Olvasói vélemények

Fricz Tamás bejegyzése nagyon tetszik. Nem fölényes késő, nem nézi le az ellenfelet, de ugyanakkor olyan módon mond véleményt amivel nem igazán tudnak mit kezdeni.

Köszönöm. Ezt stílust tanulni, tanítani kell.

Üdvözlettel B.L.J.
_____________________________________________________________________________

Korai lenne bármiféle enyhítés vagy enyhítésről beszélni

Sporttevékenység

Csak lakóövezeten kívűli, sportcsarnokban vagy sportolási célra létesített intézményben lehet

Nem lehet lakóövezetben áéltalános iskola, középiskola sportolási teevékenységet folytatni

Valaki otthonmarad homeoffice-ban stb. másik meg csendháborítást végez

Korai lenne a lazítás és hiányos a szabályozás

R.D.
____________________________________________________________________________

Kedves Barátaink!

Nagyon örülünk FRicz Tamás alapos elemzés utáni értékeléseinek, és a hozzá hasonló kalibertű fiatalok, lányok, asszonyok  irásainak, de… a gyakorlati élettől távol álló megközelitésük a mindannapok helyi vitáiban felhasználhatatlanok. Ezért kértelek benneteket, hogy valakit  ” A tudós macskája” tapasztalataiból kiindulva küldjetek le meghívásunkra ide, Pulára. Hogy a tejet ne a darabnokra tépett,. mégis egységes ellenzék  ihassa ki a választási tényxérb ól 2o22- ben. Amig tudunk, segítünk!! Mert nagy a baj és növekszik!!!

Üdv

N.I.
dr. G.M.
_________________________________________________________________________________

Tisztelt Alapítvány!

Fricz Tamás úr blogbejegyzéséhez szólok hozzá:

Hiába folytatjuk ezt a harcot, az egyoldalúan kerül be a nyugati világ sajtójába. Így a világ  álláspontunkról nem kap megfelelő tájékoztatást. Nyelvünk nem világnyelv, ezért az ilyen jellegű észrevételeket, blogokat azonnal minden világnyelvre le kellene fordíttatni profi fordítokkal és azzal egyidejűleg (vagy a fordításokat kis késéssel) szétküldeni, hogy ha a világ közvéleményét nem is, de  legalább a magyarul nem tudó barátainkat tájékoztatni tudjuk.

Üdvözlettel

P.K.
________________________________________________________________________________________________

Üdvözlöm,

Kérdésem, hol lehetne jelenteni ezt a blogot, vagy kinek kéne szolni

https://komlomedia.wordpress.com/2020/04/30/eladtak-az-orszagunkat/

Tele van hazugsággal, csúsztatással, és a Facebook – on, osztják.

Annyira bosszantó, a fészen nem tudok vele mit csinálni, mert látszólag nem rémhír, és nem kapcsolódik a koronához.

A választ, vagy az intézkedést, előre is köszönöm.

Üdvözlettel, további szép napot

Sz.K.
________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Katolikus Tábori Püspökség felhívása

 1. március 19-én egy sajátságos és önkéntes összefogásra hívtuk a Magyar Honvédelemben szolgálatot teljesítőket: péntektől péntekig este 21 órakor imádságos fohászt tartunk.

Ezek az esti áhítatok a Katolikus Tábori Püspökség online szolgálatának köszönhetően többféle formában és módon is követhetők, így a püspökség honlapján (http://www.ktp.hu/news/esti-ahitat-imadsagos-fohasz-lelki-osszefogas), Facebook és Instragram oldalán valamint az ún. Karantén-kápolna” adások által a YouTube csatornán is (https://csatapap.wordpress.com/hirek/).

Tudjuk, hogy számosan vannak azok, akik bár nem katonák, s nem is a honvédelem területén dolgoznak, de szimpátiával és szolidáris érzülettel támogatják a magyar  katonák biztonságot és békét szolgáló tevékenységét.

Újabb áhítat kezdődik el, amelyet május 8-15. estig végzünk.

Kérjük, ha teheti, támogassa a Magyar Honvédelem nemes ügyének szolgálatában állókat és csatlakozzon hozzánk az imádságban.

KATONAI ORDINARIÁTUS
Katolikus Tábori Püspökség
1054 Budapest Szabadság tér 3.
Telefon: 1/474-12-71
Telefax: 1/354-16-25
E-mail: [email protected]

WEB – HONLAP: ktp.hu

_______________________________________________________________________________________________________________

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKÉG
– KATONAI ORDINARIÁTUS –

ESTI ÁHÍTAT
május 8 – 15.
21.00 óra

 

Részlet Szent János Evangéliumából

 1. fejezet 1-17. vers

 

Búcsúbeszédében utolsó vacsorán Jézus ezt mondta tanítványainak:

Ne nyugtalankodjék szívetek. Hisztek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? És ha már elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek.«

Tamás erre azt mondta neki: »Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?« Jézus azt felelte neki: »Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.

 

Imádságos-fohász

Örökkévaló Urunk, Szentháromság, Egy igaz Isten; Atya és Fiú és Szentlélek!

Hálát adunk neked ma este is, amikor újra gondviselésedbe kapaszkodva fohászkodunk hozzád.

Kérünk, fogadd el könyörgéseinket és add meg, hogy a mostani próbatételek ne keserítsenek el bennünket, s bizalommal tudjunk a jövő felé tekinteni!

Kérünk, segíts bennünket, hogy fohászainkat most is rendíthetetlen hittel, állhatatos akarattal és bátor reménységgel tudjuk eléd hozni!

Kérünk, bocsásd meg a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett vétkeinket! Teljes szívünkből bánjuk minden bűnünket, mert téged, végtelenül jó és szeretetre méltó Istenünket megbántottunk. Ígérjük, hogy kegyelmed segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmakat elkerüljük!

 

Kérünk, Urunk, mutasd meg közelséged oltalmazó békéjét az időseknek, akik több hét óta egyedül élnek és szenvednek a magánytól! Segítsd jóságod gondviselése által azokat is, akik az idősotthonokban félelmek között élik napjaikat!

Töltsd el a Te békéddel azoknak a szívét, akik belső félelmeik miatt szenvednek, vigasztald a szomorkodókat, s azokat, akik értelmetlennek tartják életüket és kilátástalannak vélik sorsuk alakulását!

Eléd hozzuk a járványban megbetegedett testvéreinket, s kérünk, hogy oltalmazó segítségeddel vedd őket gyámolító kezedbe és enyhítsd megpróbáltatásaikat! Kérünk, legyél közel minden betegséggel küszködő szenvedőhöz, különösen is a haldoklókhoz!

Urunk, fogadd be országodba mindazokat, aki a járvány okozta betegségben szeretteik közelségét nélkülözve hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek a hitét egyedül te ismerted! Nyisd meg nekik, mennyei házadnak kapuját, hogy örökké ünnepelhessenek téged országod örömteli békéjében!

 

Urunk, hálát adunk neked mindazokért, akik a járvány elleni küzdelemben fáradhatatlanul, sokszor életüket kockáztatva áldozatkészen dolgoznak az emberiség jövőjéért!

Adj továbbra is erőt és egészséget a tudomány szakembereinek, hogy kitartó erőfeszítéseik által, minél előbb megtalálják a mostani járvány hathatós ellenszerét!

Adj testi-lelki erőt az orvosoknak, hogy küzdelmes gyógyító szolgálatukban állhatatosan tudják segíteni a betegséggel küszködőket!

Segítsd és erősítsd a betegek és az idősek mellett szolgálatot teljesítő ápolókat, beteggondozókat, hogy minduntalan megerősítést kapjanak kitartó és áldozatos munkájuk mindennapjaiban!

Hálát adunk neked mindazokért, akik áldozatos munkájukkal és mindennapi tevékenységükkel megteremtik számunkra az emberi élet fönntartásának feltételeit, és helytálló hűséggel végzik feladataikat.

Mennyei Atyánk! Azokat is gondviselésedbe ajánljuk, akik betegségek nélkül tudják élni életüket! Tedd őket hálássá, minden egészségben eltöltött napjukért!

 

Urunk, kísérje áldásod a Magyar Honvédség katonáinak szolgálatát, a rendőrség és a rendvédelmi szervezetek tevékenységét, hogy hazánk biztonságát és társadalmunk békéjét mindennap biztosítani tudjuk a veszélyhelyzet körülményei között!

Add, hogy fegyelmezett és bátor helytállással végezzük feladatainkat!

Kérünk, adj erőt mindannyiunknak, hogy megfontolt magatartásunkkal elősegítsük a béke nyugalmának rendjét és el tudjunk hárítani minden visszaélést, mely veszélyezteti embertársaink életét, közösségeink békéjét!

 

Urunk, sugallataid által segítsd a népek felelős elöljáróit és a hatóságok irányítóit, hogy megfelelő intézkedéseikkel minden országban elő tudják segíteni a mostani járvány leküzdését! Add, hogy rendelkezéseik minden ember számára meghozza a nyugalmat, és helyreállítsa a békesség rendjét!

Adj éleslátást és bölcsességet hazánk vezetőinek, hogy a közjó érdekében felelősségteljes döntéseikkel és nemzetünkért végzett szolgálatuk által egyre hatékonyabban tudjanak úrrá lenni a járvány okozta fertőzés terjedésén!

 

Urunk, segítsd és oltalmazd családjainkat, hogy békés derűben és örömben élhessünk! Adj mindig elegendő erőt  szüleinknek, hogy bölcs okossággal segítsenek bennünket gyerekeket!

Add meg, hogy minden gyermek figyelmesen és szorgalmasan tanuljon ebben a rendkívüli helyzetben is!  Segítsd bennünket, hogy engedelmes szívvel tudjuk elfogadni szüleink döntéseit és tanáraink útmutató tanácsait!

 

Urunk és Istenünk! Kérünk, adj nekünk világos látást, amely által fel tudjuk ismerni, hogy mit akarsz megértetni velünk a mostani megpróbáló események körülményeiben! Növeld bennünk a beléd vetett hitet, hogy bátor elhatározással tudjunk elindulni a megújulás útján! Add, hogy ma esti fohászaink erőt tudjanak adni mindannyiunknak a holnapi napon a szolgálathoz, a munkához, a tanuláshoz, az egyedülléthez és a betegség elviseléséhez!

 

Kérünk, hogy együttes imánk által egyre inkább megtapasztalhassuk, hogy egyedül a Szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által meghirdetett ország, a Te uralmad által valósulhat meg az a béke, amelyben saját magunk, családunk, társadalmunk, minden nép és az egész világ a gyógyulás útjára léphet! Ámen.

 

 

 

 

Ne szólj szám….

Ne szólj szám….

Nagyon gyakran tapasztalom, hogy a Facebook-on olyanok kritizálják a kormányt és a Parlamentet a meghozott vagy megszavazott intézkedéseik miatt, akik az elutasított vagy elfogadott jogszabályt vagy jogszabály tervezetet nem is ismerik. Azt az egyet ismerik, hogy az ellenzéknek el kell utasítani – mivel ellenzék –  a kormánypárt által megszavazottat. Arra nagyon vigyáznak és nem tévesztik szem elöl, hogy  a kormány minden javaslatát el kell utasítani. Indoklás nincs, de legtöbbször az, hogy sérti a jogállamiságot, aminek jelentését még senki nem határozta meg. Jó példa erre a legutóbbi a isztambuli szerződés ratifikációja vagy inkább annak elutasítása utáni vita. Természetesen ebbe a hecckampányba az ellenzék folyamatosan részt vett, és álhíreket, rágalmakat terjesztett a ratifikáció mellett, mintha kiállnának ” nők védelme” érdekében, azt állítva, hogy kormány nem utasítja el a családon belüli erőszakot, a nők elleni támadást. Ellenben arról hallgatnak, hogy az elutsításnak mik voltak a valódi és jogos okai. Többek között a családon belüli erőszak, vagy a nők védelméről már több jogszabály született és van hatályban, a büntető jog ezeket a cselekményeket sokkal szigorúbban bünteti, mint ahogy az isztambuli szerződés ezt lehetővé tenné. Ezeket a jogszabályokat viszont az ellenzék nem szavazta meg. Miért, azt csak Ők tudják.  Az elutasitás oka – magyar részről – amit azzal indokol, hogy a magyar Alkotmány a család fogalmát másként értelmezi. Nálunk van anya és apa, nő és férfi. Isztambuli szerződés szerint csak társadalmi nem szerepel, legjobb esetben szülő 1 és szülő 2.  Ebbe a saláta törvénybe kívánták legalizálni az illegális migrációt, elfogadtatva a bevándorlást az EU országaiba. A koronavírus világjárvány alatt Brüsszel számára ez a szerződés fontosabb, mint a járvány elleni védekezés. Az ellenzék természetesen mindenütt, főleg a Fecebook-on hallatja szavát nem törödve a tényekkel és az igazsággal. Sajnos még vannak olyan emberek, akik mindent az igazság megismerése nélkül elfogadnak,             már azért is, hogy támadhassák a kormányt.  A tények Őket nem érdeklik. Jobb lenne, ha előbb  gondolkodnának, majd azután tennének megjegyzéseket amelyek köszönő viszonyba sincsenek az igazsággal.

Budapest. 2020. május 9.

V.Gy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltakozás

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tisztelt Közjogi Méltóságok!

Tisztelt Jogalkotók és Polgári Szervezetek!

Tiltakozásom fejezem ki az ellen, hogy külföldiek szavazhatnak Magyarországon!

Kérem a népszavazás erejével lépjenek fel annak érdekében, hogy ez többé SOHA meg ne történhessen hazánkban!

Abszurd és vérlázító már most is látni, hogy idegen Soros katonák dönthetnek hazánkban a ballib ellenzék oldalán. Abszurd és vérlázító, ahogy az ellenzék által átvett városokban lerabolnak bennünket. Abszurd az az elképzelés, hogy a saját hazánkban  rettegnünk kelljen, mert ha ez így folytatódik tovább, akkor egy szép napon majd az iszlámot (mint kötelező államvallást) is a nyakunkra hozzák! Mindenki tudja, hogy a Nyílt Társadalom célja a kalifátusok kiépítése Európában, ahol a kozmopolita nemzetpusztító elit és az iszlám az úr. Az őshonos lakosság pedig jogfosztott szolga, dimmi, gyaur. Átéltük mi már ezt Magyarországon a török időkben, és szolgasorban éltünk a Habsburgok alatt is, kifosztva, gyalázva, üldözve éltünk a kozmopoliták uralma, avagy a kommunizmus/szocializmus idején is. Ezért minden létező demokratikus eszközzel fel kell lépnünk annak érdekében, hogy ilyesmi még egyszer NE történhessen meg velünk!

Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!

Bréking! Így csalt a baloldal Budapesten! Már ezrek látták a videót – Videó

Tisztelettel:

H.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutarski Konrad: Megkövetem a magyarokat Donald Tusk szavaiért

MEGKÖVETEM A MAGYAROKAT DONALD TUSK SZAVAIÉRT

Nyílt levél

A nemzeti érzelmű lengyelek nevében – akik évszázadok óta nagy barátai a magyar nemzetnek – Magyarországon élő lengyel állampolgárként megkövetni kívánok  minden magyar embert azokért a sértő szavakért, amelyeket Donald Tusk intézett a magyar miniszterelnökhöz, Orbán Viktorhoz.

Korábban Tuskot mi is lengyelnek tartottuk. A Polgári Platform (PO) nevű liberális párt elnökévé választották (ez a párt ugyanúgy a Szolidaritásból nőtt ki, mint a jobboldali, konzervatív Jog és Igazságosság – a  PiS). Pártja bejutott az Európai Unió Parlamentjébe, az akkor jobboldali Néppártba, miként a Fidesz is. Tuskot országunk miniszterelnökévé is megválasztották a lengyelek (2007-ben).

Amikor Orbán Viktort szintén megválasztották, immár másodszor (2010-ben) miniszterelnökké, több ízben is találkozott Tuskkal, akár a visegrádi együttműködés keretében, akár kétoldalú megbeszélések során. Emlékszem az egyik ilyen találkozóra, amikor is Tusk lengyel kardot ajándékozott magyar partnerének, Orbán pedig egy kis hordó magyar borral viszonozta ezt, majd forró ölelésben részesítették egymást. Úgy gondolhattuk, hogy mindig így lesz, hogy ilyennek kell lennie a lengyel–magyar barátságnak.

Csakhogy aztán bekövetkezett a lengyel kormánygép katasztrófája (2010. április 10-én), fedélzetén a Lengyel Köztársaság elnökével, Lech Kaczyńskival és 95 más kiváló személyiséggel.  Nemzeti gyász nehezedett az országra.

Ekkor váltak szét a lengyel nemzet és Tusk útjai. A katasztrófa kiderítése céljából megindított nyomozást az orosz állam kezébe adták. Tusk és kormánya úgy viselkedett, mint a Népi Demokratikus Lengyelország kommunista lakájai az előző korszakban. A 2011 januárjából származó orosz jelentést (MAK) az orosz fél szándékosan meghamisította, és úgy ferdítette el, hogy az a lengyelek, a lengyel pilóták felelősségét bizonyítsa. A lengyel jelentés (Miller miniszter neve alatt) tulajdonképpen az orosz másolata lett. Ezért már korábban (2010 júniusában) megalakult Macierewicz miniszter vezetésével egy Független Parlamenti Bizottság, amely vizsgálni kezdte a katasztrófa igazi – a világ elől addig elrejtett – okait. Ezt a nyomozást a repülőgép roncsa és a négy fekete doboz szalagjai nélkül kellett folytatni, pedig ezek tartalmazták a repülés utolsó perceinek, másodperceinek történéseit. Ezeket a bizonyítékokat azonban jogtalanul visszatartotta Putyin Oroszországa (jóllehet azok Lengyelország tulajdonát képezték. Lengyelország csak a szalagok manipulált másolatait kapta meg). Az eredeti bizonyítékok a katasztrófa egy másfajta változatát tárhatták volna fel: a repülőgépen történt robbanást, tehát merényletet, esetleg ezt a gyanút  egyértelműen kizárták volna. Tusk és az akkori kormány tagjai nem követelték ezeket az alapvető bizonyítékokat, és azt sem, hogy teljes mélységében részt vegyenek a nyomozásban – marionett bábuk voltak az oroszok kezében. Közben egyre több dolog utalt arra, hogy itt nem közönséges katasztrófa történt. Kiderült, hogy a repülőgépet rosszul informálta az orosz irányítótorony, és nem vezették a gépet a leszállópályára, továbbá nem a fenyők és nem is az alacsony repülés volt az oka az állítólagos  fával történt ütközésnek, hanem valószínűleg a bal szárnyban történt robbanás, és a szárny leszakadása, a második robbanás pedig abban a szalonrészben történt, ahol az államelnök tartózkodott. A repülőgép ezért szóródott szét részeire sokkal nagyobb sugárban, mint a közönséges földre zuhanáskor történt volna. A repülőgép lemezroncsai nem befelé hajoltak, hanem kifelé, ott pedig, ahol a szalonrész volt, óriási lyuk tátong a gép törzsén. A holttestek darabokra szakadtak, nehéz volt az azonosításuk. A példákat tovább lehetne sorolni.

Ezért Tuskra, akitől a nyomozás lefolytatásának módja függött, ettől kezdve Lengyelországban mint a haza érdekeinek árulójára tekintenek, s ha nincs a diplomáciai funkciója, amellyel megbízták a liberális Európai Unióban, valószínűleg felelnie kellene hazaárulásért.

Jelenleg Tusk olyan európai, aki a Néppárt elnökeként együttműködik azokkal a liberális elitekkel, amelyek a keresztény gyökerű Európa, benne a mi országaink megsemmisítésére törekszenek, vagyis a barikád másik oldalán áll, nem úgy, mint Magyarország miniszterelnöke, aki a PiS-szel és elnökével, együtt védelmezi közös hagyományainkat és szuverenitásunkat. És most ráadásul –  sértő kifejezéseket használva Magyarország miniszterelnökével szemben – Tusk megmutatta, mit jelent számára az Orbán Viktorhoz fűződő barátság, mit jelent a magyarokhoz fűződő barátság. Donald Tusk tehát  európai, de már nem lengyel.

Budapest, 2020. április 25.

Konrad Sutarski
Magyarországon élő lengyel költő
a Magyarországi Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat háromszor megválasztott egykori elnöke

 

 

 

 

A Kopp Mária Intézet Anyák Napi Kiadványa

Szíves figyelmükbe ajánljuk a Kopp Mária Intézet Anyák Napi Kiadványát „10+1 tény a 2010-es években gyermeket szült édesanyákról” címmel és kérjük, lehetőségeikhez mérten minél szélesebb körben népszerűsítsék, osszák meg szervezetük Facebook oldalán!

A családbarát kormányzás 2010-es kezdete óta több gyermeket szülnek a gyermekvállalási korban lévő nők, nőtt a gyermekvállalási kedv és az ezer nőre jutó születések száma is – derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) Anyák napja alkalmából készített kiadványából. Pozitív fejlemény, hogy a testvérek ma már időben közelebb születnek egymáshoz, nőtt a házasságban születő gyermekek száma és egyre több család vállalt harmadik gyermeket is az elmúlt 10 évben.

10+1 tény a 2010-es években gyermeket szült édesanyákról:

 1. Nőtt a gyermekvállalási korban lévő nők termékenysége és az ezer nőre jutó szülések száma
 2. A gyermekvállalási korban lévő nők száma jelentősen csökkent
 3. Kissé emelkedett a szülő nők átlagéletkora
 4. Megduplázódott a 40 éves koruk felett szülő nők száma
 5. 2015 után újra nőtt a házasságban született gyermekek aránya
 6. Több harmadikként megszületett gyermek jött világra
 7. Kevesebb idő telik el a testvérek megszületése között
 8. A legtöbb gyermeket Közép- és Észak-Magyarországon hozták világra
 9. A középfokú végzettségű anyák több gyermeket vállaltak
 10. A gyermekgondozási ellátások közül a munkához kötött támogatások igénybevétele megnőtt

+1  A kisgyermekes anyák foglalkoztatása folyamatosan emelkedik

A KINCS Anyák Napi Kiadványa az alábbi (Facebook) linken elérhető:

https://www.facebook.com/koppmariaintezet/posts/727110851431865

Köszönjük szíves közreműködésüket,

üdvözlettel:

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

www.facebook.com/koppmariaintezet/

www.koppmariaintezet.hu