Trump elnökségének igazi értelme: a globális elitokrácia elleni küzdelem

Hatalmas médiagépezet dolgozott azon, hogy sem az amerikaiak, sem mi, európaiak ne ismerjük fel az Egyesült Államokban zajló elnökválasztás valódi tétjét. Ez sok tekintetben sikerült is nekik; éppen ezért kell hangsúlyosan kimondani: Trump elnökké választása történelmi esemény, óriási esély arra, hogy a globális elit uralma megtépázódjon, és az amerikai társadalom újra talpra álljon – mind gazdaságilag, mind szuverenitásában. Ez a valódi tét, amely a következő négy évet meghatározza Amerikában.

A globális erők, amelyek az Egyesült Államokat is a markukban tartják, pontosan érezték és tudták a veszélyt, amely Trump esetleges megválasztásában rejlett. Éppen ezért tettek meg mindent, hogy Trump úgy tűnjön fel az emberek előtt elsősorban hazájában, de a nemzetközi közvéleményben is, mint egy totális kőbunkó, aki agresszív, modortalan, erőszakoskodik a nőkkel, buta, mint a tök, és nem ért semmihez. Ezzel szemben áll Clinton asszony, aki megfontolt, tapasztalt, igazi szakértő, kisujjában van a bel- és a külpolitika. Vagyis, Clinton a bennfentes, a „klub” tagja, akiben bíznak a „piacok” és a „befektetők” (vagyis a globális pénzügyi elit szereplői), míg Trump egy igazi kívülálló, egy alulról jött senki, akit az elit soha nem fogad be maga közé és ezért el kell kergetni jó messzire a hatalomtól.

Valljuk be: olyan hatalmas erők „tolták” felénk ezeket a fekete-fehér képeket a jelöltekről, hogy alig tudtuk kivonni magunkat a hatásuk alól, ha egyáltalán sikerült. Bár sokan annak szurkoltunk, hogy törjön meg végre a globális elitokrácia által dróton rángatott amerikai elnökök sorozata (sajnos Obamának sem sikerült kitörnie ebből az ördögi körből), mégis, az elsöprő fölényben lévő neoliberális közvélemény-formálóknak sikerült olyan képet sugallni Trumpról, hogy végül elbizonytalanodott az ember, hogy vajon tényleg ez a 70 éves fickó-e az, aki kellő intelligenciával, átlátó-képességgel, koncepcióval rendelkezik az előtte álló heroikus feladatok megoldására.

Ma már viszont jobban látszik, hogy Trump pontosan tudja, mi a legnagyobb kihívás számára, ezt a kihívást felvállalta, s beszélt is róla a kampánya során, csak sajnos erről már nem sok jutott el hozzánk az állítólagos viselt dolgai napi bizonygatása mellett.

Éppen ezért emeljük ki azt, ami valóban fontos és meghatározó a programjában: Trump az amerikanizmusra helyezi a hangsúlyt a globalizmussal szemben, vagyis, vissza kívánja szerezni az Egyesült Államok önállóságát és szuverenitását a globális elitokrácia markából. Trump helyesen felismerte a jelenlegi világhelyzetet: a rendkívül szűk kört alkotó (főleg bankár-dinasztiákra épülő) szupergazdag pénzügyi és vállalati világelit az elmúlt évtizedek során felvásárolta, megvette az Egyesült Államokat úgy, hogy felvásárolta és megvette annak politikai elitjét, kormányait, politikusait és képviselőit (a médiumokat szintúgy, jelenleg hat tulajdonos tartja kézben a teljes amerikai média-piacot…). Majd, a felvásárolt USÁ-t használja fel arra, hogy a világ piacai feletti uralmat is megszerezze – ez nem kis részt már teljesült -, majd ezen keresztül a globális politikai hatalmat is magához ragadja. Az Egyesült Államok felvásárlásán keresztül tehát a világ felvásárlására tesznek kísérletet, s ebben a játékban Hillary Clintonnak nagyon fontos szerepet szántak (mint ahogyan egyébként Angela Merkel vagy Juncker szerepe sem teljesen elhanyagolható, ha mindennek európai viszonylatait nézzük).

Trump kristálytisztán látja ezt, s tudatosan vállalta a brutálisan nagy erőkkel szembeni küzdelmet, annak érdekében, hogy a világ jelenlegi, alapvetően eltorzult, igazságtalan, globális uralomra épülő szerkezete megváltozzon. Trump nem véletlenül nem egy pártról beszél – hiszen ő teljesen más minőség ahhoz képest, mint a mit a konzervatív párt eddig jelentett -, hanem mozgalomról, amely az emberekre, a társadalomra, ha tetszik, a civil társadalomra épít. A teljes politikai elitet összességében tartja korruptnak – nincs kimondva, de aligha hiányoznak ebből a konzervatívok -, akiket már régen megvásároltak; csak a polgárok és azok mozgalma lehet az, amelyik képes szembeszállni a globális hatalmat gyakorló elitokráciával. Trump tehát valójában nem egy párt, hanem egy társadalmi mozgalom vezetőjeként lépett fel, mely mozgalom a Wall Street-i bankár- és multinacionális elit (tehát a nem amerikai, hanem globális erők) ellen lép fel, azaz nem politikai, hanem társadalmi küzdelmet vív.

Talán kicsit túlzás J. F. Kennedyt és Donald Trumpot összehasonlítani, ám minden különbözőségük ellenére az alapvető felismerésükben kísértetiesen hasonlítanak egymásra – és mindketten jó helyen „kapisgálnak”. Idézzük csak fel, mit is mondott Kennedy 1963-as, elhíresült rádióbeszédében, amit az óta is megpróbálnak – még mindig – jelentékteleníteni. A következőket: „Hölgyeim és Uraim! A „titkos” szó ellenszenves egy szabad és nyitott társadalomban. Népünk örökletesen és történelmileg ellenzi a titkos eszközökkel létrejött titkos társaságokat és titkos eljárásokat. Ellenszegülünk a világ egy monolitikus és szégyenteljes összeesküvésének, mely kizárólag titkolt eszközökön alapul, hogy befolyását megnövelje. Beszivárgással, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad választások helyett. Ez a rendszer, amit megterveztek, óriási emberi és anyagi forrásokkal, egy igen hatékony gépezetben, amely katonai, diplomáciai, felderítési, gazdasági, tudományos és politikai műveletekből áll. Munkálkodásai rejtettek, nem publikusak, hibáit eltemetik, nem reklámozzák, ellenzőit elhallgattatják, nem dicsőítik, nem kérdőjelezik meg kiadásaikat, titkaikat. Solon, az athéni törvényalkotó megtiltotta, hogy megtörjünk az összeesküvések nyomására. Kérem, informálják az amerikai közvéleményt: az embernek annak kell lennie, aminek született: szabadnak és függetlennek.”

Nos, Donald Trump úgy döntött, hogy informálja az amerikai és a nemzetközi közvéleményt arról, hogy az összeesküvés létezik és egyre láthatóbb. Egy, természetesen a magyar első nyilvánossághoz soha el nem jutott kampánybeszédében így fogalmazott (a szöveg fontossága miatt engedtessék meg a kicsit hosszabb idézet): „Ez egy globális hatalmi rendszer, mely felelősséggel tartozik a gazdasági döntésekért, melyek meglopták a dolgozókat, az országnak a vagyonát szétlopták, és egy kis csoport hatalmas vállalatainak és politikusok zsebébe tették azt. Ez a harc a nemzetünk túléléséért folyik, és ez az utolsó esélyünk megmenteni azt. Ezek a választások határozzák meg, hogy szabad nemzet vagyunk-e még, vagy csak illúzió a demokrácia és mi gyakorlatilag egy kis embercsoport kezében vagyunk, kiknek globális érdekeik a rendszer korrupciójában rejlenek. A mi rendszerünk pedig korrupt, ez a realitás. …Clinton gépezete egy ilyen táprendszer közepében van; mi ezt a a Wikileaks dokumentumaiból tudtuk meg, kik feltárták, hogy Hillary Clinton titokban találkozik a nemzetközi bankokkal, hogy megtervezzék az USA szuverenitásának a megsemmisítését, hogy meggazdagítsák a globális pénzügyi erőket, megvédjék a szponzorok és barátok különleges érdekeit….A leghatalmasabb fegyver, amit elővettek Clintonék, ezek a vállalati médiák, a sajtó; valljuk meg, a vállalati médiák többé nem foglalkoznak újságírással; ők a politikusok különleges érdekeit védik, amelyek nem különböznek más lobbisták és bankárok érdekeitől, személyes célok által hajtva. Nem az önök érdekeit, hanem a sajátjukat követik. Mindenkit, aki kihívást jelent számukra, elátkoznak és megvádolják szexizmussal, rasszizmussal, idegengyűlölettel….A politikai elit, mely védi őket, be van vonva egy hatalmas , titkos és szélesen szétterjedt bűncselekménybe.” (Mindkét beszéd forrása: www.alternativhirek.blogspot.hu)

1963 és 2016: két dátum, amelyet összeköt a modern történelem: két amerikai ember kimondott néhány tényt a nemzetközi közvélemény előtt, aminek tudása nélkül nem érthetjük a világ működését. Nagyon remélem, a két dátum történéseinek hasonlósága itt be is fejeződik.

Azt javaslom mindannyiunknak, hogy ne azt nézzük, milyen a haja Trumpnak, hogy néz ki, hogyan beszél, mennyire megnyerő modorú vagy mennyire oxfordi a stílusa. Ezeket felejtsük el, mert ha erre figyelünk, mi is csapdába esünk. Sokkal fontosabb dolgok forognak kockán.

Trump komolyan gondolja, amit mond, s amire törekszik, az jót tenne a glóbusz társadalmának.

Erősen javaslom, álljunk mögé.

 

Szerző
Fricz Tamás

“Trump elnökségének igazi értelme: a globális elitokrácia elleni küzdelem” bejegyzéshez 2 hozzászólás

  1. Trump egy dúsgazdag milliárdos, számomra elég érthetetlen, hogyan lehet őt elitellenesnek látni. Ha Trum karrierjét, vállalkozásait, anyagi helyzetét, médiaszerepléseit nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ez a rendszer neki kiválóan megfelelt. Nem hinném, hogy valaki meggyőződéssel fog harcolni egy olyan rendszer vagy olyan elit ellen, aminek jelentős részben a boldogulását is köszönheti.
    Érdekelne továbbá Fricz Tamás véleménye, hogy vajon az olajipar fellendülése, a szénbányák újranyitása, a környezetvédelmi állami szervezet leépítése és a globális klímaváltozás felpörgetése vajon milen úton fogja a globális társadalom hasznát szolgálni?!

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!