Imperializmus a küszöbön?

A magyar polgárok sok mindent megéltek. Nem csodálkoznak rá a velük történtekre. Megtanultak válaszolni, tettekkel követni a napi eseményeket.

A társadalom- és gazdaságpolitikával foglalkozó CÖF-CÖKA népes szellemi honvédő csapatának az a feladata, hogy a valódi demokrácia alapkövét őrizze, azaz a népfelség elvét kövesse.

Szerencsés a helyzet olyankor, ha a többség kétharmados akaratát lehet érvényesíteni. Arra is alkalom nyílik, hogy a kisebbségi véleményeket mérlegelni lehessen, és ha ez a felelős kormányzással összeegyeztethető, elfogadásra kerülhet.

Hazánkban a FIDESZ-KDNP ezt az utat választotta, így tudja őrizni a választók hosszantartó bizalmát. A regnáló kormány céltudatosan cselekszik, előtérbe helyezve az összmagyarság érdekeit. Prioritásként kezeli a munka társadalmának elsődlegességét, amelynek a teljeskörű foglalkoztatás az alapja.

A kormány sikerének titka, hogy a haza érdekeit követve másodlagosnak tekinti a pártideológiai hatalomért folytatott reakciókat.

Nem történhet az, hogy a keresztény, nemzeti és egyben haladó-konzervativizmus jól bevált hagyományait ne védjük, ha kell, körömszakadtáig.

Az, hogy meddig lesz a népfelség alapján választott kormány hatalmon, ma már úgy tűnik, múlhat azon is, hogy ellenfeleink aknamunkája sikeres, vagy sem.

Világos, hogy a regnáló kormányunk több fronton teljesít szolgálatot. Így a gazdasági eredmények megőrzése és jobbítása terén, a hazai ellenzék hatalmi vágyainak visszaszorítása mentén. Ez a két front objektivitáson nyugszik, mindenki számára számba vehető. Van egy harmadik front is, ahol a hazai ellenzék, feladva a magyarság érdekeit, puccskísérleteihez társakat toboroz. Ezen a fronton a hidegháborúhoz hasonló jelenségeket tapasztalunk. Napi történések igazolják, hogy az USA jelenlegi vezetése az EU bürokratáival karöltve nem tűrheti a demokráciához szervesen kapcsolt nemzeti szuverenitást, valamint szubszidiaritást sem.

Az Európai Parlamentben kufárok gyékényen árulják kontinensünket. A korrupció melegágyává tették az EP-t, és ki tudja még hogy milyen hozzá kapcsolódó intézményét. Visszaélnek azzal, hogy „az éjjeliőröket” senki sem ellenőrizheti. Európa szuverenitásának áruba bocsájtásához hozzá tartozik az USA féle föderációs hatalom működtetése, ehhez a józanul gondolkodó európai polgárokat meg kell félemlíteni. Olyan módszerekkel, mint a választásokba történő politikai beavatkozások, akár pénzzel, akár vassal. Lásd a háborúpártiságot, vagy a lengyel-magyar népnek járó pénzek visszatartását.

A megvásárolt álcivil NGO-k és médiák szaporodnak, mint a pelyva, végletekig korrupt alkalmazottjaik szórják a hazugságokat.

Az országgyűlési, EU parlamenti, önkormányzati választások a választópolgároknak lehetőséget kínálnak, hogy érvényesítsék a népfelség elvéhez ragaszkodva akaratukat.

Népszavazással kimondhatjuk, hogy a hagyományos európai kultúra nem eladó, kontinensünk nem gyarmatosítható.

Ezzel véget vethetünk az embercsempész biznisznek, megszüntethetjük őslakosságunk kicserélését az illegális bevándorlók millióival. Európa lakosságának, választópolgárainak dolga, hogy a jelenlegi USA kormány mögött álló pénzügyi hatalmasságok szülőföldjeinkre irányuló imperialista elképzeléseit megakadályozzák!

Tegyük ezt addig, míg a választás joga a miénk!

Csizmadia László a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Imperializmus a küszöbön?

Hídpénz is lesz?

Szellemi honvédőink véleményeit olvasva, gondolataikhoz kapcsolódva kérdezhetjük, meddig tart a budapestiek türelme Karácsony Gergely ámokfutását látva?

Az embereknek az elviselhetetlenséget az okozza, ha őket debilnek nézik. A főváros vezetője egyelőre folyamatosan ezt teszi büntetlenül.

Az adófizetők bizalmából státuszba került vezetők feladata, hogy felelősen gazdálkodjanak, miközben hozzáértésükkel gyarapítják az ország vagyonát. Vizsgáljuk meg, hogy e tekintetben milyen tényeket vehetünk figyelembe az országos kormányzás és a Fővárosi Önkormányzat teljesítményét elemezve.
A különbség megdöbbentő és égbekiáltó.

A budapesti szavazók jóvoltából kis különbséggel került Karácsony Gergely pozícióba. Orbán Viktort viszont kétharmados többség emelte a miniszterelnöki székbe. A főváros vezetését a választók Karácsony Gergelyen keresztül, akarva-akaratlanul, az ellenzéki erőkre és vezetőjükre, Gyurcsány Ferencre bízták.

A kialakult helyzet eddig is ismert tanulságokhoz vezetett. Rávilágít az ultraliberális ellenzék kormányzóképtelenségére, hatalomvágytól átszőtt, szakmai szintű elégtelenségére. Summásan fogalmazva, kecskékre nem szabad káposztát bízni.

Bizonyíthatjuk azzal, hogy Gy.F. kormánya 2002-2010 között precedensként úgy vitte az országot csődközelbe, mint ahogy marionett bábuja most a fővárost. A négy éve regnáló Karácsony Gergely választott, megörökölt és jól fizetett ellenzéki tanácsadókkal tönkretette országunk fővárosát. Kijelölt brüsszeli lobbistájával, Jávor Benedekkel piacra dobta hazánk jövőjét. A 2022-es országgyűlési választások alatt kényszermozgalmával a dollárbaloldal önzetlennek nem mondható ládikóiból nagyot szippantott, gondolván, hogy a pénznek nincs szaga.

Higgyünk a szemünknek. K.-G. jellemrajzát jól láthattunk, amikor a Lánchíd háttere előtt irritáló mosollyal egymaga néz szembe Budapest polgáraival. Lássátok, hogy a történelem mit köszönhet nekem.

Mit is? A Tarlós István vezette csapat terveinek átalakítása folytán a teljes kiviteli terv torzóját láthatjuk. Közben mindez ötmilliárd forinttal többe került és a váraljai alagút felújítása is elmaradt.

Házmester módjára összehívott lakógyűlésén az 1.700.000 budapesti lakosból mindösszesen százezernél valamivel többen szavaztak arra, hogy az autók kitiltásra kerüljenek a Lánchídról. Főpolgármester döntésével megszegte a kormánnyal megkötött szerződését.

A főváros ma már folyószámlahitelből gazdálkodik. A választásokig hátralévő időben sok milliárd forint adósságot akaszt a magyar polgárok nyakába.  Ugyanezt nyakló nélkül tette Gyurcsány Ferenc kormánya is.

Miközben Magyarország a dollárbaloldal „jóvoltából” nem jut az Európai Unióból törvényesen járó pénzekhez, érdekes módon nem megy csődbe. Beruház és építi országunkat és Budapestet. Láss csodát, pozitív pénzügyi besorolást kap az arra illetékes nemzetközi bankoktól. Ez a különbség nemcsak szakmai, de erkölcsi szempontból is.

Bíznunk kell a budapestiek józan ítélőképességében remélve, hogy 2024-ben így vagy úgy megtörténik Karácsony Gergely politikai és erkölcsi elszámoltatása. Addig is ajánlanánk az önkéntes lemondást. Az önkormányzati választás után ezt már lesütött szemmel, remélhetőleg a fővárosiak akaratából kell megtenni. Hogyan? Pattanva biciklijére, annak sárhányójára kötve a kis és nagy ládikákat is húzhatja maga után, szégyenszemre.

CÖF-CÖKA vezetősége

A farizeusság megtestesítője

Budapest főpolgármesterét jellemezni nem könnyű feladat. Azt mondják a szellemi honvédők, hogy farizeus. Jókai Anna szavaival, a farizeusság voltaképpen védelmi technika. „A farizeus az igazság látszatát papírmasé álarcként tartja az arca elé, kényelmes és lusta, önmagával elégedett, tapsikol és parancsol, kiválóságában jól érzi magát, a befejezettség téveszméjébe ragad.”

Budapest polgárai hitetlenkedve látják, hogy Karácsony Gergely nem ismeri fel az igazságot. Például azt, hogy a bicikli utak felfestése nem művészi alkotás, sokkal inkább kontármunka. A méhlegelő telepítése sem zseniális természetvédelmi gondolat. A főváros gazdasági csődbe terelése nem éppen gazdaságot kezelő bravúr.

Olyan ember, akit hazugságairól elhíresült Gyurcsány Ferenc hajánál fogva vezet. Egójába zárkózva helyben jár. Ártatlanságot tetet, bűnei bevallására képtelen. A tény, hogy a gyurcsányizmus mellékterméke súlyos terhe a fővárosnak.

Pár napja ismét kiderült, hogy politikai analfabéta. Kijelentette, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal. Tudatlanságra vall, nem ismeri fel, hogy nekünk, magyaroknak ki kell maradni az orosz-ukrán háborúból. Szellemi közösségünknek ezidáig sikerült. Józan hozzáállással a béke pártján állva. Szolidaritással fogadjuk az Ukrajnából érkező menekülők százezreit. Támogatjuk a helyben maradókat.

Ezzel szemben Karácsony Gergely az adófizetők pénzén Brüsszelbe telepített Jávor Benedekkel, az ellenzékieket ott vezető Gyurcsánynével együtt, saját hazájukra acsarkodva árusítják ki hazánkat. Legitim kormányunk megdöntésére törekszenek. Az EU-s pénzek visszatartását szorgalmazzák.

A főpolgármester szerencsére egyszemélyes hadüzenetet kiáltott az éterbe. Ezt talán még az agresszor sem veszi komolyan. Mindenesetre reméljük, hogy az orosz drónok és rakéták sziréna vijjogás közepette nem csapnak le ránk.

Fel kell tennünk a kérdést, lehet-e ez tűrni? A fővárosban csőd, az Európai Unióban Karácsony közreműködésével, a magyar emberek elleni hazugságok ismételgetésével, liberális, fasiszta roham. Nincs még egy országnak olyan ellenzéke, amely hataloméhségében nyíltan saját népének ellenségévé vált.

Nyílt bratyizás a pénzeszsák Soros Györggyel, paktum a dollárbaloldallal, valamint 214 milliárd tarlósi költségvetési hagyaték elszórása van a főpolgármester dicsőséglistáján.

Túlfizetett finanszírozással félig meddig befejezett beruházási torzók. Elképzelhető, hogy holnap arra ébredünk, hogy meghirdeti a Lánchídon a buszok és biciklisek üldözéses versenyét.

Budapest lakossága azt kérdezi, miként volt mersze, hivatali státuszát is figyelembe véve, összeírási szándékkal levelező szakon lakógyűlést hirdetni.

A vidékiek döbbenten látják, hogy a szegényebb önkormányzatoknak járó szolidaritási adót törvénytelenül visszatartja. Sorozatos hitelfelvételekkel, polgárok megkérdezése nélkül adósítja el az országot.

Se vége, se hossza az alkalmatlanság bizonyításának.

Végül ne feledjük, hogy önmagát is eladta, a Városházán lebzselő DK-s és ellenzéki megélhetési politikusok szolgája lett. A budapestieken múlik, hogy 2024. júniusában miként döntenek egy sorsrontó sorsáról.

Bejelentem, hogy szellemi honvédőink kezdeményezésére, a magánszféra támogatásával rövidesen országos plakátkampányt indítunk. Bemutatjuk a háborúpárti politikusokat.

Nézzünk velük farkasszemet!

Molnár Csaba, a zsebész

A 2010-ig Gyurcsány és Bajnai kormányban miniszterként a magyar adófizetők pénzével kufárkodó DK-s európai uniós képviselő nem tagadja meg önmagát. Hazaszeretetre oktatja a magyarokat. Kijelentette, hogy pártja jóvoltjából addig nem kap Magyarország uniós pénzt, amíg ők ezt megakadályozzák. Bravó.

Világosan, azaz szemtől szembe hazudja, hogy az indok mindössze annyi, hogy a pénz 5-6 ember zsebébe vándorolna. Vádol, de kiket? A bizonyítást nem vállalja, mert jól tudja, hogy hamis állításait büntetőjogi szankciók követnék. Óvatos duhaj.

Amikor a hatalom részeseként kiárusították nemzetünk ezüstjét, csőd szélére sodorták hazánkat, lapított, mint nyúl a fűben. Most a DK lakájlelkű uniós képviselőjeként könnyen iszogatja a sört Brüsszelben közel 5-6 millió forintos havi „éhbérért”. Így aztán itthon a tanároknak várni kell a béremelésre, de neki ez mit sem számít. Vallja, a cél szentesíti az eszközt, azaz, kormányra jutni mindenáron.

Gyurcsány Ferenc EU-s képviselői csapata olyan pedigrével rendelkezik, amit saját maga állított ki. Erre a társaságra a magyar polgárok többsége soha nem lesz vevő.

Molnár Csaba beszél, hazudozik. Gyurcsány és Soros táskahordozója, sokat tudhat politikai galerijük belső ügyeiről. Nem véletlen, hogy kitartott személy.

Civil társadalmunk nagy többsége már nem kíván belelátni a megismert sötét üzelmeikbe.

Feltehetnénk a kérdést, hogy ha Molnár Csaba „hazafinak” vallja magát, hol a hazája? Válaszára azonban már nem vagyunk kíváncsiak.

Csizmadia László

A CPAC margójára

Az Európai Unió vezető bürokratái, valamint a korrupció mélységében elmerült parlamenti képviselői állítják, hogy Magyarország szembe megy azon a sztrádán, amelyen a tagországok többsége egyirányban közlekedik. Bizony ez megtörténhet, mert más irányban nincs választható út, és a leállósávban tartózkodni pedig veszélyes. A sztrádának nevezett út az utóbbi években egyre több kátyúval tarkított. Oda nem való közlekedési táblák kerültek kihelyezésre, mint pl. előzni tilos. Az útkezelők érdeke a tagállamok alapszerződésben elfogadott szabadság felé történő haladását korlátozni.

Európa polgárai nem hitbizományi szerződést kötöttek. Hiábavaló a világhatalomra és az újkori rabszolgatartásra törekvés, a nemzetállamok egymás ellen fordítása. Európa rágós falat, több mint 2000 éves történelme izmos kontinensé alakította.

A Budapesten zajló CPAC a 2024-ben megrendezendő uniós parlamenti választásokra irányt mutat.

Szabadságból és szeretetből épülhet az emberiség haladását szolgáló sztráda. Többsávos út, ahol mindenki megtalálja a neki tetsző sebességet. Az elöl haladók a később érkezőket segítik.

Magyarország tanult Ferenc pápa látogatásából, és éppen most tanul a CPAC résztvevőinek jóhiszemű ajánlásaiból.

Európa feladata politikai és gazdasági híd felépítése kelet és nyugat között. A munka gyors elvégzéséhez azonnali békére van szükség. Az oroszok-ukránok háború befejezése elkerülhetetlen. Földünk öt kontinensének a szubszidiaritás megőrzése mellett a békesség teremtő fundamentumra kell alapoznia.

Csizmadia László