EU CEU-t, egy valódi Közép-európai tudást sugárzó egyetemet a mostani helyén

A nemzetépítő gondolkodók számára előre látható volt, hogy az egyetemek akkreditációját komolyan kezelő kormány, akarva vagy akaratlanul telibe találja a CEU-t egy eddig is illegitim működő pénzemberek által kitalált, egy helyet két diplomát adó „szabadegyetemet”. A légynek sem ártó MacDaniel kollégium, amely marylandi kettős magyar-amerikai képzésben érdekelt, abban az „államban” van bejegyezve ahol magam is laktam 1988-2004 között néhai emigránsok között. Miközben az USA szövetségi állam azzal sem törődik hogyan termelődik újra saját értelmisége mégis csak furcsa, hogy „tudás és demokrácia exportja”, milyen vihart kavar a világban, de talán pont ezért, mert nincs minőségi nyomás visszacsatolás alatt. A hiányzó tudást importból agyelszívással szerzik be jó pénzt, akár fejkvótát fizetve vagy „természetbeni juttatással”, így zöldkártyával, állampolgársággal honorálva a nemzetállamok által közpénzen kiképzett, pallérozott emberfőket. Elsősorban a természettudós, mérnök és más hiányszakmák művelői kelendőek a szegényebb nemzetállamok kárára és balsorsára. Ehhez jönnek még, olyan hadisarcként beszerzett tudósok, mint Verner fon Brown, aki a NASA kifejlődéséhez járult hozzá, ha nem is önként dalolva. Mi magyarok közel 200 ezer, a nemzet színe javát vesztve járultunk hozzá az USA gazdasági sikeréhez, amely előny aztán a ’90-es évek végén, a világ tőzsdéin, egy 13-ai fekete pénteken, mint a pénzügyi spekuláció saját halottja kimúlt.

A CEU gondolata azonban az első lehetőség szerint a mindent olcsón privatizálni akaró Soros-Sarlós összeadta talán úgy 150 millió dollár USA-Kanada alap Magyarországra érkezéséhez köthető. Róna Péter közgazdászprofesszor tudna erről többet mesélni, mert 2003-ig tevőlegesen részt vett az I. magyar alap irányításában, annak hasznának felhasználásában, amelyből talán egyetemalapításra is tellett Közép-európában nevezetesen Budapesten. Az ellentmondás csupán, hogy a CEU egy nem helyi, inkább az egybenyitott világ további pénzpórázainak szövését értő idegen és liberális, nemzeti hovatartozást nem ismerő szakemberek kinevelésének 4:1 arányban támogatása lett a cél. A jelenlegi akkreditálás felülvizsgálata azonban nem az észmegosztás tartalmi részét nehezményezte, sőt a nyilvánvaló nemzetellenesség kimondásától is tartózkodott, mivel érezte, hogy ezzel a liberálisvilág Nobel és egyéb díjasok károgását hallgathatja, amelyet még sem tudott elkerülni. Pedig benne volt a pakliban, hogy egy süllyedésnek indult, hajdan elit, hegemóniára törekvő globálnyik réteg körömszakadtáig fogja védelmezni akár illegitim szerzett mára már magabiztosan hangoztatott, akár USA akár magyar diploma osztására önhatalmúlag „szerzett” jogait. A sors és a Soros fintora, hogy a lesajnált magyar helyett a csak papíron létező USA diploma volt eddig számottevő értékű. Viszont az USA-ban nem egyértelmű ki hordozza a tudást a mindenkori bölcsek kövét. Ismert, hogy egy adott USA elit egyetemén végzett un. „alumni” sikeres karrierjének hasznát visszafizeti alma máterének így torzítva annak valós tudományos értékét, értsd máspénzén kiképzett tudós rabszolga beszerzésére fordítható menedzseri forrásait. Akkor valójában mi is tekinthető a tudásnak a XXI. században? Hogyan szellemül át kufártudássá a becsalogatott agyelszívott tudóstól, a mérnöktől, a hiányszakmát pótlandó bevándoroltatott szakitól pénz ellenében lecsapolt szellemi termék? Hogyan lesz az olcsón importált nemzetiből magánosított védjegyű export árú vagy multi-szolgáltatás? Ehhez kellett a CEU akkreditálási csavar a lexCEU a Soros-Magyar Bálint akkori oktatásügyi miniszter között köttetett paktum? Ezek ma már lejárt szavatosságú költői kérdések csupán. A fő kérdés inkább az, hogy milyen tudást akkreditáljunk a lézerpontosságú találatot kapott helyére? Kézenfekvő lenne, hogy egy valóban Közép-európai tudást sugárzó egyetemet kellene alapítani, nem pedig behinteni sóval, ahogyan a rómaiak tették Karthágóval.

Dr. O. Z. S.
Vásárhelyi (molekuláris) Tájépítész, egy valódi civil szervezet elnökalapítója és tudásszolgáltatója

___________________________________________

Ideje lenne egy békemenetet szervezni, különben a CEU-sok azt gondolják, hogy már többségben vannak!!!

Üdv. L. F.

_____________________________________________

Tisztelt CÖF Elnökség!

Most már nagyon ideje lenne egy új Békemenetet indítani, mielőtt késő lesz!
A libsi csoportok (Soros bérencek) már nagyon támadásba lendültek!

Üdvözlettel,

V. Sz.
Szellemi Honvédő

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!