Trianonból remény

Keresztre feszítésünk Trianon

Eddigi történelmi megemlékezésekből, írásokból a környezetünk igazságtalansága miatti kifosztásunk, szenvedéseink, megalázottságunk, dühünk, haragunk, negatív érzéseink reményt elvevő, elkeserítő, lefelé húzó örvénye hatott ránk, magyarokra. Kerestük a segítséget másoktól, melyet nagy áron kaptunk meg a németektől a visszacsatolásokkal Bécsben, akik ezért újabb vesztes háborúba sodortak minket. Mindezek alapos, átélt ismeretében, most nézzük meg, lehet-e feltámadásunk Trianon?

 

„Mennél rosszabb, annál jobb!”

Ez a jelmondatom, ami eddig mindig vezérelt. Hiszen Isten mindenkire csak akkora terhet rak, amit az Ő kegyelmével el tud hordozni, mialatt megtisztulhat és megerősödik. De mondhatnám e jelmondatomat közismertebben: „Nem az a legény, aki üt, hanem az, aki állja!” Vagy Nagy Szent Terézt idézve:”Uram, már nem szeretsz engem, hogy meg sem próbálsz?”

Nézzük meg ezt a Bibliából Szent Páltól: „Miután tehát a hit által megigazultunk, éljünk békében az Istennel Urunk Jézus Krisztus által. Általa, a hit segítségével, utunk nyílt a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk is Isten (fiai) dicsőségének reménységével. De nemcsak ezzel, hanem szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem sarjad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből meg remény. A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által. (Róm 5,1-5)”

 

Próféciák

Jézusról szóló ószövetségi összes prófécia mindegyike teljesült. Szent Pio atyáé rólunk így szól: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában, páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre…” Ezen kívül még 13 prófécia mondja nagyjából ugyan ezt rólunk, magyarokról! A páratlan dicsőség” tehát a biztos jövőnk!

 

Isten terve

A Mindenható Atya Isten tudja a Gonosz minden tervét, és azt Szent Fiának Jézusnak az üdvösség-tervébe építi. Ezáltal a Gonosz a legnagyobb vereségét akkor szenvedi el, amikor a legnagyabb igyekezettel tör Jézus ellen: A kereszthalálba a Gonosz minden gyűlöletét beleadta. Legnagyobb veresége, azonban Jézus feltámadása és a mi megváltásunk lett.

 

Múltunkban

      1919-es magyar–román háború, amely 1920-ban ért véget, öldöklést és Magyarország kifosztását jelentette. A trianoni döntés: 1920. június 4. ma román ünnep. A jó edzőt a tartós győzelemre segítő csapat fizeti. Mi román trénerünknek már fizettünk, mert elviseltük tőlük a „sok szenvedést!” Így ma nekünk is van ünnepelni valónk az Istentől kapott „páratlan dicsőségért!” Nekik pedig a Gonosz sikeres támogatásáért.

Vagy nézzünk az utolsó parlamenti választásra, amely részünkről Soros György aknamunkája elleni felkészítésünket is tartalmazta. Így újra sikerült kétharmados többséget elérnünk. Ő nélküle nem biztos, hogy meg lett volna a kétharmadunk!

A mai ellenzék tábora pedig Soros György jelentős pénzbeli támogatása ellenére egyre jobban szétbomlik. Az őket összetartó gyűlölet saját soraikat is bomlasztja. Nemzetközi elfogadottságunk pedig jelentős mértékben erősödött.

Mindhárom esetben hálát adhatunk a Mennyei Atyának, aki dicsőségéből nekünk is adott!

 

Jövőnkben

      1956-ban 73 országba emigráltunk, kettős állampolgárok, két nyelv és kultúra birtokosai lettünk, így csaknem az egész Földet birtokolhatjuk, mert „Nyelvében él a nemzet”, amit senki sem vehet el tőlünk!

Annak a Szeplőtelen Szűzanyának az országa vagyunk, aki elfogadta a felajánlott Szent Koronát Szent Istvántól, és akinek Szeplőtelen Szíve végül győzedelmeskedik a Gonosz felett! Fatimai jelenései óta mi ezt tudjuk. Így két vesztes háború után most Vele tartós győzelemre juthatunk, ha megtérünk, és követjük Őt!

 

DICSŐSÉG ISTENNEK!

Budapest, 2021-06-24

H.Gy.

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!