Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority SafePack)

A XVI. Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) zárónyilatkozata értelmében a Rákóczi Szövetség csatlakozik a FUEN Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezéséhez (Minority SafePack európai polgári kezdeményezés) annak érdekében, hogy hozzájáruljon az egymillió aláírás összegyűjtéséhez.

Bár az Európai Unióban 60 millióan tartoznak valamely őshonos nemzeti kisebbséghez, jelenleg nincs olyan átfogó európai uniós kisebbségvédelmi szabályozás, amely megfelelő jogi védelmet biztosítana az őshonos nemzeti közösségeknek.

A FUEN kezdeményezése arra irányul, hogy az Európai Bizottság végre foglalkozzon az őshonos nemzeti közösségek jogaival, és az Európai Unió fogadjon el jogi aktusokat a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében.

A Rákóczi Szövetség arra kéri a magyarországi választópolgárokat, hogy a magyar nemzeti közösségek érdekében írják alá a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést.

A Rákóczi Szövetség azzal a kéréssel fordul a magyarországi társadalmi szervezetekhez, egyházakhoz, politikai pártokhoz és a média képviselőihez, hogy segítsék a kezdeményezés sikerét.

A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést online és papír alapon is lehet támogatni.

A kezdeményezés a www.jogaink.hu oldalon írható alá, illetve további információ is itt érhető el.

 

Mi az a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés, miről szól?

2017 tavaszán az Európai Bizottság bejegyezte az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által életre hívott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést (Minority SafePack polgári kezdeményezés). A kezdeményezés arra irányul, hogy az Európai Bizottság végre foglalkozzon az őshonos nemzeti közösségek jogaival, és az Európai Unió fogadjon el jogi aktusokat a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében.

A szervezőknek 2018. április 3-áig kell összegyűjteni 7 tagállamból legalább egymillió aláírást, hogy a Bizottság érdemben foglalkozzon az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetével.

Miért van erre szükség?

Bár az Európai Unióban 60 millióan tartoznak valamely őshonos nemzeti kisebbséghez, a mai napig nem született átfogó európai uniós kisebbségvédelmi szabályozás. Az őshonos nemzeti kisebbségek jogai szülőföldjükön különböző mértékben biztosítottak. Míg egyes uniós tagállamokban ezen közösségek nyelvét és kultúráját az országot erősítő értékként kezelik, másutt a kisebbségek mielőbbi beolvasztásában érdekeltek. Egy európai szintű kötelező kisebbségvédelmi szabályozás jelentős mértékben javítaná a nemzeti kisebbségek helyzetét.

Hogy érint ez minket?

Magyarország jelenlegi határain kívül jelentős számú magyar kisebbség él. A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésén a külhoni magyar szervezetek egyértelmű kérést fogalmaztak meg az anyaországi civil szervezetek és a politikai pártok felé, hogy Magyarország álljon ki a külhoni magyar nemzetrészek jogvédelme mellett, és támogassa az aláírásgyűjtést. A MÁÉRT Zárónyilatkozatában a tagszervezetek kifejezésre juttatták, hogy kiemelt törekvésként kezelik a kezdeményezés támogatását, valamint arra biztatták a magyar szervezetek képviselőit, hogy minél szélesebb körben nyújtsanak tájékoztatást a kezdeményezés fontosságáról.

Miért támogassam a kezdeményezést?

A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés sikere kulcsfontosságú mind a külhoni magyarok jogvédelme, mind a többi, Európában őshonos kisebbség szempontjából. Az aláírásgyűjtés sikertelensége több évtizedre visszavetheti az európai uniós kisebbségvédelmi érdekérvényesítési lehetőségeket. Mindannyiunk közös ügye, hogy eleget téve a külhoni magyarok kérésének, írjuk alá a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, és ezáltal bírjuk rá az Európai Uniót, hogy ne csupán az új, bevándorló kisebbségeket részesítse védelemben, hanem szenteljen kiemelt figyelmet az őshonos nemzeti kisebbségek jogvédelmének is. Az Európában őshonos kisebbségek nyelve, kultúrája és hagyományai a keresztény Európa szerves részét képezi, gazdagítva a kontinens történelmi és kulturális értékeit.

Hogyan támogathatom a kezdeményezést?

A kezdeményezést online és papír alapon is lehet támogatni. A kezdeményezés a www.jogaink.hu oldalon írható alá, illetve további információ is itt érhető el. Az oldalon az “Írd alá online” gombra kattintva online tudjuk támogatni a kezdeményezést, az „Írd alá papíron” gombra kattintva pedig letölthető a papír alapú támogató nyilatkozat. Magyarországon a papír alapú aláírási íveket a Rákóczi Szövetség gyűjti, így ezeket nyilatkozatokat a szervezet részre kell eljuttatni postai úton (1255 Budapest, Pf.23.) vagy személyesen (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. 4.em.1.). További kérdés esetén a Rákóczi Szövetség áll szíves rendelkezésére a témában illetékes szakértőjével, Tárnok Balázzsal (tel: 0630/779 3188; e-mail: [email protected]) együtt.

 

 

A nyugdíjasok után célkeresztben a nagycsaládosok

Amikor Udo Ulfkotte a nyugati korrupt újságírókról írt könyvét olvastam, nem gondoltam, hogy Magyarországon is komoly kereslet mutatkozik majd a pártérdekű bértollnokok munkájára. Tévedtem, mert nem véletlen az a népi szólás, hogy a pénz beszél, kutya ugat.

Úgy tűnik, a hazai újságírók közül sokan nem tudták elkerülni az Ulfkotte által leírt jelenséget. A megvásárolt tollnokok füle helyén tágas zseb díszlik „Kassza” felirattal, bal vagy jobb kezükkel megrendelőik hazugságait szolgai módon vetik papírra. Kiváló példáját láthatjuk az ilyen újságírói torzók munkásságának az Index írásában, ahol a „Magyar álcivil-határozó” írás bőséggel aláhúzza állításomat. A Jobbikhoz közel álló és már régóta Soros-barát hírportál nem átallja több civil szervezet mellett megtámadni a Nagycsaládosok Országos Egyesületét (NOE). Látható módon a közösségek magja, a családok okozzák az Index felhorkanását.

Zavarba ejtő számukra, hogy vannak olyan civil szervezetek, amelyek a közjó mellett teszik le voksukat, és úgy gondolják, hogy a közhasznúság nemzeti érdek. Nem vitatható, hogy a több gyereket vállalók tiszteletet és megbecsülést érdemelnek. A társadalmi érdekeknek is megfelelő vállalásaik a szívbéli szeretetre utalnak. Ezzel szemben a nyílt társadalmat hirdetők az európai családokba születő gyerekeket felesleges gazdasági tehernek minősítik. Szerintük e téren is adva van az olcsó import lehetősége. A Közel-Keletről és Afrikából azonnal jöhetnének a gazdasági bevándorlók, majd befogadásuk után az ugrásra kész nagycsaládjuk, akár húszan is egy fészekaljából.

Az Indexet pénzelők szerint a magyar kormányt le kell váltani, hiszen megtagadja az üzleti szemléletet, nem akarja befogadni a nyugati országok mintájára az általuk eleve rabszolgaságra ítéltetett embereket, akik később elégedetlen felkelőkké válhatnak. A nemzeti konzultáció megmutatta, hogy az emberkereskedelem nem ugyanazon elvek alapján működik, mint a paradicsom, a paprika vagy a déli gyümölcs importja. A magyar emberek sorskérdésükről, gyermekeik és unokáik jövőjéről önállóan, tudatosan, felelősen kívánnak dönteni.

Az Index cikke töméntelen hazugságuk kapcsán irányjelzőjét elakadáspozícióba helyezte. Indiában az ócskavasnak látszó autókhoz nincs indexpótlás. Az alkatrészt egy-egy indexnek nevezett gyerek helyettesíti kézmozdulatokkal. Az Index által közzétett cikket értékelve megállapíthatjuk, hogy a hírportálnál vérbeli profi újságírók helyett most Mekk mesterekre van szükség. A szélkakas Jobbikot eszközként használó és az SZDSZ-t az LMP álruhájában feltámasztani akaró oligarchák azt hiszik, megengedhetik maguknak, hogy a nyugdíjasok után a magyar családokat és közösségeiket is alázzák.

A gyermekszületés ajándék a családoknak, a nemzetnek és Európának egyaránt. A nagycsaládosok példát mutatnak az elszomorító demográfiai problémák megoldásában. A kormányzati támogatások pedig kiküszöbölik a nyugati világban egyre inkább teret nyerő, munkaerőhiány miatt fellépő kényszerű migránsbetelepítést. Társadalmunk, lásd a nemzeti konzultáció eredményességét, nagy többséggel bevándorlásellenes, és nem kéri az embercsempészekkel társult ­NGO-k emberszállítmányait. Nem kívánunk polgárháborúba torkoló, szülőföldünket is érintő véres vallási csatákat. Gyermekeinket, unokáinkat békében kívánjuk felnevelni. A migránsoknak a hazájukba kell visszatérni, ehhez ott kell élhető körülményeket támogatással, szolidaritással kialakítani.

A világuralomra éhes pénzügyi hatalmasok előfutára, Soros György és a magyarországi hatalmat megszerezni kívánó Simicska Lajos úgy gondolja, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ezért támadják aljas eszközökkel nyugdíjasainkat és családjainkat. Elképzelni is borzasztó, hogy milyen sors várna nemzetünkre, ha ezen urak üzleti eszmeisége a Jobbik vagy az LMP köntösében számottevő parlamenti tényezővé válna. Az ellenzék összefogása elárulja közös nevezőjük létezését. Azonos platformon művelik a hazaárulás rövid távon kifizetődő vállalkozását. A CÖF–CÖKA szellemi honvédői azonban bíznak a népfelség bölcsességében, amely a romlott áruval egy kötegben kínált portékát az országgyűlési választások alkalmával végleg kiselejtezi.

Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnöke

Magyar Idők: http://magyaridok.hu/velemeny/nyugdijasok-utan-celkeresztben-nagycsaladosok-2547445/

Európai mozgalmat indított a CÖF

Csizmadia László: Az MVM-es támogatásból egy fillért sem fordítottunk politikai akcióra.

Bár az ellenzéki sajtó hosszú ideje amolyan fideszes nyugdíjasklubnak igyekszik beállítani a Civil Összefogás Fórumot és a Civil Összefogás Alapítványt (CÖF–CÖKA), a szervezet nagyon is eleven és sokrétű tevékenységet fejt ki. Csizmadia Lászlóval az MVM-től kapott 500 milliós támogatásról, a közpénz fogalmáról és a közjó szolgálatáról, valamint a politikai célokat szolgáló álcivil szervezetekről beszélgettünk.

– Ha közpénzekhez akartunk volna hozzáférni, követtük volna azoknak a szervezeteknek a példáját, amelyek számára a civilség csupán egy állomás volt: a hálózatépítést segítette a párttá alakulás előtt – magyarázta a CÖF–CÖKA vezetője, majd felidézte: 2014-ben a választások előtt ilyen volt a PM és az Együtt, most pedig a Momentum vagy éppen Pukli István mozgalma. – Mi azonban megmaradtunk civilnek – fűzte hozzá sietve Csizmadia László, akit a Magyar Villamos Művek (MVM) ötszázmilliós támogatásáról kérdeztük. Erről az ellenzéki sajtó azt gyanítja, hogy pártérdekű plakátolásra fordították.

– A szerződésünk, amelynek értelmében minden fillérrel el kell számolnunk, lehetőséget sem ad erre – szögezte le válaszában Csizmadia, aki kifejtette, hogy az összeget elsősorban sokrétű civil missziójuk kiteljesítésére és annak népszerűsítésére kapták, üzeneteik eddig körülbelül három és fél millió emberhez jutottak el.

                                                                                                                                          Fotó: Bach Máté
A nemzeti kisebbségi jogokkal nem szívesen foglalkozik a brüsszeli bürokrácia

– Filmjeink a közhasznúság jegyé­ben készültek el, és a közjó előmozdítását célzó szolgáltatásainkat népszerűsítik. Az egyikben például minden civil szervezet támogatására, a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlására buzdítottunk, mert azoknak az egyesületeknek és alapítványoknak, amelyek valóban közérdekű tevékenységet végeznek, s nincsenek külföldi, milliárdos szponzoraik, óriási szükségük van az egy százalékokra – emelte ki, hozzátéve: szervezetük a 2009-es megalakulása óta mindössze egyszer, 2016 végén kapott állami cégtől támogatást, külföldről pedig egyszer sem.

A CÖF–CÖKA vezetője tehát úgy véli, hogy nincs rejtegetnivalójuk. Ugyanakkor azt is fontosnak tartotta leszögezni, hogy az MVM-től kapott összeg meggyőződése szerint nem közpénz.
– Ha egy vállalatot az állam alapít, akkor az alaptőke nyilvánvalóan közpénz, hiszen a költségvetésből különítették el. Amit azonban egy cég a működése közben megtermel mint bevételt, az nem közpénz. Természetesen eközben az alaptőke nem csökkenhet.

A menedzsment felelőssége, hogy olyan üzleti stratégiát és taktikát alkalmazzon, amely biztosítja, hogy a tulajdonos, jelen esetben az állam, mint részvényes, az általa elvárt nyereséghez hozzájusson. A cég nyereségéről, illetve a menedzsment működéséről a részvényesek éves közgyűlése dönt. Az adózott nyereséget visszautalhatja a költségvetésbe vagy alaptőke-emelésre használhatja (ez esetben ez közpénzzé válik), vagy a vállalat további működésére fordíthatja. Így különül el a menedzsment évközi gazdálkodásának felelőssége a részvényesi jogoktól – magyarázta Csizmadia László.

A CÖF–CÖKA vezetője azt a balliberális körökben rájuk sütött jelzőt is visszautasította, hogy szervezetük egyfajta fideszes nyugdíjasklub. – Nemzetben gondolkozunk, szellemi honvédőink között vannak fiatalok és idősek, akik közösen vallják, hogy Európa nem feledkezhet meg zsidó–keresztény civilizációs gyökereiről. Ha egy kormány vagy egy politikai párt ugyanígy áll ezekhez a kérdésekhez, és a magyarság számára hasznos, amit képvisel, az ellen nyilvánvalóan nem fogunk tiltakozni – fejtette ki.

A szervezet az utolsó békemenet óta sem tétlenkedett. Csizmadia László beszámolt például a kistermelőket, családi gazdaságokat segítő közösségi programjukról. – A magyar üzletláncokkal, a CBA-val, a Cooppal és a Reállal sikerült megegyeznünk, hogy helyben vegyék át és segítsék a családi gazdaságok minőségi termékeinek értékesítését. Így friss és jó minőségű áru kerülhet a polcokra.

Ahol erre lehetőség van, azt is igyekeztünk elősegíteni, hogy a helyi termelőket közvetlenül bekapcsoljuk a közétkeztetésbe. A szakmai szervezetekkel és köztestületekkel pedig azért kötöttünk együttműködési megállapodást, hogy együttesen tudjunk segíteni a kistermelőknek például akkor, ha uniós pályázaton szeretnének részt venni.

Csizmadia László hasonlóan fontosnak tartotta a korszerű gyermekétkeztetés területén végzett munkájukat is. – A termelői hálózat megszervezésével párhuzamosan olyan recepteket állítottunk össze, amelyek egészséges és táplálkozásbiológiailag komplettált ételek elkészítését teszik lehetővé.

Ennek elsősorban a gyermekétkeztetésben lehet helye. A szakácskönyvünket minden főzőkonyhával rendelkező kistelepülésre eljuttatjuk, kérésre pedig bemutatókat, kóstolókat tartunk a szülői munkaközösségek és természetesen a gyermekek részvételével. A különféle zöldséges fasírtok és rántás nélküli főzelékek mellett egyéb ételeink is népszerűek. További célunk az, hogy kiskereskedelmi forgalomban előre csomagolva is kaphatók legyenek e különféle fogások. Az anyákat szeretnénk olyan helyzetbe hozni, hogy otthon, egy hosszú nap után is könnyűszerrel elkészíthessék a táplálkozás-élettanilag is értékes ételeket– fejtette ki.

A CÖF–CÖKA ugyanakkor a civil nemzetközi kapcsolatépítésre is nagy hangsúlyt fektet. A szervezet 2011-ben a Civil Együttműködési Tanács létrehívásával sikeresen állított fel egy Kárpát-medencei közösségi ernyőszervezetet, amelyhez idővel lengyel csoportok is csatlakoztak. A lengyel–magyar együttműködés leglátványosabb jelei a március 15-re rendszeresen hazánkba látogató lengyelországi és a lengyel függetlenség napjára kiutazó magyar delegációk.

A szimbolikus és nagyobb közösséget teremtő akciókon túl azonban a CÖF–CÖKA a közelmúltban látott hozzá a EuCET, vagyis az Európai Civil Együttműködési Tanács megszervezéséhez. – Az uniós intézmények egyre inkább elszakadnak az európai polgároktól. Lobbiérdekek érvényesülnek, és ha valaki, mint például a hírek szerint Soros György, képes lekenyerezni az európai parlamenti képviselők egy részét, akkor azok személyes vagy üzleti érdekei a nemzeti és egyéni érdekek elé fognak kerülni – mutatott rá Csizmadia László.

Szerinte vissza kell térni az alapítók azon gondolatához, hogy az unió egyenrangú nemzetek szövetsége, amelyben a világosan meghatározott és alapszerződésben rögzített közös ügyeken kívül minden másról a nemzetállamok saját hatáskörben dönthetnek.

Az EuCET célja az uniós polgárok hangjának felerősítése. – Számos kezdeményezésünket elfogadta a petíciós bizottság, továbbutalta az Európai Bizottságnak. Ez idáig azonban nem kaptunk konkrét válaszokat. Azt látjuk, hogy a brüsszeli bürokrácia nem szívesen foglalkozik a nemzeti kisebbségi jogokkal.

Legutolsó befogadott petíciónkra, amely a tengerbe fulladt 15 ezer bevándorló miatt keresi a brüsszeli felelősöket, reméljük, hogy választ kapunk. Szeretnénk, ha komolyan vennék az európai embereket és civil szervezeteket. Ennek érdekében számos uniós országból és Szerbiából tanácskozásra hívtuk a „szellemi honvédőket”.

Konferenciánk eredménye a zárónyilatkozat, amely visszaigazolja a „civilitika – a népfelség tudománya” téziseinek fontosságát, ugyanakkor feladatul tűzte ki, hogy 2018 tavaszán megalakuljon Európai Civil Együttműködési Tanács – zárta a beszélgetést Csizmadia László.

Nagy Áron

Magyar Idők: http://magyaridok.hu/belfold/europai-mozgalmat-inditott-cof-2509372/

EuCET szimpózium

Tekst alternatywny

Tydzień w Klubach „GP” – 29.11.2017 r.

O Europejskiej Radzie Współpracy Obywatelskiej

W 2016 roku red. Tomasz Sakiewicz i Ryszard Kapuściński, w imieniu Klubów „Gazety Polskiej”, oraz László Csizamdia reprezentujący największe organizacje pozarządowe na Węgrzech, czyli Forum Współpracy Obywatelskiej (CÖF) i Fundację Pożytku Publicznego Współpracy Obywatelskiej  (CÖKA) podpisali umowę intencyjną o stworzeniu Europejskiej Rady Współpracy Obywatelskiej (EUCET). Podstawowymi ideami jakie przyświecały akcjonariuszom umowy były wartości judeochrześcijańskie w Europie, potrzeba zachowania europejskich państw narodowych, uwzględnienie suwerenności narodu jako wartości demokratycznej, podstawowe założenia cywilityki jako nauki, obrona suwerenności i tożsamości narodowej, oraz reforma ustawy unijnej dot. obywatelskich inicjatyw. Do współpracy zaproszono ekspertów z Polski, Węgier i z pozostałych 26 krajów członkowskich UE.

W dniach 15-17 listopada w Budapeszcie odbyła się pierwsza konferencja programowa Europejskiej Federacji Ruchów Obywatelskich pod tytułem: „Obywatele dla państw narodowych – podstawy europejskiej współpracy obywatelskiej”. Prelegentami reprezentującymi środowisko Klubów „Gazety Polskiej” byli Paweł Piekarczyk i Jerzy Kenig. Paweł Piekarczyk w swoim wystąpieniu zawarł m.in. takie słowa: „Dziś znaczna część aktywności organizacji społecznych została całkowicie oderwana od działań obywatelskich w znaczeniu związanym z państwem. Stało się tak poprzez systematyczne i wieloletnie stosowanie polityki grantowej skierowanej ku wspieraniu nurtów lewicujących. Widać to szczególnie w Unii Europejskiej, w której dobrymi wyjątkami wydają się być Polska i Węgry. (…) Organizacje obywatelskie oparte na wartościach chrześcijańskich, patriotycznych, czy choćby tylko konserwatywnych są w mniejszości i z całą pewnością dysponują znacznie mniejszymi środkami finansowymi i mają dużo mniejsze możliwości na przykład na rynku mainsteramowych mediów europejskich. Nasz ruch oparty na takim rozumieniu słowa >>obywatel<< może stać się solą w oku obecnie dominujących europejskich elit, zarówno w ośrodkach władzy Unii Europejskiej jak i organizacji pozarządowych. (…)Wiele ostatnio mówi się o zagrożeniach przed którymi stoimy jako obywatele narodowych państw europejskich. Zagrożeniach ze strony tak zwanych „uchodźców”, ze strony obłąkanych ideologii w rodzaju gender, czy multi-kulti, ale także zagrożeniach wynikających z degeneracji kształtowanego przez wieki i tysiąclecia systemu wartości, który pozwolił nam, właśnie tu w Europie stworzyć jedno z najlepszych miejsc do życia na świecie. Tworzona przez nas federacja europejskich ruchów obywatelskich może być ważną linią obrony tych wartości, tam gdzie jeszcze trwają i zostać narzędziem do ich odbudowy tam, gdzie zanikły”.

Z kolei Jerzy Kenig m.in. powiedział: „W Unii Europejskiej najwięcej władzy mają ludzie, którzy powołując się na demokrację sami zostali do niej mianowani metodą kooptacji, praktycznie bez możliwości odwołania przed upływem kadencji. Jedynym miejscem, gdzie działa częściowo system demokratycznych wyborów jest Parlament Europejski. Pozostałe miejsca w Unii Europejskiej pochodzą z nominacji, a nie z wyboru. Największą władzę mają komisarze, którzy są praktycznie bez żadnego nadzoru i bez możliwości odwołania – parlament jedynie może odwołać wszystkich komisarzy, razem. Zastosowanie procedur demokratycznych i oddolnych jest dla nich wszystkich źle widziane i skrajnie niekorzystne. Nie przeszkadza to, tym wszystkim nominowanym, w każdej niemal wypowiedzi, używać słowa demokracja. W Europie Wschodniej, czyli w powojennej strefie okupacyjnej dawnego Związku Sowieckiego, działają nadal siły, których korzenie sięgają starego systemu. Nie było tam nigdy miejsca na spontaniczność i oddolność działań. To rządzący nami przez lokalnych przedstawicieli sowieci, decydowali, kto mógł się przebić na poziom wyższy w danym kraju, a kto nie. (…) Obywatele mogą współdziałać w kraju jak i w Europie tylko wtedy, gdy jest jasno określony i zbieżny kierunek. Zanim określimy wspólne cele, które mogą nas zbliżyć na poziomie europejskim, musimy określić rację stanu, którą każde państwo powinno się kierować, a jego obywatele dążyć do jej realizacji. Dopiero zdefiniowanie fundamentalnych celów dalekosiężnych, jakimi kierują się poszczególne państwa, może dać pretekst do organizowania się obywateli na poziomie ponadnarodowym”.

Przyjęto wspólne stanowisko w sprawie obrony krzyża na pomniku św. Jana Pawła II w Ploërmel.: „Korzeniem cywilizacji europejskiej jest chrześcijaństwo. To z niego wynika tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka charakterystyczny dla naszej kultury. Wyrywając symbole religii pozbawiamy się podstaw tworzących zasady funkcjonowania zachodniej cywilizacji. Naszym zadaniem jest obrona tych wartości bez których Europa nie będzie Europą a jej mieszkańcy staną się ludźmi pozbawionymi duchowego domu w którym mieszkali przez dwa tysiąclecia. Trwamy pod krzyżem w Ploërmel i pod każdym krzyżem, który próbuje się wyrwać z naszej ziemi. Trwamy wraz z milionami serc ludzi nie obojętnych na przyszłość naszej cywilizacji. Jesteśmy gotowi na wspólne działania ludzi dobrej woli ze wszystkich krajów naszego kontynentu. Niech to będzie iskra, która przywróci Europie światło. To nam Opatrzność dała to niezwykłe zadanie i wywiążemy się z niego gdy przyszła taka potrzeba.”

Na zakończenie pierwszego sympozjum Europejskiej Rady Współpracy Obywatelskiej, które zapoczątkowało współpracę środowisk pozarządowych w krajach należących do Unii Europejskiej wydano deklarację końcową:

„Uczestnicy sympozjum po dokładnym przebadaniu i omówieniu zagadnienia, uważają za uzasadnione stworzenie „cywilityki” – nauki o suwerenności narodów, której zadaniem jest wzmacnianie idei demokracji. Poprzez ciągłe rozwijanie dyscypliny powstanie możliwość stworzenia podstaw do bezpośredniego reprezentowania najważniejszych dla nas spraw, siłą duchowej obrony naszych ojczyzn. Podczas konferencji zorganizowanej wiosną 2018 roku założymy organizację EUCET, która zgodnie z naszymi nadziejami, będzie konstruktywnie i skutecznie wspierała udział obywateli Europy w decyzjach dotyczących ich losów, w symbiozie z systemem instytucjonalnym Brukseli”.

Fotorelacja: http://www.klubygp.pl/budapeszt-trwamy-pod-krzyzem-w-ploermel-wazne-stanowisko-europejskich-ruchow-obywatelskich/

W Krakowie na zaproszenie młodzieżowego Klubu „GP” w Krakowie oraz Klubu „GP” Kraków-Nowa Huta odbyło się spotkanie z Maciejem Maroszem autorem książki pt. „Resortowe togi”.

.

.

.
WiedenII Na zaproszenie Klubu „GP” Wiedeń II gościł w Wiedniu redaktor Wojciech Mucha. Tematem spotkania był aktualny temat  „Manipulacje w mediach, fake news itd.” Prelekcja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie przybyłych uczestników.

.

Radiowy Klub „Gazety Polskiej” – w każdy poniedziałek o godz. 18.00 na antenie Radio Kraków, 101,6 MHz, www.radiokrakow.pl, www.klubygp.pl.

Pińczów – powstał 437. Klub „GP”, przewodniczącą została: Danuta Rokita, tel. 603 947 064, e-mail: [email protected]

Drawsko Pomorskie – powstał 438.  Klub „GP”, przewodniczącym został: Dariusz Guziak, tel. 501 775 530, e-mail: [email protected]

Tarnowskie Góry – zmiana przewodniczącego, nową przewodniczącą została Anna Warpas, tel. 500 224 516, e-mail: [email protected] (bez zmian). Panu  Grzegorzowi Grochowskiemu dziękuję za dotychczasową współpracę.

Ryszard Kapuściński

Ryszard_Kapuscinski_small

Wegry1

Tájékoztató a magyar-német kétnyelvű oktatásról

 Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége szeretné felhívni figyelmüket a magyar-német bilingvális oktatásra, amelyet Mag. Hollós József, a Központi Szövetség elnökének a bécsi Stadtschulrattal való megállapodása értelmében 2018 szeptemberétől indítanának.
A képzésről és a helyszínről az alább csatolt dokumentumban találnak bővebb információt.

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége
Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich
http://kozpontiszovetseg.blogspot.co.at/
e-mail: [email protected]
tel.: 00 43 1 532 60 48

Zárónyilatkozat

A kétnapos, CÖF-CÖKA-CET által rendezett, „Civilek a nemzetállamokért” című szimpóziumon a számos országból résztvevő, Európából érkezett szellemi honvédők megvitatták a „civilitika” – a népfelség tudománya diszciplína alapgondolatait.

A szimpózium végén egyhangúan nyilatkozatot fogadtak el.

Nyilatkozat:

A szimpózium résztvevői, alapos értékelés és megvitatás után megalapozottnak látják a demokrácia szellemiségét erősítő „civilitika” – a népfelség tudományának létrehozását.

A diszciplína folyamatos fejlesztésével lehetőség van alapot képezni arra, hogy a szellemi honvédelem erejével közvetlenül is képviselhessük sorskérdéseinket.

2018 tavaszán sorra kerülő alapító konferenciánkon létrehozzuk az Európai Civil Együttműködési Tanácsot (EuCET), amely reményeink szerint konstruktívan és hatékonyan, szimbiózisban a brüsszeli intézményrendszerrel, elősegíti és biztosítja Európa polgárainak részvételét a róluk szóló döntésekben.

CÖF-CÖKA-CET vezetősége és a szimpózium kerekasztalának résztvevői