Hozzászólások “Ki fizeti a révészt” című íráshoz

Az európai kultúrák építő, egymás mellett  élésének elpusztítása a végső cél. És már jól előkészített a közel-keleti és távol-keleti kultúrák pusztítása is. A sötét, kegyetlen, nem emberi lélekkel rendelkező emberszerű lények,örök harca a fénnyel és lélekkel megáldott ember jóra törekvése ellen. Ők mondják: ez a harc lesz a végső. Nem mi akartuk! Kiállunk!

Isten áld meg a Magyart…!

Dr. B. K.

________________________

Véleményem szerint Csizmadia László cikkét szükséges lenne ANGOLUL is közzétenni, ha van a fordításra kapacitás!

Üdvözlettel:
V. K.

 

102. Széchenyi Lakoma és Bál a PESTI VIGADÓBAN

Kedves korábbi és leendő Bálozók!

 Azok számára, akik szeretnék átélni gróf Széchenyi Istvánra méltó módon emlékező, egy a mai elvárásoknak is mindenben megfelelő bál hangulatát, ezúton jelezzük, hogy február 16-án megrendezésre kerül a 102. Széchenyi Lakoma és Bála PESTI VIGADÓBAN.

Időpont: 2019. február 16. 19:00-03:00 óráig

Jegyek kaphatók a helyszínen vagy  interneten http://www.szechenyibal.hu  

Az ellenzék

MIRKÓCZKI VASKOS GERENDÁKKAL TÁMASZTOTTA ALÁ SZÁNTHÓ MIKLÓS SZAVAIT
Juhász Attila

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója

…….a hét elején a Magyar Idők egyik kérdésére válaszolva kifejtette, hogy a magát korábban éppen a balliberális kormányokkal szemben megfogalmazó

Jobbik lehet 2019-ben az új SZDSZ

És lássanak csodát! A cikk megjelenésétől számítva alig több mint 24 óra elteltével a párt sajtószóvivője adott erre bizonyságot, Mirkóczki Ádám jó vaskos gerendákkal támasztotta alá Szánthó Miklós szavait.

Mert mit is mondott az immár egyértelműen és vitathatatlanul balos politikus a Magyar Narancsnak?

„Ha elvonatkoztatunk a 2006-os rendőri brutalitásoktól, és a választási törvényt, a közszolgálati médiát, a köztársasági elnök, a népszavazás intézményét, vagy az ügyészséget nézzük, úgy még a legsötétebb Medgyes­sy-, Gyurcsány-, Bajnai-időszak is a demokrácia aranykora volt ahhoz képest, ami most van.”

Döbbenetes szavak. Mirkóczki ezzel egyrészt zárójelbe tette a múltat, totálisan megtagadta a régi Jobbikot, de ami ennél is mellbevágóbb: végérvényesen Gyurcsány mellé állt.

Ami talán a legelképesztőbb ebben a történetben, hogy a többi jobbikos politikusoktól nem hallhatunk, olvashattunk elhatárolódást, ami azt jelenti, hogy ez a párt hivatalos állásfoglalása.

Ezek után mit is várhatunk még? Talán egy Sneider-Gyurcsány csókot, olyat, mint amilyet anno Brezsnyevtől és Honeckertől láttunk.
Mostanra végleg összenőtt, ami összetartozott.

Csurka Istvánt pedig mindenki megkövetheti, ő ugyanis ezt már 2009-ben előre látta.

  1. JANUÁR 11. PÉNTEK 15:002019. 01. 11. 16:45

UGYAN HONNAN TÁJÉKOZÓDHATOTT A BBC TUDÓSÍTÓJA?

Nagy Árpád

Történt egyszer a magyar miniszterelnök sajtótájékoztatóján, hogy az évtizedekig mérvadónak és hitelesnek tekintett BBC magyarországi képviselője feltett egy megelőlegezett ítélettel felérő kérdést.

„A túlóratörvénnyel kapcsolatban ön korábban úgy fogalmazott, hogy a puding próbája az evés. Miután öt vagy hat hete ismerjük a törvény szövegét, valamint tíz napja hatályos, több ember számára világossá vált Magyarországon, hogy ez a puding bizony keserű…”

Abban igaza van a BBC tudósítójának, hogy többeknek bizony keserű ez a puding, csak azt felejtette el felvezetni, hogy ezek nem a munkások, hanem a gyűlöletkeltésben érdekelt ellenzéki pártok és csatlósaik, az utcai megmozdulásokat szervező NGO-k és a munkások jogaiért bizonyára tárgyalni képtelen néhány szakszervezet vezetői. Erről Nick Thorpe nyilván nem tájékozódott.

És erről szólt Orbán Viktor tömör válasza is: „…több ember eddig csupán annyi tett, hogy látta a pudingot az étlapon. Kérem, kóstolják meg, és utána formáljanak véleményt!”

Közben meg a puding tömeges kóstolása valóban elkezdődött. Még akkor is, ha Thorpe nyilván erről sem tudott – rossz helyről tájékozódna? –, arról, hogy a Tesco és a Spar dolgozóinak, illetve az őket képviselő szakszervezetnek ehetőnek tűnik a puding.

Az ott dolgozók pedig, ennek a

                 rabszolga-felszabadító törvénynek

és a felszabadításban segédkező valódi szakszervezeteknek köszönhetően, várhatóan fel is szabadulnak.

Talán mielőtt még a nagyságrenddel kevesebb, ízérzékelési zavarokkal küzdő, Thorpe által említett „több ember” 19-én hőzöngeni indul.

 

 

 

 

 

 

„Gyűlölök és szeretek”? Gyűlölök vagy szeretek!

Ha az Újév tiszteletére szokás szerint megvonjuk az Óév társadalmi jelenségeinek, történéseinek mérlegét, aligha maradhat ki belőle az a törvényes, sőt többszörösen legitim kormány és kormányfő elleni gyűlölet cunami, amely a Soros hálózat által irányított és az általuk feltüzelt ellenzéki tüntetők (bértüntetők és önkéntesek) garázda, de lelki-szellemi értelemben is romboló megmozdulásait kísérte. Annyival inkább, minthogy részben az Óév végére eső adventi várakozás békéjét, áhítatát árnyékolta be,  részben pedig a Saul Alinsky-féle forgatókönyv jegyében a randalírozás, a káoszteremtés folytatását helyezték kilátásba, további kormányellenes „tüntetések”  formájában, illetve formátlanságában.

Felvetődik a kérdés, hogyan is állunk ma a két alapvető emberi érzelem, ösztön: a szeretet és a gyűlölet viszonyával, a klasszikus horatiusi „odii et amo”, „gyűlölök és szeretek”után több mint kétezer évvel, a mai, még mindig kereszténynek mondott  Európában?  Már a kereszténység előtt megjelentek az antik kultúrában az evangéliumi kereszténység irányába mutató mozzanatok. Gondoljunk a tragikus hősnő, Antigoné sorsára és szavaira: „gyűlölni nem, szeretni csak születtem én”. Ugyanez Áprily Lajos (aki talán Sophokles művét szerette  legjobban az „írott szépségek” közül) a XX. század minden keserűségét magába foglaló Antigoné című versének megfogalmazásában: „Én gyűlöletre nem születtem,/ És itt szeretni nem lehet”. Valóban: a totalitarizmusok időszakában, de már az ezeket előkészítő századokban, minden olyan kulturális jelenségben amely az evangéliumok szeretet-kultuszától gyűlölet-kiiktatásától eltért, előbb-utóbb megfigyelhető: nem egyszerűen az ókori klasszikus egyensúly felbomlása, hanem az evangéliumok szellemiségével, tanításával való gyökeres szakítás,  szembenállás. A szeretet tagadása, gyűlöletben való feloldódása. Még ha ideológusaik próbálták is ezt másképp magyarázni, értelmezni. A jeles baloldali publicista, Bálint György például, akit ugyancsak megérintett a marxizmus szellemisége, Nietzschére hivatkozik, mondván: ha valaki szeret valamit, gyűlöli annak ellenkezőjét. A részvétet megvető Nietzsche szavaival: „jaj a szeretőknek, ha nem tudnak egy lépéssel feljebb emelkedni, a részvét fölé!”.

Valójában az „elnyomott osztályok” iránti részvét, szolidaritás meghirdetése, ahogyan ez a működő szocializmus, kommunizmus gyakorlatából kiderült, leginkább arra volt jó, hogy ráirányítsa a frusztrált, elkeseredett tömegek gyűlöletét a hatalom-mániákusok útjában álló „osztályellenségre”, „kizsákmányolókra”, akiknek  a vagyonára pályáztak (ahogyan a nácik is a zsidóságéra). Ez persze felételezte a kollektív bűnösség mélységesen antihumánus tételének elfogadását. Az „ős-patkány”, „a meg nem gondolt gondolat” által elhitetett emberek számára a gyűlölet vált mindennapi kenyérré. A totalitarizmusok vezéralakjai (Sztálin, Hitler, Rákosi stb.)iránti valós vagy kikényszerített, kizsarolt, tehát hazug „imádatnak” pedig vajmi kevés köze volt a szeretethez.

És mit látunk ma, a magát baloldalinak tételező, balliberális, neoliberális néven ismert politikai „filozófia” vagy inkább tömegmanipuláció részéről? A totalitarizmusok fent említett hagyományaihoz kapcsolódva gyűlöletet hirdetnek mindenki ellen, aki nem ért egyet velük, vagy aki hatalmi törekvéseik útjában áll. Hiszen ennek gyakorlására (bizonyos előttünk is jól ismert reflexeik ezt diktálják számukra) csakis nekik, kizárólag nekik adatott meg a jog, a rátermettség a „történelemtől”.

Valójában nem a történelemtől, hanem attól a pénzhatalomtól, háttréhatalomtól, amely a „befogadandó” bevándorlókat, akiknek a sorsáért felelős, álságos módon aljas eszközül használja az európai keresztény kultúra, civilizáció és az ehhez ragaszkodó európai fehér emberek ellen, akiknél ezt a ragaszkodást, identitástudatot tüstént megtorolandó rasszizmusnak kiáltja ki. Ugyanúgy halálos és a hajdani „elemi osztálygyűlölet” jegyében gyűlöletes ellenségnek tekintik mindazokat, akik nem értenek egyet azzal, hogy az „elnyomott” és  „felszabadítandó” etnikai (a kisebbségi magyarság persze kivétel!), szexuális és vallási kisebbségek vegyék át az uralmat a többségi társadalom felett.

Az az intolerancia, amely minden tőlük eltérően, másképpen gondolkodóra a „nacionalista”, „fasiszta”, rasszista, „homofób” stb. bélyegek felragasztását követeli meg, ugyancsak a „kollektív bűnösség” patkánykórjának irányába mutat. Ezzel szemben az evangéliumokban gyökerező szeretet-központú világnézet még a valóban bűnös embert (például a tömeggyilkost) sem hajlandó gyűlölni, nem a konkrét embert, csupán annak bűneit, magát a bűnt. Érte, az emberért is imádkozik, hogy megtérése által szabaduljon meg ettől a bűntől és a (latens) bűntudattól. Mennyivel inkább imádkozik azokért, akiket veszélyeztetve lát! (Imalánc, magánkezdeményezésből fakadó közös ima a magyar miniszterelnökért, vagy a koncepciós per áldozatául esett erdélyi fiatalokért: Beke Istvánért, Szőcs Zoltánért.)

Aki emlékszik még a rendszerváltás első éveiben keletkezett, a felelősségre vonástól tartó posztkommunisták által gründolt „Tégy a gyűlölet ellen!” mozgalomra, annak a számára éles megvilágításban jelenik meg ez a mai napig érvényes és működő mentalitás. Aki nem fogadja el és nem veti alá magát a tömeggyilkosságot sem mellőző „világmegváltó” „világmegjavító” törekvéseknek, az maga gyűlölködik, és méltó az „elemi osztálygyűlölet” tanainak folytatását képező bánásmódra.

Örüljünk legalább annak, hogy tudjuk, miért nincs hatalmuk fölöttünk!

K.I.B.

 

 

 

 

“Szimbólumok irányítják a világot, nem szavak, nem szabályok”

A keresztény embernek nem csak szimbóluma, hanem védő szentje.
A misék záró imája!
A.G.

https://alternativhirek.blogspot.com/2018/12/a-tobbsegnek-fogalma-sincs-miert-lesz.html

A Miniszterelnökség Új (Karmelita kolostor) épületén keresztet kezében tartó Szent Mihály arkangyal szobra kap helyet, miközben az angyal sárkánnyal (a Sátánnal) viaskodik.

Az hogy az Index nem ért semmit és értetlenkedik, nem lepődünk meg, de mégis érdemes nagyobb figyelmet szentelni a fontos ténynek, hogy a Miniszterelnökség új épületének sarkán keresztet kezében tartó Szent Mihály arkangyal szobra kap helyet miközben a sárkánnyal (a Sátánnal) viaskodik. Ami az eredeti látványterveken (szándékosan) nem szerepelt, ezért most sokakat balliberális oldalon váratlanul ért a megjelenése, mert persze nem értik…

Szóval az épület sarkára, amit átlósan kissé levágtak, hogy jelképes fülkét alkosson, felkerült egy szobor, ami a Sátánnal viaskodó Szent Mihály arkangyalt ábrázolja.Mihály arkangyal és a Sátán harcát a Jelenések könyve írja le (12:7-10):

Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni; és azért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.”

Nagyon kedvelt motívuma lett ez évszázadokon át a keresztény művészetnek, hiszen plasztikusan jeleníti meg a Jó és a Rossz küzdelmét. Éppen ezért erősen kötött hagyományai is vannak az ábrázolásnak. Az angyal általában a földön fetrengő sárkányra (esetleg másfajta csúnya pokolfajzatra) tapos, és karddal vagy keresztben végződő lándzsával szúrja le. A kard sokszor lángoló, és előfordul, hogy az angyal pajzsot is tart a kezében – de mindig csatajelenetet látunk, amiből a Jó kerül ki győztesen. Mihályt sárkány nélkül, vagy a már legyőzött állaton taposva szívesen ábrázolták címertartóként is, ilyenkor nem csatázik, hanem nyugodtan álldogál.

A lába alatt a sárkány, alulról kapdos a karmos mancsával felfelé, de az angyal rá se hederít, mert tudja, hogy a gonosz nem győzedelmeskedhet rajta és nem árthat neki.
Egyik kezében egy magyar államcímeres pajzsot tart, a másikban keresztet, méltóságteljesen elnéz a távolba.


Aki egy kicsit is szemfüles volt, az látta már, hogy Orbán Viktor saját íróasztalán is Mihály arkangyal szobordísze található meg. Nem ok nélkül…

Az Indexnek két hasonló példa jut eszébe:
a Nemzeti vértanúk emlékműve az Országháznál, amit éppen most készül visszaállítani a kormány a ma reggel felújításra szállított és elbontott Nagy Imre-szobor helyére, és Raoul Wallenberg emlékműve (más néven a Kígyóölő) a Szent István parkban. Ezek egyébként gyakorlatilag egyidősek voltak, az előbbinél a hüllő a bolsevizmust, a másiknál a nácizmust jelképezi.

Ebben az esetben a Miniszterelnökség szobra valami olyasmit akarhat üzenni, hogy

a keresztény magyar állam keresztény demokráciaként és a szent magyar korona védelme alatt minden totalitárius ideológiával szembeszáll.

Ebbe én beleértem a globalista nemzetietlen és hazátlan istentelen internacionalizmust, mely ellen minden erőnkre, védőszentekre szükség lesz. De saját szubjektív álláspontommal beleértem azt a harcot is, amit a fennmaradásért az iszlámmal szemben is meg kell vívnunk.

Hiszen jelenleg két domináns erő törekszik a nemzetállamok eltörlésére és a keresztény gyökerek és értékrend felszámolására
– az egyik a nemzetközi pénztőke globalizmusa,
– a másik pedig a politikai iszlám ideológiája.

A magyar nemzet ha jelképesen is, de kell, hogy minden védőszentek védőszárnyai alatt álljon és fennmaradjon. Legyen akár Magyarok Nagyboldogasszonya, a Szűzanya vagy Szent Mihály arkangyal védelme….Mert…

“Szimbólumok irányítják a világot, nem szavak, nem szabályok.”

 

 

 

 

 

 

 

Új hajnal hasad

Nos, akkor ezennel megnyitom az EEE programadó ülését – állt fel az asztalfőn, s kezdte mondanivalóját a magát levezető elnöknek nyilvánító bázisdemokrata.

Mi az, hogy EEE? – zúgott fel majdhogynem egyhangún. Mit, hogy mi? Egységes Ellenzéki Ellenállás. Hogyhogy nem tudjátok? Honnét tudnánk? Mondta valaki? Megszavazta valaki? Van erről valamiféle konszenzus? Miért, mit akartok, mi legyen? Egységes Nemzeti Ellenállás! A nemzeti nem jó. Az ilyen nemzeti dolgok az avulás szemétdombjára valók. A nemzeti a nyílt fasizmust jelenti! A nemzeti már rég az övék! Ne legyen nemzeti! Közösen döntsünk, le a diktatúra minden formájával! – hangzott mindenfelől a bábeli zűrzavarban.

Pont ezért találtam ki ezt a nevet. Mi bajotok vele? Egész éjszaka nem aludtam, mire meglett. Figyeljetek rám! Egységes, mert most már egységben vagyunk – nem? Egységben az erő! – visszhangzott egy borízű hang a sarokból. Ssss! Figyelmet, egy kis figyelmet kérek! Ellenzéki, mert csak mi vagyunk egységben, az orbáni diktatúra nem egységes velünk. Ellenállás, mert eldöntöttük, hogy ellenállunk. Helyes, helyes, így már jó! Az a lényeg, hogy értelmesen, beszéljünk meg mindig és mindent! Hogy ne legyen diktátum. Éljen az EEE! – harsant mindenfelől. Halljuk, halljuk!

Köszönöm. Tehát az EEE programalkotó ülését megnyitottnak tekintem. Kevesen vagyunk.

A Geri nem jöhet, mert ő a főpolgármesterség, Zugló és Brüsszel mellé felvette a repülőgép vezetést is, de nem sikerült neki – hangzott a sorok közül. Ccc, pedig a képviselői igazolvány minden ajtót megnyit, mindenre alkalmassá tesz. Neki nincs igazolványa! Na ugye?! Hát sajnálom, – de nem látom Ágit sem. Az istenért, Ági! Hol vagy? Ő az ELTE rektorának helyét vette át. Ezen a héten ott lesz. Jó. És a többiek?

Jakab a HÍR TV-t vezeti, Gyöngyösi az ECHO-t, Bősz az ATV-t. Ezek nem közszolgálatiak, mind  kereskedelmi! Nem baj, kiterjesztettük a hatályt. Minden rádióban, televízióban, újságnál van valaki. Bolgár Gyuri kapta Szávayt. Ő még képviselő, tagja a Jobbik frakciónak.

Detti és Ildi? Kórházban vannak. Egyikük operál, másik a pszichiátrián. Melyikben? Valami állatkórházban, más címet nem találtak. Bár lehet, Ildikó most éppen borbély valahol. Borotválást is vállal? A képviselői igazolvány mindenre felhatalmaz. Kimondtuk, – nem?

Jó, jó, de van még hiányzó. Zsolti megigazíttatta banka frizuráján a búbot, amit lenyomott a fehér sapka, és most minden nap a várbeli volt karmelita kolostorban reggelizik, ebédel és vacsorázik. Ági és Csabi a Sándor-palotába vették be magukat, de még nem találtak alváshoz is kényelmes székeket maguknak. Feri? Valahol kígyózik egy böszmével – sosem tudni róla, hol jár.

Hallom, sokan mentek a Cirkuszba. Ki lesz az oroszlánidomár? Nem volt jelentkező.

Rendben van, de nemsokára kezdődik a parlamenti tavaszi ülésszak, oda be ne menjen közülünk senki! Már intézkedtünk. Ákos meg Laci hanyatt fekszik egy-egy küszöbre, ott élő ember át nem jut. Az izé, az a MSZP-s elnök beszögezte az összes kaput, a Tordai és a Fekecs meg füstgránátokat telepítettek mögéjük, ha mégis kinyitnák.

Ez az, ezt a kreativitást szeretem magunkban! Újhelyi Pisti és Szanyi Tibcsi már szervezik Brüsszelben a Fidesz-KDNP erőszak elleni tüntetéseket, gyűjtik a keresztény rémuralom alól felmentő hadakat. Jól kiegészítik egymást, Isti olyan merevre tömődött, hogy a cipőjét se látja, Tibiből meg kioldódott a csont, úgy nyaklik, mint egy tejgumi. Vége itt a diktatúrának, rabszolgaságnak! A taxisok ugyan nem veszik fel a telefont, de sebaj, a hidak, kereszteződések, vasúti vonalak, főbb útvonalak mind lezárva, harmadik napja nincs se kenyér se víz se fűtés az egész országban. Mostantól mindenki ránk fog szavazni!

M. G.