Reakció az Átlátszó sajtópereket tárgyaló cikkére

Az úgynevezett oknyomozó munkát folytató, a Soros-hálózat „prominens” entitásai által jelentős összegekkel finanszírozott NGO, az Átlátszó visszatérő rendszerességgel közöl statisztikákat a különböző médiatermékek sajtópereinek eredményeiről.

Azonban a szervezet „érdekes módon” arról már kevesebb lelkesedéssel publikál éves kimutatásokat, hogy az állami szektort indokolatlan (több tízezres) mértékben elárasztó, és jelentős adófizetői pénzeket felemésztő – Soros György által támogatott  – adatigénylési mechanizmusa révén megszerzett információk alapján, milyen arányban indulnak eljárások, de ami még ennél is fontosabb, azok hány százalékban zárulnak az állami szervekkel szembeni – baloldali pártérdekeket kiszolgáló – feltételezések jogerős bírósági megállapításával.

A CÖF-CÖKA elismeri a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának alkotmányos alapjogát, mint a demokrácia előfeltételét, és vallja, hogy ezen alapjogok csak a gyakorlásuk során érvényesülő alkotmányos és törvényi korlátok tiszteletben tartása mellett tölthetik be demokratikus rendeltetésüket.

Szintén a civilség princípiumaiból kiinduló, határozott meggyőződésünk, hogy a közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az állampolgároknak joguk van közérdekű információhoz jutni Magyarország bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervétől, intézményétől.

Ugyanakkor valljuk, hogy ezen alkotmányos jog kizárólag jóhiszeműen, rendeltetésének megfelelően gyakorolható, amelybe nem tartozik bele az állami szféra kapacitásainak szándékos és indokolatlan leterhelése, az érdemi program és elképzelések nélküli politikai baloldal érdekeinek kiszolgálása végett.

Éppen ezért jelen közleményünk nyugodtan tekinthető felhívásnak az Átlátszó részére, hogy a médiatermékeket érintő sajtóperek szokásos elemzését követően, hasonló részletességgel mutassák be éves lebontásban a szervezethez köthető közérdekű adatigénylések során megszerzett információk alapján indult bírósági eljárások eredményességi rátáját is.

Mindez arra is megfelelő lehetőséget biztosítana, hogy az Átlátszó a pénzügyi beszámolójában feltüntetett – az adatigénylések céljával összefüggésben gyanút ébresztő – azon kijelentését is tisztázza, miszerint együttműködés keretében átadja nemzetközi civil és más szervezetek részére a tevékenységével összefüggő tapasztalatokat.

CÖF-CÖKA vezetősége

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!