Ima a békéért

SZENTHÁROMSÁG  EGY  ISTEN, ALÁZATTAL  KÉRLEK, HOGY SZŰZ MÁRIA, SZENT  MIHÁLY ARKANGYAL, AZ  ÖSSZES ANGYALOK ÉS  SZENTEK  KÖZBENJÁRÁSÁRA ADD MEG AZT A NAGY  KEGYELMET, HOGY A SÖTÉTSÉG  ERŐIT LEGYŐZHESSÜK  MAGYARORSZÁGON, LENGYELORSZÁGBAN… ÉS AZ EGÉSZ VILÁGON, A MI URUNK  JÉZUS KRISZTUS KERESZTÚTJA  ÉRDEMEIÉRT, DRÁGA SZENT  VÉRÉNEK KIONTÁSÁÉRT ÉRETTÜNK, SZENT SEBEIÉRT, A KERESZTEN VALÓ SZENVEDÉSEIÉRT ÉS MINDEN SZENVEDÉSÉÉRT, MELYET PASSIÓJA ÉS EGÉSZ FÖLDI ÉLETE SORÁN A MI URUNK ÉS MEGVÁLTÓNK ELSZENVEDETT.

KÖNYÖRGÜNK URUNK, JÉZUS KRISZTUS,KÜLDD EL SZENT ANGYALAIDAT, HOGY A GONOSZ ERŐIT LETASZÍTSÁK A POKOLBA, A KÁRHOZATBA, HOGY MAGYARORSZÁGON, LENGYELORSZÁGBAN…ÉS AZ EGÉSZ VILÁGON ELJÖHESSEN ISTEN URALMA ÉS ISTEN KEGYELME ÁRADJON MINDEN SZÍVBE, HOGY EZ ÁLTAL MAGYARORSZÁG, LENGYELORSZÁG…ÉS MINDEN ORSZÁG A TE BÉKÉDDEL TELJEN EL.

MI NAGYASSZONYUNK ÉS KIRÁLYNŐNK, TISZTA SZÍVBŐL KÖNYÖRGÜNK HOZZÁD, KÜLDD EL SZENT ANGYALAIDAT, HOGY LETASZÍTSANAK A POKOLBA, AZ ÖRÖK KÁRHOZATBA MINDEN GONOSZ LELKET, KIKNEK EL KELL VESZNIÜK.

SZENT MIHÁLY ARKANGYAL, A MENNYEI SEREGEK VEZÉRE, AZ ÚR TÉGED KÜLDÖTT E NAGY MŰ MEGVALÓSÍTÁSÁRA, HOGY AZ ÚR KEGYELME ÖRÖKÖSEN VELÜNK LEHESSEN.VEZESD MENNYEI SEREGEDET, HOGY A SÖTÉTSÉG ERŐI VÉGLEGESEN A POKOLBA, A KÁRHOZAT HELYÉRE KERÜLJENEK.EGYESÍTSD MINDEN ERŐDET, HOGY LEGYŐZD LUCIFERT ÉS BUKOTT ANGYALAIT, KIK ISTEN AKARATA ELLEN FELLÁZADTAK ÉS A LELKEK VESZTÉRE TÖRNEK.GYŐZEDELMESKEDJ, MERT HATALMAD VAN ÉS TEKINTÉLYED.KÉRD  ISTENTŐL SZÁMUNKRA BÉKÉJE ÉS SZERETETE KEGYELMÉT, HOGY MINDÍG KÖVETHESSÜK A MI URUNKAT ISTEN ORSZÁGA FELÉ.”

Szt.Mihály Arkangyal imája /2011.09.29/

Imádságos szeretettel:
M.I.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!