Új és hatékonyabb fellépésekre van szükség

Tisztelt CÖF!
Távirati stílusban:
Új és hatékonyabb fellépésekre van szükség.
Már nem elég egy nagy felvonulás vagy kis tüntetés – és nem elég csak Magyarországon. Látható, hogy az európai értelmiség vak vagy süket vagy nagyon ostoba vagy nagyon fél(ti, de ostobán a jólétét, karrierjét).
Kapcsolatokat kell teremteni a még normális eszűekkel, akik csak lapítanak. Tudományos értekezleteket, tanácskozásokat, informatív találkozásokat kell szervezni NEMZETKÖZI PARTNEREK RÉSZVÉTELÉVEL! Közismert tudósokkal, művészekkel, írókkal, közéleti gondolkodókkal – akik saját országukban ösztönzik a civil szervezeteket közös fellépésre.
Tisztázni kell:
– mi Európa? – mitől az? – egy kultúra, egy nép mitől életképes? (gyerek nélkül nem…), stb. – mire is kötelez a keresztény erkölcs?(saját családod és néped iránt is?)
– tudományos és népszerűsítő fórumokon sorra le kell leplezni a közkeletű „egyedül elfogadható nézetek” hamisságát és pusztító hatását!(Interneten közreadni!)
– le kell ülni nyilvános vitaesteken az ellenkező nézeteket hirdetőkkel! A lényegről, a tényekről essen szó, ne „szellemeskedésekről”. Jelenjenek meg ezek a viták a televízióban és neten, újságokban is!
– Legyen már vége annak, hogy csak az „egyívásúak” ülnek le egy asztal mellé – vagy ne álságos fecsegés mocsarába fúljon egy-egy ilyen „álvita”!
– Meg kell akadályozni a nemzetközi nagypolitikai tervek megvalósulását: Európa tönkretételét!
Mindez: NAGYON SÜRGŐS.
Reménykednünk kell, hogy még van józan paraszti ésszel bíró európai polgár minden országban.
A „migránsok” inváziója önmagában bizonyítja, hogy TÖMEGBEN AZ ERŐ. Nekünk is ezt kell tennünk! Fel kell lépni a gátlástalan, és teljesen immorális nagyhatalmi imperializmus ellen! 1848-ban is megmozdult egész Európa, de most sokkal nagyobb szükség van erre.
Sok érvet lehet felhozni minderre. Csak egyet jegyzek meg:
1./ Szent István a honfoglalás után sok magyar életét áldozta fel, hogy valóban beépüljünk Európába, asszimilálódjunk. Ezekben a migránsokban ki tapasztal asszimilációs szándékot?
2./ Mi, magyarok történelmünk sokán sok vért áldoztunk megmaradásunkért (nem egyszer Európáért is). Most hadköteles korú migránsok tízezrei lepik el Európát. Idejönnek a jólétért, ahelyett, hogy otthon harcolnának országuk jólétéért.
A szabadságot, a jólétet nem adják ingyen! Gondoljunk csak Heltai Jenő. SZABADSÁG című versére: „Hol áldozat nincs, nincs szabadság.” (Az a magyar, aki felvállalja ennek a népnek a sorsát.)
Ki kell képezni őket (természetesen Törökországban!) TÁBOROKBAN(!), és visszaküldeni, hogy otthon harcoljanak! Ne azt várják, hogy Európa vagy a „Világ” kiharcolja HELYETTÜK a szíriai jobb életet!
Aki ezt nem vállalja, azt ki kell utasítani. Ez az egész invázió demagóg módon arra épül, hogy visszaéljenek a „keresztényi erkölccsel”. Már Orbán Viktor is célzott erre.

Még sosem írtam ilyen közéleti célú levelet, de Önöknek is szükségük van arra, hogy újabb impulzusokat kapjanak a hatékonyabb fellépéshez.
Örülnék, ha visszajelzést kapnék, hogy nem pusztába kiáltó szó volt ez a levél.

Tisztelettel
R. A.
Színházrendező és tanár

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!