Öngólok az ellenzék hálójában

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200403-ongolok-az-ellenzek-halojaban

A valódi demokrácia eredője az istenadta nép. Igaz lehetne ez a világ minden országában, de jól tudjuk, hogy sok helyen sajnos nem így gondolják

Az Európai Unióban is a demokráciáról eltérő vélemények kerülnek napvilágra. Sokszor észleljük az Európai Parlament baloldali frakcióinak pártérdekű megnyilvánulásait, ami elvezet az igaztalan kettős mércéig.

Miközben az egészségügyi vészhelyzet világméretűvé vált, az intézkedéseket elmulasztó uniós intézmények jólétükben szunyókáló képviselői közül egyesek hazug támadásokkal, országunk elleni politikai haszonszerzésre törekednek. Védőruhát hordanak, nehogy megfertőződjenek a nemzeti érzelmű képviselőtársaik illegális migráció­val kapcsolatos javaslataitól. Ilyenkor PC-beszédjük alkalmazása során nincs szükségük védőmaszkra. Európa népére zúdították a közel-keleti és afrikai honfoglalókat, most pedig a koronavírus terjedésének megakadályozása terén elégtelenre vizsgáznak. A hatalomra fókuszáló szemüvegeiken keresztül az uniós vezetők, oligarchák felbéreltjeiként a nemzetállamok szuverenitásának felszámolására koncentrálnak. Föderális jellegű, össz­európai államban képzelik saját jövőjüket.

Ezzel szemben a kontinens lakossága mást akar. Ismerjük a klasszikus demokrácia alaptételét, miszerint a nép az ország­gyűlési választásokon kifejezi akaratát, majd sorsát nem tulajdonba, hanem bizalmával meghatározott ideig letétbe helyezi az induló pártoknál. A választások után kialakul az emberek többségi akarata, ez dönt a kormányzásról. Ez a demokrácia alapja. A népek akarata nemcsak felhatalmazást ad, hanem számon kérhető felelősséggel is felruházza a végrehajtó hatalmat, azaz a kormányt.

Az ellenzék elsődleges dolga az lenne, hogy a többségi választói akaratot tiszteletben tartsa. A soron következő választásig foglalkozzon az ország építésével, saját választótáborának szélesítésével, amit a közjóra irányuló megnyilvánulásaival érhet el. A hatalom visszaszerzésére tett erőfeszítéseik során kontrapozitívvá válik a kormány folyamatos támadása, megtetézve hazugságokkal és a tények elferdítésével. A magyar ellenzék lepaktált külföldi elvbarátaival, akiknek segítségét a kormány megdöntésére igyekszik felhasználni. Úgy vélik, hogy céljuk szentesíti a haza elárulását, és kielégíti saját támogató táboruk igényeit.

A teóriájukat követve vizsgáljuk meg, hogy miért nem szavazták meg az egészségügyi veszélyhelyzet meghosszabbítására javasolt soron kívüli előterjesztést. Előbb azonban megállapíthatjuk, hogy a kormány gesztust gyakorolva, tálcán kínálta azt a lehetőséget, ami nem volt kevesebb, mint hogy a parlament és benne minden párt négyötödös többséggel vagy egyhangúlag kifejezhesse a választók iránti felelősségét és szolidaritását. Ők azonban álindokok felhozásával a törvényre nemmel szavaztak. A napnál világosabb, hogy nemcsak a kormányzást próbálták megbénítani, hanem egoista céljaik érdekében saját választóik életének biztonságát is feláldozták.

Kulturált demokráciában, a kisebbségben lévő pártok nem zsarolják a legitim kormányt. Kérhetnek, javasolhatnak, de ellenérték kikötése nélkül.

Az ellenzéki pártok Soros–Gyurcsány–Karácsony triója a Liget-projekt és a centrumkórházak kapcsán is zsarol, így próbál kicsikarni a törvénnyel jóváhagyott büdzséből nekik nem járó összegeket. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a népakarat szerint elfogadott költségvetést megkurtítanák, és más fontos céloktól vonnák el a megvalósítás lehetőségét. Az ellenzék keresztre feszítette a világszínvonalú zöld, álmaikat is teljesítő Liget-projektet. Akadályozza, hogy orvosaink, a mai kor legmodernebb eszközeivel a betegeket optimális környezetben gyógyíthassák. Ugye, milyen könnyebbség lenne, ha a vírustámadások esetén a négy szuperkórház kapacitása rendelkezésre állna. Az ellenzék sorra lövi az öngólokat, miközben elfelejti a még megmaradt táborát szolgálni. Rá kell jönniük arra, hogy nem Orbán Viktorral kell szolidaritást vállalniuk, hanem az összes magyarral.

Gyurcsány Ferenc hírhedt beszédében mondta „elk..tuk, nem kicsit, nagyon”. Úgy látszik, hogy az ellenzék szereti ezt a műfajt, és élvezhetőnek minősítette az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésekor megtörtént nemmel szavazáskor is.

A milliókat zsebre vágó ellenzéki képviselőknek itthon nem terem babér. Dobrev Klára a Momentum kóristalányaival rohan Brüsszelbe, ki nem fogyó feljelentéseiket leadni. Észre sem veszik, hogy támogató elvbarátaik saját országuk képviseleténél az ilyen magatartást kerülik. Az Európai Parlament összetétele a nagy nyugati országok érdekeit tükrözi, és eltér az államok országgyűléseinek pártok szerinti képviseletétől. Brüsszelben többségben vannak az azonos kottából játszó liberálisok, szocdemek és zöldek, akiknek jól jönne a jobboldalt erősítő lengyel és magyar nemzeti érzelmű kormány megbuktatása. Íme, rátaláltunk a kettős mérce forrására.

A demokrácia jogállamisága kétharmados népakarat a magyar országgyűlésben, míg az Európai Parlamentben és a bizottságban az itthoni ellenzék ereje többszöröződik. A Brexit kevésnek bizonyul ahhoz, hogy a brüsszeli adminisztráció ne folytassa a népfelség elvét tisztelő országok elnémítását. Szeretnék a föderatív típusú hatalomgyakorláson keresztül egy kézből etetni az unió nemzeteit, így megvalósítható lenne az „eszi, nem eszi, nem kap mást” elv.

Az uniós vezetés az előző öt évben megbukott. Az illegális migráció ránk szabadítása bizonyította az őslakosság semmibevételét, amely a párhuzamos társadalmak kialakításával ma már háborús károkhoz vezet. Az uniónak prioritást kell adnia a gazdaságnak és a külpolitikának. Védeni kell a kontinens határait a NATO-val kompatibilis közös hadsereggel. A pártpolitizálás maradjon országokon belül. Az unió intézményeinek irányvonala szolgálja a klasszikus demokrácia, a szuverenitás, a szubszidiaritás és a nemzetállamok érdekeit. A nemzetállamok szoros szolidáris szövetsége legyen a megújult Európai Unió jövője.

Utóirat: Itt az ideje, hogy az új brüsszeli vezetés felállítson egy olyan eseti vizsgálóbizottságot, amely az előző ciklusban hibásan meghozott döntésekért vizsgálja a személy szerinti politikai felelősséget. A vizsgálat eredményét Európa polgárai elé kell tárni. Tanúként, a népfelség képviselői, a civilek készek lesznek nyilatkozni. Az unióban kiadásra kerülő kérdőíveket Európa sutba dobott polgárai kérésre szívesen összeállítják.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

 

Egyenes gerinc kell itthon és az unióban

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200327-egyenes-gerinc-kell-itthon-es-az-unioban

A Gyurcsány-kormányzás ideje alatt új liberálfasiszta módszerekkel ismerkedhettünk meg

Ennek kapcsán kerülhettek az akkori kormányba, közelébe, az MSZP-hez, az SZDSZ-hez dörzsölődő pénzbeszedők és oligarchák, így aztán „tejelés” arányában emelkedhettek a ranglétrán. Kormányzásuk a szakértelem hiányát tükrözte. Alkalmatlanságukról tanúskodik az Állami Számvevőszék 2006-tól 2009-ig terjedő, évenként kiadott hivatalos beszámoló jelentése. A tények beszédesek, a maffia pártszövetség és pártfogóik zsebe megtelt, országunk kincstára kiürült. Loptak, csaltak, hazudtak, visszaéltek a választók bizalmával. A következmények? Elmaradtak!

A lemondásra kényszerülő oligarcha miniszterelnök az általa kinevezett Bajnai Gordonnal kisepertette az ország padlását, majd azt IMF-hitelekkel kitapétáztatta.

A slusszpoén ezután következett. A bukott miniszterelnök és pártelnök elsők között hagyta el a süllyedő MSZP hajóját, sorsára hagyta SZDSZ-es szövetségeseit, akik később pártjuk csődjét nem akarták, nem tudták elkerülni. A baloldal drámáját az a plusz felvonás tette végzetessé, amelynek szerzője nem más, mint Gy. F. volt. A főszereplő végleg eltörölni vélte a múltat, amikor megalakította a DK-t. Ez ugyan számára előnyös, de kevés volt, hiszen kellett még az elgondolásaihoz a rabszolgahad. Szerencséjére ez mára összejött, a szétszóródott baloldal és a jobbikos árulók megmaradt nyája csatlakozott. Az Internacionálé kottáját követve „minden” szeretnének lenni, de a becsapott támogatók nagy többsége már átlát a szitán. Amit a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzet meghosszabbításának elutasítása kapcsán műveltek, az hazánk polgáraival szemben pusztító erejű lehet. Az emberek nem fognak felejteni, legalábbis a gaztetteket soha. Borítékolhatjuk, emlékezve a bohócos plakátokra, 2022-ben a választók semmivé nyilvánítják a DK-s össze­fogás-bohózat összes részvevőit, ide értve a Gy. F. előtt térdepelőket. A Parlament ablaka mögött táncot lejtő pozőr nem viheti ismét táncba a magyarokat.

Az Országgyűlés nem cirkusz. Ott a népakarat szerinti demokráciának van helye. Az ellenzék hatalomvágya azonban tekintet nélkül az egészségügyi vészhelyzetre, ismét felülírta a pártok józan összefogásának szükségességét. A magyar polgárok többségének bizalma az Orbán-kormány intézkedéseit erősíti. Ezzel szemben kibújt a szög a zsákból, Soros György és szervezetei kottáiból énekelt az ellenzék zsoldos kórusa. Ezt teszik az Európai Unióban is.

Az unió vezetése elüldözte Nagy-Britanniát közösségünkből. A liberálfasizmus elvét magáévá tevő LIBE bizottság úgy gondolja, hogy most a lengyeleken és a magyarokon van a sor. Áruló ellenzéki képviselők, momentumosok, DK-sok, MSZP-sek föderalista szemléletükkel, szolgalélekkel rabszolgaként állnak a politikai globalizmushoz. Ők nem mást kérnek cserébe, mint hatalmat Magyarországon.

Az európai emberek azonban büszkék nemzetük történelmére, őseik közösségüket egyedivé tévő munkájára. Most, amikor folyamatos támadás éri kontinensünk határait, küzdelmünket nem adjuk fel, mert Európa ki másé lehetne, mint nemzeteinké.

Az unió teljes intézményrendszere a csőd határán mozog, amit véglegessé tehet közös határaink védelmének elmulasztása. Nem maradhat el az illegális bevándorlást segítők felelősségének azonnali megállapítása. Nem lehet 450 millió európai polgár feje tetején táncolni a pártpolitikai haszonszerzés céljából. Most, amikor háborúban állunk a koronavírussal, csendesedjünk le, a kormányok kérdezzék meg Európa népeit arról, hogy mi a véleményük az illegális bevándorlásról. Ehhez persze bátorság szükséges. Helyezzük mindenek elé a közjót szolgáló cselekedeteket, mindannyian imádkozzunk Isten segítségéért, hogy megtiporva, de törve nem, utódainknak egy erkölcsileg megújuló Európát adhassunk át. Győzzük le összefogással a koronavírust, majd kezdjük meg azonnal az Európai Unió tatarozását. Bizonyítsuk létjogosultságát.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

Mutálódó vírusok

Világunk kénytelen elviselni, hogy a legyőzöttnek hitt vírusok mutálódnak, és egyre veszélyesebb formákat öltve támadják az emberiséget

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200310-mutalodo-virusok

Az aktualitást most a koronavírus jelenti. Nincs ez másképpen a politikai izmusok világában sem. Fel kell készülnünk a világunkat többször pusztulás szélére sodró bolsevizmus, nácizmus, fasizmus, kommunizmus mutált változatainak érkezésére és egyre őrültebbé váló támadásaira.

A jelenség megértéséhez érdemes a szellemi honvédők nagyszámú egyező véleményére támaszkodni. Bár úgy tűnik, hogy a felsorolt izmusok által közvetített ideológiák hatása meggyengült, és immunrendszerünk már-már védelmet nyújt, mégsem érezhetjük magunkat biztonságban. A hatalomszerzés megszállottjai méregkeverő laboratóriumaikban előállították a liberalizmus mutánsát, a liberálfasizmus ideológiáját. A pénz, paripa, fegyver urai előre felkészített politikusi hátterükkel a már kevésbé hatékony izmusokból kivonták a még bennük létező méreganyagokat, összeállítva a liberálfasizmust. Ez a „gyógyszerként” kínált termék már kismértékben is tudatzavart okoz, drogszerű fogyasztása a közösségekben halálos csapást jelenthet.

A háttérben meghúzódó pénzmágnások, oligarchák pénze elégséges volt a média egy részének felbérlésére, segítségükkel „paripára” lehetett (fel)ültetni a migránsok elszegényedett hadseregét. És a fegyverek? Megérkezett Európába a terrorizmus, kialakultak a no-go zónák, láthatjuk a földfoglalást, azaz pontosabban a honfoglalást.

A kontinensre szabadított hadsereget útjukon a Soros-féle NGO-k kísérik, bezsebelve pénzeiket, majd a befogadással szemben álló országok kormányaira nem szégyellnek jogi nyomást gyakorolni. Az EU parlamentjében ülő ultraliberálisokkal támadják a szuverén országok jogállamiságát. Ezzel a kör bezárult.

Tegyük fel a kérdéseket, vajon hol rejtőznek és hallgatnak a migránsáradat szervezői? Kik a felelősek az átvert migránsok tengeri katasztrófáiért? Kik okozzák a görög–török konfliktust? Európa érdekében a NATO vezetése miért nem hat a szövetségben helyet foglaló Törökországra a többi NATO-tagország polgárainak védelme érdekében?

Ennyi talán elég ahhoz, hogy világosan lássuk, a nagyhatalmak, volt gyarmatosítók tesznek Európa polgárainak érdekeire. Sajnos igazzá válik, hogy „közös lónak túros a háta”. Kívánságunk szerint ne így legyen! Európa szellemi honvédői, regnáló kormányai polgárainak többsége sokat tehet szuverén nemzeteiért. A magyar kormány azon kevesek közé tartozik, amely polgárainak sorskérdéseiben vállalja és képviseli a rendszeresített népszavazás és a népi konzultációk eredményeit. Ezért kaphatta meg harmadszorra is a kétharmados bizalmat. A népfelség tisztelete egységbe kovácsolta a magyarokat, ennek eredménye a külpolitikai és a gazdasági siker.

Ugyanakkor látjuk, hogy az ellenzéki pártok vezetői az út szélén hagyták szavazóikat. Egyéni érdekeik felülírták választóik autentikus képviseletét, azaz politikai irányultságát. Sorra ülnek fel a DK-s gőzösre, amely a liberálfasizmus és az újkori gyarmatosítást jelentő föderális Európa sínpályáján száguld.

A Gyurcsány-klán köztársaságról papol, miközben sorra fojtja meg a demokrácia alapját képező különböző ideológiák képviseletére alakított ellenzéki pártokat. A szélsőbal és -jobb felszámolja a pluralitást. Kialakult egyező programjuk, az Orbán-kormány megdöntése.

A pénz- és hatalmi éhségben szenvedő népszerűségüket vesztett pártok vezetői egy vacsorameghívásért bódultan hallgatják azt az embert, aki csődbe vitte Magyarországot. Saját MSZP-s párttársai arcába csapta, hogy hazudott a nap minden szakában. Az általa vezetett kormány tagjai csak az offshore cégekre és a rablóprivatizációra koncentráltak, amely az államkincstár kifosztásához vezetett. Napokig sorolhatnánk az országrontás elemeit. „Mekk mester” alkalmatlan volt miniszterelnöknek. Ezt igazolta Medgyessy Péter megpuccsolása és a 2006-ban történt békés tüntetők közé lövetés. Közerkölcshöz történő viszonyulását is hazugsággal tetézte, amikor arról számolt be, hogy kéthetente bérmálkozik. Az általa elképzelt ellenzéki piramis csúcsára úgy lépked, hogy elárulta az MSZP-t, majd megalapította a DK-t. Az árulások sorát családi alapokra helyezve folytatja Brüsszelben. Munkássága most már nem az MSZP-ről szól, hanem a magyarságról. Többek között azon élemedett hölgyekről, urakról, akik a Kádár-rendszerben viszonylag jól éltek, és megrögzött ideológiai alapon reménykednek, hogy Gyurcsány megtér, és visszaadja a pénzt, amit nyolc év alatt elvett tőlük. A DK ígérvényei nem változnak, továbbra is az emberek félrevezetésére alapoznak. Politikai állásfoglalásaik Magyarország határainak megnyitását célozva, elősegítenék az emberek és köztük a nagyszülők lakásainak, hétvégi házainak elfoglalását a ránk törő, illegálisan érkező migránsoknak. Mint kormányzásuk alatt tették, ismét lakosságunk nyakába akasztanák a devizahiteleket, amit soha nem tudnánk visszafizetni. Lenne nyugdíjcsökkentés a nemzetközi helyzetre hivatkozva, indokként felhozva, hogy mindez a világgazdaság hanyatlása miatt következik be. Nem engedjük, hogy a felsorolt gaztettek a feledés homályába merüljenek.

A mantrázás mellett itt az ideje, hogy a nemzeti média irányt váltson. A CÖF–CÖKA-hoz érkező levelekben azt javasolják, ne vitázzunk olyanokkal, akiknek csak egy programpontjuk van, a hatalom visszaszerzése mindenáron. Ezekkel az ellenzéki vezetőkkel nem lehet közös társadalmat létrehozni. Éppen ezért a nemzeti érzelmű médiának, hírportáloknak, Facebook-csoportoknak a velük történő foglalkozás helyett nap mint nap a józan magyar többség által létrehozott eredményeket kell közvetíteni. A napi műsorszerkesztés és írásos kommunikáció a társadalom tagjai által megfogalmazott kérdésekre korrekt megközelítéssel, tényekkel válaszoljon.

Szólítsuk meg az ingadozókat és a fiatalokat, saját érdekeik mentén adjunk szereplésükhöz nyilvánosságot. Szorítsuk korlátok közé az ellenzéki hazudozók médiaszereplését. Ne alacsonyodjunk le odáig, hogy néhány tévéadásban kocsmai vitákba bonyolódjunk. A pártpolitikai vitáknak a parlamentben van a helye. A közerkölcs szabályainak betartása ott is kötelező.

A szabad véleménynyilvánítás nem jelentheti a hazugságok özönének meghallgatását. Drága mulatság az országépítésre felhasználható időnk pocsékolása, ha ellenzéki megmondóemberek saját térfelünkről butíthatnak.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

 

 

 

Mennyibe kerül Jakab Péter?

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200219-mennyibe-kerul-jakab-peter

A Jobbik elhalványult kötődése Simicska Lajoshoz, majd érdekből folytatva Soros Györgyhöz és végül célba érése a DK-hoz gondolkodásra késztető.

A feltett kérdést érdemes a politika látómezejének széléről megközelíteni. Ezen a mezőn elhelyezkedő, Európában egyre fokozódó pártpolitikai és ideológiai harc folyik a globalizmus és a szuverén nemzetállamok képviselői között. Mondhatnánk, hogy nincs ebben semmi új, hiszen már az EU alapjait letevő atyák is komoly vitákat folytattak arról, hogy „merre Európa”.

A helyzet azonban eszkalálódott akkor, amikor az európai egyesült államok létrehozását erőszakosan akarók nyíltan a szupranacionális berendezkedést próbálták ráerőltetni a kontinens polgáraira. Új típusú háború kellős közepén találtuk magunkat.

Európában most nincs fegyverdörgés, azonban „hangtompítós fegyverek” vették át a szerepet. Már nem mutat kiutat a Malthus-elmélet, ami talán elégséges volt Afrikában vagy a Közel-Keleten. A kirabolt gyarmatok után a gazdag Európa országai új lehetőségeket kínálnak a világ fölé emelkedni vágyó, befolyásos pénzügyi óriásoknak. A klasszikus szárazföldi és légi támadások nem alkalmasak a szövetségesek regulázására. A baráti tűz alkalmat adhat a leleplezésre. A demokrácia, a jogállamiság álarca mögé bújtatták világhatalmi törekvéseiket, miközben a galád terveket áldemokraták és álcivilek közreműködésével realizálják.

Európa őslakóinak bekerítése kívülről és belülről egyszerre történik. A módszer racionálisnak és hatékonynak bizonyul. Az olcsó munkaerő ígéretével elindították a gazdasági migrációt és ezzel – az illegálisan érkezőket is álcázva – az új honfoglalást. Ezen zsoldoscsapatok finanszírozását az őslakosok adóforintjaiból valósítják meg. Az „oszd meg és uralkodj” elv alapján egyre több, egymással szemben álló, párhuzamos társadalom kialakítását forszírozzák. Az előidézett provokálás eredménye lehet a hódító iszlám vallás és a zsidó–keresztény civilizáció hívei között az egymásnak feszülés. Az Európában egyre szaporodó terrortámadások megteszik hatásukat. A keletkező fájó sebeket a ránk szálló „őrangyalok” egy kézben összpontosuló hatalommal, egyszerű módszerekkel kívánják rendezni. Azaz mindent, ami ellenáll, azonnal „amputálni” kell. A cél, minél előbb megvalósítani az újkori gyarmatosítást, ahol nem lesz különbség az illegális bevándorlók és az őslakosok között.

Akik most a nyílt társadalmat és a politikai globalizáció előnyeit cukorkaként kínálgatják, az új birodalmi elképzelések erői érdekében ármánykodnak. Ezek az imperialista szellemű irányítók a bal- és jobboldali szélsőséges haramiákból válogatva kialakítják helytartói csapatukat. Jól megfizetett, volt bolsevik, kommunista, náci, fasiszta figurák leszármazottai hajlandók Júdás-pénzért a birodalom akaratának végrehajtására szerződni.

Közelítsünk a még szuverén országokban kialakítandó ördögi módszerekhez, ahol megkezdődött a jövő helyi helytartóinak fészkelődése. Ne menjünk messzire, maradjunk házunk táján. Láthatjuk, hogy a politikailag globalizált európai föderációnak nincs szüksége ellenzékre. Ezért vissza kell térni a sokszor már jól bevált, szovjet diktatúra alatt működtetett egypártrendszer-szisztémához. Közben el kell hitetni, hogy így is működik a demokrácia.

Magyarországon kijelölték a végrehajtókat. Ők nem mások, mint a kommunisták reinkarnálódott, ultraliberálisok köldökzsinórjához kötött, jól megfizetett, hazánkat prédaként feltálalók. A DK és a Momentum áldemokratáiról és az álcivil NGO-król beszélünk. Ők egy húron pendülnek, feladatuk átverni népüket.

Az Európai Unió Soros Györggyel szövetkezett, föderációt előkészítő híveinek jól jönne, ha a zsidó–keresztény civilizációt és a nemzetállamok elsődlegességét erősítő magyar kormányt, helyi csatát provokálva, meg lehetne dönteni. Közelebb kerülhetnének az Európa végleges sorsát eldöntő, háborús győzelemhez.

Kanyarodjunk vissza a címben megfogalmazott kérdéshez. A szélsőjobboldalt sokáig megtestesítő Jobbik szétesése, szétverése a magyarországi egypártrendszer kialakításának fontos lépése. Ez a párt könnyű préda, mert az eredeti ideológiájához hű vezetőit a belső ellentétek távozásra kényszerítették. Maradtak a pusztán csak hatalomra és pénzre éhes, eszmeiség nélküli „jobbikosok”. Újdonsült pártelnökük nyíltan felvállalta Soros György pénzmágnás, de politikában is profi szereplő védelmét, egyben népszerűsítését. Jakab Péter a The Guardiannek adott nyilatkozata szerint Soros a pénzét Magyarországon arra költheti, amire akarja. Azaz az sem elítélendő, ha egyenesen barátai zsebébe csúsztatja. Senki sem vonja kétségbe, hogy a tőzsdemilliárdos bármikor jegyet vehet dunai sétahajóra, vacsorázhat a Greshamben, sőt, ha betartja a magyarországi előírásokat, NGO-kat is támogathat. Nemzetellenes cselekvéseket azonban ő sem folytathat.

A Jobbik elhalványult kötődése Simicska Lajoshoz, majd érdekből folytatva Soros Györgyhöz és végül célba érése a DK-hoz gondolkodásra késztető. Gyurcsány Ferenc rablóprivatizációban elfoglalt szerepe, az Altus Kft. nagylelkű uniós támogatása, az MSZP páncélszekrényének varázsszóra nyílása, pártelnökként milliárdjai, úgy tűnik, mágneses vonzóerőt jelentenek a Jobbik elnöke és szűk vezetőcsapata számára. Csak sejthetjük Jakab Péter és a Jobbik vételárát, de az biztos, hogy ebben az üzletben a Jobbik becsülete hívei előtt végleg elveszett.

A kor tükröződése

Szerző: Csizmadia László a CÖKA elnőke

Forrás:https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200205-a-kor-tukrozodese

A koronavírus rettegésben tartja a világot. Felbukkant egy halálos betegséget okozó képződmény, amivel az emberiség nem számolt

Az emberek egészséges reakciója azonnal működésbe lépett, a tervszerű védekezés elkezdődött. Egy csapásra felébredtünk, komoly nemzetközi méretű védekezés, együttműködés alakult ki. A világ polgárai féltik életüket, jövőjüket és úgy tűnik, ezért hajlandók az egymás elleni konfliktusaikat hátrább sorolni.

Sajnos az egyes emberek halálát okozó vírushoz hasonló politikai képződmények eszménnyé válása még pusztítóbb lehet, mint a nem lebecsülendő koronavírus. Különösen akkor, ha lopakodva, lépésről-lépésre terjed és a megtámadott közösségek akkor veszik észre, amikor már nem megfordítható. A megtámadott közösségben az egyes emberek éppen úgy érintettek, mint ahogy a koronavírus esetében történik. Olyan korban élünk, ahol a korszellem változtatására pénzzel, paripával, fegyverrel rendelkező egyesült erők világbirodalom létrehozására törekszenek. A bolsevizmus, nácizmus, kommunizmus, majd az imperializmus már szellemi előjátéka volt a szabadosságot hirdető nyílt társadalom pusztító korszellemének.

Elmondhatjuk, hogy ezek az izmusokból mutálódó „ideák”, ha kiszabadulnak a palackból, pártideológiává erősödnek. A klasszikus liberalizmus először szociálliberalizmussá vált, majd mostanra a liberálfasiszta ideológiában öltött testet.

A történelem ismétli önmagát. Ha ez az ideo­lógia is korszellemmé alakul, akkor onnan visszatérni, mint ahogy a huszadik századi világháborúk mutatták, csak drágán lehet.

A liberálfasizmus ellenségévé tette a fehér, keresztény, heteroszexuális embereket. A különböző vallású emberek egymásra uszítása kedvező terepet nyújt a világhódítóknak. Itt az ideje riadót fújni, különben megismerkedhetünk a modern rabszolgasorssal.

Pártapparátcsikok nap, mint nap nyíltan kirekesztik az emberek többségét, lassan ott tartunk, hogy „a farok csóválja a kutyát”. A nyílt társadalom hívei álságos hazugsá­gaikkal támadják a demokráciában született jogállamiság vívmányait. Polgárháborúkra uszítanak. A szolidaritás és a szociális segítségnyújtás jelszavával kéretlenül, iszlám hadsereget hívnak Európába. Ezt az őslakosok adóiból finanszírozzák. Talán még nem késő a zsidó–keresztény civilizáció megvédése. Európa gazdaságilag erős, és egyelőre nem tudta felőrölni a gonosz által működtetett szellemiség malma. A nyílt társadalomban hívő politikusok nem mások, mint akik megelégszenek egy új birodalom, átmeneti ideig tartó helytartói szerepkörével.

A haladó konzervativizmus és a zsidó-keresztény civilizáció az ökumenében élő emberek hitvallása. Fontos tehát, hogy ne tévedjünk. Ezért a CÖF–CÖKA írásban fordult a Szentatyához, Ferenc pápához. Kérjük, tegye világossá, hogy nem közömbös számára az, amit egy magyar kereskedelmi televízióban egy politikai párt szereplője mondott: a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak „rémisztő képződmények”. A kérdés az, hogy az idézet része-e a keresztények üldöztetésének, kirekesztésének vagy sem? Addig is mi úgy gondoljuk, az Isten képmására teremtett embereket nem lehet hasonló ideológiák alapján a társadalom perifériájára lökni.

Bajnai élesítve

Forrás: Magyar Hírlap
https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200117-bajnai-elesitve

A magyarok többségét debilnek tekinteni veszélyes felfogás. Önként jelentkezni az Euró­pai Unióba a haza hátbatámadására, ezzel népszerűséget hajhászni a magyar emberek kárára folytatott, elítélendő magatartás.

A fiatalos forradalom időszerűségét 1956-ban az egyetemisták megérezték. Az akkori viszonyok kikényszerítették a lépést. A kommunista rablánctól másként nem lehetett szabadulni. A magyar határ alá volt aknázva, a vasfüggöny földig volt eresztve. Apró, Gerő, Rákosi és Kádár bitót ígért, nem brüsszeli kiküldetést.
Az egypártrendszer urai 1990-ig hű szolgái voltak a szovjet gyarmatosítóknak.

A magyar fiatalok nem véletlenül kezdték meg a szétrohadt politikai és gazdasági rendszer felszámolását.
Az Antall József által vezetett keresztény-konzervatív erő 1990-ben garantálta a szabadságot, nem kellett kétszázezer magyar ifjúnak disszidálni. A magyaroktól ellopott több mint negyven évért azonban senki sem lakolt meg. A politikai felelősségrevonás is elmaradt. Most azt látjuk, hogy ennek következtében a 1990-es évek előtti politikát folytatók, a szocliberális rendszer bűnös vezetői visszatértek régi szokásaikhoz, felbátorodtak. Mozgásukból világosan látszik, titkolt szándékuk a hatalom visszaszerzése. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy sokan közülük az ország házát cirkuszi porondnak tekintik, úgy viselkednek, mintha birkózószőnyeggel táplálkoznának. Mindezt tetézik sajátos amnéziával, múltjuk elfelejtésével.

Mindannyian csak elferdített formában tanulhattuk a második világháború utáni történelmi eseményeket jó ideig, felejtésünk talán így megbocsátható. Az már kevésbé, hogy 1990-től sokan nem tanulmányozták a politikai eseményeket, és így a realitásokat sem látják. Az 1956-os egyetemistákhoz ma hasonló korban lévők elenyésző része felkészületlenül, harci tüzet fújva a politikában a hatalomszerzést tekinti a céljának. Kellő rálátással a közelmúltra rádöbbenhetnének, hogy az ország vezetése nehéz súlyok cipelését jelenti, és nemcsak a sikert, hanem a bukások lehetőségét is magába rejti. Ne általánosítsunk, de állapítsuk meg, hogy mindazok, akik leszármazottként most bukott szülők, nagyszülők hajszolására a szocliberális csődrendszert kívánják visszahozni, finoman szólva feledékeny felmenőik áldozatai.

A Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-féle kormányok úgy tették tönkre nemzetünket, hogy kollaboráltak brüsszeli elvbarátaik­kal, 2002-től 2010-ig politikai terror alatt tartották a polgárokat. A kordonok országává váltunk. Alig telt el kilenc év, és az országrontó figurák ismét próbálkoznak. Most már nemcsak az Európai Parlament és intézményeinek félrevezetése a cél, hanem az akkori karmester, Gyurcsány a feleségével elvégezteti a regnáló kormánnyal szembeni aknamunkát is. A külföldről támogatott Momentum retardáltnak tűnő fiatal képviselői csatlakoztak a piaci kofasághoz, a pártpolitikai kereskedelmet szolgáló rendszerhez, és a haza kiárusítói lettek.

A szellemidézés után frissítsük fel emlékezetünket, és ezzel egy időben a hataloméhes fiatalok csoportjától különítsük el a politikával észszerűen vagy kevésbé foglalkozó ifjakat. Nekik szükségük van a szülők, nagyszülők tapasztalatára. A fő cél az, hogy elkerüljük az újraépülő birodalmi rendszert, a mammon hatalmát és a modern kori rabszolgaságot.

A Gyurcsány–Bajnai–Karácsony triumvirátus elnyerve önkormányzatokat, talpnyalóit busásan jutalmazva, az adófizetők forintjaiból árnyékmédiát épített, és hazugságokkal teríti be az országot.

Most rajtunk a sor, hogy „reggel, éjjel meg este” szembesítsük őket bestiaságukkal, és pontról pontra bemutassuk a büntetlenül megúszott, az országunk ellen folytatott kártékonyságukat, parazita életmódjukat. Elvtársi beidegződéssel 2022-től hitelekkel árasztanák el gazdaságunkat, ezzel is segítve a devizakölcsönök mintájára, a Soros-féle föderális birodalom uzsorakamatokkal történő gazdagodását. A nyitott társadalom eszmeiségét ajnározó Bajnai Gordon volt miniszterelnök, Gyurcsány és az alkalmatlanságát folyamatosan bizonyító Karácsony Gergely mögött lesben áll, remélve, hogy 2022-ben ismét elnyeri a miniszterelnökségét. A bábszínház női tagjaként szoros pórázon tartva Gyurcsányné Dobrev Klára, az Apró család sarja az Európai Unióban énekli a férje által átadott kottából az ellenzék háborús indulóját.
A történelem tanulságai bizonyítják, hogy Szent István örököseit nem lehet lenyakazni, még akkor sem, ha az amerikai „demokraták” és az Európai Unió ultraliberálisainak beavatkozása fokozódik.

A CÖF-CÖKA várja a budapesti és a vidéki polgárok észrevételeit, amelyek rámutatnak az ellenzék által vezetett önkormányzatok törvénysértéseire. Ebből láthatóvá válik, hogy alkalmazkodunk az ellenzék harcmodorához.
Szellemi honvédőink szerint aki a múltját elfelejti, a jövőjét könnyen elveszítheti.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke