Egy Szellemi Honvédő levele

Elméleti ismeretektől a gyakorlati megvalósulást ilyen mértékben elválni, mint ahogyan azt az Unió működésére vonatkozó alapelvek és az egyéb szabályok tükrében  Önöknek a Hazámhoz tanúsított magatartása, véleménynyilvánítása okán megtapasztaltam, még soha másutt nem észleltem. Mára már szégyellem magamat, hogy az Európai Uniós ismeretanyag lelkes szószólójaként léptem fel annak idején.

Ha semmi másra, mint csak az előző kormány – Önök általi mélységes hallgatásával kísért- 2006. őszén, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc megünneplését meggyalázó magatartására utalok, már ez is felháborító. A békésen vonuló tömeg közé lovas rendőrök vágtattak, embereket gumibotokkal, viperával /acélból készült teleszkópos bot, mellyel akár halálos, vagy bénító ütést lehet mérni / ütlegeltek, közéjük gumilövedékeket lőttek. Az őrizetbevetteket súlyosan bántalmazták, megalázták. Mindezek következtében többen nyomorékká váltak, és Önök nem kiáltottak és nem kifogásoltak.
Hangsúlyozom, hogy nem békétlenkedő tüntetőket, hanem csendben, rendben ünneplésről hazavonulókat ért az európai értékrendhez mérhetően hihetetlenül méltatlan, aljas támadás.
Az Önök részéről szó sem esett az emberi jogok bármiféle megsértéséről, netán a kormány antidemokratikus fellépéséről stb. Mélységes hallgatásba burkolózva védték az akkori posztkommunista-liberális kormánykoalíció nemzetellenes fellépését.
.
Bezzeg most Európa Magyarországtól hangos az Ön és biztosai elvakult, nemtelen, a tények teljes ismeretének hiányában megfogalmazott, leírt, némely esetben hangosan elüvöltött kritikája nyomán, holott nem vagyunk semmire sem alábbvalók, mint a francia, a német, az olasz, a belga stb. nép.
Tudjuk, hogy Önöknek még az 1949-ben megfogalmazott – igaz, azóta számtalanszor módosított- szovjet típusú Alkotmány is jobb volt, mint a mostani, hiszen abban nem szerepelt Isten és a házasság olyan értelemben, hogy az a nő és a férfi közötti kötelék.

A szociálliberális és posztkommunista újságok a miniszterelnököt naponta gyalázzák, becsületében megsértik, a kormány minden lehetséges intézkedését durván támadják, majd ugyanezek az újságírók szabadon rendezett tüntetéseken a sajtó-és szólásszabadságért kiáltanak, s cikkeket írnak arról, hogy a gyülekezési és a szabad véleménynyilvánítási jog érvényesülése állandó jelleggel veszélyben forog.
Ők és a kormányzati hatalmát elvesztett posztkommunista-liberális politikai erők, valamint Nyugat-Európában élő szimpatizánsaik állítják rólunk, hogy itt veszélyben forog a demokrácia, fasiszta és antiszemita a népesség döntő része.
Mindez aljas rágalom és szemenszedett hazugság.
Férjemmel együtt igen jól ismerjük Európát. Szélesre kiterjedt baráti és rokoni szálak révén évtizedek óta rendszeresen tartózkodunk európai államokban. Nyelvtudásunknak köszönhetően naponta olvashatjuk itthon is az angol és német nyelvű online sajtót.
Saját tapasztalás alapján tudunk különbséget tenni, párhuzamot vonni más országok, más népek mindennapi élete, az emberek politikával kapcsolatos megnyilvánulása terén.
Sem a demokrácia megdőlésének veszélye, sem az újkori fasizmus réme, de főleg az antiszemitizmus bármely európai országhoz viszonyított mértéktelenül magas szintű jelenléte nem jellemző Hazámra, nem jellemző ránk, magyarokra.

Ami tény az az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, mint a bibliai Dávid harcol Góliát /globális pénznagyhatalom/ ellen, hogy ennek a kis maradék magyarságnak egy jobb színvonalú életet tudjon biztosítani. Közel ötven évig kizsákmányolt bennünket a szovjet nagyhatalom, az utóbbi húsz évben pedig –kivéve az 1998. és 2002. közötti kormányzati ciklust- gyakorlatilag a teljes államvagyont eladták a fejünk felül és a német, francia stb. új vállalati tulajdonosok a megtermelt összes profitot kiviszik az országból, mérhetetlen gátat vetve ezáltal a gazdasági növekedésnek.
A szolgáltatási díjak az európai átlag felett vannak, míg a bérek és a jövedelmek mélységesen alatta. A magam példája: közel negyven év ügyészi, vezető jogászi, helyettes államtitkári bérei után számított nyugdíjam alig havi 800 Euró.

És Önök Barroso Úr Viviane Redinggel, Neelie Kroessal, Hannes Svobodával, Daniel Cohn-Bendittel  /és sorolhatnám a neveket tovább/ alázzák ezt az országot és népét, a lehető legaljasabb módon használva a kettős mércét, felhasználva a leellenőrizetlenül hagyott híreket, a hazugságokat és a rágalmakat.
Nagyon, nagyon sok honfitársam nevében határozottan utasítom vissza az Önök fellépését és megnyilvánulásait, melyeket messze az Önök számára megszabott feladat- és hatáskörön túl és nem egyszer kulturálatlan hangnemben engednek meg maguknak.
Ez nem európai stílus! Ez nem lehetne Európa stílusa! Méltatlan Önhöz és valamennyi megnevezett személyhez, mivel erre senkitől, semmikor felhatalmazást nem kaptak.
Kérjük, fejezzék be! El a kezekkel és a kettős mércével Magyarországtól!
Hagyjanak fel a rágalmakkal és hagyjanak fel a miniszterelnökünk gyalázásával!

Zalaegerszeg, 2013.04.22.                Tisztelettel:

                                                                             Dr. Hóbor Erzsébet

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!