Adománygyűjtés

Az utóbbi időben a médiumok kiemelten foglalkoznak a civil szervezetek utcai adománygyűjtéseivel és e tárgykörben már feljelentés is született.

A CÖF-CÖKA feltételezi, hogy a civil tüntetések szervezői tisztában vannak a Civil Törvény ide vonatkozó szabályaival és a 350/2011. (XII.30.) kormányrendeletben foglaltakkal.

A rendelet hatálya kiterjed a civil szervezetekre (alapítványokra, egyesületekre), a nem jogi személyiségű (pl. facebook csoportok) adománygyűjtését nem teszi lehetővé. . Ezért is szigorú szabályok kötik az adományozottat és az adományszervezőt, illetve a meghatalmazott adománygyűjtőt.

Az adománygyűjtés szabályai a rendelet 5 §-tól a 11 §-ig bezárólag olvashatjuk.

Például lásd 10 §: A gyűjtőládán fel kell tüntetni az adománygyűjtő szervezet nevét és elérhetőségét. Az adománygyűjtést szolgáló gyűjtőláda zárt, az elhelyezett készpénzt, vagy más adomány a szervezett erre feljogosított, legalább két képviselője előtt nyitható fel, akiknek jegyzőkönyvet kell felvenni a gyűjtőláda állapotáról és abban talált adomány mennyiségéről címletek szerint. Ezt követően gondoskodnak az adományozott szervezet könyveibe történő bejegyzéséről.

A teljes rendelet ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a törvényben meghatározott elszámoltatás biztosítható legyen, illetőleg az adományozott pénzfelhasználás hatósági ellenőrzése megvalósulhasson.

A CÖF-CÖKA ezúttal jelzi, hogy a békemenetek alkalmával utcai adománygyűjtést nem végzett, és a jövőben is a pénzgyűjtés e formájától tartózkodni kíván.

Minden civil szervezet számára megnyugtató biztonságot nyújt, ha az adományok befogadását hivatalos banki folyószámlán végzi.

CÖF-CÖKA Vezetősége