Köszönöm szépen magam és családom nevében, egyben én is áldott Pünkösdi ünnepeket kívánok minden igaz magyarnak, Mindenben Önök mellett vagyunk és hálásan köszönjük munkájukat.
Szeretettel és tisztelettel
CS. K. E.
__________________________________________________

Köszönöm kiterjedt családom nevében és áldott ünnepet kívánok minden hazánkat szerető és féltő tisztességes magyarnak, valamint az értünk dolgozó Kormányunknak!
S.Zs.
__________________________________________________

Békesség néktek!

Békesség a gyáváknak, a hitetlenkedőknek, a gyanakvóknak és bizalmatlanoknak!

Békesség a megrémülteknek!

Békesség az értetlenkedőknek, az Öt szellemnek nézőknek!

Sebeit tárja elébük, fogdoshatja kósza kezük.

Eszik és iszik, hogy engedjen rémületük.

És minden-minden primitívségüket, bűnüket elfedezi, újra tanítja őket 40 napig.

„Jobb lesz nektek, ha elküldöm a Szent Lelket!”

Mert hiába tanulják, hiába tudják,  ha eszükbe nem jut!

„Majd Ö az eszetekbe juttatja!” – akkor és azt, ami szükséges és üdvös.

Ez a Pünkösd csodája, amely napjainkig tart!

Az ilyen-olyan tanítványokat a Szent Lélek változtatja át apostolokká!

K.T.
_________________________________________________