Hungarophobia

Tisztelt Csizmadia Úr,

Tájékoztatásul küldöm Önöknek az alábbi emailt a tárgyban nevezett botrányos esetről.
Kérjük a magyarság nevében tegyenek jogi lépéseket bocsánatkérését, helyraigazítást követelve. Ha ez elmarad, a hungarophobia erősödni fog Európában.
Az mail végén található írás nem került elküldésre, az a jogi procedúrához nyújthat támpontokat.
Válaszában bízva,
tisztelettel és honfitársi üdvözlettel,

F.I.

Add tovább!!
Nyíltan idegengyűlölő magyarellens riport a németsvájci televízió (SRF) 2015.9.9-i esti RUNDSCHAU c. főműsorában !!!! Szó szerint:
„Ezek a SZAR magyarok, semmit nem tanultak, rövid az emlékezetük, pedig sokan jöttek Ausztiába 1956-ban.” (2 perc 10 másodpercnél kezdődik, Linket lásd legalul!)
A svájci TV nem határolódott el ettől a „véleménytől”.
Szeretnénk minden magyart megkérni, tiltakozzon e nyílt, rasszista, magyarellenes gyűlöletkeltés ellen, lehetőleg németül a MŰSOR alábbi megnevezésével és a levéllel, amit csak be kell másolnotok innen és esetleg hozzátenni személyes üzeneteteket:

An die Ombudsstelle SRG.D
Betreff: Ihre Sendung im Rundschau am 9.9.2015 und 10.9.2015 „Zerreissprobe”
Sie haben in Ihrer Reportage über die Flüchtlingskrise berichtet und durch eine rassistische, hungarophobe Äusserung Ihrer Interviewpartnerin Hass gegen die Ungarn im allgemeinen Kundgegeben. Sie haben sich von der „Meinung” des Interviewobjekts nicht distanziert.
Damit verstiessen sie gegen Schweitzer Recht und Ihre eigene publizistische Leitlinien:
„Wir diskriminieren keine Personen und keine Gruppen von Personen – weder wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit noch aufgrund ihrer Religion oder ihrer sexuellen Orientierung.
Rassendiskriminierung ist in der Schweiz strafbar.”
Wegen dem skandalösen, offen rassistischen Botschaft Ihrer Sendung Rundschau, fordern wir Sie auf in dem Hauptprogramm Rundschau (am Abend) die ungarische Nation um ihre Entschuldigung zu bitten und unsere Kritik an Herrn Direktor Rolf Matter und Herrn Mario Poletti weiterzuleten!
Aláírás

A levél magyarul így hangzik:

A svájci állami TV ombudsmanjának
Tárgy: az Önök Rundschau c. műsorának 2015.9.9-én sugárzott adása „Szakítópróba” címmel
Riportjukban a menekültválságról tudosítottak és interviewpartnerük rasszista, hungarofób kijelentése révén gyűlöletet igyekeztek kelteni általában a magyarok ellen. Önök ettől a „vélménytől” nem határolódtak el.
Ezzel Önök a svájci törvények és saját publicisztikai irányvonaluk ellen vétenek, mely így hangzik:
„Mi nem diszkriminálunk személyeket és csoportokat sem etnikai hovatartozásuk, sem vallásuk, vagy sexuáls orientációjuk alapján. A rasszizmus Svájcban büntethető.”
A svájci TV Rundschau c. műsorának botrányos, nyíltan rasszista üzenete miatt követeljük hogy főműsoridőben kérjenek bocsánatot a magyar nemzettől és kritikánkat Rolf Matter igazgató úrnak és Mario Poletti úrnak továbbítsák!

Max szept.28-ig lehet tiltakozni!

Emailcím:
ombudsstelle.srgd@gmx.ch

Ha ezt nem tesszük most meg, az ilyen rasszista hangok felerősödnek! Miközben Magyarország Schengeni Egyezményből következő kötelezettségét próbálja teljesíteni, addig Európa hátbaszúr minket percemberek kicsinyes politikai érdekei miatt!

Video link:
http://www.srf.ch/play/tv/rundschau/video/zerreissprobe?id=9678c11c-9783-4848-a198-76cd4cd0e8f9

A jogi eljárás megindításához hasznos információk

Rudolf Matter
SRF Direktora

Mario Poletti
A svájci állami TV (SRF) Rundschau c. műsorának főszerkesztője

Tárgy:
http://www.srf.ch/play/tv/rundschau/video/zerreissprobe?id=9678c11c-9783-4848-a198-76cd4cd0e8f9

Riportjukban elhangzott „”Ezek a SZAR magyarok, semmit nem tanultak, rövid az emlékezetük, pedig sokan jöttek Ausztiába 1956-ban.” egyértelműen nem a magyar kormánynak szólt, hiszen az nyílvánvalóan nem járt Ausztriában 1956-ban. Ezzel szemben a magyar nemzetnek célzott üzenet.
Ezen kívül a düh senkit nem ment fel rasszista, idegen- és magyargyűlölő kijelentések felelőssége alól!
Riportjuk üzenete egyértelműen rasszista, a magyar nemzet elleni idegengyűlölet szítása a célja. Ezt a következőkben tételesen bizonyítom:
Semmi nem bizonyítja jobban riportjuk politikai indíttatását, mint az alábbiak:

1) Azon a napon az 50 Budapestre induló osztrák segítő közül Önök éppen Bourgeot asszonyt választották ki. Vajon miért? A magyarázat egy 2009-es idézet tőle magától: „Baloldali tradícióból jövök. A programom: dolgozni az agresszió ellen és a pszichoterápiát a a politikai tudattal összekötni.“ 19. März 2009, 7:00 Uhr Quelle: DIE ZEIT, 19.03.2009 Nr. 13
Riportjuk prekoncepciója ebből egyértelműen látható.
Önök ugyanezt a módszert alkalmazzák ,amikor meginterjuvolták Prof Ulrich Schmidet és őt Kelet-Európa szakértőként mutatják be. US úr magát Kelet-Európai nacionalizmus szakértőnek tünteti fel a St. Galleni Egyetem honlapján. Hol marad az objektivitás?
Schmid úr nem beszél magyarul, soha nem élt Mo.-n. Ez azt jelenti, hogy nincsenek közvetlen információi Magyarországról és annak politikájáról.
Az SRF szerkesztőjének választása egy egyértelmű magyar kormányt negatívan beállító, manipulativ szándékot tükröz.

2) Önök ítéletet mondanak a magyar kormányról ) amelyik 6 választást nyert meg abszolút többséggel demokratikus választásokon 2010 és 2014-ben), ezzel megszegve az újságírás alapvető etikai normáit (tények közlése értékítélettől mentesen) a Magyarország elleni gyűlöletkeltés érdekében.

3) Önök tendenciózusan elhallgatták a döntő információkat Magyarország helyzetével kapcsolatban = manipuláció:

a. a Schengeni Egyezmény kötelezi Magyarországot az illegális határátlépés felszámolására. Ezt tehát nem passzióból, hanem, kötelességből teszi.
b. 180 000 migráns érkezett csak 2015-ben hazánkba, mely a lakosság 1.8%-át teszi ki.
c. A válsággal kapcsolatos költségek 2.8%-át finanszírozta az EU, a többit mi.

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a „Ezek a SZAR-MAGYAROK…“ az Önök szerkesztőségének (SRF Rundschau és felelős szerkesztője) üzenete és Mercedes Bourgeot felhasználták ennek kimondására.
A magyar rendőrök együttérző arcának bemutatása, valamint a kommentár, miszerint: „Itt találkozik a másik Magyarországgal, ahol számtalan segítő témogatja a menekülteket..“ semmi esetre sem jelent elhatárolódást Bourgeot asszony magyargyűlölő rasszista kijelentéstől.

Magyarországon a rasszizmussal szemen zero tolerancia van érvényben, Önök ezt nyílvánvalóan nem témogatják, ezért további lépések szükségesek ebben az ügyben.

Ugyanez németül:

Die Aussage „Scheiss-Ungaren” gilt ganz klar nicht der ungarischen Regierung, denn diese ging in 1956 offenbar nicht nach Österreich.

Zudem ist Zorn keine Entschuldigung für rassistische, xenophobe, hungarophobe Äusserungen!

Die Aussage Ihrer Reportage ist eindeutig rassistisch, weil es sich auf die ungarische Nation bezieht mit der Absicht Hass gegen ein Etnikum zu erwecken. Diese beweise ich im folgenden:

Nichts beweist eindeutiger, dass Ihre Reportage politisch motiviert war, als das folgende:
1) Sie haben aus 50 österreichischen Helfern genau die Frau, als Interviewpartnerin ausgesucht, welche sich als linke identifiziert.
„Ich komme aus der linken Tradition. Mein Programm lautete: Wilhelm Reich, an Aggressionen arbeiten, die Psychotherapie mit politischem Bewusstsein verbinden.”
(Auf die Couch während der Krise
Eine Französin in Wien: Die Therapeutin Mercedes Bourgeot, 58, bangt neuerdings um ihr Geld
Von Ernst Schmiederer
19. März 2009, 7:00 Uhr Quelle: DIE ZEIT, 19.03.2009 Nr. 13
http://www.zeit.de/2009/13/A-Drinnen)
Die Präkonzeption der Reportage ist daraus klar zu entnehmen.

(Sie gehen den selben Weg, wie in Ihrer Reportage im Rundschau am 2.9.2015:
http://www.srf.ch/play/tv/rundschau/video/der-zaun-fluechtlingsreport?id=8a0a03ca-31a3-419b-aed3-4502b0cf123b
wo Sie einen Interview mit Professor Ulrich Schmid, Experte des Nationalismus in Osteuropa. Objektivität?
Herr Schmid spricht kein Ungarisch, hat nie in Ungarn gelebt. Das bedeutet, dass er keine direkte Informationen über Ungarn und dessen Politik haben kann.
Die Wahl der Redakteure des SRF zeigt die tendenziell manipulative Intention Ihrer Reportage.)

2) Sie geben ein Urteil über die 6x (Parlamentswalen und Kommunalwalen in 2010 und 2014 und EU-Parlamentswalen in 2010 alle mit absoluter Mehrheit) demokratisch gewählte ungarische Regierung ab. Sie BEWERTEN und bezeichnen diese, als rechts populistisch. Damit verstossen Sie gegen die grundlegende Regel der journalistischen Ethik (Fakten darstellen ohne zu bewerten) im Interesse der Hass-Kampagne gegen Ungarn.
(Wiederum: wenn Sie über Ungarn reden, dann rechts populistisch, wenn über Ihre Interviewpartnerin, dann verschweigen sie ihre linke Identität = Manipulation.)

3) Sie haben die entscheidende Fakten über Ungarns Lage tendenziös verschwiegen:
a) Schengen Abkommen, Pflicht Ungarns die Genzen Europas zu kontrollieren und illegale Migranten erst nach dem rechtlichen Prozess passieren zu lassen.
Also Ungarn baut einen Zaun nicht weil es Spass macht und rechts populistisch ist, wie Sie das in fast jeder Sendung betonen, sondern weil er rechtlich dazu verpflichtet ist. Diese Tatsache haben sie konsequent verschwiegen = Manipulation.
b) 180 000 Migranten seit Januar 2015 in Ungarn = 1.8 % der Bevölkerung Ungarns.
c) Nur 2.8% der Kosten der Krise finanziert durch die EU: Gesamtkosten 200 Millionen EUR und dazu 7 Millionen EUR von der EU erhalten.

Aus den oben detaillierten Gründen kann man klar festellen, dass „Scheiss Ungaren” Ihre Botschaft ist (SRF Rundschau und Haftungsträger) und sie nutzen diese Frau nur um das auszusprechen.
Die Gesichter der Polizisten mit Mitgefühl und Ihr Kommentar „Hier trifft sie auf das andere Ungarn , etc….” ist keinesfalls als Distanzierung von einer rassistischen Äusserung zu bewerten.

In Ungarn gilt NULL Toleranz gegen Rassismus, offensichtlich sehen Sie das anders, somit sind weitere Massnahmen in diesem Fall notwendig.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!