CÖF Klub Miskolc hírlevele

Kedves Barátom!

Előző levelemben tévedtem is, meg nem is. Azt írtam, a 4. hullám leszálló ágán vagyunk, miközben már rajta ülünk az 5. hullámon.

Előző levelemben írtakra kaptam reagálást. Továbbra is fontosnak tartom az oltást. Nem szakterületem a pandémia, ezért elfogadom azok szakmai, ismétlem szakmai álláspontját, akik a virulógia/pandémia, mint tudomány kiváló művelői. Elfogadom Jakab Ferenc professzor véleményét, mert 2019. decemberében, a Magyar Kémikusok Egyesülete Intéző Bizottságának tagjaként a helyszínen, a Pécsi Egyetemen a Szentágotai Kutatóközpontjában ismerhettem meg Jakab professzort és kutatócsoportjának tevékenységét. Az Ő véleménye számomra, hiteles. Amint hiteles Szlávik János főorvos úré is, aki több évtizede foglalkozik a különleges betegségekkel, benne a vírusfertőzésekkel. Az Ő szakmai tapasztalata számomra hiteles. Hiteles Karikó Katalin véleménye, hiszen Ő erre tette fel a szakmai életét. Hitelesek mindazok, akiknek szakmailag elkötelezettek a téma iránt. Viszont hiteltelenek számomra az internetről vett, hasonlóan inkompetens személyektől származó, sokszor a természettudományos ismereteinknek ellentmondó véleményeket szajkózók.

____________________________________________________________________

A CÖF meghirdette a 2022 évi BÉKEMENETet. A CÖF Klub Miskolc – természetesen – buszokat indít igény szerint a BÉKEMENETre. Jelentkezni erre a levélre válaszolva lehet, az alábbi adatok megadásával:

Ø  név/nevek (több név esetén e-mail cím is!)

Ø  mobil telefonszám(ok).

Az olvasnivalókat az alábbi linken éred el:

https://drive.google.com/drive/folders/1k7WyQSHwWLCgJRnv-HHqRwNMvwlNIwUU?usp=sharing

Barátsággal

Dr. Lengyel Attila a CÖF Klub Miskolc elnöke

 

 

Meghívó

A Lengyel Intézet Budapest szeretettel meghívja Önt Okos Márton Erdélyi lengyel emlékhelyek, történetek című könyvéjének bemutatójára, amelyre január 31-én (hétfőn) 18 órakor kerül sor a Lengyel Intézet mozitermében.

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi e-mail-címen van lehetőség: [email protected]

Bővebben:  https://instytutpolski.pl/budapest/2022/01/17/erdelyi-lengyel-emlekhelyek-tortenetek/

Számítva megtisztelő jelenlétére, üdvözlettel,

Joanna Urbańska

Igazgató

Lengyel Intézet
1065 Budapest, Nagymező u. 15.

 

A Hévizi-tó kálváriája egy orvos szemével

A budapesti katolikus rádióban hallottam egy beszélgetést Dr. Balogh Zoltán nyugalmazott főorvossal, “A Hévizi-tó kálváriája egy orvos szemével” című könyvének megjelenése alkalmából. Számomra ismert volt, a tó körüli mesterkedés, de nem tudtam, hogy mi az oka.

Dr. Balogh Zoltán megadta a választ.

Tudvalevő az amerikaiak U2 kémrepülőinek a sorsa, melyek 21,000 m magasságban, 900 km/óra sebességgel haladtak. Ezeket az oroszok rakétákkal le tudták lőni. Erre az amerikaiak megalkották az SM 71 Black Bird nevű kémrepülőt,
mely 26,000 m magasságban 3,200 km/ óra sebességgel repült. Ezt a magasságot már nem tudták elérni az oroszok, de abban a magasságban a nyomást csak a titán képes kibírni. (nem a nyomás itt a lényeg, hanem a könnyűség és erősség kellő összhangja)

A Nyírád környéki bauxid, tímföld tartalmazza ezt az oroszok
részére stratégiailag fontos fémet.

GILLEMOT László professzor 1949-1952 kidolgozta a technológiát, a titán oxidból fém titán előállítását, és 1954-ben elkezdték építeni az üzemet, mely arra lett volna hivatva, hogy 5 millió tonna titánoxidból, 4 millió tonna fém titánt termeljen ki. A titán akkori ára a londoni tőzsdén kilónként 10 dollár volt. Ez 40,000,000,000 dollárt tesz ki. Hatalmas kincs, ezért már
érdemes beruházni, tehát elkezdtek építeni egy reaktort, laboratóriumot, és a hozzá tertozó üzemet. A tervek szerint, 1955. december 31-én kellett volna az üzemet átadni. Ebből nem lett semmi, mert hirtelen leállították az építést. Gillemot professzor 1957-ben megkapta a második Kossuth díját, A
magyar nyersanyagból fémtitán előállítására.

Az ötvenes évek elején, az oroszok még sehol sem voltak a titán
előállításának technológiája területén, ezért Gillemot professzornak el kellett utaznia a Szovjetúnióba, hogy ingyen, és bérmentesen átadja, és betanítsa a módszerét.

1958-ban az elhárítás megjelent, orosz kamionokra felrakták az egész laboratóriumot, és minden mozdíthatót, az összes dokumentációval, és orosz katonai kísérettel elszállították “ismeretlen helyre”. Valójában oda, ahova Gillemot
professzornak el kellett utaznia a Szovjetúnióba, megtanítani, átadni a technológiát. Gillemot professzor tanítványa, Mihara Ferenc docens adott bővebb tájékoztatást a titán lényegéről, és a körülményekről.

1962-ben Apró Antal aláírta, és Kádár János jóváhagyta a
Timföld-alumíniumszerződést a Szovjetunióval. Ebből a szerződésből Apró Antal kihagyta a titán sorsát, ezt nagylelkűen oda ajándékozta az oroszoknak.
Mi több, a timföldet el kellett szállítani a 2,500 kilométerre fekvő Volgogradba, fizetni a szállítást, amely további iszonyú teherként jelentkezett.
Ezek szerint, 6,000 tonna szállítását fizettük Volgogradig, az
oroszok valószínűleg az egy tonna alumínium tömbök szállítását
viselték visszafelé.(Csoda-e hogy éppen Gyurcsánynak a birtokába kerültek timföld bányák?!
Bauxitot bányásznak, timföldet nem. De Gyurcsány Ferenc birtokában a timföld *gyárak*(!) vannak.

Eddig a fémtörténet, de nézzük a vízügyet, ami még ennél is
nagyobb katasztrófához vezethetett volna. Amikor a tó még bántatlan volt, a karszt víz magassága, az Adria vízszintjéhez képest 176 méter magasan volt.
Akkor 116 méteres karsztvíz-oszlop préselte be a gyógyvizet a tóba, 550-600 litert
másodpercenként. Ennek eredményeként, két nap alatt a tó vize kicserélődött,és nem tudott lehűlni. Amikor kipumpáltak 10 milliárd tonna kristály tiszta karszt vizet, melynek 60% ment a Dunába, a karszt vízoszlop lecsökkent 4 méterre. Ez a depressziós tölcsér nem állt meg, hanem haladt Budapest felé.
Ott mindössze már csak két méteres volt a túlnyomást biztosító karszt vízoszlop.

Ekkor előjöttek egy őrült tervvel, hogy 32 centiméterrel csökkenteni kell a tó vízszintjét, és akkor a kissebb nyomás eredeményeként továbbra is
kellő mennyiségű lesz a melegvízhozam. Ez nem működött, mert a fürdőzők lábai felkavarták a fenéktalajt. Ekkor azt tanácsolták, hogy meg kell szívni a melegvíz-forrás kráterét, de a beomlás veszélye miatt Dr. Balogh ebbe nem egyezett bele.
Ekkor a tótól néhány kilométerre fúrtak kutakat, és csövön szándékoztak elvezetni a gyógyvizet, hogy hozzá juthassanak a tó alatt fekvő titánhoz.

Az Országos Tervhivatal elnöke Faluvégi Lajos akadályozta a tervet,ezért létrehozták1987-ben a Tervgazdasági bizottságot, amely felettese lett a Faluvégi
hivatalának. A Tervbizottság elnöke Medgyessy Péter a D209 ügynök lett.

Grósz Károly miniszterelnökkel, és párttitkárral kiegészült a rablóbanda, és az ügyet az iparügyi miniszter, és az Aluminiumipari Tröszt vezérigazgató hatáskörébe utalták.

1987. június végén aláírták a Hévizi tó, Budapest gyógyforrásai, és a közép-dunántúli vizek halálos ítéletét. Kapolyi László iparügyi miniszter személyesen, az egészségügyi miniszter helyettese, az Országos vízügyi hivatal elnök helyettese, és a Budapesti Fővárosi Tanács elnökhelyettese
látták el kézjegyükkel. Ez utóbbi ezzel lemondott a Budapesti gyógyvizekről!

Medgyessy jóváhagyta, de a Hévizi tó működését irányító dr. Balogh Zoltánnak is alá kellett volna íni. December 15-ére összehívták az értekezletet
Budapestre, de már 14-én megérkezett a másnapi értekezlet szövege, határozata! Dr.Balogh magával vitt egy munkatársát, és vele olvastatta fel a tiltakozásukat. Ekkor magából kikelve odarohant Dósa Lajos az Alumínium tröszt elnöke, elragadta a mikrofont, és üvöltötte, hogy a projektet azok ellenzik,
akik nem értenek hozzá, és ezt végre kell hajtani. Dr. Balogh Zoltánnak két lehetősége volt. Vagy lemond, és akkor tucatnyi ember kap az állásáért, és aláírják, vagy szembefordul a Szovjet hadiipar igényeivel. Szót kért, és megtagadta az aláírást. Szerencsére, a Vizügyesek is mellé álltak, és Németh Miklós, aki időközben miniszterelnök lett, leállította az egész gyalázatos tervet.

Ha megvalósul, akkor a Duna vize befolyt volna az ivóvízbe az összes szutykával, nem lennének gyógyfürdők Budapesten, és nem lenne a Hévizi tó.

Rendszerváltáskor Dr. Balogh Zoltán reumatológus főorvos az újságokból értesült, hogy fegyelmi indult ellene, és kitiltották Hévízről. Két évig pereskedett, megnyerte a pert, visszahelyezték az állásába, de már belefáradt a küzdelembe. A kutatási eredménye a porckopásról ott nyugszik a fiókjában.

Most a harmadik köteten dolgozik, melynek a fő címe továbbra is
ugyanaz, alcíme: “Vádirat”. Ebben a kötetben megírja, hogy ki mit tett Magyarország érdekei ellen, dokumentumokat mellékelve megnevezi névszerint azokat, akik 1962 és 1989 között Magyarország kirablásában részt vettek.

Kapolyi László arról is híres, hogy orosz kutatókkal felfedeztek nagy mennyiségű szenet, ünnepélyesem megnyitották a bányát, amelybe előzőleg hordattak néhány kamion szenet.
Az első és utolsó csíle kigördült a szénnel, az oroszok felvették a kutatásukért a búsás jövedelmet. A szén meg sehol.

Kérdem én: meddig kell várni, hogy ezek a csavargó oroszok szolgái bíróságra kerüljenek?
Ma milliárdosok, és börtön helyett bársonyszéken ülnek.
A klikk ma is együtt van, és továbbra is az ország érdekei ellen tevékenykednek, a saját zsebük javára.
Egyedül álló ország vagyunk a világon, ilyen nyílt rablást, talán még az afrikai diktátorok sem vittek végbe. Vajon mit szólna ehhez a rabláshoz a hágai nemzetközi bíróság?

Dr. Balogh Zoltán kiállásával nagy szolgálatot tett a nemzetnek.

P.K.

A keresztényüldözés liberális diktatúrája

A keresztényüldözés liberális diktatúrája

Profile picture for user Pók Katalin

Pók Katalin írta 2022. 01. 20., cs – 18:55 időpontban
https://hungaryfirst.hu/cikkek/2022-01-20/keresztenyuldozes-liberalis-diktaturaja

Az egész világ a liberális diktatúra érájában szenved, aminek központi eleme a keresztényüldözés. A liberális diktatúra jelszavai a „gyűlöletbeszéd”, a „közösség elleni izgatás”, a „homofóbia”, az emberi jogok címszóval a keresztény értékek ellen támad. Oda jutottunk, hogy gyűlöletbeszédnek számít a Bibliából idézni, és ez sajnos nemcsak Nyugaton, de nálunk is felütötte a fejét. Azt már évtizedek óta tudjuk, hogy például Norvégiában külön munkaerőt foglalkoztatnak az újságok a „gyűlöletbeszéd” irtására, de hogy nálunk is ez a vád érje a Bibliából idéző ferences rendi szerzetest, megérleli azt a gondolatot, hogy szinte hiába védekezünk mi gyermekvédelmi törvénnyel, az Alaptörvényben a keresztény kultúra védelmével, minden bent van az országban a baloldali liberális erők révén. Ennek jele az elhíresült meséskönyv, ami a homoszexualitás-t hirdeti, a hagyományos család ellen támad, de a legutóbbi eset, a liberális teológusnő kifakadása és támadása a teremtésvédelmet képviselő Hess Dénes ferences rendi szerzetes ellen.

Legutóbb Finnország is belépett a liberális diktatúra világába, amikor Paiwi Rasanen finn parlamenti képviselőt vegzálja, mert fb. oldalán idézett a Bibliából. Isten teremtésterve mellett tette le a voksát, amikor idézte a Szentírásból, hogy Isten férfit és nőt teremtett. Az LMBTQ és gender őrület korában ezt „gyűlöletbeszéd” címmel elítélték, jan. 24-én lesz a tárgyalása, mert a Bibliából idézett. Mindez megsérti a szólás és vallásszabadságot, valamint az oly sokat idézett emberi jogokat. Ez felveti azt a kérdést korunkban, hogy a keresztény hitet megvallani bűncselekmény? A CitizenGo mely civil szervezet küzd a keresztény értékekért, petíciót indított a képviselőasszony érdekében a szólás és vallásszabadság nevében, Raya Toiwiaien főügyésznőnek címezve. Lehet, hogy ez is falra hányt borsó ebben a liberális diktatúrában, ahol már az alapvető szabadságjogokat korlátozzák?

Ha hazai vizekre evezünk, jobboldali kormány ide vagy oda, mégis felbukkan ez a világméretű probléma. Perintfalvi Rita a liberális teológusnő, aki harcosan áll ki a homoszexualitás népszerűsítése mellett a tolerancia, elfogadás hamis jelszavaival, egyenesen „közösség elleni izgatás” vádjával illette a ferences rendi szerzetest, aki Nyílt levélben felszólította, hogy káros tevékenységével hagyjon fel, mindezt alátámasztva a Bibliából vett idézetekkel. Utalt a teremtésre, ahol Isten férfit és nőt teremtett, a homoszexualitás bibliai ítéletére, gondosan különválasztva a sérült embert és a bűnelkövetőt. Azt is idézte, hogy megtévedt társunkat figyelmeztetni kell, nem meghagyni bűnében, mert az Úr rajtunk kéri számon vérét. Ha szóltunk és nem hallgat ránk, az a saját lelkén szárad, de ha nem szóltunk, pedig tudjuk, hogy bűnt követ el viselkedésével, mi felelünk érte, hiszen örök lelke elvész. Erre a teológusnő úgy reagált, hogy ez homofób beszéd és közösség elleni izgatás, még talán feljelentését is fontolgatja. Mint ahogy Finnországban, ahol börtönbe lehet juttatni valakit egy bibliai idézet miatt. Csakhogy nálunk még jelenleg hiába próbálkozik a teológusnő, mert törvényeink, az Alaptörvény védi a keresztény értékeket. Ha azonban az ellenzék kerülne hatalomra, ígéretük szerint, azonnal eltörölnék az Alaptörvény rendelkezéseit, erre fenekednek már hónapok óta. Ma még biztonságban vagyunk, de ha nem vigyázunk és hagyjuk a baloldali, liberális erőket hatalomba jutni, végünk. És ezzel vége Európának is, mert jelenleg mi tartjuk a frontot, ahol még szólásszabadság van, ahol még nem lehet börtönbe küldeni egy bibliai idézet miatt senkit.

Látjuk a világban az elrettentő példákat, ahol már sem Amerikában, sem Európában nincs szólásszabadság, a keresztény értékeket üldözik. Nemrég röppent fel a híre annak az amerikai fényképésznek, aki nem ment el fényképezni egy homoszexuális esküvőre. Ultimátumot kapott, vagy fizet milliárdos összeget és elveszik az engedélyét, vagy elmegy őket fényképezni. Itt már alapvető szabadságjogok sérülnek a liberális diktatúra által.

Korábbi hír volt a cukrász esete, aki keresztény hitére való hivatkozással, nem készített tortát egy homoszexuális párnak. Ő is súlyos retorziókra számíthat. Angliában egy ápolónőt fenyegettek meg, ha nem veszi ki, nyakából a keresztet elbocsátják munkahelyéről. Hol van a vallásszabadság? Híres liberális vívmány volt a szólás és vallásszabadság, de mindez mára eltűnt. Ez a liberalizmus már nem az a liberalizmus, átment elfajult, végletes formájába. Ugyanez történt a nemi kisebbségek ügyének területén. Kezdetben volt adjunk egyenlő jogokat, ne szenvedjen senki üldözést, mert egy szexuális kisebbséghez tartozik, jelesül ha homoszexuális. Ezzel mindenki egyetérthet ma is, ne üldözzenek senkit ezért, ahogy például az arab országokban a mai napig teszik, még halálbüntetés is jár érte. Csakhogy ez itt nem állt meg. 2000 -ben azt írta Fukuyama amerikai filozófus, már azt várják, hogy tapsoljunk nekik. Ma ezt már nem merné leírni, mert elvihetné a rendőrség, és mert léptünk egy szintet. Ma propaganda folyik, népszerűsítés. Hazánkban is megjelent egy hirdetés „Légy homoszexuális..”mindez a kisebbségek elfogadása jegyében.

De sajátjaikat sem kímélik, a kereszténynek nem nevezhető J.K. Rowling írónő újabban a liberális diktatúra támadásának van kitéve. Csupán helytelenítette, hogy elbocsátanak egy nőt a munkahelyéről, mert azt állítja, hogy nem lehet nemet váltani. Nem lehet kétségünk, hogy hamarosan nálunk sem lehetne ilyet mondani, ha a balliberális ellenzék kerülne hatalomra. Még véd bennünket az Alkotmány.

Meddig tudjuk tartani magunkat, védett társadalmunkat, ebben a liberális diktatúrában, mely elhatalmasodott a világon?

A kapitány elintézte

A kapitány elintézte
– Hirtelen a háromszorosára emelkedett a baloldal népszavazási aláírásainak száma

Csaknem két hónapig még csak megközelíteni sem volt képes a baloldal a népszavazásukhoz szükséges kétszázezer aláírást, a napokban pedig a hideg téli időjárás miatt el is kezdték felszámolni a standjaikat, csütörtökre azonban megtörtént a csoda, sőt, maga a C.S.O.D.A. A kapitány maga jelentette be, hogy a még hibádzó mennyiség bő hatszorosa, több mint háromszázezer szignó esett be valahonnan, ezzel megvan a négyszázhetvenezer (!) aláírás. Ha ez valamilyen okból igaz is lenne, az ellenzék akkor is elbukta, hogy népszavazásukat az országgyűlési választással egy időben írják ki az illetékesek, a határidőből ugyanis már kifutottak. A kapitány nem tud Gelgővel tartani a pénteki leadásra, de lélekben vele lesz – ígérte harcostársának a kapitány. Még csak január derekán járunk, de már megvan az idei esztendő legordasabb politikai kamuja, ugyanakkor ne kényelmesedjünk el, ugyanis ezek ugyanígy fognak bármit behazudni áprilisig, a voksolás napján és majd azután is!

Csütörtöki Facebook-bejegyzésében jelentette be Márki-Zay Péter, hogy négyszázhetvenezer aláírást gyűjtöttek össze a Fudan Egyetem magyarországi elgáncsolására és az álláskeresési járadékra vonatkozó népszavazási kezdeményezésükhöz. A kapitány ehhez egy kis színjátékot is kreált, amiből a gyanútlan hírfogyasztó azt a következtetést vonhatta le, hogy a kapitány elsőként Karácsony Gergelyt hívta fel az örömhírrel. A személyes, bizalmas közlés csatornájául a Facebookot választotta, attól nyilván még intimebb a kis titkuk. A kapitány azt nem részletezte, hogy mégis, hogy a búbánatba’ esett be hozzájuk több mint háromszázezer aláírás azok után, hogy csaknem két hónapnyi kínlódással sem tudták még csak megközelíteni sem a kétszázezres limitet, sőt, az első vonalban lévő baloldali politikusok látták be sorra nyilvánosan, hogy a kezdeményezésük bizony nem érdekli az emberek többségét.

Egy hete még a saját bevallása szerint is legfeljebb százhetvenezer aláírásnál tartott a baloldal, majd jött a beletörődés, és lám, eljött a csoda is: a teljes érdektelenség befújt még valahonnan háromszázezer szignót. Karácsonyék pénteken reggel adják le azokat, a kapitány nem tud ott lenni, mivel megfertőződött a koronavírussal, ezért karanténban van. Az ívek vizsgálatára/hitelesítésére hatvan napja van a Nemzeti Választási Irodának, és a köztársasági elnöknek is van ideje mérlegelni a népszavazás kiírását. A szabály szerint a kiírás és a szavazás között legalább ötven napnak kell eltelnie, így még a legnagyobb jóindulattal sem eshet egybe a baloldal népszavazása az országgyűlési választással. A kormánypártok által kezdeményezett, a gyermekvédelemről szóló népszavazás viszont egybeesik, arról április 3-án szavazhatunk. Még amennyiben meg is lesz hivatalosan a baloldali komédiához szükséges mennyiségű aláírás, azt a legkorábban a nyáron véleményezhetnék az erre fogékonyak. Emlékeztetőül: a Fidesz 2018-ban három nap alatt gyűjtött össze háromszázezer aláírást.

Forrás: Facebook/PS; 

https://pestisracok.hu/a-kapitany-elintezte-hirtelen-a-haromszorosara-emelkedett-a-baloldal-nepszavazasi-alairasainak-szama/

 

Szépirodalmi és tudományos pályázat

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elindította a Kopp Mária Évet.

Ebből az alkalmából a KINCS szépirodalmi és tudományos pályázatot hirdet „Közös KINCSeink – család, közösség, lelki egészség” címmel.

Pályázni szépirodalmi vagy tudományos alkotással lehet, amelyeknek tartalmilag kapcsolódniuk kell Prof. Dr. Kopp Mária és Skrabski Árpád A boldogságkeresés útjai és útvesztői (Budapest, KINCS, 2021) című könyvéhez, vagy a magyarok lelki állapotát vizsgáló Hungarostudy kutatások (Kapocs 2022/1) témaköreihez.

Beadási határidő: 2022. április 3. (Kopp Mária professzor asszony halálának 10. évfordulója).

Eredményhirdetés: 2022. július 11. (Népesedési Világnap).

Díjazás (pályázati keretösszeg): 3 000 000 Ft.

A pályázattal kapcsolatos további részletek az alábbi felületen elérhetők: www.koppmariaintezet.hu/hu/kmpalyazat.

A KINCS Facebook oldaláról megosztható poszt linkje: www.facebook.com/koppmariaintezet/posts/223710053284514.

üdvözlettel:

Szervezési, Koordinációs és Kommunikációs Iroda

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

[email protected]

www.facebook.com/koppmariaintezet

www.koppmariaintezet.hu