A kistérségi családi és kisvállalkozások alapítását szolgáló hitelkonstrukció

A CÖF-CÖKA szervezésével elindult a kistérségi termelői közösségek megalakítása.
A későbbiek folyamán honlapunkon folyamatosan információkat jelentetünk meg a családi és kisvállalkozások beindításához, segítséget nyújtunk a felmerülő jogi, szakmai és pályázatírási tevékenységhez.
Honlapunk továbbfejlesztésével az ez irányú eredményes munkához külön rovatot létesítünk.

_______________________________________________________

KKV-k számára elérhető kedvezményes finanszírozási konstrukciók

1. MNB Növekedési Hitelprogram

A MNB Növekedési Hitelprogram (NHP) keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások (ideértve a családi gazdálkodókat is) beruházáshoz, forgóeszköz-finanszírozáshoz és EU-s támogatás előfinanszírozáshoz vehetnek igénybe kedvezményes kamatozású hitelt. A hitel futamideje beruházási hitelnél max. 10 év, forgóeszköz hitelnél max. 3 év, összege pedig min. 3 millió Ft. A hitel kamata 2,5%/év. A program indulása óta a kihelyezett hitelek több mint 30%-át a mezőgazdasági ágazatba tartozó vállalkozások vették igénybe. A monetáris eszköztár részeként a 2015. március 16-án induló új NHP+ konstrukció keretében az MNB jegybankképes fedezetek mellett likviditást nyújt a hitelintézeteknek. A partnerek ezt a likviditást a kkv-hitelezés növelésére fordíthatják úgy, hogy a hitel kihelyezése közben az MNB korlátozott ideig, korlátozott mértékben és összegben kkv-hitelkockázatot vállal át a hitelintézetektől. Az NHP+ keretében megkötött hitelszerződéseknél az MNB a hitelezési veszteségek 50 százalékát átvállalja a hitelintézetektől, de legfeljebb 5 évig és évente legfeljebb az egyes hitelintézetek által az ezen konstrukció keretében fennálló hitelportfólió 2,5 százalékának erejéig. Az NHP+ elsősorban az NHP-ból kockázati okokból kiszoruló, közepes kockázatot jelentő vállalatok számára jelent majd érdemi csökkenést a hitelkamatok terén.

A konstrukciókkal kapcsolatban az MNB honlapján (www.mnb.hu) a Monetáris politika fül alatt, a Növekedési Hitelprogram pontra kattintva található bővebb információ.

2. MFB-s hitelkonstrukciók

2015 februárjában megújultak a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) forgóeszköz finanszírozási hitelprogramjai, amelyek esetében a Földművelésügyi Minisztérium (FM) az esedékes kamatfizetéshez az eddig 50%-os kamattámogatást 60%-ra emeli. A finanszírozási programok közös eleme a szektorális irányultság, melynek alapján biztosított, hogy a program forrásait csak a megcélzott hitelfelvevői kör veheti igénybe a feltételrendszerben meghatározott célra.

 A MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 célja a mezőgazdasági termelés, azon belül is elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, a jó minőségű termékek előállításához forrás biztosítása a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával, halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások, és a baromfi, nyúl, szarvasmarha (utóbbiba beleértve a tej- és húshasznosítást) és sertés állattenyésztési ágazatban tevékenykedő termeltetők részére. A hitelprogramban részt vehetnek egyéni vállalkozók, őstermelők, gazdasági társaságok, szövetkezetek, és európai részvénytársaságok. A hitel futamideje legfeljebb 6 év, összege nem lehet kevesebb, mint 1 millió Ft és nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók esetében az 50 millió Ft-ot, termeltetők esetében az 500 millió Ft-ot. A kamat mértéke jelenleg 2,2% .
 Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 célja, hogy kedvezményes kamatozású forgóeszközhitelt biztosítson a zöldség-gyümölcs termelői csoportoknak és a véglegesen elismert termelői szervezeteknek. A hitel futamideje legalább 2, legfeljebb 7 év, összege pedig legalább 50 millió Ft, és legfeljebb 250 millió Ft. A kamat mértéke jelenleg 2% .
 Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében a vállalkozások a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR’08) szerinti alábbi tevékenységek finanszírozásához igényelhetnek kedvezményes feltételű forgóeszközhitelt:
• 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás;
• 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása;
• 1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása;
• 1020 Halfeldolgozás,- tartósítás;
• 1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása;
• 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás;
• 1051 Tejtermék gyártása;
• 1061 Malomipari termék gyártása;
• 1071 Kenyér; friss pékáru gyártása;
• 1072 Tartósított lisztes áru gyártása;
• 1073 Tésztafélék gyártása;
• 1084 Fűszer, ételízesítő gyártása keretében kizárólag fűszerpaprika gyártás;
• 1102 Szőlőbor termelése.
A hitelösszeg ügyfelenként nem lehet kevesebb, mint 5 millió Ft, és nem haladhatja meg az 500 millió Ft-ot. Egy vállalkozás által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 500 millió forintot. A hitel futamideje maximum 6 év, amely futamidőbe a legfeljebb 3 év türelmi idő is beletartozik. A kamattámogatás figyelembevételével a kamat jelenleg mintegy 2,2% .

Bővebb információ a konstrukciókról (beleértve az értékesítésben részt vevő hitelintézetek listáját is) az MFB honlapján (www.mfb.hu) található.

3. Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel (ASZK) olyan szabad felhasználású hitel, amely az agrárágazatban ténykedő mikro, kis- és középvállalkozások (így a családi gazdálkodók is) kedvezményes finanszírozását szolgálja. A hitel futamideje max. 3 év, összege pedig max. 25 millió Ft. Az FM évi 4 százalékpont kamattámogatást és 50%-os kezesi díjtámogatást nyújt a vállalkozások csekély összegű de minimis kerete terhére, így a fizetendő kamat jelenleg mintegy 2,1%/év szinten alakul.
Az ASZK igénylésének feltétele legalább egy lezárt, teljes naptári (365 nap) éves gazdálkodói múlt, azonban az egy teljes lezárt évvel nem rendelkező fiatal mezőgazdasági termelők is jogosultak az ASZK igénylésére speciális feltételek mellett (pl. max. 10 millió Ft hitelösszeg). Jelenleg folyamatban van a program feltételeinek még kedvezőbbé tétele, amelynek keretében a maximális hitelösszeg 50 millió forintra, a fiatal mezőgazdasági termelők számára adható hitelösszeg pedig 15 millió forintra emelkedik.

A vállalkozás hitelkérelmét a regisztráló irodákban, azaz a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a területi kereskedelmi és iparkamarák, vagy a KAVOSZ Zrt. irodáinak valamelyikében nyújthatja be. Az ügyfél a hozzá legközelebbi irodát megtalálhatja a KAVOSZ honlapján (www.kavosz.hu) található irodakeresőben. A szükséges igénylési lap ezekben az irodákban is beszerezhető, de letölthető a KAVOSZ weboldaláról is. Az irodákban dolgozó kollégák segítséget nyújtanak az adatok kitöltésében és a szükséges dokumentumok beszerzésében is. A személyes benyújtás során befogadott hitelkérelmet az adott konstrukcióban résztvevő hitelintézetek közül az ügyfél által kiválasztott Bankba/Takarékszövetkezetbe továbbítják. A pozitív bírálatot követően a Bank/Takarékszövetkezet köti meg a vállalkozással a hitel- és kapcsolódó egyéb szerződéseket és nyitja meg a hitelkeretet, ill. folyósítja a kölcsönt.

4. Kedvezményes készfizető kezességvállalás

Kedvezményes készfizető kezességvállalás igényelhető az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványtól (AVHGA) és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-től pénzügyi intézménnyel megkötött beruházási hitelekhez, bankgaranciához, faktoringhoz, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésekhez, valamint forgóeszköz hitelekhez. Az AVHGA alapvetően kedvezményes díjon nyújtott kezességvállalásával jelentős szerepet tölt be a fedezethiánnyal küzdő vidéki és mezőgazdasági mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz juttatásában is. A kezességvállalás igénybevételét a Földművelésügyi Minisztérium saját költségvetési forrásai terhére nyújtott kezességvállalási díjtámogatással is segíti. A csekély összegű támogatás mértéke maximum a kezességvállalás alapjául szolgáló hitelösszeg 0,75%-a.
Ha egy vállalkozásnak hitelre, lízingre vagy faktoring finanszírozásra van szüksége, felkeresheti a pénzügyi intézményt igényével, ahol megállapítják, hogy jogosult-e a finanszírozási ügyletre vagy sem. Ha jogosult, a finanszírozó intézmény eldönti, hogy kér-e a felajánlottakon kívül további fedezetet az ügyféltől. Arra is van lehetőség, hogy a kérelem során előre jelezze az ügyintézőnek, hogy szeretné igényelni az Alapítvány készfizető kezességét. Az igénylési folyamat során a vállalkozásnak fel kell hatalmaznia a pénzügyi intézményt arra, hogy adatait a szerződés futamideje alatt az Alapítványnak átadja, valamint felmentést kell adnia a banktitok alól. A továbbiakban az ügyintézést a pénzügyi intézmények látják el. Kitöltik a szükséges igénylőlapot, azt továbbítják elektronikus és postai úton az Alapítványnak. Ha minden pontosan és hiánytalanul kerül megküldésre, a kezességi igény elbírálásának határideje 3-8 munkanap. Ellenkező esetben hiánypótlásra kerül sor, amelynek során a kötelező, de nem megküldött dokumentumokat a bank bekéri a vállalkozástól, és továbbítja a garanciaszervezetnek. Ha az Alapítvány pozitívan bírálta el a kezességet, a kapcsolódó dokumentumokat megküldi a pénzügyi intézménynek, aki továbbítja az ügyfélnek azon dokumentumokat, melyeket neki is őrizni kell.

További információ a készfizető kezességvállalás vonatkozásában az AVHGA honlapján (www.avhga.hu) található.

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!