Vélemények Juncker viselkedéséről

Sajnos, azt tapasztalom, hogy tőlünk nyugatra, a magukat demokratikusnak tartó államok – miután végigrabolták, gyarmatosították a fél világot, – meg vannak győződve arról, hogy az ő birtokukban van a bölcsek köve, csak ők ismerik a demokráciát. Lehet, hogy titkolt lelkiismeret furdalásból, vagy gőgős felsőbbrendűségi önérzettől hajtva, de a Szovjetunió „baráti” öleléséből kiszabadult országokat valósággal alacsonyabb rendűnek gondolják, a polgáraikat meg úgy kezelik, mint ha csökkent szellemi képességűek lennének. Még a nyugati államok gyarmati igája alól felszabadult államokat és polgárait is komolyabban veszik, mint a volt „Keleti Blokk” polgárait. Jól érzékelhető ez a híradásaikból, a megnyilatkozásaikból, a hitelminősítők véleményalkotásából, amik az esetek többségében a realitásoktól messze elszakadva, a tájékozatlanság sűrűjében elveszve alkotnak véleményt. A nyugati államok sok esetben úgy gondolják, hogy mindenki egyenlő, de ők sokkal egyenlőbbek. A bevándorlási hullámmal kapcsolatban pedig szinte szóról szóra ugyanazokat a mondatokat hallani, amit a magyar miniszterelnök mondott, de ők úgy gondolják, hogy más gondolatait ellopni az természetes, főleg akkor, ha az Közép-Európából jön. Sőt, még azt is kijelentik egyes nyugati vezetők, hogy a bevándorlási problémák megoldására nekik külön szabályra van szükségük az EU.-n belül. (Mint ahogyan külön, saját szabályrendszer felfogás szerint az egyértelmű adócsalás is megengedett, de csak tőlünk nyugatra, például Jean-Claude Juncker és Luxemburg számára). Szanyi Tiborról nem feltételezem, hogy miután legalább ötvenszer hallotta a kormánytól, a miniszterelnökünktől, hogy a határsértő bevándorlók, a legálisan érkezők, valamint a politikai menedékjogot kérők között különbséget kell tenni és aszerint is kell őket kezelni, ne értené meg. Ugyanúgy nem feltételezem a többi frusztrált ellenzéki képviselőről sem, hogy csökkent szellemi képességű lenne. Csupán arról van szó, hogy megőrülnek ezért, hogy a hatalomba kerülhessenek, hogy teljesen lehetetlenné tegyék a FIDESZ kormányt. Ha pedig értelmes emberek, akkor csakis kimondottan a rosszindulat, a hazugságoktól, ferdítésektől sem visszariadó hatalomvágy predesztinálja őket arra, hogy hülyeségeket beszéljenek. Szanyi Tibor sajnálja, hogy meghallgatták Orbán Viktort, mert így elmondhatta a véleményét. Bizonyára azt is nehezményezte volna, ha az egész vitára nem kerül sor, az viszont tetszett volna neki, ha csak a saját hazájukat eláruló, lejárató képviselők kapnak szót és még a megszólalás lehetőségétől is elzárták volna a magyar miniszterelnököt. Ez az ő „demokratikus” felfogása. Mint ahogyan az MSZP másik magyarellenes képviselőjének a bohóc felszólalása, amikor sajnálja, hogy a magyar polgárok véleményét kikérik a bevándorlásról és színpadias jelenettel eltépi a kérdőívet Persze, hiszen abban szocializálódott, hogy véleménye csak neki lehet, mindenki más fogadja el, amit kinyilatkoztat. Az azért nem zavarja, hogy a francia elnök és a brit miniszterelnök szinte szó szerint ugyanazokat nyilatkozta, mint amiért Brüsszelben Orbán Viktort az inkvizíció ítélőszéke előtt próbálták lejáratni. Összességében az egész meghallgatás egy nagy bohóckomédia volt, olyasmiről vitatkoztak az EU képviselők, aminek tulajdonképpen semmi alapja nem volt. Az EU nagyon komoly hitelességi válságban van, pontosan a tagok egyenlőtlen megítélése miatt.
M.L.

____________________________________________________

Döbbenet és megvetés – hogy az ilyen erkölcsileg már többször lenullázódott emberek „vezetik” Európát! Hogyan is lehetett egy ilyen Junckert vezetővé választani?!
Ezek után nem csoda hogy /a nagyon katolikus!/ Írországban megszavazzák a melegek házasságát. A meleg szó helyett legszívesebben a népies megjelölést használnám. Gyalázat, hogy egy genetikai elferdülés /mutáció?/ által sújtott ember-fajtát lassan az „etalon” kategóriába emel a pusztulásába rohanó homo „sapiens”! Nekünk, európaiaknak, valóban mindennek alá kell vetnünk magunkat?
Prof.Dr. P. P.
____________________________________________________

Tisztelt CÖF-CÖKA Vezetőség!
Nemcsak Önök, hanem mi jó érzésű, hazánkat szerető civil emberek ugyanezt mondhatjuk el, – gondolom a többesszámot nyugodtan használhatom, ismerve a környezetemben élő emberek véleményét – hogy szégyenletes az ami Strasbourgban történt. Európa liberális, zöld, „szociáldemokrata” mázzal leöntött képviselői szégyenteljesen viselkedtek. Borzasztó sértéseket vágtak ismét a magyarok fejéhez, egyes hazánk fiai – szememben – pedig elkövették a hazaárulás büntettét is. Borzasztó volt látni milyen szánalmasak ha a hatalom megszerzésének a célja a legfontosabb számukra. Tudván, hogy itthon nem terem babér számukra nem restellték a világ számára kinyilvánítani hazug dolgaikat. Orbán Viktor miniszterelnök úr viszont még a sok összehordott tévedések halmaza, és bántások ellenére is tisztelettel beszélt minden hozzászóló hazájáról, és nem alacsonyította le magát ehhez a szánalmas figurákhoz, nem rendezett vircsaftot a strasboourgi parlamentben
az elenzéki magyar politikusok ellen sem.
Célját mégis elérte! Beszélnek Európában a legfontosabb kérdésről a bevándorlásról, de elnézve ezt az európai tesze-tosza bandát a megoldást nem akarják, vagy tudják megtalálni.
Az ENSZ megszólalását viszont nem értem!
Miért ne lenne joga a kormánynak megkérdezni a lakosság véleményét a bevándorlási kérdésről? Milyen jogon szólnak ebbe bele! Miért nem emelik fel a szavukat a még mindig érvényben lévő Benes dekrétumok ellen, miért nem tiltakoznak a románia zászlótörvény ellen, miért nem állnak ki a nemzetek önredenkézése mellett, miért nem szólalnak meg az erdélyi autónómia ügyében? Nem beszélve a régi témáról, hogy miért nem tudják rászorítani Izraelt az ENSZ által korábban hozott törvények betartására. Miért nincs béke a Közel-Keleten?
Számtalan téma az uraknak! Lehet intézkedni!
Minek vannak ilyen szervezetek a világon ha sóhívatalként viselkednek?
Különösen jónak tartom az űlést követően elhangzott sajtótájékoztató kérdésire adott miniszterelnöki válaszokat.
Miniszterelnökünk most is kiállt érettünk a magyar nemzetért! Köszönet érte! M.M.

_______________________________________________________

Tisztelt Vezetőség!
Minden hazáját szerető magyar állampolgár tisztában van az Önök által kiadott közleményben leírtakkal, függetlenül attól, hogy milyen nézeteket vall az ország irányításával kapcsolatban. Ilyen magatartás egyetlen ország miniszterelnökével, vagy hivatalos képviselőjével, és ezen keresztül országával szemben megengedhetetlen. Junker úr erősen túllépte a közvetlen, barátinak nevezhető megnyilvánulás határát. Magatartása modortalanságra, tiszteletlenségre és a hivatalos protokoll be nem tartására ad tanúbizonyságot. Minimális elvárás tőle a nyilvános bocsánatkérés, ha már ezt a szégyenteljes viselkedést is a nyilvánosság előtt követte el. Remélem kormányunk illetékesei megteszik a kellő lépéseket a kellemetlen helyzet helyrehozatalához.
Bátorkodom megjegyezni, hogy ez a viselkedés nagymértékben köszönhető a balliberális oldal kormányt lejárató tevékenységének bel- és külföldön egyaránt. Nincs még egy olyan ország ahol az EU parlamenti képviselők a saját kormányukat támadnák. Itt nem csak Szanyi nevét – és mindazokat akik viszik a híreket – kell megemlíteni, hanem Újhelyi Istvánét, Niedermüller Péterét, Jávor Benedekét is, kiknek legutóbbi felszólalásai a hazaárulás határát súrolják, és többet ártanak országunk, kormányunk megítélésének, mint az Önök által is szélső jobbnak nevezett radikális jobboldal, akik viszont határon túl az ország érdekeit védik. Az ugyanis, hogy világszerte róluk olyan vélemény alakult ki jórészt a baloldalnak és a “liberálisoknak” volt köszönhető, de az utóbbi időben – bizonyos fokig – sajnos a Fidesz és Önök is hozzájárultak. Tisztában vagyok azzal, hogy vannak dolgok, melyekről csak gondolatban lehet szabadon véleményt alkotni. (Legalábbis egyenlőre!) Jó lenne, ha legalább a jobboldalon nem pártharcok folynának és megszűnne a sárdobálás és valóban az ország érdekeit tartanák szem előtt, akkor még az EU igaztalan támadásait is talán jobban ki lehetne védeni. Ehhez nem kötelező egy pártba tömörülni, vagy koalícióra lépni, de összefogásra van szükség, de nem azokkal akik a vélt, vagy valós belső problémákra a jogorvoslatot az EU-tol vagy az USA –tol várják.
További jó munkát kívánok Önöknek, szívélyes üdvözlettel B-né Sz. Zs.
____________________________________________________

Tisztelt CÖF-CÖKA Vezetőség!
Javasoljuk, küldjünk Mr. Junckernek (sic!) tömegesen e-maileket (címe ismert), ki-ki vérmérséklete szerint, hogy vegye tudomásul: Orbán Viktor Brüsszelben Magyarország egész népét képviseli, mindannyiukat sérti, ha nem a köteles tisztelettel viselkedik miniszterelnökünkkel szemben!
Tisztelettel: dr. T.E.
____________________________________________________
Tisztelt CÖF-CÖKA Vezetőség!
Fenti szavaik is rendkívül elgondolkodtatóak az egész EU vezetői bürokráciával kapcsolatosan.
Igen messzire vezet, ha elgondoljuk azt, hogy miért is lehet ilyen a vezetés vertikálisan és horizontálisan egyaránt …
A Magyar civil társadalom zömének véleményét önök gyakran és jól megfogalmazzák és továbbítják illetékes irányba.
De mi, magyarok még kevesen vagyunk.
A szavak szaporítása helyett arra gondoltam, hogy vajon a változást nem lehet-e a nemzetközi civil összefogás vonalán kieszközölni? E.I.
____________________________________________________
Tisztelt CÖF-CÖKA Vezetősége!
Teljes mértékben egyetértek a felvetett gondolattal.
Ugyanakkor javasolnám, hogy állami szinten hivatalos úton tiltakozzon a magyar állam OV. pofozgatása ellen. A pofont nem csak ő kapta, hanem rajta keresztül az egész magyar nép, így én magam személyesen is. Ezt – mint magyar állampolgár – kikérem magamnak, különösen egy olyan „niemand”-tól, mint Junker, akinek térdre ereszkedve kellene fejet hajtania OV. előtt. Üdvözlettel: GYM.
____________________________________________________

Tisztelt CÖKA!
Közleményükben megfogalmazott gondolataikkal mi FIDESZ szavazók teljesen egyet értünk, javasolnám a közleményt elküldeni Juncker úr részére is. Mint látjuk, a mai EU egy nagy színjáték, vidékiesen szólva: parasztvakítás. Úgy parasztvakítás, mint a deviza alapúnak mondott kölcsönszerződések összes ügye. Az EU- nak, mint birodalomnak vége lesz, de a „hitel” ügyek csak most kezdődnek a független igazságszolgáltatásnál. Gyanítom,nem mostanában lesz vége, úgyhogy a Bankszövetség ne térjen még nyugovóra. Üdvözlettel: N.Z.

____________________________________________________

Tisztelt CÖF-CÖKA Vezetőség!
Nagyon gyorsan kellene már végre egy olyan törvénymódosítás, miszerint a hazájuk ellen áskálódók (akár itthon, akár külföldön) illetve nem a társadalmilag elfogadott normáknak megfelelően viselkedőket azonnal haza kellene rendelni és/vagy kizárni adott pozíciójából, valamint a közéletből. Tisztelettel köszönöm levelüket. V.A.

_____________________________________________________

Véleményem szerint az egész uniós vezetés szereptévesztésben van. Tisztelet a kivételnek – de az uniós vezetők, képviselők többsége azért van ott, mert a hazájukban csak nyűg volt szinte mindegyikük a pártja hátán, ezért elküldték őket Brüsszelbe. (Lásd Szanyi Tibort) Ők pedig játsszák az eszüket. Sajnos, a liberalizmus divatja szerint működtetik az Uniót, ami jelenleg nem más, mint konkrétan anarchia. Az Európai Unió szép eszméje az emberi butaság, kapzsiság, nagyravágyás, hozzánemértés miatt vált mostanra egyre kevésbé kívánatos dologgá. Ugyanúgy, mint a szocializmus eszméje is. Az viszont a mi nemzeti sajátosságunk, hogy ellenzéki képviselőink állandóan mindent igyekeznek akadályozni, ami jó lenne hazánknak, az Uniót pártpolitikai érdekekre használják, botorságok tömkelegét nyilatkozzák, a multik érdekeit képviselik. Azt sem értem, hogy bármi téma felmerül, az összes kis párt képviselőjét megjelenítik a butaságaikkal a médiákban, így súlyuknál jóval több felületet kapnak. Mi a csudát keres minden alkalommal a tévében, rádióban, stb Fodor Gábor, az egyszemélyes pártvezér véleményének elmondásra. A valóságtól elrugaszkodott programok, követelések közhírré tétele csak árt a közgondolkodásnak. Na igaz, demokrácia van, de azért mindennek kellene legyen határa. Az Uniós „egyedek” sem különbek. Sajnos, ezen nem tudunk változtatni. Általában mindig az önjelölt zsenik lesznek a „megmondóemberek”. A gazemberek pedig uniós vezetők.
Z-S. E.

___________________________________________________

Tisztelt Vezetőség.
Felháborodtam ,amikor megláttam azokat a videókat amiket a Hir 24 tett közzé.Persze nem mint ismeretterjesztést,hanem ördögi gúnnyal kommentálva.
Azt azonban nem lehet tudomásul venni,hogy Orbán Viktor Miniszterelnök Urat,”csak úgy „meglegyintette, „lediktátorozta”. Micsoda viselkedés ez egy meglett ember részéről? És micsoda dolog egy ugyan csak meglett komoly embert ,egy regnáló Miniszterelnököt a kamerák kereszttűzében ilyen helyzetbe hoz.Ez az ember,vagy nem normális ,vagy azt hiszi a pozíciójánál fogva,neki mindent szabad. Szerintem direkt élvezi az ilyen „apró” csínytevéseket.Azt hiszi jópofa,vicces ember.
Pedig nagyon téved.Ezek a megnyilvánulásai,visszataszítóak,gusztustalanok.Azt hiszem írni kellene neki egy tiltakozó levelet,amiben kikérjük a Nemzet nevében ,hogy Miniszter Urunkkal ilyen módon viccelődjön.
Kérem Önöket, írják meg ennek a pojácának azt a levelet.
Hátha elolvassa és elszégyenli magát.
Üdvözlettel: Sz.Á.

___________________________________________________

T.”Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány” !
Teljes mértékben egyetértek a CÖKA véleményével. Érthetetlen,hogy a sok OKOS ember közül nem tudtak egy értelmes,normális gondolkodásút választani??!! Mit tudhat ez az ember mindenki másnál jobban széles ,nagy EURÓPÁBAN?
Tisztelettel: P. K-né

___________________________________________________

De hát tudjuk, hogy egyes labilis személyek akik a hatalommal találkoznak akkor megőrülnek.
Nem sok személy képes elviselni a hatalommal való találkozást.
Juncker azt hiszi most, hogy ő valamiféle hatalom birtokosa. NEM. Ő nem. Más IGEN.
A HATALOM – a háttérben van. Mindenki tudja, kik a háttérhatalom. Ti is tudjátok kik azok, de ezt MINDENKI tudja.
Egyszerű a képlet = KI KELL MONDANI – és azonnal vége lesz a háttérhatalomnak. MEG MERED CSINÁLNI?!
CÖF – vagytok annyira tökösek, hogy KIMONDJÁTOK kik a háttérhatalmi személyek, vagy csak itt majszoljuk a kenyeret?
Elvagytok ott az irodáitokban ugye.
CÖF – értetlenül álltok Juncker viselkedésés zavara előtt? Ez olyan, mintha értelmetlenül állnátok a „demokrácia kapuja előtt”
ÉB-RESZ-TŐ, CÖF, ezt nem szokás évtizedekig bambán nézni. Junckert befogták a ……… (tietek a válasz)
Ha nincs lövésetek se a jelen dolgokra akkor hallgassátok meg Orbánt – Ő nem áll értetlenül, képes és jól tud azonnal dönteni.
– de tényleg, ha véleményt kell hozni valamiről akkor ti miért nem tudtok dönteni ?
Üdv, és ÉBREDJETEK FEL. Ideje. Lássátok, kik azok akik itt keverik a levest. De ne mondjátok hogy anti vagyok. Nem vagyok. M.L.

_________________________________________________

Tisztelt Civil Összefogás Vezetősége!
Megvallom én nem állok értetlenül Jean-Claude Juncker viselkedészavara előtt! Én úgy gondolom, esetében ez nem viselkedészavar, – ez stílus! Sajnálattal kell megállapítanom, hogy Európa nyugati felében, e stílus másokra is jellemző!
Nekünk magyaroknak kell eldönteni, hogy erre, valamint minden hasonló megnyilvánulásra, hogyan reagálunk?
-Szónélkül nem hagyhatjuk!
A Vezetőség jelen közleménye kevés!
Javaslom, hogy a Köztársasági Elnökünket kérjük fel, az érintett hivatalos felszólítására!
Junckernek hivatalosan kell közzétenni az Európai Unió minden tagállamának nyelvén, hogy cselekedete udvariatlan, neveletlen, méltatlan. Tisztelettel, válaszukat is várva: B. Gy. G.

_________________________________________________

CÖF-CÖKA Tisztelt Vezetősége!
Teljesen egyetértek. Ugyanezek a gondolatok bennem is felmerültek.
És még egy apróság.
Össze kellett hasonlítani, – mert elkerülhetetlen volt, – az EU szakadt, repedt, rossz kinézésű, rosszul öltözött és modortalan baloldali és főleg liberális képviselőit Orbán Viktor államférfihoz méltó megjelenésével és tartásos viselkedésével, taníthatóan szimpatikus jó modorával!
Ha én zongorázni tudnám a különbséget OV javára, úgy Mozart, Beethoven és Liszt Ferenc lennék egy személyben.
Persze nem ez volt a lényeg, de mégis szembeötlő volt…
Üdvözlettel, Dr. P. G.

_________________________________________________

Tisztelt Vezetőség,
Köszönöm szépen a levelet. Maximálisan egyetértek a Közleményben foglaltakkal. Magam is úgy gondoltam-gondolom, hogy rendjén való lenne egy ilyen közlemény kiadása. Kötelességünknek érzem kinyilvánítani, hogy Miniszterelnökünk mellett állunk!
Már csak azért is, hogy világossá tegyük mindenki számára, hogy Orbán Viktor nagyságrendekkel nagyobb legitimáció birtokában dolgozó európai politikus, Jean-Claude Junckerhez képest, aki minősíthetetlen viselkedésével méltatlanná vált az Európai Unióban betöltött magas posztjára.
Mi jön még ezután? Egy következő alkalommal Monsieur Juncker esetleg leveszi a cipőjét, és azzal veri az asztalt, mint az egykori kommunista vezető, Nyikita Hruscsov az ENSZ közgyűlésén?
Üdvözlettel, G.G.

__________________________________________________

„Úrnak születni kell!” – Tartja egy régi, bölcs mondás.
Jean Claude Juncker-nek ez nem sikerült.
De tanulni soha sem késő! Talán Ő is megérti, hogy így nem illik viselkedni nagy nyilvánosság előtt.

Sokak nevében köszönöm, hogy ezt a levelet megírták és elküldték.
Remélem, el is fogják a címzettek olvasni és megfelelő reakció után meghozzák a helyes döntést, (döntéseket).
Mert amit most tettek ALTUS ügyben az példátlan és felháborító.
Tisztelettel: D.A.

_________________________________________________

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!