Pecsétre pecsét

Az ország házában Orbán Viktor negyedszer is esküt tett, majd megtartotta miniszterelnöki programbeszédét. Tizenötmillió magyar polgárnak üzente, hogy a jogállamiság szabályainak teljesítése mellett nem feledkezik meg az erkölcs primátusáról. A miniszterelnök hitet tett a népfelség mellett. Jelezte, hogy a polgári többség akarata számára szent és sérthetetlen.

Érezhetővé vált, hogy minőségi ugrás várható a kormányzásban. Az előző nyolc év gyakorlatához képest tovább erősödhet a kormány és az aktív polgárság együttműködése. Az emberek sorskérdéseik eldöntése előtt számíthatnak a népszavazás vagy a nemzeti konzultációk megtartására.

Nyílt társadalom helyett nyílt kormányzás következik. A közös eredmények mellett a magyar nép akarata kifeszített védőhálót biztosít a belső és külső ellenzék hazát eláruló vagy nemzetfelszámoló műveleteivel szemben. A megfiatalított kormány tekintélyét növeli a Fidesz–KDNP-pártszövetség harmadik kétharmados győzelme. Ez a siker vitathatatlan, mert a jogállamiság és a demokrácia keretében jött létre.

A pártpluralizmus szerint az érdekeltek egyenesen meghúzott startvonal mögött sorakozhattak. A választáson indulóknak azonos lehetőségük volt a kormányzáshoz szükséges többség megszerzésére. Előre megnevezett miniszterelnök-jelöltjeik megmutathatták felkészültségüket. A célba érés sorrendjét a megszerzett szavazatok száma döntötte el.

A szavazatszámlálás tisztaságát még az ellenzék oldalán álló nemzetközi intézmények is elfogadták. Az ellenzéki pártoknak harmadszor is szembe kellett nézniük a nép akaratával. Ezt aláhúzza, hogy vannak olyan polgáraink, akik távol maradtak az országgyűlési választásoktól, de ők azok, akik pártállás nélkül a többségi döntésben hisznek. Bölcsességüket arra alapozták, hogy az emberek elsősorban sorsuk alakulását elemezve választanak. Az eredmények láttán most ők is boldogan utaznak a győztesek oldalán felkínált oldalkocsiban.

Sok országban Európa polgárai hiába várják kormányuk kérdését a sorsukat legjobban befolyásoló illegális bevándorlásról. Úgy tűnik, bár tisztességtelen, de könnyebb a fejük fölött dönteni. Az egymást követő, kötelezően megtartott parlamenti választások eredményei a leváltástól reszkető kormányokat visszatartják a valóssággal való szembenézéstől.

Az idő múlását azonban nem lehet megállítani. A kötelező kvótát, a nyílt társadalmat és az illegális bevándorlást támogató országvezetőknek előbb-utóbb kézhez kell venniük a polgárságuk által kiállított bizonyítványban foglalt elégtelen osztályzatot. A 2019-es európai parlamenti választásokon családok milliói mondanak majd nemet a mostani brüsszeli bürokráciára.

Minél erősebben fokozódik az iszlám újkori honfoglalása, annál inkább válik fontossá a zsidó–keresztény kultúra és civilizáció európai stabilitásának visszaállítása. Az unió nemzetei képesek közösen megvédeni a kontinens határait. Ragaszkodva az alapító atyák intelmeihez, a szuverén nemzetek szövetségi erejével megteremthetjük az idegen befolyástól mentes, politikailag független, gazdaságilag erős Európát.

Házunk, hazánk táján is érdemes a történelem által igazolt tapasztalatokat megfogadni. Például azt a tanulságot, hogy a polgárság többségi akaratával nem érdemes szembeszállni. Viszont ildomos azt szolgálni. A pusztán ideológiai alapokra helyezett ígéretek, nézetek ma már múzeu­mi relikviáknak minősülnek. A hazájuk sorsában és az önmaguk boldogulásában bízó embereket nem lehet becsapni. Példaként szolgál a Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormány dicstelen bukása. Ők azok, akik visszaéltek az emberek bizalmával, elherdálták a rájuk bízott nemzeti vagyont. Az elődeik eszmeiségéhez hű, mai mutánspártok eleve bukásra vannak ítélve.

A Jobbik vezetése zsákutcába kalauzolta a pártot. A néppártosodási álmuk elkésett, hiszen a politikai palettán ez a hely több mint húsz éve foglalt. Nem tudják eldönteni, hogy balra- vagy jobbraát. Erős, elfogadott jobboldali szövetséges nélkül a 2022-es választásokon a kormányzás közelébe sem juthatnak.

A 2009 óta jelentős civil közösséget képviselő CÖF–CÖKA üzenete az új kormány megalakulása után sem változik: „Semmit rólunk, nélkülünk!”.

Szerző: Csizmadia László a CÖF-CÖKA elnöke

Forrás: https://magyaridok.hu/velemeny/pecsetre-pecset-3095221/

 

Közlemény

Néhány internetes portál tudatosan igyekszik félrevezetni békés polgárságunkat. Valótlan állításokkal azt sugallják, hogy a CÖF ellentüntetést kezdeményez a mai napon szervezett ellenzéki megmozdulásokkal szemben.

A CÖF vezetősége ilyen jellegű közleményt nem adott ki. Ugyanakkor utalunk arra, hogy tisztelettel és méltósággal várjuk az országgyűlés megalakulását, amire a tüntetést szervezők figyelmét is szeretnénk felhívni.

Jelezzük, hogy a rendőrség felé a hamis információk megjelentetése kapcsán feljelentést tettünk.

CÖF-CÖKA vezetősége

Méregbe mártott LIBE-jelentés

Az a fő kérdés, hogy pénzért mindent meg lehet-e venni. Soros György azokat az embereket állítja csatasorba, akiknek a válasza igen.

A kétezer éves keresztény civilizáció azonban olyan építmény, amely nem piaci áru, hanem mélyen gyökerező európai társadalmi valóság. Vannak eltévedt vállalkozók, akik az őslakosság hitét és közösségi összetartozását támadják. Interpretációjukban elképesztő értelmezések jelennek meg a klasszikus demokrácia és jogállamiság fogalmáról. Érdekeik szerint az EU alapítóinak kőbe vésett dogmáit a történelem meghamisításának eszközeivel próbálják átírni, újraértelmezni. Dühödt támadásaik Európa népeinek egyre erősödő ellenállását váltják ki.

A totális globalizáció, a nyílt társadalom és az egyközpontú politikai és gazdasági hatalomgyakorlás nem véghez vihető, bár eltökélt ábránd. Soros György vezérletével irányított NGO-k szervezkedése a nemzetek nyílt felszámolásának kísérlete.

Döbbenetes, hogy éppen az Európai Unió intézményi rendszerét sikerült a pénz szülte vírussal megfertőzni. A mandátumuk lejártától rettegő képviselők érzékelik a számukra előnytelen politikai erőtér változását. Még a 2019-es EP-választás előtt próbálják szilárd alapokra helyezni nemzeteket pusztító akaratukat.
Kétszázhuszonhat migráns- és Soros-barát EP-képviselő próbálkozik döntő rohamot intézni Európa népeinek őshonos többsége ellen. Az egyre gyengülő, hazájukban támogatás híján létszámukban is fogyó szocliberális pártok utolsó mentsvára Brüsszel, ahol a 2015 előtti politikai erőtér beásta magát, azonban orvlövészei már csak ideig-óráig szedhetik áldozataikat. A megbukott ultraliberális ideológiát a népeket lenéző módszerekkel már nem lehet életben, sem hatalomban tartani.

A visegrádi országok vészharangjai már megszólaltak. Több nyugati ország polgárai (olaszok, osztrákok, dánok, svédek, németek) mozgolódnak, és visszautasítják Brüsszel bevándorláspárti elképzeléseit. Az illegálisan érkező migráns munkaerő csekély mértékben integrálható, nem eredményezi az előre megígért gazdasági sikereket. Az emberek tudják, hogy a kötelező kvótarendszernek nincs hozama, sőt mi több, az uniós országok adófizetői félelemmel is fizetnek a kezelhetetlen jelenségért. Kialakulnak a párhuzamos társadalmak, a városokban, országrészekben egyre több a no-go zóna, bezárásra ítéltetnek a templomok, miközben sorra nőnek ki a földből mecsetek.

Az Európai Unió civiljeinek hangja nem ér el Brüsszelig. Egyes hatalmukat féltő kormányok nem merik a saját népük véleményét kikérni, sorskérdéseiket felhatalmazás nélkül intézik.

A CÖF-CÖKA szerint a hatalommániás, demokráciát és a nemzetek jogállamiságát politikai célzattal támadó brüsszeli adminisztráció vesszőfutásának véget kell vetni. A népek többségi akarata szent és sérthetetlen. A megbukott megélhetési politikusok nem vezethetik orruknál fogva kontinensünk polgárait.

A LIBE Bizottság és követői nem készíthetnek, esetlegesen fizetős megrendelésre, uniós államokat támadó jelentéseket. Ki kellene vizsgálni, hogy a bizottságokban működő képviselők lobbizási lehetőségeinek hol van a határuk. Nem lenne ördögtől való az európai parlamenti képviselők vagyonosodásának vizsgálata sem. Feltételezhető, hogy az ötszázmilliós Európa polgáraira ez megnyugtatóan hatna.

A Judith Sargentini vezényletével elkészített, Magyarországról szóló LIBE-jelentés téves állítások sokaságát tartalmazza. Jogi tartalma értékelhetetlen, sokkal inkább politikai pamflet. Ezért a CÖF-CÖKA hivatali visszássággal kapcsolatos panaszbeadványt nyújtott be az európai ombudsman hivatalához.

Csizmadia László

Forrás: http://magyarhirlap.hu/cikk/117583/Meregbe_martott_LIBEjelentes

 

Közlemény

Hivatali visszássággal kapcsolatos panaszbeadvány az Európai Ombudsman hivatalához

Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottsága a magyarországi helyzetről (az Európai Parlament 2017. május 17-i állásfoglalása alapján) készülő jelentés eljárásában megsértette az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkét. A Szerződések szellemiségével összeférhetetlen módon előkészített és biztosított vitában – a többi közt – sérült a demokrácia és az egyenlőség tiszteletben tartásának elve, a pluralizmus, a tolerancia és az igazságosság értékei, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága.

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke szerint az Unió működése az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul. Ilyen közös értékeink – a többi közt – a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, valamint a szolidaritás. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, ebbe beleértve a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének (külső beavatkozás nélküli) szabadságát. A véleménynyilvánítás alapvető közéleti jog, mint ahogy a Charta 11. cikke szerint a tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét is tiszteletben kell tartani.

Az Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottság az eljárás módjával megsértette a demokrácia, az egyenlőség, a pluralizmus, a tolerancia és az igazságosság követelményeit, mivel a magyarországi helyzetről (az EP 2017. május 17-i állásfoglalása alapján) készülő jelentés tervezetének összeállításához nem méltányos módon, túlnyomó többségben a magyar kormány álláspontjával szembenálló szakértőket vontak be, a témához kapcsolódó 2018. április 12-i és április 26-i bizottsági ülésen túlnyomóan a kormányt bírálók mondhattak véleményt. Ezzel sérült a véleménynyilvánítás szabadsága, amelynek egyik kirívó esete április 26-án az volt, amikor az éppen beszélő Szijjártó Péter magyar külügyminisztertől – indokolatlan módon – egy időre megvonták a szólás jogát. Sérült a tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége is: az egyenlő feltételek biztosítása nélküli, manipulált vita alkalmas lehetett a magyar és európai közvélemény félrevezetésére.

CÖF-CÖKA vezetősége

 

MEGHÍVÓ- PROTESTÁNS TAVASZ 2018

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a tavaszi eseménysor hátralévő rendezvényeit is.

A BUDAPEST NÉMETAJKÚ EVANGÉLIKUS-REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PROTESTÁNS FÓRUMÁNAK PROGRAM-SOROZATA A HOLD UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
2018. március 25. – 2018. május 27.