Nemzeti maximum kell

Lám milyen botor, bátortalan és esendő az emberi lélek, főképpen a magyar lélek. Nem merjük vállalni, büszkén felmutatni a tisztes magyar létet, bizonyságát adva a reménynek.
Alkudozni próbálunk egyre, csak vergődünk a kelepcében, amit ránk kényszerítettek. Nehezen ismerjük fel azt, ami pedig egyes-egyedül üdvösségünk hozná sorban, szépen.
Csak erőlködünk, fontolgatjuk, ízlelgetjük a ránk erőltetett nemzeti minimum mikéntjét. A nemzeti minimum (?) mily balgaság, mily dőreség amely ellenfelünkhöz idomít örökké.
Mondjuk ki bátran népünk szép igazát, mellyel megmenthetjük gyönyörű hazánkat. Ne igazodjunk örökkön örökké az idegen szívűekhez, a betolakodókhoz, a magyar valónkat fel nem vállalókhoz.
A magyar érdekek és magyar értékek védelme csak is azt kívánja, hogy a nemzeti maximum legyen írva a haladás zászlajára.
Csakis a nemzeti maximum lehet az igazodási pont.
Csak a magyar teljesség az, ami igazán emberhez méltó.
Ne legyünk hát kicsinyhitűek, valljuk meg büszkén a szépséges magyar létet.
Mosolyogjuk meg bátran azokat, akik az ember-törpítő kicsinységet kínálják nemzetünknek, népünknek..
A magyar nemzeti maximumnak három fő pilléren kell nyugodnia mindenkor.
Először is az Isten-hiten, mely hit ezer éven át a magyarság megtartója és fontos iránytűje volt a nehéz évszázadokban is.
Másodszor a rendületlen hazaszeretet említendő, amely történelmi nagyjainkat is egyértelműen jellemezte. Ugyanakkor ez a hazaszeretetünk minden nép által méltányolt, elismerést kiváltó tulajdonságunk volt, és az kell legyen a jövőben is. Tehát cselekvő hazaszeretet.
Harmadszor és egyáltalán nem utolsóként a család a magyar megmaradás fő pillére. A tradicionális házasságban kiteljesedő boldog emberi lét. Végül is a szerető családi közösség a magyar haza alapköve, a cselekvő hazaszeretet letéteménye.
Mindenkinek, aki velünk él a magyar hazában, tiszteletben kell tartania, respektálnia kell a magyar érdekeket és értékeket, valamint a magyar tradíciókat és a nemzeti ereklyéket, legalább az elvárható tolerancia szintjén.
Ne alázzuk meg magunkat azzal, hogy a nemzeti minimum kisemmiző fogalomköreinek megvitatására próbáljanak rávenni bennünket az idegen-szívüek.
Nemzeti maximum kell. Csakis a nemzeti maximum egyértelmű kérdéseinek a lefektetése viheti előre nemzetünket az önbecsülés, az önazonosság útján. Ez egyben megmaradásunk záloga.
Ennek főbb elveit a magyar alkotmányba is bele kell foglalni, meg kell fogalmazni, hogy igen is van a magyar érdekek és magyar értékek valamint a nemzeti ereklyék tisztelete ellenében elkövetett bűntett…
Egy alkalmas törvényben pedig szépen sorba kell venni a tényállásokat.
Nemzeti maximum kell, a magyar megmaradás érdekében.

SZ. K.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!