Öngólok az ellenzék hálójában

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200403-ongolok-az-ellenzek-halojaban

A valódi demokrácia eredője az istenadta nép. Igaz lehetne ez a világ minden országában, de jól tudjuk, hogy sok helyen sajnos nem így gondolják

Az Európai Unióban is a demokráciáról eltérő vélemények kerülnek napvilágra. Sokszor észleljük az Európai Parlament baloldali frakcióinak pártérdekű megnyilvánulásait, ami elvezet az igaztalan kettős mércéig.

Miközben az egészségügyi vészhelyzet világméretűvé vált, az intézkedéseket elmulasztó uniós intézmények jólétükben szunyókáló képviselői közül egyesek hazug támadásokkal, országunk elleni politikai haszonszerzésre törekednek. Védőruhát hordanak, nehogy megfertőződjenek a nemzeti érzelmű képviselőtársaik illegális migráció­val kapcsolatos javaslataitól. Ilyenkor PC-beszédjük alkalmazása során nincs szükségük védőmaszkra. Európa népére zúdították a közel-keleti és afrikai honfoglalókat, most pedig a koronavírus terjedésének megakadályozása terén elégtelenre vizsgáznak. A hatalomra fókuszáló szemüvegeiken keresztül az uniós vezetők, oligarchák felbéreltjeiként a nemzetállamok szuverenitásának felszámolására koncentrálnak. Föderális jellegű, össz­európai államban képzelik saját jövőjüket.

Ezzel szemben a kontinens lakossága mást akar. Ismerjük a klasszikus demokrácia alaptételét, miszerint a nép az ország­gyűlési választásokon kifejezi akaratát, majd sorsát nem tulajdonba, hanem bizalmával meghatározott ideig letétbe helyezi az induló pártoknál. A választások után kialakul az emberek többségi akarata, ez dönt a kormányzásról. Ez a demokrácia alapja. A népek akarata nemcsak felhatalmazást ad, hanem számon kérhető felelősséggel is felruházza a végrehajtó hatalmat, azaz a kormányt.

Az ellenzék elsődleges dolga az lenne, hogy a többségi választói akaratot tiszteletben tartsa. A soron következő választásig foglalkozzon az ország építésével, saját választótáborának szélesítésével, amit a közjóra irányuló megnyilvánulásaival érhet el. A hatalom visszaszerzésére tett erőfeszítéseik során kontrapozitívvá válik a kormány folyamatos támadása, megtetézve hazugságokkal és a tények elferdítésével. A magyar ellenzék lepaktált külföldi elvbarátaival, akiknek segítségét a kormány megdöntésére igyekszik felhasználni. Úgy vélik, hogy céljuk szentesíti a haza elárulását, és kielégíti saját támogató táboruk igényeit.

A teóriájukat követve vizsgáljuk meg, hogy miért nem szavazták meg az egészségügyi veszélyhelyzet meghosszabbítására javasolt soron kívüli előterjesztést. Előbb azonban megállapíthatjuk, hogy a kormány gesztust gyakorolva, tálcán kínálta azt a lehetőséget, ami nem volt kevesebb, mint hogy a parlament és benne minden párt négyötödös többséggel vagy egyhangúlag kifejezhesse a választók iránti felelősségét és szolidaritását. Ők azonban álindokok felhozásával a törvényre nemmel szavaztak. A napnál világosabb, hogy nemcsak a kormányzást próbálták megbénítani, hanem egoista céljaik érdekében saját választóik életének biztonságát is feláldozták.

Kulturált demokráciában, a kisebbségben lévő pártok nem zsarolják a legitim kormányt. Kérhetnek, javasolhatnak, de ellenérték kikötése nélkül.

Az ellenzéki pártok Soros–Gyurcsány–Karácsony triója a Liget-projekt és a centrumkórházak kapcsán is zsarol, így próbál kicsikarni a törvénnyel jóváhagyott büdzséből nekik nem járó összegeket. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a népakarat szerint elfogadott költségvetést megkurtítanák, és más fontos céloktól vonnák el a megvalósítás lehetőségét. Az ellenzék keresztre feszítette a világszínvonalú zöld, álmaikat is teljesítő Liget-projektet. Akadályozza, hogy orvosaink, a mai kor legmodernebb eszközeivel a betegeket optimális környezetben gyógyíthassák. Ugye, milyen könnyebbség lenne, ha a vírustámadások esetén a négy szuperkórház kapacitása rendelkezésre állna. Az ellenzék sorra lövi az öngólokat, miközben elfelejti a még megmaradt táborát szolgálni. Rá kell jönniük arra, hogy nem Orbán Viktorral kell szolidaritást vállalniuk, hanem az összes magyarral.

Gyurcsány Ferenc hírhedt beszédében mondta „elk..tuk, nem kicsit, nagyon”. Úgy látszik, hogy az ellenzék szereti ezt a műfajt, és élvezhetőnek minősítette az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésekor megtörtént nemmel szavazáskor is.

A milliókat zsebre vágó ellenzéki képviselőknek itthon nem terem babér. Dobrev Klára a Momentum kóristalányaival rohan Brüsszelbe, ki nem fogyó feljelentéseiket leadni. Észre sem veszik, hogy támogató elvbarátaik saját országuk képviseleténél az ilyen magatartást kerülik. Az Európai Parlament összetétele a nagy nyugati országok érdekeit tükrözi, és eltér az államok országgyűléseinek pártok szerinti képviseletétől. Brüsszelben többségben vannak az azonos kottából játszó liberálisok, szocdemek és zöldek, akiknek jól jönne a jobboldalt erősítő lengyel és magyar nemzeti érzelmű kormány megbuktatása. Íme, rátaláltunk a kettős mérce forrására.

A demokrácia jogállamisága kétharmados népakarat a magyar országgyűlésben, míg az Európai Parlamentben és a bizottságban az itthoni ellenzék ereje többszöröződik. A Brexit kevésnek bizonyul ahhoz, hogy a brüsszeli adminisztráció ne folytassa a népfelség elvét tisztelő országok elnémítását. Szeretnék a föderatív típusú hatalomgyakorláson keresztül egy kézből etetni az unió nemzeteit, így megvalósítható lenne az „eszi, nem eszi, nem kap mást” elv.

Az uniós vezetés az előző öt évben megbukott. Az illegális migráció ránk szabadítása bizonyította az őslakosság semmibevételét, amely a párhuzamos társadalmak kialakításával ma már háborús károkhoz vezet. Az uniónak prioritást kell adnia a gazdaságnak és a külpolitikának. Védeni kell a kontinens határait a NATO-val kompatibilis közös hadsereggel. A pártpolitizálás maradjon országokon belül. Az unió intézményeinek irányvonala szolgálja a klasszikus demokrácia, a szuverenitás, a szubszidiaritás és a nemzetállamok érdekeit. A nemzetállamok szoros szolidáris szövetsége legyen a megújult Európai Unió jövője.

Utóirat: Itt az ideje, hogy az új brüsszeli vezetés felállítson egy olyan eseti vizsgálóbizottságot, amely az előző ciklusban hibásan meghozott döntésekért vizsgálja a személy szerinti politikai felelősséget. A vizsgálat eredményét Európa polgárai elé kell tárni. Tanúként, a népfelség képviselői, a civilek készek lesznek nyilatkozni. Az unióban kiadásra kerülő kérdőíveket Európa sutba dobott polgárai kérésre szívesen összeállítják.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

 

Szerző
Csizmadia László
CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!