Végre megcsörrent a fegyver a faló hasában! Reméljük most odafigyelnek a falovat eddig lelkesen toló emberek a zajra, s leállitják a falovat.

Évtizedek óta ismerhetnek az interneten, tudom sok borsot törtem már az emberek orra alá, de senki nem mondhatja el rólam, hogy nem mondtam igazat. Legefeljebb nem azonos időben látjuk a dolgokat.

Éppen ezért bár végtelenül sajnálom, de újabb Cassandrai előrelátásom igazolódot be, most Vona Gáborral kapcsolatban.

Milyen hihetetlenül sok kárt okozott és okozhatott ez az ember a magyarságnak, amiről fogalma se lehet jóhiszemű magyar honfitársaimnak. Csak gondoljunk bele mit rombolt az erdélyi magyarság körében is! Erdély a legnagyobb falat, a többivel eszébe se jutott törődni! Pedig nagyon elhagyatottak a Várvidékiek is! Sőt! Ott a teljes beolvadás legnagyobb veszélye!

Hány jószándékú magyar vitorlájából fogják ki a szelet az ilyen elvetemült emberek s viszik vakvágányra gátlástalasnul a lelkesedássel, becsülettel végzett munkájuk eredményét? Számtalan.

Ez az igazi lélekgyilkosság. Ebbe fásul és pusztul bele Nemzetünk!

Ezért is csinálják a VONÁk ezeket a dolgokat, mert ez ők tudják, de a jószándéku, lelkes magyarok nem! Hányan köveztek meg engem Vona Gábor álmagyar tettei miatt munkálkodásának legalább tizenöt éve alatt? Hány listáról zártak ki, tagadtak meg engem jobbnál jobb, lelkes, tisztalelkű emberek, aki megkeseredve az örök szélmalomharctól elfordultak az igazságtól és hagyták rombolni a Vonákat?!

Ám jobb későn mint soha mondták őseink is, igy talán még nem túl késő végleg felszámolni ennek az embernek a további rombolását. Szerencsére már mások, nálam sokkal nagyobb és okosabb emberek is látják amit látniuk kell. Bizzunk benne, a következő lépés az lesz, hogy visszajönnek a táborunkba és megujult erővel támogatjuk egymást az Isteni igazság útján.

A Magyarok Istene óvja az ilyenektől Nemzetünket.

A.C.
______________________________________________________________