Fiatal gazda pályázat

Megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” elnevezésű felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 37,75 milliárd Ft.

A most megjelent felhívásban – a korábbiakhoz hasonlóan – különböző vállalások alapján pontokat gyűjthet a pályázó. A felhívás ezen pontozási rendszerén keresztül előtérbe helyezi majd a magasabb hozzáadott értékű termelést, amely a felhívás szerint a kertészetet és az állattenyésztést jelenti. A vállalási pontrendszeren túl, a korábbiakhoz hasonlóan üzleti és pénzügyi terv elkészítésével vehetnek részt az induló fiatalok a pályázaton.

Hivatalos felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-elnevezs-felhvs

Sajtótájékoztató és ételbemutató

A Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Nógrád megyében, közel egy éve intenzív szervezéssel közreműködik a kis- és családi vállalkozások létrehozásában. Munkánk részét képezte létrehozott tizenhat Kistermelői Közösség megalakítása, együttműködve az aktív helyi polgárokkal, igénybe véve önkéntes munkájukat.

A megyében a polgármesterek, helyi intézmények (önkormányzatok, kormányhivatal, képviselők, a NAK helyi szervezete, stb.) segítették elgondolásaink gyakorlati megvalósítását.

Kiemelt szerep jutott a magyarországi élelmiszerláncoknak, amelyek készséggel bizonyították, hogy igényt tartanak a kis- és családi vállalkozások által előállított minőségi termékek forgalmazására (CBA, COOP Hungary, Reál).

A Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzeti Agrárkamarával és az említett kiskereskedelmi láncokkal megkötött stratégiai szerződéseink, kapcsolatunk az EMMI illetékes államtitkárságával, valamint a NÉBIH-vel folytatott konzultációink eredménye, hogy meghívhattuk az illetékeseket az általunk kifejlesztett „Komplettált egészséges ételek – élelmiszerek” bemutatójára.

A kóstolásra került élelmi anyagok mellett prezentálni kívántuk a gyermek- és közétkeztetésben résztvevő főzőkonyhák számára kialakított munkahelyteremtő know-how-unkat is. Ennek lényege, hogy az önkormányzati kezelésben lévő főzőkonyhák országos szinten történő második műszakos kihasználásával nemcsak táplálkozás-élettanilag értékes, konyhakész ételeket állíthatunk elő, hanem emellett több mint 1000, helyben kínált foglalkoztatás is megvalósítható (közmunkások, kismamák, nyugdíjasok).

Célunk a közjóra irányul, előzetes felméréseink szerint találkozik a szülők és a kormány „Ép testben ép lélek” gyermeknevelési koncepciójával. A megvalósítás érdekében tervezetünket a kormány felé továbbítottuk.

A sajtótájékoztató és bemutató helye a CBA Corso Gourmet étteremében volt, 2016. december 1-én.

Az ételeket bemutatta Buday Péter, mesterszakács.

Képek és dokumentáció a képgalériában.

 

 

1956 hősei előtt tisztelegve

A hatvan éve felszámolt parasztgazdaságokról, a szolidaritásról, a hősiességről és az összefogás megünnepléséről is szót ejtettek a Földművelésügyi Minisztérium vezetői az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján rendezett ünnepségeken. 

Szabadnak születtünk, mert őseink rendre az elsők között álltak csatába, ha a szabadságért kellett küzdeni – mondta Karcagon Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. Kiemelte: hat évtizede a magyarság összefogva, a történelmében ritkán látható egységben fordult a sztálinista terror, a gazdasági csőd, az élelmiszerhiány, a föld elvétele, a kolhozosítás, a téeszesítés ellen. A miniszter úgy fogalmazott: a szülőföldjéhez végletekig ragaszkodó, attól megfosztott, kommunista terror által tönkretett magyar parasztságot sújtotta a legtöbb kitelepítés; több mint 400 ezer főt érintettek a ki és belakoltatások, az internálások, a börtönbüntetések, a vagyonelkobzások, beszolgáltatások, kifizethetetlen adók és bírságok. A felszámolt parasztgazdaságok eredményeként, szülőföldjüket, házaikat, terményüket és jószágaikat elveszítve nincstelenné lettek a szülőföldünket megművelő gazdák.

A szabadság élményének megtapasztalása mellett az akkori események legfontosabb üzenete a közösségi szolidaritás fontossága – hangsúlyozta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Abdán, a Községházán megrendezett ünnepi megemlékezésen, jelezve, hogy ez a szolidaritás bebizonyította,  az összefogás még egy kis nemzetben is óriási energiákat képes felszabadítani. Éppen ezért mondhatjuk, hogy október 23. a szabadságharc novemberi vérbefojtása ellenére is piros betűs ünnep az egész magyarság számára – emelte ki Nagy István.

Német Zsolt a Vasalja Község Önkormányzata által rendezett ünnepségen, arról beszélt, hogy voltak a magyar történelemnek olyan fejezetei, amelyek hősökért kiáltottak – nem hagyták, hogy a hétköznapi emberek „átaludják az életüket”, egy ilyen fejezetet nyitott 1956. október 23-a. Hozzátette: „Nemzetünk jelenének pedig vannak olyan ünnepei, amelyek megállásra, emlékezésre szólítanak – nem engedik, hogy számolatlanul, tét nélkül peregjenek a napok.” „Ilyen ünnep a mai is, amikor a 60. évforduló alkalmából tisztelgünk az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt” – hangoztatta V. Németh Zsolt a rendezvényen, ahol a Horváth József kőfaragómester által készített 56-os emlékművet is felavatták.

Czerván György államtitkár Nagykátán a 60 esztendővel ezelőtti napok különös hangulatáról szólt, arra emlékeztetve az egybegyűlteket, hogy milyen volt egyszerre megtapasztalni a történelem megváltoztatásának felemelő pátoszát és a hétköznapi hősiesség emberi gesztusait, amikor egyetlen akarattá egyesült a reménytelenségből való kitörni vágyás. Az államtitkár közölte: az akkori napok legfőbb nemzeti élménye a szabadság mellett a közösségi szolidaritás megélése, amely bebizonyította: óriási energiákat képes felszabadítani az összefogás. Ez az egységbe forrt elszántság adott erőt ahhoz, hogy egy kis nemzet fegyvert merjen ragadni a világháború győztes nagyhatalma, a szovjet birodalom hadserege ellen. Czerván György arra is ráirányította a figyelmet, hogy ’56-ban- történelmünkben 1848/49 után másodszor – a külvilág valóban Magyarországra figyelt, A magyarok harcát osztatlan rokonszenv övezte.

Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár bajai beszédében kifejtette: olyan esemény évfordulójához érkeztünk, amely alapvetően formálta hazánk, sőt, egész Európa huszadik századi történelmét. 1956 októbere az összefogásról, a szabadság és a függetlenség iránti vágyról szólt. Azokról az emberi érzésekről, amelyek hatvan év elteltével is összekovácsolják a nemzetet. A forradalmárok, a szabadságharcosok a mi hőseink, a világnak is példát mutatnak. Köszönet a kitartásukért, a kiállásukért, a rendíthetetlen bátorságukért.

Budapest, 2016.10.23.

FM Sajtóiroda

Mezőgazdasággal foglalkozóknak max. 12M Ft támogatás – nem mezőgazdasági tevékenység elindítására

VP6 -6.2.1-16

A támogatás fő céljai:

  1. A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)
  2. B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület)

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft, amely az alábbi két célterületre bontva kerül megnyitásra:

  1. célterület: -„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja” 5,54 Mrd Ft.
  2. célterület: – „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mikrovállalkozás indítása” 8,31 Mrd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24.-től – 2018. 10. 23-ig lehetséges. Az adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.

A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

– 2016.11.24

– 2017.02.24

– 2017.04.14

– 2018.10.24

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1154 db.

A pályázat részletei az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa