Levélváltás a TASZ és CÖF között

TASZ
Társaság a Szabadságjogokért
Kapronczay Stefánia
ügyvezető igazgató részére

Kedves Kapronczay Stefánia!

Ifj. Lomnici Zoltán CÖF-CÖKA szóvivőnek írt kioktató levelében Ön többször tesz megállapításokat a CÖF-ről. Ennek folytán feljogosítottnak érezzük magunkat a válaszra. Először is szeretnénk tudomására hozni, hogy jogi szakértőnk sok ezer polgár elismerését vívta ki eredményes munkásságával, és szervezetünk nagyrabecsülését is élvezi.

A Magyarországon létező civil szervezetek szerencsére demokratikus jogállamban működnek, így szabadon kinyilváníthatják – elmondhatják és leírhatják – véleményüket, amint azt a köztünk lévő nézetkülönbségekből eredő, reményeink szerint építő jellegű, kulturált vita is igazolja.

A CÖF-CÖKA a saját munkájának megítélése során elsősorban a társadalomban jelenleg többségben levő állásfoglalásokra alapoz, miközben a kisebbség jelzéseit is megfontolja, igyekszik azokat a társadalmi rétegek minél szélesebb spektrumából begyűjteni és hasznosítani.

Ebből a szempontból igen fontos mércének tartjuk a magyar polgárok által nyújtott erkölcsi és anyagi támogatások nagyságrendjét.

Talán nem követünk el hibát, ha az Önök által a saját szervezetükről közölt adatokat összevetjük a CÖF-CÖKA szintén nyilvános pénzügyi kimutatásával.

Magánszemélyektől kapott adományok:

TASZ                          19 millió Ft

CÖF-CÖKA               250 millió Ft

Pályázatokon elnyert pénzek:

TASZ (Norvég Civil Alapból)                   14 millió  Ft

CÖF-CÖKA (Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványtól)  15,7 millió Ft

Külföldről érkező adományok:

TASZ                                                 kb.      200 millió Ft

CÖF-CÖKA                                                  0 Ft

A fenti adatokból jól látható, hogy a TASZ több mint 220 milliós kiadását külföldi szervezetek támogatása nélkül nem tudta volna fedezni, azaz a működési területét képező országból származó forrásokra alapozva nem lenne működőképes.

Ezért a CÖF-CÖKA határozott álláspontja szerint a külföldi szervezetektől érkező adományok nemzetbiztonsági okokból is átláthatóságot követelnek. Ez pedig úgy valósulhat meg, ha a fogadó szervezet köteles lesz nyilvánossá tenni az adományozásról szóló szerződéseket. Olyan törvényt kell alkotni, amely erre vonatkozóan vizsgálati lehetőséget biztosít az arra feljogosított állami szerveknek.

Szervezetünk utal arra, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is hasonló jellegű szabályozás van érvényben, amelynek szigorítása várható a választások közeledtével.

A CÖF-CÖKA tehát nem a TASZ tevékenységét támadja, hanem Magyarország szuverenitását védelmezi az esetleges egyoldalú, pártpolitikai célokat szolgáló külső beavatkozásoktól.

Veszélyes lehet, ha egy saját lábán megállni képtelen civil szervezet számláit külföldiek fizetik, hiszen ez azt jelenti, hogy a kenyéradó gazdák kívánságára fennáll a lehetőség az ország szuverenitását sértő cselekmények finanszírozására is.

A TASZ-nak tisztában kell azzal is lennie, hogy a magyar civilek egy jelentős része aggodalommal, és nem csekély ellenszenvvel figyeli Soros György tevékenységét, akit számos országban persona non gratanak minősítettek, és a híradások alapján tőzsde-spekulánsi munkásságát még az Egyesült Államok polgárainak egy jelentős része is elítéli.

Biztosak vagyunk abban, hogy a TASZ is érdekelt a vázolt összeférhetetlenség lehetőségének kizárásában és a teljes civil szféra finanszírozásának jogilag körülhatárolt átláthatóvá tételében.

Végezetül kommentálás nélkül álljon itt még egy összehasonlító adatsor, amely a szervezetek személyi kiadásait tartalmazza.

Személyi jellegű kiadások:

TASZ                          121 millió Ft

CÖF-CÖKA               5 millió Ft

És tegyünk fel még egy alapkérdést!

Vajon a külföldi szervezetek miért nem közvetlenül nyújtják a támogatást a szerintük jogsértést elszenvedő civil szervezeteknek és magánszemélyeknek? Miért nem ismerheti meg a nyilvánosság az állam ill. a regnáló kormány által állítólagosan elkövetett konkrét cselekményeket?

Egyértelműnek tűnik a válasz. A közvetítő szervezet ápol s eltakar, nem nyomon követhető, hogy a rajta keresztül futtatott pénz adott esetben a magyar belügyekbe történő beavatkozásnak minősülő cselekményeket is finanszírozhat.

Semmi akadálya nem lenne, hogy a személyiségi jogi sérelmet szenvedők részére civil szervezetek pl. jogi képviselőt finanszírozzanak, konkrét jogsértés esetében támogassák a tiltakozást magyar és nemzetközi szervezeteknél. De ha a támogatás közvetett és a konkrétumok következetesen a háttér homályában maradnak, ha nincs, aki a külföldi pénzek tényleges felhasználását illetően vállalná a felelősséget, az ország nyilvánossága joggal következtet arra, hogy szuverenitást sértő cselekmények is finanszírozásra kerülhetnek.

A TASZ-szal szemben a CÖF-CÖKA a maga érdekvédelmi tevékenységét mindig közvetlenül, a saját nevében folytatja.

Kíváncsian várjuk továbbá azt a pillanatot is, amikor Önök Strasbourgban vagy itthon kiállnak a magyar kormány valamely döntése mellett, amely ellen jogtalan támadás indul.

Ugyanakkor nem élünk azzal a felajánlással, hogy a külföldi adományok segítségével Önök a CÖF-CÖKÁ-t is hajlandóak megvédeni. Ha támogatásra szorulunk, azt a magyar adófizető állampolgároktól várjuk, ahogy eddig is. Védelmünket, ha kell, szintén az ő felkészültségükre alapozzuk.

Élő és fontos tényezőnek tartjuk, hogy Ön és szervezete, valamint ifj. Lomnici Zoltán szóvivő és a CÖF-CÖKA egyaránt szabadon véleményt nyilváníthat országunkban. Kérjük azonban, hogy ne egy szélsőségesen elfogult hírportálon keresztül közöljék mondanivalójukat, hanem egyenesen nekünk címezve.

Reméljük, az Önök részéről sincs akadálya annak, hogy levélváltásunkat honlapjainkon kölcsönösen közzétegyük.

További sikeres munkát kívánva:

a CÖF-CÖKA vezetősége

 

A TASZ levele, amelyre válaszunkat írtuk:

Kedves Lomnici Zoltán!

Kettős érzésekkel értesültem róla, hogy mai előadásában ismét az általam vezetett szervezettel (TASZ – Társaság a Szabadságjogokért) példálózott. Egyfelől örülök az önkéntes reklámozásnak amelyet következetesen folytat velünk kapcsolatban, másfelől szeretném ha a tényeket alaposabban áttanulmányozná mielőtt legközelebb hívatlan önkéntesünkül szegődik.
Ilyen tény például, hogy az Ön állításával szemben a 2006-os, jogilag és erkölcsileg egyformán elfogadhatatlan rendőrattak után 11 sértettet képviseltünk sikerrel az akkori hatalommal szemben. 2007-ben az akkor még ellenzékben levő Orbán Viktort képviseltük egy személyiségi jogi perben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal szemben. Nyilván nem szeretett minket ezért az akkori hatalom, de nem is tartjuk feladatunknak hogy szeressen minket vagy felvonulásokon éltessük. Pártállástól, világnézettől és a regnáló kormány színétől függetlenül védjük azokat akiket a hatalom korlátozni akar törvényes jogaik gyakorlásában. Igen, Ön is számíthat ránk ha mondjuk egyszer majd a CÖF-öt nem engedi a hatóság tüntetni valamilyen mondvacsinált okból. Tudom hogy ezen most mosolyog, hiszen ilyesmi ma aligha fordulhat elő, de mi készek leszünk akkor is megvédeni Önt amikor ez majd mindenki más számára csak nyűg lesz.
Ön azt mondja hogy a fogyatékkal élők vagy a romák problémái nem aktuálisak és olyan témák felé terelne minket, amiket aktívan felügyelnek erőforrással jól ellátott állami szervek (MNB, NMHH, stb). Úgy érti hogy ezek a szervezetek rosszul végzik a feladatukat? Úgy érti hogy a romák vagy a fogyatékkal élők összes problémáját olyan jól megoldotta a kormányzat hogy már semmi tennivalója nincs egy magunkfajta civil szervezetnek? Őszintén érdekelne erről a véleménye, szerintem több százezer emberről van szó akikről a hatalom igyekszik tudomást sem venni vagy éppen városhatáron kívül tudni. Történetesen ők is magyar állampolgárok akiknek az Alaptörvény szerint ugyanannyi joguk van mint Önnek vagy nekem, a gyakorlatban mégsem tudnak élni vele. Megvádol minket és más szervezeteket azzal hogy például a fogyatékkal élők ügyeit kisajátítjuk. Nem sajátítjuk ki, nagyon szívesen vesszük ha a CÖF is bekapcsolódik a védelmükbe. Kíváncsian várom az első ügyet, amiben majd Önök látják el a gyengébb fél képviseletét…
Szóba került Soros Gyögy neve is. Igen, támogatóink közé tartozik szervezete és ez nyilvános is (http://tasz.hu/magunkrol/tasz-gazdalkodasanak-nyilvanossaga). Soros György sok mindent támogat, legyen szó jogvédő tevékenységről vagy tehetséges kelet-európai politikusok oxfordi tanulmányútjáról. Még ha az Ön világában nehezen is képzelhető el, mi a támogatásért cserébe nem a támogatóink (vagy az Ön szóhasználatával: “megrendelőink”) aktuális preferenciáit igyekszünk kiszolgálni. Tesszük a dolgunkat, védjük a gyengéket és a perifériára szorultakat, támogatóink pedig minden évben eldönthetik hogy akarnak-e még támogatni minket. Nem tudom pontosan honnan szerezte a megrendelésre dolgozó (ál)civil szervezetekkel kapcsolatos személyes tapasztalatait, de magunkat és a felsorolt többi szervezetet semmilyen szempontból nem lehet ide sorolni és ami minket illet ezen a jövőben sem tervezünk változtatni.
Üdvözlettel,
Kapronczay Stefánia
ügyvezető igazgató, TASZ”

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!