A miniszterelnök tusványosi beszédét követően kötelességünk mondanivalóját átgondolni. A pártok gyors reakciói felszínesek. Az ellenzékiek új perspektívák helyett kiragadott mondatok sajátos értelmezésébe kezdtek. Lényeglátásuk szürke hályogon keresztül érvényesül. Most is igazolták, hogy csak hatalomszerzési vízióik vannak. A nemzet napi gondjait nem képesek, a világ történéseit elemezve rendszerbe foglalni.

A miniszterelnök által képletesen felvázolt dobostorta fontosságát az alaplaptól az emeleteken át nem látják át. A tortát felfalni képesek, azt elkészíteni étvágy gerjesztően, mint mindig, képtelenek.

Mint a civil társadalom egyik szolgálója, felhívom polgáraink figyelmét arra, hogy az Orbán Viktor által felvázolt helyzet elemzése részletes stratégiai útmutatásra épült. Nemzetünk lelkierejével, közösségünk munkájával példamutató értéket hozhat létre Európa, de esetleg a világ népei számára is. Eközben azonban nap mint nap üdvözülnünk és fogadnunk kell a velünk hasonló nézeteket vallókat. Hasznosítsuk eredményeiket, Európa közösségi tenni akarását erősítve.

Civilként az Európai Unió működésére térve legnagyobb hiátusnak tartom polgáraink közvetlen véleményének mellőzését. A demokrácia látszata nem helyettesítheti a szubszidiaritást. Elefántcsont toronyból lehetetlen kormányozni. A torony tovább építése felhőkarcolóhoz vezet, ahonnan nézve az uniós polgárok elhanyagolható kis pontokká válnak. Az épület tetejére felkapaszkodók szűk közösségük jelenével és jövőjével foglalkoznak, ugyanakkor lent már a „kis pontok” a veszélyes, elavult szerkezet lebontásában gondolkodnak. Az Unió bürokratái több ízben balga népnek tekintik polgáraikat, de a szellemi honvédelem szélesedik, összefogása izmosodik.

Ma már az európai polgári elmélkednek a felújításon, tatarozáson és nem szeretnék hagyni, hogy a brexitet követően az intézmény romba dőljön. Érdekünk a kontinensek közötti versenyben az erősödés. A szuverenitás megtartása mellett valljuk, hogy az EU maradjon a béke szigete, ahol a balról és jobbról érkezők egyaránt baráti biztonságot találnak üzleti partnerként, vagy vendégként. Európa népeinek összefogását gazdasági érdekeik motiválják. A biztos megélhetés a gondoskodó államok, családbarát munkahelyek, szubszidiaritáson alapuló államgépezet, a közerkölcs és a joggal garantált szabadság felett őrködő intézményrendszer.

A politikai pártok szabad versenye az államok mindenkori, demokráciában fogant vezetését garantálja.

Szellemi honvédőként, széles közösségünk tagjaként, megszívlelve támogatóink véleményét, megfontolásra ajánlom az alábbi javaslatot:

  • Megdönthetetlen tény, hogy a népeink által bizalmat kapott államfők, miniszterelnökök a legmagasabb szinten képviselik, szolgálják érdekeinket, míg legitimációjuk töretlen.
  • Az országokban a választások alkalmával bizalmat kapott képviselők a törvényhozás aktorai.
  • Az államok országgyűlése többségi alapon alkotmányuk rendelkezése szerint alkot törvényt, jogszabályokat.
  • A kormányfő, meghatalmazását élvezve járhat el az Európai Tanács döntéseinek elfogadását illetően, amit ezután az államok országgyűlése ratifikál.
  • Az Európai Bizottság szakmailag készítheti elő az Európai Tanács által javasolt jogszabályokat, amelyek viselik a 27 tagállam konszenzusát.
  • Az Európai Parlament a kettős mérce melegágya, megszűnése indokolt! Ezt követeli a szubszidiaritás, mint a demokrácia alapköve, amely az egyes államok parlamentjében a választott képviselői által biztosíthatók. Az EP nem a politikai ideológiák csatározásának stadionja. Még csak nem is úri kaszinó, ahol a képviselők pókerezéssel tétjeiket, sorsunkkal játszadozva, saját haszonszerzésre tehetik meg.

Kezdeményezésünkre 2019-ben, lengyel csatlakozással megalakult az Európai uniós Civil Együttműködési Tanácskozás (EuCET), amely egyre fontosabb része az uniós nemzetek civil összefogásának. Idén immáron IV. kongresszusunkon Rómában már több keresztény-nemzeti-konzervatív szakszervezet is erősíti a résztvevő 20 ország szervezett közösségi munkáját. A szervezet tanáccsá alakult, nemzetközi grémiuma reményeink szerint a kongresszuson elfogadott, Zárónyilatkozatban aláírt, Uniót megújító javaslatainkat az EU illetékeseinek megküldi, várva építő válaszukat.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke
az EuCET alapítója

Tusványos margójára