Molnár Csaba, a zsebész

A 2010-ig Gyurcsány és Bajnai kormányban miniszterként a magyar adófizetők pénzével kufárkodó DK-s európai uniós képviselő nem tagadja meg önmagát. Hazaszeretetre oktatja a magyarokat. Kijelentette, hogy pártja jóvoltjából addig nem kap Magyarország uniós pénzt, amíg ők ezt megakadályozzák. Bravó.

Világosan, azaz szemtől szembe hazudja, hogy az indok mindössze annyi, hogy a pénz 5-6 ember zsebébe vándorolna. Vádol, de kiket? A bizonyítást nem vállalja, mert jól tudja, hogy hamis állításait büntetőjogi szankciók követnék. Óvatos duhaj.

Amikor a hatalom részeseként kiárusították nemzetünk ezüstjét, csőd szélére sodorták hazánkat, lapított, mint nyúl a fűben. Most a DK lakájlelkű uniós képviselőjeként könnyen iszogatja a sört Brüsszelben közel 5-6 millió forintos havi „éhbérért”. Így aztán itthon a tanároknak várni kell a béremelésre, de neki ez mit sem számít. Vallja, a cél szentesíti az eszközt, azaz, kormányra jutni mindenáron.

Gyurcsány Ferenc EU-s képviselői csapata olyan pedigrével rendelkezik, amit saját maga állított ki. Erre a társaságra a magyar polgárok többsége soha nem lesz vevő.

Molnár Csaba beszél, hazudozik. Gyurcsány és Soros táskahordozója, sokat tudhat politikai galerijük belső ügyeiről. Nem véletlen, hogy kitartott személy.

Civil társadalmunk nagy többsége már nem kíván belelátni a megismert sötét üzelmeikbe.

Feltehetnénk a kérdést, hogy ha Molnár Csaba „hazafinak” vallja magát, hol a hazája? Válaszára azonban már nem vagyunk kíváncsiak.

Csizmadia László

A CPAC margójára

Az Európai Unió vezető bürokratái, valamint a korrupció mélységében elmerült parlamenti képviselői állítják, hogy Magyarország szembe megy azon a sztrádán, amelyen a tagországok többsége egyirányban közlekedik. Bizony ez megtörténhet, mert más irányban nincs választható út, és a leállósávban tartózkodni pedig veszélyes. A sztrádának nevezett út az utóbbi években egyre több kátyúval tarkított. Oda nem való közlekedési táblák kerültek kihelyezésre, mint pl. előzni tilos. Az útkezelők érdeke a tagállamok alapszerződésben elfogadott szabadság felé történő haladását korlátozni.

Európa polgárai nem hitbizományi szerződést kötöttek. Hiábavaló a világhatalomra és az újkori rabszolgatartásra törekvés, a nemzetállamok egymás ellen fordítása. Európa rágós falat, több mint 2000 éves történelme izmos kontinensé alakította.

A Budapesten zajló CPAC a 2024-ben megrendezendő uniós parlamenti választásokra irányt mutat.

Szabadságból és szeretetből épülhet az emberiség haladását szolgáló sztráda. Többsávos út, ahol mindenki megtalálja a neki tetsző sebességet. Az elöl haladók a később érkezőket segítik.

Magyarország tanult Ferenc pápa látogatásából, és éppen most tanul a CPAC résztvevőinek jóhiszemű ajánlásaiból.

Európa feladata politikai és gazdasági híd felépítése kelet és nyugat között. A munka gyors elvégzéséhez azonnali békére van szükség. Az oroszok-ukránok háború befejezése elkerülhetetlen. Földünk öt kontinensének a szubszidiaritás megőrzése mellett a békesség teremtő fundamentumra kell alapoznia.

Csizmadia László

Európa feltámad és lesz

Európa nemzeteink tágabb hazája az orosz agresszió hatására hirtelen nem várt térben találta magát. Ukrajna megtámadása válaszokat igényelt politikai és gazdasági értelemben is. A repülőrajtos szankciók sokszor meggondolás nélkül záporoztak Oroszország felé. Ismerjük azt az alapvető szabályt, előbb mérj és aztán szabj. Ennek ellenére a vonalzó nem került kézbe. Ma már világos, hogy az európai unió egyoldalú segítségével sem tudja Ukrajna az agresszort térdre kényszeríteni.

Tévedni emberi dolog, de a következményeket figyelmen kívül hagyni gondatlanság. Európa nemzeteinek kényszerítése az orosz-ukrán konfliktusba elsősorba az USA érdeke. Kétségtelenül sikerült az amerikai demokrácia exportnak új hadszínteret kreálni. Mi európaiak úgy érezzük, hogy ettől eltér az érdekünk és nem akarjuk a háború eszkalációját. Geográfiai helyzeténél fogva a hosszantartó háborút az USA könnyedebben veszi, hiszen állampolgárai Európától biztonságos távolságba vannak. Az ukrán és orosz emberek hozzák az áldozatokat. Kétségtelenül leszögezhető, hogy a nemzetközi jog alapján Oroszország magatartása egyértelműen agresszió. ugyanakkor a kiváltó körülmények jövőbeni megszüntetése, már nem csak Ukrajna feladata, hanem az európai közösségé is. Azt is láthatjuk, hogy az EU vezetése a beavatkozás mellett a nemzetiségi, kisebbségi jogok érvényesítését nem tartja feladatának.

Figyelemmel arra, hogy Európa szolidáris Ukrajnával, országaink többsége humanitárius segéllyel, komoly fegyverszállításokkal is jelezte szolidaritását. Kettős állampolgáraink az egyébként értelmetlen háborúban áldozzák életüket, Kárpátaljáról egyre több magyar menekül ukrán honfitársaival együtt.

Az éremnek van egy másik oldala is, amit a hadászati szempontok vizsgálatánál érzékelünk. Az európai államok birtokában lévő fegyverek átadása kevésbé okozott gazdasági problémákat, de az új fegyverek beszerzése polgárainktól komoly pénzügyi befektetést igényel, jövőnk életszínvonalára is kihat.

A NATO-ban a szerepvállalás elsőrendű érdekünk.  A magyar kormány ezt többször is nyilvánvalóvá tette. Látni kell azonban, hogy hadászati szempontból az USA gyámsága nem erősíti szuverenitásunkat, az európai demokrácia hagyományokra épülő megtartását. A hosszútávú barátság és együttműködés lényege az egyenrangúság feltétele. Az ésszerű közös döntések csak ebben az esetben fognak megvalósulni.

Európa polgárai úgy érzik, hogy az unió vezetése őket az út szélén hagyta. Elhűlve látják, hogy az EU vezetőit egyre sűrűbben érik a korrupciós gyanúsítgatások. Az ügyek azt sugallják, hogy kézben tarthatóvá váltak. Polgáraink elveszítették a vezetőikbe vetett bizalmat, ennek folyamán kontinensünk önállósága gyengül.

A 2024-es EU-s parlamenti választások kapcsán változtatásokra van szükség. Piadesztálra kell emelni a népfelség elvét, a nemzeti államok szuverenitásának elsődlegességét, a közösségi érdekek szinkronizálásával. Látnunk kell, hogy Európára sokaknak fáj a foga. Elég erősek vagyunk ahhoz, hogy ne fogadjunk el gyarmati szerepet. Az európai kultúra őrzői, őslakosságunk megérdemli a védelmet. Kultúránk sokszínűsége mindig vonzó lehet a kontinensek közti érdekviszonyok kapcsán.

Az unió parlamentjébe választott képviselőink nem lehetnek pártpolitikai zsoldosok.

Sáfárkodjunk geográfiai helyzetünkkel, őrizzük meg szuverenitásunkat, gyakoroljuk a szubszidiaritás elvét, mondjuk ki, hogy a béke Európa fegyvere.  Biztosítsunk Kelet és Nyugat számára közlekedési lehetőséget a világ gazdaságának optimális működtetésére.

 

Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

Kanosszajárás Kínában

Európaiként érdemes elgondolkodni azon, hogy mit keresett Emmanuel Macron és Ursula von der Leyen Kínában. Érdekes és fontos következtetésekre juthatunk. Valószínű az Unió vezetése rájött, hogy az orosz-ukrán háború befejezése nem történhet meg úgy, hogy bármelyik fél győztesnek nyilvánítsa magát. Oroszország kelet védőbástyájává vált. Hiába sorakoznak fel Ukrajna mögött az uniós országokból küldött fegyverek, úgy tetszik, a világ kétharmados szimpátiáját élvezi Oroszország, és jó ideig áthatolhatatlan falat alkot kelet és nyugat között. Az esetleges világháború esélyei nem szólnak a nyugat mellett. Egy atomháború esetén az csak álom, hogy Észak-Amerika sértetlen maradna.

Az Európai Unió csatlakozása az USA érdekeltségű háborúhoz ma már nemcsak elkötelezett fegyveres jelenlét, ugyanakkor súlyos politikai és gazdasági következményekkel járt. Orbitális hiba azt hinni, hogy Kína a vele versenyben álló szuperhatalom mögé áll, és a jövőben bárhol jószemmel fogja követni az USA demokráciaexportját.

Az Európai kontinens országai válaszút előtt állnak. Ma még talán kiállhatunk kontinensünk önállósága mellett, ezzel egyensúlyt tartva a két szuperhatalom között. Dönthetünk úgy, hogy felvállaljuk az USA egyoldalú politikai elképzeléseit, amely Európát ugródeszkának használná, és eredményezné gazdasági megerősödését is.

Félmilliárd európai polgár sorsa függ a fenti döntéstől. Választhatjuk a hosszútávú elköteleződést a világbéke mellett, vagy hidegháborút konzerválhatunk, amely bármikor átcsaphat újabb „forró” háborúvá.

A kérdést csak Európa polgárai dönthetik el. A 2024-es EU parlamenti választás civil szempontból nem arról szól, hogy melyik pártszövetség lesz erősebb az EU-ban, hanem megkérdőjelezhetetlenül a békéről vagy az értelmetlen háborúzás folytatásáról. Az európai béke megteremtése láthatóan nem találkozik az USA érdekeivel. A Biden-adminisztráció az állandó feszültség fenntartására törekszik, ezzel igazolhatja katonai jelenlétét közvetlenül, de a NATO vezető szerepének betöltésével közvetve is. Európának viszont olyan védelmi erőre van szüksége, amely egyenrangú lehet a nyugati szövetség megvédésében és az európai szuverenitás garantálásában.

Valljuk be, sokáig jól jött az amerikaiak bábáskodása, hadi kiadásaink visszafogásának lehetősége. Most a tanulság, hogy ingyen kenyér nincs. Ezért a helyes irány a NATO védelmi szövetségében kompatibilis módon az európai önálló fegyverkezés észszerű és arányos szintre emelése. Így a kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad. Európa polgárainak többsége ezt a megoldást támogatná, hiszen eltérő politikai és gazdasági érdekek mentén is a szuverén államok szintjén megmaradhatna a szabad gazdasági verseny előrevivő úton.

Kína felkérése a tűzszünetre és a békekötés előkészítésére helyes törekvés. Ősi kultúrájuk révén, hiba lenne vezetésük szürkeállományát lenézni. Nincs szükségük mézesmadzagra, ismerik helyüket a világban. Ők is, mint az USA, védelmi célokra címkézve küldhetnek fegyvereket Oroszországnak. Ha nem lesz rövidesen békekötés, ez a feltételezés valósággá válhat.

Az USA politikai és gazdasági nyomásgyakorlása Európát behálózza. Az eredmény kontinensünkön a politikai és gazdasági instabilitás. A németek és franciák lassan a múltnak tekinthetik középhatalmi státuszukat, melynek meghatározó oka, hogy zsákutcában hagyták őslakosságukat. Európa polgárainak önálló, erős és népfelséget tisztelő vezetőkre van szüksége.

2024-ben az uniós parlamenti választások a 24. órában hozhatják meg a kontinens szuverenitásának kimondását. Az Unió Nyugat-Balkán felé bővülő szövetsége révén, a V4-ek és Lengyelország vezetőinek józansága mellett, a világbéke nagyhatalmi tényezőjévé válhatunk. Vissza kell térni az Unió alapítóinak vezérfonalához, és Európa polgárainak érdekképviseletéhez. Államaink szuverenitása és a demokráciát aláhúzó szubszidiaritás garantálása a jövő útja. A gazdaság primátusa a politika fölött földünk lakosságának alapvető érdeke, és szerencsés esetben a világbéke letéteményének hordozója.

Csizmadia László

A népfelség mindenekelőtt

A magyar médiumok sokszor felemlegetik Gyurcsány Ferenc bűneit, ez azonban őt legkevésbé érdekli, sőt imádja, ha a nevét meghallja vagy a nyilvánosság előtt szerepelhet. Kijelenthető azonban, hogy szereplése nem kívánt része a magyarok életének. Az a politikai színház, amelyet magának ácsolt, folyamatos tatarozás ellenére is düledezik. Ki tudja miért, de 20 éve viseljük nemzetrontó cselekedeteit az összmagyarság elleni csoportosan elkövetett tetteit.

A haza kiárusításában, a rablóprivatizációban és a deviza eladósodásában, kétségtelenül nagy „érdemeket” szerző aktor folyamatos jelenléte nemzetünk életében egyre nehezebben tűrhető, alig elviselhető. Amihez pályafutása alatt nyúlt, ott kő kövön nem maradt. A jóérzésű magyarok többsége elutasítja politikai handabandázását. Az is igaz, hogy a nemzeti oldal civiljei, akár köszönetet is mondhatnának, hogy szétveri az ellenzéket. Egoja mindent felülír, uralkodni akar honfitársai nagytöbbsége és sajátjai felett is. Nála úgy tűnik, hogy a cél szentesíti az eszközt. Beteges filozófia mellett családi vállalkozássá tette a „trón” visszaszerzését, lásd az árnyékkormány létrehozását. A brüsszeli haszonszőrűekkel szövetkezve ellene megy honfitársai akaratának, a legitim demokrácia megdöntését tekinti életcéljának. Hadviselésének alapja, ha nem megy legális eszközökkel, azt pótolni kell, az azonos pártérdekeltségű, korruptálható brüsszeli parlamentben rendelkezésre álló képviselőkkel és a Soros-féle NGO-kal.

Európa egyelőre még viszonylag csendes, de polgárságunk helyzete egyre bizonytalanabb, 450 millió ember nagy többsége még kér, de már látszik nem sokáig türelmes. Ez elmondható a magyarokról is.

Az uniós és magyarországi önkormányzati választások ideje közeledik. Feltételezhető a békés, de szigorú elszámoltatás ideje is. Miért is? Mert nem lehet az európai emberek véleményének kikérése nélkül háborúzni. Nem fair pénzügyi zsarolással próbálkozni Magyarország és Lengyelország térdre kényszerítésére. A nekünk járó pénzeket országainkban kormánybuktató szándékkal visszatartani stb.

A Gyurcsányokat és a mögöttük félrevezetett embereket fel kell ébreszteni. Politikai megélhetési pozíciójukból szavazatainkkal kijjebb kell rudalni. A népfelséget nem tisztelő ámokfutók helyét az igazságszolgáltatás jelölje ki.

Európa közössége nem akar gyarmati sorsot, háborút és amerikai bábáskodást.

Legfőbb erőnk a szellemi honvédelem magasfokú megszervezése, majd 27 tagországunk szövetséges európai hadserege. Nem feledhetjük, hogy a népfelség erejével szavazatainkkal kiűzhetjük európai édenkertünk bitorlóit. Megakadályozhatjuk jelenünk és jövőnk felfalását.

Az unió reformja időszerű. Magyarország közjogi egysége sem porlasztható. Budapest a nemzeté, a nemzet fővárosa nem szolgálhat idegen érdekeket.

Gyurcsány 2. „őszödi beszéde” ébresztőt fújt, hazaellenes beismerése parazsat éleszt jótékony tűzzé. (ld. rádióinterjú)

A NER nem Fidesz találmány, hanem a nemzeti többség, demokráciában hatékonyan követhető alakzata.

2024 nyarán Európa népei élhetnek szavazataikkal, megerősíthetik a népfelség elvét és az arra érdemtelen természetes jogainkat tiprókat politikai száműzetésbe küldhetik.

Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke