Petíció Cecilia Vikström a Petíciós Bizottság elnöke részére

Megkaptuk a választ a levélre.

A nyílt levél itt olvasható:

European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

Cecilia Vikström
A Petíciós Bizottság elnöke részére

Tárgy: Petíció parlamenti vizsgálóbizottság felállításáért és egy állandó monitoring-rendszer létrehozásáért a kettős minőségű élelmiszerek ügyében

Tisztelt Elnök Asszony!

Alulírott Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, mint Magyarországon bejegyzett önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet az alábbi petíciós kérelemmel fordulunk az Európai Parlament Petíciós Bizottságához.

Kérelmünk előzménye, hogy Szlovákiában a közelmúltban nyilvánosságra hozták azoknak a laboratóriumi teszteknek az eredményeit, amelyekben a nemzetközi üzletláncok Szlovákiában, illetve Ausztriában forgalmazott azonos élelmiszertermékeiket elemezték és hasonlították össze. A több mint kéttucatnyi termék minősége Ausztriában magasabb és jobb volt, mint Szlovákiában, ami elsősorban az üdítőkre, a hústermékekre, a teákra vagy a fűszerekre vonatkozik. A botrány nyomán rendkívüli kormányfői csúcstalálkozón foglalkozott a témával a négy visegrádi ország – Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország – vezetése, valamint Szlovákia és Magyarország az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának 2017. március 6-ai ülésén közös előterjesztésben kéri az élelmiszerek Európai Unión belüli kettős minőségének megtárgyalását, egyben felszólítva az Európai Bizottságot az ilyen jelenségek visszaszorításához szükséges jogi eszközök kialakítására. Az ügyben már Romániában is vizsgálatot rendeltek el.

Ehhez kapcsolódik, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 2014 végén 24, Ausztriában, illetve Magyarországon is kapható élelmiszert vásárolt és vizsgált meg érzékszervileg, laboratóriumban összetételét tekintve, amelyek között voltak olyan élelmiszerek, amelyek élelmiszerbiztonsági szempontból ugyan megfeleltek, de más volt az összetételük, illetve ilyen tekintetben a minőségük rosszabb volt Magyarországon, mint ha ugyanazt a terméket valaki Ausztriában vásárolta volna.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 289. cikkének szellemében az Európai Bizottság feladata, hogy a probléma orvoslására uniós szinten a szükséges jogi hátteret megteremtse: a rendes jogalkotási eljárásban ugyanis a Bizottság javaslata alapján fogad el közösen rendeleteket, irányelveket vagy határozatokat az Európai Parlament és a Tanács. Ezért az ügyben hátrányosan érintett országok – mint már utaltunk rá – felhívják a Juncker elnök úr vezette Bizottság figyelmét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a jelenleg hiányzó jogi szabályozás kialakítása érdekében. Itt az élelmiszerek eltérő minősége kapcsán érdemes felhívni a figyelmet a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos aspektusra is: az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002/EK rendelet is a prioritások között említi „bizonyos fogyasztói csoportok, például a gyermekek” meghatározott érzékenységeit, vagyis a szükséges minőségi követelményekhez fűződő jogát.

Elfogadhatatlan, hogy egyes élelmiszergyártók másodrendű polgárokként kezeljék az Európai Unió keleti tagországaiban élő embereket, és hogy ennek megfelelően kettős, vagy gyengébb minőségű élelmiszereket állítsanak elő és forgalmazzanak, és különösen elfogadhatatlan, hogy mindezt a közösség és intézményei következmények nélkül elnézzék – ahelyett, hogy megalkotnák azokat a jogszabályokat, amelyek számon kérhetővé teszik a minőségrontást. Itt a cselekvés ideje!

Fentiek tekintetében arra kérjük az Európai Parlamentet, az Európai Unió területén gyártott és forgalmazott kettős minőségű élelmiszerek ügyében haladéktalanul vizsgálóbizottságot állítson fel, amely alaposan megvizsgálja és megvitatja a kérdést, és kérjük egy állandó monitoring-rendszer létrehozását is, amely alkalmas lehet a hasonló visszaélések kiszűrésére, a prevención túl az ilyen fajta kereskedelmi gyakorlat megfékezésére.

Hisszük, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága, mint az Európai Unió közvetlen demokráciát kifejezni hivatott, legfőbb jogalkotó intézményének felelős testülete kedvezően bírálja el petíciónkat.

Budapest, 2017. március 3.

Tisztelettel

Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány képviseletében
Csizmadia László
kuratóriumi elnök

Köszönjük!

Tisztelt Barátaink!

Örömmel közöljük, hogy az atyhai templom újjáépítése érdekében szervezett jótékonysági estünk a Vigadóban nagy sikerrel zárult.

Köszönjük aktivistáinknak, szellemi honvédőinknek, hogy egyéni felajánlásukkal több mint 6 millió forinttal járultak hozzá a templom újbóli felépítéséhez. A Magyar Kormány, a Fővárosi Önkormányzat és több neves politikus adományai lehetővé tették az újjáépítés teljes költségének, több mint 100 millió forintnak a megteremtését.

Az esten felszólalt fővédnökként Tarlós István, Budapest főpolgármestere, és levelet küldött Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, amit alábbiakban közlünk:

Adorján Imre, Atyha plébánosának köszöntő levele:

Simó Márton összefoglalója, aki az Atyhai Egyházközösséget képviselte a jótékonysági ünnepségen:

Jó volt érezni a határtalan szeretetet és együttérzést a Vigadóban

 

 

 

 

 

 

Nyílt levél

Lengyel barátainkkal közös egyetértésben tudjuk, hogy a politikában a megkerülhetetlen józan döntések elválnak az érzelmektől. A magyar civil társadalom CÖF-CÖKA által képviselt része az Uniónak írt levelében már jelezte, hogy Donald Tusk, Lengyelország volt miniszterelnöke, a most ellenzékben lévő PO elnöke, nem teheti meg, hogy beavatkozzon Lengyelország belügyeibe.

A lengyel nép a jogállamiság és a demokrácia mindenkori, elsőszámú letéteményese. Így, ha itt lesz az ideje, dönt arról, hogy melyik pártnak adja bizalmát és kiknek a kezébe teszi le jövőjét.

Donald Tusk megválasztása az Európa Tanács elnökévé kétségtelenül előnyt biztosíthat a PO és személye számára az elkövetkező időkben, főleg a következő országgyűlési választások kapcsán. E kényes helyzet csak úgy oldható meg, hogy ha az Európai Tanács közössége maga ellenőrzi, hogy Donald Tusk az EU szabályainak megfelelően biztosítja semlegességét, és elkerül minden olyan döntést, amely részrehajló beavatkozást feltételezhet.

Megértjük a lengyel civilek aggódását, miközben biztosítjuk őket arról, hogy minden jogos tiltakozásuk alkalmával támogatjuk őket.

Lengyel barátaink, mint mindig, számíthatnak együttműködésünkre. Államfőink hagyományos találkozása a lengyel-magyar barátság napján, március 24-én világosan tükrözi népeink szoros együttműködésre támaszkodó akaratát.

CÖF-CÖKA vezetősége

Meghívó

MEGHÍVÓ

 A budaörsi Polgári Kaszinó szervezői, – a helyi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének támogatásával,- tisztelettel és szeretettel meghívják Önt, kedves családját és barátait a

BUDAÖRSI POLGÁRI KASZINÓ

  1. évi második rendezvényére.

Meghívott előadónk:

KISZELLY  ZOLTÁN

Politológus, média személyiség, Németország szakértő.

Előadásának címe:

Az elmúlt év változásai az EUban és Hazánk megítélésében.

 Időpont: 2017. március 17, Péntek, 18.00 óra

 Színhely: ADLER KÁVÉHÁZ

2040 Budaörs, Budapesti út 2.

 Mindenkit szeretettel várunk!

Helybiztosítás a <[email protected]>-n ,

és a  <[email protected]>-n.

Meghívó – március 15.

Tisztelt Szellemi Honvédők!
Kedves Barátaink!

Mint minden évben, örömmel jelenthetjük, hogy lengyel barátaink március 15-i nemzeti ünnepünkre ismét eljönnek.
Részt vesznek a Múzeum kertben rendezendő állami ünnepségen, majd a CÖF-CÖKA és a Gazeta Polska szervezésében a Bem téri ünnepi megemlékezésen.

Előre láthatólag 250-300 lengyel barátunk lesz jelen március 15-én. Fontosnak tartjuk, hogy legalább ennyien szellemi honvédőink is eljöjjenek a Bem térre, hogy együtt emlékezhessünk és erősíthessük a lengyel-magyar barátságot, amely 1848-ban is példásan működött.

Kérjük, aki rendelkezik magyar és/vagy CÖF zászlóval, feltétlenül hozza magával!

A Bem téri események programját csatoljuk.

CÖF-CÖKA vezetősége

Meghívó

Kedves Barátunk!

A XXI. Század Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány tisztelettel  meghívja Önt az Eötvös József nevét viselő közös rendezvénysorozatuk soron következő előadására.

Időpont:
2017. március 13. (hétfő) 18 óra

Helyszín:
Várkert Bazár

 További részleteket a mellékelt meghívóban talál.

A részvételi szándékát legyen kedves regisztrálni a [email protected],

vagy a +36-1-374-2602 számú telefonszámon.

Örömünkre szolgálna, ha elfogadná meghívásunkat!

 Üdvözlettel: