Sajtótájékoztató összefoglaló

NGO-kat, civil szervezeteket figyelő lokátort állított munkába a CÖF-CÖKA (Civil Összefogás Fórom – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány) – közölte Csizmadia László, a szervezet elnöke 2023.04.16. keddi sajtótájékoztatóján Budapesten.

Dr. Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke ismertette, hogy a szellemi honvédők javaslatára az Átlátszó.hu „Ki-Mit-Tud”-nak nevezett projektje kapcsán létrehozásra kerül a CÖF NGO-Lokátora.

Az Átlátszó.hu honlapja szerint 24.498 adatigénylést valósítottak meg, amelyeket meg is kaptak. Mindez 5.492 adatgazdától származik, amely érintett adatgazdák többsége részt vesz az állam működtetésében. Ténykérdés, hogy az adatok kikérése az érintettek részéről sok esetben komoly munkaráfordítást igényel, elvonva őket napi munkájuktól, továbbá az is megállapítást nyer, hogy mindez az adófizető polgároknak sem olcsó mulatság.

Az adat kikérés eredményességét vitatjuk, és megállapítjuk, hogy legtöbbször ellenzéki pártérdekeket szolgálnak. Megkeressük az Átlátszót, hogy közvetve vagy közvetlenül munkájuk eredményeként hány büntetőperes eljárást nyertek a bíróságokon, hiszen álláspontunk szerint a több tízezres adatigénylés közpénz pazarlás, különösen akkor, ha eredményessége aránytalan.

A Soros Györgyhöz köthető Open Society Institute által támogatott „Ki-Mit-Tud” projekt tevékenységében nagy hasonlatosságot mutat a 90-es évek előtti 3/3-as ügyosztályhoz. A szervezet pedig azt is közli, hogy a megszerzett adatokat böngészhetővé teszik bárki számára, így akár azok külföldi érdekeltségeknek is szolgálnak.

Az úgynevezett oknyomozói munkának széles teret biztosító, külföldről érkező devizák gyanút ébresztenek, és felvetik hazánk szuverenitásának megsértetthetőségét. Nem vitatjuk, hogy a közérdekű adatokat nem kell titkolni, de kijelentjük, hogy azok nyílt átadása külföldi érdekeltségek számára megkérdőjelezheti az igazolhatóságot. Éppen ezért a demokrácia és jogállamiság szabályainak tiszteletben tartásával indokoltnak látjuk, hogy szellemi honvédőink ötletére és támogatására támaszkodva a külföldről pénzelt NGO-k úgynevezett függetlenségét megkérdőjelezzük, értékeljük és véleményezzük. Munkánk semmi esetre sem vehető támadásnak, de meggyőződésünk szerint az NGO-Lokátor őrizheti és védheti hazánk érdekeit.

Dr. Tordai Máté, a CÖF-CÖKA szakkoordinátora ismertette, hogy a CÖF civil szakértői munkacsoportja folytatta a hazánkban tevékenységet kifejtő, külföldről finanszírozott szervezetek pénzügyi viszonyainak, illetve az azok mögött esetlegesen meghúzódó idegen érdekek átvizsgálására és feltárására irányuló munkáját a civil társadalom megfelelő tájékoztatása végett.

Ennek keretében kiértékelésre kerültek a CÖF-CÖKA által az Átlátszó-nak korábban eljuttatott közérdekű kérdésekre beérkező válaszok, amelyekben az Álátszó többek között elismerte, hogy együttműködés keretében valóban átadja nemzetközi civil és más szervezetek részére a tevékenységével összefüggő információkat, sőt, azt is jelezték, hogy idén is külföldről érkező pénzeszközökből tervezik fedezni oknyomozó munkájuk egy részét.

Az Átlátszó után a CÖF civil szakértői munkacsoportja a K-Monitor működését is megvizsgálta. A szervezet 2021-es és 2022-es pénzügyi beszámolóiból kiderül, hogy a nemzetközi baloldalhoz és Soros Györgyhöz köthető külföldi szervezetek több mint negyed milliárd forint támogatást ítéltek oda az elmúlt években a K-Monitor Közhasznú Egyesület részére. A további adatokból pedig arra is fény derül, hogy a szervezet 2022-ben több mint 72 %-ban – azaz mintegy 3/4-ed részben – külföldről érkező pénzforrásokból folytatta tevékenységét.

A hálózatiasodás tényét igazolja, hogy a K-Monitor támogatói között több olyan nemzetközi szervezetet is találunk, amelyek az Átlátszó külföldi donoraiként is megjelennek.

Előbbiek egyértelműen további kérdéseket vetnek fel a nemzeti szuverenitás tekintetében, így folytatjuk a megkezdett tevékenységünket.

Ennek kapcsán Dr. Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője ismertette, hogy a munkacsoport következő feladata a Globsec nevű nemzetközi szervezet tevékenységének a részletes feltárása lesz.

A Bajnai Gordon korábbi szocialista miniszterelnök nevével is fémjelzett szervezet munkája meggyőződésünk szerint Magyarország szempontjából is szuverenitásvédelmi kérdéseket vet fel, különösen abban a vonatkozásban, hogy ez a szervezet is rendkívül szoros kapcsolatban áll a magyar baloldal 2022-es kampányfinanszírozási botrányában főszerepet vállaló Action for Democracy-vel kapcsolatba hozható, CIA-közeli amerikai alapítvánnyal, a National Endowment for Democracy-val.

Az egyik legutóbbi hír a Globsec kapcsán, hogy kivonultak Szlovákiából, mert úgy ítélték meg, hogy egy olyan országban nem kívánnak működni, ahol egy szuverenista kormány működik, amely egyébként szintén fel kívánja tárni az idegen érdekeket szolgáló civil szervezetek munkáját.

Bajnai Gordon személye és a Globsec-hez való kapcsolódása a Datadat tekintetében is különös kérdéseket vet föl, hiszen a szervezet közismerten magyar emberek adatait kezelte az úgynevezett guruló dollárok botránya kapcsán. E tekintetben tisztázandó, hogy van-e garancia arra, hogy bizonyos adatok (pl. magyar emberek személyes adatai) ne juthassanak el széles körű titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező nemzetközi szervezetekhez.

A CÖF-CÖKA álláspontja szerint a kémszoftverek mellett, legalább akkora botrány a civil köntösbe öltöztetett kémszervezetek jelenléte Magyarországon és a régióban. Ennek a problematikája nem csak titkosszolgálati kérdés, hanem civil kérdés is, hiszen magukat civilnek beállító szervezetek valójában színtiszta kémtevékenységet folytatnak hazánkban is, és együttműködnek külföldi titkosszolgálatokkal. Éppen ezért, meggyőződésünk szerint a szuverenista civil szervezetnek kötelessége és feladata ezzel a jelenséggel foglalkozni.

NGO-kat figyelő lokátort hozott létre a CÖF-CÖKA (videóval) — Civilek Infó

Videó:
NGO-kat figyelő lokátort hozott létre a CÖF-CÖKA (youtube.com)

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!