CÖF sajtótájékoztató

Kikérjük magunknak, hogy baloldali és jobboldali szélsőségesek felvetett gondolatainkat kiforgassák és arról politikai érdekeiknek megfelelően hamis állításokat közöljenek.
Íme a CÖF sajtótájékoztatóján elhangzott sajtóanyag vágatlanul.

Még bővebben az MTI OS-en tájékozódhat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A sajtótájékoztatót megnyitom.
A sajtótájékoztatót tartják: Fricz Tamás, CÖF alapító, szóvivő, politológus
ifj. Lomnici Zoltán, CÖF szóvivő, alkotmányjogász

Az Európa Parlamenti választások után a CÖF-CÖKA támogatói számos ajánlást és véleményt fogalmaztak meg azzal az igénnyel, hogy közvetítsük a nemzet polgárai felé.
– A fő üzenet: az Európai Unió irányítói végre vegyék tudomásul, hogy a nemzeteknek van uniója és nem az unió elitjének vannak kiszolgáltatott nemzetei. A nemzetek civil polgáraitól nem lehet elbitorolni a demokráciát és annak Európai Parlamentben történő ellenőrzési lehetőségét.

– A civilek üzenete, hogy az Európai Parlament nem a pártpolitizálás ütközeteinek mezeje, hanem sokkal inkább a hazájukat képviselők napi munkájának a színtere, ahol az Európára vonatkozó jogszabályok alkotásához szigorú szakmai feltételrendszert kell kapcsolni. Pártállástól függetlenül minden Európa Parlamenti képviselő szolgálja az uniós közjót.

– Szigorúan betartandó, hogy el kell különíteni az uniós hatáskörbe tartozó jogosítványokat, a nemzeti kompetenciába tartozó döntésektől.

– Az uniós intézményi rendszer azonnali reformra szorul. Cél a hatékonyság növelése és a költségkímélés rendszerének kiépítése. A következő ciklusra ajánlatos az Európa Parlament létszámának számottevő csökkentése. Hatékonyságot növelő tényező lehet a képviselők Strassburg és Brüsszel közötti vonatozásának megszüntetése.

– A kodifikált, uniós hatáskörbe utalt döntések helyét az Európai Unió intézményrendszerében, pontos felhatalmazással, a hierarchia lépcsői szerint kell meghatározni.

A döntési hierarchia szintjei lehetnek:
a tagállamok szakminisztereinek tanácsa
az Európai Bizottság kompetenciája
az Európa Tanács kizárólagos hatásköre
az Európai Parlament jogalkotási területe, az ehhez szükséges előzetes nemzeti konzultációk meghatározása
a nemzetek parlamentjeinek közös, minősített alapon meghozott döntései
az európai tagállamok összességének részvételével a népszavazás intézménye

Befejezésül, de nem utolsó sorban, könnyíteni kell az állampolgári kezdeményezések uniós intézményi befogadását és tárgyalását, a jelenlegi áldemokratikus szabályozást változtatni szükséges (lásd abortusszal kapcsolatos kutatások).
A most felsorolt civil javaslatainkat megküldjük az Európai Unió újonnan kinevezett vezetőinek, valamint a 21 magyar Európa Parlamenti képviselőnek, akiktől a közös támogatást és fellépést várjuk kezdeményezéseinkre.
2. napirendi ponthoz:

A CÖF-CÖKA az országban és a Kárpát-medencei magyar régiókban a szellemi honvédelem mozgalom aktivistáival közel 100 helyen polgári-civil konzultációkat tartott. Könyv alakban foglaltuk össze a megalakuló új kormány részére a civil társadalom ajánlásait, kezdeményezéseit.

Ezek:
– A kormány, maga mögött tudva a civil társadalmat, támogassa a külhoni magyarok békés, kulturális, település önkormányzati és területi autonómiára vonatkozó törekvéseit.

– A kormány törekedjen a civileket érintő jogalkotó tevékenységében az érdekeltek előzetes bevonására. A civilekkel megkötött stratégiai szerződésekkel is segítse a születő jogszabályok végrehajtását.

– A kormány erősítse és stabilizálja nemzetállami szuverenitásunkat, állítsa célkeresztbe a közjó érvényesítését, akadályozza meg a globális piac állam elfoglalására irányuló törekvéseit.

– A kormány és a civil társadalom közös feladata legyen, költségvetési támogatás mellett, pályázati alapon (NEA, NKA), a gyűlölet és az uszítás elleni küzdelem.

– A kormány és a civil társadalom harcoljon együtt az antiszemitizmus, rasszizmus, keresztény-ellenesség és minden kisebbség elleni megnyilvánulás ellen.

– Az állam támogassa a gyermekvállalást, minden családokban születhessen meg minden remélt gyermek, a magzati életet illesse meg a védelem, a támogatás és a tisztelet.

– A kormány fokozottan segítse és akár intézményi keret létrehozásával is ismerje el azon civil szervezetek szerepét, amelyek aktívan vesznek részt a társadalom, a gazdaság és a politika civil szempontjainak képviseletében.

– Célunk a mindenkori kormányokkal együtt gondolkodni, cselekedni – „teremteni” és egyben alkalmazkodni. Ez az a hajlandóság, amely távlatokat nyit. Tenni kívánunk a magyar-magyar kiegyezésért, a megbékélésért és az emberi méltóság mindenkori tiszteletéért.

Átadom a szót Fricz Tamásnak, hogy ismertesse az Európai Unióval kapcsolatos mélyszántású gondolatait.
Csizmadia László

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!