Toborzó

Dr. Reök György Aba verse: Toborzó

Bármilyen hangzású a nevem, bárhonnan jött a szépapám
Azért vagyok magyar, mert magyar a lelkem, magyar a hazám
És büszke magyar vagyok, hisz van mire, ezt te is jól tudod
Kinek nincsen nemzeti érzeménye, az halott, az halott!

Legendásan szép ország volt a miénk: három tenger mosta
Kellett hát, hogy Trianon koncnak odavesse, széttapossa
Magyar nacionalizmus – mily hazug és gonosz vádszavak
Csak hogy nemzetedtől, hazádtól lelkedben is megfosszanak!

Száz év – még csak ennyi?! Hiszen itt van, most volt, vagy tán el sem múlt:
a legesleghosszabb háború a lélek harcmezején dúlt
Vissza, vissza!… Kárpátalja, Felvidék, Erdély és Délvidék
Keserves magyar sors, gonosz terv, népek közé vert szörnyű ék!

Úgy tűnik valamit nagyon elrontottunk régen
Vagy valami csúf rontás ül az emberiségen
Vajh mese volt az aranykor
Talmi csillogás, aranypor
Vagy igaz való?

Népek, nemzetek! Reggel indítsuk újra a történelmet!
Emberség kell, nem több! Dobjunk hát félre minden önző elvet!
Most sötét van, a mező virágai színtelenek éppen
De majd felragyognak színeik a reggeli napsütésben!

 

 

 

 

Meghívó “Párválasztás, házasságra felkészülés” című előadásra

Kedves Barátunk!

Februártól útjára indítottuk Intézetünkben a KINCS Esteket. A rendszeres találkozásokat azzal a szándékkal hívtuk életre, hogy lehetőséget teremtsünk a családok és a népesedés ügye mellett elkötelezett szellemi holdudvar számára a közös értékeinket középpontba helyező, családias légkörű együttlétekre.

Szeretettel hívjuk Önt, családtagjait, barátait, munkatársait, tanítványait, valamint szervezetének tagjait a KINCS Estek következő előadására, melynek címe:

Párválasztás, házasságra felkészülés

Vendégünk: Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus

Időpont:         2019. május 28. 18 óra

Helyszín:      Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért       (KINCS) – 1016 Budapest, Sánc u 3/b

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyeket érkezési sorrendben fogadunk.
Regisztrálni az alábbi  felületen lehetséges:  https://www.koppmariaintezet.hu/hu/kincsestekreg

Kérjük legyen kedves szervezete tagjainak is továbbítani a meghívót!

Bízunk benne, hogy vendégeink között láthatjuk a KINCS Esteken.

Üdvözlettel:

Fűrész Tünde
elnök
Kopp Mária Intézet
a Népesedésért és a Családokért (KINCS)

Patkányozás és civil társadalom

Jelenleg még felmérhetetlen, mekkora kárt okozott a civil szférában is, főleg annak a politika iránt nem közömbös részében Bangóné kijelentése, amely patkánynak bélyegzi a kormánypárti szavazók népes táborát. Annyival inkább, mert pártjából és a hazai ellenzékből egy-két kivételtől eltekintve nem igazán sietnek tőle elhatárolódni. Olyannyira nem, hogy méltán merül fel a gyanú: a botrányos nyilatkozatot a pártvezetés bátorította, ösztönözte, elvárta, sőt egyenesen és tervszerűen egyeztetett a nyilatkozóval, feltehetőleg a radikális ellenzéki törzsszavazók megnyerése érdekében.

Elképzeléseink persze lehetnek a civil szférában végzett rombolás mértékéről. Szemléltetésként elég, ha csak annyit mondunk, hogy a szoci politikus asszony óvónőből lett pártja parlamenti képviselője. S bár nem jellemző nálunk, hogy egy politikus kénytelen eredeti szakmájához, foglakozásához visszatérni, ez ebben az esetben azért is nehézségekbe ütközne, mert a „patkányok” gyermekeivel is kellene foglakozni, ami Bangónénak bizonyára nehezére esne, nem szólva arról, hogy a „patkány” szülők sem vennék éppen jó néven. Vagyis fölégette maga mögött a hidakat.  Igaz, ez sem egészen új, hiszen nem is olyan régen orvos is volt már, ugyancsak Bangóné táborából, aki a hippokratészi esküjére fittyet hányva kijelentette, hogy ő bizony a politikai ellenfél világnézetét valló pácienseket (szóval az „ellenséget”) nem hajlandó kezelni, gyógyítani.

Kénytelenek vagyunk szembe nézni vele, hogy egy ilyen „beszólás” egyenesen polgárháborús indulatokat gerjeszthet. Ukrajnát, Majdant akarnak talán egyesek, az ellenzék meghatározó prominensei, mert már annyira reménytelennek látják a helyzetüket, hogy már csak a polgárháborúban bíznak, hátha az hatalomra segíti őket? Már pedig a polgárháború rosszabb lehet a diktatúránál is (amivel a jelenlegi kormányt rágalmazzák, éppen ők!), mert netán még több ártatlan ember pusztulását hozza magával.

Képzeljük el, hogy mindazokban, akik eddig békésen tudomásul vették, hogy szomszédjuk, ismerősük, munkatársuk (horribile dictu! családtagjuk) gyűlölködik, orbánozik, mucsaizik, sőt a kedvükért kerülték a politikai témát, „jobb a békesség” alapon, mostantól kezdve, a „patkányozás” idejének kezdetétől így éleződik ki a kérdés: „szóval neked nemcsak a kormány(zás) patkány, hanem én is, mert nem arra szavaztam, akire te elvártad volna? Ez neked a demokrácia? Népi demokráciát szeretnél?”

Eddig csak a „vidéki, bunkó, tahó, lábszagú mucsai” hadaknak tulajdonították az Orbán kormány kétharmados győzelmét. Ez is elég veszélyes, hiszen azokra a nyugatról hallatszó hangokra rímel, amelyeket Sargentini asszony is fölerősített, hogy a szabad választások még nem jelentik a demokráciát, ez „csak hab a tortán”.  Innen már csak egy lépés (logikailag) , hogy az alsóbbrendűnek kikiáltott állampolgárok nem szavazópolgárok, nekik nem jár a szavazati jog. (Akkor már inkább a bűnözőknek, némely neoliberális elképzelések szerint.) Immáron azonban a kormány valamennyi támogatója patkánynak van kikiáltva.

Nem elég egyeseknek, hogy a társadalom igazságérzete máig sem tudta megemészteni a felháborító tényt, az igazságtételi törvény megtorpedózását, amelynek következményeként elmaradt a kommunista rendszer bűnöseinek felelősségre vonása. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugyanazokért a bűnökért, amelyekért a nácikat és kollaboránsaikat példásan és méltón megbüntették, a tömeggyilkos elvtársakat és leghűségesebb kiszolgálóikat úgy megjutalmazták, hogy még az unokáik is jól élnek belőle. Ez persze csakis a náci és a kommunista diktatúra ordítóan kettős mércével mérésével „igazolható”. Csak nem azok a leginkább vevők a patkányozásra, akiknek legnagyobb szükségük van a kettős mérce biztosította öncsalásra is?  „A mi rendszerünk alapvetően jó volt, ha voltak is hibák, elvtársak, de akinek az a rendszer nem tetszett, az patkány!” Amibe persze akár némi latens lelkifurdalás is belejátszhat: „megérdemelték azt, ahogy bántunk velük, az osztályellenséggel!”. Ez a rossz lelkiismeret pedig szintén a legrosszabb tanácsadók egyike.

A legszomorúbb, hogy minden jel szerint a jelenlegi nyugati politikai elit jórészt magáévá tette ezt a kettős mércével mérést. Ez csak a rendszerváltás után, fokozatosan derült ki. Mára azonban olyan méreteket öltött, hogy a Sargentini jelentés olyasmikért is elmarasztalta az Orbán kormányt, amikért a posztkommunista kormányokat terheli a felelősség. (Ne feledjük el: a romagyilkosságoknak volt egy titkosszolgálati szála is, a katonai elhárítás tagja megakadályozhatta volna a rémtetteket, jelenthette volna a fegyvervásárlást, de nem tette. Tárgyalásán a társadalomnak küldött különös üzenetként kéretlenül és hívatlanul maga Gyurcsány Ferenc is megjelent.)

Azzal természetesen egyet érthetünk, hogy olyan demokráciában szeretnénk élni, ahol az egyik párt politikusai nem patkányozzák le a másik szavazóit. De aki ezt a nyugati politikai elit prominens tagjaként megfogalmazta, az elhallgatta azt, hogy valójában mi történt. Hogy nálunk ki kit patkányozott le, hogyan és miért. Amit nyilván nem tehetett volna meg, ha a nyugati sajtó nem egyenirányított, hanem a valóságnak megfelelően számol be az eseményekről. Ezt persze a „megvásárolt újságíróktól” (Udo Ulfkotte) aligha lehet várni.

Legfőbb ideje volna valóban, hogy május 26-ától olyan politikai elit vezesse az EU-t, amely nem akarja rákényszeríteni kollaboránsként a tagországokra egy profitéhes háttérhatalom akaratát. Se migránsügyben, sem a társadalom igazságérzetének semmibe vevésével. Így aztán a posztkommunista és a velük szövetséges politikai erőknek is végleg el kellene búcsúzniuk attól, hogy nemzetidegen külső hatalmak őket használják kollaboráns elitként, a magyar lakosság nagy többségének akaratával szembemenve.

K. I. B.

Repülnénk!…

Szégyen, gyalázat, amit az ellenzék „összefogás” címen hosszú évek óta művel ebben az országban (tisztelet a talán egyetlen kivételnek, a Munkáspártnak)! Az ellenzék köreiben már régóta szó sincs igazi baloldaliságról vagy jobboldaliságról! Kizárólag a hatalom megszerzéséről szól minden, azt viszont bármi áron. Evégből ripacskodnak, hazudoznak, pozíciókért marakodnak, útszéli stílusban nyilatkoznak, lepatkányozzák a 3 millió választót, akik immár harmadszor szavaztak bizalmat az Orbán kormánynak, méghozzá 2/3-os többséggel. Minden morális tartást feladtak. Ez a csatornabűzös offenzíva már nem csupán a kormány ellen hat, ez már az ország, a nép elárulása, megtagadása, és a demokrácia megcsúfolása, lábbal tiprása! Még ők oktatnák ki a választókat, hogy kire, mire kellett volna szavazniuk?!

Szerencsére a nép nem kér az arcátlan kioktatásból, nem kér belőlük. Vajon az ellenzéki vezetők valóban azt képzelik, hogy komolyabb tömegek állnak ilyen hányingert keltő magatartású emberek mögé?! Hiszen látnivaló, hogy a nép egyre tisztábban lát, egyre inkább felismeri a valódi érdekeit, és azt, hogy kiben bízhat, kiben nem. Egyre kisebb hányadát lehet üres lózungokkal, semmit mondással etetni. Jól látják az emberek, hogy az ellenzéki vezetőket a kormány elleni áskálódás és a pozícióhajhászás annyira lefoglalja, hogy még épkézláb, versenyképes programmal sem tudnak előállni?! Ezek akarnak Magyarország vezetői lenni?! Hát nem néznek tükörbe?! Nincs egy szemernyi önkritika, de még önvizsgálati hajlam sem bennük? Ennyire elvakultak? Ennyire elvadultak?

Túl azon, hogy (politikai beállítottságtól függetlenül) minden jóérzésű ember számára mélységesen kiábrándító és felháborító az efféle, minőségen aluli „ellenzéki”magatartás, az ilyen öncélú, gáncsoskodó, haszontalan ellenzék rettenetes kárt okoz az országnak, a népnek! Gondoljunk csak bele: még így is, ezzel a súlyos belpolitikai kolonccal a lábán is halad, fejlődik az ország, de hol tartanánk, ha ezek az emberek nem azzal foglalkoznának nap, mint nap, hogy minden fórumon minden lehető módon keresztbe tegyenek a kormánynak, hanem az ország valós érdekeit szem előtt tartva, konstruktív ellenzékként viselkednének! Repülnénk! Szárnyalnánk!
Remélhetőleg szárnyalunk is majd az EP választás után, a mostaninál tisztább égbolton.

Dr. R. Gy. A.

Elhiszitek a szép szavakat azok után, hogy nem egyszer testközelből tapasztaltuk a kommunisták és a szocialisták által vezetett Magyarországot? Hogy hová vezették Magyarországot?

Azt hiszitek, ha leváltjátok a kormányt, akkor egy fiatal sem megy majd külföldre dolgozni?
Azt hiszitek, ha leváltjátok a kormányt, akkor minden magyar hazajön?
Hiszitek még, hogy akkor minden ingyen lesz? Lesz hideg virsli meleg sörrel, államilag fizetett Balatoni nyaralás, bambi meg fagylalt?
Hiszitek még, hogy duplájára emelkedik majd a fizetés és kevesebb adót kell majd fizetni?
Elhiszitek, hogy minden kórház 5 csillagos hotelként fog működni és minden betegre jut majd 3 orvos mindez persze ingyen?
Elhiszitek, hogy ha leváltjátok a kormányt, mindenki lakáshoz fog jutni hitel nélkül és senki sem fog megfagyni télen, mert lesz ingyen tüzifa?
Azt hiszitek, ha leváltjátok a kormányt, akkor az iskolában nem kell többé írni, olvasni és mindenki azt tanulhatja, amihez éppen kedve van? Hogy az alapfokú műveltség sem fog számítani?
Hiszitek, hogy minden út hirtelen aszfaltos lesz és hogy soha egy kátyú sem lesz majd többé az utakon?
Azt hiszitek, hogy ha leváltjátok a kormányt, nem lesz több szegény és többé senki nem fog éhezni?
Azt hiszitek, hogy az eddig is a “jóságáról” ismert baloldal a beígért elkobzott vagyonokat szétosztja majd az emberek között?
Tényleg azt hiszitek, hogy az a változás, amire annyira vártok, jó lesz?
Azt hiszitek olcsóbb lesz a kenyér meg a tej? Hogy olcsóbb lesz a benzin és az olaj?
Azt hiszitek megint 3.60 lesz a kenyér és havi 2000 eurós fizetés napi 8 óra munkáért?
Elhiszitek e, hogy a baloldal (ahogy persze eddig se tette 🤔😏) nem fog lopni, csalni, hazudni a nap minden szakában?
Komolyan elhiszitek azt, amit hisztek?
Elhiszitek a szép szavakat azok után, hogy nem egyszer testközelből tapasztaltuk a kommunisták és a szocialisták által vezetett Magyarországot? Hogy hová vezették Magyarországot?
Komolyan azt hiszitek, hogy minden vattacukorból lesz és a nap is szebben ragyog majd? Hogy szivárványon fogunk csúszkálni és lepkéket hajkurászunk a csodálatos virágos réten? És szívecskék meg színes lufik fognak szállni az égen és mindenki szeretni fog mindenkit? Még a szomszéd arab terrorista is szeretni fog?

Komolyan! Mit hisztek? Mit vártok? Mit akartok egyáltalán?

Hinni a templomban kell kedveseim!
Álomvilágban éltek! Tessék felébredni és kicsit körülnézni!
Azt a poharat nem félig üresnek, hanem félig telinek látni!
Eddig az “azt hittem” sosem vezetett jóra! Utána mindig a siránkozás következett…
Nem hinni kell, hanem bízni!
Hinni Istenben, bízni a jövőnkben kell!
Te is felelős vagy a hazáért! Láss a szemeddel, ne csak nézz!
Gondolkozz, mielőtt hiszel! Most kell igazán összefognunk!
A tét, az életünk!
Merjünk végre nagyok lenni mi magyarok!!!!

Hajrá Magyarország!

K. L.

Meghívó “Az örök szerelem titka a házasságban” című előadásra

Kedves Barátunk!

Februártól útjára indítottuk Intézetünkben a KINCS Esteket. A rendszeres találkozásokat azzal a szándékkal hívtuk életre, hogy lehetőséget teremtsünk a családok és a népesedés ügye mellett elkötelezett szellemi holdudvar számára a közös értékeinket középpontba helyező, családias légkörű együttlétekre.

Szeretettel hívjuk Önt, családtagjait, barátait, munkatársait, tanítványait, valamint szervezetének tagjait a KINCS Estek következő előadására, melynek címe:

Az örök szerelem titka a házasságban

Vendégünk: Prof. Dr. Csókay András idegsebész, agykutató

Időpont:              2019. május 7. 18 óra
Helyszín:            Kopp Mária Intézet a Népesedésért és                            Családokért (KINCS) 1016 Budapest, Sánc u 3/b

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyeket érkezési sorrendben fogadunk.

Regisztrálni az alábbi oldalon lehetséges: https://www.koppmariaintezet.hu/hu/kincsestekreg

Kérjük legyen kedves szervezete tagjainak is továbbítani a meghívót!

Bízunk benne, hogy vendégeink között láthatjuk a KINCS Esteken.

Üdvözlettel:
Fűrész Tünde
elnök
KOPP MÁRIA INTÉZET
A NÉPESEDÉSÉRT ÉS A CSALÁDOKÉRT

________________