Felségjel nélküli berepülő

A polgárok felháborodásuk mellett jelzik, hogy a Soros Györgynek muzsikáló ellenzéki sajtó zagyvaságaira nem érdemes figyelni, hazugságaikat olvasni idő és pénzkidobás. A tények, dátumok, számok elcserélgetése előírt feladatként köszönnek vissza, bizonyossá válnak a hazaárulás napi teendői, úgy tűnik, hogy a bértollnokok megélhetésüket másként nem tudják biztosítani. A klasszikus liberalizmust álruhába öltöztető neoliberalizmus közvetítői csapdába estek, vergődve keresik a menekvést. Ez már késő, mert a világválság szélére sodorták az emberiséget, levetett cuccukra legfeljebb a Vaterán találhatnak vevőt. Hiánypótlásként az amerikai tőzsdecápa „határok nélküli nyílt társadalmát” kínálják, szabadságot könnyedén behelyettesítve a szabadosság romboló eszmeiségével. Eljutottunk a “sorosizmusig”, melynek kitalálója ötletét, eszmei terrorként kívánja ránk sózni.

A görög demokrácia sajátos fabrikált értelmezését látjuk, amikor a demokrácia klasszikus fogalmát és gyakorlatát a feje tetejére állítják. Hozzáfogtak a „sorosizmus” exportjához. Jelszavuk: eszi, nem eszi, nem kap mást. Az eszme jellegzetességei igazolják a valódi célt, a világ feletti uralom megszerzését. Történelmi hasonlatként felhozhatnánk a Hitler által dédelgetett nácizmust, avagy a bolsevikok szándékát, Lenin és Sztálin istápolása mellett.

Nézzük a „sorosizmus” jellemzőit:

 • A globális pénzhatalmat kiszolgáló kormányzás, melynek szívességi ellentételezése a regnáló hatalom életben tartása vagy fordítottjaként az ellenzék pénzhatalmi eszközökkel történő kormányra juttatása.
 • A pénzhatalom folyamatos erősödéséhez a baráti kormányzás cserébe használható bennfentes információkat nyújt, előre megsúgja a tőzsdéket befolyásoló cselekvéseit.
 • A külföldi pénzeken működő civilnek álcázott szervezetek a modernkori gyarmatosítás eszközrendszeréhez tartoznak. Segítségükkel a kiszemelt országokban kialakíthatók a párhuzamos társadalmak, elvehető az őslakosság biztonságérzete.
 • A helyi civilizáció szétzúzása, az újkori népvándorlással és vallási háborúk szításával történik.
 • Tüntetések, terrortámadások, a lakosság megfélemlítése, elvezet a No-Go zónák kialakításához.
 • Lényeges elem a lefizetett médiák rémhírterjesztő működtetése, az eszmét szolgáló népfelség elvét eláruló kiváltságosok jóllakatása.
 • Ezután megjelenik „Soros nagybácsi”, amely a mögötte álló politikai, gazdasági és esetenként katonai túlerővel, olyan rendet teremtett, amely neki és a vele szimbiózisban élő hatalomnak világuralmi pozíciót ad.

Donald Trump választási győzelme legalább időlegesen visszaszorította a tőzsdecápa amerikai nyerészkedését, így aztán fontossá vált számára Afrika, Közel-Kelet és Európa piaca. A hazardőr nem szeret kicsibe játszani, úgy gondolkodik, ha már lúd legyen kövér és az Európai Unió föderális átrendezésére spekulál. Egyre több európai nemzet vezetője felismeri a Brüsszelben asztalra tett cinkelt kártyákat. Elsősorban a V4-ek ellenállása fokozódik. Soros látogatása brüsszeli barátjánál, Junkernél szinte természetszerű, hiszen a hamiskártyások megértik egymást. A mesterségesen kreált CEU ügy porhintés a politikai, gazdasági sakktáblákon sötéttel játszók háttér egyezkedéséhez. Az olasz külügyminiszter, a macedón elnök és még sokan mások kiképző táborként tekintenek a Soros által agyonpénzelt NGO-kra. Mások felforgató tevékenységüket a Nyugat-Európában elszaporodó radikális imámok vezette mecsetek működéséhez hasonlítják.

Elgondolkodtató az Európai Parlamentben egyharmados arányban kimutatott képviselői szimpátia Soros mellett. Lehetséges, hogy az általa esetleg dotált politikusok az évek során hű szolgákká váltak. Ne feledjük, hogy a Brüsszelben élő képviselők egy részének számíthat a zsebükbe juttatott többletjövedelem, megelőzheti hazájuk képviseletét, sőt még az is előfordulhat, hogy pártjuk megkövetelt ideológiájától is jó pénzért elfordulnak.

A lengyel Gazeta Polska klubok és a CÖF-CÖKA kezdeményezésére megkezdett civil misszió aljas és mocskos támadások kereszttűzébe került. A társadalmi felelősségüket komolyan vevő magyar cégeket, a közjót szolgáló civil szervezeteknek nyújtott adományaikat és a támogatást küldő magánszemélyeket is támadják. Az ellenzéki erő célja, masszává gyúrni a civil társadalom szereplőit, elhitetni, hogy csak az a civil szervezet, amely éjt nappallá téve támadja a kormányt. Az utcákon fizetett tüntetéseket látunk, amelyek mögött kétes figurák állnak, arra várva, hogy mikor lehet egy államellenes puccsot kirobbantani. A félrevezetett, békés fiatalak tüntetésről történő távozása után láthatjuk, hogy a búzában megtermett az ocsú is. A magyar rendfenntartók, a rendőrség türelmes hozzáállását illik megköszönnünk. Németországi és francia példák mutatják, hogy hasonló megmozdulásokon az ottani rendőrség fellépése nem nélkülözi a brutalitást. A jogállamiság eszközei azonban biztosíthatnák Magyarországon a műemlékek falát festékkel dobálók és a munkába igyekvő emberek mozgását megakadályozó néhány száz fiatalember szigorúbb felelősségre vonását.

A politika lényege az érvek és ellenérvek ütköztetése, az érvek súlya alatt létrejövő megegyezés. A CÖF-CÖKA célja sem más, mint a polgári kezdeményezések széles tárházával, konstruktívan segíteni az EU reformját és ezzel párhuzamosan a várt intézkedések hatékonyságát. Magyar – lengyel kezdeményezésként előkészítjük azt a szimpóziumot, amely a 27 tagország szellemi honvédőink részvételével, ősszel Európai Uniós szinten megalapozza a civilitika tudományágát, amely a népfelség elvét szolgálja. Ezt követően 2018 tavaszán reményeink szerint megalakul az EUCET (az Európai Unió Civil Együttműködési Tanács). Ez a közösség alkalmas lesz arra, hogy tekintélyénél fogva egyengesse a választópolgárok közvetlen véleményének útját az Európai Parlament döntéshozatalához.

A CÖF-CÖKA nem ragad le a politikai és gazdasági jelenségekkel kapcsolatos állásfoglalásoknál. A civil térfélen maradva politikai párt létrehozását céljainkkal ellentétesnek találjuk. Valljuk, hogy van élet a politikán kívül is. Támogatóink segítségével kistermelői közösségeket szervezünk – ilyen Nógrád megyében már 16 működik – a korszerű és egészséges táplálkozás előtérbe helyező receptúra és technológiai leírásokat biztosítunk a falusi önkormányzati kezelésben lévő gyermekélelmezést nyújtó konyháknak. Az új táplálkozás-élettanilag komplettált ételféleségek elkészítését mesterszakácsunk helyben betanítja.

A falusi közkonyhák második műszakjának bevezetését szorgalmazzuk, ahol a közmunkások átképzése mellett nyugdíjasok, csökkentett munkaidőben kismamák lesznek foglalkoztathatók. Az itt gyorsfagyasztási eljárással készített ételek, nemcsak a közétkeztetésben, hanem a kiskereskedelemben is értékesíthetővé válnak.

Partnereink érdekeit szem előtt tartva hirdetésekkel kérjük Magyarország adófizetőit, hogy a közjót szolgáló civil egyesületeknek adományozzák jövedelemadójuk 1%-át. Fentiekből világossá válik a CÖF-CÖKA többirányú közhasznú tevékenysége. Mindezt felismerte 23 ezer civil egyesület, alapítvány, amely szolgáltató honlapunkra regisztrált, annak érdekében, hogy közös cselekvéssel egymásra találhassunk (www.civilek.hu). Továbbá nem kérkedünk a közel 18 ezer főt számláló szellemi honvédő csapatunkkal, de büszkék vagyunk a határon innen és túl hozzánk kapcsolódó ezernél jóval több közösségi partnerünkre is.

A külföldi pénzekből busásan eltartott NGO-k száma kb. 60 szervezetet foglal magába. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, amely alatt csendesen rejtőzik a Magyarországon bejegyzett OSI a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány. Fő tevékenységüknek a jogvédelmet tekintik, ennek ellenére nem érik el a közhasznúsági fokozatot, így lehetővé válik számukra, hogy éves szöveges beszámolójukat ne kelljen bírósági letétbe helyezni. Ők maguk jelzik, hogy közhasznú tevékenységből nincs bevételük. Minden másfajta bevételüket „egyéb” jelzővel illetik. Nincsenek önkéntes segítőik, főtámogatójuk a külföldön regisztrált Soros-féle beláthatatlan intézményrendszer. Anyagi támogatásban nem szűkölködnek. 2014-ben 15,5 milliárd, míg 2015-ben 22,4 milliárd forintból végrehajtották a rájuk szabott feladatokat. Vezetőjük 57,3 millió forint éves juttatás mellett bizonyosan megfeledkezik a menekültek támogatásáról. A fő kérdés, hogy az OSI jóvoltából kik és mennyiért dolgoznak. Az anyagi juttatás szempontjából érdekeltek-e a HVG, a 444, az Átlátszó, a 24.hu, alternatív médiák vagy éppen az ellenzéki pártok alapítványai által dotált baráti közösségek. Elő hát a farbával!

Szemezgessünk az OSI PC nyelven megfogalmazott céljaiból:

 • Gazdasági átalakítási programok, privatizáció támogatása
 • A nyílt társadalom kialakítását célzó társadalmi átalakulások támogatása
 • Az országokban zajló átalakulásokat elősegítő különböző alapítványi és intézményi programok dokumentációjának gyűjtése, feldolgozása, adatbázisok kialakítása

A lényeg a legitimen működő társadalmi rendszerek ”átalakítása”, megdöntése Soros György receptje szerint. Némi gondolkodás után eljuthatunk a hatalomszerzésre irányuló küldetés leleplezéséhez.

Főszerepre vállalkozott és színpadra lépett egy másik oligarcha is. Ma már tudhatjuk, hogy a bal- és jobboldal egymásra találása valójában két oligarcha cselszövése. A sokakat megdöbbentő Jobbikos pálfordulás lényegi alapjait a pénzes zsákok között lehet keresni. Ha tévednénk, szeretnénk látni az autentikus cáfolatot. Több mint egy hete várjuk a Magyar Nemzet főszerkesztőjétől nyílt levélben kért válaszát kérdéseinkre.  Kiemelten kíváncsiak vagyunk arra, hogy a Jobbik melyik banktól kapott folyószámlahitelt és a hitel mögé ki nyújtotta az ilyenkor kötelező fedezetet.

Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnöke

Goodfriend II. a bal szélen…

Súlyos károkat okoz az egyetemekhez és iskolákhoz külföldről érkező, manipulált neoliberális befolyásolás. A kommunisták bevált módszere sejlik fel a természetes közösségekre helyezett nyomásgyakorlást látva. A CEU (Michael Ignatieff) Soros György által kijelölt rektora szembefordulva a valódi demokráciával és a jogállamisággal egyeduralkodó nézetként csak a neoliberális eszmeiséget tűri intézményében. Ne feledjük, hogy egy ízig-vérig ezen eszmével átitatott volt és bukott politikusról beszélünk. Nemzeti érzelmű kormányunk toleráns módon tűri Goodfriend II., Soros által irányított tevékenységét a demokrácia szabályai szerint még akkor is, amikor a felforgató nézetek oktatását érzékeli és látja.

A kormány olyan törvénymódosítást javasolt minden egyetemre vonatkozólag, amely kivételt nem téve az összes intézményre vonatkozik. A jogszabály a kiadott diplomák legalitását erősíti a diákok érdekében. Az oktatásban sem tükröződik a fair verseny, ha ping-pong nyelven fogalmazva a szerva, meg az előny is mindig egy oldalon van.

A budapesti CEU egyetem rektora ott folytatja, ahol az amerikai korrupcióval átitatott demokraták parancsát végrehajtó ideiglenesen megbízott nagykövet André Goodfriend abbahagyta dicstelen felforgató tevékenységét. Soros által agyonpénzelt NGO-k megszervezett közreműködésével, a kormány által meg sem kérdőjelezett tanszabadság ürügyén puccskísérletet szervez a magyar államrendszer megbuktatására. Nálunk még ezt is szabad, ugyanakkor az USA a busásan megfizetett rektort, ha külföldi állampolgárként ügynöknek nyilvánítaná, talán már Amerikából is kiutasítaná.

Kormányunk türelmes, de a civilek nagy többsége a belügyeinkbe beavatkozást, akár utolsó cseppnek is tekintheti a szuverenitásunkra irányuló támadások gyűjtő poharában. A magyar vendégszeretet világhíres, nem véletlen a külföldiek ingatlan vásárlásának növekedése és a hozzánk látogató biztonságot preferáló turisták emelkedő száma.  Soros György embercsempészekkel szervezett közös üzlete az illegális bevándorlók kirablása mellett akár terroristákat is ránk szabadíthat. A Magyarországon bejegyzett 60 ezernél is több civil szervezet ellenállása előrejelzi a hatvannál valamivel több külföldi érdekeltségű NGO-k szándékának vereségét. Nézzük tovább a tényeket, a pénzguru által alapított, zöld hasukkal kitömött egyik álcivil szervezet „közhasznú” jelentésében beszámol arról, hogy eredményesen elvégezte feladatát, mert az egyetemi és iskolai választott legitim diákönkormányzatok mellett megszervezte az árnyékönkormányzatokat. Ugyanitt olvashatjuk, hogy folyton-folyvást tükröt állítanak a kormányzat elé, és ha kell, provokatív fellépésekkel igyekeznek döntéseik megváltoztatását kierőszakolni. E mondatokat olvasva, talán nem minősül túlzásnak, hogy akár puccskísérletről is beszélhetünk.

Nézzük meg a hamis érme másik oldalát, a magyarországi ellenzék által indított támadások könnyedén leleplezhető céljait. Az LMP társelnöke Hadházy Ákos a Népszava napilapban beszámol újabb hőstettéről. Fia iskolájában egy ténylegesen megtartott rendezvényről, a rendező egyesület és az iskola elfelejtett jelenléti ívet készíteni. A költségek elszámolásához ez elengedhetetlen. Az esemény megtörténtét a róla készült fotók is igazolják. A jelenléti ív aláírását a tanulókkal utólag pótoltatták. Hadházy azonnal lecsapott kémnek kiképzett fiával, lefényképeztette a jelenléti ívet, majd az esetről megfélemlítve az iskolaigazgatót és az Egyesület vezetőjét, ÁVO-s módszerrel kihallgatta őket. A kitudja milyen pénzekből pénzelt egyre kevésbé olvasott napilap az esetet, mint főbenjáró bűnt közölte. A tanulság azonban mindenki számára világos, ahhoz hogy az alma ne essen messze a fájától, a besúgás módszerét, minél fiatalabb korban kell elkezdeni. A Fideszből távozott renegát, mindenki számára elítélendő szorgoskodásáról saját szavai szerint tájékozódhatunk.

Sok mindenre igaz, hogy fejétől bűzlik a hal. Goodfriend II. rektorként első lépésként megfélemlítette diákjait azzal, hogy egyetemük bezárásra kerül. Hirdette, hogy a kormány új készülő törvényével megfosztja a diákokat a tanulás lehetőségétől, így vet véget a tanszabadságnak. A rektor úr látványosan, hogy mindenki értesüljön róla elutazott az USA-ba és ott a média nagy nyilvánossága előtt hazugságai összegzésével sajtótájékoztatót tartott. A Soros pénzen vett ma már a világ minden részén megtalálható lakájmédia, szétkürtölte a „Jóbarát” segélykiáltását. Útjáról visszatérve diákjait biztatta, hogy vonuljanak az utcákra, terekre, mert maguk mögött érezhetik az egész világ szimpátiáját. Következmény, hogy a kivonulók közé meghívott ellenzéki pártok vezetői és hívei a nyugati televíziók előtt sajnáltathatták magukat oly módon, hogy a különböző helyen tartott haknik lényege „az Orbán takarodj” skandálásban merült ki. A lelepleződést mi sem bizonyítja jobban, hogy amikor a félrevezetett fiatalok hivatalosan befejezték tüntetésüket pár százan a helyszínen maradtak mulatozva, festékes és sörös dobozokat dobálva, illuminált táncos happening közepette. A megvezetett alig nagykorú fiatalok, így lettek egy-egy órára média sztárok miközben felbujtóik dörzsölték kezüket. A minden hájjal megkent „nagy öreg” politikusok kihasználva a kezdők túlbuzgóságát, saját hatalmi ambícióikat próbálták célba juttatni. Láthatóan kevés az olyan polgár, akár jobbról, akár balról, aki önmagát és gyermekeit, olyan bukott politikusokra bízná, mint Gyurcsány, Molnár, Botka, Kuncze, Juhász, Szigetvári, a MoMo és a Kétfarkú kutya Párt vezetőiről nem is beszélve.

A magyaroknak elege volt a gulyás kommunizmusból, és annak a bográcsos változatát sem fogják elfogadni, még abban az esetben sem, ha azt a Jobbik mecénása feketevágásból származó többlethússal próbálja velünk megetetni.

A magyar helyzet csepp a tengerben a neoliberális összeesküvés világméretű célja a politika, a gazdaság, majd az össztársadalmi jelenségek globalizálása. Az esemény úgy zajlik, hogy a polgárok részvényeit gondozó egyes bankok és az őket felügyelő baráti kormányaik szimbiózisban a tőzsdecápákkal a nekik ellenfélnek számító nemzeteket és vezetőiket, az ellenzéknek adományozott dollármilliókkal igyekeznek legyőzni. Jó példa volt erre az USA elnök választása, ahol Clintonné csapatát Soros, Rockefeller és pl. norvég pénzekkel erősítették. A recept egyszerű támogasd a hatalomra éheseket, segítsd eltávolítani vagy meggyengíteni a legitim kormányt, vagy ha a hatalom neked szolgál, kövess el mindent megtartása érdekében. Kifizetődik, mert olyan bennfentes kormányzati információkhoz juthatsz, amelyekkel a tőzsdén mások rovására vagyonokat kasszálhatsz. Íme, az álcázott korrupció leghatásosabb módszere, amely a polgárok kirablásával „a zseniális brókerek” a gazdasági trükkjeit véletlennek álcázza. A jelenség lényege ismert, a bankok összedőlését „a gondoskodó” állam megakadályozza. A kisrészvényesek elvesztik spórolt vagyonkájukat, majd az állami költségvetés az adófizetők forintjaiból konszolidálja a pénzrablókkal összejátszó bankokat. Ezután minden kezdődhet elölről, hiszen a nép könnyen felejt.

Az olyan nemzeti kormányok, akik komolyan veszik népük képviseletét, a pénzpestis terjesztőinek megálljt parancsolnak. Úgy tűnik, hogy ma már ez is kevés. Sok esetben a kitömött pénzeszsákokkal bírók megpróbálnak tovább lépni és az ország vagy a világ kormányzás igényével állnak elő. Saját kézben kívánják tartani a polgárok sorsának irányítását. Ez a központosított világuralom eltüntetné a természetes emberi közösségeket cserébe, nyakukba akasztaná a modern kori rabszolgasorsot. Láttunk már hasonló nagyravágyást, akkor ezt nácizmusnak, bolsevizmusnak, kommunizmusnak hívták. Napjainkban, ha nevén nevezzük az új gyereket, helyén való a liberálfasizmus meghatározás. Európa, sőt az USA is egyre gyakrabban nemet mond a mindenkor bukásra ítélt és fogyaszthatatlan limitált izmusokra. Hiába próbál Soros György a nyitott társadalom kínálatával diktátori pozíciót elfoglalni és parazita módjára bekebelezni a nemzetek önállóságát, kudarca elkerülhetetlen lesz. A világot gyarmatosítani akarók régebben is maguk mögött érezhették a nagyhatalmi státuszt. A diktátorok lakájai idegen szívvel és lélekkel elárulták hazájukat. Anyanyelvüket ugyan megtartották, de azt honfitársaik ellen fordították. A diktátorokat soha nem a jogállamiság és a demokrácia szabályai szerint választották, hanem manipulált választásokkal, politikai vagy katonai puccsal emelkedhettek pozíciójukba. Életükben már több méteres szobrot állíttattak maguknak, sokszor úgy, hogy szövetséges nagyhatalmak is támogatták őrült elképzeléseiket, lásd Hitler, Sztálin, Szaddám, stb. A magyar kormány élén Orbán Viktorral viszont úgy küzd népéért, hogyha kell szövetségeseivel is vitába száll. Ezért sem véletlen, hogyha a megvezetett emberek azt kiabálják, hogy „Orbán takarodj” a polgáraink többsége felemeli mutatóujját. Ez a közösség a közjót képviseli, egységet mutat a politikai és gazdasági állhatatosságot követő rendszert támogatja. Az ígérvények manipulációjának ösvényére nem cseréli el a kipróbált járható utat. Ha a „Goodfriendek” nem tudnak a saját házuk táján söpörni, most éppen Donald Trump miatt sem jobb, ha ezt Magyarországon sem teszik.

 

Erkölcstanból elégtelen!

Meggyőződésünk, hogy Magyarország polgárainak joga van mindahhoz, amit a törvény biztosít számukra. A törvények azonban nemcsak jogokat, hanem kötelezettségeket is előírhatnak. Az előírások alól nem lehetnek kivételek a civil szervezetek sem, gazdálkodásuk átláthatóságát garantálniuk kell.

A külföldi szervezetektől az úgynevezett NGO-knak juttatott adományok elfogadása csak úgy, mint a Magyarországról érkezett támogatások, kizárólag írásban megkötött szerződések formájában válhatnak érvényessé.

A CÖF-CÖKA 2009-es alapítása óta a törvényességet megtartva, ideértve gazdálkodásának nyilvánosságra hozatalát is, az előírásokat maradéktalanul teljesíti.

A külföldről érkező támogatások eleve megkérdőjelezik az önkéntesen végzett civil munka jelenlétét az NGO-kban, hiszen ezen szervezetek vezetőit a kapott adományokból fizetik. Nemzetbiztonsági szempontból nem engedhető meg, hogy a külföldről küldött támogatások feladója és címzettje anonim maradjon. Az elfogadott támogatás célja nem maradhat titokban, mint ahogy a felhasználás módja és eredménye sem.

Túlságosan enyhének tartjuk az ötpárti egyeztetésen megvitatott és az ellenzék által elutasított civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvénytervezetet. Erősebb garanciákra lenne szükség, hogy a gyakorlatban jelentkező politikai szemléletű és indíttatású NGO-k cselekvéseit ellenőrizni lehessen. Javasoljuk, hogy a legitim kormány folyamatos támadását, megpuccsolását ne lehessen idegen pénzekből finanszírozni. Példaként jelezzük, hogy nem engedhető meg az iskolai diák önkormányzatok mellett árnyék önkormányzatok létrehozása és finanszírozása. Tiltani kell az álsegély szervezetek és embercsempészek szövetkezését a zöldhatáron áttörő illegális migránsok felé irányuló segítségnyújtást. Fentiek példák arra, hogy hogyan lehet lázításra, felforgatásra, ellenzéki célokra specializált szervezeteket létrehozni, illetőleg életben tartani, miközben Magyarország szuverenitása sérülhet. Idetartozónak tekintjük a párt ideológiák szerinti csoportosulások, médiák hazugságok útján történő befolyásolását, esetlegesen a pénzen vett brüsszeli lobbisták közreműködésével.

A CÖF-CÖKA felszólítja az ellenzéki pártokat, hogy baráti sajtójuk útján ne terjesszenek nettó hazugságokat. Ezt történt, amikor az ötpárti egyeztetésen és azt követően elterelvén magukról a figyelmet azt állították, hogy Alapítványunk 2014-ben 1,1 milliárd forintot költött plakátokra. Nyilvános adataink szerint bevételünk és összes kiadásunk 260 millió forint volt. Az ellenzéki pártoknak érdeke, hogy az őket kiszolgáló megélhetési álcivileket védjék, még úgy is, hogy a tisztességesen dolgozó civil szervezeteket megpróbálják besározni.

Az erkölcstan ismeretének hiányosságát látva, néhány külföldi támogatóval összebútorozott NGO és a CÖF-CÖKA közötti különbségek megértéséhez adalékokat szolgáltatunk:

 • 2009-es alapításunk óta külföldről egy vasat sem kérünk és nem is fogadunk el
 • alapításunkhoz külföldi szervezet vagy magánszemély nem járult hozzá
 • külföldi mecénásoktól megbízásokat nem fogadunk el
 • pénzügyi elszámolásainkat napra készen tartjuk, az arra illetékes hatóságok ellenőrzésének megkönnyítésére
 • adományozóink kizárólag magyar állampolgárok és Magyarországon bejegyzett szervezetek, vállalkozások, cégek
 • felügyelőbizottságunk és kuratóriumunk munkáját önkéntesen anyagi juttatás nélkül végzi
 • a velünk kapcsolatban álló polgárok így a 18.000 szellemi honvédő útján és az ezernél is sokkal több civil szervezet partnerségével folytatjuk közösségünk egységének védelmezését
 • a társadalmi eseményekről hozzánk eljuttatott véleményekről országjárással és egyéb ismeretterjesztéssel mondjuk el véleményünket
 • a civil misszió eszközeivel élve képviseljük partnereink érdekeit például az 1%-os támogatásként adható személyi jövedelemadó fontosságának hirdetési akciójával
 • stratégiai szerződések keretében táplálkozás-élettanilag fontos ételreceptúrák átadásával közreműködünk, a gyermekétkeztetés egészségesebbé tételében
 • családi- és kisvállalkozások alapításához nyújtunk szakmai támogatást
 • az uniós polgárok mozgósításával dolgozunk az Európa Uniós Civil Együttműködési Tanács megalapításán
 • Civil Akadémiát működtetünk
 • őrizzük a magyar-lengyel barátságot, 400 lengyel civil klubbal együttműködve
 • azzal is megkülönböztetjük magunkat a politikai pártoktól, hogy civilségünk állhatatos szemben az álcivil kezdeményezésekkel (Együtt, PM, Kétfarkú, MoMo, stb.), mert párttá nem válunk

Szárazon tartva a puskaport, ha külföldről támadás éri szuverenitásunkat, identitásunkat, a békemenet szervezőjeként aktivizáljuk szimpatizásainkat. A magyar emberek sorskérdéseinek megoldását a zsidó-keresztény civilizáció értékeinek szem előtt tartásával képzeljük el.

Végezetül jó szándékúan jelezzük, hogy meggondolatlan és felelőtlen, olyan pártnak banki hitelből plakátolni, amely a költségvetésből évente valamiből több mint 400 millió forintot kap működéséhez. 2018-ban valószínűleg még ennyit sem, hiszen támogatóinak száma egyre csökken. Ilyen csapdába esett és vesztette el székházát az MSZP és maradt adósa az SZDSZ a magyar polgárok milliónak.

A népszerűség (néppártosodás) egyik fokmérője a polgároktól juttatott anyagi támogatás mértéke. Ha ez hiányzik merész az a bank, amely egy identitását kereső pártnak folyószámlahitelt nyújt. Természetesen a lóverseny szabályai szerint, egy oligarcha kockáztathat, a helyében azonban érdemes lenne meggondolni, hogy milyen hűséget várhat el attól a Jobbiktól, amely a saját párt családjának alapító és hű harcosait dobta a politika szemétdombjára.

Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnök

Hol a határ?

Társadalmunk tagjaiként az erkölcsi és jogi szabályok ismeretében illik tudnunk, hogy hol a határ.

Európában az erősebb jogán kijelölt földrajzi határok sérthetetlensége a szomszédos országokkal megőrizendő békesség feltétele. A nemzethatárok bár nem a mi akaratunkból, de átívelnek a rajzolt országhatárokon. A V4-ek erős és valódi szövetséges rendszere ma már alkalmas a történelem számára írandó lelki sebeinket jóindulattal gyógyítani. A gyógyszert sem kell feltalálni, régóta létezik, úgy hívják, hogy területi autonómia.

Európa népeinek értéktára a keresztényi civilizáció eddig jól megfért a modernkori demokráciával és jogállamisággal. Ez a hármas szabályozó rendszer kisebb-nagyobb megtorpanásokkal, de tisztelhetővé, erőssé és gazdaggá alakította földrészünket. Olyannyira, hogy kívánatos csemegévé lettünk egyes politikai és gazdasági érdekcsoportoknak, így bekebelezésünk sokak fejében megfordul. Próbálkozások történnek fizikai erőszakkal, lásd újkori népvándorlás vagy politikai és gazdasági indíttatásból az ideológiai szörnyszülött „nyílt társadalom” ránk szabadításával.

A migránsáradat megszűrése, megszüntetése az EU és szövetségese, a NATO feladata. Az európai határok áttörése illegális módon, ne szépítsük, akár ok is lehet a háborúra. Mint látjuk, mindez erőszakos vallási térhódítással is együtt jár, agressziónak is tekinthető. A megállítás módszere a vízumkényszer és a tengeri határok sérthetetlenségének visszaállítása.

A NATO szövetségesünk, Törökország nem küldheti ránk az illegálisan érkező migránsáradatot, ez a cselekmény egyenlő lenne az úgynevezett „baráti tűzzel”. Ezért az ilyen szándék visszautasítandó és bocsánatkéréssel is nehezen kompenzálható.

Afrika és a Közel-Kelet volt gyarmatosító országai meggazdagodtak az uralmuk alá helyezett népek elnyomásából. Napjainkban a nekik küldött nyugati demokrácia exportja, mint gyógyító balzsam súlyos mellékhatásokat okoz, a kitalálók felelősséggel tartoznak.

A V4-ek, a balti és balkáni államok a szovjet kifosztás áldozatai lettek. Az 1989-es 90-es utáni évek e térségnek meghozták politikai értelemben a szabadságot. Azonban a Marshall- segély helyett, a nyugat-európai országok túlzott gazdasági érdekeltségét érezhettük.

Most már elkerülhetetlen, hogy Európa civil lakossága feltegye a fő kérdést, amire nem PC stílusban várja a választ.

A kérdés így szól az EU a pénzhatalmasok világuralmi törekvéseit kívánja-e szolgálni vagy kontraszelektált, túlfizetett, álliberális nézeteket valló bürokratáinak kiebrudalásával megteremti az Európai Unió megálmodóinak ma is életrevaló ajánlását a szuverén nemzetek szövetségét?

A schengeni és dublini szerződések minden uniós tagállamra kötelező érvényűek. Kivételek nem erősíthetik a szabályt. Az engedmények (Görögország és Törökország) az unió értékeinek széthordásához vezettek.

Európa polgárainak halaszthatatlan érdeke a tagországok erős védelmi hadseregének felállítása. Ugyanilyen fontos a szövetség a NATO legerősebb tagjával, az USA-val. A török hadsereg zsoldosként történő foglalkoztatása, a kiszervezett védelmi funkció Európa végét jelentheti.

Gazdasági szempontokat figyelembe véve érdekünk mind a négy égtáj irányába az együttműködés úgy „hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon”. Az Európai Unió magállamainak dönteniük kell arról, hogy a V4-el, a balti és balkáni államokkal együtt vagy nélkülük. Tiszta vizet a pohárba, a kétsebességes Unió nem megoldás.

Előbbi gondolatok elvezetnek a hazai politika és gazdasági viszonyok reális értékeléséhez. Nem keverhetjük össze a határ, a határtalan és a végtelen fogalmát. A keresztény hit lényege Isten ígérete a földi élet utáni végtelen létezés. Annak ellenére, hogy érezhetünk határtalan boldogságot vagy bánatot tudjuk, hogy a földi élet és az emberi elme nem határtalan.

Európa minden országában fontos tényező, hogy kik és milyen pártok gyakorolják a kormányzást. A józan értékítélettel rendelkező választók felelősség tudatában döntsenek sorsukról.  Ezért érdekes számunkra a hatalomra törő politikusok alsó és felső észbeli határának ismerete. Esettanulmányként említsük meg Juhász Pétert, az Együtt megválasztott elnökét. Nála a szürkeállomány vészes csökkenését a szájában vett síp füttyhangja jelzi. Kezelhetjük ezt az önkontroll biztonsági műszereként. Sajnos nem erről van szó, mert a sípjelzése leginkább a nemzeti ünnepeinken hallható, jelezve hogy használója „füttyöt hány” a méltósággal emlékező polgárok sokaságára. Tegyük fel a kérdést: hol a határ?

A 21. század meghozta az európai polgárok ébredését. Szellemi lázadás kezdődött, az emberek fontosabbnak tartják emberi sorskérdéseiket, mint a pártpolitikai érdekek érvényesülését. A népfelség elvének prioritását nem kötheti gúzsba, semmilyen gátlástalan politikai érdekeket szolgáló izmus. A hatalomra törő álliberális pártok ígérgetéssel nem anulálhatják a jelenlegi kormányzás uniós politikai és hazai gazdasági sikereit.  Ők most mini bizniszpártokat alapítva, szétguruló flipper golyóként pofozgatva, sokadalmat sugározva a polgárok átverésének játékába kezdtek. 2018-ban a választások után ismét látni fogjuk, hogy a baloldalról verejtékezve létrehozott törpepártok elillanva a közpénzekkel, köddé válnak.

Egységes többség

Vannak dolgok, amelyek a felelős kormány döntési ismérvei közé sorolandók. Mondhatjuk azt is, hogy a polgárok által sugárzott jelzések, érzelmek szerint intézendők.

A közjót szolgáló kormánydöntés, amely az olimpia megrendezésére irányult vitathatatlanul elnyerte az ország polgárainak szimpátiáját. Ezt észlelték az ellenzéki pártok, akik időlegesen belátták, hogy az ilyen és ehhez hasonló döntések erkölcsi és érzelmi elsőbbségük kapcsán nem válhatnak a párt haszonszerzés martalékává. Álláspontjuk későbbi megváltoztatása ismert jellemükre adott igazolást.

Az országgyűlési választások közeledtével napnál is világosabb lett, hogy az ellenzéki pártok átaludták a felkészülés idejét képtelenek voltak megújulni, nincs vezérpolitikusuk, arról nem is szólva, hogy a választók figyelmét felcsigázó terveik is elmaradtak. Számukra nem maradt más, mint a bozótharc és a partizán rajtaütések taktikája, amely nem vezet eredményre, de nyugtalanságot okoz. A Soros György által pénzelt „szabad” NGO-s csapatok, lelepleződtek szaporításuk sem álcázhatja igazi énjüket, alkalmatlanságukat az önállóságra. Jellemző közös tulajdonságuk zsoldos mivoltuk. Pénzért, pártpozíciókért, ígérvényekért sípolnak, ha kell, két farkat lengetnek, bohóckodnak. Tehetségtelenségük szervilis alakokká formálja őket, erkölcsi kvalitásaik a polgári élet területén nem mérhető.  Egérlyukakat kaparnak a nemzet házán, keresik a jogi kiskapukat, elrágcsálnák az adófizetők pénzét, úgy ahogy 2014-ben, amikor a választásokra új pártokat alakítottak. Szavazatokat alig kaptak a közpénzzel azonban nem tudtak elszámolni.

Gyurcsány, Kuncze, Demszky és Soros megbízásából 2018-ra ismét készülődnek, céljuk a zavarkeltés a választásra jogosultak körében. Ehhez kell a „sokféle” zászló lengetése az egyetlen, de káoszos szocliberális táborban. A törpe pártok kérész életének biztosítására szolgálnak az Altusz osztalékok, az OLAF által feltárt, elcsalt milliárdok, az eladósított pártházak valamint a volt pártpénztárosok gazdagodásából levezethető támogatási források.

A CÖF-CÖKA és szellemi honvédői szembeszállnak a nemzetárulókkal a szuverenitásunkat, identitásunkat kiárusítókkal, az európai egységet álságos módon szándékosan romboló önös pártérdekeket megvalósítókkal, az ingyenélő kontraszelektált, hatalomra éhes figurákkal. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, nem a kormány vegzálja a civileket, hanem éppen fordítva a külföldről pénzelt civil szervezetek támadják Magyarország legitim államrendszerét. Hazánkban a háromhatalmi ág működési szabadsága garantált, a fékek és egyensúlyok rendszere jól működik, még úgyis, hogy illegális módszerekkel, hazugságokkal a neoliberális fizetett médiával folyamatos a végrehajtó hatalom ellen irányuló támadás.

Vélt vagy valós igazságokról a demokráciában egyetlen párt vagy kormány sem hozhat jogi relevanciával bíró döntést. Rájött erre a Jobbik, amikor hátraarcot vezényelt, mert ígéretei megkoptak az általa elképzelt elszámoltatást, csak totalitárius kormányzással tudná megvalósítani. Parlamenti pozíciójukat ésszerű radikalizmussal állandósíthatták volna, azonban elveiket elhagyva a néppártosodás felé fordultak. Ingatag vezérük rosszul mérte fel lehetőségeit és támogatói hátterét. Elmulasztotta a lépésről-lépésre előrehaladás biztos lehetőségét, melynek a nép által is elfogadható variációja, a Fidesz–KDNP –hez közeli elvek a jobboldalon az önállóság megtartásával. A választásra jogosultak nagytöbbsége a közvélemény kutatók szerint a jelenlegi jó kormányzás hívei és a járt utat járatlanért nem adják fel. Az emberek olyan országban érzik jól magukat, ahol együtt lehet örülni a magyar sikereknek. A közelmúltban jó példával szolgált labdarúgó válogatottunk EB szereplése. Felfigyeltem nyugdíjas mérnökünk egyben szellemi honvédőnk, R. ZS. írására: „Egyetértek miniszterelnökünkkel abban, hogy egy népszavazáshoz többség, egy olimpia rendezéséhez egység kell.

Milyen gyönyörű a magyar nyelv. A fenti tartalmi idézetben az “egy” szembe van állítva a “több” számnevünkkel. A “több” nagyobb, mint az “egy”, de a -ság -ség képzővel megfordul a jelentés nagyságrendje, mert az “egység” nagyobb, mint a “többség”. És Orbán Viktor most is könyörtelen logikával világította meg az olimpia-rendezésről való, első pillanatra talán korainak tűnő lemondás okát.

A nemzeti oldalon mindnyájan nagyon nagy lelki, érzelmi töltettel vagyunk megáldva. Ezért könnyezzük meg Himnuszunkat vagy Szózatunkat. És mivel ezt a lelkiséget gondoljuk normálisnak, ezt vetítjük politikai ellenfeleinkre is.

Sajnos a felszín alatt ott bujkál egy lelketlen, nemzetellenes erő.

Most is kihasználták azt a lehetőséget, hogy népszavazásra vonatkozó aláírásgyűjtésbe kezdhettek, mert a népszavazásra vonatkozó törvényünk nem zárta ki azt, hogy parlamenti konszenzussal elindított nemzetet átfogó projekt ellen, annak beindítása után már ne lehessen népszavazást kezdeményezni.

Számos ilyen “lyuk” lehet törvényeinkben. Profizmus ellen csak profi törvénykezéssel lehet védekezni.

Az ellenzék logikáját követve kell megkeresni ezeket a hiányosságaikat. Félre kell tenni a jóhiszeműséget egyszer és mindenkorra. Nem lehetünk balekok.

A kommunikációban pedig nem elég az eredmények felmutatása, azt természetesnek veszi a nép a kormányától, az ellenzék, ellenség hibáinak, nemzetellenes működésének szakadatlan ismétlésére, sulykolására van szükség. A fájdalom, a veszteségtől való félelem sokkal nagyobb hajtóerő, mint a nyereség utáni vágy. Erre a fájdalomra pedig van felidézhető példa a mából (2017), a közelmúltból (2004, 2006), és a történelemből (1919, 1945, 1956)”.

Láthatjuk fontos az egység, és tudjuk, hogy a politika világában az ellentétek harca elkerülhetetlen. Az egység olyan, mint a tömör szikla, amire bátran lehet építeni, a többség fontos, de megbontható, ha összeforrasztó erejét az egységet elveszti.

Sajnos mindig akadnak emberek, akik egyéni önző érdekeiket a közjó a nemzet gyarapodása elé helyezik, sőt vannak olyanok is, mint Soros György pénzember, aki egy-egy nemzetet kiszemelve kívülről próbálja megváltoztatni a többség akaratát. A „Nyílt társadalom” ideológiájával főleg a fiatalokat befolyásolja. De milyen is ez a „Nyílt társadalom”, olyan világ, aminek se ablaka, se ajtaja, a szél szabadon ki-befújja a szemetet. Védtelenné teszi a bentlakókat, megteremti a kiszolgáltatottságot. A pénz és a hatalom együtt biztosítja a modern rabszolgaság intézményesítését, azonos pontból történő irányítását. Az embereket birtokolt pénzük mennyisége szerint kasztrendszerbe sorolja. Szabadságuk mértékét ettől teszi függővé. Üzenete vásárolj, élvezd a kínálat édenkertjét, szedd a nagyprofitot tartalmazó neked szánt gyümölcsöket mindaddig, ameddig anyagi javaid engedik. Automatizált rendszer, ahol gépemberként működtetnek, rókalyuk, ahová becsalnak és csak befelé látszódnak a lábnyomok. A kirakatban csábítóan elhelyezett kínálatot láthatsz: drog, nők, korrupciós előnyök, a lényeg olcsón add a tehetségedet és a becsületedet. Élj máról holnapra, a Soros-féle világállam mindent elintéz helyetted – téged is. Pontosan kijelölt helyed lesz a társadalomban, ahol az uralkodók alatti legfelső kasztban ugyancsak rabszolgaként a szervilis árulók dőzsölnek.

A megvásárolt szocliberális média korlátlan módon butít, nagymesterei illúziókat keltenek, nyugat-európai szintű béreket ígérnek, elérhetetlen álmokat sugallnak, például a nyugdíjasoknak újonnan felfedezett csoda elixírt a visszafiatalosodáshoz.

A kánaánt ígérő sziréneknek ne üljünk fel. A magyarországi helyzetet figyelembe véve a lóversenyből hozott példával megállapíthatjuk, nemzetet kormányozni nem lehet nyeretlen kétéves csikókkal csak úgy, mint kiszuperált sánta versenylovakkal. A népe akaratával együtt élő kormánnyal szemben nem csökkent a bizalom. A magyar emberek sikerei külföldről is igazoltak. A választások előtt a most regnáló kormánynak, nincs szüksége castingolásra, szemben azzal, hogy az ellenzék egyetlenegy elfogadható vezetőt sem tud kiállítani. A jelenlegi kormány mögött jól felépített fiatalokból álló, az államigazgatásban már jártas olyan csapat áll, amelyből biztosítható a folyamatos utánpótlás.

A CÖF-CÖKA partnereivel és szellemi honvédőivel érezve a polgári többség támogatását 2009 óta rendíthetetlenül civil a pályán, amivel bizonyítja, hogy mienk az egység momentuma.

CÖF-CÖKA elnöke