A két jó barát, együtt harcol, s issza borát

Szokták mondani, hogy az idő sok mindent megold. A megoldások eredője az a történés, amely megjelenése után átgondolt, sőt kiérlelt válaszokat vár.

A magyar-lengyel történelmi kapcsolatok, a két nép testvéri barátsága nehéz helyzetekben is példát mutatott. Egymás kezének elengedése mindkét országban mindig is az ellenzék pártpolitikusainak óhaja volt, a jobboldali nemzeti és keresztényideológiát képviselő kormányok megdöntésére irányult.

A lengyel és magyar nép évszázados barátságáról, fenntartásáról kizárólag csak állampolgáraik dönthetnek. Előre vételezhető, hogy ez a döntés pozitív.

Olyan háborús konfliktus, mint az orosz-ukrán összecsapás országaink érdeke és a térképen történő elhelyezkedése kapcsán néhány kérdésben más reakciókat válthat ki. Az orosz agresszió alaphelyzet, nincs vita. Vitán felül állt, hogy a háborúból menekülők ellátása és befogadása szolidáris kötelezettségünk. A magyar és lengyel emberek példamutatóan álltak és állnak ki az Ukrajnából érkezők mellett.

Tény azonban az is, hogy a Kárpátalján élő őshonos testvéreink békéjének megőrzésére a háborúból kimaradás mellett kellett döntenünk. Ezt kormányunk azzal a döntéssel tette nyilvánvalóvá, hogy az ukránok oldalán kiállt, viszont nem szállítunk fegyvereket igazságos harcukhoz. Kárpátalján most a háború elől menekülő ukránok is békés megállóhelyre lelhetnek.

Segélycsomagjaink a szolidaritás jegyében, minden ukrán állampolgárnak megkülönböztetés nélkül folyamatosan szállításra kerülnek.

Magyarország energiafüggősége az orosz gáztól és olajtól, az Unió tagországait figyelembe véve, kiemelkedő. Földrajzi helyzetünknél fogva rövid időn belül máshonnan beszerezni, mint az oroszoktól, nem lehetséges. Amennyiben ezek a szállítások a hosszútávú szerződések ellenére leállnának, gazdaságunk azonnal szó szerint a padlóra kerülne, kárt okozva a Magyarországon működő külföldi kézben lévő vállalatoknak. Így többek között német, amerikai beruházások működése is megszakadna.

Politikai alapon megközelítve a háborús helyzetből adódó gazdasági problémákat, a magyar kormány mindvégig jelezte, hogy az energiaszankciókkal csínján kell bánni. A tények makacsok, Nyugat-Európa számos országának népei ma már rettegnek a tél beköszöntésétől. Az állampolgárok egyre nagyobb tömege az energiát érintő szankciókat vitatja, sőt, a tiltakozó utcai megmozdulások száma is növekszik. Nem túlzás azt mondani, hogy Európa népeinek többsége követeli a fegyverszünetet, és a béke megteremtése mellett áll.

Az USA geopolitikai törekvése erődemonstrációt eredményezett. Az igazi küzdelem a két nagyhatalom között zajlik. Eközben ezért Ukrajna drágán fizet, sajnálatos módon lakosainak ezreivel. Láthatjuk, hogy az oroszok keményfejűek. Szankciókra szankciókkal válaszolnak. Európa lakossága szenved, miközben világosan látja, hogy ezt a háborút egyik fél sem nyerheti meg. Jelenleg Ukrajna sakktábla, vajmi kevés köze van ahhoz, hogy létrejöjjön területén a béke.

Lengyel barátaink az igaztalanul megtámadottaknak fegyvert is szállítanak. Ők is bőrükön érezték, a náci Németország és bolsevik Szovjetunió támadásait. Valószínűleg úgy vélik, hogy erős amerikai segítséggel véglegesen megoldhatják hazájuk függetlenségét. Ezen óhajuk azonban a NATO segítségével is biztosított. A NATO nagyon helyesen tagjainak védelmét biztosítja, nem támadó jellegű intézmény. Kettősséget jelent, hogy a NATO-ban is részt vállaló USA viszont egyre nagyobb mennyiségű és hatékonyságú fegyverrel lehetséges támadáshoz segíti Ukrajnát, amelynek vezetője, sajtónyilatkozatokat figyelve, ha tehetné, Moszkváig sem állna meg.

A folyamatos, Európai országok által is nyújtott fegyveres segítség, kijelenthetjük, hogy nem visz a béke irányába. A NATO szövetségeseknek elrettentő erőt kell felmutatni, Európa védelmét hosszú távon garantálni. A katonai szövetség, ha teszi a dolgát, tagországai védelmét biztosítja.

Feltehető kérdés, hogy amikor az oroszok a Krím-félszigetet elfoglalták, miért nem folytatódott az ukrán-orosz konfliktus? Az akkori béketárgyalások ellenőrzése, majd az aláírt szerződésekben foglaltak megvédése felveti a felelősség kérdését.

Mindkét háborúzó fél és a mellettük kiállók elmulasztották egy háborús nyílt seb gyógyítását. Az egyik fő ok Ukrajna nemzetiségi politikájában kereshető. Az Európai Uniónak kötelessége lett volna erre a problémára nagyobb figyelmet szentelni.

Túlzásnak nem tekinthető, amikor megállapítjuk, hogy Európa békéje másodrangúvá vált az Unió tagországainak egymással történő ideológiai és politikai viaskodása mellett. Így aztán eljutottunk odáig, hogy az európai kontinens szuverenitása is veszélybe került. Látható, hogy az Európai Unió hatékonyságának növelésére szükség van. Az intézményrendszer átalakítása nem várhat sokáig, a 2024-es választások alkalmával arra alkalmas, a tagországok népeinek érdekeit képviselő vezetést kell biztosítani. Mindazok, akik globális hatalomra törnek, elutasítandók. Amerika, Európa és Ázsia összefogásával erőket kell mozgósítani az afrikai kontinens felzárkóztatásáért. Előnyös gazdasági megoldások kerüljenek reflektorfénybe, amelyek a résztvevők mindegyikének hasznosak.

Mától kezdve koncentráljunk mindarra, ami összeköt: az emberek jobb életére, biztonságára, családjaink jövőjére. Nemcsak reméljük, hanem tudjuk, hogy Lengyelország miniszterelnöke hasonlóan gondolkodik, tiszta lélekkel és későbbiekben is töretlen akarattal szólította együttműködésre újból a magyarokat.

A magyar és lengyel nép barátsága azon az útvonalon halad, amit civiljeink együtt köveztek ki, azaz „Semmit rólunk nélkülünk” – így mindazt, ami Földünk javát szolgálja, velünk!

Csizmadia László

A halhatatlanság nem jó üzlet

A birodalmak kialakítására specializálódott mániások, ideológiájukat sajátos módon kifejlesztők módszerei többé-kevésbé azonosak. Elsődleges céljuk az eszközök tudatos megválasztásával a hatalom megszerzése. A XX. és XXI. század történései igazolják, hogy az újkori birodalmak alapvetése sem más, mint a totalitárius diktatúra kialakításával a nemzetek megszüntetése. Végső cél a világ feletti globális, ideológiai, politikai és gazdasági uralom kiépítése. Pénzsatuba fogott, megvett pártokat felkínáló áldemokratikus melegágy, ahol „kinemesíthető” a globalizmus.

A látható és láthatatlan háttérben megbújó pénzhatalmasságok és szervezeteik behálózzák és fogságba ejtik a végső céljukat nem sejtő áldozataikat. Jelen korunk nemzetvadászai az Afrikában és Közel-Keleten szerzett gyakorlati eredményeiket felhasználva Európát hajtanák igába. A volt gyarmatokon szegénységbe sodort, sok esetben éhező emberekből szervezik megszálló csapataikkal az illegális migrációt. Szabadságot, jólétet kínálnak az európai emberek kontójára. Ezt a módszert lehet szemléltetni úgy, hogy ha egy pohár vízbe cseppenként adagoljuk a tintát, az egyszer csak áttetszőből kékké válik. Soros György, mint éllovas, a világ pénzügyi elitje által kigondolt ideológiát a mammon gyeplőjén tartott politikusokkal és NGO-kkal valósítja meg.

Sikeres tehát a náci-bolsevik-izmusok mutációja, amely, ha nem ébred a világ polgársága, akkor vesztébe fut.

A szélsőbal és jobb összefonódása (lásd a magyarországi helyzetet) lépcsőfok céljaik eléréséhez. Az ideológiai terror mellett most már fegyverek is dörögnek. Ehhez párosítják a korántsem spontán előidézett egészségügyi és gazdasági válságokat. A klasszikus nyugati civilizáció ellenálló képessége megrendült. A kereszténység felszámolása elindult, a gendermozgalmak és az erőszakos iszlám hit Európára szabadítása már csak hab a tortán. Az újkori népvándorlás szervezettsége szembeötlően nem a természeti jelenségek kísérője, hanem jól átgondolt politikai és gazdasági célok által irányított akció.

Az európai nemzetek nagyhatalmi játékszernek minősülnek, kiszemelt vezetőik szolgalelkűsége népeiket rabságba kényszerítik. Zsidó-keresztény európai civilizációnk, magas fokú kultúránk végveszélybe került. Európa gazdasága összeomlóban van, az orosz-ukrán háború nem helyi elszigetelt konfliktus, hanem erőpróba az USA és Oroszország, valamint a hozzá egyre jobban felsorakozó Kína között. A főpróbának vagyunk tanúi és szenvedői. Új fegyverek tesztelése, harci drónok mellett kiberháború folyik. Ugyanakkor az elavult fegyverkészletekkel történő kereskedés, üzérkedés sok százezer ember életébe került és kerül. Európa civil polgárságának járomba fogása megfélemlítéssel zajlik.

Itt az ideje, hogy Európa civil polgárai egységesen követeljék az azonnali béketárgyalásokat, ezzel egyidőben a tűzszünetet. Az Unió 27 tagországának vezetése rendezzen egyidőben népszavazást arról, hogy polgáraik részt kívánnak-e venni az orosz-ukrán háború folytatásában.

A nyugat és kelet összecsapása helyett a gazdasági együttműködés legyen a folytatás. Az I. és II.  világháború sebeit Európa népei ma is hordozzák. A szükséghelyzetet ránk hozó, egyelőre fegyveres szempontból elszigetelt háborús helyzet szélesítését provokálni az emberiség elleni súlyos bűn.

Söpörjünk a saját házunk táján is. Látható, hogy a magyarországi ellenzék saját maga által felkent vezére fenyegető üzeneteket küld. Készülődnek! Válaszunk: na végre! Nyitjuk a kapukat, ha nem tetszik, el lehet menni – ahogy Gy.F. annak idején nekünk ajánlotta. Az igazi magyarok azonban csak akkor mennek, ha elüldözik őket. Az 56-os forradalmárok valódi menekültté váltak. A szovjetek és a csatlós magyar árulók vezette kádári megtorlás elől kényszerültek hazájuk elhagyására.

Gyurcsány Ferenc országrontó tetteinek önmagát dédelgető tanúja. A volt bukott miniszterelnök szeretne áldozattá válni remélve, hogy akkor majd hősnek tekintik. Dobálhatja a kesztyűt, azonban már nem párbajképes. Ugyanakkor a vele összeboltozó jelentéktelen kis ellenzéki pártok vezetői sem jobbak a Deákné vásznánál. Gyurcsány Ferenc nem megy, nem csomagol. Mint a nemzet sírásója, éjjel-nappal dolgozik. Addig nem lankad, amíg egy új politikai bázison létre nem jön egy identitásában elkötelezett, nemzetét tisztelő ellenzék, amely végleg karanténba zárja.

Gyurcsány Ferenc, mint hiteles politikus halott, de gaztettei halhatatlanok.

Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnöke

A halhatatlanság nem jó üzlet

 

El a kezekkel hídjainktól!

Az orosz-ukrán háború megmutatja, hogy a hidak stratégiai jelentőségűek. Csatározások folynak elfoglalásukért vagy lerombolásuk a cél. Az utánpótlás vonalak biztosítása mindkét fél számára fontos. Elgondolkoztató, ha a hazai hadsereg saját hídjait támadja. Ugyanis ezeket majd újjá kell építeni, mégpedig lakosságuk adóforintjaiból. A háborús taktika káros hozadékainak mérséklése megfontolt, hosszútávú gazdasági elemzéseket is igényel.

Ukrajna újjáépítése előreláthatóan csak sokmilliárdos devizahitelből történhet. Erre fenik fogukat a bankok, a kiemelkedő nyereség hozamra spekulálva. A mielőbbi béke jelentősen csökkenthetné az ukrán nép eladósodását, amely a lakosság nagy többségének hosszútávú szegénységet jelent. Tényként megállapítható, hogy a háború költségei ukránok tízezreinek feje fölül viszi el házaikat. A kiváló minőségű földeken gazdálkodók, rosszul fizetett munkavállalókként maradhatnak. A vak is látja, hogy a modernkori gyarmatosítás minden eszköze a mai Ukrajnában mozgósított és fellelhető.

A folyókon átívelő hidak szerepe békeidőkben is kulcsfontosságú. Egyes pártok politikai kezdeményezése, koncentrálva hidakra, a kormányzat megdöntésére irányul. Emellett semmibe veszi a népfelség akaratát jelző választók többségét.

A polgári engedetlenség törvényes határait feszegetők, nem akadályozhatják a munkába siető emberek szabad mozgását. Mérhető károkat okoznak az állampolgároknak és hazánk gazdaságának.

A bolsevik kommunista rendszerek a társadalom fellazítását mindig módszeresen készítették elő. A Dunán átívelő hidak budaiak és pestiek közös alkotásai, a napi életet szolgálják és nem válhatnak pártok politikai céljának eszközévé.

El a kezekkel hídjainktól!

A békés emberek szabad mozgását, egyedi érdekeikért tüntető csoportocskák nem akadályozhatják. A közművek megtámadását szigorúbb törvényekkel szükséges védeni. Tudomásul kell venni, hogy a tüntetések szervezése költségekkel jár. A rendőrségnél bejelentve az előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Ilyen például, ha a villamos sínekre vezénylik az embereket, akkor a felsővezetékeket ki kell kapcsoltatni. Mentők és orvosok jelenlétét hivatalosan meg kell szervezni. Elengedhetetlen a tüntetéseket szervezők névszerinti felelősségvállalása és a helyfoglalással járó költségek felvállaltatása.

 

Csizmadia László a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Ugribugrisok

A személyes érdekeiket követő, nemzetüket eláruló, megvett európai parlamenti képviselők már érzik, hogy megbízatásuk vége közeledik. A magyar ellenzéki parlamenti képviselők sorsa is beteljesedik. Ezek a parazitaként élő EU-s képviselők 2024-ben a feledés homályában eltűnnek, mert küldőik érdekeit megtagadva saját pecsenyéjüket sütögették. Frakciójuk utasításait követve a globalizmus élharcosaiként sütkéreztek a brüsszeli Kánaánban.

Nemsokára jön a számonkérés ideje, a következmények fájdalmasak lesznek, egzisztenciával kell fizetni a téves európai polgárokat sújtó szankciós döntéseikért. Az orosz-ukrán háború elmulasztott megakadályozásáért. A brüsszeli bürokraták pandémiával kapcsolatos korrupció gyanújával társult késlekedésének okozata, hogy családok százezrei gyászolják hozzátartozóik elvesztését.

Az unió országaiban elkövetkező országgyűlési választások jelezni fogják, hogy nincs pardon. A nyugati demokrácia hagyományainak megtagadása a népfelség birodalmának visszavágását elővételezik. Az Unió újraválasztásakor a hazájuk sorsától elidegenedő képviselők sokasága szedheti a sátorfáját.

A 27-ek polgárainak képviseletét ellátni képtelen brüsszeli bürokraták azonnali 180 fokos fordulattal, talán enyhíthetik felelősségre vonásuk következményeit. Az elhibázott gazdaságpolitika, az orosz agresszióra adott válaszok miatt, Európa polgársága szenved. Ugyanakkor pénzügyi guruk, fegyverkereskedők bartereznek cserébe ukrán földekért, búzáért, kukoricáért, napraforgóért. Teszik ezt az inflációs árak bezsebelésével. Az olaj- és gázembargó elsősorban az USA multinacionális vállalatait hozta kedvező helyzetbe, kontinensünk polgárai pedig télen didereghetnek.

Az 1. és 2. világháború borzalmait nem követheti a 3. Európára kiterjedő háború.  A világméretű katasztrófa a béketárgyalások azonnali megkezdésével hárítható el. Egyes túllelkesedett országok fegyverküldeményei a háború kiszélesedését eredményezi.

A romjain heverő Gyurcsány Ferenc ketrecével körülzárt ellenzék, a magyar többség által támogatott kormányunk békére felszólító álláspontját támadja. Saját boldogulásuk jövőbeni biztosításának érdekében gátlástalan hívei lettek az egykézben megvalósítandó USA típusú föderációs államnak.

A vesztüket érző MSZP-s Ujhelyi István és Jobbik-os Gyöngyösi Márton orbitális oktondisággal bohóckodásba kezdett. A magyar polgárok egyszer sem kérdőjelezték meg, hogy helyünk az Európai Unióban van. A két ravasz ugribugri pártpolitikusként kiégett figura magamutogatásáról van szó.

A magyar szellemi honvédők üzenete, hogy polgáraink kezdeményezésével és jobbító szándékaival az EU alapítóinak eredeti elképzelései szerint, erősítsük meg a nemzetek egyenrangú szövetségét.

Summázva az ellenzéki ugribugrik nézzenek a tükörbe és a lehető leghamarabb távozzanak a politikai színpadról. Az ilyen magamutogató, színpadra lépő politikusok nem kerülhetik el a nézők tojásdobálását.

 

Csizmadia László a CÖF-CÖKA elnöke

Politika és civilitika

Több évvel ezelőtt tűzte a zászlajára a CÖF-CÖKA a „civilitika”, mint születendő új, a társadalmi élet valóságából fakadó tudományág elismertetésének szükségességét.

A pártok megmosolyogták elképzelésünket, úgy gondolják, hogy a választópolgárok véleményének felszínre juttatása csak rajtuk keresztül érvényesülhet, az általuk elfogadott ún. demokrácia mai alaptételei szerint. (Tisztelet a kivételeknek).

Ezzel a felfogással vitatkozni nem kívánunk, hiszen a civilitika nem formális demokráciára, hanem a társadalmak valóságos életjelenségeire épül, miközben keresi az önmegvalósítás eszközeit. Teszi ezt mélyen gyökerezve a nemzeti kultúrák tisztelete és megőrzése mellett. A történelem során létrejött tények jogrendszerekre alapozódtak, nemzeti identitássá alakultak. Az elkülönülő identitások Európa közös civilizációjában feloldódtak, hiszen kultúránk a zsidó-keresztény hittételekre épült. Nemzedékeink ily módon teremtették meg az őket követő jövőt.

A civilitika társadalmak életéből fakadó valóság, amely a népfelségre épít. A polgári kezdeményezések pozitív hatásait ütközteti a pártok által képviselt, szűkített ideológiákkal szemben. Az élet valóságos jelenségeivel kitölti a haladó konzervatizmus tág terét.

A civilitika az emberiség történelmét nem feledve levonja a tapasztalatokat, azokat hasznosítja, de nem nevez be az eszmék versenyébe. A népfelség elvét követi a minden időben élők és leszármazóik javát szolgálva.  A civilitika harcosai a szellemi honvédők, akik nemzedékeken át a tapasztalati értékeket bölcs elemzések után hasznosítják.

A CÖF-CÖKA a civilitika, mint fogalom elfogadtatásával nem dédelget hatalomra törekvést. Erre jelen vannak a politikai pártok, amelyek egyre távolodnak a társadalomban jelentkező igények reális kielégítésétől. Vezető politikusaik szuperállamról álmodoznak, és egyéni érdekeiket sok esetben megbízóik kárára érvényesítik.

A CÖF-CÖKA szellemi honvédőinek hitvallása szerint érdekeink képviseletére olyan mozgalmi vezetők alkalmasak, akik szolgálni tudják nemzetben foglalt népeink igényeit. Alkalmasak a polgárok többségének erős hátterével nemzeteken belül és kívül szövetségeket kötni és azt megőrizni.

A világ békességének megőrzése jövőnk záloga, ezen az úton járva könnyebbé válhat a háborús helyzetek elkerülése és a konfliktusok lezárása. Ha az orosz és ukrán vezetők képesek polgáraikra hallgatni, nemzeteik gyermekei nem válnak ágyútöltelékké és kivívhatják a világ támogatását és elismerését.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA elnöke

Politika és civilitika