A Civil Összefogás Fórum (CÖF) közleménye

A CÖF 2014. június 5.-én sajtótájékoztatót tartott, melynek során javaslatot tettünk az EU intézményrendszerének, működésének reformjára. Az ott elhangzottakkal kapcsolatban többféle kritika jelent meg a nyilvánosságban, ezért szükségesnek tartjuk a következőket ismét világossá tenni:

1. A CÖF kezdettől fogva, következetesen a nemzetállamok laza szövetségére épülő Európai Uniót képzel el, elutasítja az Európai Egyesült Államok föderalista koncepcióját. A „több EU” helyett tehát a nemzetállamok szuverenitására helyezzük a hangsúlyt, miként arról már oly sokszor beszéltünk a nyilvánosság előtt.

2. A CÖF határozott álláspontja, hogy az EU bürokráciájának túl-hatalmát meg kell szüntetni, s újra a nemzetállamok kormányainak és parlamentjeinek kezébe kell adni a szuverén kormányzáshoz szükséges hatásköröket.

3. A CÖF elutasítja a kétsebességes EU gondolatát, s az EU létének egyik legfőbb célját abban látja, hogy az Unió fejlettebb része elősegíti a közép- és kelet-európai országok felzárkózását, ami által megvalósulhat az egyenlő és egyenrangú tagállamok laza szövetsége. Az EU létének talán ez az egyik legfontosabb értelme, ha ennek a szándéka háttérbe szorul, akkor az EU léte is értelmét veszti.

4. Ha vállaljuk az Uniós tagságot – és nem lépünk ki onnan -, akkor világosan el kell határolni: szuverenitásunk és függetlenségünk szigorú megtartása mellett mi az, amiben az együttes, közös fellépésnek és az európai érdek megjelenítésének jelentősége van. Erre hoztuk fel példának az Osztrák-Magyar Monarchiát, ahol a három közösen irányított témán kívül államunk teljes önállóságot élvezett. Ám ez csak egy modell, és mi is tudtában vagyunk annak, hogy a történeti háttér – szabadságharcunk leverése – rossz emlékűvé teszi a dualizmust az akkor megvalósult társadalmi és gazdasági fejlődés ellenére is.
Javasoljuk tehát, hogy felvetésünket mindenki annak tekintse, aminek szántuk: egy közös gondolkodás és vita megkezdésének, mely arról szól, hogyan tehetnénk az Európai Uniót élhetővé és előnyössé a tagországok, így Magyarország és a magyar emberek, a magyar nemzet számára.

5. Itt jelezzük: a leghatározottabban elutasítjuk azt, hogy gondolatébresztőnek szánt javaslatainkat egyes, szélsőséges politikai csoportok és pártok eltorzítsák, kiforgassák és utána hevesen bírálják. Ez a módszer a (párt)politika legvisszataszítóbb oldala.

Alapelvünk tehát továbbra is: nem az Uniónak vannak nemzetei, hanem a nemzeteknek van Uniója!

CÖF vezetősége

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!