Nem leszünk börtönország

Nézzük a bajok elsődleges forrását, a Clinton–Obama-féle, politikailag korrekt demokráciafogalmat. Szerintük az Amerikai Egyesült Államokban leledző demokrácia annyira kiállta az idő próbáját, hogy minden további nélkül átültethető a világ bármely országába. Nevezett urak elhanyagolható problémának tekintették, hogy a demokrácia kitalálói, az ókori görögök eredeti elképzelésükre már rá sem ismernének. Téves elképzelésnek bizonyult az Afrikába és a Közel-Keletre exportált amerikai mintájú demokrácia. Az érintett népek más körülmények között szocializálódtak, és nemzeteikben, országaik­ban, olyan demokráciában kívánnak élni, amely szülőföldjük hagyományait is figyelembe véve, akaratuk szerint formálódik. Azok után mindez persze érthető, hogy gyarmatosításuk száz éve alatt meglehetősen korlátozottak voltak szabadságjogaik.

Új korszakot jelzett Donald Trump, amikor választási beszédében azt mondta, hogy Amerikát vissza kell adni az amerikai népnek. Ennek kell történni a Közel-Kelettel és Afrikával is ahhoz, hogy népeik saját szülőföldjükön otthon érezhessék magukat. A Nyugat száz évig jól élt gyarmataiból, lesz miből törleszteni. Ha jobban tetszik, píszí nyelven nevezhetik az elrabolt tételek szerény visszaadását nagyfokú szolidaritásnak. Ez a kötelezettség azonban nem terhelheti a kelet-közép-európai és a nyugat-balkáni országokat.

A pénzhatalom spekulánsai, élükön Soros Györggyel mindig is jól tudtak a zavarosban halászni. Nem véletlen, hogy több helyen elősegítették a polgárháborúkkal súlyosbított társadalmi káoszt. Most a nyílt társadalom eszmeiségének önmaga által felkent kitalálója kétszínű játékelméletet alkotott. Ez nem lesz olyan népszerű, mint az otthon melegében szórakoztató Capitaly társasjáték volt. Annak a lényege a pénz és a gazdasági javak megszerzéséről szólt. A játékból felállók szórakoztak, közöttük nem volt olyan, aki saját pénzét elvesztette. Ezzel szemben a nyílt társadalom játékelmélet a nemzetek kifosztásából megszerzett vagyont állítja világuralmi céljainak szolgálatába. Soros önző zsenije abban is felismerhető, hogy az eddig követett stratégiáját, látva a neoliberalizmus politikai és gazdasági összeomlását, képes volt új verzióra váltani. Rájött, hogy egyre kevésbé számíthat az általa is hatalomhoz segített kormányok bennfenteseinek információira, hiába tömte tele a zsebüket. Előrántotta hát a nyílt társadalom intézményesítésének gondolatát, amelyhez megszervezte jól megfizetett álcivil szabadcsapatait.

Egyre több az olyan – saját nemzetének érdekeit képviselő – választott politikus, aki visszautasítja a pénzkupecek kínálta mutyizást. A pénzguru ezzel szembesült Magyarországon, de a Trump-éra sem kedvezett szándékainak választott hazájában. Ezért új szövetségeseket keresett, megtalálta az Európai Unió balliberális érdekeltségű vezetését és a hozzá kötődő szolgasereget. A lekötelezett társaság már-már államfői tiszteletadással fogadja az Európai Parlament intézményeiben megjelenő álcivil vezért. Az Egyesült Államok új elnökének figyelme Európában is utolérte: Trump varsói beszédében jeges vízzel nyakon öntötte azt. Amerika azt üzente, hogy Lengyelország Európa lelkiismerete, és a volt szovjet birodalom országait szövetségesként, üzlettársként és barátként is kezeli.

Az európai civilek nem táplálnak illúziókat, tudják, hogy a nagyhatalmak gondolkodásának primátusa mindig is az oszd meg és uralkodj elmélet volt. Azonban nem mindegy, hogy kinek mi jut. Lengyel barátaink levonták a következtetést, hogy sem az orosz, sem a német kizárólagos hegemónia nem ígér sok jót. A NATO kapcsán megerősített Amerikával továbbépített szövetség egyensúlyozó tényező. Az amerikai elnök által bejelentett erősebb szövetségi kötődés a V4-hez lebiggyesztette a brüsszeli bürokraták szája szélét. Végre kimondták, hogy Amerika és az európai uniós nemzetek azonos pályán haladhatnak, amely elvezethet saját szuverenitásuk megőrzése mellett a zsidó–keresztény civilizáció megtartásához.

Helyezzük górcső alá a Soros-féle hazugságelméletet! A kérdés úgy merül fel, hogy a migránsok lettek jobban átverve, vagy az európai népek? Soros útmutatását követően a brüsszeli bürokrácia évente legalább egymillió illegális gazdasági bevándorlót telepítene Európába. Kánaánnal biztatják őket, ígérik vallási, erkölcsi identitásuk megtartásuknak lehetőségét. Terített asztalt és vendéglátást. Kérdésünk az, hogy miből? Talán Soros-féle banki hitelekből, magas kamatokkal az európai polgárok adóiból, visszafizetési kötelezettség mellett? Megerősítve az elképzelést elkülönült no-go zónákkal, kijelölt faluhelyekkel? Itt megint álljunk meg egy pillanatra. Az európai őslakosok sok helyen, saját szülőföldjükön hiába követelnek területi autonómiát, lásd a székelyeket, a katalánokat stb. A brüsszeli bürokraták meg sem hallják jogos üzeneteiket. Ezzel szemben betelepítenék az illegális bevándorlókat, nekik szavazati jogokat adva erősítenék hatalmi pozíciójukat. Ma már nem kérdés, hogy miért is halványult el az európai cigányság sorsának javítása, gyengült el irántuk a szolidaritás, pedig itt is helye lenne az uniós szolidaritási és felzárkóztatási pénzeknek.

Keserű valóság, hogy a nyílt társadalom csak látszólag ígér jólétet az egyébként nagy többségében integrálhatatlan illegálisan érkező migránsoknak. Már az Európa felé vezető első lépések megtételénél találkoznak átverőikkel, az embercsempészekkel összejátszó NGO-knak nevezett segélyszervezetekkel, akik galád módon szedik a sápot. A szóban forgó milliárdos kiépítette, intézményesítette és pénzével kezében tartja már-már a világot átszövő rendszerét. Az álcivil egyesületek és alapítványok a politikai ambícióit szolgálják, feladatuk törekvéseinek kikötőbe juttatása.

A nyílt társadalom valódi lényege kettős célt követ: elindította az újkori rabszolga-kereskedelmet, ezen rabszolgák foglalkoztatását alacsony bérekkel kívánja megoldani, gazdagítva a pénzhatalmasokat (multikat, bankokat). A gazdasági globalizáció után következhet a politikai világuralom átadása a pénzhatalmasoknak. Az áldemokrácia díszcsomagolása alatt az európai őslakosságnak bele kell nyugodnia abba, hogy a nyílt társadalom nekik is az örökös rabszolgaságot jelenti.
Európa nyugati országai úgy döntöttek, hogy munkaerőhiányukat a gazdasági bevándorlókkal enyhítik. Észlelve, hogy jócskán elszámították magukat, nap mint nap találkoznak a terrorizmussal, és most már hajlanak az illegális bevándorlás megfékezésére. Mi sem természetesebb, hogy ezt is saját érdekeik szem előtt tartásával kívánják megvalósítani. Elsődleges elképzelésük a nyitott kötelező kvóta törvényi intézményesítése, aminek elszenvedői a kelet-közép-európai, illetve azok a nyugat-balkáni országok lennének, amelyeknek nincs törlesztenivalójuk a volt gyarmati Afrikának és a közel-keleti országoknak. A migránsokat meghívó országok villámgyorsan áttelepítenék hozzánk a használhatatlan, integrálhatatlan, félrevezetett újkori honfoglalókat. Ezek az emberek soha nem akartak a kelet-közép-európai országokban letelepedni. Meghívást sem kaptak tőlünk. Erőszakos áttelepítésük azt eredményezné, hogy országunk határait most már nemcsak kívülről, hanem belülről is megostromolnák.

A meghívóra érkező sok százezer ember egyéni szabadságjogának korlátozása ellentétes az unió jogi és demokráciafelfogásával. Elképzelhetetlennek tűnik, hogy az európai jogállamiságot megtestesítő bíróság a kötelező kvótarendszer elbírálása során mintegy mellékesen börtönországokat jelölne ki. Ez a döntés az idecsalt emberek sokaságának szemébe vágná, hogy rabok lettek és nem szabadok. Nem lehet kétséges, hogy Soros álciviljei viszont a busás megbízási díjakból megélhetési jogvédőként újabb „áldásos” tevékenységbe kezdenének. Követelnék a betelepített migránsoknak a honiakkal egyenlő béreket, teljes körű egészségügyi- és szociá­lis ellátást és a családegyesítést.

A magyarok megtanulták, hogyha kell, miként védjék meg az őseik vére árán szerzett hazájukat. Tisztességük szerint a tágabb haza, Európa is idetartozik. A magyarok 99 százalékban elutasítják az illegális bevándorlást, mindaddig ragaszkodnak az országot védő kerítéshez, amíg az Európa Unió nem talál megoldást nemzeteinek megvédésére. Ezért szervezzük az unió szellemi honvédői­nek összefogását, meggyőződésünk, hogy a népfelség akaratából származó erő a nyílt társadalom rafinált kitalálójának hamarosan arcára fagyasztja a mosolyt.

Csizmadia László

 

 

 

Egyívásúak

Gyurcsány Ferenc 2006-os önvallomása „Hazudtunk reggel, éjjel meg este” történelmi távlatokra megalapozta az MSZP megítélését, tágra nyitotta a magyar emberek szemét. A szocliberális kormányzás hosszas kínlódás után 2010-ben megbukott. Nagy árat fizettünk, mert ostobán hittünk azoknak, akik országnak világnak hazudtak. A korrupciós ügyletek bajnokai ezután rövid ideig visszahúzódtak rókalyukaikba, számolgatva a népük megnyúzásából származó gazdagodásuk eredményét. Sajnos folytathatták luxus életüket, és azt remélik, hogy az emberek elfelejtik a hazát elárulók, offshore lovagok, pártpénztárosok, rabló privatizálók társadalomellenes bűneit.

A 2018-as országgyűlési választásokra ismét megjelentek. Visszatérésük csak akkor lenne lehetséges, ha elfelednénk a súlyos sebeket okozó ostorcsapásaikat.

A hatalom visszaszerzéséért vagy újonnan történő megszerzéséért az ellenzéki pártok, ideértve a Jobbikot is, azonos módszerekkel operálnak. Megpróbálják a legitim kormányzással működtetett jogállamiságot biztosító állami intézményrendszert hazugságokkal, képtelen, nem bizonyított állításokkal lejáratni. Céljaikhoz szükségessé vált a társadalom összetartó többségének megtámadása, a mai politikai és gazdasági eredményességgel elégedettek elbizonytalanítása.

Példaként felmutatható a Jobbik, ami maga körül forgolódva, szédülten és identitását sutba hajítva legfőbb ellenségének a CÖF-CÖKÁ-t tekinti. Céljainak elérésére Szávay Istvánt, pártjában is lefokozott egoista figurát nevezte ki akciós kapitánynak. A Jobbik nap, mint nap érzi a valódi civilek támogatásának hiányát, téves elképzeléseinek megvalósítását csak ígérgetéssel és Júdás-pénzek csalijával, valamint önmaga eladásából tudja pislákolva életben tartani.

A CÖF-CÖKA ezzel szemben az a civil szervezet, amely élvezi a nemzeti érzelmű polgári társadalom kitartó partnerségét. Több ezer közösség figyeli mondanivalóinkat, elfogadja szolgáltatásainkat, tiszteli elkötelezettségünket, hűségünket, eredeti identitásunk őrzését. Mozgalmunk nem kérész életű, a pártok versenyében közvetlen nem veszünk részt. Ugyanakkor élünk a szólás és véleménynyilvánítás szabadságával. Konstruktív hozzáállással, a közjót szem előtt tartva, a közhasznúság útján közlekedünk.

Szávay képviselő úr, mint kinevezett naszád kapitány az elszabadult hajóágyúk kezelőjévé vált, miközben a CÖF-CÖKÁ-ra céloz, a levegőbe lő, találatainak száma nulla. A lőszerek egy része azonban saját hajóján robban, jelentős károkat okozva a személyi és felszerelési állományban. Tízes körnek látja a CÖF-CÖKA 2016 végén megjelentetett, Gy.F.-et és Vonát „Egymásra találtak” feliratú plakátjának háttér finanszírozását. Kétségbeesetten próbálja bizonyítani, hogy az MVM, mint állami vállalat támogatta a plakátok megjelentetését. Sorra bukja el téves, saját módszereikre alapozott feltételezéseit.

Pár héten belül állításából szemben kiderült, hogy a CÖF-CÖKA megalakulása óta nem kapott állami támogatást minisztériumoktól, azok intézményitől, a NEÁ-tól, és az NKA-tól sem. Ennyi hendikep józan embernek már elég lenne, és fejét lehajtva kérne bocsánatot a rágalmazásokért. Őt azonban más fából faragták. Politikai kultúrát és etikát nem ismerve, önös érdekeit szolgálva pályázik ismét a Jobbik felső vezetésére.

Tényként állapítsuk meg, hogy az MVM, társadalmi felelősségét átérezve, az Ügyészség megállapítása szerint is a törvényi előírások betartásával cselekedett, amikor a CÖF missziója mellé állt. Érdemes összevetni ezt a missziót a Jobbik kizárólagosan közpénzből történő munkálkodásával.

 • Reklámoztuk, reklámozzuk a közjóért tevékenykedő, körülbelül 65 ezer civil szervezet támogatási lehetőségét, a polgárok jövedelem adójának 1%-os felajánlását serkentve.
 • Segítséget nyújtunk a falusi kistermelői közösségek alapításához, ezzel párhuzamosan a családi és kisvállalkozások létrejöttéhez. Munkálkodunk a rövid élelmiszerláncok gyakorlati megvalósításán a helyben fogyasztás érdekében.
 • Kiemelten kezeljük a gyermekek korszerű táplálkozásának feladatrendszerét, táplálkozásbiológiailag komplettált ételek technológiai és receptúra leírásait adjuk közre, gasztronómiai bemutatókkal járjuk az országot.
 • A közkonyhák számára kiírt pályázatokhoz önkéntes munkával szakmai segítséget nyújtunk.
 • Az önkormányzati konyhák második műszakjának bevezetéséhez, gyorsfagyasztott egészséges élelmiszerek előállításához piaci lehetőséget teremtünk a magyar üzletláncok készséges közreműködését biztosító stratégiai szerződésekkel.
 • Az önkormányzati konyhák második műszakos, gyorsfagyasztott élelmiszer termelésével nemcsak bevételekhez juttatjuk az intézményeket, hanem helyben új munkahelyeket is teremtünk.
 • A szellemi honvédőktől kapott megbízásunk szerint lengyel és civil közösségekkel szervezzük az európai uniós szellemi honvédelmi mozgalmat. A nemzetben gondolkodó polgárok számára a civilitikát megalapozó szimpóziumot tartunk, remélve, hogy 2018-ban megalapíthatjuk az Európai Uniós Civil Együttműködési Tanácsot.

Az MVM-el kötött szerződésünkön túl havonta működtetjük civil akadémiánkat, segítjük CÖF klubjaink működését, partner civiljeink hangját felerősítve üzeneteket juttatunk el az uniós intézményrendszerhez, nem feledkezünk el karitatív feladatainkról, adományokat gyűjtünk jótékonysági cselekedeteinkhez, kiemelten kezeljük a bölcsődék, óvodák és iskolák támogatását.

Nézzük, hogy mit tesz a Jobbik közpénzekből fenntartott pártja, onnan fizetett pártvezetőik és országgyűlési képviselőik.

 • Jobbikos pártalapítványukból pártpolitikájuk szolgálatát végző alapítványokat támogatnak, példaként említve a Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítványt, amely szemben az SZPMA-tól 2015-ben nekünk nyújtott 40 milliós támogatással, 105 millió forintot adott át a jobbikos pártvezetők által megszállt kuratórium vezette társaságnak, amely többek között az N1 Tv-n és más egyesületeken keresztül a kormánydöntést tekinti fő feladatának.
 • Tekintve, hogy nem bírnak jelentős civil támogatással, pártjukat egy oligarcha irányítása alá helyezték, és sarki plakátokért feladták eredeti elképzeléseiket. Kofák módjára végrehajtott piaci üzletelésük felveti az adóelkerülés, a tiltott pártfinanszírozás és a versenyjogi szabályok megsértésének lehetőségeit.
 • Nemzettudatuk kisiklott, mert nem álltak ki a kötelező kvóták elutasítása mellett.
 • Euro-szkeptikus állásfoglalásuktól elfordulva, Brüsszelnek ígérik az újkori illegális honfoglalók befogadását.

Állapítsuk meg, hogy ez a Jobbik már régen nem az a Jobbik.

Remélem, hogy elemzésem elérte az ismert „torpedó játék” célját, amelynek a lényege „talált, süllyedt”! Megerősítve látom a 2016-os plakátunk mondanivalóját, miszerint a hazudozás nagymesterei Gy. F. és Vona egymásra talált.

Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnök

 

Közpénzcsárdás

A civil szervezetek átláthatóságát célzó törvény elfogadása előtt az ellenzéki pártok karöltve a külföldi pénzekből fizetett NGO-kal összpontosított támadást intéztek a CÖKA ellen. Ennek oka az volt, hogy szervezetünk, szemben velük, szuverenitását megőrizve nem kért és nem fogadott el külföldről érkező támogatást. Működésünket magyarországi partnereink, adományozóink biztosítják.

A magyar emberek tudják, hogy ingyen kenyér nincs, akik az NGO-k vezetőit külföldről busásan megfizetik, elvárják politikai érdekeik és ambícióik érvényesítését. Íly módon a Rockefellereket, Soros-féle szervezeteket, a Norvég Civil Alapot szolgálók elkötelezetté váltak a neoliberalizmus ideológiáját követő, nyílt társadalom eszmeiségét és a globalizmus mindenhatóságát hirdető pénzhatalmasok céljai mellett.

Az egy központú világuralom teremtésben érdekelt szolgák a modernkori gyarmatosítás eszközrendszeréhez tartoznak. Az emberi jogok védelmezőinek nevezik magukat, miközben irányítóik kényére-kedvére manipulálják a szegény sorsú néptömegeket. Kontraszelektált, megélhetési ügyvédek váltak zsoldosokká az embercsempészek üzlettársaivá.

Az európai zsidó-keresztény civilizáció védelmezői, az őslakos népek, a XXI. század elején felismerték a rájuk leselkedő veszélyt. Felfedezték, hogy a demokráciának csak egyik meghatározó eleme a több párt rendszer. Láthatóvá vált számukra, hogy a pluralitás elvén működő civil szervezetek minőségi és mennyiségi vonatkozásban is visszatükrözik a polgárság, azaz a nép akaratát. Ez pedig nem más, mint egy-egy nemzet tiszteletet követelő állásfoglalása saját jövőjére vonatkozólag.

A polgárok sokaságának bizalmát bíró valódi civil szervezetek, a nemzeti érdekek mellett elkötelezve, tüskék az olyan ellenzéki pártok szemében, melyeknek elsődleges célja a hatalom mindenáron történő visszaszerzése.

A célponttá tett CÖF-CÖKA, amely mozgalom és alapítvány egyszerre, több esetben demonstrálta, hogy ha kell, a civil társadalmat többségi erővel tudja képviselni. Az együttműködő több ezer szellemi honvédő, a közjót követő nemzeti sorskérdések mellett kiálló civil szervezetek, ugyanakkor nemcsak társadalmat érintő politikai kérdésekre válaszolnak, hanem nap mint nap közhasznú munkájukat adják a polgári lét biztonságos fenntartásához.

A CÖF-CÖKA 2010-ben és 2014-ben is átadta a kormánynak azt a „Társadalmi szerződést”, amit országjárása során a polgárok véleménye alapján elkészített (lásd honlapunkon). A kormány igyekszik magáévá tenni a javaslatokat, és a világpolitika, valamint a napról napra változó gazdasági helyzet lehetőségei szerint teljesülnek a szerződésben foglaltak. A regnáló kormányzat az eldöntendő nemzeti sorskérdéseket népszavazással és népi konzultációkkal próbálja megerősíteni. Sokszor észleltük, hogy a Jobbik, jelen esetben nyolc éves fáziskéséssel átveszi a CÖF kezdeményezéseit. A társadalmi szerződés ötletük mutatja, hogy nincs új a nap alatt.

Az ellenzéki pártok mesterséges úton civil szervezeteket hoznak létre, majd azokat a külföldről érkező pénznyelő NGO-kal együtt kormánydöntésre tanítják. A megalakított, civilnek álcázott szervezetek kérész életűek. Ennek oka, hogy a bolsevik, kommunista, náci eszmeiség csak rövid ideig tűri maga mellett az önálló civil közösségeket. Bizonyosságot szolgáltat, hogy ezek az álcivil mozgalmak sorra átalakulnak és szatellitként keringenek létrehozóik körül (PM, Együtt, Momentum, stb.).

A CÖKA 2009-es alapítása óta 2016 végén először kapott állami cégtől, civil missziójához támogatást. Az ellenzék pártjai és képviselői az MVM adományát közpénznek minősítették és ezért hadjáratba kezdtek a szerintük elfogadhatatlan jelenség ellen. A közpénz jogi fogalmának pontosítását bízzuk a szakértőkre, annál is inkább, mert esetünkben nem ez a lényegi kérdés. Ugyanis az MVM és a CÖKA szerződése megfelel a törvényi előírásoknak. A támogatással szintén a jogszabályok betartásával kell elszámolni. Az együttműködők célja pedig átlátható és közös érdekű. A vállalat nem csak nyereségre orientált érdekek mentén kívánja fogyasztói szimpátiáját elnyerni. Kötelességének érzi a társadalom iránti felelősségét is megjelentetni. Költségeiből finanszírozza a közhasznú önkéntes munkával kiegészített, közjót szolgáló civil alapítvány munkáját. Szervezetünk pedig civil missziójának szélesedő kínálatát így tudja országos szinten propagálni, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásait ajánlani.

Az ellenzéki képviselők hazug állításait cáfolva kijelentjük, hogy az MVM támogatásából egy fillért sem költöttünk plakátolásra.

A közpénzt féltők viszont évről évre a költségvetésből, pontosabban az adófizetők pénzéből élő, az ország érdekeiért jóformán semmit sem tevő pártok és parlamenti képviselők. Juttatásaik, havi bérezésük, ellátmányuk vitathatatlanul közpénz! Sokan közülük állami pénzen kiárusítják hazájukat az uniós pártpolitika piacán. A nemzeti lét eltörlésének élharcosai. Országhatár-nyitással, őseink által ránk hagyott, amúgy is megcsonkított hazánkat kiszolgáltatnák a gazdasági bevándorlóknak és a köztük megbújó terroristáknak. Szervezetünk és ellenfeleik között a közpénz felhasználás gyakorlata, majd megítéltetése, eredményét tekintve messzebb van, mint Makó Jeruzsálemtől.

A választópolgárok figyelmét nem kerüli el a Jobbik plakátinváziója. A jelenség újszerű, de valószínűleg a hatóságok részéről nem méltányolható. A párt sarki plakátokért eladta identitását, erősen megtépázott létszámú követőit ismét kizárta a döntési lehetőségből. Felvetődik a közpénzekkel és az adóelkerülésekkel kapcsolatos szabálytalanságok sokasága mellett a spekuláns üzleti módszerekkel kísért tiltott pártfinanszírozás lehetősége.

Érdeklődéssel figyeljük a közpénzből kapott székházukat maguk alól eladó, hitelcsapdában vergődő MSZP kiútkeresését. Valószínűsítjük, hogy Gy. F. ez évi 1,2 milliárdos, múltbeli rablóprivatizációkhoz köthető osztaléka létrehozza a választások előtti elvtársi kézfogást.

Az SZDSZ politikai és gazdasági csődje is a közpénzek jelentős megcsapolását jelentette. A kielégítetlen tartozások mellett ugrott székházuk is. Így aztán fontossá vált az LMP előretolása, vezetőinek tandembiciklire ültetése zöldre festett pártmezben. Ilyen trükkökkel csak a politikai színvakokat lehet átrázni.

A párttá soha nem alakuló CÖF-CÖKA őrzi civilségét, identitását. Hisszük, hogy a pártok életképességének előfeltétele a valódi civilek támogatása!

Csizmadia László

 

Ismétlés a tudás anyja

A győzelemhez vivő úton sok államvezető magáévá tette a latin mondást. Vannak azonban olyan dolgok, cselekmények, amelyek ismétlésére nincs szükség, sőt, a társadalom résztvevői egyenesen elítélik az erre irányuló törekvéseket. Gondoljunk a világháborúkra, vagy éppen egyes diktátorok által okozott, a nemzet pusztulásához vezető uralkodásukra. Így aztán józan ésszel megmagyarázhatatlan lenne, ha az országunkat eláruló, a gazdaságot megbénító, a lakosságot csődhelyzetbe taszító, neoliberális eszmeiségű Gyurcsány-Bajnaiféle nemzetpusztító kormányzás megismétlődne.

Most ez a bukott politikai garnitúra halott poraiból kívánja feltámasztani, majd megismételni az általuk okozott politikai és gazdasági poklot, amely nem volt más, mint a rablóprivatizáció és a korrupció éjjel-nappali működtetésének gyalázatos eredménye. Ha a „dicső” múlt offshore lovagjai becsületesen vezették volna az országot, akkor a magyar GDP már kínai magasságokban járna. Ezért a minimum cinkostársnak nevezhető Botka László miniszterelnöknek jelölése a rémálom kategóriájához tartozik.

A civilek azonban nem felejtenek, pontosan tudják, hogy milyen erőfeszítésükbe, sokszor nélkülözésükbe került az ország gazdaságának konszolidálása, a költségvetés stabilitásának hosszú távra rendbetétele. Látjuk azonban, hogy a pártpolitikájukra és zsebükre alapozó haszonszerzés könnyűsúlyú zsokéi ismét belovagoltak a választások mezejére. Pártházaikat felélték, támogatóik nagy részét elveszítették, mivel másra nem futja, a haza becsületét árusítják akciós áron, a brüsszeli parlamenti csarnok piacán.

Az ellenkezőjéből fakadó következtetés szerint ez nem tudás, így nem lehet anyja az ismétlés. A nemzet politika mészárosai előbb-utóbb, anyátlan-apátlan árvákká válnak. Őket társadalmunk nagy többsége szánalmasnak tartja, beteges, hatalommániás viselkedésüket orvosi esetnek nyilvánítva bizton eltávolítja majd az ország házából. A népük érdekeit félrehajítók új helye valószínűleg a tényleges munkát elváró gazdaság területén található.

A civilek döntő többsége nem felejtheti Caesar mondását. Sőt, ildomos kiegészítenünk egy magyar közmondással is, azaz „Okos ember más kárán tanul”.  Hosszú távon, ezt teszi az Orbán-kormány is.

A szocliberális eszmeiség klasszikusai forognak sírjukban. A szabadság fogalmát elferdítő, a szolidaritás lényegét átíró, a népfelség elvét szemétre vető neoliberalizmus a pénzhatalmasok karmaiban a manipulatív, nyitott társadalom eszméjévé vált. Kanadában, Macedóniában, az USÁ-ban, sőt Franciaországban is az úgynevezett NGO-k pénzzel kitömött politikai aktorokká váltak, kiképezve a külső és belső ellenzéki hatalom átvétel előkészítésére. Kíváncsian várhatjuk, hogy a nyugati civilizáció értékeire ismét ráébredő Merkel kancellár asszony hogyan vívja meg csatáját a Martin Schulz-ot támogató, mammon-meghajtású Soros-féle zsoldos seregekkel.

Mi magyarok a hibáit felismerő kancellár asszonynak a keresztényi tanítás szerint meg tudunk bocsájtani, de a kvótaharcos, gazdasági migránsok pártján álló volt EP elnöknek már egy „kanosszajárás” sem adhat felmentést Európa és Közel-Kelet kereszténységének jelenét és jövőjét pusztító terrorhadjárat előidézéséért.

Söpörjünk saját házunk táján. Vegyük számba az álcivil szervezeteket, rámutatva, hogy vagy a pártosodás ugródeszkájaként előzetesen bitorolják a civil jelzőt, vagy az NGO megnevezés mögé bújva a legitim kormányok megdöntésére szövetkező erőkké válnak. Felismerésükhöz segít, hogy a Soros szabóság bundájában, jól fizetett eltartottként grasszálnak társadalmunk életében. Ténylegesen megszabott feladatukat leplezve elterelési műveletként sikongatnak az új civil törvény miatt.

Mi a baj a készülő új civil törvénnyel?

A becsületesen önkéntes munkát végző közösségek szerint az égvilágon semmi. Polgárainknak helyes meglátása, hogy a külföldi pénzügyi támogatások transzparensek legyenek. Világos, hogy az idegenektől és Magyarországról származó adományok nemzet és államellenes cselekvésekre nem használhatók.

Továbbá nevetséges lenne, ha az egyéni és közösségi szabadságjogokra oly „érzékeny” LMP javaslatára a civil szólásszabadság, éppen az országgyűlési választások előtt, megszorításra kerülne. A magyar polgárok politikai pártokra szavaznak, azokról alkotott véleményüket semmilyen módon nem lehet korlátozni. A támogatóiktól és adományozóiktól kapott pénzekkel természetesen a jogszabályok szerint kell elszámolniuk.

Nem tudjuk értelmezni azt a helyzetet sem, amikor a médiában a Majtényi László által vezetett szervezet nyíltan a kormány megdöntésére hívja fel a civil szervezeteket és velük fenyegetőzik. A helyzet pikantériája, hogy teszi ezt akkor, amikor a gazdaság szárnyal és a kormány elsődleges feladata országunk védelme a terrorizmus megakadályozása. Ez a szervezet, fedőszervezetekhez hasonlóan, 2017-ben névváltoztatást eszközölve, leplezni kívánja eddigi tevékenységének visszakeresését.

A jelenlegi baloldali ellenzék 2002. és 2010. közötti regnálása alatt tudatosította bennünk, hogy ismét nem lehetünk a bankok és a neoliberalizmus rabszolgái. Ennek az időszaknak emlékei megmutatják az akkori kormányzás valóságát. Ismételgessük magunkban, hogy két országgyűlési választás alkalmával is sikeresen átvertek bennünket. Tudjuk tévedni emberi dolog, de tévedésben maradni ostobaság.

 

Közpénzen kitartottak

Az egyik politikai ambíciókat dédelgető oligarcha által felvásárolt és választási propagandára összpontosító tévé csatorna bemutatta, vagy inkább lejáratta a miniszterelnöki posztra áhítozó Vona Gábort, Botka Lászlót és Karácsony Gergelyt.

A jelöltek szavaiból kiderült, hogy a Jobbik és az MSZP aspiránsai csak percekig dolgoztak a gazdasági életben. Vállalati tapasztalatokat nem szereztek. Más irányú végzettségük elméleti hozamát is félredobták, helyette politikai pályára léptek.

Törekvésüket nem igazolhatja a regnáló miniszterelnökkel történő összehasonlítás, hiszen 1989-90-es években gyors rendszerváltásra volt szükség, ahol a párt- és államapparátust újonnan kellett kialakítani. Az akkori egyetemistákat a történelem szólította politikai cselekvésre. Az említett média átlátszó módon próbálta felemelni a jelölteket, a rendszerbuktatók és a szovjet csapatok kiküldőihez.

A gyakorlati vállalati élethez nem értő emberek saját házuk táján tettek önvallomást járatlanságukról. Jelenlegi politikai státuszukban nem lett volna megterhelő, ha tudatlanságukat szorgos tanulással bepótolták volna. Szórakoztató, hogy a mai napig nem tudják megkülönböztetni a vállalati költségeket a nyereségtől, és az annak adójából keletkező közpénztől. Így aztán fel sem tudják fogni, hogy az MVM CÖF-CÖKÁ-nak adott támogatása nem a civil szervezet javára történt. Az átutalt összeget a vállalkozási szerződések analógiája szerint közhasznú, a közjóra irányuló munkavégzéssel, önkéntes munkával kiegészítve, konkrét eredmények létrehozására kötelező fordítani. A magukat tényleges munkától notóriusan távol tartó miniszterelnök jelöltek, ideértve a privatizációs banki pénzen vett vőlegényt, GYF-et is, alkalmatlanok az ország vezetésére, a gazdaság átlátására, ők önös érdekeik mentén a szónoklás és az emberek félrevezetésének mesterei.

Az ellenzéki pártok és az őket irányító médiumok felfedték valódi arcukat a civilekkel kapcsolatos egyoldalú érdekeik vonatkozásában. Bizonyították, hogy a gazdasági érdekek és az ehhez kapcsolódó társadalmi felelősségvállalás elválaszthatatlan fontosságát, ha kell, képesek tudatosan eltorzítani. Egy vállalat, legyen az államé, vegyes érdekeltségű, vagy tisztán magáncég, elképzeléseit hatékonyan úgy tudja érvényesíteni, ha nyereségérdekeltsége mellett megnyeri fogyasztói/vásárlói szimpátiáját, amit azzal is aláhúz, hogy jelzi, a polgárok életviszonyait nemcsak gazdasági, hanem a mindennapok jobbá tételével is segíti. Költségeibe építi a szolidaritást támogató elemeket, jótékonyságot gyakorol, az általa fontosnak tartott célok megvalósításához hozzájárul.

A modern társadalmak pontosan regisztrálják és statisztikailag is kimutatják, hogy a vállalatok által civil szervezeteknek nyújtott támogatások az önkéntes munka hozzáadásával minimum megduplázódnak. Amikor az MVM alaptevékenysége mellett gondol a civilizáció színvonalának emelésére, támogatja az oktatást, a nevelést, általában a kultúrát, vagy éppen a polgári közösségek létrehozását, aktív működtetését, esetünkben pedig a gyermekétkeztetés minőségével kapcsolatos törekvéseket, pozitív kisugárzással magára irányítja az emberek figyelmét.  Növelni tudja várható bevételeit és a képződő nyereségen keresztül nagyobb mértékű adót tud a költségvetésbe juttatni.

Minden vállalat számára követendő lenne és reméljük lesz is, a közjóért munkálkodó civil szervezetek támogatása. Tisztességes út ez azzal szemben, amikor vállalati vezetők kreatív könyveléssel eltagadják képződő nyereségük egy részét, így csökkentve adózási kötelezettségeiket.

A Magyarországon működő multinacionális cégek hirdetések ezreivel, magas költségek árán növelik bevételeiket. A különbség az MVM és köztük, hogy kisebb mértékben vállalnak szolidaritást a magyarországi emberek sorsáért, persze tisztelet a kivételeknek. A döntő elem mégis az, hogy ők nyereségüket kiviszik az országból, míg az MVM magyar vállalatként beruházásokra költi, példának okáért, hozzájárul a rezsicsökkentés megőrzéséhez (lásd Paks).

A pusztán pártpolitikai célokat kergetők maguk előtt tolják röntgenképüket. Ebből kiderül a polgárokat kijózanító diagnózis, hogy megélhetési, kontraszelektált politikusokat láthatunk. Ezen emberek közül sokan hálát adhatnának a „sorsnak” szabadlábon folytatható életükért.

Mielőtt elragadna a 2002-2010 közötti, ma korrupcióról zengő, de abban az időben szorgalmasan gazdagodók szabad rablású szerzésével szemben érzett hangulat, inkább a nehezen értő médiumok által feltett, szerintük megmagyarázhatatlan kérdésekre adnék választ.

Mit jelent a civilitika, a népfelség elvére támaszkodó, megalapozandó, kisegítő tudományág?

Európa polgárai felismerték, hogy a képviseleti demokrácia eredményes fenntartásához szükség van a választópolgárok hatékony és folyamatos, konstruktív és ellenőrző közreműködésére. Azaz az emberi sorsok közvetlen ismeretére, a társadalom tagjainak cselekvőképes, sokszor azonnali reagálására. A civilek feladatai nem érhetnek véget azzal, hogy napi munkájukat elvégzik a foglalkoztatóik elégedettségét abszolválva. Ennél többet kell tennünk, hogy biztonságosan élhető jelenünk és jövőnk legyen. Szükséges a megválasztott kormányzáshoz társítani mindazt a plusz munkát, amit bérrel nem lehet és nem is kell megfizetni.

Milyen feladatokról beszélünk:
– Mindenekelőtt az európai zsidó-kereszténycivilizáció tovább építéséről
– Európa őslakosságának megőrzése, népesedésének felgyorsításáról.
– A tízparancsolatra épülő erkölcsi alapelvek követéséről.
– Az önkorlátozott nemzeti szuverenitás tiszteletben tartása mellett az EU nemzeteinek erős szövetségi rendszerének karbantartásáról.
– Biztonságos katonai védelmi rendszer kialakításáról.
– A béke megőrzése, ennek érdekében a világban élő nehéz sorsú emberek felé a szolidaritás gyakorlásáról.
– Az EU intézményrendszerének egyszerűsítése, hatékonyabbá tétele, a polgári kezdeményezések teljes körű figyelembe vételéről.
– Az országok különböző érdekeinek egyeztetéséről, egyenlő mércék mellett, szabadság az államoknak, ezzel szabadság az állampolgároknak.

Ismerjük az EU sok tekintetben bürokratikus rendszerét. Olyan konstruktív polgári közösségre van szüksége az Uniónak, amely meghatározó erővel közvetítheti az aktuális emberi sorskérdéseket. Ezért tartottuk szükségesnek, hogy magyar-lengyel kezdeményezésre megszervezzük a Szellemi Honvédők uniós szintű mozgalmát. Európa polgárai egyéni szabadságjogukat csak olyan közösségben tudják megélni, ahol szavukra figyelnek.

A civilitika, figyelve a polgárok konstruktív véleményét, érzékeny a politikára, a társadalmi életben zajló gyakorlatot elemzi, majd irányt mutat a megoldásokhoz, amelyhez háttérként a demokrácia lényegét, a népfelség elvét állítja.

Az ATV azt is kérdezi, mit jelent a komplettált ételek fogalma?

A szövegkörnyezet élcelődő szándékát nem boncolgatom, de a megvilágosodást szakmai igénnyel segítem. Előre bocsájtom, hogy nehezményezzük, hogy az MVM által támogatott civil missziónknak ez a része méltatlanul elsikkadt az ellenzéki média berkeiben. Szakmai hátterünket aláhúzhatja, hogy jómagam 13 éven át vállaltam irányító szerepet Budapesten, 200.000 gyerek napi háromszori étkezéssel történő ellátására. A szakmában elismert mesterszakács édesapámmal együtt olyan receptúra és technológiai könyvet készítettünk, amely évtizedekig szolgálta és talán ma is szolgálja a gyermek étkeztetőket.

Komplettáltnak nevezhető az az ételféleség, amely az élettanilag szükséges, táplálkozásbiológiailag előírt fehérje-szénhidrát-zsír összetevőkön kívül kiegészül vitaminokkal és az ásványi anyagokkal. Így például, ha egy hagyományos fasírtba zöldségfélék is bekerülnek, elérhetjük a komplettált étel meghatározásának fogalmát. Természetesen, amikor az ország önkormányzatainak felajánljuk receptúra gyűjteményünket, az tartalmazza a rántás nélküli főzelékek, levesek számtalan variációját. Száznál is több ételféleségről beszélünk, például a tejes ételek gyümölcsös változatairól, a rostos zöldség és gyümölcslevek újszerű felhasználásáról, a komplettált tésztaféleségekről.

Szakmai hátterünkkel és munkánkkal eredményessé kívánjuk tenni a gyermekélelmezést folytató vidéki önkormányzati konyhák pályázatait, amelyek a technológiai és technikai fejlesztésekre kiírt, uniós és kormányzati támogatásokra irányulnak.

Hasznos meglátásnak gondoljuk az önkormányzati konyhák második műszakjának bevezetését, amely a gyorsfagyasztásos technológia alkalmazása mellett lehetővé teszi új munkahelyek helybeni létrehozását, a konyhák környezetében termelő családi és kisvállalkozások termékeinek frissen történő felhasználását rövidített értékesítési lánc keretében.

Amennyiben ismeretterjesztésünkre felfigyelnek az országban lévő önkormányzati konyhák, mint ezt Nógrád megyében megtették, az előbb említett előnyök mellett lehetőség nyílik közmunkások átképzésére, a kismamák és életerős nyugdíjasok bevonására a munka világába.

A Tisztelt Olvasó, ha törekvéseinken elgondolkodik, talán világossá válik, hogy mi a különbség a közjó céljait követő, társadalmat építő civilek és a hataloméhes politikusok érdekei között. Ha szolgai módon utánozni szeretnénk plakátjaikat, azt írhatnánk: „MI dolgozunk, ŐK hazudnak”. Megjegyezzük, hogy a CÖF ismeretterjesztő plakátjait támadó ellenzéki pártok vezetői, jogerős ítélet formájában, minden perben vesztesnek bizonyultak.

Az ellenzéki pártok és a nyakukba ültetett szuperegoisták által fizetett médiumok egyértelműen a nemzetépítés ellenségei, egyetlen céljuk, hogy a pénz erejével elfoglalhassák országunk hatalmi pozícióit.  Követőik a szervilis pártvezérek, akik Péter fillérekért a haza elárulására is képesek, érzik, hogy a 2018-as választás valóban végső harcuk lesz, ami után látni fogják, hogy rájuk csukódik a pártpolitikai hulladékgyűjtő fedele.

Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnöke