Fontos érvek a kvóta perhez

Kedves CÖF!

Egy EU-s meg nem választott vezető, talán Junker segédje, (vagy helyettese, talán valami görög), azt mondta, hogy talán Magyarországnak, vagy az EU-s tagállamoknak erkölcsi és jogi kötelességük lenne a migránsok befogadása, ezért kérem, az alábbiakat közvetítsék az EU vezetőinek és ennek a görög paprikajancsinak is!

„Ki mit főzött, egye meg!

Aki meghívta a migránsokat, az fogadja be őket, (vagyis Merkel és társai).  Erkölcsi kötelessége a bevándorlók befogadására, csak annak van, aki meghívta őket, ugyanis a meghívott bevándorlók nagy része, (a fenyegetőző európai vezetők által használt csúsztatásos hazugságok ellenére), nem menekült, hanem gazdasági bevándorló. Ezért Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége a bevándorlók befogadása, mivel nem hívta meg a bevándorlókat. Ami a jogi kötelességet illeti, az sem áll fenn, ugyanis az európai vezetők általuk jogtalanul megalkotott jogokra, illetve, határozatokra hivatkoznak!

És kérem, hogy junker görög helyettesének közvetítsék a következőt is:

„A görögök azért engedték be a bevándorlókat, hogy a bevándorlóknak, jó pénzért való kompoztatásából, nyerészkedjenek, a bevándorlóktól  viszont szabadulnának! Hát üzenem, hogy nem fog menni!”

Kérem, az alábbiakat a következőképen mondják meg a kvóta perben illetékes európai bíróságnak!

„Mélyen Tisztelt Bíróság:

Azon lehet vitatkozni, hogy a bevándorlók befogadása jó, vagy nem jó dolog, de ha ez alapján hoznak döntést a kvóta ügyben, akkor az szubjektív ítéletet lenne, már csak azért is mert, azt csak a jövő dönti el, hogy jó, vagy nem jó dolog volt a bevándorlók befogadása, a jövőt pedig még a mélyen tisztelt bíróság sem ismeri. Egyébként az eddigi tények. (lásd terror cselekmények, tömeges erőszak, stb.), azt mutatják, hogy Magyarországnak van igaza, vagyis nem jó dolog a bevándorlók befogadása!  Egyébként pedig: néhány menekült joga miatt nem veszélyeztethetik 500.000.000 európai állampolgár élethez való jogát, ugyanis, bármilyen furcsa is, de az európai állampolgároknak is vannak emberi jogaik, (élethez való jog, önrendelkezési jog, tulajdonjog, stb.), nem csak a menekülteknek, akik ráadásul, (ez utóbbiak), nem is menekültek, hanem bevándorlók, (nagyon kevés kivétellel)! Öntsünk tiszta vizet a pohárba: a magyar hatóságok naponta találkoznak a bevándorlókkal, amit, a mélyen tisztelt bíróság nem mondhat el magáról, és őszintén állíthatjuk, hogy a határainkon megjelenő emberek, embercsempészek által hozott bevándorlók és nem menekültek. Menekültek már csak azért sem lehetnek, mert rengeteg biztonságos országon jönnek át, míg Magyarországra érkeznek, és nagyon kevés kivételével, egész más céljaik vannak, mint az, hogy az életüket mentsék! Vagyis, akiket önök is és az európai vezetők menekülteknek mondanak, azok nem menekültek, hanem bevándorlók! Vagyis akik Európába beözönlöttek és menekült státuszért folyamodnak, valamint akikről a kvóta szerű elosztás szólna, azok nem menekültek, hanem bevándorlók, és a titkosszolgálati jelentések alapján, komoly biztonsági kockázatot jelentenek. Ezért nem gazdasági, vagy emberjogi szempontból kell vizsgálni az ügyet, hanem, biztonság szempontjából, ha pedig emberjogi szempontból vizsgálják azt, akkor ne feledkezzenek meg az 500.000.000 európai állampolgár élethez való jogáról, valamint önrendelkezési, illetve tulajdon jogáról sem. Ha megvalósulna a kvóta szerinti elosztás, akkor azzal mindazok, akik a kvóta szerinti elosztást akarják, vagy segítik elő, megkoronázzák, az embercsempészek munkáját, (már csak azért is, mert a kvótarendszer megvalósulása egy újabb meghívással érne fel a bevándorlók számára)! Egyébként az embercsempészet eddig a bevándorlóknak tömeges halálát okozta, (tengerbe fulladás, hűtőkocsiban való megfulladás, stb.), akkor miért kellene az embercsempészetet, a bevándorlók egy újabb meghívásával felérő, kvótatörvénnyel elősegíteni?!?!

Önöknek, mélyen tisztelt bíróság, az a hivatásuk, hogy betartsák és betartassák az európai jogot, ami viszont a bevándorlás szubjektív megítélésével ellentétben, nem szubjektív, hanem nagyon is konkrét dolog. Önök a jog és a tények alapján kell ítéljenek, nem pedig szubjektív mérlegelések alapján, (ami a bevándorlás jó, vagy nem jó voltát illeti)! A konkrét jogi tények pedig azt mutatják, hogy Európa azon vezetése, akit ráadásul senki sem választott meg, jogtalan törvényalkotás által, akar Európának diktálni. Vagyis a konkrét jogi tények azt mutatják, hogy a magyarok cselekedtek az európai törvények szerint, és a magyarokat kritizáló európai, – emberek által, meg nem választott-, vezetés cselekedett jogtalanul. Vagyis a tények alapján, önök a magyarok javára kell, hogy ítéljenek és az EU vezetését kell, hogy elmarasztalják. Amennyiben önök, nem így tennének, akkor az nemcsak egy szubjektív ítélet lenne, hanem, az európai jog és jogrendszer végét jelentené, mivel hogy éppen önök, akik arra hivatottak, hogy vigyázzanak  a törvények betartására, marasztalnák el, azt, aki betartotta a törvényeket és adnának igazat, annak, aki megkerülte a törvényeket. Így az a kérdés merülne fel, hogy van-e még értelme a törvényeknek? Ezzel pedig önök hozzájárulnának nemcsak az ily módon értelmetlenné vált jog és az európai jogrendszer bukásához, hanem az anarhia megjelenéséhez is Európában és elősegítenék azt, hogy olyan, senki által meg nem választott vezetők kerüljenek hatalomra, jogellenesen, vagyis az általuk elkövetett jogi puccs által, Európa élére, akik jogi cselvetéseikkel, máris diktálni akarnak Európában! Vagyis egy nem jogszerű ítélet által, önök elősegítenék  az európai állam rend bukását, és helyette egy diktatúra bevezetését, és törvényesítenék az ahhoz vezető jogi puccsot! És véget vetnének a demokráciának is, amennyiben, sem önök, (ezen ítélet kapcsán), sem pedig az eu vezetői, (a „jogi puccsal” hatalomra törekvők), nem vennék figyelembe az európai, (magyarországi), polgárok, demokratikus körülmények közt tömegesen és egyöntetűen, (majdnem 100%-os egybehangzással), kinyilvánított akaratát!

Megjegyzés: A fentiekben sokszor használtuk a „jogi puccs” kifejezést, mert hát mi másnak lehetne nevezni a jog megkerülésével és lopakodó jogalkotással való diktatúra kialakítását Európa élén, azok részéről, akiket senki meg nem választott, mint „jogi puccsnak”?!

Vagyis önök, mélyen tisztelt bíróság egy nem jogszerű ítélet által, nem csak bennünket marasztalnának el, akik betartottuk a törvényeket, hanem átadnák Európa vezetését így jogi puccs által hatalomra kerülő diktátoroknak és ugyanakkor törvényesítenék a „jogi puccs kísérletüket”, illetve precedenst teremtenének arra, hogy a jog nem ér semmit és bárki büntetlenül megkerülheti, vagy megváltoztathatja azt, ha úgy akarja, vagy ha éppen esetleg aktuális érdekeire hivatkozik! De akkor mire jó a törvény, ha azt egyesek mindig úgyis saját érdekeiknek megfelelően megváltoztathatják? A törvény talán éppen azok megfékezésére lett megalkotva, akiknek leginkább érdekükben állna azt megváltoztatni! Nem-de?

Jelen esetben Európa meg nem választott vezetése, (bürokratái), -egyesek érdekeinek megfelelően-, az illegális bevándorlást tiltó törvényt akarják megváltoztatni (és hozzácsatolni egy jogtalanul megalkotott kvótatörvényt), azzal az ürüggyel,hogy: „hát segíteni kell a bevándorlóknak”, de persze azoknak az érdekeit nem veszik figyelembe, akiknek az az érdekük, hogy ne legyen illegális bevándorlás, ami ráadásul a jelenlegi jogszabályokkal megegyező! És rögtön a szolidaritás hiányával vádolják meg azokat, akik nem az ő érdekeik szerint gondolkoznak, vagy akik, -velük ellentétben-, betartják az európai törvényeket. És mivel nincs igazuk a törvényeket illetően, szolidaritási kérdésnek álcázva akarják átvinni a törvénytelenségüket! De a szolidaritás kérdése is hibádzik, ugyanis az egy szubjektív dolog, hogy miért kellene egész Európa szolidáris legyen néhány bürokrata érdekével, ami ráadásul, törvénytelen is, esztelen is és veszélyes is, és amivel sem az európai lakosság sem pedig rengeteg európai ország vezetése nem ért egyet, akik meg sem lettek kérdezve a döntéssel kapcsolatban. Ez pedig nem más, mint diktatúra, akármennyire is próbálják a diktatúrát a szolidaritás szóval álcázni.

A jogot, (a törvényt), pedig éppen az ilyen érdekellentétek megoldására találták ki. Vagyis érdekellentétkor, nem megváltoztatni kell a jogot, (a törvényt), egyesek érdeke szerint, hanem alkalmazni kell azt, mégpedig ahogy az meg lett alkotva, mert talán éppen azt a célt szolgálja az illető törvény, hogy féken tartsa azokat, akik a szóban forgó  törvényt meg szeretnék másítani, vagyis, akik más érdekek szerint akarnának cselekedni, mint amit éppen az illető törvény megenged!  Jelen esetben, az illegális bevándorlás éppen azért illegális az európai törvények szerint, hogy ne lehessen kikerülni, vagy legalizálni azt, azzal az ürüggyel, hogy: „segíteni kell a bevándorlóknak!”, (Egyébként is legalizálni az illegális bevándorlást, ez egy logikai nonszensz, azaz logikai értelmetlenség, mivel hogy az illegálisnak, éppen az a tulajdonsága, hogy illegális!)!

Szóval:

Mire jó a törvény, ha azt egyesek, (az európai bürokrata-vezetés), úgyis mindig saját érdeküknek megfelelően megváltoztathatják?!

 A válasz: a törvény rendeltetése éppen az, hogy azok megfékezésére szolgál, akik nem értenek vele egyet, és főleg azok megfékezésére kell, hogy szolgáljon, akik meg is szeretnék azt változtatni! (vagyis, jelen esetben a törvénytelenül hatalomra jutni akaró európai bürokraták megfékezésére kell, hogy szolgáljon, akik „az illegális bevándorlást szeretnék legalizálni” és akik törvénytelenül akarnának kvótatörvényt alkotni).

Néhány szót a szolidaritás fogalmáról is:

Az európai bürokraták azt mondják, hogy mi, (vagyis Magyarország), nem vagyunk szolidárisak:

– velük, (vagyis az európai bürokratákkal),

– az ő döntéseikkel és

– a bevándorlókkal.

Mi viszont azt mondjuk, hogy ők nem szolidárisak:

– velünk, magyarokkal, (akik betartjuk az EU-s törvényeket, és védjük Európát!),

– Európa védelmével

– az európai polgárokkal,

– az európai polgárok jogaival és akaratával, (amit demokratikus módon kinyilvánítottak, legalábbis Magyarországon, több mint 98%-ban),

– a határok védelmével,

– az európai kultúra védelmével,

– az európai állampolgárok védelmével,

– az európai tagállamok szuverén jogaival,

– Európa valódi értékeivel, azaz a kereszténységgel,

– a világ más részein üldözött és meggyilkolt keresztényekkel

– az európai tagállamok döntéseivel,

– a visegrádi, (és közép-kelet európai), államokkal és azok ésszerű politikájával illetve józan megoldásaival,

– a józan ész politikájával, stb..

illetve szolidárisak:

– olyan érdekekkel, melyeknek semmi közük Európa érdekeihez és Európa kifosztására irányulnak, mint a soros érdekei, illetve

– olyan elvetemült eszmékkel, melyet egyetlen nép sem élne túl, mint például az egyneműek házassága, mintha azok, akik ezt hirdetik, nem apától és anyától születtek volna, stb.

De írva van a szentírásban, hogy annak a bizonyos ellenségnek saját „törvényeiből” adódik a pusztulása.

Szóval, mélyen tisztelt bíróság, mint látszik, a szolidaritás fogalma szintén szubjektív fogalom, ezért, ha önök a szolidaritás alapján ítélnének ebben az ügyben, az szubjektív ítélet lenne, sőt mi több, ez esetben politikai döntés lenne. És ezzel önök el döntenék azt is, hogy Európa egyben maradna, vagy szétesne,

ugyanis, ha önök Európa senki által meg nem választott „vezetőinek” adnának igazat, vagyis a szolidaritásnak álcázott diktatúrának, akkor önök lovat adnának az Európának diktálni akaró bürokraták és az ő pártjukon álló, a saját választóik helyett szintén a soros érdekeit képviselő európai parlamenti képviselők alá, akik a hetes cikkelyt akarnák alkalmazni Magyarország ellen, másrészt, Magyarország sem szeretne egy olyan, esztelen, veszélynek kitett és ráadásul igazságtalan Európában maradni, amely diktatúrává alakul és a magyarok akarata ellenére a magyarokra erőltetné a bevándorlás jelentette életveszélyt, terrorfenyegetettséget, és a keresztény gyökereket-, a kultúrát-, stb. fenyegető veszélyeket, és valószínű, más államok sem maradnának egy ilyen igazságtalan és diktatúrává alakult veszélyt jelentő Európában.

Amennyiben viszont önök az Igazság szerint, Magyarországnak adnának igazat, akkor az Európát jelenleg vezető bürokraták nem alakíthatnák Európát diktatúrává, teljesülne Magyarország majdnem teljes lakosságának akarata, illetve a kvótarendszer nem jelentene egy újabb meghívót az illegális bevándorlóknak, és Európa megszabadulhatna az esztelen terror veszélytől, és akkor Magyarország szívesen maradna egy olyan Európában, ahol igazságos törvények érvényesülnek igazságos bíróságok által és amelyben a nép akarata is érvényesülhet, illetve, ahol nincsenek veszélyben a valódi értékeink, életünk, a kereszténységünk, a kultúránk, stb. és valószínűleg más európai országok is akkor szívesen maradnának egy ilyen Európában.

Összefoglalva:

Mélyen tisztelt bíróság, ha önök, a bevándorlás, jó, vagy nem jó mivolta alapján, vagy, ha jelen esetben a diktatúrát álcázó szolidaritás alapján döntenek, akkor az szubjektív, sőt mi több, politikai ítélet lenne, ha viszont önök, az igazság, a jog és a tények alapján döntenek, akkor Magyarországnak kell igazat adjanak, ami igazságos és Európát egyben tartó ítélet lenne.

Tisztelettel kérjük a mélyen tisztelt bíróságot, hogy döntésénél vegye figyelembe, a bevándorlás, illetve a kvóta szerinti elosztás jelentette veszélyeket, amelyeket a titkosszolgálatok is megerősítenek! És azt, hogy, (minden ellenkező híreszteléssel szemben), nem menekültekről, hanem bevándorlókról van szó ez ügyben! Köszönjük szépen!

Megjegyzés, azok az országok, akik a bevándorlásból eddig jó pénzt szedtek össze, most szabadulnának a bevándorlóktól, a kvóta rendszer által, és általában ezek, azok az országok, akik a kvóta rendszer perben magyar ország ellenfelei, úgy mint például a görögök, akik a bevándorlók, jó pénzért való kompoztatásából, nyerészkedtek sokat, és most szabadulnának a bevándorlóktól, vagy Merkelék, akik az embercsempészetet támogatva nyertek sok pénzt, hisz a Napnál világosabb, hogy, azzal, hogy Merkel meghívta a bevándorlókat, a soros embercsempészetet végző és jótékonysági civil szervezeteknek álcázott hálózatát segítette, amin soros szintén jó pénzeket szerzett és gondolom adott Merkeléknek is belőle. Erre utal a líbiai partok közelében nemrégiben elkapott „civil” hajó bejegyzési helye is, amely német országban van bejegyezve, és amely soros által támogatott „civil” szervezet hajója, és amelyről a jelenlegi olasz hatóságok azt feltételezik, hogy embercsempészettel foglalkozik, illetve most derül ki, hogy a volt olasz kormány is nagyokat kaszált a bevándorlásból, stb. Szóval a napnál világosabb, hogy azok az országok vannak Magyarország ellen a kvóta perben, akiknek kell a bevándorlásból származó nyerészkedés, de nem kellenek a bevándorlók, ezért engedte be eddig Görögország és a volt olasz kormány és a németek is, akadálytalanul a bevándorlókat, (hogy nyerészkedjenek rajtuk), viszont kérték a hozzájuk érkezett bevándorlók szétosztását Európában a „Szolidaritás” jegyében, (hogy megszabaduljanak tőlük)! ”

Eddig tart az EU bíróságnak szánt mondanivaló.

Megjegyzés:

A fentiekben mondtam, hogy a szolidaritás szó valójában egy diktatúrát álcáz. (Egyéb) bizonyítékok, a diktatúrára:

  • lopakodó jogi puccskísérlet a teljes hatalom megszerzésére Európa bürokrata vezetése részéről
  • a britek kiválása Európából, ami nem más mint az európai diktatúra elöli menekülés
  • „az EU-s vezetők”, Magyarországot sem akarják hagyni, hogy bármit is saját maga döntsön el,
  • a koncepciós perekhez hasonlító európai parlamenti határozatok
  • azon szándék, „az EU-s vezetők” részéről, hogy a briteket, úgy engedjék el Európából, hogy más tagállamnak ne legyen kedve követni őket, ami annak jele, hogy ők mindenkinek diktálni akarnak Európában.

A diktatúrának csak része az, hogy a bevándorlással kapcsolatban akarnak diktálni, ők teljesen diktálni akarnak mindenkinek, és Európát amerikai, gyarmattá tenni, vagy legalábbis soros gyarmatává. Egyébként az körvonalazódik, hogy ki kivel van: például: Merkel sorossal és junkerrel, illetve a görög helyettesével, az új francia elnökkel, az amcsi demokratákkal, Obamával, Clintonékkal, a CIA-val, Facebook-kal, stb., és a szabadkőművesek többi részével, (mint Scientológia, stb.) És körvonalazódik az is, hogy az összeesküvés elmélet, az valójában összeesküvés gyakorlat!!

Nyilvánvaló, hogy sorosék és társai embercsempészettel foglalkoznak, akkor hogy lehetséges, hogy még nem adtak ki elfogatási parancsot soros ellen és Merkel ellen és társaik, junker és helyettese, stb. ellen? Ezzel kapcsolatban még annyit, hogy: ha ők, (a Soros-féle tábor), bárkit megvádolnak azzal, hogy antiszemita, mert felelősségre vonja sorost, akkor nekik nem csak azt kell válaszolni, hogy sorost nem a származása miatt vonják felelősségre, hanem nagyon fontos, hozzátenni azt is, hogy sorost tettei miatt vonják felelősségre, és soros például, tetteivel szolgált rá a spekuláns jelzőre! Vagyis nem a származása miatt, hanem tettei miatt vádolják! Ezt más hasonló esetekben is így ki kell emelni! Egyébként sorosék, Merkelék és a többi társaik, gyilkosok is azáltal, hogy a bevándorlás segítésével segítik a terrorizmust.

A momentum tudatosan hazugságon alapuló anyagot készít Európa félrevezetésére a magyarországi helyzettel kapcsolatban, ezért mentek be az újságíróhoz és úgy vádolták meg, mintha nekik lenne igazuk és filmezték azt, illetve tesztelik és provokálják az igazságszolgáltatást és annak „tűrőképességét”, illetve soros egész szervezete meg akarja mutatni, hogy őrájuk nem lennének érvényesek a törvények, és hogy ők bármit „megtehetnek”, illetve egyúttal egy pszichikai fenyegetés, ráhatás akart ez lenni sorosék részéről, (nem is az illető újságíróra, hanem), a magyarországi igazságügyi rendszerre, és a magyarországi médiára is. Nem kell büntetlenül engedni az ilyesmit, mert ez is olyan, mint, ahogy két kutya, mikor először találkoznak, eldönti, hogy ki legyen a főnök, amelyik határozottabban tud morogni, vagy megijeszteni, esetleg megharapni, vagy leteperni a másikat, az lesz a főnök! Itt pedig, a magyar igazságügy meg kell mutassa soroséknak és hálózatának, hogy itt már pedig, a magyar igazságügy a főnök, és sem soros, sem pedig emberei nem állnak a törvény fölött, most kell odakoppintani az orrukra és eldönteni, „hogy ki a főnök”! Később már nem lehet lesz, nem kell megijedni tőlük, bármennyire is gőgösek, pimaszok, vagy pszichikailag felkészültek(nek tűnnek), vagy bármennyire is okosabbnak hiszik magukat másoknál, valójában nagyon gyengék, olyan gyengék, hogy ők félre vannak vezetve!

És mivel sorosék és az ő szervezeteik, hazugságokat használnak arra, hogy magyar országot lejárassák Európában, önöknek hozniuk kellene egy olyan törvényt, ami bünteti a hazugságot. Egy életfogytiglan például hamar kijózanítaná a hazudozókat. És ez nem lenne semmilyen korlátozása a vélemény nyilvánításnak, csupán őszinte és igazságon alapuló vélemény nyilvánítások lennének, vagyis mindenki véleményt nyilváníthat ezen túl is, csak amit a véleménynyilvánításában mond, az igaz kell, hogy legyen, egyszerű!!

A momentummal kapcsolatban még annyit, hogy: hogyan maradhatnak büntetlenek, mikor 15 millió embert károsítottak meg azzal, hogy megfúrták az olimpiát? És ez nem csak eszmei, hanem erkölcsi, és anyagi kár is, méghozzá elég sok. Ha másvalaki károsít meg akár csak egy embert is, akár csak egy kisebb összeggel is, azt rögtön börtönbe zárják, akkor, hogy lehetséges, hogy, valaki, vagy valakik, akik 15.000.000 embert károsítottak meg, méghozzá egy hatalmas és pénzben ki sem fejezhető összeggel, akkor az, vagy, azok még szabadlábon vannak?!

És hogy lehetséges, hogy mind az a hazaáruló ellenzék, akik hatalmas erkölcsi kárt okoztak Magyarországnak az európai parlamentben és Európában, stb. a hazugságokkal, az még nem lett odatéve, hogy befizesse a magyar államkasszába, az általuk Magyarországnak okozott, kár számszerűsített értékét?!!!

Kérném szépen, Németh Szilárd képviselő úrnak tolmácsolni a következő mondatot is:

„A röszkei megafonos emberrel kapcsolatban, azt is meg kell említeni, hogy kilenc érvényes, (Európai vízummal ellátott), útlevele volt, (ha jól emlékszem), biztos azért, mert „ártatlan”. ”

Hallottam, hogy soros emberei megkeresték az európai parlamenti képviselőket, a Magyarországot elmarasztaló döntés előtt. Vagyis megvásárolták a döntésüket. Érdemes lenne vizsgálatot indítani, korrupció gyanújával, az európai parlamenti képviselők egy része ellen!

És most más témák:

Felháborító, hogy a közmédiában óvszereket reklámoznak, ugyanis, házasságon kívül bűn a közösülés, házasságon belül pedig bűn a gyerekáldás nem elfogadása, (hiszen a házasság csak akkor érvényes, ha a felek megígérik házasságkötéskor, hogy elfogadják a gyerekeket, akiket a JÓISTEN ad nekik!). Máskülönben az óvszerek reklámozása, miként a fiatalok „szexuális felvilágosítása” is, „felhívás egy keringőre”! (Akárcsak a bevándorlás esetén a kvóta elosztás!).

Egyébként, ha jól tudom, a magyar kormány a magyarországi gyermekáldás előmozdítását szeretné, hát akkor meg minek az óvszerreklám a közmédiában. Ennek a reklámnak a közmédiában szerintem olyan hatása lehet, hogy az egyébként megszületendő gyerekek, több mint fele nem fog megszületni. Javaslom önöknek, hogy nagyon komolyan gondolkozzanak el ezen! Mert szerintem ez a reklám, minimum lenullázza mindazt, amit önök tesznek a népszaporulat érdekében, adókedvezmények, stb.. És ez azt is jelenti, hogy az önök ilyen irányú gazdasági befektetései, csak kihajított pénz. Szóval a kérdés az, hogy önök megengedik-e, hogy az illető reklámok, megsemmisítsék az önök milliárdjait és ugyanakkor megakadályozzák Magyarország demográfiai fellendülését? Illetve megengedik-e, hogy ezáltal is, a bűnt terjesszék, a közmédiában?

És az is kérdés, hogy a tv-ben miért buzdíthatnak embereket a bűnre, vagy a gyermek nem-vállalásra?!?

A hírekben láttam, hogy a lányoknak, „techcsajok” elnevezéssel kampány indult, hogy rávegyék őket, hogy többen válasszák a technikai pályákat, mondván, hogy a műszaki egyetemeken, csak kb 10% leány a jelentkezők közül, és, hogy a női gondolkodás új dolgokat is hozhat a technikába!

Hát először is megkérdezném, hogy ezt nem-e soros találta ki, a „nyílt társadalom” keretén belül?! Másrészt hozzátenném, hogy nem kell a természetes dolgok megváltoztatását erőltetni! Nem véletlenül kevés a női jelentkező a műszaki egyetemeken!

A nőknek nem adatott meg logikus gondolkodás, helyette nekik szeretet adatott! És ezt a nők is érzik, ezért csak 10%-nak megfelelő a női jelentkezők száma a műszaki egyetemeken! Vagy, hogy gondolták, az illető kampány szervezői, hogy mit tehetnek hozzá a nők, a műszaki tervezéshez, más gondolkodásukkal? Például ezután rózsaszínű vasúti hidak lesznek, ami viszont egy 3 éves gyereket sem bírna el? Vagy csokiból készült esztergapadok lesznek, amelyek négyszögletűre fogják forgácsolni a csavarokat, vagy illatos , de össze-vissza járó karórák lesznek, esetleg olyan versenyautók, amelyek csak hátrafelé mennek?!! Szóval ne erőltessék azt, ami nem természetes! És, hogy gondolták? Amíg a nők mérnöki pályát futnak be, addig a férjük fogja átvenni a női szerepet, a férj fogja megszülni és szoptatni a gyerekeket?!  Ez abszurd! Ne vigyék túlzásba a demokráciát! Ami nem természetes azt nem kell az „egyenjogúság” jegyében erőltetni, ugyanis nem az az egyenjogúság, ha felcserélik a férfi és a női szerepet, vagy ha mindenkit férfi szerepre állítanak be, hanem az, ha mindenki jól végzi a saját szerepét és azt a másik fél is megfelelően elismeri!! A JÓISTEN úgy adta, hogy a férfinak nagyobb fizikai ereje és logikus gondolkodása legyen, azért, hogy el tudja tartani, meg tudja védeni, és felelősségteljesen tudja vezetni a nőt, illetve családját! A nőknek azt adta, hogy hallgasson a férjére, tudjon gyereket szülni, szoptatni és felnevelni, és közben szeretetteljes családi légkört teremteni, illetve gyereknevelés közben, mivel ő kell otthon legyen szoptatni a gyereket, szeretetet biztosítani a gyereknek, stb, ő neki van lehetősége főzni, takarítani, stb.. Ennek azért is van jelentősége, mert így a férfi függ a nőtől, ami az étkezést, ruházkodást, szeretetteljes légkört és gyerekeinek felnevelését illeti, viszont a nő is függ a férfitől, mert a férfi tartja el és védi meg, őt és a családot, illetve a férfi látja át a dolgokat és vállalja a felelősséget a családot érintő döntéseiért!  Vagyis A JÓISTEN szándékosan úgy alkotta őket, (testileg, lelkileg, szellemileg teljes összhangban a nekik adott szereppel, hogy különbözzenek, de ugyanakkor kiegészítsék egymást), hogy függjenek egymástól, hogy rá legyenek kényszerítve arra, hogy szeressék egymást és ne váljanak el. Ezért mondja JÉZUS, hogy „ha ketten kéritek ugyanazt TŐLEM, megadom nektek!” Vagyis A JÓISTEN egységet és szeretetet akar!

Ezzel szemben, a karrier, vagy férfi szerep,  elősegíti a nők önállóságát, (azaz függetlenedésüket), férjükkel szemben, hogy ne kelljen hallgatniuk a férjükre, illetve, hogy könnyen elválhassanak tőle, és ami a női szerepeik elhanyagolásához is vezet általában, mindez lázadás a JÓISTEN akarata ellen és ellentétes A JÓISTEN akaratával. Mert A JÓISTEN egységet akar, nem pedig függetlenséget a nők részéről! Ennek sok teológiai magyarázata van, de van például pszichológiai magyarázata is, ugyanis megállapítást nyert, hogy a nők, ha vezető szerepbe jutnak, gonoszak lesznek! És nem adatott meg nekik többek közt sem a logikus, sem a vezetői gondolkodás, új ötletük sincs, csak legfeljebb azok keveréke, amit a férfiaktól látnak, stb. Ezekért is mondja A Biblia, hogy A JÓISTEN nem enged nőket vezető szerepbe, (lásd Merkelt, hogy mit csinált Európával), illetve azt is mondja a Biblia, hogy „a nő úgy hallgasson a férjére, mint A JÓISTENRE, és csendben tanuljon tőle, a férj pedig úgy szeresse a feleségét, mint A JÓISTEN ahogy szereti az egyházát.” mindez az egység fontosságát hivatott kihangsúlyozni. Ez azért is fontos, mert egy család egysége nem csak arra hivatott, hogy boldogok legyenek és utódokat hozzanak a világra, hanem, hogy fejlődjenek, testileg, lelkileg, szellemileg. Egy szerzetes mondotta volt: „a házasság olyan, mintha egy papírzacskóba két éles követ raknánk és addig ráznánk azt míg a két kő össze nem csiszolódik, de anélkül, hogy közben kivágná a papír tasakot”! Vagyis a „két kőnek” csiszolódnia kell, nem pedig elválni! Szóval nem jó a szereptévesztés, amit a jelenlegi társadalom csinál, az „egyenjogúság”- ra hivatkozva!!!

Az „egyenjogúság” ürügyén, valójában szerepmódosítás, és ez által családbomlasztás zajlik. Ez azoknak érdeke, (mármint az „egyenjogúság” fals eszméje és annak terjesztése), akik A JÓISTEN által alkotott világot nem nézik jó szemmel, és annak törvényeit meg szeretnék változtatni, illetve támadják azt, mert uralkodni szeretnének. De zavarja őket, az, hogy A JÓISTEN által alkotott világ és annak tökéletes törvényei, generációról generációra átadódnak, stb.!!!

Ezért még egyszer megismétlem: nem az az egyenjogúság, ha felcserélik a férfi és a női szerepet, vagy ha mindenkit férfi szerepre állítanak be, hanem az, ha mindenki jól végzi a saját szerepét és azt a másik fél is megfelelően elismeri!!

Kérjék A JÓISTEN segítségét és: Imádkozzanak, Imádkozzanak, Imádkozzanak!

Sok SZERETETTEL, L. T., Nagyváradról.

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!