Hozzászólások a sajtótájékoztatón elhangzott beszédhez

Gratulálok a sajtótájékoztatón elhangzott beszéd szövegéhez!

Akár aláírások gyűjtésével is szorgalmazni kell, hogy az EU konzultációt folytasson. DE ne csak soros civilekkel!

A felmérések irányuljanak a migrációra, étkezés….De! a normális család modell/ édesanya és édesapa gyerekekkel!!!

A nemzeti gyökerek védelmére, a hazában uralkodó demokrácia kérdéséről…..is.

Köszönjük a sok-sok értékes munkát, EU-ba küldött jelzéseket.

Mivel lehetne elérni, hogy figyelembe is vegyék a CÖF-CÖKA , a valódi civilek véleményét?

Ne csak az álcivil, NGO párti ügynökök hazugságait hallják meg!?, akik bűnözőkkel szövetkeznek és nagy profitért tevékenykednek minden ember rovására.

Köszönettel: H-né

__________________________________

Kedves Csizmadia Úr!

Láthatólag, nagyon megviselte a Sargentini jelentés. Bízzunk a jó Istenben, hogy az igazságot látja.

Hiányolom, hogy nincs kellő erővel kommunikálva a volt gyarmattartók és háborúkat kirobbantók felelőssége, a német “jólét” érdeke, és az, hogy mi ártatlanul fizetünk helyettük.

Legyen szíves ezt megtenni a sajtóban, lehetne cikksorozat is. Akár fizetett cikk is külföldi sajtóban.

Ki fizesse a migrációt?

1) akik gyarmattartók voltak
2) akik háborúkat robbantottak ki és nyerészkedtek belőle, USA és társai
3) akik a fegyvereket eladták
4) akik szervezik és irányítják a migrációt, Soros és társai
5) az embercsempészek hada
6) akik üzletet látnak a migránsban, beszélő szerszámot (a német jólétet akarták vele fenntartani, ingyen képzett munkaerőt szerezni és félpénzért dolgoztatni)
7) akik félreértett emberiesség miatt behívják, segítik a migrációt
8) akik pénzért befogadják pl. Kötvény eladással
9) akik agymosásos módon segítik, CEU
10) akik a médiával hirdetik a migrációt, mint jót
11) akik liberális politika részeként segítik a migrációt
12) és végül mindenki, aki saját maga nem fogad be egyetlen migránst sem, de elvárja mástól és elvárná.

Nos: az viselje a következményeit, aki benn van a 12 kategória valamelyikében!

Üdv.
B. L. GY.

Hozzászólás az “Elégedettek a honi civilek” című cikkre

Nagyon fontos, hogy minden támadásra petícióval reagálni kell!

Tiltakozni a Sargentini és Libe összefonódó hazugságok ellen!

Nagyon remek, hogy rögtön felmérést reprezentálnak.

Fontos, hogy kiderüljön!-, hogy több, mint 60 000 civil szervezet virágzik és az EU mindig azt az egy-két hazaáruló civilt hívja meg, nekik van” joguk” a felszólalásra, hogy mocskolják hazánkat.

Felháborító!

Kérjük Önöket, hogy minden esetben- akár aláírás gyűjtéssel is- emeljék fel hangukat!

Köszönettel: H.-né

Vendégek Ninivéből

Kedves Mindannyian!

Most értem haza egy előadásról, rendezvényről, ami a Pázmányon volt. Az előadást az ÜKERHÁT (Üldözött Keresztények Helyettes Államtitkársága) szervezte, a vendég pedig egy Teleskof (másképp Telskuf vagy Tell Aszkuf) nevű város plébánosa volt a Ninivei fennsíkról, Irakból és négy fiatal keresztény mérnök. Azért jöttek, mert abból a pénzből, amit a magyar államtól kaptak, befejezték az építkezést.

Hét napig ünnepelt a település népe, tegnap véget ért az ünnepség, aztán repülőre ültek és eljöttek köszönetet mondani és beszámolni, hogy mit építettek a pénzből. Ezer lakóházat, befejezték az iskolát, közösségi házat építettek, de mindenek előtt egy új templomot. Sok-sok diát hoztak a romos és újjáépített házakról. Mindent maguk csináltak, hogy minél többet ki tudjanak hozni a pénzből. És először azok jutnak otthonhoz, akik nem mentek el Irakból.

És tudjátok, hogy mit mondott ez a fiatal plébános? A választások előtt a településükön minden keresztény azért imádkozott, hogy Magyarországon maradjon ez a kormány. Ott, távol Irakban, a Ninivei-fennsíkon értünk imádkoztak! És azt, hogy maradt a kormány, a plébános égi jelnek tartja. A falujukat/városukat elnevezték Magyarország leányának.

Ebben a történetben benne van, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Azt hiszem, ezért alapította Jézus az Egyházat. Ezt ma este megéltem. Gondoltam, megosztom Veletek ezt a megrendítő élményt.

GY. M.

 

MEGHÍVÓ – A rendszerváltás mérlege és az elmaradt igazságtétel” címmel-kerekasztal beszélgetés

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) Emlékezetpolitikai Munkacsoportja “A rendszerváltás mérlege és az elmaradt igazságtétel” címmel kerekasztal beszélgetést szervez Kövér Lászlóval, a Magyar Országgyűlés elnökével, Máthé Áron történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettesével és Halmy Kund történésszel, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum tudományos munkatársával a rendszerváltás folyamatairól és az első szabadon választott Országgyűlés működéséről.

2018. június 13-án 18 órától az Aranytíz Kultúrház
(1051 Budapest, Arany János u. 10.) Tolnay Klári termében.

Az előadáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni 2018. június 12. 16:00-ig lehet az [email protected] e-mail címen.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

Nyílt levél Judith Sargentini asszonyhoz

Mi büszkék vagyunk a nemzeti kultúránkra, keresztény gyökereinkre és a kérlelhetetlenséggel folytatott küzdelmeinkre, amellyel nemzetünket és Európát védelmeztük évszázadokon keresztül.

Tisztelt Sargentini Asszony!

Figyelemmel követtem a magyarországi demokrácia és a jogállamiság kérdésében készített beszámolójának bemutatását az Európai Parlamentben. Engedje meg, hogy ehhez komoly megjegyzéseket fűzzek, úgy is, mint egyike annak a csaknem hárommillió magyarnak, aki Orbán Viktor miniszterelnök úr demokratikus kormányzására szavazott, illetve azon 3,3 millió polgártársamnak, aki a nemzeti konzultáció során egyet­értett a soha nem látott méretűvé vált migráció kezelésére vonatkozó kormányzati elgondolásokkal.

Mi büszkék vagyunk a nemzeti kultúránkra, keresztény gyökereinkre és a kérlelhetetlenséggel folytatott küzdelmeinkre, amellyel nemzetünket és Európát védelmeztük évszázadokon keresztül. Bárkinek, aki Magyarországról megnyilvánul, tudnia kell, hogy a történelmünk során végül is minden ellenségünk felett győzedelmeskedtünk.

Önnek az volt a feladata, hogy a demokrácia és az emberi jogok magyarországi helyzetéről készítsen beszámolót. Ez teljes kiegyensúlyozottságot igényel, a szükséges információk és vélemények összegyűjtése során. Ön viszont leginkább a választásokon vesztes, erősen széthúzó pártokra és politikai tényezőkre (NGO-k) figyelt. Így bármelyik európai tagállam esetében is megfogalmazható lenne egy ilyen kiegyensúlyozatlan vélemény. Ezért az Ön beszámolója – csak Magyarországról –, eklatáns példája a negatív diszkriminációnak.

Figyelmeztetnem kell ezért arra a bölcsességre, miszerint: „Audia­tur et altera pars” (Halljuk a másik oldalt is). De ennek kiegyensúlyozottan és nem formálisan kell megtörténnie.

Természetesen a magyar kormány részéről részletes válaszokat fog kapni a felvetéseire.

Részemről viszont az alábbi javaslataim és észrevételeim vannak:
Történelemi ismeretei alapján nem találhat hasonló országot, amelytől elcsatolták területének 2/3-ad részét (Trianon, 1920), majd képes volt túlélni két totalitárius diktatúrát: a náci és a kommunista diktatúrát. A nyugat-európai országok ettől megmenekültek, szemben azzal, hogy e diktatúrákat a kelet-közép-európai országok átélni kényszerültek.

Ezekről Önnek tehát nem lehet reális képe. De megváltoztathatja, ha meglátogatja Budapesten a Terror Háza Múzeumot.

A zsidóság ügyében pedig kérem, tartsa észben, hogy Magyarország német megszállása előtt (Margaréta terv) mintegy milliónyi zsidó polgár talált menedéket országunkban. Ma pedig Európában Magyarországon él a legnagyobb zsidó közösség, békében és nemzetünk szerves részeként.

Tudnia kell, hogy az elsők voltunk, akik 1956-ban szembeszálltunk, és rövid időre meg is szabadultunk a szovjet despotizmustól. A világ pedig magunkra hagyott. November 4-én így a szovjetek le is verték a forradalmunkat. Több mint negyven évvel később viszont volt bennünk annyi erő és „kurázsi”, hogy vértelenül széttörjük a kommunista szorítást. Ezzel elindítottuk a többi ország felszabadulását a szovjet uralom alól, és jelentős mértékben járultunk hozzá a mai Európa kialakulásához.

Ne feledje, hogy az 1956-ot követően a véres megtorlások elől menekülők jelentős része később a tudományok, a művészetek, a kultúra vagy akár a sport világhírű képviselőjévé vált. Ők nem összehasonlíthatók a mai migránsokkal, akiknek még a szocializálásuk és beilleszkedésük is megoldhatatlan.

Ismerje meg a magyarok értékeit és tehetségét. Keressen példát a magyar szentekre, a magyar Nobel-díjasokra, zenészekre, feltalálókra, olimpiai bajnokokra és más kiválóságokra. Mindezekért: Tanúsítson teljes tiszteletet Magyarország iránt!

Jegyezze meg kérem báró Lámfalussy Sándor nevét! Olvasson az életéről, mert ő az, akit az „euró atyjának” szoktak nevezni.

A vallásszabadságról jusson eszébe a Tordán 450 éve született proklamáció! Szent István királyunk óta Magyarország a keresztény Európa részévé vált. Nem a mai Európa értelmében, amely nem vállalja keresztény gyökereit.

Ne feledje, hogy a tordai ország-gyűlés 1568-ban készült proklamációja volt az első, amely kimondta a vallásgyakorlás szabadságát Európában az akkor honos (katolikus, lutheránus, református és unitá­rius) vallások vonatkozásában.

Legyen hű Robert Schumannak, Európa szellemi megalapítójának alapvetéseihez. Ő így vélekedett a demokráciáról, és azt szigorúan a kereszténységhez kötve értelmezte:
Könyvében (Pour l’Europe) kifejti, hogy soha Krisztus előtt nem léteztek a demokrácia olyan követelményei, mint az ember méltósága és annak sérthetetlensége, az emberi szabadság, amelynek mindenkire érvényes kereteit a jog adja és a baráti szeretet gyakorlása mindenki iránt. Ezért kötődik a demokrácia doktrinális és időbeli értelemben a kereszténységhez.

Azt is leírta, mivé is válhat a demokrácia, ha – mint manapság – elszakad a kereszténység eszméitől. Így figyelmeztetett: „A demokrácia vagy keresztény, vagy pedig nem létezhet – mert akkor saját karikatúrájává válik, és átfordul anarchiá­ba és zsarnokságba.”

David H. Price Schuman Project című elemző művében a tagállamok szerepéről, példaképpen Portugália esetében a következőket írja: „A saját történelme, kultúrája és tevékeny munkássága és intelligenciája révén járulhat hozzá hatékonyan Európához, a többi tagállamhoz hasonlóan.”

Európai politikusként ismernie kell az alapjogi berendezkedés gyökereit Európában. Amikor Magyarországgal kapcsolatban az alkotmányos berendezkedést bírálja, jusson eszébe az Aranybulla nevű ediktum, amelyet II. András királyunk vezetett be 1222-ben. Ez volt a második példa Európában, hogy egy monarchia hatalmát alkotmányosan korlátozzák, csak az 1215-ben Angliában kiadott Magna Carta előzi meg. Nincs viszont mindegyik tagállamnak írott alaptörvénye, és így azt bírálni sem lehet.

Olvassa el figyelmesen Magyarország Alaptörvényét (2011), legalábbis a Nemzeti Hitvallás című részt. Ez eligazít a magyarországi alapjogi helyzet szellemiségéről, amely a társadalmi és privát életünket szabályozza, és teljes mértékben megfelel Robert Schuman alapvetéseinek.

Alaptörvényünk szerint pedig még Ön sem dönthet arról, milyen kormánya legyen Magyarországnak, mert ez a döntés kizárólag a magyar nép joga, miközben a demokratikus jogaival élve részt vesz a választásokon.

Kérem tehát, fogadja el a Fidesz–KDNP-koalíció harmadik 2/3-os választási győzelmét, mert ez annak a következménye, hogy az előző két kormányzati ciklus lényege a magyarok többségének megfelel.

Végül pedig: Szűnjön meg a gyűlölködés Magyarországgal szemben! Legyen vége a tisztességtelen információk terjesztésének! Senkivel szemben sem, és így Magyarországgal szemben se alkalmazzák a negatív diszkrimináció módszerét, amely Európában tiltott.

Tisztelettel:

Gottwald Péter,
az MTA köztestületi tagja

(forrás:magyarhirlap.hu)

GY. M.