Goodfriend II. a bal szélen…

Súlyos károkat okoz az egyetemekhez és iskolákhoz külföldről érkező, manipulált neoliberális befolyásolás. A kommunisták bevált módszere sejlik fel a természetes közösségekre helyezett nyomásgyakorlást látva. A CEU (Michael Ignatieff) Soros György által kijelölt rektora szembefordulva a valódi demokráciával és a jogállamisággal egyeduralkodó nézetként csak a neoliberális eszmeiséget tűri intézményében. Ne feledjük, hogy egy ízig-vérig ezen eszmével átitatott volt és bukott politikusról beszélünk. Nemzeti érzelmű kormányunk toleráns módon tűri Goodfriend II., Soros által irányított tevékenységét a demokrácia szabályai szerint még akkor is, amikor a felforgató nézetek oktatását érzékeli és látja.

A kormány olyan törvénymódosítást javasolt minden egyetemre vonatkozólag, amely kivételt nem téve az összes intézményre vonatkozik. A jogszabály a kiadott diplomák legalitását erősíti a diákok érdekében. Az oktatásban sem tükröződik a fair verseny, ha ping-pong nyelven fogalmazva a szerva, meg az előny is mindig egy oldalon van.

A budapesti CEU egyetem rektora ott folytatja, ahol az amerikai korrupcióval átitatott demokraták parancsát végrehajtó ideiglenesen megbízott nagykövet André Goodfriend abbahagyta dicstelen felforgató tevékenységét. Soros által agyonpénzelt NGO-k megszervezett közreműködésével, a kormány által meg sem kérdőjelezett tanszabadság ürügyén puccskísérletet szervez a magyar államrendszer megbuktatására. Nálunk még ezt is szabad, ugyanakkor az USA a busásan megfizetett rektort, ha külföldi állampolgárként ügynöknek nyilvánítaná, talán már Amerikából is kiutasítaná.

Kormányunk türelmes, de a civilek nagy többsége a belügyeinkbe beavatkozást, akár utolsó cseppnek is tekintheti a szuverenitásunkra irányuló támadások gyűjtő poharában. A magyar vendégszeretet világhíres, nem véletlen a külföldiek ingatlan vásárlásának növekedése és a hozzánk látogató biztonságot preferáló turisták emelkedő száma.  Soros György embercsempészekkel szervezett közös üzlete az illegális bevándorlók kirablása mellett akár terroristákat is ránk szabadíthat. A Magyarországon bejegyzett 60 ezernél is több civil szervezet ellenállása előrejelzi a hatvannál valamivel több külföldi érdekeltségű NGO-k szándékának vereségét. Nézzük tovább a tényeket, a pénzguru által alapított, zöld hasukkal kitömött egyik álcivil szervezet „közhasznú” jelentésében beszámol arról, hogy eredményesen elvégezte feladatát, mert az egyetemi és iskolai választott legitim diákönkormányzatok mellett megszervezte az árnyékönkormányzatokat. Ugyanitt olvashatjuk, hogy folyton-folyvást tükröt állítanak a kormányzat elé, és ha kell, provokatív fellépésekkel igyekeznek döntéseik megváltoztatását kierőszakolni. E mondatokat olvasva, talán nem minősül túlzásnak, hogy akár puccskísérletről is beszélhetünk.

Nézzük meg a hamis érme másik oldalát, a magyarországi ellenzék által indított támadások könnyedén leleplezhető céljait. Az LMP társelnöke Hadházy Ákos a Népszava napilapban beszámol újabb hőstettéről. Fia iskolájában egy ténylegesen megtartott rendezvényről, a rendező egyesület és az iskola elfelejtett jelenléti ívet készíteni. A költségek elszámolásához ez elengedhetetlen. Az esemény megtörténtét a róla készült fotók is igazolják. A jelenléti ív aláírását a tanulókkal utólag pótoltatták. Hadházy azonnal lecsapott kémnek kiképzett fiával, lefényképeztette a jelenléti ívet, majd az esetről megfélemlítve az iskolaigazgatót és az Egyesület vezetőjét, ÁVO-s módszerrel kihallgatta őket. A kitudja milyen pénzekből pénzelt egyre kevésbé olvasott napilap az esetet, mint főbenjáró bűnt közölte. A tanulság azonban mindenki számára világos, ahhoz hogy az alma ne essen messze a fájától, a besúgás módszerét, minél fiatalabb korban kell elkezdeni. A Fideszből távozott renegát, mindenki számára elítélendő szorgoskodásáról saját szavai szerint tájékozódhatunk.

Sok mindenre igaz, hogy fejétől bűzlik a hal. Goodfriend II. rektorként első lépésként megfélemlítette diákjait azzal, hogy egyetemük bezárásra kerül. Hirdette, hogy a kormány új készülő törvényével megfosztja a diákokat a tanulás lehetőségétől, így vet véget a tanszabadságnak. A rektor úr látványosan, hogy mindenki értesüljön róla elutazott az USA-ba és ott a média nagy nyilvánossága előtt hazugságai összegzésével sajtótájékoztatót tartott. A Soros pénzen vett ma már a világ minden részén megtalálható lakájmédia, szétkürtölte a „Jóbarát” segélykiáltását. Útjáról visszatérve diákjait biztatta, hogy vonuljanak az utcákra, terekre, mert maguk mögött érezhetik az egész világ szimpátiáját. Következmény, hogy a kivonulók közé meghívott ellenzéki pártok vezetői és hívei a nyugati televíziók előtt sajnáltathatták magukat oly módon, hogy a különböző helyen tartott haknik lényege „az Orbán takarodj” skandálásban merült ki. A lelepleződést mi sem bizonyítja jobban, hogy amikor a félrevezetett fiatalok hivatalosan befejezték tüntetésüket pár százan a helyszínen maradtak mulatozva, festékes és sörös dobozokat dobálva, illuminált táncos happening közepette. A megvezetett alig nagykorú fiatalok, így lettek egy-egy órára média sztárok miközben felbujtóik dörzsölték kezüket. A minden hájjal megkent „nagy öreg” politikusok kihasználva a kezdők túlbuzgóságát, saját hatalmi ambícióikat próbálták célba juttatni. Láthatóan kevés az olyan polgár, akár jobbról, akár balról, aki önmagát és gyermekeit, olyan bukott politikusokra bízná, mint Gyurcsány, Molnár, Botka, Kuncze, Juhász, Szigetvári, a MoMo és a Kétfarkú kutya Párt vezetőiről nem is beszélve.

A magyaroknak elege volt a gulyás kommunizmusból, és annak a bográcsos változatát sem fogják elfogadni, még abban az esetben sem, ha azt a Jobbik mecénása feketevágásból származó többlethússal próbálja velünk megetetni.

A magyar helyzet csepp a tengerben a neoliberális összeesküvés világméretű célja a politika, a gazdaság, majd az össztársadalmi jelenségek globalizálása. Az esemény úgy zajlik, hogy a polgárok részvényeit gondozó egyes bankok és az őket felügyelő baráti kormányaik szimbiózisban a tőzsdecápákkal a nekik ellenfélnek számító nemzeteket és vezetőiket, az ellenzéknek adományozott dollármilliókkal igyekeznek legyőzni. Jó példa volt erre az USA elnök választása, ahol Clintonné csapatát Soros, Rockefeller és pl. norvég pénzekkel erősítették. A recept egyszerű támogasd a hatalomra éheseket, segítsd eltávolítani vagy meggyengíteni a legitim kormányt, vagy ha a hatalom neked szolgál, kövess el mindent megtartása érdekében. Kifizetődik, mert olyan bennfentes kormányzati információkhoz juthatsz, amelyekkel a tőzsdén mások rovására vagyonokat kasszálhatsz. Íme, az álcázott korrupció leghatásosabb módszere, amely a polgárok kirablásával „a zseniális brókerek” a gazdasági trükkjeit véletlennek álcázza. A jelenség lényege ismert, a bankok összedőlését „a gondoskodó” állam megakadályozza. A kisrészvényesek elvesztik spórolt vagyonkájukat, majd az állami költségvetés az adófizetők forintjaiból konszolidálja a pénzrablókkal összejátszó bankokat. Ezután minden kezdődhet elölről, hiszen a nép könnyen felejt.

Az olyan nemzeti kormányok, akik komolyan veszik népük képviseletét, a pénzpestis terjesztőinek megálljt parancsolnak. Úgy tűnik, hogy ma már ez is kevés. Sok esetben a kitömött pénzeszsákokkal bírók megpróbálnak tovább lépni és az ország vagy a világ kormányzás igényével állnak elő. Saját kézben kívánják tartani a polgárok sorsának irányítását. Ez a központosított világuralom eltüntetné a természetes emberi közösségeket cserébe, nyakukba akasztaná a modern kori rabszolgasorsot. Láttunk már hasonló nagyravágyást, akkor ezt nácizmusnak, bolsevizmusnak, kommunizmusnak hívták. Napjainkban, ha nevén nevezzük az új gyereket, helyén való a liberálfasizmus meghatározás. Európa, sőt az USA is egyre gyakrabban nemet mond a mindenkor bukásra ítélt és fogyaszthatatlan limitált izmusokra. Hiába próbál Soros György a nyitott társadalom kínálatával diktátori pozíciót elfoglalni és parazita módjára bekebelezni a nemzetek önállóságát, kudarca elkerülhetetlen lesz. A világot gyarmatosítani akarók régebben is maguk mögött érezhették a nagyhatalmi státuszt. A diktátorok lakájai idegen szívvel és lélekkel elárulták hazájukat. Anyanyelvüket ugyan megtartották, de azt honfitársaik ellen fordították. A diktátorokat soha nem a jogállamiság és a demokrácia szabályai szerint választották, hanem manipulált választásokkal, politikai vagy katonai puccsal emelkedhettek pozíciójukba. Életükben már több méteres szobrot állíttattak maguknak, sokszor úgy, hogy szövetséges nagyhatalmak is támogatták őrült elképzeléseiket, lásd Hitler, Sztálin, Szaddám, stb. A magyar kormány élén Orbán Viktorral viszont úgy küzd népéért, hogyha kell szövetségeseivel is vitába száll. Ezért sem véletlen, hogyha a megvezetett emberek azt kiabálják, hogy „Orbán takarodj” a polgáraink többsége felemeli mutatóujját. Ez a közösség a közjót képviseli, egységet mutat a politikai és gazdasági állhatatosságot követő rendszert támogatja. Az ígérvények manipulációjának ösvényére nem cseréli el a kipróbált járható utat. Ha a „Goodfriendek” nem tudnak a saját házuk táján söpörni, most éppen Donald Trump miatt sem jobb, ha ezt Magyarországon sem teszik.

 

Erkölcstanból elégtelen!

Meggyőződésünk, hogy Magyarország polgárainak joga van mindahhoz, amit a törvény biztosít számukra. A törvények azonban nemcsak jogokat, hanem kötelezettségeket is előírhatnak. Az előírások alól nem lehetnek kivételek a civil szervezetek sem, gazdálkodásuk átláthatóságát garantálniuk kell.

A külföldi szervezetektől az úgynevezett NGO-knak juttatott adományok elfogadása csak úgy, mint a Magyarországról érkezett támogatások, kizárólag írásban megkötött szerződések formájában válhatnak érvényessé.

A CÖF-CÖKA 2009-es alapítása óta a törvényességet megtartva, ideértve gazdálkodásának nyilvánosságra hozatalát is, az előírásokat maradéktalanul teljesíti.

A külföldről érkező támogatások eleve megkérdőjelezik az önkéntesen végzett civil munka jelenlétét az NGO-kban, hiszen ezen szervezetek vezetőit a kapott adományokból fizetik. Nemzetbiztonsági szempontból nem engedhető meg, hogy a külföldről küldött támogatások feladója és címzettje anonim maradjon. Az elfogadott támogatás célja nem maradhat titokban, mint ahogy a felhasználás módja és eredménye sem.

Túlságosan enyhének tartjuk az ötpárti egyeztetésen megvitatott és az ellenzék által elutasított civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvénytervezetet. Erősebb garanciákra lenne szükség, hogy a gyakorlatban jelentkező politikai szemléletű és indíttatású NGO-k cselekvéseit ellenőrizni lehessen. Javasoljuk, hogy a legitim kormány folyamatos támadását, megpuccsolását ne lehessen idegen pénzekből finanszírozni. Példaként jelezzük, hogy nem engedhető meg az iskolai diák önkormányzatok mellett árnyék önkormányzatok létrehozása és finanszírozása. Tiltani kell az álsegély szervezetek és embercsempészek szövetkezését a zöldhatáron áttörő illegális migránsok felé irányuló segítségnyújtást. Fentiek példák arra, hogy hogyan lehet lázításra, felforgatásra, ellenzéki célokra specializált szervezeteket létrehozni, illetőleg életben tartani, miközben Magyarország szuverenitása sérülhet. Idetartozónak tekintjük a párt ideológiák szerinti csoportosulások, médiák hazugságok útján történő befolyásolását, esetlegesen a pénzen vett brüsszeli lobbisták közreműködésével.

A CÖF-CÖKA felszólítja az ellenzéki pártokat, hogy baráti sajtójuk útján ne terjesszenek nettó hazugságokat. Ezt történt, amikor az ötpárti egyeztetésen és azt követően elterelvén magukról a figyelmet azt állították, hogy Alapítványunk 2014-ben 1,1 milliárd forintot költött plakátokra. Nyilvános adataink szerint bevételünk és összes kiadásunk 260 millió forint volt. Az ellenzéki pártoknak érdeke, hogy az őket kiszolgáló megélhetési álcivileket védjék, még úgy is, hogy a tisztességesen dolgozó civil szervezeteket megpróbálják besározni.

Az erkölcstan ismeretének hiányosságát látva, néhány külföldi támogatóval összebútorozott NGO és a CÖF-CÖKA közötti különbségek megértéséhez adalékokat szolgáltatunk:

 • 2009-es alapításunk óta külföldről egy vasat sem kérünk és nem is fogadunk el
 • alapításunkhoz külföldi szervezet vagy magánszemély nem járult hozzá
 • külföldi mecénásoktól megbízásokat nem fogadunk el
 • pénzügyi elszámolásainkat napra készen tartjuk, az arra illetékes hatóságok ellenőrzésének megkönnyítésére
 • adományozóink kizárólag magyar állampolgárok és Magyarországon bejegyzett szervezetek, vállalkozások, cégek
 • felügyelőbizottságunk és kuratóriumunk munkáját önkéntesen anyagi juttatás nélkül végzi
 • a velünk kapcsolatban álló polgárok így a 18.000 szellemi honvédő útján és az ezernél is sokkal több civil szervezet partnerségével folytatjuk közösségünk egységének védelmezését
 • a társadalmi eseményekről hozzánk eljuttatott véleményekről országjárással és egyéb ismeretterjesztéssel mondjuk el véleményünket
 • a civil misszió eszközeivel élve képviseljük partnereink érdekeit például az 1%-os támogatásként adható személyi jövedelemadó fontosságának hirdetési akciójával
 • stratégiai szerződések keretében táplálkozás-élettanilag fontos ételreceptúrák átadásával közreműködünk, a gyermekétkeztetés egészségesebbé tételében
 • családi- és kisvállalkozások alapításához nyújtunk szakmai támogatást
 • az uniós polgárok mozgósításával dolgozunk az Európa Uniós Civil Együttműködési Tanács megalapításán
 • Civil Akadémiát működtetünk
 • őrizzük a magyar-lengyel barátságot, 400 lengyel civil klubbal együttműködve
 • azzal is megkülönböztetjük magunkat a politikai pártoktól, hogy civilségünk állhatatos szemben az álcivil kezdeményezésekkel (Együtt, PM, Kétfarkú, MoMo, stb.), mert párttá nem válunk

Szárazon tartva a puskaport, ha külföldről támadás éri szuverenitásunkat, identitásunkat, a békemenet szervezőjeként aktivizáljuk szimpatizásainkat. A magyar emberek sorskérdéseinek megoldását a zsidó-keresztény civilizáció értékeinek szem előtt tartásával képzeljük el.

Végezetül jó szándékúan jelezzük, hogy meggondolatlan és felelőtlen, olyan pártnak banki hitelből plakátolni, amely a költségvetésből évente valamiből több mint 400 millió forintot kap működéséhez. 2018-ban valószínűleg még ennyit sem, hiszen támogatóinak száma egyre csökken. Ilyen csapdába esett és vesztette el székházát az MSZP és maradt adósa az SZDSZ a magyar polgárok milliónak.

A népszerűség (néppártosodás) egyik fokmérője a polgároktól juttatott anyagi támogatás mértéke. Ha ez hiányzik merész az a bank, amely egy identitását kereső pártnak folyószámlahitelt nyújt. Természetesen a lóverseny szabályai szerint, egy oligarcha kockáztathat, a helyében azonban érdemes lenne meggondolni, hogy milyen hűséget várhat el attól a Jobbiktól, amely a saját párt családjának alapító és hű harcosait dobta a politika szemétdombjára.

Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnök

Hol a határ?

Társadalmunk tagjaiként az erkölcsi és jogi szabályok ismeretében illik tudnunk, hogy hol a határ.

Európában az erősebb jogán kijelölt földrajzi határok sérthetetlensége a szomszédos országokkal megőrizendő békesség feltétele. A nemzethatárok bár nem a mi akaratunkból, de átívelnek a rajzolt országhatárokon. A V4-ek erős és valódi szövetséges rendszere ma már alkalmas a történelem számára írandó lelki sebeinket jóindulattal gyógyítani. A gyógyszert sem kell feltalálni, régóta létezik, úgy hívják, hogy területi autonómia.

Európa népeinek értéktára a keresztényi civilizáció eddig jól megfért a modernkori demokráciával és jogállamisággal. Ez a hármas szabályozó rendszer kisebb-nagyobb megtorpanásokkal, de tisztelhetővé, erőssé és gazdaggá alakította földrészünket. Olyannyira, hogy kívánatos csemegévé lettünk egyes politikai és gazdasági érdekcsoportoknak, így bekebelezésünk sokak fejében megfordul. Próbálkozások történnek fizikai erőszakkal, lásd újkori népvándorlás vagy politikai és gazdasági indíttatásból az ideológiai szörnyszülött „nyílt társadalom” ránk szabadításával.

A migránsáradat megszűrése, megszüntetése az EU és szövetségese, a NATO feladata. Az európai határok áttörése illegális módon, ne szépítsük, akár ok is lehet a háborúra. Mint látjuk, mindez erőszakos vallási térhódítással is együtt jár, agressziónak is tekinthető. A megállítás módszere a vízumkényszer és a tengeri határok sérthetetlenségének visszaállítása.

A NATO szövetségesünk, Törökország nem küldheti ránk az illegálisan érkező migránsáradatot, ez a cselekmény egyenlő lenne az úgynevezett „baráti tűzzel”. Ezért az ilyen szándék visszautasítandó és bocsánatkéréssel is nehezen kompenzálható.

Afrika és a Közel-Kelet volt gyarmatosító országai meggazdagodtak az uralmuk alá helyezett népek elnyomásából. Napjainkban a nekik küldött nyugati demokrácia exportja, mint gyógyító balzsam súlyos mellékhatásokat okoz, a kitalálók felelősséggel tartoznak.

A V4-ek, a balti és balkáni államok a szovjet kifosztás áldozatai lettek. Az 1989-es 90-es utáni évek e térségnek meghozták politikai értelemben a szabadságot. Azonban a Marshall- segély helyett, a nyugat-európai országok túlzott gazdasági érdekeltségét érezhettük.

Most már elkerülhetetlen, hogy Európa civil lakossága feltegye a fő kérdést, amire nem PC stílusban várja a választ.

A kérdés így szól az EU a pénzhatalmasok világuralmi törekvéseit kívánja-e szolgálni vagy kontraszelektált, túlfizetett, álliberális nézeteket valló bürokratáinak kiebrudalásával megteremti az Európai Unió megálmodóinak ma is életrevaló ajánlását a szuverén nemzetek szövetségét?

A schengeni és dublini szerződések minden uniós tagállamra kötelező érvényűek. Kivételek nem erősíthetik a szabályt. Az engedmények (Görögország és Törökország) az unió értékeinek széthordásához vezettek.

Európa polgárainak halaszthatatlan érdeke a tagországok erős védelmi hadseregének felállítása. Ugyanilyen fontos a szövetség a NATO legerősebb tagjával, az USA-val. A török hadsereg zsoldosként történő foglalkoztatása, a kiszervezett védelmi funkció Európa végét jelentheti.

Gazdasági szempontokat figyelembe véve érdekünk mind a négy égtáj irányába az együttműködés úgy „hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon”. Az Európai Unió magállamainak dönteniük kell arról, hogy a V4-el, a balti és balkáni államokkal együtt vagy nélkülük. Tiszta vizet a pohárba, a kétsebességes Unió nem megoldás.

Előbbi gondolatok elvezetnek a hazai politika és gazdasági viszonyok reális értékeléséhez. Nem keverhetjük össze a határ, a határtalan és a végtelen fogalmát. A keresztény hit lényege Isten ígérete a földi élet utáni végtelen létezés. Annak ellenére, hogy érezhetünk határtalan boldogságot vagy bánatot tudjuk, hogy a földi élet és az emberi elme nem határtalan.

Európa minden országában fontos tényező, hogy kik és milyen pártok gyakorolják a kormányzást. A józan értékítélettel rendelkező választók felelősség tudatában döntsenek sorsukról.  Ezért érdekes számunkra a hatalomra törő politikusok alsó és felső észbeli határának ismerete. Esettanulmányként említsük meg Juhász Pétert, az Együtt megválasztott elnökét. Nála a szürkeállomány vészes csökkenését a szájában vett síp füttyhangja jelzi. Kezelhetjük ezt az önkontroll biztonsági műszereként. Sajnos nem erről van szó, mert a sípjelzése leginkább a nemzeti ünnepeinken hallható, jelezve hogy használója „füttyöt hány” a méltósággal emlékező polgárok sokaságára. Tegyük fel a kérdést: hol a határ?

A 21. század meghozta az európai polgárok ébredését. Szellemi lázadás kezdődött, az emberek fontosabbnak tartják emberi sorskérdéseiket, mint a pártpolitikai érdekek érvényesülését. A népfelség elvének prioritását nem kötheti gúzsba, semmilyen gátlástalan politikai érdekeket szolgáló izmus. A hatalomra törő álliberális pártok ígérgetéssel nem anulálhatják a jelenlegi kormányzás uniós politikai és hazai gazdasági sikereit.  Ők most mini bizniszpártokat alapítva, szétguruló flipper golyóként pofozgatva, sokadalmat sugározva a polgárok átverésének játékába kezdtek. 2018-ban a választások után ismét látni fogjuk, hogy a baloldalról verejtékezve létrehozott törpepártok elillanva a közpénzekkel, köddé válnak.

Egységes többség

Vannak dolgok, amelyek a felelős kormány döntési ismérvei közé sorolandók. Mondhatjuk azt is, hogy a polgárok által sugárzott jelzések, érzelmek szerint intézendők.

A közjót szolgáló kormánydöntés, amely az olimpia megrendezésére irányult vitathatatlanul elnyerte az ország polgárainak szimpátiáját. Ezt észlelték az ellenzéki pártok, akik időlegesen belátták, hogy az ilyen és ehhez hasonló döntések erkölcsi és érzelmi elsőbbségük kapcsán nem válhatnak a párt haszonszerzés martalékává. Álláspontjuk későbbi megváltoztatása ismert jellemükre adott igazolást.

Az országgyűlési választások közeledtével napnál is világosabb lett, hogy az ellenzéki pártok átaludták a felkészülés idejét képtelenek voltak megújulni, nincs vezérpolitikusuk, arról nem is szólva, hogy a választók figyelmét felcsigázó terveik is elmaradtak. Számukra nem maradt más, mint a bozótharc és a partizán rajtaütések taktikája, amely nem vezet eredményre, de nyugtalanságot okoz. A Soros György által pénzelt „szabad” NGO-s csapatok, lelepleződtek szaporításuk sem álcázhatja igazi énjüket, alkalmatlanságukat az önállóságra. Jellemző közös tulajdonságuk zsoldos mivoltuk. Pénzért, pártpozíciókért, ígérvényekért sípolnak, ha kell, két farkat lengetnek, bohóckodnak. Tehetségtelenségük szervilis alakokká formálja őket, erkölcsi kvalitásaik a polgári élet területén nem mérhető.  Egérlyukakat kaparnak a nemzet házán, keresik a jogi kiskapukat, elrágcsálnák az adófizetők pénzét, úgy ahogy 2014-ben, amikor a választásokra új pártokat alakítottak. Szavazatokat alig kaptak a közpénzzel azonban nem tudtak elszámolni.

Gyurcsány, Kuncze, Demszky és Soros megbízásából 2018-ra ismét készülődnek, céljuk a zavarkeltés a választásra jogosultak körében. Ehhez kell a „sokféle” zászló lengetése az egyetlen, de káoszos szocliberális táborban. A törpe pártok kérész életének biztosítására szolgálnak az Altusz osztalékok, az OLAF által feltárt, elcsalt milliárdok, az eladósított pártházak valamint a volt pártpénztárosok gazdagodásából levezethető támogatási források.

A CÖF-CÖKA és szellemi honvédői szembeszállnak a nemzetárulókkal a szuverenitásunkat, identitásunkat kiárusítókkal, az európai egységet álságos módon szándékosan romboló önös pártérdekeket megvalósítókkal, az ingyenélő kontraszelektált, hatalomra éhes figurákkal. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, nem a kormány vegzálja a civileket, hanem éppen fordítva a külföldről pénzelt civil szervezetek támadják Magyarország legitim államrendszerét. Hazánkban a háromhatalmi ág működési szabadsága garantált, a fékek és egyensúlyok rendszere jól működik, még úgyis, hogy illegális módszerekkel, hazugságokkal a neoliberális fizetett médiával folyamatos a végrehajtó hatalom ellen irányuló támadás.

Vélt vagy valós igazságokról a demokráciában egyetlen párt vagy kormány sem hozhat jogi relevanciával bíró döntést. Rájött erre a Jobbik, amikor hátraarcot vezényelt, mert ígéretei megkoptak az általa elképzelt elszámoltatást, csak totalitárius kormányzással tudná megvalósítani. Parlamenti pozíciójukat ésszerű radikalizmussal állandósíthatták volna, azonban elveiket elhagyva a néppártosodás felé fordultak. Ingatag vezérük rosszul mérte fel lehetőségeit és támogatói hátterét. Elmulasztotta a lépésről-lépésre előrehaladás biztos lehetőségét, melynek a nép által is elfogadható variációja, a Fidesz–KDNP –hez közeli elvek a jobboldalon az önállóság megtartásával. A választásra jogosultak nagytöbbsége a közvélemény kutatók szerint a jelenlegi jó kormányzás hívei és a járt utat járatlanért nem adják fel. Az emberek olyan országban érzik jól magukat, ahol együtt lehet örülni a magyar sikereknek. A közelmúltban jó példával szolgált labdarúgó válogatottunk EB szereplése. Felfigyeltem nyugdíjas mérnökünk egyben szellemi honvédőnk, R. ZS. írására: „Egyetértek miniszterelnökünkkel abban, hogy egy népszavazáshoz többség, egy olimpia rendezéséhez egység kell.

Milyen gyönyörű a magyar nyelv. A fenti tartalmi idézetben az “egy” szembe van állítva a “több” számnevünkkel. A “több” nagyobb, mint az “egy”, de a -ság -ség képzővel megfordul a jelentés nagyságrendje, mert az “egység” nagyobb, mint a “többség”. És Orbán Viktor most is könyörtelen logikával világította meg az olimpia-rendezésről való, első pillanatra talán korainak tűnő lemondás okát.

A nemzeti oldalon mindnyájan nagyon nagy lelki, érzelmi töltettel vagyunk megáldva. Ezért könnyezzük meg Himnuszunkat vagy Szózatunkat. És mivel ezt a lelkiséget gondoljuk normálisnak, ezt vetítjük politikai ellenfeleinkre is.

Sajnos a felszín alatt ott bujkál egy lelketlen, nemzetellenes erő.

Most is kihasználták azt a lehetőséget, hogy népszavazásra vonatkozó aláírásgyűjtésbe kezdhettek, mert a népszavazásra vonatkozó törvényünk nem zárta ki azt, hogy parlamenti konszenzussal elindított nemzetet átfogó projekt ellen, annak beindítása után már ne lehessen népszavazást kezdeményezni.

Számos ilyen “lyuk” lehet törvényeinkben. Profizmus ellen csak profi törvénykezéssel lehet védekezni.

Az ellenzék logikáját követve kell megkeresni ezeket a hiányosságaikat. Félre kell tenni a jóhiszeműséget egyszer és mindenkorra. Nem lehetünk balekok.

A kommunikációban pedig nem elég az eredmények felmutatása, azt természetesnek veszi a nép a kormányától, az ellenzék, ellenség hibáinak, nemzetellenes működésének szakadatlan ismétlésére, sulykolására van szükség. A fájdalom, a veszteségtől való félelem sokkal nagyobb hajtóerő, mint a nyereség utáni vágy. Erre a fájdalomra pedig van felidézhető példa a mából (2017), a közelmúltból (2004, 2006), és a történelemből (1919, 1945, 1956)”.

Láthatjuk fontos az egység, és tudjuk, hogy a politika világában az ellentétek harca elkerülhetetlen. Az egység olyan, mint a tömör szikla, amire bátran lehet építeni, a többség fontos, de megbontható, ha összeforrasztó erejét az egységet elveszti.

Sajnos mindig akadnak emberek, akik egyéni önző érdekeiket a közjó a nemzet gyarapodása elé helyezik, sőt vannak olyanok is, mint Soros György pénzember, aki egy-egy nemzetet kiszemelve kívülről próbálja megváltoztatni a többség akaratát. A „Nyílt társadalom” ideológiájával főleg a fiatalokat befolyásolja. De milyen is ez a „Nyílt társadalom”, olyan világ, aminek se ablaka, se ajtaja, a szél szabadon ki-befújja a szemetet. Védtelenné teszi a bentlakókat, megteremti a kiszolgáltatottságot. A pénz és a hatalom együtt biztosítja a modern rabszolgaság intézményesítését, azonos pontból történő irányítását. Az embereket birtokolt pénzük mennyisége szerint kasztrendszerbe sorolja. Szabadságuk mértékét ettől teszi függővé. Üzenete vásárolj, élvezd a kínálat édenkertjét, szedd a nagyprofitot tartalmazó neked szánt gyümölcsöket mindaddig, ameddig anyagi javaid engedik. Automatizált rendszer, ahol gépemberként működtetnek, rókalyuk, ahová becsalnak és csak befelé látszódnak a lábnyomok. A kirakatban csábítóan elhelyezett kínálatot láthatsz: drog, nők, korrupciós előnyök, a lényeg olcsón add a tehetségedet és a becsületedet. Élj máról holnapra, a Soros-féle világállam mindent elintéz helyetted – téged is. Pontosan kijelölt helyed lesz a társadalomban, ahol az uralkodók alatti legfelső kasztban ugyancsak rabszolgaként a szervilis árulók dőzsölnek.

A megvásárolt szocliberális média korlátlan módon butít, nagymesterei illúziókat keltenek, nyugat-európai szintű béreket ígérnek, elérhetetlen álmokat sugallnak, például a nyugdíjasoknak újonnan felfedezett csoda elixírt a visszafiatalosodáshoz.

A kánaánt ígérő sziréneknek ne üljünk fel. A magyarországi helyzetet figyelembe véve a lóversenyből hozott példával megállapíthatjuk, nemzetet kormányozni nem lehet nyeretlen kétéves csikókkal csak úgy, mint kiszuperált sánta versenylovakkal. A népe akaratával együtt élő kormánnyal szemben nem csökkent a bizalom. A magyar emberek sikerei külföldről is igazoltak. A választások előtt a most regnáló kormánynak, nincs szüksége castingolásra, szemben azzal, hogy az ellenzék egyetlenegy elfogadható vezetőt sem tud kiállítani. A jelenlegi kormány mögött jól felépített fiatalokból álló, az államigazgatásban már jártas olyan csapat áll, amelyből biztosítható a folyamatos utánpótlás.

A CÖF-CÖKA partnereivel és szellemi honvédőivel érezve a polgári többség támogatását 2009 óta rendíthetetlenül civil a pályán, amivel bizonyítja, hogy mienk az egység momentuma.

CÖF-CÖKA elnöke

Matrjoskák

Az orosz népművészet évszázadokra visszatekintő figyelemre méltó alkotása a matrjoska baba. A turisták kedvencévé vált, talán nincs is olyan utazó, aki Oroszországba járt és nem ismerné. Van benne valami, ami egyszerűségében sokszor változó festési motívumokkal gondolatébresztővé teszi. A nagyobb figura elnyeli a kisebbeket, ezzel a benn foglaltak jelentéktelenné válásának folyamata juthat eszünkbe. A világ legnagyobb matrjoskájából már 74 hasonmás is előbújhat. A humor sem maradhat el a bábukészítők fantáziájából, amit visszaigazol a Putyin képmásából készülő babák keresettsége. Mindenesetre nem kell fantázia ahhoz, hogy a bábok szétszedésekor találkozzunk a sok egyre kisebb, a végén a maga lábán megállni nem képes jelentéktelen semmire sem jó törpülő utánzatokkal.

Óhatatlanul a mai magyarországi ellenzék képe jelenik meg az ember előtt. Ha bolsevik kommunista, posztkommunista történelmi múltat felidézzük eljuthattunk egy Gyurcsány képére festett matrjoska figuráig, hiszen a Szovjet birodalom egymást követő vezetőinek fontossági elszürkülése a világ szemében látható példával járt. Lenin, Sztálin, Hruscsov és utódaik a Szovjetunió felbomlásáig egymást követve egyre többet vesztettek jelentőségükből. A hasonlóságok felébresztik az 1989 óta eltelt posztkommunista majd szocliberálissá átvedlett baloldali vezetők matrjosodását. Ugyan az orosz és magyar lélek lényeges különbségeket takar, mégis a gyurcsányi-jelenség hasonlóságokat mutat arra nézve, hogy egy önmagát nagyvezérnek beállító figura miként foglalhatja magában és takarhatja el követőit.

Jött a tanítvány Bajnai Gordon. Majd csatlakozott az egymást követő MSZP-s pártvezetők sora és személyükkel piciny kis matrjoska bábukkal ajándékozták meg a kiábránduló baloldaliakat. Mesterházy Attila, Tóbiás József, Molnár Gyula úgy tűnik, mind elfértek a virtuális sorozatban, akárcsak Gyurcsány Ferenc táskahordozója Szigetvári Viktor, a kézen fogott Juhász Péter sípművésszel.

A helyzet az, hogy a felsorolt játékbábukat már nem lehet sem a hazai, sem a külföldi érdeklődőkre sózni, valószínűleg kiselejteződnek a „Ki nevet a végén” társasjáték icinyke-picinyke kiütött figurájaként.

A Bennfoglaló, aki elindította az osztódást mostanra már túlzónak tartja az újonnan megjelenő kispártok szaporodását. Bő köténye alól felvillantotta pénzkészletét, amivel bevásárolna az ellenzéki pártpiaci áruból, hogy saját boszorkánykonyhájában főzőcskézhessen. Nem csoda, hogy aggódik a gyurcsányi matrjoska, hiszen a MoMocskák, Kétfarkúak és hasonlók szerteszét guruló figurák. Ők önállóan szeretnének, a politikai játéktáblán megjelenni. Matrjoskánk pedig azt vallja, hogy a pénz beszél a kiskutyák meg ugatnak. Tudja azt is, hogy szorult helyzetében az asztalról elguruló morzsákért is érdemes lehajolni. Igen a hatalom megszerzésének vágya mindent felülír. Ezt igazolják az ellenzéki pártok, bár a budapesti olimpia megrendezése kapcsán konszenzust kötöttek a fővárossal és a kormánnyal, mégis ezt követően politikai érdekeiket előtérbe állítva árulásra adták fejüket. Ez a pálfordulás nem egyszerűen a magyar nemzet nagy többsége elleni merénylet. Ellentétes Közép-Kelet Európa népeinek érdekével is, hiszen a Budapestre látogató turisták 500 km-en belül lévő fővárosaikat is meglátogatták volna. Nem tudják elviselni, hogy Magyarországnak olyan kormánya van amely, képes népének egységes akarata mellett a volt keleti blokk tagjaként az Olimpia megrendezésére, azaz kiemelkedő alkotásra.

Lehet, hogy egy álommal szegényebbek leszünk. Gyermekeink számára közvetlen közelről nem tudjuk bemutatni azokat a példaképeket, akik küzdésükért megérdemelt dicsőséget nyerhetnek. Nemzetünk sokasága azonban hiszi, hogy érdemes a Teremtőt és a teremtést szolgálni. Tudja, hogy feladata, hogy építsen, és ne romboljon. A valóság helyes értelmezéséhez az ifjúság számára nem elégségesek a virtuális élmények. Más az olimpiai eseményeket személyesen látogatni és megint más azokat pl. interneten követni. Cseh Tamást idézve „Ne hagyjuk, hogy Valóság Nagybátyánk tőlünk elutazzon”, ezért az általam megírtak az értőknek felszólító levélnek is tekinthetők.