“Menekült vagyok én is, csak éppen a saját hazámban”

“Menekült vagyok én is, csak éppen a saját hazámban” – szoclib kártevők és a koldus este 2015.08.19 Egy szoclib recept menekültügyben: A magyar hajléktalan most nem számít, ha bele is hal az éhezésbe, vagy ha tüdőgyulladást is kap az átázott ruhája miatt, mert ennek most nincs politikai „hozadéka” – most a „menekültek megsegítése” a sláger, ezzel lehet lejáratni a magyar kormány, Magyarország hitelességét – legalábbis szerintük!

Tegnap este, Keleti Pályaudvar. Tranzitnál a liberálisok épp ételt osztanak a bevándorlók számára. Egyszer csak felcsattanó hang követeli, hogy intézkedjenek a biztonságiak. Odanézek, hogy mi folyik itt? Egy női hang kiabálja, hogy intézkedjenek az őrök, mert egy hajléktalan odament kéregetni, márpedig az adomány csak a menekülteknek jár. Az addig csendes csöves ekkor már hangosabban, méltatlankodva mondja, hogy csak egy meleg ruhát szeretne, mert fázik az átázott ingében. A nő erre elismétli: ott minden a “menekülteké”. A hajléktalan erre csak ennyit válaszolt, már ismét csendesen:

“Menekült vagyok én is, csak éppen a saját hazámban”. Aztán elballagott, vizesen, vacogva…

A liberálisok adományai pedig szokás szerint a kukában végezték. Ennek ellenére a magyar hajléktalan nem kaphatott belőle, mert ő magyar, nem idegen, nem más. És a liberálisok gyűlölnek mindent, ami magyar. Még azt a szerencsétlen, átázott koldust is…

M.L.

_____________________________________________

T. Címzettek!

Mint egyszerű magyar állampolgár és elkötelezett Fidesz-KDNP kormánypárti támogató elismerem és rendkívül örvendetesnek tartom azt amit Kormányunk idáig elért és tervez.
Drága magyar hazánk békéjéért, biztonságáért és nyugalmáért mégis az lenne a javaslatom,hogy:

Hazánknak mielőbb ki kell lépnie a NÁTÓ-ból és ki kell nyilvánítania SEMLEGESSÉGÉT.

Nagyon kérem javaslatomat juttasák el a döntéshozókhoz!

Köszönöm! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

Isten áldja,óvja Hazánkat ! ! !

Tisztelettel:M.I.

_________________________________________________

Tisztelt Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány!
A Sólyom Lászlóval kapcsolatos híreket mindig érdeklődéssel figyelem. A korábbiak és a maiak újra és újra megerősítik bennem azt a „rögeszmét”, hogy ő is egyike azoknak, akiket jól felkészítve „küldtek” a rendszerváltozás /?/ környékén a vezető magyar politikai garnitúrába. Tevékenysége az elmúlt három évtizedben több, mint káros volt. Mai alapvető problémáink előidézésében jelentős részt vállalt!
Tisztelettel:
Prof.Dr.P.P.

_________________________________________________

T. Cím!

Igen szeretnék hozzászólni, és megerősíteni mindazok véleményét, akik tudatos bajkeverésről, bevándoroltatásról írnak beszélnek.
Igen az egyházaknak is állást kell foglalniuk, mert a szószékekről egyéni, és rosszul értelmezett bibliai idézetek hangzanak el.
Igen is komoly összefogásra és anyagi erőre van szükség ahhoz, hogy az idejövőket visszaszállítsák hazájukba, kultúrájukba, ahol otthon érzik magukat, ha ott teremti meg a felbujtó a nekik megfelelő életlehetőségeket.
Helyesen teszik mostani vezetőink, hogy tettekkel, bátor szavakkal állnak ellent a rövidlátó, csak saját érdekeiket képviselőkkel szemben, legyenek azok közöttünk, és tőlünk a közeli és távolabbi Nyugaton.
Önök pedig kérem higgyék el sokan, de nagyon sokan támogatjuk Önöket bátor szerepvállalásukért.

Sok erőt, bátor kitartást kívánok, és támogatom önöket, erre biztatom környezetem,
tisztelettel:

Dr. P.A.

__________________________________________________

CÖF tisztelt vezetősége!

Most, amikor ezt a levelet írom, a beözönlő, ott táborozó söpredék randalirozik a Keleti pályaudvarnál!!!
Már nem először!
Minden nap így lesz ez?
Szükségünk van nekünk erre?
Voltunk mi valaha gyarmattartói ennek a muzulmán csőcseléknek, akik szemetelnek, tüntetnek, a földre ronditanak?
Hadiállapotot idéztek elő ebben a békés országban!
Menjenek az olajdollárokban dúskáló Szaud Arábiaába, az olajsejkségekbe, stb. a muzulmán hitsorsosaik közé!
Hagyjanak minket élni: semmi közünk a nyomorukhoz!
Juncker, Angela Merkel és Gauck elmennek a jó édesanyjukba a befogadásukkal!

Javaslom, hogy a CÖF szervezzen tüntetést a migráció ellen!

Le kell zárni HERMETIKUSAN a déli magyar határt és senki se jöjjön be, csak utlevéllel a határátkelőkön.
Üdvözlettel
P.G.

_________________________________________________

 

Szerző
CÖKA

““Menekült vagyok én is, csak éppen a saját hazámban”” bejegyzéshez 3 hozzászólás

 1. A jelenkori népvándorlás egyértelmüen a háttérhatalom akciójának eredménye, amelytöl a nemzetállamok Európájának végleges megszünését remélik. Csak egy gyermeteg lélek hiheti el, hogy két világrész lakói egyszerre jöttek rá, hogy üldöztetésük, nyomoruk és szenvedésük egydüli orvossága az Európába település lehet és, hogy ez egy valódi lehetöség számukra. A tény, hogy az Európai Únió a már jó két éve kezdödött inváziót máig sem vette komolyan, igazolja e jelenlegi kormányok és az EU vezetö hivatalnokainak nagymértékü korrumpáltságát.
  A franciák, angolok és föleg németek külföldi munkaerö „éhsége” saját népük ellustulásából fakadt. A nemszeretem munkákra jöjjenek az olcsó és igénytelen déleurópai, majd török végül arab munkások.
  A jelenlegi migráns özönt még erösítették magasrangú svéd angol és német politikusok nyilatkozatai, mint pl. Merkel kijelentése, hogy a sziriai menekülteket mind befogadják (egyre több papírok nélküli menekült vallja magát szírnek), vagy az angolok fogadkozása, hogy minden „meleg” menekültet befogadnak (újabban csupa homokos menekült érkezik Angliába)! Ezek a toleráns országok nem veszik észre, hogy akcióik Európa gyilkos politikai büntettek. A migránsok zöme 18-35 év közötti fiatal muzulmán férfi. Ezek nem fognak keresztény „bennszülött” nökkel házasodni, hanem, ha még nincs többgyermekes családjuk, majd hoznak maguknak otthonról muszlim feleséget. Így a Németország által igényelt 500 ezer munkaerö, a humánus családegyesítési törvény alkalmazása révén, végül akár 6 milló új muszlim lakost jelent majd.
  Ismerve azonban a háttérhatalom türelmetlenségét, ez a demográfiai bomba esetleg túl lassúnak bizonyul majd a szemükben, így aztán javasolni kellene talán minden nyugati ország kormányainak, hogy kutassanak csak egy kicsit hazájukban, talán felfedezhetnek néhány jól álcázott fegyverraktárt, ahol ez a katonakorú muszlim hadsereg egy adott jelre egyszercsak fölfegyverezheti magát és sokkal gyorsabban célhoz juttatja szervezöit és finanszírozóit.
  Mert ugyebár nagyon soknak van okos telefonja, ha papírjai nincsenek is, meg aztán az osztrák hatóságok kivallattak néhány különösen gyanús menekültet Afrikából, és ezek be is vallották, hogy meneküléshez szükséges 4-5-6 ezer dollárt ettöl-attól az amerikai szervezettöl kapták.
  Európa tanulhatna Magyarország történelméböl: az erdélyi oligarchák évszázadokon át hivogatták le a hegyekböl a kisigényü oláhokat napszámosnak. Megfosztva ezzel saját népük munkásait a jövedelemtöl és hozzásegitve az oláhokat a betelepüléshez és elszaporodáshoz. Az eredményt láthatjuk! Jó Mátyás királyunk valamivel délebbre a most épülö kerítéstöl évtizedekig harcolt az újra meg újra próbálkozó törökökkel, (védve a most nyakát önként nyaktilóba hajto nyugatot!) miközben a Sóvár (mai Tuzla) környékén élö földmüves szláv népcsoport nagyon aggatta, mert ezek nem voltak alkalmasak katonának, tehát állandó védelemre szorultak. A problémát úgy oldotta meg Mátyás, hogy az egész népséget föltelepítette az akkor még ritkásan belakott felvidékre. Néhány évre rá megszületett az új szólásmondás „Adj a tótnak szállást kiver a házadból!” Ennek huszadik századi változata már úgy végzödik „hazádból!”
  És ezek kérem nem muszlim népek, hanem keresztények! Elképzelhetö, hogy mit várhatunk szegány üldözött nyomorgó mai migránsainktól!
  AD

 2. 1956-ban Ausztriában 2 hónapig kellett várnunk míg az Angliába utazásunk kérelmét elintézték. Annak ellenére, hogy egy család (ismerősök barátai) meg hívtak. Addig egy kies befogadó állomáson voltunk édesanyámmal.
  Ha ez a sáskahad nem tanul türelmet, akkor marhavagonokat kell a rendelkezésükre bocsátani és induljon a vonat Berlinbe vagy Párizsba, vagy Brüsszelbe‼
  aztán 1976-ban, Angliában a Munkáspárt balszárnya annyira megerősödött, hogy attól féltem, hogy ha ezek nyerik meg a következő választást, akkor ott is kommunizmus lesz, így átköltöztem Bajorországba. (Vagyis kétszer is kellett menekülnöm.)
  A menekültek több támogatást kapnak mint amennyi az én nyugdíjam, amiből egy 3 tagú családot kell eltartanom.

 3. Ha egy magyar szervezett hívna össze egy be nem jelentett tüntetést a Keletihez, akkor a rendőrség azonnal elvenné a hangosbeszélőt és ha nem oszlik fel a tömeg, akkor a hangadókat le is tartóztatnák és esetleg jönne is egy vízágyú!
  Miért marad ez most el a lázongó csőcselékkel szemben⁇

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!