Két tábor közti különbség

Mi a különbség a két oldal, bal és jobboldal között? Általános vélekedés, hogy a jobboldal azért szeretne hatalomra jutni, választást nyerni, hogy megvalósítsa programját, segély helyett munka, rezsicsökkenés, családtámogatás, adócsökkentés, vállalkozók támogatása, egészségügy fejlesztése, vallási felekezetek támogatása, nyugdíjasok életének javítása, az ország külső megítélésének és elismertségének növelése, még lehetne folytatni. A baloldalnak viszont az a programja, hogy hatalomra jusson. Ez jól látható az október 13-ai választásokat követő időszak eseményeit vizsgálva, a szakemberek azonnali elbocsátassa az önkormányzatoknál, alpolgármesterek számának növelése, képviselők bérének növelése, Budapest összes intézményének élén álló szakemberek leváltása, még Persányi Miklós is kénytelen volt “önként” távozni ( betegségre és korára való hivatkozással,  aki a volt szocialista kormány minisztere volt, de elkövette azt a hibát, hogy Tarlós idejében is dolgozott) egyházak támogatásának megszüntetése, adóemelés, kerékbilincs szigorúbbá tétele, sport egyesületektől támogatások megvonása, a Liget projekt leállítása, szítják a magyarság és cigányság közti ellentétet, az áldozatok és az elkövetők közti ellentétet, és még lehetne folytatni.  Két oldal, két gondolkodás mód, két etikai viselkedés. A jobboldal a keresztény etikára – nem a vallásra – épül, előtérbe helyezi a családok fontosságát és azon belül is gyermekáldást, valamint szeretné ha Magyarország a magyaroké maradna. A balodal az ateizmusra épül és elveti a keresztény etikát, nem támogatja a családokat, a gyermekek megszületését, valamint elárasztaná az országot idegenekkel, gondolván arra, hogy majd rájuk szavaznak. Röviden szólva egyik oldalt a szeretet,  másikat a gyűlölet tartja össze. 2022-ben lesz módunk választani a két oldal között.

Budapest. 2020. február 22.

V.Gy.

 

 

 

Magyar Nemzet: Közös órákat javasol a NAT a tanároknak

Közös órákat javasol a NAT a tanároknak

Közös órákat javasol a NAT a tanároknak

MÁR KORÁN TALÁLKOZNAK A DIÁKOK A DIGITÁLIS VILÁGGAL
A magániskolák gyakorlatából ismert teamtanítás alkalmazására is lehetőséget nyújt a módosított Nemzeti alaptanterv, ami a lapunk által megkérdezett újabb tanügyigazgatási szakértő szerint számos lényeges korszerűsítést tartalmaz.

A módosított Nemzeti alaptantervben meghatározott nevelési célok és módszertani alapelvek a korábbi NAT-hoz képest számos lényeges korszerűsítést, korszerű pedagógiai módszert tartalmaznak, így előtérbe helyezik az aktív tanulást, a tanulói kompetenciafejlesztést – értékelte az ősztől életbelépő változásokat lapunknak Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő.

A 25 éves iskolaigazgatói tapasztalattal rendelkező szakember felhívta a figyelmet, hogy az új szabályozás azt ajánlja az iskoláknak: minden tanévben szervezzenek úgynevezett multidiszciplináris órákat, amelyeken a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg.

Közös órákat javasol a NAT a tanároknak

A csoporttanítás komplexebb megközelítést tesz lehetővé
Fotó: Bach Máté

Előremutató lehetőségként jelenik meg a teamtanítás alkalmazása is, amelyeken a több tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítással valósítják meg, tehát egy-egy órát több pedagógus egyidejűleg is tarthat – mutatott rá egy másik újításra. A közös órák komplexebb megközelítést tesznek lehetővé, ám ez eddig főleg az alternatív módszerekkel dolgozó magániskolák gyakorlatában volt jellemző.

Nyomatékosan megjelenik az új tantervben a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása iránti igény is. Míg eddig az informatika a felső tagozatban jelent meg először, a jövőben már a 3. évfolyamtól kezdve bevezetik a digitális kultúra tantárgyat, ami magába foglalja az eddigi informatika tananyagot, de azt bővíti a digitális információszerzés és kommunikáció témaköreivel.

A tanulói terhek csökkentéséről a szakértő elmondta: az eddigiekhez képest az 1–6. évfolyamok mindegyikén hetente minimum három órával, a 7–8. és a középiskolai évfolyamokon pedig heti öt órával csökken a diákok óraterhelése.

– A módosult óraszámok azt mutatják, továbbra is a megszokott óraszámok szerint tanítják majd az iskolákban a történelem, a technika és az életvitel, a vizuális kultúra és a testnevelés tantárgyakat, minimális mértékben csökken a magyar nyelv és irodalom tanítására fordítandó órák száma, és kismértékben nő a matematika, az ének-zene, valamint az idegen nyelv tanítására fordítható idő.

A jelentős heti óraszámcsökkentés együtt jár azzal, hogy a középiskolában mintegy 25 százalékkal csökken a természettudományok tanítására fordítandó óraszám, ennek ellentételezésére azonban a 11–12. évfolyamokon a diákok választása alapján lehetőség van heti négy-négy olyan óra választására, amely segíti a tanulókat az érettségire és a felsőfokú tanulmányokra történő eredményes felkészülésre – tette hozzá.

 

 

 

Magyar Nemzet: A tanterv támadása is a háború része

AKI TISZTÁBAN VAN HAZÁJA TÖRTÉNELMÉVEL, AZ ISMERNI FOGJA AZ EURÓPAISÁG VALÓDI ÉRTÉKEIT IS

Az elmúlt hetekben, talán nehezen érthető okokból, elemi erővel robbant ki a vita a megújított Nemzeti alaptantervről (NAT) a magyar közbeszédben. Politikusok, szakmai­nak tűnő szervezetek, az írott és elektronikus média is beállt ebbe a küzdelembe. Sokan talán nem igazán értik, miért olyan fontos dolog ez, mi indokolja a felszínre törő indulatokat. Pedig nem olyan bonyolult a megfejtés, ha összefüggéseiben vizsgáljuk a történteket.

Lassan ötödik éve mondjuk és írjuk, hogy egy furcsa, új típusú hibrid háború folyik Euró­pában. Ennek a háborúnak alapvető célja az unió meggyengítése, zsidó-keresztény gyökereinek felszámolása, nemzeteinek feloldása egy értékek és identitás nélküli „szép, új világban”. A küzdelemben nehéz a frontvonalakat meghatározni, ennél csak az arctalan ellenfél beazonosítása nehezebb.

Mert ne legyen kétsége senkinek. Az európai nemzetek felszámolása, az illegális bevándorlók millióinak elindítása, a radikális iszlám erőszakos terjesztése és a fiatal nemzedékek aktív befolyásolása alapvetően egy tőről fakad.

Tudom, sokan legyintenek, hogy ez csak egy újabb összeesküvés-elmélet. Pedig ennek az új típusú, hibrid vagy proxy háborúnak pont ez a lényege. Észrevétlenül elfoglalni a kontinenst, a védekező mechanizmusokat legyengíteni. Minél szélesebb tömegek tudatát átprogramozni.

Mivel a terrorakcióktól eltekintve ebben a háborúban alig folyik vér, nem dörögnek fegyverek és nem hullanak valódi bombák, sokan ezért nem is érzik a veszély valódi nagyságát. Rögtön tegyük azt is hozzá, hogy ez nem egy villámháború.

Ez a fellazítás, befolyásolás egy hosszú folyamat, ami régóta folyik, csak az elmúlt években vált egyre nyilvánvalóbbá a támadás mikéntje. Ebben a harcban aktívan vesznek részt titkosszolgálati eszközöket és módszereket alkalmazó szervezetek, fedővállalkozásként értelmezhető, nem kormányzati struktúrák. Ezek a nyilvánosság előtt jogvédő, humanitárius vagy szakmai érdekvédő szervezetként tűnnek föl.

A „független” média pedig ennek az alternatív nyilvánosságnak, virtuális valóságnak az aktív befolyásoló, agymosó háttérrendszere. Ezeket segítik a támadó erő belső ügynökei. Akik az unió politikai színpadán pénzért, hatalomért vagy csak egy kis buksisimogatásért teszik a dolgukat.

Ez az egész bonyolult, alig látható gépezet mindent támad, mindenre lő, ami nemzeti, keresztény, konzervatív. Legyen az az erőszakos iszlamizációt, bevándorlást elutasító kormány, vagy az azt megtestesítő politikai vezető.

Meggyőződésem, hogy a Nemzeti alaptanterv elleni támadás is ebben a koordináta-rendszerben válik igazán érthetővé. Ugyanis aki a jövő generációinak oktatását, nevelését stabil értékek mentén határozza meg, az azzal kijelöli a nemzet jövőjét. Ezzel pedig a multikulturális világ terjedésének akadályává válik.

Ezért aztán mozgósítják ellene a velük szimpatizáló politikai erőket, befolyásuk alatt álló szakmai­nak tűnő szervezeteket, médiumokat. Mert mi is a támadás fő iránya? A magyar irodalom és a történelem tanítása.

Árulkodó, hogy a többi tantárgy, illetve tárgyak összevonása, óraszáma alig kap kritikát. Az egységes magyar irodalom tanításába beemelt írók, költők munkásságáról természetesen szakmai vitáknak van helye. De előtte illene legalább a nevüket pontosan ismerni, sőt néhány alapművüket kézbe is venni, netán el is olvasni. Akkor hihetőbb lenne, hogy nem politikai töltetű a szakmainak álcázott vita.

A történelemoktatás kapcsán még átlátszóbb a valós szándék. Itt egy nevében szakmainak látszó szervezetet – lényegét tekintve ez is egy NGO – állítottak csatasorba. Mik is voltak a „szakmai” bírálat fő pontjai? Miért csak győztes csatákat lehet tanítani az Árpád-korból?

Az oszmán–török harcok hőseiről túlzottan egyoldalúan szól. Csendben jegyzem meg, hogy a vesztes csaták sokszor alkalmasabbak a nemzettudat formálására, hiszen hány és hány vesztett helyzetből állt már fel ez az ország.

A török hódítás ellen harcoló magyarokat, szerbeket, horvátokat, románokat miként lehet nevezni, ha nem hősöknek? Talán megtévesztett áldozatoknak, akik a kereszténység és a magyar királyság védelméért áldozták életüket? Vagy nem voltak elég nyitottak, mert nem fogadták a középkori bevándorlókat virággal, és nem engedték akadálytalanul vonulni Nyugat-Európa felé őket? Azok a katonák, végvári vitézek, népfölkelő parasztok egyértelműen hősök voltak.

Az iskolai nevelésben a pozitív példákra elemi szükség van. Egy társadalom akkor képes egészséges működésre, ha vannak példaképei, hősei. Akiket nem relativizál, kérdőjelez meg egyik politikai oldal sem. Hiszen ezeknek a hősöknek a példáján is fölbuzdulva döntik el generációkon át a fiatalok, hogy hazájuk védelmét, szolgálatát választják élethivatásuknak. Mert megérinti őket az előttük élt generációk hősies­sége, áldozathozatala.

Ennek a folyamatnak a végeredménye, hogy katonák, rendőrök, tűzoltók akarnak lenni fiaink és lányaink. Mert hősök szeretnének lenni, és nem relativizált munkavállalók, zsoldosok.

Akik szét akarják rombolni ezt az évszázadok alatt felépült talapzatot, azok a saját biztonságukat is kockára teszik. Ki védi meg a lakásukat, autójukat a tolvajoktól, betörőktől? Vagy őket, családtagjaikat az erőszakos támadásoktól, rablásoktól? A rend őrei, akik a fizetésen túl hivatástudatból, elkötelezettségből is dolgoznak. Vagy ki fogja akár élete kockáztatásával is eloltani az égő házukat? A tűzoltó, aki igazi hétköznapi hős. Vagy ki védi meg az országot támadás esetén? A katona, aki esküvel vállalta, hogy élete feláldozásával is teljesíti a kötelességét.

Mert ha nem lennének ezek az emberek, az ország pillanatokon belül szabad prédává válna. Persze a hibrid háborúban ez az ellenfél célja. A lehető legolcsóbban, leggyorsabban megszerezni a zsákmányt. Ebben pedig akadályként jelenik meg a Nemzeti alaptanterv is. Hiszen a tananyagon keresztül nemcsak oktatni, hanem nevelni is kíván. A győztes és vesztes csatákon keresztül is az elődeink példáján át.

Ugyanis, ha ilyen szemmel nézik a világukat a jövő generációi, akkor jóval nehezebb őket megtéveszteni, befolyásolni, konzumfogyasztóvá tenni. Ehhez azt is tegyük hozzá, hogy aki tisztában van nemzete történelmével, hőseivel, az tökéletesen tisztában lesz az európaiság valódi értékeivel is.

Tudni fogja, hogy elődei Európát, a kereszténységet is védték. Földrészünk, kultúránk, értékeink támadás alatt állnak. A védelem egyik fontos eszköze a nemzeti oktatás, nevelés, ezért ki kell állnunk mellette.

Végül egy személyes megjegyzés. Kifogásolják azt is, hogy a NAT 1956-ot a nemzet forradalmának nevezi. Igaz, hogy a harcok központja a főváros volt, de számos vidéki városunk is aktívan bekapcsolódott a forradalomba. Sokan segítették élelmiszerrel is vidékről a harcoló, nélkülöző fővárost. Sőt sokan csatlakoztak vidékről is a budapesti fölkelőkhöz. A nagyapám is, az Alföldről. Az ő nevében is megerősítem, hogy 1956 a nemzet forradalma volt.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója

 

 

 

 

Trianon 100: Szóljanak a harangok

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) országos elnöksége felekezettől függetlenül felkér minden Kárpát-medencei egyházközséget és gyülekezetet, hogy 2020. június 4-én magyar idő szerint 16 óra 30 perckor száz másodpercig szólaltassa meg temploma, imaháza harangját mementóként Trianon százéves évfordulójára.

A harangszó után mondjunk el egy Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény/keresztyén hit védelmében kapcsolódva ezzel a nemzeti összetartozás évéhez.

 Budapest, 2020. február 21.

a KÉSZ elnöksége

 

 

 

Olvasói levelek

Tisztelt Közjogi Méltóságok, Politikusok és Jogvédők!

Állampolgári felelősségem tudatában tiltakozom az Antifa Mozgalom bármiféle formája, aktivitása és fellépése ellen Magyarországon!
És rámutatok annak a szükségességére, hogy az Antifa legyen Magyarországon terror szervezetté nyilvánítva és betiltva!
Mégis mit jelentsen az, hogy a világ számos országában ez a szervezet rombol, fenyeget, gyaláz, fizikailag bántalmaz és Németországban már politikust is öl?!
Nálunk is megvetették a lábukat, fizikai bántalmazásra, graffitizésre stb. uszítanak.
Bemocskolják a nemzeti megemlékezéseinket! Bennünket, mint magyarokat lefasiztáznak.
Milyen jogon és milyen alapon mindezt???? A saját hazámban üldözöttnek érzem magam mindaddig, amíg létezhet ilyen, mint az Antifa és Munkásőrség! Arról nem is beszélve, hogy külföldieket toboroznak hazánkba is a megmozdulásaikra ellenünk! TILTAKOZOM!!!!!

Tisztelettel:

H.B.
______________________________________________________________________

Tisztelt CÖF-CÖFKA Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány!

Tisztelt Csizmadia László úr, Tisztelt ifj. Lomnici Zoltán úr!

Már régen foglalkoztat, mi lehet az oka, hogy a Soros szervezeteket, amelyek (=mindegyike!) nemzetünkre káros, fellazító tevékenységet folytat, miért nem tiltják be a törvényhozók – nemes egyszerűséggel – a Magyarország ország területén végzett tevékenységeiket. Illegalitásba kell kényszeríteni őket. Lassan már mozdulni sem lehet az okoskodó tevékenységük nélkül.

Ugyan ez vonatkozik természetesen a különböző “érzékenyítő” tevékenységükre, mindenre. Felszámolni a cégbírósági bejegyzésüket, bankszámláikat, azonnali hatállyal, stb.

Igen csak puha intézkedésnek tartom, hogy fizetendő adó oldalról próbálja a Kormányzat megfogni tevékenységüket. Semmit sem lehet elérni ezzel, jót nevetnek rajtunk.

Tessék erőt sugározni, még ha Brüsszel tiltakozik is ellene. (Tiltakozzon és akár Soros is személyesen!)

Legfeljebb kilépünk az E-ból. Úgyis lassan nettó befizetők leszünk. Vagyis fizethetünk mi, és közben el kell tűrnünk, hogy packáznak velünk mindenért.

Hagyni kell magukra őket, úgyis lesüllyed az EU most már menthetetlenül. Minek nézni az agóniájukat közelről. Inkább kellő távolból, mint az angolok, akik végre kezükbe vették nemzetük irányítását. Kétoldalú szerződésekkel pedig minden gazdasági kérdés kézben tartható (lenne)!

Kérem hathatós segítségüket, Orbán úrnál és a Kormánynál kifejteni lobby tevékenységüket, hogy végre történjen már érdemi változás!

Járulékos előny, hogy hazahívhatókká válnak  a tisztelt ellenzéki képviselők is Brüsselből, kihúzva a talajt alóluk, itthon pedig el lehet könnyen folytatni a hőbörgésüket, devianciáikat, mindent.

Tessék erőt mutatni, mindannyian!

A keleti kapcsolatok szépen fejlődnek, a V4 és az észak-déli tengely keleti vonalon szépen kialakult, (már-már teljes egészében!), épülnek az észak-déli autópályák, vasútvonalak. Lehet egy EU konkurenciát kiépíteni. (Kelet EU!) Biztosan követnének minket hamarosan, mindanniyan a V4-ből, és mások is, nem sorolom. Egy új blokk alakulhat ki nemzeti alapokon, együttműködések rendszerével. Nem szabad félni az ilyen változásoktól! Példa még egyszer: Anglia, de partner is lehet azonnal! Üdvözölnék ők is!

Át kell rajzolni Európát egyértelműbben. A nyugati fél – már úgyis -, kirajzolódik az önfelszámolásával, mindenféle hanyatlásával! Hagyni kell őket és visszaállítani a határzárat, mert simán “beszédelegnek” ártó szándékú emberkék, mint már egyre többet hallani is a hírekben Nincs erre szükségünk!

Valami induljon már el, ne csak beszélgessünk és kenegetjük a dolgokat jobbra balra, különösebb eredmény nélkül!

Szívesen kifejtem még további gondolataim is. Ha úgy gondolják, érdekes/érdemes, vegyék fel velem a kapcsolatot.

Tisztelttel: S.A. Budaörs
______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Meghívó

A Kommunizmus Bűnei Alapítvány, a kommunizmus áldozatainak emléknapja előestéjén egy koszorúzással egybekötött megemlékezést kíván tartani.
A megemlékezésen Rétvári államtitkár és Szerencsés Károly urak tartanak rövid méltató beszédet.

Helyszín: a Ferencvárosi Pályaudvar előtt felállított GULÁG emlékműnél
Időpont: 2020. február 24. 18.00 óra