Tisztelt Tomasz Sakiewicz Főszerkesztő Úr!
Tisztelt Ryszard Kapuscinski Elnök Úr!

Barátaim!

Kelet-közép Európában hajnalodik. Az emberek tudatában világosság gyúlt. Mi lengyelek és magyarok az elsők között jöttünk rá, hogy a mindennapos demokrácia létrehozója, életben tartója csakis a többségi civil akarat lehet.

Nemzeteink identitás tudata olyan erős, hogy demokráciából sem szorulunk importra.

Európa két világháborút elszenvedett, irtózik a fegyveres konfliktusoktól. Legnagyobb szövetségesünknek, az USA-nak is tiszteletben kel tartania ezt az érzést és tudomásul kell vennie, hogy a lengyel és magyar emberek barátságát hamis szólamokkal nem lehet megbontani.

Európa két leginkább keresztény nemzete tudja, hogy milyen drága portéka a függetlenség és milyen veszélyeket jelenthet, ha a nagyhatalmak innen vagy onnan, így vagy úgy, szemet vetnek hazájukra.

Barátaim!

Sem pénzzel, sem fegyverekkel nem lehet legyőzni a haza szeretetét, és a lengyel magyar testvériséget. Támadhatott ránk a nácizmus, a bolsevizmus, a kommunizmus, de népeink, ha kellett, véráldozattal is, kiálltak egymásért.

Nem kértünk és nem kérünk az orosz medve fenyegetéséből, sőt, amerikai szövetségesünk és barátunk beavatkozásából sem, elfogadjuk azonban, ha szándékaik a kölcsönös tiszteleten alapulnak, és ha Európa békéjét célozzák.

Lengyelek és magyarok soha nem engedték el egymás kezét. Elegünk van az ideológiákon alapuló butításokból, és az izmusok hálójában vergődő pártpolitikai roncs-derbikből. Az Európai Unió a nemzeteké, és nem fordítva, egy mesterséges, tehetségtelen, bürokratákkal vezetett élősködő szervezeté.

Az Európai Unió megújításának ideje eljött. Lengyelország fő szerepet kapott az Európa Tanácsban, reményeink szerint kiáll a kelet-közép európai országokért.

A függetlenségét féltve őrző lengyel és magyar nemzet két emblematikus alakja, Jaroslaw Kaczynski és Orbán Viktor már tudja, hogy elsődleges feladatuk a közjó megteremtése és saját népük szolgálata.

Barátaim!

Most Magyarországot ismét sok igaztalan támadás éri, ezért nekünk, civileknek itthon a helyünk. Megmutatjuk, hogy megvédjük a nép akaratából egymás után háromszor kétharmaddal megválasztott kormányunkat, és a külföldről támadott szuverenitásunkat.

Küldjetek erőt, imádkozzatok értünk, ígérjük, hogy jövőre ismét találkozunk, és együtt lehetünk büszkék, hogy megőriztük a valódi demokráciát.

A lengyel nép kivívta függetlenségét, példát mutat Európa többi országának. És ha bárki veszélyeztetné a lengyel határokat, segítünk, ott leszünk, mint mindig.

Éljen Lengyelország függetlensége és a lengyel-magyar barátság!

Csizmadia László
CÖF-CÖKA-CET elnöke