Nemzetölők

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200521-nemzetolok

Az egyes államokban élő polgárok akaratát nem írhatja felül egy uniós katyvaszparlament. A tagállamok polgárainak döntését az országgyűlési választások eredményei rögzítik

Az egyes államokban élő polgárok akaratát nem írhatja felül egy uniós katyvaszparlament. A tagállamok polgárainak döntését az országgyűlési választások eredményei rögzítik

Az Európai Parlament úgy viselkedik, mint azok a tanárok, akiknek a kedvenc diákjai hazugságaikkal bemószerolják társaikat, ezzel biztosítva előmenetelüket.

A LIBE bizottság zöld és szocliberális tagjai pártérdekeik mellett elfogadhatatlan eszközökkel próbálják a magyarokat Európa szégyenpadjára ültetni.

Bevált módszert követnek, hiszen az Európai Parlament azon képviselői, akik nem értenek egyet Magyarország elítélésével, várhatóan megunják az attrakcióikat, és fásultság miatt az ellenállásuk csökkenni fog. Ők is érzik, hogy a George Soros által működtetett, külön áramkörre kapcsolt LIBE-színjáték leállíthatatlan, mindaddig, amíg a jól fizetett talpnyalók hátterének vizsgálatára nem kerülhet sor. A LIBE így eléri célját, amely nem más, mint az unió valós és szükséges munkával járó problémáiról történő figyelemelterelés. Számunkra világossá vált, hogy az Európai Unióban ők akarják meghatározni a demokrácia és a jogállamiság fogalmát, azaz az általuk készített sámfára kötelezően felhúzni a számukra renitens nemzeti jogrendszereket.

Vizsgáljuk meg a bizottságban többségben lévő zöld és szocliberális képviselők játékelméletét. Az általuk képviselt ideológia mentén az EP-ben is megadatott a többségük. Így aztán ami a támadott államokkal kapcsolatos politikai vagy jogi viták lefolytatását illeti, a velük szembeni negatív hangulatkeltés és hátrányokozás biztosított. Az európai balliberális sajtó és a Soros-féle, félárnyékban meghúzódott szervezetek jó szolgaként szétkürtölik, hogy a megtámadott országokban a demokrácia haldoklik, és náci módszerek kaptak szárnyra.

Európa országainak polgárai nem süketek és vakok. Egyre világosabb számukra a brüsszeli bürokraták nemzetölő törekvése, ami birodalmuk kialakítására szolgál. Valódi demokrácia és jogállamiság helyett következik a politikai és gazdasági függőség. Az önálló államiság megszűnik, az érintett országokban az egyéni szabadságjogokat kicserélik a birodalom által engedélyezett szabadosság gyakorlatára. Íme, így lehet félrevezetett emberek millióit, különösképpen a tapasztalatlan fiatalokat a modern kori rabszolgaság intézményrendszerébe csalogatni. A brüsszeli fináncoligarchia a helytartókra támaszkodna, ez jól látható a feltételeikhez kritika nélkül illeszkedő, Magyarországot képviselő parlamenti képviselők magatartásából.

A jövő elképzelt birodalmát az országok szintjén egy kézből etetett politikai bohócok, apparatcsikok irányítanák. Szó nélkül hajtanák végre a birodalom utasításait. Ne tévedjünk, az európai egyesült államok hirdetői nem az Amerikai Egyesült Államok intézmény- és jogi rendszerét másolnák, mert az új föderális európai birodalom inkább hasonlítana a bolsevik-náci intézményi rendszerre. Erre ma már utalnak a barna inget leváltó zöldingesek és a „vörösből” újból életre kelt úgymond szocliberálisok.

Az európai civil világ tudja, hogy a valódi demokrácia és a tisztes jogállamiság formálását a népfelség elve alapján lehet és kell építeni. Az egyes államokban élő polgárok akaratát nem írhatja felül egy matematikai alapon képzett uniós katyvaszparlament. A tagállamok polgárainak döntését az országgyűlési választások eredményei rögzítik, a kialakított alaptörvénnyel szentesített kormányzást Brüsszelnek nincs joga megváltoztatni. A szubszidiaritás elsőbbsége a nemzetek demokráciájának alapja. Az EU intézményrendszereiből a pártpolitikát száműzni kell. Ma már a vállalkozásokat vezetők sem a párttitkárok jóváhagyásával kerülnek státusba. Tehetséges emberek szakszerűségére van szükség Európa külpolitikájának és gazdaságának irányításához.

A politika mellett egyre izmosabban kialakuló civilitika az emberek sorskérdéseire adja meg a válaszokat. Sorsunkat pedig csak olyanok kezébe adhatjuk, akik bizalmunkat nem fordítják önös pártérdekeik hajszolására.

A koronavírus támadása megmutatta az Európai Unió tehetetlenségét, a járvány megelőzését és a védekezést illetően. A LIBE és az EP az európai polgárokat öldöklő halálos veszéllyel nem foglalkozott, de volt ideje arra, hogy aláássa Magyarország és Lengyelország kormányának működését, segítve ezzel az olyan országok ellenzékét, amelyeket hatalomra kívánnak juttatni. Ha így folytatódik az Európai Unió illetékes szerveinek működése, a polgári kezdeményezések elhalnak, lesznek reményeink szerint összehangolt Békemenetek nemcsak Magyarországon, de Európa több országában is. Az unió országainak népeit intézményi erőszakkal nem lehet gyarmatosítani. Közeleg egy európai békés népfelkelés, amely az európai polgárok pénzéből dőzsölő brüsszeli bürokratákat helyes útra tereli, és az elavult intézményrendszert az emberek sorskérdéseinek megoldásához igazítja.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

Bizniszágyak

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200502-bizniszagyak

Azt gondolhatjuk, hogy az egészségügyben is csődöt mondtak a szocliberális kormányzat 2010 előtti tagjai, megmondóemberei, és fejüket fogva házi karanténban vezekelnek mulasztásaikért. Nem így van!

Mintha semmi sem történt volna regnálásuk alatt, félresikerült intézkedéseiket, tetteiket feledve támadják a jelenlegi kormányzat egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedéseit. Úgy tesznek, mintha e téren bármi felemelőt alkottak volna a nem kevés ideig tartó lehetőségeik során.

A kórházi ágyszámok drasztikus csökkenése mellett elfeledkeztek az egészségügyben dolgozók béremeléséről, a kórházak korszerűsítéséről, és az eltapsolt költségvetési bevételeket vizitdíjjal próbálták pótolni. Szokásos módszereikkel a lakosság felé üzenetként, porhintésük részeként a betegágyak mellé minitrezorokat telepítettek.

A kórházakat a csőd szélére sodorták, a betegek hozzátartozóitól elvárták az orvosláshoz szükséges gyógyszerek ingyenes bevitelét.

A hozzáértést nélkülöző kórházi gazdálkodás milliárdos hiányai felett szemet hunyva, más fontos gazdasági ágazatoktól is elvonták a fejlesztés lehetőségét. Tévednek, akik azt hiszik, hogy a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-félék nem tudták, mit csinálnak. Eközben az egészségügyben dolgozó tisztességes embereket félrevezették, mondván, hogy másra kell a pénz. Arra azonban nem hívták fel a figyelmet, hogy például kiépítették az orvosok szürkegazdaságát. Kialakultak a minimaffiák. Az orvosoligarchák – beosztásukkal visszaélve – a gyógyítótársadalom becsületes nagy többségét szakmai rabszolgaságba kényszerítették. Számukra legfeljebb a paraszolvencia morzsáit engedték át. A gyurcsányi szakpolitika létrehozta a talpnyalók és a diplomás szélkakasok édenkertjét.

Itt azonban álljunk meg, mert ez az orvosi „elit” élesen elkülönült a hivatásukat esküjük szellemében akkor is hűséggel szolgálók nagy többségétől. A koronavírus okozta kataklizma reflektorfénye elől most már senki sem húzódhat az ármányos sötétség mindent eltakaró, védettséget jelentő paravánja mögé. Ez a fény remélhetőleg megvilágítja és bűnbánatra készteti azon orvos-oligarchákat, akik a szegény emberek vámszedőiként tömték tele zsebeiket. Házakat, hazai és külföldi luxusnyaralókat vettek, nagy értékű autókkal közlekednek, úgy tűnik, telik erre „szerény” fizetésükből.

Kifinomult módszereiknek se szeri, se száma. Kezdjük talán ott, miért tiltakoznak a kórházi ágyak felszabadítása ellen? Heteken belül objektíven kiderült, hogy a kórházakban fölöslegesen sok az ágy. Ezek az ágyak bizniszágyként funkcionáltak. A „jóságos” orvosok mintha sajátjukat adnák, tettek kivételt, zsebpénz reményében, olyan betegekkel, akiknek ellátása otthon is megoldható lett volna. Elítélhető módon sok hozzátartozó is kényelmi szempontból érdekelt lehetett a nem indokolt kórházi elhelyezésben. A szülőtartási törvény, illetőleg a leszármazók erkölcsi kötelessége ily módon kikerülhetővé vált, hiszen azt pénzzel rövidebb-hosszabb ideig meg lehetett váltani. Meseszerű, hogy a „jóságos doktorok” óvták az időseket, nehogy kórházi távozásuk után rosszabb körülmények közé kerüljenek. Az eredmény a felesleges ágyak a mesterségesen felduzzasztott elfekvők szállásává váltak. Ügyes rendszer, mert ezt senki sem ellenőrizte, és ismételhető megoldásokat kínált. A hozzátartozóknak kedvezett, hogy ezekben az esetekben a gyógyszereket az otthoni kiadásokból meg lehetett spórolni. Ugyanakkor a kórházak eladósodását a költségvetésből szankciók nélkül finanszírozták.

Megemlíthetjük, hogy az orvos rezidensek látva oligarcha főnökeik leszedő módszereit, inkább a külföldre távozást választották.

A járványhelyzet után szembe kell nézni a valósággal, és a készenléti kapacitást megtartva, a bizniszágyakat megszüntetve, tiszta vizet önthetünk a pohárba. Az orvosoligarchák kiscsoportosmaffia-módszere elvezetett a kórházi lehetőségek és a magánrendelők összefonódásához, nagy értékű kórházi orvosi műszerek illetéktelen felhasználásához, mindez a magánbefektetők javára.

Kialakult az Itt az orvosom, hol az orvosom? játék, amely módszer a mandineres zsebpénz duzzasztását eredményezte. Ajánlatot kaphattunk az orvosoktól, hogy egy-egy kezelésnél és vizsgálatnál miként kerülhetjük el a sorban állást. Azonnal kezükbe nyomták azt a címet, ahol többszörös pénzért a vizsgálat elvégezhető akár napokon belül. Többször fordult elő, hogy az adott címen az ajtót kinyitó orvos megegyezett a kórházi tanácsot adóval. Ne legyenek kétségeink, a közvetítőrendszer sem a véletlenszerűség elvén alakult. A kiváltó okok közül csak az egyik, hogy a jobb módú páciensek szívesen választják ezt a lehetőséget. Az állami ellátórendszer és a szükségleteket extra színvonalon biztosító, magántulajdonú szolgáltatás tisztességes elválasztása most már megérne egy misét.

Emeljünk ki még egy, az orvosoligarchák közötti csapatmozgást. Ezt elnevezhetjük a körbe-körbe játék elméletének. A páciens megkeresi speciális problémájával az orvost, mire az a biztonsága kedvéért még egy másik szakorvos meglátogatását is javasolja. Egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy öt-hat szakorvosnak róhatjuk le hálánkat.

A kígyó a farkába harap, mert bármely orvos ajtaján megyek be, az orvoscsapat kézről kézre ad, ami komoly szervezést igényelt, pénzügyi hozama azonban korántsem elhanyagolható. A Medgyessy–Gyurcsány–Bajnai-trió az egészségügyben eljátszott társasjátékokat kiegészítette a gyógyszergyárak ügynökeinek mozgatásával, akik megkeresve az orvosokat, hogy, hogy nem, meggyőzték őket az általuk kínált portékák használatára és felírására.
A meggyőzés formáit nem kell elemeznünk.

Térjünk vissza a kiindulóponthoz, először is állapítsuk meg, hogy az egészségügyben dolgozók túlnyomó többsége hősies odaadással küzdő honfitársunk, akiknek köszönet jár. Általános érvényűen megállapíthatjuk az orvostársadalom erkölcsi tisztaságát. Megérdemlik a többletjuttatásokat és teljesítményük hosszan tartó társadalmi elismerését. Úgy tűnik, ezt a regnáló kormány is így gondolja, és teszi a dolgát. Viszont itt az idő, amikor az erkölcs és a jog segítségével az eddig átláthatatlannak hitt egészségügyi káoszban rendet vágjunk.

A szervezeti formák átalakítása mellett az orvosoligarchák, státuszukkal visszaélő kiskirályok rendszabályozására van szükség. Ebben a munkában az egyik főszereplő lehet egy politikai érzelmektől mentes orvosi kamara, nekik elsőrendű feladatuk a szakmai etika ellen vétők szankcionálása. Lássuk, teszik-e a dolgukat?

Szerző:Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

 

A kísértet

 Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200418-a-kisertet

A hazai politikai életben újra aktivizálódott a kommunizmus és a szélsőséges liberalizmus kísértete

Gyurcsány Ferencet – politikai és miniszterelnöki szerepvállalását, mindkét minőségében – a magyarok nagy többsége halottnak tekinti. Ő azonban párjának bevonásával feltámadást vizionál. Ezt a „műfajt” nem ilyen kaliberű embereknek adta meg Istenünk. Szellemként idézi kommunista elődjeit, ehhez hozzáteszi a Soros-féle liberálkapitalizmus gyarmatosító elképzelését, a nyílt társadalom szükségességét. Vágyaként megjelenteti Európa nemzeteinek megszüntetését. Föderalista szemléletű harcostársaival a globalizáció híveként számít a nemzetek Júdásainak járó haszonra. A kísértet azonban nem támadhat fel. Ez a szerep Jézusnak jutott, és a bűneikért vezeklő emberek várhatják az örök életet és a feltámadást.

A DK-s vezér kifosztotta a magyar embereket, és folyamatos kapcsolattartással, bűnszövetségben hasonszőrű politikustársaival szövetkezik Európa többi nemzetének lerombolására. Pártjába szippantja a magyarországi ellenzéki töredékpártokat, számukra menetgyakorlatokat tart. A kísértet nemcsak a rablóprivatizáció hozadékát élvezi, hanem az EU pénzügyi támogatását is (lásd az Altus Zrt. megbízásait), így aztán van miből megvenni a töredékpártok vezetőit, akik elhagyott ideológiájukkal félrevezették a saját támogatóikat.

A kísértet nem nyugszik, úton-útfélen támadja a legitim kormányzást, áldemokratikus szólamokkal, uszításokkal nyíltan puccsot szervez. A világot sújtó koronavírus-járványt is igyekszik a kormány nyakába akasztani. Ezzel szemben kormányunk kilencezermilliárdos pénzügyi támogatással törekszik elejét venni a Magyarországot is sújtó járványnak. Ezt ma már a világ e körben jegyzett intézményei példamutatónak tartják. Nem mondható el ez a Karácsony Gergely által vezetett Fővárosi Önkormányzat felelőtlen magatartásáról, például a Pesti úti idősek otthonát sújtó vírusfertőzések kapcsán. Ez annak ellenére is bekövetkezett, hogy Soros György jelentős pénzügyi támogatást utalt át a fővárosnak. Az ellenzéki tábor lovasságát azok az NGO-k alakítják, amelyek az abrakot szintén a nevezett pénzügyi spekulánstól vételezik. A kísértet felesége Dobrev Klára. Előzőek alapján nem véletlen, hogy Gyurcsánynét EU-képviselőként a szocliberális gárda szélsőségesei óriási ovációval fogadták. A család maffiaszerű módszerekkel beférkőzött az európai és a magyar parlamentbe.

Miért vált mindez lehetségessé? Talán azért, mert a háromszori kétharmados Fidesz–KDNP-győzelem a lakosság életszínvonalában látványos emelkedést okozott, és a gazdasági mutatók sikerét eredményezte, mindez pedig elkényelmesítette a szavazókat. A kísértet múltbeli bűneire a fiatalok már nem emlékezhetnek, így aztán a regnálása alatt demokráciát tipró, jogállamiságot semmibe vevő, gazdaságot lenullázó szellem arcátlanul folytathatja hazugságaira épülő butítását. Szemtelen arroganciájával az ellenzék padsoraiból oktatja a kormányt. Úgy tesz, mintha már ismét kormányfő lenne. A parlamentbe történő felszólalásakor, az általa elképzelt háromezermilliárd forintból és hitelek felvételének előirányzásával mondogatja, hogy mit kéne Orbán Viktornak tenni. Rafinált ez az előadott portéka, mert ha a miniszterelnök követné a tanácsait, akkor a 2010-re kifosztott ország lenne a következmény.

Isten mentse meg Magyarországot beteges elképzeléseinek változataitól. Célja a parlamentben pozőr dülöngéléssel a magamutogatás. Tekintsük soha el nem évülő „sikerének” tanítványát, Gréczy Zsoltot, bukott szóvivőjét, aki a magamutogatást kiválóan eltanulta a főnökétől. Magyarország polgárai ma már jól tudják, hogy brüsszeli segítséggel sem lehet Gyurcsányt feltámasztani. Ha ilyen katasztrófa megtörténhetne, visszatérne a 2006-ban látott politikai és rendőri terror, az 1956 utáni ÁVH-s, pufajkás „demokrácia”.

Az EU válságát letűnt oligarchák, pénzmágnások hátterével, a politikai globalizáció eszközeivel, a föderatív szuperállam létrehozásával, a Gy. F.-hez hasonló kísértetek seregével sem lehet megoldani. Nap mint nap látjuk az olyan irányú erőlködést, amit például Gyurcsány Ferenc és Donald Tusk tesz annak érdekében, hogy a Szovjetunió általuk nagyszerűnek tartott formuláját kövessék az uniós országok. Az EU szervezetébe beépített, hozzájuk hasonló figurák, a pénzért kötődő Soros-talpnyalók közös kísértetjárását meg kell akadályozni. A Tavaresek és Sargentinik utódjai jó pénzért mindig kaphatók lesznek a V4-ek szőnyeg szélére állításához. A vörösből zölddé vált, ultraliberális kettős mércét használó lakájok nagy erőkkel próbálgatják a kelet-európai országok szakítószilárdságát. Csakhogy ezek az országok, kiegészülve a Nyugat-Balkán és Olaszország polgáraival, átlátnak a szitán.

A koronavírus-fertőzés felszámolása után az illegális migránsáramlás megszüntetését várja Európa lakossága. A kontinens polgárai egyre hangosabban követelik az unió intézményeinek megújítását és ébredését. Az EU szerkezetének átalakítása, a döntéshozatal idejének rövidítése, a szakmaiság primátusa elkerülhetetlen. Az uniós csúcs­szervezetekből a pártpolitikai rivalizálás kiűzendő. Az újkori gyarmatosítás eszmeiségét, a föderális szuperállamot Európa nemzetei soha nem fogják elfogadni. A brüsszeli intézményrendszer újjáépítését, renoválását a polgárok akaratától nem lehet függetlenné tenni. Az európai zsidó-keresztény civilizációban kialakult szolidaritást gyakorolnunk kell úgy, hogy a Közel-Kelet és Afrika népei szülőföldjükön érezhessék karitatív támogatásunkat. Vallá­saik tisztelete részünkről az életkörülményeik javításával is igazolható. Országaikban a velük közösen létrehozott beruházások, üzemek, gyárak működtetése visszafoghatja a szülőföldjeikről induló menekülési ámokfutást. Ma már tudjuk, hogy az illegális migránsinvázió legalább annyira veszélyes, mint a koronavírus. A nemzeteknek közösen kell ten­niük Európáért. Új vágányra kell helyezni a világ sorsát. Ehhez nem kevesebbet kell tenni, mint a magát felsőbbrendűnek képzelő ultraliberális elitet és a Gyurcsány-féle kísérteteket a politikai életből eltávolítani.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

Öngólok az ellenzék hálójában

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200403-ongolok-az-ellenzek-halojaban

A valódi demokrácia eredője az istenadta nép. Igaz lehetne ez a világ minden országában, de jól tudjuk, hogy sok helyen sajnos nem így gondolják

Az Európai Unióban is a demokráciáról eltérő vélemények kerülnek napvilágra. Sokszor észleljük az Európai Parlament baloldali frakcióinak pártérdekű megnyilvánulásait, ami elvezet az igaztalan kettős mércéig.

Miközben az egészségügyi vészhelyzet világméretűvé vált, az intézkedéseket elmulasztó uniós intézmények jólétükben szunyókáló képviselői közül egyesek hazug támadásokkal, országunk elleni politikai haszonszerzésre törekednek. Védőruhát hordanak, nehogy megfertőződjenek a nemzeti érzelmű képviselőtársaik illegális migráció­val kapcsolatos javaslataitól. Ilyenkor PC-beszédjük alkalmazása során nincs szükségük védőmaszkra. Európa népére zúdították a közel-keleti és afrikai honfoglalókat, most pedig a koronavírus terjedésének megakadályozása terén elégtelenre vizsgáznak. A hatalomra fókuszáló szemüvegeiken keresztül az uniós vezetők, oligarchák felbéreltjeiként a nemzetállamok szuverenitásának felszámolására koncentrálnak. Föderális jellegű, össz­európai államban képzelik saját jövőjüket.

Ezzel szemben a kontinens lakossága mást akar. Ismerjük a klasszikus demokrácia alaptételét, miszerint a nép az ország­gyűlési választásokon kifejezi akaratát, majd sorsát nem tulajdonba, hanem bizalmával meghatározott ideig letétbe helyezi az induló pártoknál. A választások után kialakul az emberek többségi akarata, ez dönt a kormányzásról. Ez a demokrácia alapja. A népek akarata nemcsak felhatalmazást ad, hanem számon kérhető felelősséggel is felruházza a végrehajtó hatalmat, azaz a kormányt.

Az ellenzék elsődleges dolga az lenne, hogy a többségi választói akaratot tiszteletben tartsa. A soron következő választásig foglalkozzon az ország építésével, saját választótáborának szélesítésével, amit a közjóra irányuló megnyilvánulásaival érhet el. A hatalom visszaszerzésére tett erőfeszítéseik során kontrapozitívvá válik a kormány folyamatos támadása, megtetézve hazugságokkal és a tények elferdítésével. A magyar ellenzék lepaktált külföldi elvbarátaival, akiknek segítségét a kormány megdöntésére igyekszik felhasználni. Úgy vélik, hogy céljuk szentesíti a haza elárulását, és kielégíti saját támogató táboruk igényeit.

A teóriájukat követve vizsgáljuk meg, hogy miért nem szavazták meg az egészségügyi veszélyhelyzet meghosszabbítására javasolt soron kívüli előterjesztést. Előbb azonban megállapíthatjuk, hogy a kormány gesztust gyakorolva, tálcán kínálta azt a lehetőséget, ami nem volt kevesebb, mint hogy a parlament és benne minden párt négyötödös többséggel vagy egyhangúlag kifejezhesse a választók iránti felelősségét és szolidaritását. Ők azonban álindokok felhozásával a törvényre nemmel szavaztak. A napnál világosabb, hogy nemcsak a kormányzást próbálták megbénítani, hanem egoista céljaik érdekében saját választóik életének biztonságát is feláldozták.

Kulturált demokráciában, a kisebbségben lévő pártok nem zsarolják a legitim kormányt. Kérhetnek, javasolhatnak, de ellenérték kikötése nélkül.

Az ellenzéki pártok Soros–Gyurcsány–Karácsony triója a Liget-projekt és a centrumkórházak kapcsán is zsarol, így próbál kicsikarni a törvénnyel jóváhagyott büdzséből nekik nem járó összegeket. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a népakarat szerint elfogadott költségvetést megkurtítanák, és más fontos céloktól vonnák el a megvalósítás lehetőségét. Az ellenzék keresztre feszítette a világszínvonalú zöld, álmaikat is teljesítő Liget-projektet. Akadályozza, hogy orvosaink, a mai kor legmodernebb eszközeivel a betegeket optimális környezetben gyógyíthassák. Ugye, milyen könnyebbség lenne, ha a vírustámadások esetén a négy szuperkórház kapacitása rendelkezésre állna. Az ellenzék sorra lövi az öngólokat, miközben elfelejti a még megmaradt táborát szolgálni. Rá kell jönniük arra, hogy nem Orbán Viktorral kell szolidaritást vállalniuk, hanem az összes magyarral.

Gyurcsány Ferenc hírhedt beszédében mondta „elk..tuk, nem kicsit, nagyon”. Úgy látszik, hogy az ellenzék szereti ezt a műfajt, és élvezhetőnek minősítette az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésekor megtörtént nemmel szavazáskor is.

A milliókat zsebre vágó ellenzéki képviselőknek itthon nem terem babér. Dobrev Klára a Momentum kóristalányaival rohan Brüsszelbe, ki nem fogyó feljelentéseiket leadni. Észre sem veszik, hogy támogató elvbarátaik saját országuk képviseleténél az ilyen magatartást kerülik. Az Európai Parlament összetétele a nagy nyugati országok érdekeit tükrözi, és eltér az államok országgyűléseinek pártok szerinti képviseletétől. Brüsszelben többségben vannak az azonos kottából játszó liberálisok, szocdemek és zöldek, akiknek jól jönne a jobboldalt erősítő lengyel és magyar nemzeti érzelmű kormány megbuktatása. Íme, rátaláltunk a kettős mérce forrására.

A demokrácia jogállamisága kétharmados népakarat a magyar országgyűlésben, míg az Európai Parlamentben és a bizottságban az itthoni ellenzék ereje többszöröződik. A Brexit kevésnek bizonyul ahhoz, hogy a brüsszeli adminisztráció ne folytassa a népfelség elvét tisztelő országok elnémítását. Szeretnék a föderatív típusú hatalomgyakorláson keresztül egy kézből etetni az unió nemzeteit, így megvalósítható lenne az „eszi, nem eszi, nem kap mást” elv.

Az uniós vezetés az előző öt évben megbukott. Az illegális migráció ránk szabadítása bizonyította az őslakosság semmibevételét, amely a párhuzamos társadalmak kialakításával ma már háborús károkhoz vezet. Az uniónak prioritást kell adnia a gazdaságnak és a külpolitikának. Védeni kell a kontinens határait a NATO-val kompatibilis közös hadsereggel. A pártpolitizálás maradjon országokon belül. Az unió intézményeinek irányvonala szolgálja a klasszikus demokrácia, a szuverenitás, a szubszidiaritás és a nemzetállamok érdekeit. A nemzetállamok szoros szolidáris szövetsége legyen a megújult Európai Unió jövője.

Utóirat: Itt az ideje, hogy az új brüsszeli vezetés felállítson egy olyan eseti vizsgálóbizottságot, amely az előző ciklusban hibásan meghozott döntésekért vizsgálja a személy szerinti politikai felelősséget. A vizsgálat eredményét Európa polgárai elé kell tárni. Tanúként, a népfelség képviselői, a civilek készek lesznek nyilatkozni. Az unióban kiadásra kerülő kérdőíveket Európa sutba dobott polgárai kérésre szívesen összeállítják.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

 

Egyenes gerinc kell itthon és az unióban

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200327-egyenes-gerinc-kell-itthon-es-az-unioban

A Gyurcsány-kormányzás ideje alatt új liberálfasiszta módszerekkel ismerkedhettünk meg

Ennek kapcsán kerülhettek az akkori kormányba, közelébe, az MSZP-hez, az SZDSZ-hez dörzsölődő pénzbeszedők és oligarchák, így aztán „tejelés” arányában emelkedhettek a ranglétrán. Kormányzásuk a szakértelem hiányát tükrözte. Alkalmatlanságukról tanúskodik az Állami Számvevőszék 2006-tól 2009-ig terjedő, évenként kiadott hivatalos beszámoló jelentése. A tények beszédesek, a maffia pártszövetség és pártfogóik zsebe megtelt, országunk kincstára kiürült. Loptak, csaltak, hazudtak, visszaéltek a választók bizalmával. A következmények? Elmaradtak!

A lemondásra kényszerülő oligarcha miniszterelnök az általa kinevezett Bajnai Gordonnal kisepertette az ország padlását, majd azt IMF-hitelekkel kitapétáztatta.

A slusszpoén ezután következett. A bukott miniszterelnök és pártelnök elsők között hagyta el a süllyedő MSZP hajóját, sorsára hagyta SZDSZ-es szövetségeseit, akik később pártjuk csődjét nem akarták, nem tudták elkerülni. A baloldal drámáját az a plusz felvonás tette végzetessé, amelynek szerzője nem más, mint Gy. F. volt. A főszereplő végleg eltörölni vélte a múltat, amikor megalakította a DK-t. Ez ugyan számára előnyös, de kevés volt, hiszen kellett még az elgondolásaihoz a rabszolgahad. Szerencséjére ez mára összejött, a szétszóródott baloldal és a jobbikos árulók megmaradt nyája csatlakozott. Az Internacionálé kottáját követve „minden” szeretnének lenni, de a becsapott támogatók nagy többsége már átlát a szitán. Amit a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzet meghosszabbításának elutasítása kapcsán műveltek, az hazánk polgáraival szemben pusztító erejű lehet. Az emberek nem fognak felejteni, legalábbis a gaztetteket soha. Borítékolhatjuk, emlékezve a bohócos plakátokra, 2022-ben a választók semmivé nyilvánítják a DK-s össze­fogás-bohózat összes részvevőit, ide értve a Gy. F. előtt térdepelőket. A Parlament ablaka mögött táncot lejtő pozőr nem viheti ismét táncba a magyarokat.

Az Országgyűlés nem cirkusz. Ott a népakarat szerinti demokráciának van helye. Az ellenzék hatalomvágya azonban tekintet nélkül az egészségügyi vészhelyzetre, ismét felülírta a pártok józan összefogásának szükségességét. A magyar polgárok többségének bizalma az Orbán-kormány intézkedéseit erősíti. Ezzel szemben kibújt a szög a zsákból, Soros György és szervezetei kottáiból énekelt az ellenzék zsoldos kórusa. Ezt teszik az Európai Unióban is.

Az unió vezetése elüldözte Nagy-Britanniát közösségünkből. A liberálfasizmus elvét magáévá tevő LIBE bizottság úgy gondolja, hogy most a lengyeleken és a magyarokon van a sor. Áruló ellenzéki képviselők, momentumosok, DK-sok, MSZP-sek föderalista szemléletükkel, szolgalélekkel rabszolgaként állnak a politikai globalizmushoz. Ők nem mást kérnek cserébe, mint hatalmat Magyarországon.

Az európai emberek azonban büszkék nemzetük történelmére, őseik közösségüket egyedivé tévő munkájára. Most, amikor folyamatos támadás éri kontinensünk határait, küzdelmünket nem adjuk fel, mert Európa ki másé lehetne, mint nemzeteinké.

Az unió teljes intézményrendszere a csőd határán mozog, amit véglegessé tehet közös határaink védelmének elmulasztása. Nem maradhat el az illegális bevándorlást segítők felelősségének azonnali megállapítása. Nem lehet 450 millió európai polgár feje tetején táncolni a pártpolitikai haszonszerzés céljából. Most, amikor háborúban állunk a koronavírussal, csendesedjünk le, a kormányok kérdezzék meg Európa népeit arról, hogy mi a véleményük az illegális bevándorlásról. Ehhez persze bátorság szükséges. Helyezzük mindenek elé a közjót szolgáló cselekedeteket, mindannyian imádkozzunk Isten segítségéért, hogy megtiporva, de törve nem, utódainknak egy erkölcsileg megújuló Európát adhassunk át. Győzzük le összefogással a koronavírust, majd kezdjük meg azonnal az Európai Unió tatarozását. Bizonyítsuk létjogosultságát.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke