Teleki Pál szobrának ünnepélyes avatása Krakkóban

A 4 fős CÖF delegációnkat nagy tisztelettel és figyelemmel fogadták Teleki Pál egykori miniszterelnökünk szoboravatási helyszínén.

Renata Groyecka asszony, a Szoborbizottság Alelnöke és az ünnepélyes szoboravatás főszervezője megkülönböztetett figyelemmel fogadott minket. Helyet közvetlenül Stefan Dousa szobrászművész és Andrzej Przybyszowski szoborbizottsági tag mögött biztosítottak számunkra. Rajtunk kívül hivatalos minőségben a Magyar Főkonzul dr. Gerencsér Tibor és a Hadtörténeti Intézet Igazgatója dr. Kovács Vilmos ezredes vett részt az ünnepségen. Delegációnk személyi tolmácsot kapott az avatási ünnepség és az azt követő közös ebéd teljes idejére.

A szoboravatási ünnepség a magyar és lengyel himnusszal kezdődött. CÖF delegáltjaként elhangzott beszédemet érdeklődéssel hallgatták a jelenlévők. Koszorúzáskor a Civil Összefogás Fórum nevében egy nemzeti színű szalaggal díszített babérkoszorút helyeztünk az emlékműre.

A CÖF által is támogatott könyvem elkészült. A magammal vitt lengyel nyelvű példányokkal megajándékoztam a rendezvény „vezérkarát” és a jelen levő Tomasz Sakievicz urat is, a Gazeta Polska szerkesztőjét és a magyar főkonzult.

Nagyon örülök, hogy részt vehettem  Teleki Pál szobrának ünnepélyes felavatásán Krakkóban. Delegációnk minden tagja nevében köszönöm a támogatást!

Tisztelettel és barátsággal:

Kiss László

_________________________________________

GONDOLATAIM
TELEKI PÁL KRAKKÓI SZOBRÁNAK ÜNNEPÉLYES FELAVATÁSÁN

Tisztelt megjelentek!  Hölgyeim és uraim!

Őszinte öröm tölt el, hogy a Civil Összefogás Fórum (CÖF) képviseletében itt lehetek Krakkóban egykori miniszterelnökünk szobrának felavatásán. Erre az eseményre azért kerülhetett sor, mert gróf Teleki Pál a vesztes háború után nemcsak országának sorsát irányította az idegen hatalmak által szétszakított országunkban, hanem hatékonyan segített a szorult helyzetben lévő Lengyelországon is. Az évszázados elnyomatás után frissen feltámadt Lengyelországot 1920 nyarán végveszedelem fenyegette, miután Varsót, az ország szívét a vörös Szovjetunió megtámadta így akarta hatalmát Lengyelországra kiterjeszteni. A fiatal lengyel honvédő sereg fegyverzet és muníció hiányát a hazafias lelkesedés és elszántság önmagában nem volt képes pótolni.

Teleki Pál első miniszterelnöksége idején Magyarország – a lengyelekhez fűződő történelmi barátságához méltóan, – hatalmas lőszer és fegyverszállítmányt juttatott Varsó védőinek. Ez meghatározó segítség volt a Varsói Csata, más néven Visztulai Csoda eléréséhez, ezzel Varsó, majd a keleti országrész felszabadításához.

A II. világháború előestéjén viharos felhők gyűltek Európa egén. 1939-es év elején az agresszióra készülő náci Németország hamis ígéretekkel, diplomáciai úton kívánta rávenni Magyarországot Lengyelország megtámadására. Ekkor ugyancsak Teleki Pál volt a miniszterelnökünk. Miután a németek kérését a magyar kormány határozottan elutasította, azt próbálták elérni, hogy Lengyelország megtámadáshoz Magyarország bocsássa rendelkezésükre a vasútvonalait. Ebben a kérdésben Németország rosszallását is vállalva a lengyelekkel való szolidaritásunk győzött. 1939. szeptember közepén a Teleki kormány megnyitotta az erőfölényben lévő német támadás elől visszavonuló lengyel hadseregtest és a menekülő civilek tízezrei előtt, a nemrég’ visszatért ezeréves Kárpáti lengyel-magyar határt. Befogadta és ellátta a mintegy százezer lengyel menekültet, szállást, szociális és kulturális lehetőséget biztosítva számukra.

A krakkói Teleki Pál szoboralapítvány tisztségviselőinek áldozatos munkája eredményeként elkészült és nyilvános felavatásra kerül Teleki Pál miniszterelnökünk szobra. Ezzel méltó emléket állítottak a magyar politikusnak és a vele együttműködő magyar tízezreknek.

2019 augusztusától személyesen is nyomon követhettem az emlékmű létrehozatalának állomásait. A balatonboglári lengyel-magyar találkozón megismertem Stefan Dousa professzort, a szobor alkotóját. Betekinthettem a szobortervekbe. Személyes kapcsolatunk újabb állomása 2019. novemberi lengyel nemzeti ünnep volt. Közös ünneplésen Krakkóban voltam, amikor a Magyar Konzulátuson megismerhettem a Teleki szoboralapítvány vezérkarát is Renata Groyecka asszonyt, Andrzej Ossowski és Dr. Andrzej Przybyszowski urakat. A szobor aktuális látványtervét is megkaptam. Folyamatosan értesültem a szobor és a szoborhely szervezési és készültségi állapotáról. A 2020. novemberi szoborállításról is értesültem, de a járvány kötelmei miatt nyilvános ünneplésre csak ma kerülhetett sor. Örülök, hogy itt lehetek. Szomorú csupán az, hogy az általam nagyra becsült Ossowski úr ez év januárjában eltávozott közülünk.

A ma felavatott szilárd talapzaton álló szobor szimbolizálja a két nép barátságának időtállóságát és irányt mutat a felnövekvő új generációknak is.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!