A kárpát-medencei magyar nemzetről

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Amint én tudhatom, bizonyára Önök is tudják, hogy a XIX. század utolsó harmada és a gyilkos XX. század ezerféle keserűséget, bánatot, szomorúságot, nyomorúságot, magyarírtást hozott a Kárpát-medencei magyar nemzetnek, a magyar családoknak:

* a XIX. sz. utolsó harmadában és a XX. sz. elején mintegy hárommillió nemzettársunk hagyta el nyomorúságos élete miatt szeretett hazáját a hamburgi kikötőn keresztül hajókon, s indult az USA-ba szerencsét próbálni; a legtöbbjük nem tért haza; ez volt a parazita „történészek” által ajnározott „modernizáció” vagy „polgárosodás” egyik járulékos kára;
* az I. világháború után a Magyar Királyságot a korábban ajnározott Nyugat a belső parazitákkal együttműködve megcsonkította, magyarok millió kerültek a Nyugat által gyártott impériumocskákba másodrendű állampolgároknak;
* a Szamuely-féle paraziták százával irtották a magyar embereket a megmaradt csonka országban a „dicsőséges” zsidó diktatúra 5 hónapja alatt 1919-ben;
* a II. világháborús orosz fronton legalább 200 000 magyar férfi halt meg;
* a rácok legalább 40 000 magyart gyilkoltak meg a Vajdaságban;
* a szolyvai koncentrációs táborban 15 000 magyar férfi halt meg;
* a marienheimi kolostorban (Temesvár mellett) berendezett koncentrációs táborban 10 000 magyar halott volt;
* a Duna-delta mocsaraiba hurcolt és az erdélyi börtönökben sínylődő magyarokat ezrével irtották az oláhok;
* az orosz munkatáborokba 700 000 magyart hurcoltak el, közülük legalább 400 ezren haltak meg idegenben;
* a cselákok és a tótok magyarok tízezreit üldözték el szülőföldjükről;
* a csonka-magyarországi 300-nál is több kisebb koncentrációs lágerben ezrek haltak meg (lásd pl. a recskit, a legismertebb ávós koncentrációs tábortl);
* a II. világháború befejezését követően 200 000 magyart üldöztek el a Rákosi-féle paraziták a csonka országból;
* a paraziták elleni 1956-os forradalom oroszok általi vérbefojtása után 200 000 magyar hagyta el szülőföldjét;
* az orosz impérium hadseregének a támogatásával fenntartott II. zsidó dikatúrában (1945–1990 között) magyarok százezrei nyomosodtak meg lelkileg és szellemileg;
* az abortusz engedélyezésével és támogatásával mintegy 6 millió magyar nem született meg 1956 és 2015 között;
* és folytathatnám…

A magyar nemzet mintegy 15 milliós vérveszteséget szenvedett el csak az utóbbi 150 évben. És a 150 évig tartó török hódoltság idejében meggyilkolt magyarokról nem is szóltam.
Kérdezem én a nemes magyar nemzetet, hogyha én — mondjuk — a Duna-deltában az oláhok által meggyilkolt magyarokról, a rácok általi vajdasági magyar mészárlásokról vagy a szolyvai koncentrációs táborban az oroszok által kiirtott magyar férfiakról szeretnék filmtragédiát forgatni, vajon kapnék-e pénzbeli támogatást a Nemzeti Film Alaptól?

Tisztelettel: V.Gy. szellemi honvédő
____________________________________________________

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A ma reggeli jobbikos és felsőoktatási szakszervezeti hozzászólók személye és mondanivalója viselhető volt! De még mindig konstruktívabb lehetne mindez, ha az így megszólalók nem csak arról beszélnének, hogy az általuk belátott területen mi a baj, hanem arról is szót ejthetnének, hogy az annak javítására elvárt anyagi támogatást a jelenleg benyújtott költségvetés mely tételének rovására képzelnék el. A parlament éa a kormány ugyanis nem varázsló, aki tetszése szerint szaporíthatja a költségvetési forrásokat. Amit benyújtott a kormány a Parlamentnek, az már egy soklépcsős egyeztetés eredménye olyan közreműködők bevonásával és alkotó támogatásával, akik többsége az egyszerű állampolgárnál sokkal tágasabb perspektivitából látja és mérlegeli a lehetőségeket. S ez már a végeredmény!

Amióta az eszemet a közvetlen környezetemen túli megfigyelésekre is használom (70 éve), mindig forráshiány volt ebben az országban. Ezért nem valami nagy mutatvány keresni olyan területeket, melyek pénzhiány miatt kínlódnak, nehézségekkel küzdenek. Az évről-évre újra termelődő anyagi források elosztásának helye a parlament és az önkormányzati közgyűlések. Ott kell minden szakpolitikusnak is lobbiérdekeit érvényesítenie. Ha ez nem sikerül, akkor csak feleslegesen borzolják a közvéleményt, ha attól várják egyelőre meg nem oldott dolgaik orvoslását, hiszen pl. a hallgatónak semmi komolyabb, érdemi befolyása nincs a gazdasági makrofolyamatokra.

Éppen ezért, mert egy elégedetlenkedő felvetés önmagában csak feszültséget, nyugtalanságot, rossz érzést vált ki a hallgatókból, ha valaki mégis arra vetemedik, hogy gondjával a közvélemény elé álljon, akkor igenis vegye a fáradságot vagy keresse meg az erre alkalmas segítőtársat a parlamenti-kormányzati szférából, és nevezze meg azt a területet, melytől elvenné az általa igényelt forrást, és indokolja is meg, hogy a nemzet egésze szempontjából ez miért lenne előnyösebb annál, amelyet egyébként a választott képviselők többsége helyesel!

A riporternek igenis van lehetősége arra hogy egy ilyen ésszerű igényt a szólásra jelentkező vagy felkért személy irányában előre érvényesítsen!

Tisztelettel és üdvözlettel:

N.S.

_______________________________________________________

Kedves Barátunk!

Lehet, elkényelmesedtünk, lehet sokat hezitáltunk, de tény most több dokumentumot is küldünk. Hezitáltunk, mivel miközben hazánk újra az Európai Parlament „kitüntető figyelmében részesült”, közben itthon a közvéleményt megosztó kérdések, intézkedések „vitája” túl sok energiát von el az emberektől, túl erős indulatokat gerjeszt.
Szeretnénk hinni, hogy az EU vezető körei egyszer belátják téves álláspontjuk tarthatatlanságát mind a bevándorlás, mind a büntethetőség kérdésében. Utóbbi hiányának egyenes következménye a politikai és immáron gazdasági ügyekben is tapasztalt következmény-hiány, amit mi, magyarok jól ismerünk. Sajnos, a deresre húzás is elavult (kétségtelenül: megmosolyogtató), de a jutalmazási rendszerhez hasonló elmarasztalót is létre lehetne hozni, ami a prémium megvonásától a saját/családi vagyonnal való helytállásig terjedhetne. Addig is, amíg ez elkészül, elegendő lenne a CÖF Etikai Kódexét betartatni (hiszen a 10 parancsolat nem vonatkozhat az ateistákra).
Az EP ülésével és Jean-Claude Juncker kedélyes viselkedésével kapcsolatban a CÖF-CÖKA sajtóközleményét mellékeljük. Ehhez kapcsolódik Dr. Csukás Zoltántól kapott levél dokumentumba szerkesztett változata, amely az EP keresztények iránti érzéketlenségét tárja elénk (kontraszt: Charlie Hebdo).
A globalizációhoz kapcsolódva ajánljuk Udo Ulfkotte Megvásárolt újságírók című könyvét, amely bizonyítja, milyen könnyen lehet egy ember, egy ország lejáratását akár világméretekben is megoldani. Egyáltalán, a szellemiséget, demokráciát, békét „terjeszteni”.

CÖF Klub Miskolc

_________________________________________________________

Csizmadia László Úr
CÖF elnök

Tisztelettel továbbítom Martin Schulz úrnak küldött tiltakozó levelemet
———- Forwarded message ———-

Date: 2015-05-25 15:19 GMT+02:00
To: president.juncker@ec.europa.eu

President
Jean-Claude Juncker

European Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels
Belgium

Viktor Orbán represents all the people of Hungary in Brussels ergo all of us violate, if not behave respectfully towards our Prime Minister
DrT. B. research

_____________________________________________________

Kedveseim!!!
Elgondolkodtam róla.

És ha pl. Orbán Viktor, nem higgadt, toleráns és végtelen türelmű úriember, akkor jól pofán vágta volna azt a hülye, szemét szeszkazánt, aki vigyorogva „jópofizott”…..( Hát azzal jópofizzon amivel egyidős, ha még megtalálja…..). Na akkor ugatott, vért okádott volna a ballib…. Rohadtul dühítő a kiszolgáltatottság ( az önfegyelem, pedig nem a hosszú élet titka). Még ha ezer éve is „atyáskodott” ott az a baromarcú. Amolyan „csendőrpertu” érzésem volt és én nehezen tűröm az ilyen fentről való lekezelést. Magyaros vérmérsékletem nem hagyta volna válasz nélkül Juncker pimaszságát. Ezért nem is lennék politikus….
Felháborító, hogy miközben agyon gyötrik (kísérleteznek legalább is) a Miniszterelnökünket, ez a fa..fej vicceskedik!!!
Miért ez a színjáték? Arról a többi elmebeteg hozzászólóról, kül- és sajnos belföldiről, nem is mondok semmit, mert igen jól nevelt vagyok. De hazaárulók voltak ott a strassburgi tetemrehíváson. Nők, férfiak egyaránt alja népség.
Hát ennyit erről és a nagyon humoros viselkedésről.
Üdvözlettel egy jócskán „atyakorú”, öreg magyar.

_______________________________________________________

Reklámlevél

Tisztelt J.C.Juncker Úr!

Szeretnénk szíves figyelmébe ajánlati következő, egymásra épülő tanfolyamainkat:

1. Alapfokú ismeretek
1.1. A kulturált viselkedés alapjai
1.2. A kultúrember ismérvei
1.3. Társas érintkezés a civilizált világban
1.4. Az illem alapvető szabályai és alkalmazásuk

2. Haladó tanfolyamok
2.1. Magatartási alapismeretek közéleti szereplők részére
2.2. Viselkedés nemzetközi kapcsolatokban

3. Felsőbb szintű tanfolyamok
3.1. Nemzetközi fórumokon való részvétel alapkövetelményei
3.2. Viselkedési szabályok nemzetközi szervezetekben (pl. EU, EP, stb.)
3.3. Protokolláris ismeretek vezetők részére

Természetesen a haladó illetve felsőbb szintű tanfolyamokra csak azok jelentkezését áll módunkban elfogadni, akik az alsóbb szintű tanfolyamok anyagát elsajátították és azokból sikeres vizsgát tettek !

Várjuk mielőbbi szíves jelentkezését !

Alapítvány a kultúra és civilizáció elterjesztéséért

K.D.

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!