Összeesküvés-elmélet vagy összeesküvés?

Ma már világosan látszik, hogy a neoliberális indíttatású „politikailag korrekt” (PC) beszédmód lehetetlenné teszi, hogy a migráns-áradat, Európa, illetve a világ ügyeiben értelmes és nyílt párbeszédet folytassunk. Európa viszont veszélyben van, ezért e beszédmód kritikája, álságosságának bemutatása alapvetően fontossá vált.

A PC óriási trükk a globális, neoliberális körök kezében: ennek révén bárkit és bármilyen szervezetet, kormányt és országot nevetségessé tudnak tenni, annak érdekében, hogy elsöpörjék az útból, ha átfogó terveikben gátolnák őket.

A PC beszédmód kidolgozott néhány jelzőt és fogalmat, amelyek alkalmasak arra, hogy a nem kívánatos és „renitens” politikai szereplőket kiiktassák a forgalomból. Ezeket érdemes közelebbről szemügyre vennünk.

 1. Ilyen például a „populista” jelző alkalmazása politikusokra, pártokra,

kormányokra.  Ha egy ország kormánya arra „vetemedik”, hogy ne az IMF, az Európai Unió és a hitelminősítő intézetek kottáját fújva alakítsák gazdaságpolitikájukat, hanem arra törekszik, hogy az ország lakosságának érdekeit és jólétét is figyelembe vegye, akkor azonnal előkerül a populista bélyeg. Ezt a jelzőt kapta meg Alexisz Ciprasz, a radikális baloldali Sziriza-párt miniszterelnöke is, amikor megpróbált ellenállni az EU és az IMF megszorításokra épülő csomagjának. Ciprasz végül feladta elveit, s most már „jó fiú” és nem „populista”. Aki viszont végképp megadta magát a globális neliberális köröknek, az nem más, mint a portugál elnök, Cavaco Silva: bár a 2015.  október 4.-ei választásokon baloldali pártok kerültek többségbe a parlamentben, ő „nem adta meg magát” a választók akaratának, s a vesztes jobbközép oldalt bízta meg ismét kormányalakítással. Arra hivatkozott, hogy a globális pénzügyi intézmények, az EU, a pénzpiacok és a transznacionális tőke felé nem szabad rossz üzeneteket küldeni…

 1. A másik gyakran használt neoliberális, megsemmisítő erejű jelző a

rasszizmus azokkal szemben, akik nem hajlandók az Európába tízezrével, tömött sorokban bevándorló, döntő többségében muszlim csoportokban meglátni a másság, a más kultúra és szokások „szépségét” s az ebben rejlő óriási lehetőségeket Európa „megújulására”. A PC-beszédmód szerint rasszista és előítéletes az, aki azt meri állítani, hogy az iszlámra épülő kultúra, életmód (a nők elnyomása), jogrend (saria), s egyáltalán, a politikai és a vallás összfonódása összeegyeztethetetlen az európai kultúrkörrel. Azzal az európai, nyugati kultúrkörrel, civilizációval, amelyikben politika, állam és vallás el van választva egymástól, az emberi jogok általánosan érvényesülnek, az egyén élete a legszentebb érték (nem beszélve a gyermekek védelméről), a nők egyenrangúak a férfiakkal, a szuverén magánélethez való jogot (individualizmus) nem nyomhatja el a vallási közösséghez tartozás.

Holott, ez a „rasszista” beszédmód tükrözi vissza a valóságot, szemben a PC-vel, amelyik szétkeni azt, s igyekszik eltüntetni a kultúrák és civilizációk között fennálló ellentéteket és törésvonalakat.

 1. A neoliberálisok egyik legfontosabbá vált megbélyegző

fogalma az összeesküvés-elmélet. Összeesküvés-elméletnek minősítenek minden megszólalást, elemzést, nyilatkozatot, amelyik beszélni-írni mer globális pénzügyi körökről, meg meri említeni mondjuk a Tripartit Bizottságot, a Külkapcsolatok Tanácsát, illetve a Soros György által kezdeményezett és 2007-ben létrehozott Külkapcsolatok Európai Tanácsát, az Illuminátusokat vagy a szabadkőművességet. Az is összeesküvés-elmélet, ha valaki említést tesz olyan családi dinasztiákról, mint a Rockefellerek és a Rotschild-ok, amelyek vagyona emberi ésszel nehezen felfogható mértékű; vagy arról,  az Egyesült Államok jegybankja magánkezekben van és ezzel a politikai hatalom felett is őrködni képesek ezek a „kezek”, így a kirakatban megjelenő politikai vezetők és intézmények (köztársasági elnök, szenátus, képviselőház, kormány) nem feltétlenül és nem mindenben cselekednek teljesen szabadon.

A neoliberálisok fegyvere egyszerű: „ezek összeesküvés-elméletek” – mondják ki fölényesen, lesajnáló, megvető mosollyal, s ezzel már, vélik, egy életre kinyírták az érintettet. Módszerük annyira hatásos, hogy láthatóan a nemzeti, konzervatív és jobboldal nagy része is megrémül tőle és aláveti magát a mainstream drillnek. Ha érzik is azt, hogy a „valóság nem minden szelete” látható és követhető például a migráns-válságban, inkább nem szólnak és hallgatnak, nehogy nevetségessé váljanak.

Holott ebből a csapdából is ki kell szabadulnunk, ha esélyt akarunk kapni a világ megértésére, többek között éppen a migránsáradat ügyében, amely Európa kultúráját létében fenyegeti.

Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek összeesküvés-elméletek, hagymázas és valóban ostoba fantáziálások – jelesül és különösen az internetes térben -, hanem arról van szó, hogy vannak a történelem, a politika és jelenünk megértésében hiányzó láncszemek, amelyeket nem ismerünk kellőképpen. Nem társadalomtudományokban a kutatók lázasan keresik a hiányzó láncszemeket a természeti, fizikai, kémiai, biológiai stb. folyamatokban. Nem elfogadható, hogy azért ne keressük a társadalmi és politikai folyamatokban a hiányzó láncszemeket, mert uralmi pozícióban lévő csoportok mindenre rányomják az „össszesküvés-elmélet” bélyegét, mert ez áll érdekükben.

Csak megkérdezem: vajon G. F. Kennedy meggyilkolása kapcsán van valaki, aki elhiszi az Osvald, a magányos gyilkos teórémáját? Vagy: tudjuk azt, miért akarták megölni valójában Ronald Reagan elnököt 1981-ben, illetve ugyanebben az évben II. János Pál pápát? És ugyan mit tudunk ezekről az eseményekről?

Vagy muszáj még mindig „elhinnünk” a 2001. szeptember 11.-ei, World Trade Center-tragédia hivatalos verzióját? Vagy ha valaki felveti azt vitathatatlan tényt, hogy egy, a két toronytól nagy távolságban lévő irodaépület a tragédia napján – teljesen érthetetlenül – szintén kártyavárként omlik össze, s hogy ez némi kételyre ad okot a hivatalos verzióval szemben, akkor az összeesküvés-elmélet?

És végül: ugye, ha eleddig valaki azt merte állítani, hogy az USA és Nagy-Britannia hazug állítások és érvek alapján támadott Irakra 2003-ban, akkor biztosan megkapta az összeesküvés-elmélet-hívő degradáló titulusát? És ugye, Tony Blair nemrégiben tett „coming aut”-ja (beismerte, hogy érveik hazugságon alapultak) azért mégiscsak érdekes fordulat ebből a szempontból?

Schöpflin Györgyöt idézném: valóban vannak összeesküvés-elméletek, és  vannak összeesküvések is. Ne ijedjünk meg a saját árnyékunktól és a neoliberális mantrától. Óvatosan és a tényeket tisztelve, újra és újra ellenőrizve azokat, a társadalomtudomány eszközeivel keresnünk kell az események logikai összefüggéseiben fellelhető „fekete lyukakat”, amelyek ugyebár nincsenek, és mégis vannak.

 

Szerző
Fricz Tamás

“Összeesküvés-elmélet vagy összeesküvés?” bejegyzéshez 2 hozzászólás

 1. Összesküvéselmélet – mondják sokmindenre
  liberál nyelven: konteo hívő
  én pedig azt mondom, hogy egy híres akadémikus anno kijelentette: a levegőnél nehezebb tárgyak sohasem fognak repülni (mondta ezt, miközben a feje felett repkedtek a levegőnél nehezebb madarak)

 2. J.C.Junkerck azt mondta, hogy a államfők, miniszterek ne figyeljenek oda a saját országuk, saját népük akaratára.
  Eme általam kevésbé tisztelt, de érdemtelenül magas rangú EU-s vezetőnek szeretném megüzenni, hogy T. Junkerck Ur, azt DIKTATÚRÁNAK HÍVJÁK.Akkor most Önök NEOLIBERÁLIS DIKTATÚRÁT építenek? Nem kicsit skizofrén dolog ez ugye? Egyik ugye a szabadság lenne, a másik a diktatura, Önöknek meg még mindig nem sikerült egybeötvözni a kettőt, pedig tényleg mindent megpróbáltak. És tényleg egy remek bujtatott diktatúrát hoztak létre : a szabadság hazugságon alapuló látszatával, kettős mércével, és és arrogáns, pofátlan hazudozással, hogy csak a legkisebb bűnüket említsem. M.O.-ot idáig mocskolták.mindenféle valóságot nélkülöző okból, és demokrácia deficittel vádolták. Nocsak, nocsak, nálunk még mindig van SZABAD vélemény nyilvánítás, nem ugy, mint Önök nél, ahol soha nem volt semmi más vélemény látható, mint csakis az Önöké.Ez ám a szabadság. Csak nem a miénk, hanem a rabszolgatartóké. Vagyis Önöké. A befogott és leragasztott szájú Európában sehol nem lehet mást megtalálni, csakis az Önök diktátumait a médiákban..Amúgy pedig ezzel a demokrácia jelszóval én nem nagyon villognék az Önök helyében. Aki nem analfabéta, a jól tudja, hogy mit jelent.Lásd Görögországi elődjét. A kevesek uralma a hatalmas rabszolga tömegek felett. Vagyis Önök rabszolgatartók és rabszolga kereskedők. És még a fehér, keresztény Európai országokat, a saját közeli rokonaikat is besorolták a rabszolgáik közé. Ami a Önök elmúlt évekbeli Magyarországot illető kritikáit és rágalmait és alaptalan mocskolódásait illeti,a válaszom az,hogy azt gondolom, hogy Nálunk ettől minden magyar állampolgár jóval magasabb erkölcsi színvonalon áll, de még a bűnözőket is beleértve, mert azok sem lennének rabszolga kereskedők, mint ahogyan országunk se volt soha rabszolga tartó. Congratulation for the wonderful „NEW WORLD”.Csak még annyit üzennék, hogy Önöket igen, de a NÉPET NEM LEHET LEVÁLTAN.És ezt még egy analfabéta is felfogja.

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!