Levél Antonio Tajani, az EP elnöke részére

Estimated Sir Antonio Taiani President of EP!

I know, You are very engaged with important up to date matters! But it is also very important that I want to tell You, this is why I ask You not to throw just my letter into dust bin.

A short introduction of mine: I am diamond graduated certified electronic engineer on pension. My age: 83. My important additional activity: Lay President of the Synod of Reformed Church in Hungary in 2002…2008.years.

On 11 September there is on itinerary of Assembly of EP the debate of Report of Ms. Judith Sargentini supported by LIBE Commitee. I accept the opinion of excellent Hungarian lawyers and politicians: this Report’s investigation method is very relative and poor, and the content has a lot of false statements. Personally as for me,I declare: the present general situation in our Country is much more better then any time before in my all lifetime from the II. World War till nowadays. Thanks to the Right-wing Christian Democratic Conservative Government led by Mr. Victor Orban prime minister and his leadership group. All prosecutions in Sargentini’s Report is only an antipathy controlled collection of mistakes and lies. Consequently the supporting decision in question of LIBE Committee also is a sorry mistake, that the EP has to be correcting.

My only proposition to You (as the former co-chairman of Reformed Synode/100 members/ in Hungary) please do your declared activity: give the chance for Hungarian Prime Minister, Victor Orban, who — I am strongly convinced — will be well prepared on this discussion, to present all arguments to explain the real situation in Hungary. And additionally: I know Mr. Orban’s carrier almost from his childhood till now. He is a convinced, converted Christian citizen, who hates the lie. What he tells on the Assembly, it is the truth. Please,believe him!

Sir President of EP! We arrived at the limes of a new Europe. We all know, there is necessary a paradigm shift also in the Leadership of Europe. The EP in this structure and ideology is already outdated. This session on 11 of September speaks not about a generated conflict between EU and Hungary, it speaks much more about the future of EU. Please Sir President, let You be the Pioneer of this very important changes. Not doing anything else, also to allow the TRUTH to take its proper stage!

I hope, You understand me! Thank You for Your appreciated attention supposed.

Sincerely:

S. N. dr. tech.

Hungarian citizen on pension

P.s.: As for me, I am in close contact with your wonderful Country, Italy. My younger daughter married there and lives in a happy marriage for several decades. Their eldest daughter, N. B. is in the edge of Italian diving sport for decades. She also won the silver medal in Glasgow in the latest European Water Championship on ladies 10m tower single diving.

Magyar fordítás:

Tisztelt Antonio Tajani Úr, az EP Elnöke!

Tudom, hogy nagyon el van foglalva fontos mindennapi problémákkal. De az is nagyon fontos, amit én szeretnék Önnek mondani, kérem, ne dobja levelem a szemétbe.

Rövid bemutatkozásom: gyémánt fokozatú nyugdíjas elektromérnök vagyok. 83 éves. Fontos tisztségem még: a Magyarországi Református Templom zsinatának elnöke voltam 2002-2008-ig.

Szeptember 11-én az EP ülése megvitatja a LIBE Bizottság által támogatott Judith Sargentini asszony-féle jelentést. Én elfogadom a kiváló magyar jogászok és politikusok véleményét: a jelentés vizsgálati módszere nagyon relatív és szegényes, a tartalom sok hibás állítást tartalmaz. Én, személy szerint kijelentem: a jelenlegi általános helyzet országunkban sokkal jobb, mint bármikor ezelőtt egész életemben, a II. világháborútól idáig. Köszönet ezért a jobboldali keresztény-demokrata konzervatív kormányzásnak, Orbán Viktor úr miniszterelnöknek és vezető csapatának. A Sargentini-jelentés minden vádja csak ellenszenv által vezérelt hibák és hazugságok gyűjteménye. Következésképpen a LIBE Bizottságot támogató határozat szintén sajnálatos hiba, amit az EP-nek ki kell javítania!

Az egyetlen kérésem Önhöz (mint a volt elnöke a Református Zsinatnak Magyarországon / 100 taggal), hogy gyakorolja nyíltan feladatát: adjon esélyt a magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak, aki – teljes meggyőződésem szerint – felkészült lesz a vitán, hogy bemutassa az összes érvet, amellyel elmagyarázza a magyarországi helyzetet. Ráadásul: én ismerem Orbán úr karrierjét csaknem gyermekkora óta mostanáig. Ő egy meggyőződéses, hites keresztény polgár, aki utálja a hazugságokat! Amit ő mond a vitán, az az igazság! Kérem, higgyenek neki!

EP Elnök Úr! Egy új Európa határaihoz értünk. Mindnyájan tudjuk, Európa vezetését is változtatni szükséges. Az EP szerkezetileg és ideológiailag is idejétmúlt. A szeptember 11-i ülés nem az EU és Magyarország generált vitájáról szól, sokkal inkább az EU jövőjéről.

Kérem, Elnök Úr, legyen Ön az úttörő ezekben a nagyon fontos változásokban! Nem kell mást tennie, csak engedje, hogy az IGAZSÁG a megfelelő helyét elfoglalja!

Remélem, megértett engem. Köszönöm megtisztelő figyelmét.
Tisztelettel
N. S. dr.tech.
nyugdíjas magyar polgár

 

P.S: A magam részéről és szoros kapcsolatban vagyok az Önök csodálatos országával, Olaszországgal. A fiatalabb lányom ott ment férjhez és sok évtizede boldog házasságban él. Az idősebb lányunk, B. N. az olasz toronyugró csapat élvonalában van évek óta. Ezüstérmet is szerzett Glasgow-ban a legutóbbi Európai Vízi Bajnokságon a 10 méteres egyéni női toronyugrás számban.

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!