A liberalizmus és a fasizmus érdekházassága

A rossz vezető hazudik és hamisít, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban az általa tönkretett ország költségvetéséről

 

Korunk egyik legnagyobb gonoszsága, hogy az ördög bőrébe bújt politikusok megpróbálják megakadályozni szabad létezésünket, és azt is, hogy sorskérdéseinket tisztán lássuk. A keresztény hit mégis segít, Isten útmutatásai alapján megtalálhatjuk azokat a vezetőket, akik bölcsességük folytán átlátnak a szitán. Ha könyörtelen világunkban ezt felismerjük, megbirkózhatunk a ránk szakadó borzalmakkal, súlyos nehézségekkel.

Az úgynevezett jó és gondoskodó emberek a világtörténelem tanú­sága szerint felszabadították népei­ket a hatalmasok elnyomása alól. Igen, vannak jó és rossz emberek. A civilek feladata, hogy ezt idejekorán felismerjék. El kell döntenünk, hogy a rosszakat kizárjuk az életünkből, és ördögi manipulációikat elutasítjuk.

A koronavírus-járvány sokunk szemét felnyitotta. Láthatóvá tette az emberek bizalmát élvező veze­tők és a hatalmaskodó, vezetni akaró emberek közötti különbséget. A jó vezető atyai módon gondosko­dik népéről, a rossz a zavarosban halászik, és a helyzet kihasználásával önző módon hatalomra tör. Nem riad vissza ocsmány módszerektől, a tízparancsolatot megszegve hazudik, hamisít, csal, áruba bocsátja az anyaföldet és saját népét.

Hazudik és hamisít, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban az általa tönkretett ország költségvetéséről. Mások, mint például George Soros, kisemberek összekuporgatott pénzét csalják ki bennfentes információk révén, miközben a szerencsétleneket nyomorba és kilátástalanságba taszítják. A pénzmágusok Európára zúdítják a Közel-Keletről és Afrikából a már kizsákmányolt népeket. Fondorlatos módon Európa őslakosságának föderációt hírdet­nek, ennek megtestesült eredményét láthatjuk napjainkban az Egyesült Államokban.

Visszatérve hazánkra, Gyurcsány Ferencné, született Dobrev Klára is kiérdemelte a rossz ember minősí­tést, hiszen a hozzá csatlakozott uniós képviselőtársaival együtt kiárusítható portékának tekinti hazánkat. A gondoskodó politikai vezetők azonban nem feledik a keresztény tanítást. Hűségesek a hazájukhoz, amit nyíltan vállalnak, a családra a társadalom egységeként, a gazdaság fenntarthatóságá­nak biztosítékaként tekintenek. Tudják, hogy a nemzet sorsa az anyákon nyugszik, és léte függ a születendő gyermekek számától, akik majd nyugalomban élhetnek szüleik földjén. A nagycsaládok léte az emberi civilizáció alfája és ómegája. Ugyanakkor a nemzeti identitás, a társadalmi összefogás, a gazdasági stabilitás nem képzelhető el és nem valósulhat meg a gondoskodó állam nélkül.

Nyugat-Európa országainak vezetői másképp gondolkodnak. Az elszegényedett volt gyarmati országok lakóit szállítják kontinensünkre. Ennek oka, hogy az ottani lehetőségek, az ásványkincskészletek kimerültek, és az odatelepített cégek hozama számukra már nem elégséges. Így aztán ott maradt a fölösleges munkaerő, amely olcsó és kizsákmányolható. Az illegálisan érkező munkások seregeit azonban erős vallási fanatizmus jellemzi. Az iszlám tanításával felvértezve nem dolgozni, hanem hódítani jönnek. Fokozatosan elszívják az életteret Európa őslakosságától. A klasszikus nemzetek felhígulnak, a megosztottság ellentéteket szül. A finánctőkések láthatatlan ereje, az oszd meg és uralkodj elv gyorsan hozzásegíthetné az ultraliberalizmus híveit a központosított európai birodalom kialakításához. Cselszövésük bizonyítható. Segí­tőik igyekeznek biztosítani az egzisztenciájukat életük végéig, ami a jól jövedelmező árulásból fakad.

Szándékaikhoz elégséges elemezni a gazdaságilag adósságcsapdában vergődő nyugat-európai országok ötletét, amely 750 mil­liárd eurós hitel felvételét irányozta elő. Az eladósodás ráerőszakolása a volt szocialista, a Szovjetunió által gyarmatosított országokra pénzügyi rabszolgaságot jelent. Nem nehéz kitalálni, hogy a Soros-féle pénzügyi körök újabb és újabb hitelötleteikkel megpróbálják a még szuverénnek tekinthető államokat igába fogni.

Az erkölcsi szabályok szerint aki rendel, az fizessen. Az unió minden tagállamára vonatkozó hitel felvétele esetén a tagállamok visszafizetési kötelezettsége csak a részükről felvett hitel arányában várható el. Ha a kötelezettség egyetemleges lesz, és a brüsszeli adminisztráció részéről zsarolással valósul meg, akkor elmondhatjuk, hogy az Unió­ban megjelent a liberálfasizmus gyakorlata.

A politikai zsarolással kikényszerített és az előirányzott pénzügyi szankciókkal fenyegetés az Európai Unió jogállamiságának halálát jelenti.

A polgári kezdeményezések hatékonyságának megteremtéséhez, sorskérdéseink eldöntéséhez szükségessé vált Európa civil lakosságának radikalizálódó fellépése. Ehhez elvezethet a magyar–lengyel kezdeményezéssel már működő Euró­pai Uniós Civil Együttműködési Tanács jogosultságainak szélesítése.

A jelen helyzetben megállapíthatjuk, hogy az uniós országok többségében nem történt meg a hitelfelvétel országgyűlési jóváhagyása, sőt az előzetes költségvetést befolyásoló hatásvizsgálat sem.

A magyarországi ellenzék nem beszélhet jogállamiságról és demokráciáról, amikor a népi konzultációt szabotálja és megpróbálja elcsalni. Ha az uniós hitelfelvételre vonatkozó kétharmados ország­gyűlési felhatalmazás a Gyurcsány-bagázsnak nem tetszik, felidézzük vezérük mondatait: „El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen! Tessék! Lehet menni!”.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

Sztálin-orgonák „tűzijátéka”

Budapest polgárai a haláltól rettegve, a légópincék mélyén gondolták végig életüket 1944–1945-ben

2020. JÚLIUS 2. CSÜTÖRTÖK. 2:4

A reményt nem adták fel, a veszély elmúltával készek voltak újjáépíteni a fővárost. Az élni akarás felülkerekedett minden, a háború okozta politikai és gazdasági borzalmon. Az emberek összefogása akkor is megmutatta pótolhatatlan erejét. A szovjet gyarmatosítás ténye, a dunai hidak torzói sem riasztották el a Csonka-Magyarország lakóit az új jövő építésétől.

Egyre kevesebben vannak köztünk azok, akik a vert történelmi helyzetet személyesen átélték, és még élő tanúi a náci vagy kommunista diktatúra válogatott szörnyűségeinek. A katyusák „tűzijátéka” alatt az anyák féltve ölelték át remegő gyermekeiket.

A valódi diktatúrák akkori kiszolgálói azonban a leszármazás okán vagy az agyakat beszűkítő oktatás eredményeként visszahoznák ránk egyszerűen fogalmazva a frászt. A birodalmaknak mindig voltak, lesznek és vannak haszonélvezői. Ők a hivatásos hazaárulók, akiknek a fizetségük nem más, mint hogy szolgálhatják a beteges ideológiák „győzedelmes” vezéreit. Vajon mindennek mi köze van a jelenhez? Nagyon sok! A népfelség gázolói egójuk rabjává váltak, pozícióba kerülve, hatalmukat kihasználva képesek nemzeteket, városokat és azok lakosságát is enyészetbe sodorni. Pillanatnyi sikerük vagy talán mázlijuk, elméjük sötétedéséhez vezet. Vegyünk napjaink példájából egyet.

Elborzadva láttuk, ha egy hajóskapitány mással foglalkozik, mint amiért teljes felelősséggel tartozik, bekövetkezik a tragédia. Így történt, amikor a Viking szállodahajó a Margit hídnál legázolta a turistákat szállító sétahajót. Az ok valószínűsíthetően a kapitány felelőtlensége, mert figyelmét másra fordította, mint ami elemi kötelessége.

A Dunához köthető és kísértetiesen hasonlít Budapest főpolgármesterének hónapok óta tartó magaviselete, amely tükrözi, hogy a „főváros hajóját” felelőtlenül vezeti, sőt a kormánykereket a már bukott politikustársaira bízza. Beleveti magát az ellenzéki politizálás számára szórakoztató színpadi jeleneteibe, miközben politikai tanácsadói javaslatait kritika nélkül, szolgai módon teljesíti. Saját ötletei gyerekesek, csak a budapestiek bosszantására alkalmasak. Dicstelen zuglói polgármestersége után sem képes levonni a tanulságokat. Önismerete zéró. Üzemanyag nélküli orbitális rakéta.

A budapestiek nagy része nem kíván naponta az elé tárt ideológiák közül választani. Nemzetük fővárosában jól, biztonságban kívánnak élni. Hamar észreveszik, ha átverték őket, és ez most megtörtént. A Gyurcsány pórázán vezetett Karácsony Gergely már bent van a zsákutcában, rángatják, és köhécsel. Kiszolgálójává lett az ellenzéki vágyálmoknak, és letérdelve szedegeti a George Soros által elé dobott „filléreket”. Az adófizetők forintjait államkötvényekben fialtatja, a kormány adta támogatás mellett sem kezd bele a Lánchíd azonnali felújításába. Utánozza példaképét, Gy. F.-et, rombolja és csődbe viszi a várost, fontosabb számára, hogy kitömje pénzéhes támogatói zsebét.

A budapestiek nem nyeretlen kétévesek, a bringások sem debilek. Látják K. G. pókerező cukros bácsiként kínált ökörségeit. Az általa kreált egysávos körúti dugóban araszoló gépjárművekben szenvednek a szüleik munkába menet és jövet. A látszólag jutalmazott kerekesek bőségesen szívhatják a szén-dioxidot. Ezzel szemben a kormány az ország minden részében építi a zöldövezeti kerékpáros utakat.

K. G. hiszi, hogy túljárhat a fővárosiak józan eszén. Az önkormányzati választások során a budapestiektől nem sokkal több, mint háromszázötvenezer szavazatot kapott, igaz, hogy nyert hét százalékkal Tarlós István előtt. Azonban mégsem gondolhatja, hogy az országgyűlési választásokon több mint kétmillió-hatszázezer szavazatot kapott Fidesz–KDNP-t vezetőszárra foghatja. Érdemes elgondolkodnia azon, hogy Budapest lakosságának csak háromszázötvenezer szavazatával szabad-e izmoskodnia. Budapest lakossága egymillió-hétszázötvenezer fő, akik ismét Gyurcsány-féle ámokfutást láthatnak.

Foglalkozzunk az ellenzék most már évtizedek óta folytatott országrombolásával. Folyton-folyvást sugallják, hogy a magyar vesztes nép, örüljön, ha lyuk van a fenekén. Ne küzdjünk a hétköznapok sikereiért, felejtsük el hagyományainkat, ne állítsuk példaképnek történelmünk nagyjait. Elvárnák, hogy minden építő szándékra mondjunk nemet, és inkább a brüsszeli birodalmat építgetők vezérei által elénk hintett morzsákat szedegessük. Felőlük jöhet az illegális bevándorlók kötelező kvótája, az általuk kialakítandó párhuzamos társadalmak öldöklő harca. Adjuk fel identitásunkat és nemzeti mivoltunkat. Ezt akarták akkor is, amikor megvétózták a Budapestre tervezett világkiállítást, majd az olimpiapályázatunkat is. Napjainkban sem tesznek másként, elbánnak a Liget-projekttel, a centrumkórházakkal vagy éppen a Lánchíd azonnali felújításával.

Miközben az ellenzék aknamunkája az Euró-pai Unióban és itthon polgáraink teljesítményét sározza, országunk épül és szépül. Az újjáépített várnegyed, a városok megvalósuló nagyszerű projektjei gazdaságunk fellendülése, nagycsaládjaink újjáéledése eredményeként a világ azon térképére kerültünk fel, ahová érdemes eljönni és esetleg példát venni.

Összegezve, 1990 óta módszeresen szeretnék kiölni hagyományainkat, elfelejtetni állami ünnepeink jelentőségét. Ha neki akarunk kezdeni az új és nagyszerű beruházásoknak, amelyek később ünneplést érdemelnének, azokat már csírájában megpróbálják elfojtani.

Üzenjük, hogy gyermekeinknek, unokáinknak mindig is példaképe marad az államalapító Szent István. A Sztálin-orgonák „tűzijátéka” nem térhet vissza a Duna partjára. Augusztus 20. legyen örök élmény gyermekeinknek, unokáinknak, a légópincékben történt rettegés helyett a Budapestre látogató több tízezer turistával együtt csodáljuk a tűzijáték varázsát.

A Lánchíd és környékének megújítását hozzáértő emberek kezébe kell tenni. Nemzetünk minden polgára elvárja, hogy országgyűlési képviselőink, ha kell, törvénnyel is erősítsék meg az őket küldő nép akaratát. Képviselőink legyenek elszántak, vegyék kezükbe a törvény adta megoldást. A kormány írjon ki azonnal tendert a Lánchíd és környékének felújítására. A 2021-es költségvetésben a tenderen elfogadott összeggel csökkentsék a fővárosnak szánt összeget. Most már határozott válaszra van szükség, országunk ellenzékének polgárpukkasztó magatartását szüntessük meg. A főpolgármester bábfigurája nem lejthet dervistáncot a demokrácián.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

 

 

 

 

 

 

 

Higgyünk az igazságban

Az emberek egy része hajlamos a számára kényelmes relativizmus elfogadására. Észre sem vesszük ezen idea sokszor erőszakosan fellépő közvetítőinek hátsó szándékait

2020. JÚNIUS 13. SZOMBAT. 4:58

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200613-higgyunk-az-igazsagban

Kialakulóban van a polgárság azon rétege, amely az erős ideológiai széltől hagyja magát ide-oda rángatni és a hamis állításoktól befolyásolni.

Példaként említsük meg a George Soros által terjesztett nyílt társadalom ideológiáját. Soros olyan ember, aki magán kívül semmiben sem hisz, egója saját vágyainak kiszolgálója. Úgy gondolja, hogy a pénzéből országokat, sőt egész Európát megvásárolhatja. Birodalmi elképzeléseit a zsoldosává vált NGO-k civilnek álcázott szabadcsapataival erősíti. Jelentős számú baráti EU-s képviselőjével meghatározó tényezővé vált Európa jövőjének igazgatásában. Európa intézményrendszere nyílt kapukkal várja, személyes fellépéseket biztosít számára, így szabadon terjesztheti ördögi politikai és gazdasági elképzeléseit. Zsetonok tömkelegét teszi az ultraliberális médiára. A pénzvilág egyik Napóleonjaként szennyezi az emberiség szellemiségét és rombolja társadalmi környezetét. Mérgezi Euró­pa zsidó-keresztény civilizációját. Vagyonát bennfentes információkkal és simlis pénzügyi manőverekkel azoktól az emberektől orozta el, akiknek most cserébe az adósrabszolgaságot kínálja cukros bácsiként. Szó sincs arról, hogy Soros pénzügyi zseni lenne, pártok és pártemberek támogatásával kormányok közelébe jutva szedi a kamatokat befektetései után, busás megtérüléssel. Vitathatóan felhalmozott tőkéje folytán kiélheti káros játékszenvedélyét a pártpolitikai pókerjátszmák világkaszinójában.

A környezetszennyezés megszüntetése jelentős civil támogatással a regnáló kormányok feladata. Követendő példát látunk erre Magyarországon, mert 2020. július 1-jétől szigorodna a hulladéklerakás szankcionálása. A jogszabálytervezet már a parlament előtt van. Elkezdődhet Magyarország megtisztítása a sunyi módon szétszórt, szennyező szeméttől. A gazdaságban elérhető, hogy a hulladék egy részét hasznosítsuk, ez a módszer a politikában nem követhető. Elég csak a napjainkban a szemünk előtt zajló verbális ellenzéki szemetelésre figyelnünk. A hazugságokkal telefújt papírzsebkendőket nem lehet az ország terített asztalára dobálni. A rémhírterjesztés és a fake news ellenszerének megtalálása a civilek nagy arányú támogatásával, kétharmados parlamenti többséggel rendelkező kormány erkölcsi és jogi feladata. Ráadásul követelésünk nemcsak a kormánypárti civilek óhaja, hanem mindazon polgároké, akiket saját ellenzéki politikusaik visznek vékony jégre. Eszembe sem jut feltételezni, hogy az igazi baloldali hívők ne értenének egyet az erkölcs primátusával.

Tényként kell kezelni, hogy világszinten zajlik az igazság és a hazugság háborúja. A nemzetek polgárai, mielőtt elvennék tőlük a jogszabályok hazai életén alapuló megalkotási lehetőségét, gyors, hatékony intézkedéseket várnak. A történelem sokszor igazolta, hogy a birodalmi érdekeket szolgáló jogszabályozás a leigázott nemzetek polgárainak elnyomását eredményezte.

A jogállamiság és a demokrácia lényege a népfelség elvének érvényesítése. Ennek jól bevált eszközét jelenti a nemzeti konzultáció. A hazugság és az igazság megkülönböztetése nem pártpolitikai belügy.

Magyarország polgárai elvárják, hogy a rémhírterjesztés és a fake news visszatartó erővel, szigorúan büntethető legyen. Segítheti ezt az egyértelmű törvényalkotás, amit a független bíróságok következetes jogkövetéssel kísérhetnek. Politikai életünk szereplői nem szennyezhetik büntetlenül a környezetünket. Mi, civilek nem fogadhatjuk el a relativizmusra szoktatást, ami egyben a közömbösség bölcsője. A keresztyén egyház krédója szerint a tiszta hit elvezethet bennünket az igazsághoz, így távol tarthatjuk magunkat a gonosz törekvésektől.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

 

 

 

 

 

 

Cefrétől az ellenzékig

A hungarikumnak minősített pálinka szigorú szabályok betartásával készül

2020. JÚNIUS 8. HÉTFŐ. 4:27

A minőségi pálinka kiindulópontja a hibátlan gyümölcsökből előállított cefre, majd az előírt főzéstechnológia. A cefrébe nem kerülhet rothadó gyümölcs és az előfőzés során keletkező rézeleje sem.

Harminc évvel a rendszerváltás után még mindig azzal küzdünk, hogy elmulasztottuk politikánk cefréjéből kiválogatni azt a pártot, amelynek ma is köszönhetjük a poshadt gyümölcsöket. Tévesen értelmeztük a pártpluralitás szükségességét, így a lejárt, bukott ideológiákat követők azóta is megnehezítik társadalmi életünk békés, optimalizált fejlődését.

A Szovjetuniónak jutalomként adott kelet-közép-európai országok a második világháború után rabláncra kerültek. Több mint fél évszázadon át a megrögzött kommunistákból válogatott helytartók, mint esetünkben Kádár János, olajozták az egyre rozsdásabb béklyót. Ezeknek az embereknek a hazaárulás beépült a génjeikbe.

Szabadságunk kivívása 1990-ben lehetőséget biztosított, hogy úgy, mint a többi volt szocialista országban, félreállítsuk az idegen érdekeket szolgáló, hazánkat eláruló helytartókat, a vörös birodalom talpnyalóit. Elmulasztottuk a tálcán kínált lehetőséget, a pártpolitika színpadáról nem söpörtük le a Kádár-éra főszereplőit, és lehetőséget adtunk arra, hogy bűnös ideológiájuk mentén társadalmunk életét tovább mérgezzék.

Optimizmusunk enyhén szólva is túlzott volt. Későn észleltük, hogy a bolsevik-kommunista erők és utódaik ideológiai vírusa milyen károkat okoz. Napjainkra kialakult az ultraliberalizmus többfejű sárkánya, a szélsőbal, valamint az eddig valódi identitásukat elrejtő, hatalomra éhező „Ballik”-renegátok egyesülésével.

A jelenség Európa-szintűvé vált, kiegészülve a pénzvilág háttértámogatásával és egy jövendő birodalmi törekvéssel. Ez a birodalom rabszolgaságot kínál, megfosztva szabadságuktól a szuverén nemzetek képviselőit. A brüsszeli bürokrácia Soros-kézből etetett zsoldosai az európai egyesült államok fondorlatos mézesmadzagját kínálgatva próbálják lépre csalni a nemzeteket. Eszük ágában sincs többpártrendszerű konglomerátumot létrehozni. Céljuk az egypártrendszerre épülő bolsevik-kommunista-náci példák alapján működő birodalom.

Az Európai Parlament és a LIBE parazita módon élő ultraliberális zöldjei több fronton támadják az euró­pai polgárok identitását és nemzeteik szuverenitását.

Hasonlóan a koronavírushoz, kívülről fertőznek és belülről rombolnak, hiszen az illegális bevándorlás élére álltak, párhuzamos társadalmakat hoznak létre, ellentétet szítanak a zsidó-keresztény és az iszlám vallást követők között, alkalmazva az „oszd meg és uralkodj” elvet, elzárják a nemzetek polgáraitól a szubszidiaritást, a valódi demokrácia forrását, ráerőszakolják az unió tagjaira a hitelek felvételét, és szeretnék elfogadtatni azok igazságtalan elosztását, és az adósságfegyverrel örökös rabszolgaságra kényszerítik kontinensünk polgárait.

A kifundált birodalom tervei mellett felsorakoztatták a jól megfizetett és gőzerővel működtetett, fake newst és hazugságokat sugárzó médiát.

Európa polgárainak, élükön a szellemi honvédőkkel a gonosz erőkkel szemben új eszközöket kell igénybe venniük. Az európai polgári kezdeményezések ténylegesen jelentsék népeink sorsának jó szándékú megvalósíthatóságát. Itt az ideje, hogy a nemzeti érzelmű, zsidó-keresztény civilizációt magukénak valló emberek minél szélesebbre tárják a már létező Európai Uniós Civil Együttműködési Tanácskozás kapuját, és közös erővel elérjék az unió intézményi rendszerével történő egyeztetést.

A koronavírus-járvány igazolta, hogy az uniós országokban megválasztott kormányok legfőbb felelősei, a miniszterelnökök csakis népük együttműködésével érhetnek el kiemelkedő teljesítményeket. A kölcsönös bizalom megkerülhetetlen.

Civil jövőnk a teendők sokaságát vetíti elénk. A békemenetekkel és a kormány népi konzultációkat kezdeményező akcióival sorskérdéseink eredményesen rendeződtek. A politikai puccsra és kormánydöntésre készülő bel- és külföldi erők számíthatnak a megérdemelt válaszokra. A gyurcsányi DK a hazaárulók működtetésével és finanszírozásával leleplezte, majd magához vonzotta a ma leginkább „Balliknak” hívható színtársulatot. A politikai élet színpadán nem is volt helyük, hiszen a jobboldali politizálást és a nemzeti érdekek képviseletét a Fidesz–KDNP-pártszövetség lefedte.

A világ és benne Európa politikai és gazdasági életében paradigmaváltás zajlik. Itthon nincs szükség magamutogató áljobboldali erőkre. Sokkal inkább elő kell vennünk a civil társadalom többségének józan, radikális erejét. A szellemi honvédők vezérletével a magából kiforduló ellenzék igaztalan akcióira érthető és erős válaszokat kell adni. Az ellenzéki pártok poshadó „gyümölcsét” nem engedhetjük az állan­dóan forrásban lévő, társadalmunkat előrevivő politikai és gazdasági „cefrénkbe” hajigálni.

Így elérhetjük, hogy Magyarország igazi hungarikummá váljon.

(A szerző a CÖF–CÖKA elnöke)

 

 

 

 

 

 

Nemzetölők

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200521-nemzetolok

Az egyes államokban élő polgárok akaratát nem írhatja felül egy uniós katyvaszparlament. A tagállamok polgárainak döntését az országgyűlési választások eredményei rögzítik

Az egyes államokban élő polgárok akaratát nem írhatja felül egy uniós katyvaszparlament. A tagállamok polgárainak döntését az országgyűlési választások eredményei rögzítik

Az Európai Parlament úgy viselkedik, mint azok a tanárok, akiknek a kedvenc diákjai hazugságaikkal bemószerolják társaikat, ezzel biztosítva előmenetelüket.

A LIBE bizottság zöld és szocliberális tagjai pártérdekeik mellett elfogadhatatlan eszközökkel próbálják a magyarokat Európa szégyenpadjára ültetni.

Bevált módszert követnek, hiszen az Európai Parlament azon képviselői, akik nem értenek egyet Magyarország elítélésével, várhatóan megunják az attrakcióikat, és fásultság miatt az ellenállásuk csökkenni fog. Ők is érzik, hogy a George Soros által működtetett, külön áramkörre kapcsolt LIBE-színjáték leállíthatatlan, mindaddig, amíg a jól fizetett talpnyalók hátterének vizsgálatára nem kerülhet sor. A LIBE így eléri célját, amely nem más, mint az unió valós és szükséges munkával járó problémáiról történő figyelemelterelés. Számunkra világossá vált, hogy az Európai Unióban ők akarják meghatározni a demokrácia és a jogállamiság fogalmát, azaz az általuk készített sámfára kötelezően felhúzni a számukra renitens nemzeti jogrendszereket.

Vizsgáljuk meg a bizottságban többségben lévő zöld és szocliberális képviselők játékelméletét. Az általuk képviselt ideológia mentén az EP-ben is megadatott a többségük. Így aztán ami a támadott államokkal kapcsolatos politikai vagy jogi viták lefolytatását illeti, a velük szembeni negatív hangulatkeltés és hátrányokozás biztosított. Az európai balliberális sajtó és a Soros-féle, félárnyékban meghúzódott szervezetek jó szolgaként szétkürtölik, hogy a megtámadott országokban a demokrácia haldoklik, és náci módszerek kaptak szárnyra.

Európa országainak polgárai nem süketek és vakok. Egyre világosabb számukra a brüsszeli bürokraták nemzetölő törekvése, ami birodalmuk kialakítására szolgál. Valódi demokrácia és jogállamiság helyett következik a politikai és gazdasági függőség. Az önálló államiság megszűnik, az érintett országokban az egyéni szabadságjogokat kicserélik a birodalom által engedélyezett szabadosság gyakorlatára. Íme, így lehet félrevezetett emberek millióit, különösképpen a tapasztalatlan fiatalokat a modern kori rabszolgaság intézményrendszerébe csalogatni. A brüsszeli fináncoligarchia a helytartókra támaszkodna, ez jól látható a feltételeikhez kritika nélkül illeszkedő, Magyarországot képviselő parlamenti képviselők magatartásából.

A jövő elképzelt birodalmát az országok szintjén egy kézből etetett politikai bohócok, apparatcsikok irányítanák. Szó nélkül hajtanák végre a birodalom utasításait. Ne tévedjünk, az európai egyesült államok hirdetői nem az Amerikai Egyesült Államok intézmény- és jogi rendszerét másolnák, mert az új föderális európai birodalom inkább hasonlítana a bolsevik-náci intézményi rendszerre. Erre ma már utalnak a barna inget leváltó zöldingesek és a „vörösből” újból életre kelt úgymond szocliberálisok.

Az európai civil világ tudja, hogy a valódi demokrácia és a tisztes jogállamiság formálását a népfelség elve alapján lehet és kell építeni. Az egyes államokban élő polgárok akaratát nem írhatja felül egy matematikai alapon képzett uniós katyvaszparlament. A tagállamok polgárainak döntését az országgyűlési választások eredményei rögzítik, a kialakított alaptörvénnyel szentesített kormányzást Brüsszelnek nincs joga megváltoztatni. A szubszidiaritás elsőbbsége a nemzetek demokráciájának alapja. Az EU intézményrendszereiből a pártpolitikát száműzni kell. Ma már a vállalkozásokat vezetők sem a párttitkárok jóváhagyásával kerülnek státusba. Tehetséges emberek szakszerűségére van szükség Európa külpolitikájának és gazdaságának irányításához.

A politika mellett egyre izmosabban kialakuló civilitika az emberek sorskérdéseire adja meg a válaszokat. Sorsunkat pedig csak olyanok kezébe adhatjuk, akik bizalmunkat nem fordítják önös pártérdekeik hajszolására.

A koronavírus támadása megmutatta az Európai Unió tehetetlenségét, a járvány megelőzését és a védekezést illetően. A LIBE és az EP az európai polgárokat öldöklő halálos veszéllyel nem foglalkozott, de volt ideje arra, hogy aláássa Magyarország és Lengyelország kormányának működését, segítve ezzel az olyan országok ellenzékét, amelyeket hatalomra kívánnak juttatni. Ha így folytatódik az Európai Unió illetékes szerveinek működése, a polgári kezdeményezések elhalnak, lesznek reményeink szerint összehangolt Békemenetek nemcsak Magyarországon, de Európa több országában is. Az unió országainak népeit intézményi erőszakkal nem lehet gyarmatosítani. Közeleg egy európai békés népfelkelés, amely az európai polgárok pénzéből dőzsölő brüsszeli bürokratákat helyes útra tereli, és az elavult intézményrendszert az emberek sorskérdéseinek megoldásához igazítja.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke