Olvasói vélemények

Aggodalomra ad okot az álcivil szervezetek tevékenysége
Csizmadia László, Magyar Hírlap
http://civilosszefogas.hu/aggodalomra-ad-okot-az-alcivil-szervezetek-tevekenysege/

Mindkét hozzászóló véleményével egyetértve szeretném kiegészíteni azzal, hogy ne engedjenek teret az uszítóknak. Milyen emberek ülnek a bíróságokon, ügyészségeken? Hogy engedhetik meg a fenyegetést a Parlamentben is – és a nagy szabadságuk miatt már az utcán és mindenütt. 84 évesen sok tapasztalatom van, hogy ez a fenyegető banda azok leszármazottai lehetnek, akik a kommunista uralom maximálisan kiszolgálták azt. Ezt folytatják.
Néha nem ártana letartóztatni őket, egyszerűen érthetetlen, hogyan került Gyurcsányné az EU-ba, ahol csak árthat a Magyar Nemzetnek és a magyar nép 80%-ának? Reméljük Orbán Viktor miniszterelnökünk beszéde nem csak Olaszországot, de a többi tagállamokat is felébresztette. Közeli és távolabbi környezetemben mindenki CSAK a FIDESz-re szavaz!!
Tisztelettel: F. J.-né, Sopron

____________________________________________________________________

Hogy az álcivilek kinek a pénzéből lázítanak az egy dolog, DE kinek a tervét erőszakolják ránk, kinek a kottája szerint végzik az aknamunkájukat, kinek a részére szolgáltatják ki hazánkat?
Valami módon ellenőrzésre kellene kötelezni őket.! Már túl sok a hazaáruló és a fiatalokat rossz irányba befolyásoló, értékek nélküli, csak a lázadást , gyűlöletet keltő álcivil.
Ezek a megvásárolt, megfizetett aktivisták valóban nagyon veszélyesek.
IMA, IMA, ÖSSZEFOGÁS, SZERETET!
H.-né K.

___________________________________________________________________

Tisztelt CÖF!
A Kormány által jó szándékkal kiküldött 9000 Ft értékű utalványok kezelésével sok probléma adódik. Nem akarom részletezni, Önök előtt is ismeretek. Javaslatom, hogy az Országgyűlés módosítsa -még okt.13 előtt- az utalványok beváltására vonatkozó rendeletet. Annak, aki kéri az utalványok készpénzre való beváltását, azokat beválthatja a postahivataloknál.
Tisztelettel M. Gy. Bp.

___________________________________________________________________

A gyenge problémás Nyugat-Európa nem jó mert be fog gyűrűzni közép európánba a hatás
A migráció hatása gazdasági majd politikai bizonytalanságokhoz fog vezetni
De sok probléma megoldandó feladat vár európára ahol a Nyugat-Európának és Közép-Európának meg kell találnia a közös nevezőt
Így fogja kiállni Európa a versenyt
Ha nem így lesz Európa sodródni fog az árral és bizonytalan kimenetel felé fog haladni
Ezt már most kell jelezni hogy baj van
Migráció az egyik kihívás de sok más van
Közép és Nyugat-Európa között helyre kell állnia a normális együttműködésnek

R.D.
____________________________________________________________________

Tisztelt CÖF barátaim!

Javaslom, levélben szólítsuk fel az Európai Bizottság és az EU parlament elnökeit a jogállamisági kritériumok betartására az EU intézmények részéről, példákat sorolva fel indoklásként: Schengeni egyezmény figyelmen kívül hagyása a határőrizetről,  az EU-ba való beutazás feltételeinek figyelmen kívül hagyása, szavazás szabályainak önkényes megváltoztatása az EU parlament részéről a Sargentíni jelentés elfogadásakor, szelektív, önkényes kritériumok az EU biztosok meghallgatásakor, az olasz parti őrség ellen fizikai erőszakot alkalmazó politikai aktivista fogadása az EU parlamentben,stb. Ezek a jelenségek megingatják a tagállamok állampolgárainak  hitét a jogbiztonságban és uniós intézmények hitelességében. További hitelrontó események Baroso távozása utáni azonnali funkció vállalása a szokásos időszak kihagyása nélkül, Timmermans EU fizetésének a választások előtti időszakra szóló felfüggesztésétől való eltekintés, Nelli Kroes EU funkciójával végig összeférhetetlen gazdasági  szerepvállalása, stb. szintén egy dekadens, romlott intézmény érzetét keltik az emberben, ahol nem lehet az aláírt, elfogadott szerződések, törvények és szabályok betartásában bízni.

Tisztelettel,

B.Gy.
_______________________________________________________________________

Tisztelt CÖF,

hálás köszönet a Hírlevélben megküldött levélért. Nyilván volt politikai oka, hogy Önök írták meg a migránsok befogadásáról a kiváló sorokat, bennem csak az a kérdes merül fel: nem a kormánynak lett volna dolga mindezt leírni?

Köszönettel Sz.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készül a vajdasági restitúciós felmérés

https://www.magyarszo.rs/hu/4106/kozelet/208811/K%C3%A9sz%C3%BCl-a-vajdas%C3%A1gi-restit%C3%BAci%C3%B3s-felm%C3%A9r%C3%A9s.htm

 

Készül a vajdasági restitúciós felmérés

A budapesti KJI megvizsgálja a jogsértéseket és lép azok kérdésében – A Kárpát-medencei magyarság helyzetéről Csóti György igazgatóval beszélgettünk

2019. október 1., 20:20

Négy országban, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és Szerbiában él ma a magyarság nehéz helyzetben, kétségkívül Szerbia az az ország, amelyben e közül a négy állam közül ma mégis a legkedvezőbb a magyar kisebbségi közösség helyzete, értékelte újvidéki látogatása során lapunknak adott nyilatkozatában Csóti György, az anyaországi Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója. A munkaebéd során megejtett kötetlen hangvételű beszélgetés során az érdekvédelmi szervezet vezetője rámutatott arra, hogy az első három országban nagyon nehéznek mondható a magyarság helyzete, szinte katasztrofális.

Csóti György (Fotó: KJI)

Csóti György (Fotó: KJI)

– Valóban így van ez, nemcsak a sokat emlegetett Ukrajna vonatkozásában mondható el, hanem a másik két ország kapcsán is. Ezekben az államokban, történelmi összefüggéseket is figyelembe véve, a többségi nemzetnek az a célja, hogy felszámolja a magyarságot, persze ma már nem fizikailag tetten érhető módszerekkel, kitelepítésekkel, bántalmazásokkal, hanem egyéb észlelhető módszereket bevetve, asszimilálódással, illetve a szülőföld elhagyásának kieszközölésével, ha a közösség nem akarna teljesen asszimilálódni. Vajdaság vonatkozásában azért beszélhetünk más helyzetről, mert itt valóban létezik az autonómiának egy működő formája, itt nemcsak beszélhetünk arról, hogy szükség lenne rá, hanem van is. Messze nem olyan még, amilyet szeretnénk, de már így is jónak nevezhető, s kétségkívül kiváló eredmény, hogy létezik – véleményezte a vajdasági magyarok joghelyzetét Csóti.

Ez egy olyan pontot jelent, ahonnan lehet tovább fejlődni, a másik három országban ilyen pont, sajnos, egyelőre nem létezik, fűzte hozzá.

– Ott hazaáruló az, aki autonómiáról beszél. A megbélyegzések legkülönbözőbb fajtáival kell szembesülniük – értékelte.

Mint mondta, Szlovéniáról és Horvátországról ebben az összefüggésben azért nem lehet beszélni, mert ott a magyarságot államalkotó tényezőnek ismerik el, alanyi jogon jár képviselői hely számukra a parlamentben, deklaráltan, alkotmányosan számítanak tehát államalkotó tényezőnek.

– Ettől természetesen nem fényes még az életük. A többihez képest azonban az, a vajdaságihoz képest is, jobb.

Vajdaságban – ebből kell kiindulnia minden, a tartománnyal foglalkozó politikusnak – az autonómia fejlődik, kibontakozik, s itt egy történelmi szempontból kegyelminek nevezhető időszakot, állapotot élünk jelenleg, fogalmazott az igazgató.

Munkaebéden Újvidéken a KJI képviselőivel (Fotó: KJI)

Munkaebéden Újvidéken a KJI képviselőivel (Fotó: KJI)

– Szerbia európai uniós ambícióit Magyarország tudja a legjobban támogatni. Magyarország nélkül, ki lehet mondani, nem is menne. A szerb politika éppen ezért, megértőbb, megengedőbb és együttműködőbb a magyar közösséggel szemben, a kisebbségi jogokat illetően. Ezt kell – a szónak a jó értelmében – kihasználni mind az itt élő közösségnek és vezetőinek, és a mindenkori magyar kormánynak és politikának – hangsúlyozta Csóti György.

Szó esett arról az aktuális aláírásgyűjtésről is, melynek célja egy gazdasági-regionális uniós hozzáállás kiharcolása, történetesen az, hogy egy meghatározott régióban, ahol tömbben él egy adott kisebbség, ne legyen lehetséges az uniós támogatások kisajátítása a többségi nemzet részéről. Ehhez a gyűjtéshez a vajdasági magyar kettős állampolgárok is hozzá tudnak járulni, egymillió aláírásra lesz szükség májusig.

A KJI tevékenységét jelenleg négy fontos ügy határozza meg az állandó jogsegély-szolgálati irodai hálózat működtetésén túl, melyekhez bárki, vagy bármilyen szervezet, intézmény bármikor fordulhat, ha úgy érzi, magyarságából eredően jogsérelem érte, ugyanis térítésmentes igazságszolgáltatási, ügyvédi segítséget kaphat.

– Az egyik a Beke-Szőcs ügy, két székely fiatalember felmentésének kiharcolása egy rendkívül aljas koncepciós pert követően, melyet a román hatóságok a magyar lakosság megfélemlítése érdekében folytattak le. Nagy eredmény, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága Strasbourgban befogadta a KJI folyamodványát. A másik három terület gazdasági-pénzügyi és emberi jogi terület. A Benes-károsultak felvidéki csoportjának azt a részét igyekszünk évek óta támogatni, akiket a 2003-as szlovákiai mezőgazdasági ingatlanokról szóló kárpótlási törvényből kirekesztettek magyarságuk folytán, háborús bűnösnek nyilvánítva az ismert dekrétumok nyomán. Nem etnikai, hanem a tőke szabad mozgása, a tulajdonjoghoz való hozzájutás terén próbáljuk a kérdést rendezni. Az Unió alapértékeit sértik a történtek. Az Európai Bizottság elismerte a súlyos jogsértést, de szerintük kevés embert érint. Erdélyben is harcolunk, a restitúció kapcsán rendszerszerű jogsértések történtek.

Az Intézet negyedik fontos ügye régiónkat illeti.

– Elkezdtük a közelmúltban számba venni azt is, hogy Vajdaságban milyen jogsértések történtek a vagyon-visszaszármaztatásban. Elhúzzák az időt a hatóságok, hogy ne kelljen visszaadni az ingatlant, a termőföldet, mindeközben elfogynak lassan a visszaszolgáltatható ingatlanok, földek. Többet erről még nem mondhatok, a felmérés időszakában vagyunk, ezért utaztunk most elsősorban ide, amint elkészül a felmérés, ennek az ügynek a kapcsán is lépünk majd – zárta beszélgetésünket a közeljövő terveivel összefüggésben Csóti György.

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

A Századvég Alapítvány szeretettel hívja
Budapest című konferenciájára.

Időpont: 2019. szeptember 25. (szerda) 09:00
Helyszín: Haris Park (1022, Budapest, Marczibányi tér 6-7.)

Kérjük, részvételi szándékát a [email protected] email címen jelezze 2019. szeptember 24. 10:00 óráig.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a konferencia sajtónyilvános, a rendezvényen a sajtó munkatársai és a szervezők kép- illetve hangfelvételt készíthetnek. A Századvég Alapítvány Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a www.szazadveg.hu weboldalon.

 

 

 

 

 

 

Olvasói levelek

Anyámat idézem: „Ne bomolj!”

„Ne bomolj!” – szólt rám Anyám gyerekkoromban, ha tekintet nélkül másokra, vadul hancúrozni kezdtem. Ma már nem igen hallani ezt a kifejezést, de még csak nem is igen olvasható, pedig nagyon találó. Ez is egy Kardos Lajos-féle nyelvi „rásejdítés”, úgy hiszem.

Mert mit is jelent bomlani, szétbomlani, bontani, szétbontani ? Valamilyen kötést, köteléket, kötöttséget fellazítani, megszüntetni. És igen, van, amikor a kötöttségeket saját elhatározásból, szándékosan bomlasztjuk, van, amikor kívülről érkeznek bomlasztó hatások, és olyan is van, hogy – szinte – maguktól felbomlanak. De ez utóbbi esetben is mindig szerepet kapnak vagy vállalnak bomlást elősegítő személyek, akár mi magunk is… Mint mostanában az európai emberek, akik – cinkosságból, gyávaságból vagy egyszerűen ostobaságból – hagyják bomlasztani körülöttük és bennük az évezredes keresztény európai kultúrát. És még csak nem is egy másik kultúra által és nevében, hanem nagyhatalmú, gazdag pénzügyi spekulánsok ármánykodásának következtében.

„Ne bomolj!” – E szavakkal Anyám azokra a társadalmi kötelékekre, kötöttségekre figyelmeztetett, amelyek a felelős, tisztességes emberi magatartást szabályozzák – már gyerekkorban is.  Amelyeket aztán magunkban hordozunk, részünké válnak. Ha az ember „bomlani kezd”, akkor ezeket a szabályokat kezdi figyelmen kívül hagyni. Kizárólag rajta múlik, hogy aztán „összekapja-e magát”, és megálljt parancsol a bomlasztó tendenciáknak, vagy sorsára hagyja azt, ami bomlásnak indult…

2019-09-13 A.R.Gy.

__________________________________________________________________

Kedves Csizmadia László és Mindenki a Civil Összefogásban!

Sajnos, amíg az ULTRA-LIBERÁLIS igazság-szolgáltatás uralja a magyar rendészeti – ügyészi és bíráskodási tevékenységet, addig a Gyurcsány-féle hazaárulók /akik ellen soha nem emeltek, még vádat sem!/ és a sok  kufár – a csőcselék hörgő helyeslése mellett – nagyon sok bajt fog még nemzetünknek okozni. Csak egy kérdés /ha előbb nem is/: nem volt elég 9 év a 2/3-os!! parlamenti többségnek a “rugalmas elszakadáshoz” az u.n. “európai jogalkotástól??

Ön – nagyon tisztességesen – hetente kifakad. Hadd, ne mondjam meg, hogy ennek /pragmatikusan nézve/ mi az értelme a mai Magyarország jobbá tételében! A CIVIL ÖSSZEFOGÁS igenis, hasson a Kormányra és a Parlamentre a valódi, hatékony változtatások érdekében! Ismerik azokat a “csatornákat”, melyeken keresztül hangunkat hallathatnák!

Üdvözlettel,
Dr.P.P.
egyetemi tanár, ny.tanszékvezető, az MTA doktora
______________________________________________________________

 

 

 

Meghívó

A gálaműsor ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a http://bit.ly/SolyomGyermekei linkcímen lehet.

MEGHÍVÓ  

Magyar családok a felvidéki Sólyom Gyermekei Központ és Nyári táborért jótékonysági gálaműsor

Időpont: 2019. 09. 22., vasárnap, 15:00 óra              Helyszín: Turay Ida Színház
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 6.
Helyfoglalás érkezési sorrendben!

Védnök: Pongrácz Vilmos a nagykágyai Pongrácz Alapítvány elnöke

Műsorvezető: Szőnyi Kinga a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, Magyar Arany Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett elnökeés Takács Bence Ervin előadóművész, a TV2 műsorvezetője
A gálaműsorban láthatóak lesznek Hampel Katalin öltözetei.

2015 óta a Sólyom Gyermekei Polgári Társulás szervezésében öt országból érkeznek Felvidékre magyar gyermekek nyaranta – többnyire hátrányos helyzetű fiatalok – egy-egy hétre pihenni. A tábor lakóit az elmúlt években a Csata községben működő Baross Gábor Alapiskola
osztálytermeiben matracokon tudták elszállásolni.
A szervezők elhatározták, hogy állandó helyet keresnek a Kárpát-medence szerte érkező gyermekek nyári táboroztatásához, ezért szeretnék megvásárolni a felvidéki Zalaba község közigazgatása alatt
álló, közel négy hektárnyi területet.  Ehhez kíván segítéget nyújtani ez a jótékonysági gála, amit a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, a Klasszikus Színházért Alapítvány, a Turay Ida Színház, a Bánffy György Kulturális Szalon, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és a közreműködő szereplők hoztak létre.

További adományok utalása:
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, OTP 11704007–22040932
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Sólyom gyermekei”.
A gálaműsor ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a http://bit.ly/SolyomGyermekei linkcímen lehet.
Bővebb információ:
+36 30 799 5656, [email protected]
Szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők.

Közreműködnek:
Balázs Vivien mesemondó – Felvidék
Bábiné Szottfried Gabriella
Bábi Anna
Bártfay Emese polgármester – Monok
Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, a Turay Ida Színház örökös tagja
Bozsó József színész, rendező, koreográfus
Bódi Barbara színésznő
Czuczku Enikő énekesnő
Darvasi Cecília
Darvasi Ilona alapító igazgató – Turay Ida Színház
Demeter Rozina
Grace Goulding

Homonnay Zsolt színművész, énekes
Horváth Mónika ének – Testnevelési Egyetem, Tehetséges Fiatalok Műhely
Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész
Kathy-Horváth Lajos Érdemes és Kiváló művész díjas hegedűművész
Kis-Henézi Dóra
Koncz Tímea
Martonovics Bernadett

Maczkó Fanni versmondó – Felvidék
Magyar Réka
Márton Darvasi Mila
Márton Darvasi Nina
Nagy Diana

Nédó Olga Kölcsey Ferenc-díjas hegedűművész
Papadimitriu Athina Jászai Mari-díjas színművész
Sáfár Mónika Jászai Mari-díjas színművész
Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornász
Sinkó Olivér
Varga Zsombor
Vargáné Kopacz Mária
Vigvári Vanda
Zsákovics László
énekes – Felvidék
valamint a Turay Ida Színház tánckara