Petíció a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság távozásáért

Itt tudja aláírni a petíciót
http://goo.gl/forms/nKLggc3DhIGTR3vF2

Cecilia Wikström
A Petíciós Bizottság elnöke
European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

Tárgy: Petíció a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság távozásáért

Tisztelt Elnök Asszony!

Alulírott Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, mint Magyarországon bejegyzett önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet az alábbi petíciós kérelemmel fordulunk az Európai Parlament Petíciós Bizottságához.

Jean-Claude Juncker 2014 novembere óta vezeti az Európai Unió meghatározó kormányzati szervét, az Európai Bizottságot. Az azóta eltelt több mint másfél év ékesen bizonyítja Juncker elnök alkalmatlanságát: ez a szomorú időszak egybeesik az Európai Unió soha nem látott mértékű válságával, eddigi politikai-gazdasági nehézségeit csak súlyosbító – és rosszul kezelt – migránshelyzettel, valamint az Egyesült Királyság közösségből való távozásával.

A kudarcnak számos oka van. Így Juncker elnök nem meggyőző korábbi politikai pályafutása (hazája akkori miniszterelnökeként, illetve pénzügyminisztereként számos botrány, vitatható döntés kötődik hivatali időszakához), súlytalan személyisége (ez sajnos visszaköszönt a Brexit-ellenes kampányban is), vitatható viselkedése, diplomáciai érzékének és önkritikájának teljes hiánya. És ami a legsúlyosabb: az új kihívásokra nincsenek válaszai, mert nincs fogalma és világos víziója a jövő Európájáról. Juncker elnök eredményeivel állítólag már Angela Merkel német kancellár sem elégedett.

Juncker elnök testesíti meg az Európai Bizottságot, és azon keresztül az Európai Uniót is. Demokráciákban, ha egy vezető nem tud felmutatni eredményeket, távoznia kell pozíciójából; márpedig az elmúlt két évben az Európai Unió egysége megbomlott, és ő tétlenül és eszköztelenül nézi a fejleményeket. A kétsebességes Európa gondolata is az ő elnöksége idején erősödött fel, amihez csak hozzájárult a kelet-közép-európai tagországokkal szembeni empátiájának teljes hiánya. Elnöksége idején vallott kudarcot a schengeni és a dublini rendszer, és bukkant fel mini-Schengen eszméje. Juncker elnök időszakában feneklett meg az Európai Unió reformja, szakadt el végletesen a hihetetlen méretűre duzzadt brüsszeli bürokrácia az uniós polgárok valós, mindennapi gondjaitól. A Juncker elnök által vezetett Európai Bizottság legtöbbször megkésve és rosszul reagált az Európai Unió égető kérdéseire, mindenekelőtt a migránsválság okozta veszélyhelyzetre. Juncker elnök odáig jutott, hogy fontosabb számára az analfabéta szír migránsok tömeges betelepítése, mint a több millió álláskereső európai fiatal helyzetének rendezése.

Az Európai Bizottság elnöke bekötött szemmel, az európai polgárok érdekeinek semmibevételével, a kelet-európaiak gondjai iránti mérhetetlen közönyével ma már az Európai Unió, sőt Európa jövőjét veszélyezteti!

Az Európai Unió döntéshozó-végrehajtó szervének vezetésére olyan rátermett, határozott politikusra van szükség, akinek lényeglátó elképzelései vannak, és aki viselkedésével sem láttatja súlytalannak az általa megtestesített hivatalt és közösséget.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 17. cikk (8) bekezdésének értelmében a Bizottság testületileg az Európai Parlamentnek (és csak neki!) tartozik felelősséggel. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 234. cikkében foglaltaknak megfelelően pedig az Európai Parlament a Bizottsággal szembeni bizalmatlansági indítványt fogadhat el. Bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén a Bizottság tagjainak testületileg le kell mondaniuk, és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének is le kell mondania a bizottsági tagságról. Vagyis ex post már kollektív felelősséget ír elő az uniós jog, miközben az elnök megválasztása tekintetében a 17. cikk (7) bekezdés szerint a Bizottság elnökét az Európai Tanács javasolja az Európai Parlamentnek (és csak a már megválasztott elnökkel egyetértésben alakul ki bizottságának személyi összetétele).

Mindezekre tekintettel kérjük az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki Jean-Claude Juncker és az általa vezetett bizottságok felelősségét, azon amputáció miatt, amelyet a Brexit révén az Európai Unió közösséget érte és bizalmatlansági indítvány elfogadásával mozdítsa el hivatalából a Juncker-bizottságot, és tegyen pontot az Európa számára csúfos kudarcokat hozó Juncker-korszak végére.

Hisszük, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága, mint az Európai Unió közvetlen demokráciát kifejezni hivatott, legfőbb jogalkotó intézményének felelős testülete kedvezően bírálja el petíciónkat.

Petíciónk tömeges támogatására, a polgárokhoz fordulva, megkezdtük az aláírásgyűjtést.

Budapest, 2016. július 7.

Tisztelettel:

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány képviseletében
Dr. Csizmadia László
kuratóriumi elnök

 

 

 

Szerző
CÖKA

“Petíció a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság távozásáért” bejegyzéshez 9 hozzászólás

 1. Valószínűtlen, hogy az Európai Parlament bizalmatlansági indítványt fogadna el a Bizottság vonatkozásában, mert többségben vannak „balosok”. Annak idején Juncker kijelölése Bizottság élére nyilván nem volt véletlen, elkötelezettségét a pénzügyi háttérhatalom irányában korábbi pályafutása bizonyítja. Bárki is kövesse Junckert a poszton, az irányvonal nem fog változni, mert befolyásos politikusok ezt nem kívánják.
  Márpedig nyilvánvaló, hogy amennyiben az antidemokratikus szemléletmód, a véleménydiktatúra, továbbá cenzúra a médiában és a politikában, a hatalmával visszaélni kívánó Bizottság és Parlament hozzáállása az európai és világpolitikai ügyek vitelében nem változik, akkor Európa nyomorúságos gyarmattá válik rövid időn belül. Ezt a folyamatot és összefüggéseit a fentiekkel kellene leleplező módon összefoglalni, megírni és Európa lakosságával megismertetni. Amíg ugyanis a jelenlegi status quo fennáll, semmi nem fog változni, csak akkor, ha azt a népek valamiképp kikényszerítik.
  A petíció aláírása természetese javasolható, mert példaértékű, figyelemfelkeltő.

 2. A petíció minden szavával egyetértek.

  Egy olyan ember vezeti az EU-t, aki miniállamában pénzügyi vezetőként gyakorlatilag meglopta-megrövidítette egész Európát.

  Tudom, hogy terjedelmi okokból nem lehetett mindent leírni. Az európai fiatalság munkanélküliségének kérdését teljesen jogos szembeállítani a migránsokra költendő pénzekkel. Miért nem saját fiataljainknak akar az EU stabil jövőt? Érthetetlen. Valóban.

  Másrészt itt lenne az ideje egy óriási roma lobby-nak.
  Meglátásom szerint az európai romákra, ha a migránsokra tervezett összegek töredékét költenék, akkor hiszem, hogy a többségük kiválóan beilleszkedne.
  Őket ugyanis nem kell megtanítani mindenképp egy EU-s nyelvre. Egyet biztosan beszélnek. Ők többségükben buzgó keresztények. Sok esetben hitük erősebb a többségénél is.
  Megfelelően dotált képzésekkel, mentorált munkahelyekkel többségében stabil támaszai lennének, lehetnének az EU országainak.

  Lekerülnének a napirendről azon konfliktusok többsége, mely valahol a roma mélyszegénységben gyökerezik. A többségi lakos ugyanis nem rasszista, hanem toleráns. Hiába is sulykolják ezt nap, mint nap belénk. A romák helyzetének EU-s szintű forrásokkal való kezelésével pedig a többségi lakosság is is ugrásszerűen jobban, derűsebben, stabilabban érezné magát saját hazájában.
  Hiszen az nem kérdés, hogy velük, a romákkal, valóban a többségnek is együtt kell élnie.

  Nem értem a roma vezetőket sem, hogy miért nem használják ki ezt a történelmi lehetőséget népük számára? Miért nem mutatják be, hogy Európában százezer számra itt van az a multik számára áhított munkaerő, amelynek nem kell megmagyarázni, hogy mik a keresztyén normatívák. Akiknek saját országukban nem kell nyelvet tanítani. Akik ismerik a helyi sajátosságokat, akik többsége – némi rásegítéssel – ,akár tökéletes európai állampolgárrá válhatna. Akik (zenei és egyéb) kultúrája már csodálatosan beépült Európába.
  Miért?
  Miért, hogy a roma vezetők hallgatnak? Miért nincs az asztalon országonként és EU szinten erről megfelelő szakmai anyag. Számokkal, stratégiával, operatív programokkal? Miért hagyják, hogy megteljen Európa migránsokkal és ezzel tovább rontsák a romák lehetőségeit? Miért nem kiáltanak, hogy „Állj!”. „Munkaerő kell? Itt van a mi népünk is! Van az olyan jó, mint az írástudatlan afgán, szír, stb.!” Szólni kellene. Kiáltani. Most. Mert most olyan (török és egyéb) butaságokra nyílik a nagy EU-s buksza, a munkaerő behozatalát célként emlegetve, hogy ahhoz képest könnyen leüthető magas labda lenne egy korrekten megtervezett EU-s roma projekt, nemzetállamokra lebontva. Lenne. Ha lépnétek, dolgoznátok kedves roma vezetők.

  Sok sikert kívánok Nektek és az EU-nak.

  Üdvözlettel,

  Köszörüs Zoltán
  Terület- és településfejlesztési szakértő

 3. A Petíció Minden pontjával egyetértek! Az egységes Európa létrehozása mindaddig fikció szintjén marad, ameddig az Európai Bizottság vezetését olyan személyre bízzák, aki nem az egység megteremtésén dolgozik, hanem minden felelőtlen megnyilvánulása azt rombolni igyekszik!

 4. T.Cím!

  Mindenben egyetértek.Még azt is megkérdőjelezném,hogy milyen alapon tárgyal külön Merkel asszony, a francia elnök, és Juncker úr,ha összeurópai problémáról van szó.

  Sőt tovább viszem:mi szükség a bizottságra, ami csak a tagországok fenyegetésével,és buta intézkedésekkel van elfoglalva.Világos alapelveket,be nem tartásuk szankcióit,és egy országonként 2 tagú testületet. A többieket haza lehet zavarni.Mindjárt lenne sok pénz hasznos projektekre.

 5. Juncker úr teljes bizonyságot adott arról, hogy az EB élén nincs hivatása magaslatán, ezért jó tenné, ha mielőbb távozna, mert nyilvánvaló, hogy a kérdésben nagy mulasztást követett el. Elmulasztotta megvédeni az EU külső határaninak a megvédésének a megszervezését. Így nagy veszélyeztetésnek vetette alá egész Erurópát. A másik nem kisebb ok az, hogy nem teremtette meg az előfeltételeket arra, hogy minden tagállam érdekelt maradjon arra, hogy az EU egysége maradandó legyen. A Brexit elsősorban Juncker úr morális veresége.

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!