Már csak pislákol a nyugati fény

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200923-mar-csak-pislakol-a-nyugati-feny

Egy idős, megszállott ember ámokfutásával képviseli a nyílt társadalom ideológiáját, a pénzhatalmasok érdekeit. A nemzetek fölé emelkedik, szinte személyi kultuszt kialakítva.

George Soros szabadcsapatai az illegális bevándorlókat toborozva, utazási iroda módjára embercsempészekkel paktálva, áruba bocsátották Európát. Édenkertet ígérnek az általuk szervezett honfoglalóknak, amit az őket kiszolgáló, nemzetüket eláruló helytartókkal és a mögöttes pénznyelő mágnásokkal európai egyesült államok néven gyarmatosítanának.

Az illegálisan érkező bevándorlók többsé­ge, pénzzel és mobiltelefonokkal elindulva, cserben hagyta honfitársait. A keresztényi szoli­daritás vagy akár a hit nélküli emberbará­ti érzelem a jó emberek alapvető tulajdonsága. Tapasztaltuk már: a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Levonhatjuk a következtetést, hogy érdemes a különböző „jóakaratokat” megvizsgálni, értelmezni, sőt ellenőrizni is.

Az Afrikát és a Közel-Keletet gyarmati sorba taszító országok vezetőinek jelenkori lel­ki­ismerete érdekalapú. Ugyanúgy kétszínű, mint amikor megszállóként leigázták a védekezésre képtelen népeket. Az érdekszolidaritás nem a keresztény viselkedés jellemző­je. Tárjuk fel a volt gyarmatosító országok hozzáállását, taktikáját az érkező illegális bevándorlókkal kapcsolatosan. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy világosabban lássuk az illegális bevándorlást ellenző államok magatartását. Kiindulópontnak tekintjük, hogy az emberek bárhol is éljenek, ragaszkodnak szülőföldjükhöz és családjukhoz. Ha ezt a természetes kötöttséget feladni kényszerülnek, annak súlyos okai vannak. Ilyenek a polgárháborúk, vallási indíttatású üldöztetések és nem utolsósorban az éhezés fenyegető jele. Ezekben az esetekben a civilizált Európa szolidaritása az önzetlen segítségben nyilvánulhat meg. Ez a segítség érkezhet az erre szakosodott világszervezetektől és ha szükséges, a rendfenntartó erők alkalmazásával. Az első lépés a helyi öldöklés megakadályozása a békefenntartók bevetésével. Ezután következhet a karitatív szervezetek összehangolt munkáján alapuló szállítmányok küldése. Majd a bajba jutottaknak hosszú távon gazdasági felemelkedést kell biztosítani, például kihelyezett vegyes vállalatokkal, munkahelyteremtéssel helyben biztosítani a lakosság életszínvonalának növelését.

Az előzőekből kitűnik, hogy az érdek nélküli szolidaritás számos formája létezik. A nyugati országok politikai vezetői azonban érdekorientáltak, eszük ágában sincs figyelembe venni polgárságuk jóakaratú véleményét. Demokráciában a megkérdezett polgárok akarata nem kérés, hanem utasítás, amit jogállamban a regnáló kormányoknak figyelembe kell venniük. Ugyanakkor egyes országok gazdasági érdekeit nem lehet és nem kell erőszakos eszközökkel másokra erőltet­ni. Ha ez történik, akkor az egyenrangúság szövetségben elvárt értéke annullálódik. A tagországok mindegyikének alapvető érdeke társadalmának és gazdaságának opti­mális működtetése. Józan felfogás szerint a jóakaratú szolidaritás az illegális bevándorlók irányába nem politikai kérdés, sokkal inkább a társadalom és a gazdaság állapotának függvénye.

Az Európai Parlament (EP) és az Európai Bizottság (EB) az illegális bevándorlás kérdését nem döntheti el pártok politikai erőfölényének alkalmazásával. Ez a megoldás kirekesztő és kettős mércéhez vezet. A pénzemberek és a Soros-féle NGO-k befolyásával vezényelt megoldások kialakították a rasszizmus új formáját, amely már intézményesen támadja a nemzetek önállóságát. Egy megszállott, idős ember ámokfutásával képviseli a nyílt társadalom ideológiáját, a pénzhatalmasok érdekeit. Kéretlen szereplőként a nemzetek fölé emelkedik, szinte személyi kultuszt kialakítva. Életében kíván szobrot állítani önmagának, mi azonban, kelet-közép-európai polgárok már láttunk ilyen alkotásokat, ezek szoborparkban végezték. Nekünk nem rövid az emlékezetünk, hiszen a közelmúltban még a Szovjetunió gyarmataként szenvedtünk.

Az unió válságának megoldása a nemzeti szuverenitásból fakadó helyi társadalmi és gazdasági problémák hatékony kezelésének függvénye. A jól működő, összekovácsolt nemzetek társadalmának összessége verseny­képes gazdasági erőt tükrözhet, azonban meg kell érteni a szövetséges nemzetek sajátos érdekeit. Közös érdek az illegális bevándorlást megakadályozó Európa határait védő szigorú őrizet. Ha a nyugat-európai országok népességpótlás vagy munkaerő-toborzás kényszerűségéből illegális bevándorlókat fogadnak be, azt saját felelősségükre tegyék és ne a többiek rovására.

A koronavírus megtépázta az európai munkahelyek számát. Kontinensünk gazdasága mélyrepülésben van. Az EP-ben és az EB-ben nem pártcsatározásokra van szükség, hanem józan cselekvésre. Az Európai Tanács bölcs vezetőinek gyors és hatékony döntéseire várunk. Pártpolitikai alapon senki sem kérdőjelezheti meg az élet és a gazdaság prioritását. Az ille­gális bevándorlást elutasító országok ellen irányuló pénzügyi szankciók az érdekszolidaritást képviselők akaratát közvetítik és a kvótarendszert erőltetik. Az erőpolitika visszaüt, az együttműködésben zárlatot okozhat, ami végleg kiolthatja a nyugati fényt.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

Rasszizmus plusz – a nemzetek szétverése

A rasszizmus a nyugati világ terméke, a gyarmatosítók kedvenc fegyvere.

2020. SZEPTEMBER 16. SZERDA. 3:44

Egyes fajok és közösségek erővel történő kirekesztése, uralkodói szándékkal való elnyomása, kényszerítése nem új keletű jelenség. Világ- és polgárháborúk sora igazolta romboló jelenlétét.

Magyarország polgári kormánya nulla toleranciát hirdetett és gyakorol a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. A magyar emberek nagy többsége kiáll a nemzet teljes közösségének egyenrangúsága mellett. Helyzetünket összehasonlítva más országokkal, statisztikai alapon világosan látszik polgáraink véleménye.

A náci és bolsevik szélsőséges ideológiák nem nyerhetnek teret Magyarországon. Hiába próbálják az ultrabaloldali pártok és a Jobbik összefogással, sunyi módon elfogadtatni. A Berlint vagy Párizst lángba borító szélsőséges elemek randalírozása bizonyító erejű arra, hogy burjánzik a rasszizmus. Vagy például Hollandiában egyre jobban erősödnek az antiszemita megnyilvánulások.

Legjobb védekezés a támadás – mondják az EU azon aktorai, akik szégyentelenül támadják a nemzetek létét, amelyhez felhasználják Lengyelország és Magyarország ellen a rasszizmus és az antiszemitizmus vádját. Azt mondják, az kiabál, akinek a háza ég. A brüsszeli kontraszelektált, szélsőbaloldali és jobboldali politikusok újszerű összefogása rasszista ideológiára épül. Célja önmagukról elterelni a figyelmet. Hazug arroganciával lépnek fel mindazok ellen, akik a klasszikus demokrácia és a jogállamiság védelmezői.

Kibővítették a rasszizmus fogalmát, és ezzel maguk váltak a „rasszizmus plusz” megtestesítőivé. Pontosan fogalmazva, uralkodó nézeteik erőszakolása, Európa őslakosságának semmibevétele mellett céljuk a szuverén nemzetek megszüntetése. Alapvető emberi jogok megsértésére hivatkozva támadják nemzetünket és annak polgárait. Ezt látjuk a kettős mérce alkalmazásakor és a kirekesztésünkre irányuló törekvéseik során is.

Megszületett egy új, ultrarasszista ideológia és intézményrendszer, amely a pénzmágnások és az uniós föderáció híveinek lett a kiszolgálója.

Ők nemcsak az emberi fajok és azok közösségeinek ellenségei, mint tették azt a klasszikus gyarmatosítás idején. Megnőtt az étvágyuk, és az újkori gyarmatosítás ellen fellépők felfalóivá váltak. Miután sikerült nekik Közel-Kelet és Afrika népét kirabolniuk, most a szegény páráknak Európát kínálják vigaszdíjul. A legolcsóbb hadsereget verbuválták céljuk eléréséhez, amely nem más, mint az európai egyesült államok létrehozása. Újkori módszereik csak formailag különböznek a náci és a bolsevik rasszisták gonosztetteitől. Nem számít a háromezernél is több afrikai illegális bevándorló hullámsírba küldése.

Úgy vélik, a cél szentesíti az eszközt. Végre akarják hajtani az európai őslakosság lecserélését. Olcsó modern kori rabszolgákat ígérnek az elkényelmesedett nyugati világ polgárainak. Az illegális migránsok azonban nem ilyen szerepre jöttek, hanem honfoglalók, és bármikor kirobbanthatják a polgárháborúkat.

Kelet-Közép-Európa népei, szemben a nyugatiakkal, megszenvedték a szovjet gyarmatosítás hosszú évtizedeit. A második világháború győztes országai koncul dobtak bennünket a szovjet birodalom elé. Vágytunk az igazi szabadságra, és azt Nyugat-Európa segítsége nélkül vívtuk ki. Ugyanakkor felültünk a szirénhangok csábításának, és úgy véltük, hogy egyenrangú szövetségesekké válhatunk az EU-ba lépésünkkor.

Reményeink egyre fogynak, úgy tűnik, hogy szövetségeseink az ultraliberális pártpolitikai prioritást követve, széles utat nyitnak a szélsőséges nézetek követőinek.

Elfogadhatatlan a nyílt társadalom ideológiájának ráerőltetése bármely szuverén nemzetre, annak országgyűlését megkerülve. Az őshonos polgárok népszavazása nélkül az illegálisan érkező migránsok kvóta szerinti elosztásának nem lehet esélye. A „rasszizmus plusz” azon nemzetek ellen irányul, amelyek hagyományos értékeiket kívánják megőrizni. Európa népeinek joguk van megtudni, hogy egy beteges ideológia miként kaphat intézményesített formát a nemzetek akaratával szemben az Európai Unió szervezetében.

Világossá kell tennünk, hogy a „rasszizmus plusz”, semmissé téve a demokrácia fontos tételét, a szubszidiaritást, a pártpluralizmus által kínált országgyűlési választások eredményét átírja. Olyan ideológiát kíván az európai polgárok torkán lenyomni, amely automatikusan birodalmat szül. Ez a fasiszta szellemű és pénzmágnások által vezérelt törekvés az európai emberek számára az újkori rabszolgaság intézményét kínálja.

Összeurópai szinten elő kell venni a civil kurázsit, mert nemzeteink és családjaink jövőjét nem adhatjuk hataloméhes kufárok és az őket kiszolgáló politikusi betyár-sereg kezébe.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200916-rasszizmus-plusz-a-nemzetek-szetverese

 

 

 

 

 

A Keljfeljancsi ismét kornyikál

A figurát magyarok találták fel. Kiváló játék, amelynek számos formája létezik, felfújható, plüss, kacsa, zenélő és a többi, így aztán a gyerekek válogathatnak kedvükre

Talán nem véletlen, hogy az élő Keljfeljancsi is magyar találmány, megtestesítője Gy. F., aki úgy él hazánkban, mint aki nem tanulta meg, hogy a földön két lábon kell járni. Igaz, ehhez azonban erkölcsi tartás és egyensúlyérzék is kell.

Nevezett politikusi súlypontját alulra helyezte, így aztán mindig visszabillen a rá jellemző (Keljfeljancsi) hatalommániákus helyzetbe. A való élet hatásaira ingó módon reagál, és mindig visszatér eredeti pozíciójába, ahol az eseményekre sajátos módon replikázik. Mindenhez ért, kultúrához, egészségügyhöz, oktatáshoz… Amit tesz, az merőben más, mint a gyermekek részére kialakított játék­figurák szerepe.

Instabil az egyensúlyi pontja, amit miniszterelnöksége idején igazolt. Féktelen egójú ­figura, alacsonyan szocializálódott kommunista utánzat, hisztériára utaló attitűdökkel. Ez az ember üzent látszólag csak Vidnyánszky Attilának és az őt kedvelő csapatnak, de valójában minden dolgos magyar embernek.

Megfenyegette (nem először) mindazokat, akik a szégyenletes országlását követő káoszból és csődhelyzetből kivezették hazánkat. Földönfutóvá tenné azon polgárokat, akik neki, a bukott miniszterelnöknek nem ilyen sorsot szántak. Lehet, hogy a keresztényi, felebaráti reagálás hibás volt!

A választópolgárok megkérdezése nélkül, de a teljes ellenzék nevében összefogással kérkedő figura leváltásra ítélte az Orbán-kormányt, bohócsapkát helyezve saját fejére. Úgy tesz, mintha az idő 2006-ban megállt volna. Akkoriban a hazug, polgárságunkat aljanépnek tekintő miniszterelnök nemcsak fenyegetőzött, hanem a békés tömegbe lövetett, lovas attakot vezényelt, kordonországot épített. Fittyet hányt a jogállamiságra, jó nagyot rúgott a demokráciába.

Nem kétséges, ha tehetné, 2022-ben hatalomra kerülve betartaná fenyegetéseit. Sőt jelenlegi követői közt hidegvérrel elvégezné a bolsevik-kommunista gyakorlatból megtanult belső tisztogatást.

Utcai rendbontásra biztat, uniós ideológiai és pénzügyi támogatással, a Soros-féle NGO-kkal és felbérelt hírportálokkal nap mint nap azon munkálkodik, hogy a nemzet egységét szétzilálja. Föderalista eltökéltségével a nyílt társadalom híveként Európa közösségét is rombolja azzal, hogy feleségét, momentumos barátnőivel együtt cirkuszi mutatványokra kényszeríti, ígérve, hogy hely­tartóságában vezető szerepet kaphatnak.

Ezt az embert és a vezénylését követőket nem vehetjük félvállról. Rajta kívül kevesen lettek volna képesek az ország kiárusítására, párttársa, Medgyessy Péter megpuccsolására. Sajátos módszereivel az ellenzék pártjait a magyar emberek többségének ellenségévé tette. Elfelejttette velük a konstruktivitást, ajánlatára a bolsevik-kommunista-náci ideológiák mezsgyéjére léptek. Olykor már ellenforradalmi megnyilvánulásoktól sem riadnak vissza. Túlzásnak nem mondható, hogy kijelentéseik szerint megint ilyesmire készülnek.

Ismét véres kardot hordoznak szerteszét a nemzet együttműködésében érdekelt országlakók között. Szabadcsapatokat szerveznek a törvényes rend megzavarására. A legitimitást élvező nyugati kormányok jól látják a szélsőséges erők gyülekezésének veszélyét.

A francia és a német rendőrség, az Európai Unió által is elfogadottan megmutatja, hogy ilyenkor mi a követendő cselekvés.
Békében élő családjaink, tisztességesen dolgozó adózó polgáraink sem fogják hagyni közös Európánk és fejlődő hazánk politikai huligánok által történő szétrombolását. Kelet-Közép Európa népeit más fából faragta elviselt gyarmati sorsuk. Biztosnak vehető, hogy ha másfél millió embernél is több értékeli, hogy részt vehet a nemzeti konzultációkban, leszünk hasonló számban olyanok, akik szükség esetén újabb békemeneten hitet tesznek demokratikusan választott kormányunk mellett.

Az egyesült baloldali pártok szüntelen provokálását szúnyogcsípésnek tekintjük. A mi dolgunk, hogy 2022-ig alkossunk, hassunk és gyarapítsunk. Így érhetjük el, hogy a magyarországi eldeformálódott pártok helyett előjöjjenek az igazi nemzeti egységben gondolkodó, konstruktív, hazánk érdekeit szolgáló új ellenzéki formációk. Most a Gy. F. és Soros által finanszírozott politikai laboratóriumban azzal kísérleteznek, hogy a tűzre vizet öntsenek. A gőz egyesek agyában és az identitásukat vesztő balliberális pártok szervezetében robbanást okoz. Keljfeljancsi társaival együtt ismét kornyikálja, hogy
„ez a harc lesz a végső”.

Mi, civil polgárok, akik az egyenrangú szuverén országok Európai Unióját szívből és teljes erőből kívánjuk építeni, történelmi tett előtt állunk. Szavazataink meggyőző erejével 2022-ben demonstrálhatjuk, hogy: Hátra arc!, végleg vesztesek lettetek. Keljfeljancsinak csak a gyerekjátékok polcán van helye.

(A szerző a CÖF–CÖKA kuratóriumának elnöke)

 

 

 

 

 

 

Sztálin és Hitler utódai

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200810-sztalin-es-hitler-utodai

Állítom, hogy az ördögnek lehet felesége, ez nem elképzelhetetlen. Talán az is bizonyítható, hogy ebadta, ha akarja, más bőrébe is belebújhat.

Akármelyik változatot nézzük, legalább olyan veszélyes jelenség, mint napjaink koronavírusa, amely alattomos és milliókat vehet le a lábáról. Mégis van jelentős különbség, mert míg az egyik biológiai jelenség, a másik inkább gonosztól függő ideológiai. A koronavírus embertől függetlenül jött létre (reméljük), míg az ideológiai agymosás szorosan kötődik egyes emberek beteges, öncélú érdekeihez.

A vírus és az ördög egyaránt köztünk van. Az ideológiai jelenséget érzékelhetjük Európa politikai porondján fellépő nyílt társadalom híveinek attitűdjeiből. Soros György szabados felfogása a neoliberalizmus és a fasizmus ideológiáját egybeszőtte. Elképzelése az, hogy az unió 27 tagországának egységes lobogója lesz. A pénzhatalmasok műhelyében megálmodott zászlótorzó lehetne az egyenrangú nemzetek szövetségét felváltó föderáció jelképe. A történelem remélhetőleg napjaink politikai eseményére majd úgy emlékszik, hogy ez az ördögi terv fennakadt az európai zsidó-keresztény civilizáció drótfonatú hálóján.

Többször láthattuk világunkban, amikor bukott kormányfők feleségük öltözetébe – inkább szoknyája mögé bújva – próbálták odaveszett hatalmukat visszaszerezni. Ez általában nem sikerül, mert az emberek nem ostobák. A ráaggatott feladatot elbukta Clintonné, így jár majd Gyurcsányné is. A két történet között sok a hasonlóság, de szemet szúró a különbség. A háttérben álló személyek múltja különbségeket takar. Clinton demokratikus, a jogállamiságot tiszteletben tartó választáson győzött. GY. F. puccsot hajtott végre Medgyessy ellen, beült a miniszterelnöki székbe, 2006-ban pedig a választókat átverve lett miniszterelnök. A pozíció megtartásában lakáj habitusa segítette. Megágyazott magának Apró Antal családjában, aki Nagy Imre kivégzésénél szervilisként szolgált. Anyósa kegyeit és szolgáltatását elnyerve rablóprivatizátorrá vált. Munka nélkül szerzett jövedelmét, a már közös klán – zsidóktól rekvirált – villájának újjáépítésére is felhasználta. Kormányzása idején Putyin elnöknek ajándékozott pulikutyájaként dörgölődött a világ politizálásában erős és jelentős szereplőhöz. A lakáj, az lakáj. Könyörgött az unió szocliberális vezetésének, mert csak így tudta hitelekkel megmenteni az általa csődbe vitt Magyarországot. Minden magyar embernek nyakába akasztott kétmillió forint adósságot. A renegát megvált attól a párttól, amelyik őt naggyá tette, miközben elmenekült a kétes pénzügyek tisztázása elől.

Polgártársaim, a hitványsággal teli pohár kicsordult. A trükkök százaival dicsekedő, gyeplőre fogott felesége képében bevonult Soros György szivárványos ármánykodásáról elhíresült, korrupt seregébe. Most már nemcsak Magyarország elárulásával foglalkozik Dobrev Klára, mint az Európai Parlament alelnöke többlet megbízást is teljesít. Feladata az egységes Európai Unió bomlasztása, a pénzügyi maffia hatalomátvételének elősegítése, a Brexit után további országok kizárásával a szövetség gyengítése. A vérkommunistákból megszülettek a neofasiszták. A vezető nyugat-európai országok észre sem veszik, hogy összeesküvés áldozatai, mesterségesen keltett politikai feszültségek elvonják erejüket a napi súlyos teendőktől. Nem észlelik, hogy az olaszok, spanyolok, franciák eladósítása, a németek eltúlzott lojalitása, a felforgató Soros-féle NGO-k felfűtött munkálkodása, a hitelező bankok, azaz a finánctőke lába elé vetik Európát. Ördögék halálra ítélték az EU tagországainak szuverenitását, ezzel egy időben gyarmatosítják kontinensünket. Európa minden polgára rabosítva lesz. A pénzhatalmasok lakájai viszont markukat tartva, vígan teljesítik a hóhér feladatát. Az európai birodalmat előkészítő zsoldosokat erősíti a kettős társadalom kialakítása. Európa határai még mindig védtelenek az illegálisan bevándorló hódítókkal szemben.

A koronavírust, reményeink szerint, a hamarosan elkészülő vakcinával legyőzhetjük. Ha hitünket a felforgatók nem tudják legyengíteni, akkor a zsidó-keresztény civilizációt támadókat visszaverhetjük.

Feltételezzük, hogy Angela Merkel, Emmanuel Macron, a V4-ek kormányfői, valamint az uniós tagországok józan vezetői, népeik szabadságát többre becsülik, mint a záros határidőig tartó hatalmuk megtartását. Ha ez így történik, az Európáról szóló történelemkönyvbe pozitív megítéléssel bekerülhetnek. Ezen irányú munkájukat már tegnap el kellett volna kezdeni és az unió fellazítására, megbuktatására felfogadott bérenceket száműzniük kell a közösségből.

Csak a vak nem látja, hogy ezek a renegátok ugyanazt teszik, mint amit Hitler és Sztálin érdekházassága elindított. Akkor is a nácik és a kommunisták a rövid időre szóló közös célért egymás kezébe csaptak. Most a volt kommunisták neoliberális mezben alkalmazzák a fasizmus módszereit és végzetes irányba terelik Európát. A szélsőbal és a szélsőjobb szemünk láttára ölelkezik.

Európa civiljei, ébredjetek! Szellemi honvédők, cselekedjetek! A kommunista módszerek szerint magunk között kell keresni az ellenséget. Ne tegyük! Ez a rendszer pusztító erejű. Az európai társadalom ítélőszéke elé kell állítani azokat az embereket, akik a hatalomszerzés céljából bemocskolják országuk és az unió polgárainak tisztes törekvéseit és eredményeit.

Pellengérre állításuk elkerülhetetlen.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

 

Amilyen az adjonisten…

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200729-amilyen-az-adjonisten

A hazájukat eláruló firkászok egymásnak estek, mert egyikük sem kíván ropogós kenyerére kevesebb vajat. Az Index tulajdonosi köre válaszút elé került.

Az Index hírportál kapcsán a baloldali pártok közös tüntetésen szerették volna világgá kürtölni, hogy demokráciánkat ismét fenyegetik. Indokuk szerint legitim kormányunk galád módon kívánja eltüntetni – egyébként virágzó – sajtóbirodalmuk főszereplőjét.

A közölt álhíreikkel szemben céljuk az igazság elhallgatása. A hazudozás betegségéről nehéz leszokni, különösen akkor, ha azt jól megfizetik. A valóság az, hogy az anyagilag jól megfizetett, ideológiailag elkötelezett újságírók paradicsomában felbukkant a kommunizmusban időnként visszatérő jelenség, a belső tisztogatás véressé váló szükségessége. Ilyen időkben nehéz szembenézni a valósággal. A fake newst ontó firkászok írásait egyre kevesebben nyilvánítják független véleménynek, így az olvasótábor csökkenése a megszokott bevételek elmaradásával jár.

A baj azonban csőstül jön, mert a laptulajdonosok nem a demokráciát kezdik félteni, hanem befektetéseiket. Az üzleti életben ez megszokott, egészséges reakció. Ugyanakkor a hazájukat eláruló firkászok egymásnak estek, mert egyikük sem kíván ropogós kenyerére kevesebb vajat. Az Index tulajdonosi köre válaszút elé került. Alkalmazott újságírói oly messzire dobták a tomahawkot, hogy ezzel már híveik sorát is ritkították.

A józan polgárok felismerik a megkerülhetetlent, saját sorsuk fontosságát, amelynek alapköve az ország jóléte és biztonsága. Az Orbán-kormány megbuktatására egyre kevesebb embert lehet mozgósítani, sőt sokak szerint nagy szükség van az ellenzék mihamarabbi cseréjére. A miniszterelnök népszerűsége töretlen – sőt, csúcsokat döntöget. Magyarország kormánya felvértezve parlamentjének határozatával és a nemzeti konzultációkkal a brüsszeli ring igazi zöld sarkában, a piros sarokból induló kettős mérce mélyütéseit eredményesen állja. Az ellenfél bánatára növekvő szimpatizánstábora erejével már képes visszaütni. Jól kivitelezett jobb horognak számított, amikor valósággá vált, hogy a gazdasági feltételeket nem lehet pártpolitikai érdekek mentén előírni.

Homályos jogállamisági és ideológiai könyöklés helyett, minden tagállamra egyformán, írásban, de jure módon kell rendezni az ide vonatkozó szabályokat. Az egységes Európai Parlament nem a különböző pártokat képviselők ketrecharcosainak színtere. Igazi szerepe messze áll attól, hogy ki kit győz le.

Az európai zsidó–keresztény civilizáció megőrzése a tagországok összesített gazdasági erején múlik. Ezért az EP-ből mielőbb kiűzendők a föderációs eszmék, mert ezek a világkormányzás ugródeszkájának tekintendők. Az egyenrangú nemzetek Európája az unió szövetségi rendszerét fölé emeli a spekulánsok gyarmatosító elképzelésein. A történelemben a birodalmak bukása legyen jó lecke és visszatartó erő.

Szellemi honvédőink vezetésével ismerjük fel, hogy csodálatos kontinensünk társadalmi, gazdasági összetartozása nem függhet ideológiai erőviszonyoktól. A pártcsatározásokat a jogállamiság közösen elfogadott szabályai szerint az EU tagországainak polgárai helyben, az országgyűlési választásokon kezeljék. Mindenkori sorskérdéseiket és érdekeiket helyezzék előtérbe, a világban gyorsan egymást követő történésekből okulva. A szuverén nemzetek és családjaink érdeke megelőzi a pártideológiai elkötelezettséget, ami igazán fontos, az a békesség, a jólét és a fenntartható fejlődés.

Visszatérve az Index tulajdonosainak eszmélésére, igazolva láthatjuk, hogy az olvasókat a valódi gazdasági tények sokkal jobban érdeklik, mint a pártpolitikai cselszövések. Közelítsünk az igazsághoz, és kerüljük el a fake news stílust. A tőke szabad áramlása és a szólásszabadság egyaránt a demokrácia vívmánya. A lapjukat nyereségcentrikusan működtetni akaró befektetők szabadon érvényesíthetik közlési akaratukat. Az olvasók reakciója előbb vagy utóbb igazolja, vagy cáfolja elképzeléseiket. Az ellenzék hazugságlapjai külföldi támogatással is ingoványos terepen járnak. A kormány mellett állást foglaló lapok előnye csak addig tart, míg a polgárok többsége az igazságot olvashatja. Jelen időkben az utóbbiak stadionkörrel vezetnek, annak ellenére, hogy a vereségük közeledtét látó brüsszeli bürokraták szocliberális hadserege most már az európai költségvetésből is támogatni kívánja a lakáj-NGO-kat. A hazai ellenzék újonnan kreált anyagi támogatást élvezhet. A külföldi beavatkozás ellensúlya csak úgy valósítható meg, hogyha a nemzeti érdekeket képviselő itthoni civil szervezetek költségvetési támogatása növekszik. Váljanak egyenjogúvá a Magyarországon működő olyan egyesületek és alapítványok, amelyek a többség véleményét közvetítik és jogait védik.

Az NGO-kat segítő anyagi támogatást a magyar kormány nyíltan ellensúlyozza, mert ezt kívánja a választók kétharmados többsége. Régi magyar mondás: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

A liberalizmus és a fasizmus érdekházassága

A rossz vezető hazudik és hamisít, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban az általa tönkretett ország költségvetéséről

 

Korunk egyik legnagyobb gonoszsága, hogy az ördög bőrébe bújt politikusok megpróbálják megakadályozni szabad létezésünket, és azt is, hogy sorskérdéseinket tisztán lássuk. A keresztény hit mégis segít, Isten útmutatásai alapján megtalálhatjuk azokat a vezetőket, akik bölcsességük folytán átlátnak a szitán. Ha könyörtelen világunkban ezt felismerjük, megbirkózhatunk a ránk szakadó borzalmakkal, súlyos nehézségekkel.

Az úgynevezett jó és gondoskodó emberek a világtörténelem tanú­sága szerint felszabadították népei­ket a hatalmasok elnyomása alól. Igen, vannak jó és rossz emberek. A civilek feladata, hogy ezt idejekorán felismerjék. El kell döntenünk, hogy a rosszakat kizárjuk az életünkből, és ördögi manipulációikat elutasítjuk.

A koronavírus-járvány sokunk szemét felnyitotta. Láthatóvá tette az emberek bizalmát élvező veze­tők és a hatalmaskodó, vezetni akaró emberek közötti különbséget. A jó vezető atyai módon gondosko­dik népéről, a rossz a zavarosban halászik, és a helyzet kihasználásával önző módon hatalomra tör. Nem riad vissza ocsmány módszerektől, a tízparancsolatot megszegve hazudik, hamisít, csal, áruba bocsátja az anyaföldet és saját népét.

Hazudik és hamisít, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban az általa tönkretett ország költségvetéséről. Mások, mint például George Soros, kisemberek összekuporgatott pénzét csalják ki bennfentes információk révén, miközben a szerencsétleneket nyomorba és kilátástalanságba taszítják. A pénzmágusok Európára zúdítják a Közel-Keletről és Afrikából a már kizsákmányolt népeket. Fondorlatos módon Európa őslakosságának föderációt hírdet­nek, ennek megtestesült eredményét láthatjuk napjainkban az Egyesült Államokban.

Visszatérve hazánkra, Gyurcsány Ferencné, született Dobrev Klára is kiérdemelte a rossz ember minősí­tést, hiszen a hozzá csatlakozott uniós képviselőtársaival együtt kiárusítható portékának tekinti hazánkat. A gondoskodó politikai vezetők azonban nem feledik a keresztény tanítást. Hűségesek a hazájukhoz, amit nyíltan vállalnak, a családra a társadalom egységeként, a gazdaság fenntarthatóságá­nak biztosítékaként tekintenek. Tudják, hogy a nemzet sorsa az anyákon nyugszik, és léte függ a születendő gyermekek számától, akik majd nyugalomban élhetnek szüleik földjén. A nagycsaládok léte az emberi civilizáció alfája és ómegája. Ugyanakkor a nemzeti identitás, a társadalmi összefogás, a gazdasági stabilitás nem képzelhető el és nem valósulhat meg a gondoskodó állam nélkül.

Nyugat-Európa országainak vezetői másképp gondolkodnak. Az elszegényedett volt gyarmati országok lakóit szállítják kontinensünkre. Ennek oka, hogy az ottani lehetőségek, az ásványkincskészletek kimerültek, és az odatelepített cégek hozama számukra már nem elégséges. Így aztán ott maradt a fölösleges munkaerő, amely olcsó és kizsákmányolható. Az illegálisan érkező munkások seregeit azonban erős vallási fanatizmus jellemzi. Az iszlám tanításával felvértezve nem dolgozni, hanem hódítani jönnek. Fokozatosan elszívják az életteret Európa őslakosságától. A klasszikus nemzetek felhígulnak, a megosztottság ellentéteket szül. A finánctőkések láthatatlan ereje, az oszd meg és uralkodj elv gyorsan hozzásegíthetné az ultraliberalizmus híveit a központosított európai birodalom kialakításához. Cselszövésük bizonyítható. Segí­tőik igyekeznek biztosítani az egzisztenciájukat életük végéig, ami a jól jövedelmező árulásból fakad.

Szándékaikhoz elégséges elemezni a gazdaságilag adósságcsapdában vergődő nyugat-európai országok ötletét, amely 750 mil­liárd eurós hitel felvételét irányozta elő. Az eladósodás ráerőszakolása a volt szocialista, a Szovjetunió által gyarmatosított országokra pénzügyi rabszolgaságot jelent. Nem nehéz kitalálni, hogy a Soros-féle pénzügyi körök újabb és újabb hitelötleteikkel megpróbálják a még szuverénnek tekinthető államokat igába fogni.

Az erkölcsi szabályok szerint aki rendel, az fizessen. Az unió minden tagállamára vonatkozó hitel felvétele esetén a tagállamok visszafizetési kötelezettsége csak a részükről felvett hitel arányában várható el. Ha a kötelezettség egyetemleges lesz, és a brüsszeli adminisztráció részéről zsarolással valósul meg, akkor elmondhatjuk, hogy az Unió­ban megjelent a liberálfasizmus gyakorlata.

A politikai zsarolással kikényszerített és az előirányzott pénzügyi szankciókkal fenyegetés az Európai Unió jogállamiságának halálát jelenti.

A polgári kezdeményezések hatékonyságának megteremtéséhez, sorskérdéseink eldöntéséhez szükségessé vált Európa civil lakosságának radikalizálódó fellépése. Ehhez elvezethet a magyar–lengyel kezdeményezéssel már működő Euró­pai Uniós Civil Együttműködési Tanács jogosultságainak szélesítése.

A jelen helyzetben megállapíthatjuk, hogy az uniós országok többségében nem történt meg a hitelfelvétel országgyűlési jóváhagyása, sőt az előzetes költségvetést befolyásoló hatásvizsgálat sem.

A magyarországi ellenzék nem beszélhet jogállamiságról és demokráciáról, amikor a népi konzultációt szabotálja és megpróbálja elcsalni. Ha az uniós hitelfelvételre vonatkozó kétharmados ország­gyűlési felhatalmazás a Gyurcsány-bagázsnak nem tetszik, felidézzük vezérük mondatait: „El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen! Tessék! Lehet menni!”.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)