Március 15.

Közös megemlékezést tartott a Bem-szobornál a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány és a lengyel Gazeta Polska 450 klubtagja az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről. Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor idegenek próbálnak betörni Európába, Magyarországnak össze kell fognia a többi V4-es országgal a közös szabadság megóvása érdekében.

http://www.echotv.hu/video/111325/Csizmadia_Laszlo_Ismet_eljott_a_cselekves_ideje

 

Csizmadia László beszéde:

Szeretett lengyel és magyar Barátaim!
Tisztelt Államtitkár Úr!

Köszöntöm a megjelent lengyel és magyar képviseletek számunkra kitüntető résztvevőit!
Lengyeleket és magyarokat a történelem során sokszor próbálták rabigába fogni. A szabadság és a haza szeretete, e két népnek, Isten által adott ajándéka, így a teremtés pillanatától van polgáraink génjeibe kódolva.

Az sem véletlen, hogy országaink az európai kereszténység bástyái és védelmezői, több mint 1000 éves történelmünk mindezt bizonyította.

Kiűztük a tatárt, majd két évszázados harc után a törököt is.
Ellenálltunk a bolsevizmusnak, a nácizmusnak és a kommunizmusnak.
Most sem bukhatunk el, amikor a liberalizmus mutánsa erőszakos föderalizmussal fenyeget.
Az általa képviselt politika és gazdaság a globalizáció sötét felhőjével akar betakarni minket.

Barátaim!

Történelmünk nagy alakjai köteleznek minket. Vérük nem folyhatott hiába. Bem József tábornok, a lengyel légió, Kossuth Lajos és a 13 aradi vértanú testvérként védték az 1848-as magyar forradalmat. Közösen harcoltunk a Habsburg gyarmatosítás és az orosz elnyomás ellen.

Ismét eljött a cselekvés ideje. A V4-ek és a nyugat-balkáni országok összefogására kell alapoznunk. Ezeknek az országoknak együtt, egy időben kell gondoskodniuk önmaguk szabadságáról.

Előttünk hullámzik az iszlám tenger, és a török birodalmat építő, zsaroló törekvés.
Hátunk mögött az uniós bürokraták önzése, ármánykodása és körmönfont javaslatai.

Miközben fejet hajtunk és emlékezünk az 1848-as hőseinkre, üzenjük az Unió vezetőinek, hogy ők is becsüljék meg a múlt és a jelenkori szabadságot Őrzőket.

Most a migráns veszéllyel közvetlen farkasszemet néző országok vezetőin a sor.
Kövessék 1848 és 1956 szellemiségét!
Ez lehet az iszlám-török áfium elleni orvosság.
Népeink sorakozzanak fel két karizmatikus vezetőjük, Jaroslaw Kaczynski és Orbán Viktor mögött.

Hajrá lengyelek!
Hajrá magyarok!

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!