Közlemény

Nyolcadik Békemenet

A május 26-ai Európai Parlamenti választás legyen virtuális békemenet.

Védjük meg Magyarországot és Európát mindazoktól, akik gyökerestől kívánják kitépni az európai civilizáció értékeit az öreg kontinens földjéből. Szavazzunk azokra, akik szerint hazánk és családjaink szent oltalmat érdemelnek. Vonuljunk be a történelembe úgy, hogy gyermekeink, unokáink büszkék lehessenek ránk. Pártérdekekért, júdáspénzért, brüsszeli megélhetésért, hatalmi pozíciókért nem árultuk el országunk jövőjét. Ismerjük fel, hogy kontraszelektált politikusok ránk szabadították a muszlim világ zsoldosait. Európai polgárok pénzéből finanszírozzák a háttérbe megbúvó birodalmi törekvéseket. A cél Európa lakosságának kicserélése. A múlt és jelen gyarmatosítóinak a világháborúkat kirobbantó országok jelenlegi vezetőinek semmi sem drága.

Most a magyarok szavazataikkal a józan európai polgárokkal vállvetve megmenthetik Európát a bukott angyaloktól. Európa a miénk a görög-, római-, zsidó- és keresztény kultúra birtokosaié. Üzenje ezt a virtuális békemenet minden tagja a szavazatával!

Csizmadia László a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

2019.04.25. EuCET – Csizmadia László beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

2009 virágvasárnapján, azaz 10 éve alakult a Civil Összefogás Fórum. Ekkor több mint 200.000 embert szólítottunk az utcára, hogy békésen jelezzük az akkori magyarországi hatalomnak, hogy „elég volt”! 2011-ben lengyel civil közösségekkel együtt megalakítottuk bevonva a határon túli magyar ernyőszervezeteket, a civil Együttműködési Tanácskozást (CET). Az azóta is kiválóan működő szervezetünk most alapját képezi az Európa Uniós Civil Együttműködési Tanácskozásnak.

Közösségünk 10 éves múltja jól szemlélteti, hogy a demokrácia letéteményesei az aktív polgárok, akik eredményesen szolgálják a közjót. A magyarországi civilek összefogása, ha szükségessé vált, demonstratív, több százezres békemeneteinken is jelezte, hogy mennyire fontos számunkra a szuverenitás és identitásunk. Az általam elmondottakból kitetszik, hogy a civilséget nemcsak az ellenzékiség jellemzi, hanem a konstruktivitás is velejárója cselekedeteinknek.

Több mint 15 ezer szellemi honvédőnk támogatja a Civil Összefogás Fórum munkáját önkéntes módon, adott esetekben építő bírálatokkal. Hazánkban működik a civil kurázsi, amely az emberi sorskérdések primátusát nem engedi át a pártcsatározásoknak.

A szellemi honvédelem nemcsak a közjó helyi érvényesülését támogatja, hanem tágabb hazánk, Európa múltját tisztelve folyamatosan törekszik görög zsidó keresztény civilizáció megőrzésére, fenntartására és fejlesztésére.

A haladás nem körbezárt eszmék és izmusok révén valósul meg. A haladás motorja, a népfelség tisztelete és a mindenkori hatalom civileket szolgáló munkája.

Előbbi gondolatot jól példázza a természet. A fa nem nő, sőt elpusztul gyökerek nélkül, kiszárad, ha nem kap elég vizet vagy napsugarat. Az európai civilizáció mélyen gyökeredzik.

Ezért élte túl az ellene indított támadásokat, ne csak az idegenek, például tatárok, törökök hódításaira gondoljunk, hanem a belülről mételyező eszmékre, a bolsevizmusra, nácizmusra, kommunizmusra vagy mutáns változataira is.

A szélsőséges sokszor álruhát öltő újkori birodalmi elképzeléseket fektessük górcső alá. Vajon mi a célja a parttalan globalizmusnak, a pénzhatalmának, amely a nyílt társadalom beteges eszmeiségét próbálja nyakunkba zúdítani?

Valószínűleg az, hogy az újkori népvándorlást gerjesztve, megosztaná Európa társadalmát, gyarmati sorsot szánva polgárainknak. Nemsokára azon vennénk észre magunkat, hogy egy birodalom szolgáivá váltunk.

Mai tanácskozásunk Európa őslakosainak akaratára rezonál. Mi tántoríthatatlanul hívei vagyunk egy olyan Európai Uniónak, amely tiszteli a nemzetek szuverenitását, identitását és a szubszidiaritás primátusát.

Meggyőződésünk, hogy az európai polgárokra támaszkodva a keresztényi erkölcsöt gyakorolva, a szolidaritás jegyében a migrációra kényszerített üldözöttek problémáját is meg tudjuk oldani.

Természetesen első helyre helyezzük családjaink biztonságát, szülőföldünk megvédését, de nem feledkezünk meg a máshol bajbajutottak segítéséről sem. Valljuk, hogy az igazolt menekülteknek ideiglenes szállást kell nyújtani a hozzájuk legközelebbi békés országban.

Megfontoltan hozzá kell járulnunk Közel-Kelet és Afrika országainak felzárkózásához. Változatos megoldások állnak rendelkezésünkre azzal, hogy a volt gyarmatosítóknak e téren, élen járó szerepet kell vállalniuk.

Az EP választások lehetőséget nyújtanak arra, hogy jól megválasztott képviselőink polgáraink kezdeményezését és akaratát hűséggel képviseljék, ezért olyan képviselőket küldjünk az Európai Parlamentbe, akik szavazóik érdekeiért dolgoznak és nem saját pecsenyéjüket sütögetik.

A pártpolitikusok nem zárkózhatnak elefántcsonttoronyba, nem vehetik semmibe a választópolgárok akaratát.

Egyre jobban szükségessé válik, hogy a demokrácia védelmében a politika tudományága mellett, megjelenjen a civilisztika. E tudományág gondolkodásra nevel, alkotásra buzdít, így jótékonyan hathat az emberek sorsára.

A népfelség elismerése egyben írott és íratlan törvény is. Gyakorlati megvalósítása nemcsak a parlamenti választásokhoz ragasztott egy-egy időponthoz kötött. A civilek nemzetközi súlyát a szellemi honvédők és az aktív polgárok európai együttműködése hatékonyan képes növelni.

A polgári kezdeményezések Európa jobb jövőjéért szólnak, és nem kerülhetnek örökre egy-egy brüsszeli bürokrata fiókjába. Tanácskozásunk célja a civil kontroll erősítése mellet az Európai Uniós közjó szolgálata.

A polgárok által elvárt cselekvési mérték megvalósítandó érték a mindenkori Európa Uniós intézmények számára.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Csizmadia László a CÖF-CÖKA elnöke

Befogadlak Családi Nap

Befogadlak Családi Nap

Helyszín: Várkert Bazár

Időpont: 2019. május 19. (vasárnap) 10:00-18:00

Egész napos családi ünnep

Fellépnek:
Kolompos zenekar, Oláh Gergő, Janicsák Veca, Szolnoki Péter, Kollányi Zsuzsi, Palya Bea.

Nagykoncertet ad a Csík Zenekar.

Közben nevelőszülők mesélnek a hivatásukról és bemutatják a program hivatalos dalát sztárokkal és gyermekvédelemben élő gyerekekkel közösen. És a Lehetetlen Nincs rajz és videópályázat országos győztesei is színpadra lépnek.

Közben egész nap filmvetítés, vásári forgatag, gyerekjátékok, kézműves programok, vándormuzsikusok, gólyalábasok, Magyar Ízek Utcája.

Az esemény Facebook oldala:
https://www.facebook.com/events/317191192334447/

A Befogadlak Nevelőszülői Program Facebook oldala:
https://www.facebook.com/neveloszuloiprogram/?modal=admin_todo_tour

A családi nap a Befogadlak Nevelőszülői Program záró gálája, mindenki számára nyitott és ingyenes.
www.neveloszuloiprogram.hu

 

 

 

Meghívó az Európa választ – Project28 című konferenciára

A Századvég Alapítvány szervezésében 2019. május 14-én (kedd) kerül megrendezésre az Európa választ – Project28 című konferencia.

Időpont: 2019. május 14-én (kedd) 9.00 óra

Helyszín: Haris Park (1022, Budapest, Marczibányi tér 6-7)

A CÖF-CÖKA tagjai számára 15 főnyi helyet biztosítanak.

Kérjük, részvételi szándékát az [email protected] email címen jelezze 2019. május 13-án, 10:00 óráig.

Csak az első 15 jelentkezőt tudjuk fogadni. Az elfogadásról értesítést küldünk a 15 jelentkezőnek.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a konferencia sajtónyilvános, a rendezvényen a sajtó munkatársai és a szervezők kép- illetve hangfelvételt készíthetnek. A Századvég Alapítvány Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a www.szazadveg.hu weboldalon.

NYÍLT LEVÉL Joseph Daul úrnak, az Európai Néppárt elnökének

Kedves Európai (Nép)párt, több tiszteletet a magyar embereknek!

Miután az Európai (Nép)párt úgy állapodott meg a magyarországi nagyobbik kormánypárttal, hogy korábbi osztrák mintára három képviselőjét küldi hazánkba a vitás kérdések elsimítására, abban bízhattunk, hogy a Néppártban elindult egy lassú józanodási folyamat és az egykor szebb napokat megélt politikai közösség belátta, hogy hibázott és barátságosabb hangot kíván megütni.

A fentieken felbuzdulva Dr. Csizmadia László, a 10 éve alapított Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapító-szóvivője, Dr. Fricz Tamás, alapító-szóvivő és Dr. Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője – több száz magyarországi és határon túli civil szervezet képviseletében – megkeresték levélben Joseph Dault, a (Nép)párt elnökét abból a határozott célból, hogy az EPP Magyarországra érkező három tagjával találkozhassanak Budapesten.

Az egyeztetés kezdeményezésének célja az volt, hogy a jogállamiság és a civil társadalom fontos magyarországi fejleményeinek kérdésében a CÖF képviselhesse, kifejthesse az önszerveződő, a közjó érdekében tevékenykedő magyar nemzeti érzelmű civilek álláspontját Herman Van Rompuy, Wolfgang Schüssel és Hans-Gert Pöttering előtt.

Civil közösségünk időközben úgy látja, hogy Joseph Daul nem méltó és nem alkalmas arra, hogy az érintett találkozó lebonyolításában közreműködjön. A legfrissebb felmérések szerint az EPP támogatottsága zuhanóban van, a pártcsalád mostani vezetése szemlátomást képtelen megállítani a súlyos erodálódási folyamatot. Talán emitt is döntött úgy a háromfős delegáció, hogy az európai parlamenti választásokig nem kíván, vagy nem mer Magyarországra jönni, amit természetesen csalódással kell konstatálnunk.

Ami pedig az EPP vezető politikusainak a magyar embereket sértő megnyilvánulásait illeti, azokat határozottan vissza kell utasítanunk és reméljük, hogy kemény politikai büntetésüket hamarosan megkapják az európai emberektől a közelgő sorsdöntő EP választáson.

CÖF-CÖKA vezetősége

 

 

 

 

 

Támogassuk Orbán Viktor programját, állítsuk meg a bevándorlást!

Ön is támogassa és írja alá online Orbán Viktor programját.

Arra kérünk mindenkit, akinek fontos Magyarország védelme, a gyermekeink, az unokáink jövője, hogy aláírásával támogassa Orbán Viktor programját!

Állítsuk meg a bevándorlást!

Támogató aláírását itt adhatja le vagy az alábbi linkre kattintva teheti meg:

https://tamogatom.fidesz.hu/

 

Támogassuk Orbán Viktor programját,
állítsuk meg a bevándorlást!

  1. A migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól és vissza kell adni a nemzeti kormányoknak!
  2. Egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására akarata ellenére!
  3. Senkit ne engedjenek be Európába érvényes igazolvány, dokumentumok nélkül!
  4. Szüntessék meg a migránskártyákat és a migránsvízumot!
  5. Brüsszel ne adjon több pénzt Soros György bevándorlást segítő szervezeteinek, ehelyett térítsék meg a határvédelem költségeit!
  6. Európában senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés azért, mert kereszténynek vallja magát!
  7. Bevándorlást ellenző vezetők legyenek az uniós intézmények élén!