jövőbeni szabadságát.
A nemzeti kormány eltávolítására szövetkező oligarchák a nyugati médiumokat lepénzelték, és így jártak el az unió jogszolgáltatást végző intézményeinek befolyásolásával is. Nem sajnálják a pénzt a Soros György irányításával működő NGO-kra sem. Kiépítették a civil szervezeteknek látszó hálózatrendszert.

Pénzt nemcsak adni, hanem elvenni is lehet. Ezért az Európai Bizottság visszatartja a magyaroknak járó helyreállítási alapot, remélve a magyar gazdaság bedőlését, és ha ez mégsem következik be, akkor a jogállamisági eljárás lefolytatásától várják a magyar kormány eltávolítását.

Ha a magyarok belépnek egy közösségbe, a végsőkig kitartanak. Mi ilyenek vagyunk. Az EU-ba meghívásra csatlakoztunk. A közösséget második hazánknak tekintjük. A belépési feladatokat maradéktalanul teljesítettük. Akkoriban joggal érezhettük úgy, hogy az egyenrangú nemzetek sorához csatlakoztunk. Napjainkig nem mi változtunk, hanem új jelenségként fellépett az a zöld-liberális többségű pártpolitikai frakcióegyüttes, amelyik visszaél a lehetőségeivel.

Eltüntette a politikai jobb- és baloldal ideológiai vitapartnerségét, globalizálta a számára kedvező érdekviszonyokat. Végső céljaként a nemzetállamok helyett föderális birodalmat szeretne létrehozni. Felrúgják az alapszerződésnek az egyenrangú felekre vonatkozó szabályait, lopakodó törvényalkotással mindenkire ráerőszakolják hatalmi elképzeléseiket. E körből meríti a magyar ellenzék azon spekulációját, hogy akár feles többséggel megváltoztathatja, eltörölheti demokratikus alkotmányunkat. Úgy látszik, hogy egyik kutya, másik eb.

Varsóban az EU tizenkét jobboldali pártja kiállt az egyenrangú nemzetállamok közösségéért, és az át nem adott nemzeti szuverenitásukat továbbra is őrizni kívánják. Megfogalmazott zárónyilatkozatuk egyértelmű, szándékuk előre vélelmezhető, miszerint az unió jövőjét szeretnék formálni és államuk identitását megtartani. A föderális Európai Unió elképzelése ütközik az európai lakosság évezredes felfogásával, hagyományaival és színes értékeivel.

A nemzetek létét a népfelség elve garantálja, ezért a választópolgárok megkérdezése nélkül az egyoldalú pártpolitikai ambíciók előtt a demokrácia sorompója lezárul.

Magyarországon 2022-ben az ország­gyűlési választások kapcsán sem kérdés az EU-hoz való tartozás. A szemben álló ideológiai és párpolitikai nézetek egyikének érvényesülését a jogállamiság keretei között a választópolgárok döntik el. w

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20211209-egy-kovet-fujnak

 

Egy kaptafára

Szigorú hierarchia szerint a politikai bűnözők maffiamódszerrel egy kaptafára alakítják a birodalom létrehozását szolgáló cselekedeteiket

Jelen történelmi időben közös céljuk az Európai Unió birodalommá alakítása, amihez legfőbb eszközük a nyílt társadalom ideológiájának elfogadtatása, és az illegális bevándorlás támogatása. Ez nem könnyű feladat, mert ráadásul terveiket a legkevesebb anyagi, pénzügyi ráfordítással szeretnék elérni. A nyugati országok kiebrudalása a klasszikus gyarmatokról többé-kevésbé egybeesett az érintett országok elszegényesedésével, a fellelhető gazdasági értékek kiszipolyozásával.

Ezen országokban egyetlen érték maradt, az emberek sokasága és kiszolgáltatottsága. A politikusi maffia most ezt is felhasználja arra, hogy ingyenes, katonákat helyettesítő gyalogsághoz jusson. A szervezett újkori honfoglalás érdekében a volt gyarmatok fiatal népességét a jobb élet reményének kínálatával állítják hadrendbe. Álnokul a számukra fontos célpontot kijelölték, amely nem más, mint a gazdag európai kontinens. Ahová érkezésük után a keresztényi civilizáció eltüntetése lesz hab a tortán.

Itt jelezném, hogy nem összeesküvés-elméletet kreálok, de manapság már a vak is látja a felállított, jól kivilágított útjelzőket:

– A hadviselés 180 fokkal történő irányváltása fölöslegessé teszi az eddig felügyelt országokban a katonai jelenlétet.

– Az elszegényedett népek szervezett felkészítése az embercsempészek közreműködésével fizetés nélküli haderőt jelent.

– Az Európai Unió jelenlegi szervezete tálcán kínálja a birodalmi célokhoz elkerülhetetlenül szükséges intézményi kereteket. Viszonylag nem számottevő befektetés mellett korrupciós eszközökkel az új birodalom felügyeleti rendszere így rendelkezésre áll.

– Láthatjuk, hogy az új hatalom megkezdte a nemzetállami jogok felülírását.

– Ez együtt jár a nemzetek szuverenitásának megszüntetésével és a szubszidiaritás teljes elvonásával.

– A társadalmi környezetet a tagországok vonatkozásában az újkori népvándorlás segítségével, a no-go zónák telepítésével párhuzamosan működő ellentétes érdekviszonyokkal terhelik a betelepültek javára és a helyi adófizetők hátrányára a feleket, mesterséges feszültséggócokat hoznak létre.

Tudjuk, hogy a maffiák szigorú hierarchia szerint működnek, ez a politikai maffiára is vonatkozik. A vezérek (első kaszt) azok a kincstárnokok, akik a megszámlálhatatlan pénzügyi forrás birtokosai, és eszközeikkel eldönthetik a célba vett országok és kormányok sorsát. A tény ugyanis, hogy a kasztrendszer arról szól, egy jó magyar közmondás szerint, hogy „a pénz beszél, a kutya ugat”.

A kutyákat pedig, jól tudjuk, hogy házőrzésre szokták leginkább használni. A kasztrendszer következő meghatározott osztálya azok a kijelölt alattvalók, akik már megvett szolgálóként alkalmazott marionettfigurák. Az Európai Parlament baloldali és zöld pártfrakcióinak vezetői és tagjai tömörülve a hasonszőrű szélsőjobbosokkal nem mások, mint megélhetési politikusok, akik saját életcéljaik eléréséhez mindenre felhasználhatók. Nap mint nap láthatjuk, hogy nem törődnek azokkal a választókkal, akik bizalmukat adták egy általuk meghatározott ideológia képviseletéhez, cserbenhagyták őket. Talpnyalói lettek egy új, kialakítandó hatalmi rendszer urainak, és ma már magukénak vallják a nyílt társadalom ideológiai érdekeinek képviseletét.

A beteges ideológia ápolója lett ez az újmarxista politikusi csoport, amely összeállt a szuverenitásukat védő országok eltüntetésére. Az így vagy úgy megvett politikusok azok, akik most a szuverén nemzetek jogállamiságát megkérdőjelezik. Hasonlóan a bolsevik és kommunista állam felépítéséhez, egy kézben lévő, egypártrendszer módjára központosítanának, majd hazájuk elárulását saját javaik megszerzésére fordítva helytartói szerepeket vállalnának.

A kaptafa használata a birodalmi rendszerben előírás. Így aztán nem véletlen, hogy Magyarországon és Lengyelországban is, az ellenzék követve a brüsszeli központ elvárt irányítását, mindent megtesz annak érdekében, hogy hatalomra jusson, és elfoglalhassa az ígért pozíciókat. A közeledő országgyűlési választások számunkra élet-halál harcot jelentenek, ha veszítenek, a birodalmi elképzelések brüsszeli álma megszakad, és a felébredés bekövetkezik. Ez annál is inkább aláhúzandó, mert a nyugati országok népei az ébredés stádiumába kerültek.

Rájöttek arra, hogy a nyakukra hozott illegális bevándorlás a népfelség elvének folyamatos megsértése, a keresztény civilizáció ellen indított támadás, amely családjaikat rabszolgasorsra kárhoztatja. Sok időnek nem kell eltelnie, hogy saját hazájukban megvetett alattvalók legyenek. Elég csak egy közelmúltból hozott példával előállni, és világosan látható, hogyan lesz egy magyar emberektől bizalmat kapott baloldali képviselő hatalmi egójának fenntartása érdekében zsoldos, jövendőbeli esetleges főnöke talpnyalója.

Ezen az úton eljuthatunk Ujhelyi Istvánig, aki nem is olyan rég a szegedi polgármester útját egyengette az Európai Parlamentben a magyar közvélemény előtt, most pedig Márki-Zay Péter után lohol, lihegve, nyelvét lógatva új és még jobban megfizetett pozíciót remélve. Hasonlóan viselkednek egyes vörös oligarchák, akik a rablóprivatizációban szerzett pénzekből dácsákba költöztek, és most a folyamatosan elutasított, baloldali miniszterelnök-jelölteknek adott pénzadományokkal szeretnék elkerülni az igazságszolgáltatást.

Jól érzékelhető, hogy az Európai Unió polgárainak vigyázó szeme kinyílt. Az olyan, unióba küldött képviselők és kijelölt intézményi vezetők, akik saját népüket csak ugródeszkának tekintik, nem rendelkeznek hitbizománnyal. A nemzetállamok ellen indított háborúból legyen elég.

(A szerző a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke)