Kormányzati hibridhajtás

Válasszunk egyszerűbb utat, tekintsük Afrikát és a Közel-Keletet beruházási területnek, gazdaságukat közös erővel lendítsük fel, tartsuk ott az embereket szülőföldjükön.

A migránsválság mutatja, hogy új korszak kezdődött a világ sorsának irányításában és kezelésében. Az emberekben egyre jobban tudatosul, hogy életüket maguk is alakíthatják fellépéseikkel, érdekeik szerint befolyásolhatják. Természetesen a történelmi múlt, a geopolitikai és gazdasági tényezők más-más lehetőségeket hívnak elő a polgárok, civilek számára.

Világossá vált azonban, hogy az országok, régiók és a kontinensek érdekérvényesítése a politika és a civil társadalom egymásra hatásának eredménye. A politika mezején különböző álláspontú pártok vívnak öldöklő csatát a hatalom birtoklásáért, míg a civilek, legalábbis jogállamban és demokráciában, egyenként döntenek a számukra jobb és biztonságosabb jövőt ígérő válaszható pártok javára.

Egyes pártok, amellett hogy lejáratott, kopott eszmeiségüket életben tarthassák, tudatosan félreértelmezik a szolidaritás kötelezettségét és elvesztett népszerűségük visszaszerzése érdekében így manipulálják az embereket. Példaként hozhatjuk fel a németek Wilkommenskulturját, az osztrákok szárnyas kapuját, vagy most a spanyolok kikötőnyitásait az illegális honfoglalók előtt.

Az adófizető európaiak erőfeszítéseiből az elkövetkező választásokra vesznek szavazatokat. Az őslakos népekkel fizettetik meg későbbi elnyomóik honfoglalásához szükséges életvitelét, amivel Európa kígyót melenget a mellkasán. A nemzetekben gondolkodók, az eltorzult szolidaritásfelfogást elutasítják. Azt követelik, hogy válasszunk észszerűbb utat. Tekintsük Afrikát és a Közel-Keletet beruházási területnek, gazdaságukat közös erővel lendítsük fel, tartsuk ott az embereket szülőföldjükön.

A klasszikus gyarmatosítás ideje lejárt, Európa biztonságáért azonban szükség van közös gazdasági érdekeltségek alapítására, a keletkező nyereség önzetlen megosztására. Valljuk be, hogy a nullszaldós eredmény is javunkat szolgálhatja.

Felvilágosítási munkákkal, a népességi szaporulat visszafogásával érthetővé kell tenni, hogy az élet fenntarthatóságához elengedhetetlenül szükséges az egészségügyi és szociális előírások betartása. Sőt, e tekintetben a törvényi szigor sem mellőzhető.

Ne kerteljünk, tegyük világossá: Európa határa szent és sérthetetlen. Ez a keresztény civilizáció védelmének alaptétele. Tatár és török veszedelem után az illegálisan ránk törők bejutásához nem sugallhatunk reményt. Az EU nemzeti hadseregei és a NATO szövetség erejének gyors növelése, visszatartó erőként, évszázadokra adhat biztosítékot a kölcsönös, békés együttműködéshez.

Európa zsidó–keresztény civilizációját mindenkori népei alakították. Ehhez hozzátartozott, hogy az emberek mindig megválasztották a bizalmukra érdemes vezetőiket. Hosszú távon igazolható, hogy a népek tengerén a polgárok érdekeit félresöprő kalózkodók előbb-utóbb hajótörést szenvedtek.

Demokráciában, jogállami körülmények között a hatalom birtoklása mindig átmeneti, azt a választók megvonhatják, vagy prolongálhatják. A voksolók érzékenysége egyre jobban növekszik, ha családjaikat, otthonaikat, országukat veszély fenyegeti. Természetes felfogás, miszerint az anyagi jólétet megelőzi a biztonságos, nyugodt élet.

Több európai ország vezetőjének a kettő közüli választás ma még dilemmát jelent. Politikai megoldásaikon csúsznak el, mert nem érzékelik, hogy létezik háttérkormányzás, amelynek alapja a civilitika. A huszonegyedik század paradigmaváltozásának vulkáni központja a népek azon felismerése, hogy az országgyűlési választások után sem mondhatnak le a bizalmukat élvező képviselőkkel folytatott együttműködésről. A 2019-es EP-választásoknak ilyen szellemben kell megvalósulniuk. Nem ördögtől való, hogy a nép megválasztottjait konstruktívan segítse és, ha jogos, kritizálja. Egyre több kormány fedezi fel létének forrását, a civil társadalommal történő szimbiózis jelentőségét.

Az Orbán-kormány az elsők között felismerte, hogy hosszú távon a civilekkel történő együttműködés az ország szuverenitásának, identitásának alapja, gazdasági fejlődésének pedig elválaszthatatlan része.

A CÖF–CÖKA minden erejével küzd Európa és a nemzetek kormányzásának innovatív megújulásáért, ahol a hibrid meghajtás, azaz a kormány és a civilek előrevivő motorja egy térben és a hatékonyság szellemében dolgozik.

Szerző: Csizmadia László
             CÖF-CÖKA elnök

Forrás: Magyar Hírlap: http://magyarhirlap.hu/cikk/123677/Kormanyzati_hibridhajtas

 

Közlemény

A mai napon New Yorkban tárgyalnak az ENSZ-ben arról a migrációs csomagról, amely a Soros-tervvel összhangban alapvető emberi joggá kívánja tenni a migrációt, Európából kevert nemzetiségű kontinenst, az EU országaiból pedig bevándorlóországokat kíván létrehozni.

Az ENSZ migrációs tervezete rendkívül veszélyes, mert az embercsempészekkel együttműködő álcivil nem kormányzati szereplőknek (NGO-k) alapvető szerepet szánnak, és a migráció esetében is csökkentenék tagállami-nemzeti befolyást. A globális migrációs kompaktnak már a címe is árulkodó („a biztonságos, rendezett és rendszeres migráció érdekében”), vagyis rendszeressé és akadálymentessé szeretnék tenni a korlát nélküli bevándorlási folyamatokat elsősorban az Európai unió vonatkozásában.

Tavaly november 15–17. között, lengyel barátainkkal együtt nemzetközi civil konferenciát tartottunk Budapesten, amelyen Európa jövőjéről és a civil társadalom alapjairól esett szó. A konferencia végén abbéli reményünket fejeztük ki, hogy 2018-ban megszülethet az Európai Civil Együttműködés Tanács (EUCET), amely teljes képet nyújthat a polgároknak az európai döntéshozatali folyamatokról. Reményeink szerint az európai és így a magyar emberek az EUCET intézményének segítségével hatékonyabban részt tudnak venni az Unió döntéshozatali folyamataiban.

Jelenleg ennek az előkészítési folyamatai zajlanak Dr. Gaudi-Nagy Tamás, Dr. Zétényi Zsolt, Dr. Völgyesi Miklós tekintélyes jogászok és a CÖF-CÖKA vezetésének, így Dr. Csizmadia Lászlónak és Dr. Ifj. Lomnici Zoltánnak közreműködésével.

Bízunk abban, hogy az ENSZ Európa jövője szempontjából rendkívül káros migrációs tervei kudarcba fulladnak és e tekintetben szervezetünk és tagjaink teljes mellszélességgel kiállnak a magyar kormány és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter erőfeszítései és politikája mellett.

CÖF-CÖKA vezetősége

Gólpassz előtt az uniós népek összjátéka

Első lelkesedésünkben úgy éreztük, hogy Magyarország „aranygólt” rúgott a brüsszeli miniszterelnöki csúcson. Megszenvedtük, és kormányunk is megdolgozott a migránspolitika fordulatáért. A politikusi „sztárokkal” teletűzdelt, az illegális bevándorlást támogató, sőt szervező ellenfeleink hátrébb léptek. A V4-ek és a hozzájuk csatlakozók csapatmunkája végre komoly sikert aratott. A brüsszeli adminisztrációt elérte a paradigmaváltás számukra hűvös szele.

Azonban még most sem érzik, hogy vihar közeledik, hogy nem packázhatnak tovább. Európa népeit nem tekinthetik a csicskásaiknak. Ha mégis így hiszik, jön a forgószél, az össznépi elégedetlenség. Ez a természetes erő kisöpri az áporodott levegőt az EU intézményrendszeréből. Megszünteti az ultraliberális tébolyt, amely az egyéni szabadságjogokat a közösség és a többség szabadságvédelmi jogosultsága elé helyezi.

Az unióban acélosodnak az olyan politikai vezetők, akik küldetésükkel népük bizalmát tiszteletben tartva szolgálnak. Kötelességük a pénzhatalmasságok által szervezett bűnügyekkel átszőtt népvándorlás megállítása.

Az unió alapítóinak tézisei meghatározzák, miként kell megvédeni kontinensünk szuverenitását. Sziklaszilárd döntések hozhatók a szubszidiaritás betartásával. Nehéz történelmi pillanatokban közvetlenül a néphez kell fordulni. Az a kormány, kormánypárt vagy pártszövetség lehet stabil, amelyik mögött ott áll az emberek többsége. A népek feletti öncélú politikai ármánykodás akkor is megbukik, ha hajtóereje a mammon.

Nyugat-Európa népei több mint hetven éve békés körülmények között, jólétben élhettek. Keresztény civilizációjuk jó ideig vallotta az erkölcs primátusát és alakította a jogalkotást. Megteremtődtek a rend és a rendszer feltételei, biztos talajon állt a demokrácia és a jogállamiság. A brüsszeli adminisztráció azonban széttöri ezeket a vívmányokat.

Nem véletlen, hogy keleti irányból megerősödött a közösségi szabadságot védő V4-ek szövetsége. Ők azok, akik bőrükön érzik a gyarmatosítás bűneit és foggal-körömmel ragaszkodnak nehezen megszerzett alkotmányos identitásukhoz. 1991-re sikerült hazaküldeni a szovjet megszálló csapatokat, most pedig az illegálisan érkező tömegeket, a megszállókat kell feltartani.

Idegen civilizáció támad Európára, fő céljuk a honfoglalás. A visszatérés szándéka nélkül érkező, félrevezetett embereknek embercsempészek és NGO-k árulnak méregdrága utazást az ígéret földjére. A Közel-Keletről és Afrikából illegálisan özönlő emberek bekebelezik Európát, és néhány évtizeden belül kisebbségi sorsra juttatják az európai embert.

Új harci szisztémának és cselvetésnek vagyunk tanúi és végül elszenvedői. Gombamódra szaporodnak a no-go zónák, az iszlám méregcseppjei. Győzelemre programozott eszmeiségük a modern technika eszközeivel könnyedén egyesítheti a még szétszórt erőket. Rövid időn belül kialakulnak az egymással szemben álló párhuzamos társadalmak, és elkezdődik élet-halál harcuk. Az iszlám utánpótlása kifogyhatatlan, ezzel szemben a keresztény európai népesség természetes fogyása már-már megállíthatatlan. Ha ez így megy tovább, nem kétséges, hogy ki győz le kit.

Az egyéni szabadságjogok és a szolidaritás erkölcsi tételeit elferdítő ultraliberális megélhetési politikusok kiárusítják Európát; lásd magyar képviselőit Niedermüller Péter, Jávor Benedek, Szanyi Tibor, Molnár Csaba, Ujhelyi István személyében. Ezek a megélhetési politikusok önös érdekeik alapján vágóhídra küldenék embertársaikat. Mantrázzák, hogy az olcsó munkaerő importálása segíti Európa boldogulását.

Az illegális gazdasági bevándorlók azonban nem integrálhatók, Európába érve rájöttek, hogy jobb uralkodni, mint dolgozni. Nem kívánnak a modern Európa rabszolgái lenni. Az őslakos európai embereket ellenségnek tekintik, így számunkra megszűnik a biztonság, életünket terror fenyegeti.

A kérdés az, hogy térdet hajtunk-e a ránk küldött, a pénzhatalom által szervezett veszedelem előtt vagy közös erővel megvédjük kontinensünket. Olaszország figyelmeztetett, ott már kísért a jövő árnyéka.

Emmanuel Macron, Angela Merkel hatalmi egója, politikai improvizálása ma már milliók életét teszi bizonytalanná. Ketten kívánják vezetni – országaik, népeik akaratát félredobva – az általuk elképzelt föderális Európát. Az élet rohan, az események gyorsulnak. Egyre inkább szükség lesz bölcs, határozott, az európai emberek érdekeit szolgáló politikusokra. El kell fogadni Matteo Salvini olasz belügyminiszter szavait, hogy a populizmus szükséges felfogás, hiszen a többségi iránymutatást követi.

Az aranygól még nem született meg, de a nagy helyzet kialakult. Cselekedjünk, és ne hagyjuk a döntést videóbíróra! Az uniós népek összjátéka gólpasszt jelent, és rövidesen zöröghet a brüsszeli háló.

Szerző: Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke

Forrás:
Magyar Idők: https://magyaridok.hu/velemeny/golpassz-elott-az-unios-nepek-osszjateka-3257978/

 

Meghívó – Magyar családok a damaszkuszi keresztény gyermekekért című jótékonysági gálára

A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége tisztelettel hívja és szeretettel várja
2018. július 1-én, vasárnap, 17:00 órakor kezdődő
Magyar családok a damaszkuszi keresztény gyermekekért című
jótékonysági gálájára.

Helyszín: Turay Ida Színház (1089 Budapest, Kálvária tér 6.)

A rendezvény ingyenes, de a színházi ülőhelyek korlátozott száma miatt regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni a www.asszonyszovetseg.hu oldalon lehet.

Csizmadia László beszéde a mai napon elhangzott sajtótájékoztatón

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A sajtótájékoztatót megnyitom.

Előrebocsájtom, hogy a CÖF-CÖKA közel 10 éve, eszmeiségéhez híven, civil úton halad.

A nemzet szuverenitása és a keresztény civilizáció primátusa számunkra alaptétel. A magyar társadalom többségi akaratának követése, a szubszidiaritás tisztelete beépült identitásunkba, és bátorítva ösztönzi az Európai Unió vezető intézményrendszerei felé indítványainkat.

Megjegyezzük, hogy sajtótájékoztatóinkra nem hívjuk a „fake news” médium mestereit és bértollnokait.

A 21. században a civilek hangját nem lehet elnémítani, jobbító közjóra irányuló akaratát rémhírekkel, kamu állításokkal asztal alá söpörni.

Meggyőződésünk, hogy a brüsszeli intézményrendszer és az Európai Unióban regnáló kormányok csak akkor maradhatnak talpon a 2019-es EP választások után, ha mielőbb kikérik népszavazással, vagy legalább népi konzultáció keretében polgáraik véleményét a ma legfontosabb sorskérdésről, az illegális bevándorlásról.

Magyarországon ez megtörtént, és bizonyossá vált, hogy nincs szükségünk migráns-transzfúzióra, keresztény hitünk iszlámra cserélésére, ragaszkodunk családjaink életbiztonságának fenntartásához és Európa határainak megvédéséhez.

A CÖF-CÖKA aktív tevékenységének része az állampolgárok sorskérdéseire a reagálás. Ezt belföldi és külföldről érkező impulzusok kapcsán is gyakoroljuk. Erre kötelez bennünket sok száz közösségi partnerünk és a közel 17 ezer szellemi honvédő.

Európa civiljei 2015 óta várják, hogy a brüsszeli intézményrendszer miként reagál a határainkat semmibe vevő illegális népvándorlásra, és a jelenséget előidézők felelősségre vonására. Intézkedéseket várunk az embercsempészek szigorú büntetésére, valamint a velük együtt, kalákában dolgozó és gazdagodó NGO-k pellengérre állítására. Választ várunk arra is, hogy miért kellett 15 ezernél is több embertársunknak a Földközi-tengerbe fulladni és a terrortámadások előidézéséért kik a felelősek.

Mai sajtótájékoztatónk a magyar társadalom kiemelkedő fontosságú feladatával is foglalkozik. Röviden úgy foglalhatnánk össze ezzel kapcsolatos tevékenységünk lényegét, hogy fontos számunkra az „ép testben ép lélek” közmondás valóra váltása. Ezért döntöttünk úgy, hogy a korszerű, egészséges táplálkozás érdekében erőfeszítéseket teszünk. Civil missziónk kiemelt részét képezte a kistermelői közösségek szervezése, a közétkeztetésben résztvevő szolgáltatók szakmai instruálása, a táplálkozástudományi eredmények figyelembe vételével innovatív, gasztro-technológiai könyvek és receptúrák megírásával.

Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnök