Közpénzcsárdás

A civil szervezetek átláthatóságát célzó törvény elfogadása előtt az ellenzéki pártok karöltve a külföldi pénzekből fizetett NGO-kal összpontosított támadást intéztek a CÖKA ellen. Ennek oka az volt, hogy szervezetünk, szemben velük, szuverenitását megőrizve nem kért és nem fogadott el külföldről érkező támogatást. Működésünket magyarországi partnereink, adományozóink biztosítják.

A magyar emberek tudják, hogy ingyen kenyér nincs, akik az NGO-k vezetőit külföldről busásan megfizetik, elvárják politikai érdekeik és ambícióik érvényesítését. Íly módon a Rockefellereket, Soros-féle szervezeteket, a Norvég Civil Alapot szolgálók elkötelezetté váltak a neoliberalizmus ideológiáját követő, nyílt társadalom eszmeiségét és a globalizmus mindenhatóságát hirdető pénzhatalmasok céljai mellett.

Az egy központú világuralom teremtésben érdekelt szolgák a modernkori gyarmatosítás eszközrendszeréhez tartoznak. Az emberi jogok védelmezőinek nevezik magukat, miközben irányítóik kényére-kedvére manipulálják a szegény sorsú néptömegeket. Kontraszelektált, megélhetési ügyvédek váltak zsoldosokká az embercsempészek üzlettársaivá.

Az európai zsidó-keresztény civilizáció védelmezői, az őslakos népek, a XXI. század elején felismerték a rájuk leselkedő veszélyt. Felfedezték, hogy a demokráciának csak egyik meghatározó eleme a több párt rendszer. Láthatóvá vált számukra, hogy a pluralitás elvén működő civil szervezetek minőségi és mennyiségi vonatkozásban is visszatükrözik a polgárság, azaz a nép akaratát. Ez pedig nem más, mint egy-egy nemzet tiszteletet követelő állásfoglalása saját jövőjére vonatkozólag.

A polgárok sokaságának bizalmát bíró valódi civil szervezetek, a nemzeti érdekek mellett elkötelezve, tüskék az olyan ellenzéki pártok szemében, melyeknek elsődleges célja a hatalom mindenáron történő visszaszerzése.

A célponttá tett CÖF-CÖKA, amely mozgalom és alapítvány egyszerre, több esetben demonstrálta, hogy ha kell, a civil társadalmat többségi erővel tudja képviselni. Az együttműködő több ezer szellemi honvédő, a közjót követő nemzeti sorskérdések mellett kiálló civil szervezetek, ugyanakkor nemcsak társadalmat érintő politikai kérdésekre válaszolnak, hanem nap mint nap közhasznú munkájukat adják a polgári lét biztonságos fenntartásához.

A CÖF-CÖKA 2010-ben és 2014-ben is átadta a kormánynak azt a „Társadalmi szerződést”, amit országjárása során a polgárok véleménye alapján elkészített (lásd honlapunkon). A kormány igyekszik magáévá tenni a javaslatokat, és a világpolitika, valamint a napról napra változó gazdasági helyzet lehetőségei szerint teljesülnek a szerződésben foglaltak. A regnáló kormányzat az eldöntendő nemzeti sorskérdéseket népszavazással és népi konzultációkkal próbálja megerősíteni. Sokszor észleltük, hogy a Jobbik, jelen esetben nyolc éves fáziskéséssel átveszi a CÖF kezdeményezéseit. A társadalmi szerződés ötletük mutatja, hogy nincs új a nap alatt.

Az ellenzéki pártok mesterséges úton civil szervezeteket hoznak létre, majd azokat a külföldről érkező pénznyelő NGO-kal együtt kormánydöntésre tanítják. A megalakított, civilnek álcázott szervezetek kérész életűek. Ennek oka, hogy a bolsevik, kommunista, náci eszmeiség csak rövid ideig tűri maga mellett az önálló civil közösségeket. Bizonyosságot szolgáltat, hogy ezek az álcivil mozgalmak sorra átalakulnak és szatellitként keringenek létrehozóik körül (PM, Együtt, Momentum, stb.).

A CÖKA 2009-es alapítása óta 2016 végén először kapott állami cégtől, civil missziójához támogatást. Az ellenzék pártjai és képviselői az MVM adományát közpénznek minősítették és ezért hadjáratba kezdtek a szerintük elfogadhatatlan jelenség ellen. A közpénz jogi fogalmának pontosítását bízzuk a szakértőkre, annál is inkább, mert esetünkben nem ez a lényegi kérdés. Ugyanis az MVM és a CÖKA szerződése megfelel a törvényi előírásoknak. A támogatással szintén a jogszabályok betartásával kell elszámolni. Az együttműködők célja pedig átlátható és közös érdekű. A vállalat nem csak nyereségre orientált érdekek mentén kívánja fogyasztói szimpátiáját elnyerni. Kötelességének érzi a társadalom iránti felelősségét is megjelentetni. Költségeiből finanszírozza a közhasznú önkéntes munkával kiegészített, közjót szolgáló civil alapítvány munkáját. Szervezetünk pedig civil missziójának szélesedő kínálatát így tudja országos szinten propagálni, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásait ajánlani.

Az ellenzéki képviselők hazug állításait cáfolva kijelentjük, hogy az MVM támogatásából egy fillért sem költöttünk plakátolásra.

A közpénzt féltők viszont évről évre a költségvetésből, pontosabban az adófizetők pénzéből élő, az ország érdekeiért jóformán semmit sem tevő pártok és parlamenti képviselők. Juttatásaik, havi bérezésük, ellátmányuk vitathatatlanul közpénz! Sokan közülük állami pénzen kiárusítják hazájukat az uniós pártpolitika piacán. A nemzeti lét eltörlésének élharcosai. Országhatár-nyitással, őseink által ránk hagyott, amúgy is megcsonkított hazánkat kiszolgáltatnák a gazdasági bevándorlóknak és a köztük megbújó terroristáknak. Szervezetünk és ellenfeleik között a közpénz felhasználás gyakorlata, majd megítéltetése, eredményét tekintve messzebb van, mint Makó Jeruzsálemtől.

A választópolgárok figyelmét nem kerüli el a Jobbik plakátinváziója. A jelenség újszerű, de valószínűleg a hatóságok részéről nem méltányolható. A párt sarki plakátokért eladta identitását, erősen megtépázott létszámú követőit ismét kizárta a döntési lehetőségből. Felvetődik a közpénzekkel és az adóelkerülésekkel kapcsolatos szabálytalanságok sokasága mellett a spekuláns üzleti módszerekkel kísért tiltott pártfinanszírozás lehetősége.

Érdeklődéssel figyeljük a közpénzből kapott székházukat maguk alól eladó, hitelcsapdában vergődő MSZP kiútkeresését. Valószínűsítjük, hogy Gy. F. ez évi 1,2 milliárdos, múltbeli rablóprivatizációkhoz köthető osztaléka létrehozza a választások előtti elvtársi kézfogást.

Az SZDSZ politikai és gazdasági csődje is a közpénzek jelentős megcsapolását jelentette. A kielégítetlen tartozások mellett ugrott székházuk is. Így aztán fontossá vált az LMP előretolása, vezetőinek tandembiciklire ültetése zöldre festett pártmezben. Ilyen trükkökkel csak a politikai színvakokat lehet átrázni.

A párttá soha nem alakuló CÖF-CÖKA őrzi civilségét, identitását. Hisszük, hogy a pártok életképességének előfeltétele a valódi civilek támogatása!

Csizmadia László

 

Ismétlés a tudás anyja

A győzelemhez vivő úton sok államvezető magáévá tette a latin mondást. Vannak azonban olyan dolgok, cselekmények, amelyek ismétlésére nincs szükség, sőt, a társadalom résztvevői egyenesen elítélik az erre irányuló törekvéseket. Gondoljunk a világháborúkra, vagy éppen egyes diktátorok által okozott, a nemzet pusztulásához vezető uralkodásukra. Így aztán józan ésszel megmagyarázhatatlan lenne, ha az országunkat eláruló, a gazdaságot megbénító, a lakosságot csődhelyzetbe taszító, neoliberális eszmeiségű Gyurcsány-Bajnaiféle nemzetpusztító kormányzás megismétlődne.

Most ez a bukott politikai garnitúra halott poraiból kívánja feltámasztani, majd megismételni az általuk okozott politikai és gazdasági poklot, amely nem volt más, mint a rablóprivatizáció és a korrupció éjjel-nappali működtetésének gyalázatos eredménye. Ha a „dicső” múlt offshore lovagjai becsületesen vezették volna az országot, akkor a magyar GDP már kínai magasságokban járna. Ezért a minimum cinkostársnak nevezhető Botka László miniszterelnöknek jelölése a rémálom kategóriájához tartozik.

A civilek azonban nem felejtenek, pontosan tudják, hogy milyen erőfeszítésükbe, sokszor nélkülözésükbe került az ország gazdaságának konszolidálása, a költségvetés stabilitásának hosszú távra rendbetétele. Látjuk azonban, hogy a pártpolitikájukra és zsebükre alapozó haszonszerzés könnyűsúlyú zsokéi ismét belovagoltak a választások mezejére. Pártházaikat felélték, támogatóik nagy részét elveszítették, mivel másra nem futja, a haza becsületét árusítják akciós áron, a brüsszeli parlamenti csarnok piacán.

Az ellenkezőjéből fakadó következtetés szerint ez nem tudás, így nem lehet anyja az ismétlés. A nemzet politika mészárosai előbb-utóbb, anyátlan-apátlan árvákká válnak. Őket társadalmunk nagy többsége szánalmasnak tartja, beteges, hatalommániás viselkedésüket orvosi esetnek nyilvánítva bizton eltávolítja majd az ország házából. A népük érdekeit félrehajítók új helye valószínűleg a tényleges munkát elváró gazdaság területén található.

A civilek döntő többsége nem felejtheti Caesar mondását. Sőt, ildomos kiegészítenünk egy magyar közmondással is, azaz „Okos ember más kárán tanul”.  Hosszú távon, ezt teszi az Orbán-kormány is.

A szocliberális eszmeiség klasszikusai forognak sírjukban. A szabadság fogalmát elferdítő, a szolidaritás lényegét átíró, a népfelség elvét szemétre vető neoliberalizmus a pénzhatalmasok karmaiban a manipulatív, nyitott társadalom eszméjévé vált. Kanadában, Macedóniában, az USÁ-ban, sőt Franciaországban is az úgynevezett NGO-k pénzzel kitömött politikai aktorokká váltak, kiképezve a külső és belső ellenzéki hatalom átvétel előkészítésére. Kíváncsian várhatjuk, hogy a nyugati civilizáció értékeire ismét ráébredő Merkel kancellár asszony hogyan vívja meg csatáját a Martin Schulz-ot támogató, mammon-meghajtású Soros-féle zsoldos seregekkel.

Mi magyarok a hibáit felismerő kancellár asszonynak a keresztényi tanítás szerint meg tudunk bocsájtani, de a kvótaharcos, gazdasági migránsok pártján álló volt EP elnöknek már egy „kanosszajárás” sem adhat felmentést Európa és Közel-Kelet kereszténységének jelenét és jövőjét pusztító terrorhadjárat előidézéséért.

Söpörjünk saját házunk táján. Vegyük számba az álcivil szervezeteket, rámutatva, hogy vagy a pártosodás ugródeszkájaként előzetesen bitorolják a civil jelzőt, vagy az NGO megnevezés mögé bújva a legitim kormányok megdöntésére szövetkező erőkké válnak. Felismerésükhöz segít, hogy a Soros szabóság bundájában, jól fizetett eltartottként grasszálnak társadalmunk életében. Ténylegesen megszabott feladatukat leplezve elterelési műveletként sikongatnak az új civil törvény miatt.

Mi a baj a készülő új civil törvénnyel?

A becsületesen önkéntes munkát végző közösségek szerint az égvilágon semmi. Polgárainknak helyes meglátása, hogy a külföldi pénzügyi támogatások transzparensek legyenek. Világos, hogy az idegenektől és Magyarországról származó adományok nemzet és államellenes cselekvésekre nem használhatók.

Továbbá nevetséges lenne, ha az egyéni és közösségi szabadságjogokra oly „érzékeny” LMP javaslatára a civil szólásszabadság, éppen az országgyűlési választások előtt, megszorításra kerülne. A magyar polgárok politikai pártokra szavaznak, azokról alkotott véleményüket semmilyen módon nem lehet korlátozni. A támogatóiktól és adományozóiktól kapott pénzekkel természetesen a jogszabályok szerint kell elszámolniuk.

Nem tudjuk értelmezni azt a helyzetet sem, amikor a médiában a Majtényi László által vezetett szervezet nyíltan a kormány megdöntésére hívja fel a civil szervezeteket és velük fenyegetőzik. A helyzet pikantériája, hogy teszi ezt akkor, amikor a gazdaság szárnyal és a kormány elsődleges feladata országunk védelme a terrorizmus megakadályozása. Ez a szervezet, fedőszervezetekhez hasonlóan, 2017-ben névváltoztatást eszközölve, leplezni kívánja eddigi tevékenységének visszakeresését.

A jelenlegi baloldali ellenzék 2002. és 2010. közötti regnálása alatt tudatosította bennünk, hogy ismét nem lehetünk a bankok és a neoliberalizmus rabszolgái. Ennek az időszaknak emlékei megmutatják az akkori kormányzás valóságát. Ismételgessük magunkban, hogy két országgyűlési választás alkalmával is sikeresen átvertek bennünket. Tudjuk tévedni emberi dolog, de tévedésben maradni ostobaság.

 

Közpénzen kitartottak

Az egyik politikai ambíciókat dédelgető oligarcha által felvásárolt és választási propagandára összpontosító tévé csatorna bemutatta, vagy inkább lejáratta a miniszterelnöki posztra áhítozó Vona Gábort, Botka Lászlót és Karácsony Gergelyt.

A jelöltek szavaiból kiderült, hogy a Jobbik és az MSZP aspiránsai csak percekig dolgoztak a gazdasági életben. Vállalati tapasztalatokat nem szereztek. Más irányú végzettségük elméleti hozamát is félredobták, helyette politikai pályára léptek.

Törekvésüket nem igazolhatja a regnáló miniszterelnökkel történő összehasonlítás, hiszen 1989-90-es években gyors rendszerváltásra volt szükség, ahol a párt- és államapparátust újonnan kellett kialakítani. Az akkori egyetemistákat a történelem szólította politikai cselekvésre. Az említett média átlátszó módon próbálta felemelni a jelölteket, a rendszerbuktatók és a szovjet csapatok kiküldőihez.

A gyakorlati vállalati élethez nem értő emberek saját házuk táján tettek önvallomást járatlanságukról. Jelenlegi politikai státuszukban nem lett volna megterhelő, ha tudatlanságukat szorgos tanulással bepótolták volna. Szórakoztató, hogy a mai napig nem tudják megkülönböztetni a vállalati költségeket a nyereségtől, és az annak adójából keletkező közpénztől. Így aztán fel sem tudják fogni, hogy az MVM CÖF-CÖKÁ-nak adott támogatása nem a civil szervezet javára történt. Az átutalt összeget a vállalkozási szerződések analógiája szerint közhasznú, a közjóra irányuló munkavégzéssel, önkéntes munkával kiegészítve, konkrét eredmények létrehozására kötelező fordítani. A magukat tényleges munkától notóriusan távol tartó miniszterelnök jelöltek, ideértve a privatizációs banki pénzen vett vőlegényt, GYF-et is, alkalmatlanok az ország vezetésére, a gazdaság átlátására, ők önös érdekeik mentén a szónoklás és az emberek félrevezetésének mesterei.

Az ellenzéki pártok és az őket irányító médiumok felfedték valódi arcukat a civilekkel kapcsolatos egyoldalú érdekeik vonatkozásában. Bizonyították, hogy a gazdasági érdekek és az ehhez kapcsolódó társadalmi felelősségvállalás elválaszthatatlan fontosságát, ha kell, képesek tudatosan eltorzítani. Egy vállalat, legyen az államé, vegyes érdekeltségű, vagy tisztán magáncég, elképzeléseit hatékonyan úgy tudja érvényesíteni, ha nyereségérdekeltsége mellett megnyeri fogyasztói/vásárlói szimpátiáját, amit azzal is aláhúz, hogy jelzi, a polgárok életviszonyait nemcsak gazdasági, hanem a mindennapok jobbá tételével is segíti. Költségeibe építi a szolidaritást támogató elemeket, jótékonyságot gyakorol, az általa fontosnak tartott célok megvalósításához hozzájárul.

A modern társadalmak pontosan regisztrálják és statisztikailag is kimutatják, hogy a vállalatok által civil szervezeteknek nyújtott támogatások az önkéntes munka hozzáadásával minimum megduplázódnak. Amikor az MVM alaptevékenysége mellett gondol a civilizáció színvonalának emelésére, támogatja az oktatást, a nevelést, általában a kultúrát, vagy éppen a polgári közösségek létrehozását, aktív működtetését, esetünkben pedig a gyermekétkeztetés minőségével kapcsolatos törekvéseket, pozitív kisugárzással magára irányítja az emberek figyelmét.  Növelni tudja várható bevételeit és a képződő nyereségen keresztül nagyobb mértékű adót tud a költségvetésbe juttatni.

Minden vállalat számára követendő lenne és reméljük lesz is, a közjóért munkálkodó civil szervezetek támogatása. Tisztességes út ez azzal szemben, amikor vállalati vezetők kreatív könyveléssel eltagadják képződő nyereségük egy részét, így csökkentve adózási kötelezettségeiket.

A Magyarországon működő multinacionális cégek hirdetések ezreivel, magas költségek árán növelik bevételeiket. A különbség az MVM és köztük, hogy kisebb mértékben vállalnak szolidaritást a magyarországi emberek sorsáért, persze tisztelet a kivételeknek. A döntő elem mégis az, hogy ők nyereségüket kiviszik az országból, míg az MVM magyar vállalatként beruházásokra költi, példának okáért, hozzájárul a rezsicsökkentés megőrzéséhez (lásd Paks).

A pusztán pártpolitikai célokat kergetők maguk előtt tolják röntgenképüket. Ebből kiderül a polgárokat kijózanító diagnózis, hogy megélhetési, kontraszelektált politikusokat láthatunk. Ezen emberek közül sokan hálát adhatnának a „sorsnak” szabadlábon folytatható életükért.

Mielőtt elragadna a 2002-2010 közötti, ma korrupcióról zengő, de abban az időben szorgalmasan gazdagodók szabad rablású szerzésével szemben érzett hangulat, inkább a nehezen értő médiumok által feltett, szerintük megmagyarázhatatlan kérdésekre adnék választ.

Mit jelent a civilitika, a népfelség elvére támaszkodó, megalapozandó, kisegítő tudományág?

Európa polgárai felismerték, hogy a képviseleti demokrácia eredményes fenntartásához szükség van a választópolgárok hatékony és folyamatos, konstruktív és ellenőrző közreműködésére. Azaz az emberi sorsok közvetlen ismeretére, a társadalom tagjainak cselekvőképes, sokszor azonnali reagálására. A civilek feladatai nem érhetnek véget azzal, hogy napi munkájukat elvégzik a foglalkoztatóik elégedettségét abszolválva. Ennél többet kell tennünk, hogy biztonságosan élhető jelenünk és jövőnk legyen. Szükséges a megválasztott kormányzáshoz társítani mindazt a plusz munkát, amit bérrel nem lehet és nem is kell megfizetni.

Milyen feladatokról beszélünk:
– Mindenekelőtt az európai zsidó-kereszténycivilizáció tovább építéséről
– Európa őslakosságának megőrzése, népesedésének felgyorsításáról.
– A tízparancsolatra épülő erkölcsi alapelvek követéséről.
– Az önkorlátozott nemzeti szuverenitás tiszteletben tartása mellett az EU nemzeteinek erős szövetségi rendszerének karbantartásáról.
– Biztonságos katonai védelmi rendszer kialakításáról.
– A béke megőrzése, ennek érdekében a világban élő nehéz sorsú emberek felé a szolidaritás gyakorlásáról.
– Az EU intézményrendszerének egyszerűsítése, hatékonyabbá tétele, a polgári kezdeményezések teljes körű figyelembe vételéről.
– Az országok különböző érdekeinek egyeztetéséről, egyenlő mércék mellett, szabadság az államoknak, ezzel szabadság az állampolgároknak.

Ismerjük az EU sok tekintetben bürokratikus rendszerét. Olyan konstruktív polgári közösségre van szüksége az Uniónak, amely meghatározó erővel közvetítheti az aktuális emberi sorskérdéseket. Ezért tartottuk szükségesnek, hogy magyar-lengyel kezdeményezésre megszervezzük a Szellemi Honvédők uniós szintű mozgalmát. Európa polgárai egyéni szabadságjogukat csak olyan közösségben tudják megélni, ahol szavukra figyelnek.

A civilitika, figyelve a polgárok konstruktív véleményét, érzékeny a politikára, a társadalmi életben zajló gyakorlatot elemzi, majd irányt mutat a megoldásokhoz, amelyhez háttérként a demokrácia lényegét, a népfelség elvét állítja.

Az ATV azt is kérdezi, mit jelent a komplettált ételek fogalma?

A szövegkörnyezet élcelődő szándékát nem boncolgatom, de a megvilágosodást szakmai igénnyel segítem. Előre bocsájtom, hogy nehezményezzük, hogy az MVM által támogatott civil missziónknak ez a része méltatlanul elsikkadt az ellenzéki média berkeiben. Szakmai hátterünket aláhúzhatja, hogy jómagam 13 éven át vállaltam irányító szerepet Budapesten, 200.000 gyerek napi háromszori étkezéssel történő ellátására. A szakmában elismert mesterszakács édesapámmal együtt olyan receptúra és technológiai könyvet készítettünk, amely évtizedekig szolgálta és talán ma is szolgálja a gyermek étkeztetőket.

Komplettáltnak nevezhető az az ételféleség, amely az élettanilag szükséges, táplálkozásbiológiailag előírt fehérje-szénhidrát-zsír összetevőkön kívül kiegészül vitaminokkal és az ásványi anyagokkal. Így például, ha egy hagyományos fasírtba zöldségfélék is bekerülnek, elérhetjük a komplettált étel meghatározásának fogalmát. Természetesen, amikor az ország önkormányzatainak felajánljuk receptúra gyűjteményünket, az tartalmazza a rántás nélküli főzelékek, levesek számtalan variációját. Száznál is több ételféleségről beszélünk, például a tejes ételek gyümölcsös változatairól, a rostos zöldség és gyümölcslevek újszerű felhasználásáról, a komplettált tésztaféleségekről.

Szakmai hátterünkkel és munkánkkal eredményessé kívánjuk tenni a gyermekélelmezést folytató vidéki önkormányzati konyhák pályázatait, amelyek a technológiai és technikai fejlesztésekre kiírt, uniós és kormányzati támogatásokra irányulnak.

Hasznos meglátásnak gondoljuk az önkormányzati konyhák második műszakjának bevezetését, amely a gyorsfagyasztásos technológia alkalmazása mellett lehetővé teszi új munkahelyek helybeni létrehozását, a konyhák környezetében termelő családi és kisvállalkozások termékeinek frissen történő felhasználását rövidített értékesítési lánc keretében.

Amennyiben ismeretterjesztésünkre felfigyelnek az országban lévő önkormányzati konyhák, mint ezt Nógrád megyében megtették, az előbb említett előnyök mellett lehetőség nyílik közmunkások átképzésére, a kismamák és életerős nyugdíjasok bevonására a munka világába.

A Tisztelt Olvasó, ha törekvéseinken elgondolkodik, talán világossá válik, hogy mi a különbség a közjó céljait követő, társadalmat építő civilek és a hataloméhes politikusok érdekei között. Ha szolgai módon utánozni szeretnénk plakátjaikat, azt írhatnánk: „MI dolgozunk, ŐK hazudnak”. Megjegyezzük, hogy a CÖF ismeretterjesztő plakátjait támadó ellenzéki pártok vezetői, jogerős ítélet formájában, minden perben vesztesnek bizonyultak.

Az ellenzéki pártok és a nyakukba ültetett szuperegoisták által fizetett médiumok egyértelműen a nemzetépítés ellenségei, egyetlen céljuk, hogy a pénz erejével elfoglalhassák országunk hatalmi pozícióit.  Követőik a szervilis pártvezérek, akik Péter fillérekért a haza elárulására is képesek, érzik, hogy a 2018-as választás valóban végső harcuk lesz, ami után látni fogják, hogy rájuk csukódik a pártpolitikai hulladékgyűjtő fedele.

Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnöke

 

Felségjel nélküli berepülő

A polgárok felháborodásuk mellett jelzik, hogy a Soros Györgynek muzsikáló ellenzéki sajtó zagyvaságaira nem érdemes figyelni, hazugságaikat olvasni idő és pénzkidobás. A tények, dátumok, számok elcserélgetése előírt feladatként köszönnek vissza, bizonyossá válnak a hazaárulás napi teendői, úgy tűnik, hogy a bértollnokok megélhetésüket másként nem tudják biztosítani. A klasszikus liberalizmust álruhába öltöztető neoliberalizmus közvetítői csapdába estek, vergődve keresik a menekvést. Ez már késő, mert a világválság szélére sodorták az emberiséget, levetett cuccukra legfeljebb a Vaterán találhatnak vevőt. Hiánypótlásként az amerikai tőzsdecápa „határok nélküli nyílt társadalmát” kínálják, szabadságot könnyedén behelyettesítve a szabadosság romboló eszmeiségével. Eljutottunk a “sorosizmusig”, melynek kitalálója ötletét, eszmei terrorként kívánja ránk sózni.

A görög demokrácia sajátos fabrikált értelmezését látjuk, amikor a demokrácia klasszikus fogalmát és gyakorlatát a feje tetejére állítják. Hozzáfogtak a „sorosizmus” exportjához. Jelszavuk: eszi, nem eszi, nem kap mást. Az eszme jellegzetességei igazolják a valódi célt, a világ feletti uralom megszerzését. Történelmi hasonlatként felhozhatnánk a Hitler által dédelgetett nácizmust, avagy a bolsevikok szándékát, Lenin és Sztálin istápolása mellett.

Nézzük a „sorosizmus” jellemzőit:

  • A globális pénzhatalmat kiszolgáló kormányzás, melynek szívességi ellentételezése a regnáló hatalom életben tartása vagy fordítottjaként az ellenzék pénzhatalmi eszközökkel történő kormányra juttatása.
  • A pénzhatalom folyamatos erősödéséhez a baráti kormányzás cserébe használható bennfentes információkat nyújt, előre megsúgja a tőzsdéket befolyásoló cselekvéseit.
  • A külföldi pénzeken működő civilnek álcázott szervezetek a modernkori gyarmatosítás eszközrendszeréhez tartoznak. Segítségükkel a kiszemelt országokban kialakíthatók a párhuzamos társadalmak, elvehető az őslakosság biztonságérzete.
  • A helyi civilizáció szétzúzása, az újkori népvándorlással és vallási háborúk szításával történik.
  • Tüntetések, terrortámadások, a lakosság megfélemlítése, elvezet a No-Go zónák kialakításához.
  • Lényeges elem a lefizetett médiák rémhírterjesztő működtetése, az eszmét szolgáló népfelség elvét eláruló kiváltságosok jóllakatása.
  • Ezután megjelenik „Soros nagybácsi”, amely a mögötte álló politikai, gazdasági és esetenként katonai túlerővel, olyan rendet teremtett, amely neki és a vele szimbiózisban élő hatalomnak világuralmi pozíciót ad.

Donald Trump választási győzelme legalább időlegesen visszaszorította a tőzsdecápa amerikai nyerészkedését, így aztán fontossá vált számára Afrika, Közel-Kelet és Európa piaca. A hazardőr nem szeret kicsibe játszani, úgy gondolkodik, ha már lúd legyen kövér és az Európai Unió föderális átrendezésére spekulál. Egyre több európai nemzet vezetője felismeri a Brüsszelben asztalra tett cinkelt kártyákat. Elsősorban a V4-ek ellenállása fokozódik. Soros látogatása brüsszeli barátjánál, Junkernél szinte természetszerű, hiszen a hamiskártyások megértik egymást. A mesterségesen kreált CEU ügy porhintés a politikai, gazdasági sakktáblákon sötéttel játszók háttér egyezkedéséhez. Az olasz külügyminiszter, a macedón elnök és még sokan mások kiképző táborként tekintenek a Soros által agyonpénzelt NGO-kra. Mások felforgató tevékenységüket a Nyugat-Európában elszaporodó radikális imámok vezette mecsetek működéséhez hasonlítják.

Elgondolkodtató az Európai Parlamentben egyharmados arányban kimutatott képviselői szimpátia Soros mellett. Lehetséges, hogy az általa esetleg dotált politikusok az évek során hű szolgákká váltak. Ne feledjük, hogy a Brüsszelben élő képviselők egy részének számíthat a zsebükbe juttatott többletjövedelem, megelőzheti hazájuk képviseletét, sőt még az is előfordulhat, hogy pártjuk megkövetelt ideológiájától is jó pénzért elfordulnak.

A lengyel Gazeta Polska klubok és a CÖF-CÖKA kezdeményezésére megkezdett civil misszió aljas és mocskos támadások kereszttűzébe került. A társadalmi felelősségüket komolyan vevő magyar cégeket, a közjót szolgáló civil szervezeteknek nyújtott adományaikat és a támogatást küldő magánszemélyeket is támadják. Az ellenzéki erő célja, masszává gyúrni a civil társadalom szereplőit, elhitetni, hogy csak az a civil szervezet, amely éjt nappallá téve támadja a kormányt. Az utcákon fizetett tüntetéseket látunk, amelyek mögött kétes figurák állnak, arra várva, hogy mikor lehet egy államellenes puccsot kirobbantani. A félrevezetett, békés fiatalak tüntetésről történő távozása után láthatjuk, hogy a búzában megtermett az ocsú is. A magyar rendfenntartók, a rendőrség türelmes hozzáállását illik megköszönnünk. Németországi és francia példák mutatják, hogy hasonló megmozdulásokon az ottani rendőrség fellépése nem nélkülözi a brutalitást. A jogállamiság eszközei azonban biztosíthatnák Magyarországon a műemlékek falát festékkel dobálók és a munkába igyekvő emberek mozgását megakadályozó néhány száz fiatalember szigorúbb felelősségre vonását.

A politika lényege az érvek és ellenérvek ütköztetése, az érvek súlya alatt létrejövő megegyezés. A CÖF-CÖKA célja sem más, mint a polgári kezdeményezések széles tárházával, konstruktívan segíteni az EU reformját és ezzel párhuzamosan a várt intézkedések hatékonyságát. Magyar – lengyel kezdeményezésként előkészítjük azt a szimpóziumot, amely a 27 tagország szellemi honvédőink részvételével, ősszel Európai Uniós szinten megalapozza a civilitika tudományágát, amely a népfelség elvét szolgálja. Ezt követően 2018 tavaszán reményeink szerint megalakul az EUCET (az Európai Unió Civil Együttműködési Tanács). Ez a közösség alkalmas lesz arra, hogy tekintélyénél fogva egyengesse a választópolgárok közvetlen véleményének útját az Európai Parlament döntéshozatalához.

A CÖF-CÖKA nem ragad le a politikai és gazdasági jelenségekkel kapcsolatos állásfoglalásoknál. A civil térfélen maradva politikai párt létrehozását céljainkkal ellentétesnek találjuk. Valljuk, hogy van élet a politikán kívül is. Támogatóink segítségével kistermelői közösségeket szervezünk – ilyen Nógrád megyében már 16 működik – a korszerű és egészséges táplálkozás előtérbe helyező receptúra és technológiai leírásokat biztosítunk a falusi önkormányzati kezelésben lévő gyermekélelmezést nyújtó konyháknak. Az új táplálkozás-élettanilag komplettált ételféleségek elkészítését mesterszakácsunk helyben betanítja.

A falusi közkonyhák második műszakjának bevezetését szorgalmazzuk, ahol a közmunkások átképzése mellett nyugdíjasok, csökkentett munkaidőben kismamák lesznek foglalkoztathatók. Az itt gyorsfagyasztási eljárással készített ételek, nemcsak a közétkeztetésben, hanem a kiskereskedelemben is értékesíthetővé válnak.

Partnereink érdekeit szem előtt tartva hirdetésekkel kérjük Magyarország adófizetőit, hogy a közjót szolgáló civil egyesületeknek adományozzák jövedelemadójuk 1%-át. Fentiekből világossá válik a CÖF-CÖKA többirányú közhasznú tevékenysége. Mindezt felismerte 23 ezer civil egyesület, alapítvány, amely szolgáltató honlapunkra regisztrált, annak érdekében, hogy közös cselekvéssel egymásra találhassunk (www.civilek.hu). Továbbá nem kérkedünk a közel 18 ezer főt számláló szellemi honvédő csapatunkkal, de büszkék vagyunk a határon innen és túl hozzánk kapcsolódó ezernél jóval több közösségi partnerünkre is.

A külföldi pénzekből busásan eltartott NGO-k száma kb. 60 szervezetet foglal magába. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, amely alatt csendesen rejtőzik a Magyarországon bejegyzett OSI a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány. Fő tevékenységüknek a jogvédelmet tekintik, ennek ellenére nem érik el a közhasznúsági fokozatot, így lehetővé válik számukra, hogy éves szöveges beszámolójukat ne kelljen bírósági letétbe helyezni. Ők maguk jelzik, hogy közhasznú tevékenységből nincs bevételük. Minden másfajta bevételüket „egyéb” jelzővel illetik. Nincsenek önkéntes segítőik, főtámogatójuk a külföldön regisztrált Soros-féle beláthatatlan intézményrendszer. Anyagi támogatásban nem szűkölködnek. 2014-ben 15,5 milliárd, míg 2015-ben 22,4 milliárd forintból végrehajtották a rájuk szabott feladatokat. Vezetőjük 57,3 millió forint éves juttatás mellett bizonyosan megfeledkezik a menekültek támogatásáról. A fő kérdés, hogy az OSI jóvoltából kik és mennyiért dolgoznak. Az anyagi juttatás szempontjából érdekeltek-e a HVG, a 444, az Átlátszó, a 24.hu, alternatív médiák vagy éppen az ellenzéki pártok alapítványai által dotált baráti közösségek. Elő hát a farbával!

Szemezgessünk az OSI PC nyelven megfogalmazott céljaiból:

  • Gazdasági átalakítási programok, privatizáció támogatása
  • A nyílt társadalom kialakítását célzó társadalmi átalakulások támogatása
  • Az országokban zajló átalakulásokat elősegítő különböző alapítványi és intézményi programok dokumentációjának gyűjtése, feldolgozása, adatbázisok kialakítása

A lényeg a legitimen működő társadalmi rendszerek ”átalakítása”, megdöntése Soros György receptje szerint. Némi gondolkodás után eljuthatunk a hatalomszerzésre irányuló küldetés leleplezéséhez.

Főszerepre vállalkozott és színpadra lépett egy másik oligarcha is. Ma már tudhatjuk, hogy a bal- és jobboldal egymásra találása valójában két oligarcha cselszövése. A sokakat megdöbbentő Jobbikos pálfordulás lényegi alapjait a pénzes zsákok között lehet keresni. Ha tévednénk, szeretnénk látni az autentikus cáfolatot. Több mint egy hete várjuk a Magyar Nemzet főszerkesztőjétől nyílt levélben kért válaszát kérdéseinkre.  Kiemelten kíváncsiak vagyunk arra, hogy a Jobbik melyik banktól kapott folyószámlahitelt és a hitel mögé ki nyújtotta az ilyenkor kötelező fedezetet.

Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnöke

Goodfriend II. a bal szélen…

Súlyos károkat okoz az egyetemekhez és iskolákhoz külföldről érkező, manipulált neoliberális befolyásolás. A kommunisták bevált módszere sejlik fel a természetes közösségekre helyezett nyomásgyakorlást látva. A CEU (Michael Ignatieff) Soros György által kijelölt rektora szembefordulva a valódi demokráciával és a jogállamisággal egyeduralkodó nézetként csak a neoliberális eszmeiséget tűri intézményében. Ne feledjük, hogy egy ízig-vérig ezen eszmével átitatott volt és bukott politikusról beszélünk. Nemzeti érzelmű kormányunk toleráns módon tűri Goodfriend II., Soros által irányított tevékenységét a demokrácia szabályai szerint még akkor is, amikor a felforgató nézetek oktatását érzékeli és látja.

A kormány olyan törvénymódosítást javasolt minden egyetemre vonatkozólag, amely kivételt nem téve az összes intézményre vonatkozik. A jogszabály a kiadott diplomák legalitását erősíti a diákok érdekében. Az oktatásban sem tükröződik a fair verseny, ha ping-pong nyelven fogalmazva a szerva, meg az előny is mindig egy oldalon van.

A budapesti CEU egyetem rektora ott folytatja, ahol az amerikai korrupcióval átitatott demokraták parancsát végrehajtó ideiglenesen megbízott nagykövet André Goodfriend abbahagyta dicstelen felforgató tevékenységét. Soros által agyonpénzelt NGO-k megszervezett közreműködésével, a kormány által meg sem kérdőjelezett tanszabadság ürügyén puccskísérletet szervez a magyar államrendszer megbuktatására. Nálunk még ezt is szabad, ugyanakkor az USA a busásan megfizetett rektort, ha külföldi állampolgárként ügynöknek nyilvánítaná, talán már Amerikából is kiutasítaná.

Kormányunk türelmes, de a civilek nagy többsége a belügyeinkbe beavatkozást, akár utolsó cseppnek is tekintheti a szuverenitásunkra irányuló támadások gyűjtő poharában. A magyar vendégszeretet világhíres, nem véletlen a külföldiek ingatlan vásárlásának növekedése és a hozzánk látogató biztonságot preferáló turisták emelkedő száma.  Soros György embercsempészekkel szervezett közös üzlete az illegális bevándorlók kirablása mellett akár terroristákat is ránk szabadíthat. A Magyarországon bejegyzett 60 ezernél is több civil szervezet ellenállása előrejelzi a hatvannál valamivel több külföldi érdekeltségű NGO-k szándékának vereségét. Nézzük tovább a tényeket, a pénzguru által alapított, zöld hasukkal kitömött egyik álcivil szervezet „közhasznú” jelentésében beszámol arról, hogy eredményesen elvégezte feladatát, mert az egyetemi és iskolai választott legitim diákönkormányzatok mellett megszervezte az árnyékönkormányzatokat. Ugyanitt olvashatjuk, hogy folyton-folyvást tükröt állítanak a kormányzat elé, és ha kell, provokatív fellépésekkel igyekeznek döntéseik megváltoztatását kierőszakolni. E mondatokat olvasva, talán nem minősül túlzásnak, hogy akár puccskísérletről is beszélhetünk.

Nézzük meg a hamis érme másik oldalát, a magyarországi ellenzék által indított támadások könnyedén leleplezhető céljait. Az LMP társelnöke Hadházy Ákos a Népszava napilapban beszámol újabb hőstettéről. Fia iskolájában egy ténylegesen megtartott rendezvényről, a rendező egyesület és az iskola elfelejtett jelenléti ívet készíteni. A költségek elszámolásához ez elengedhetetlen. Az esemény megtörténtét a róla készült fotók is igazolják. A jelenléti ív aláírását a tanulókkal utólag pótoltatták. Hadházy azonnal lecsapott kémnek kiképzett fiával, lefényképeztette a jelenléti ívet, majd az esetről megfélemlítve az iskolaigazgatót és az Egyesület vezetőjét, ÁVO-s módszerrel kihallgatta őket. A kitudja milyen pénzekből pénzelt egyre kevésbé olvasott napilap az esetet, mint főbenjáró bűnt közölte. A tanulság azonban mindenki számára világos, ahhoz hogy az alma ne essen messze a fájától, a besúgás módszerét, minél fiatalabb korban kell elkezdeni. A Fideszből távozott renegát, mindenki számára elítélendő szorgoskodásáról saját szavai szerint tájékozódhatunk.

Sok mindenre igaz, hogy fejétől bűzlik a hal. Goodfriend II. rektorként első lépésként megfélemlítette diákjait azzal, hogy egyetemük bezárásra kerül. Hirdette, hogy a kormány új készülő törvényével megfosztja a diákokat a tanulás lehetőségétől, így vet véget a tanszabadságnak. A rektor úr látványosan, hogy mindenki értesüljön róla elutazott az USA-ba és ott a média nagy nyilvánossága előtt hazugságai összegzésével sajtótájékoztatót tartott. A Soros pénzen vett ma már a világ minden részén megtalálható lakájmédia, szétkürtölte a „Jóbarát” segélykiáltását. Útjáról visszatérve diákjait biztatta, hogy vonuljanak az utcákra, terekre, mert maguk mögött érezhetik az egész világ szimpátiáját. Következmény, hogy a kivonulók közé meghívott ellenzéki pártok vezetői és hívei a nyugati televíziók előtt sajnáltathatták magukat oly módon, hogy a különböző helyen tartott haknik lényege „az Orbán takarodj” skandálásban merült ki. A lelepleződést mi sem bizonyítja jobban, hogy amikor a félrevezetett fiatalok hivatalosan befejezték tüntetésüket pár százan a helyszínen maradtak mulatozva, festékes és sörös dobozokat dobálva, illuminált táncos happening közepette. A megvezetett alig nagykorú fiatalok, így lettek egy-egy órára média sztárok miközben felbujtóik dörzsölték kezüket. A minden hájjal megkent „nagy öreg” politikusok kihasználva a kezdők túlbuzgóságát, saját hatalmi ambícióikat próbálták célba juttatni. Láthatóan kevés az olyan polgár, akár jobbról, akár balról, aki önmagát és gyermekeit, olyan bukott politikusokra bízná, mint Gyurcsány, Molnár, Botka, Kuncze, Juhász, Szigetvári, a MoMo és a Kétfarkú kutya Párt vezetőiről nem is beszélve.

A magyaroknak elege volt a gulyás kommunizmusból, és annak a bográcsos változatát sem fogják elfogadni, még abban az esetben sem, ha azt a Jobbik mecénása feketevágásból származó többlethússal próbálja velünk megetetni.

A magyar helyzet csepp a tengerben a neoliberális összeesküvés világméretű célja a politika, a gazdaság, majd az össztársadalmi jelenségek globalizálása. Az esemény úgy zajlik, hogy a polgárok részvényeit gondozó egyes bankok és az őket felügyelő baráti kormányaik szimbiózisban a tőzsdecápákkal a nekik ellenfélnek számító nemzeteket és vezetőiket, az ellenzéknek adományozott dollármilliókkal igyekeznek legyőzni. Jó példa volt erre az USA elnök választása, ahol Clintonné csapatát Soros, Rockefeller és pl. norvég pénzekkel erősítették. A recept egyszerű támogasd a hatalomra éheseket, segítsd eltávolítani vagy meggyengíteni a legitim kormányt, vagy ha a hatalom neked szolgál, kövess el mindent megtartása érdekében. Kifizetődik, mert olyan bennfentes kormányzati információkhoz juthatsz, amelyekkel a tőzsdén mások rovására vagyonokat kasszálhatsz. Íme, az álcázott korrupció leghatásosabb módszere, amely a polgárok kirablásával „a zseniális brókerek” a gazdasági trükkjeit véletlennek álcázza. A jelenség lényege ismert, a bankok összedőlését „a gondoskodó” állam megakadályozza. A kisrészvényesek elvesztik spórolt vagyonkájukat, majd az állami költségvetés az adófizetők forintjaiból konszolidálja a pénzrablókkal összejátszó bankokat. Ezután minden kezdődhet elölről, hiszen a nép könnyen felejt.

Az olyan nemzeti kormányok, akik komolyan veszik népük képviseletét, a pénzpestis terjesztőinek megálljt parancsolnak. Úgy tűnik, hogy ma már ez is kevés. Sok esetben a kitömött pénzeszsákokkal bírók megpróbálnak tovább lépni és az ország vagy a világ kormányzás igényével állnak elő. Saját kézben kívánják tartani a polgárok sorsának irányítását. Ez a központosított világuralom eltüntetné a természetes emberi közösségeket cserébe, nyakukba akasztaná a modern kori rabszolgasorsot. Láttunk már hasonló nagyravágyást, akkor ezt nácizmusnak, bolsevizmusnak, kommunizmusnak hívták. Napjainkban, ha nevén nevezzük az új gyereket, helyén való a liberálfasizmus meghatározás. Európa, sőt az USA is egyre gyakrabban nemet mond a mindenkor bukásra ítélt és fogyaszthatatlan limitált izmusokra. Hiába próbál Soros György a nyitott társadalom kínálatával diktátori pozíciót elfoglalni és parazita módjára bekebelezni a nemzetek önállóságát, kudarca elkerülhetetlen lesz. A világot gyarmatosítani akarók régebben is maguk mögött érezhették a nagyhatalmi státuszt. A diktátorok lakájai idegen szívvel és lélekkel elárulták hazájukat. Anyanyelvüket ugyan megtartották, de azt honfitársaik ellen fordították. A diktátorokat soha nem a jogállamiság és a demokrácia szabályai szerint választották, hanem manipulált választásokkal, politikai vagy katonai puccsal emelkedhettek pozíciójukba. Életükben már több méteres szobrot állíttattak maguknak, sokszor úgy, hogy szövetséges nagyhatalmak is támogatták őrült elképzeléseiket, lásd Hitler, Sztálin, Szaddám, stb. A magyar kormány élén Orbán Viktorral viszont úgy küzd népéért, hogyha kell szövetségeseivel is vitába száll. Ezért sem véletlen, hogyha a megvezetett emberek azt kiabálják, hogy „Orbán takarodj” a polgáraink többsége felemeli mutatóujját. Ez a közösség a közjót képviseli, egységet mutat a politikai és gazdasági állhatatosságot követő rendszert támogatja. Az ígérvények manipulációjának ösvényére nem cseréli el a kipróbált járható utat. Ha a „Goodfriendek” nem tudnak a saját házuk táján söpörni, most éppen Donald Trump miatt sem jobb, ha ezt Magyarországon sem teszik.