Trianon témája

Tisztelt CÖF! 

Miniszterelnökünk   összefoglalója  (Tusnádfürdő  2019.)  ismét  kiemelkedői  államférfiúi  teljesítmény,  amely  a  nemzeti  összefogást  szolgálja,  és a  legteljesebb  elismerés  illeti  meg!

  Elszakított  területeink  által  érintett  családokat (politikailag  függetlenül  is)  örökös  fájdalommal  tölt  el,  hogy  képtelenek  vagyunk   a   trianonitisznek  mint   kóros  pszichés  állapotot  okozó    nemzettragédiának  legalább a  megfelelő kiábrázolását  megtalálnunk. (Sőt   elérnünk  ennek  megértését  és  orvoslását  is…) Ahhoz,  hogy  az  ne  csak  kesergést  és  vádat  tükrözzön,  a  meztelen  igazságot  kell  feltárnunk,  ahogyan   a  tárgyalásokra  azt akkor szakemberek   előkészítették,  de  ellenlábasaink  nem  vették  figyelembe, (noha jóval   később  valamelyes  visszacsatolás   mégis   igazolta   helyreállítási igényünk  jogosságát). Megtámadhatatlanná  és   elfogadhatóvá   kell  tennünk  kívülállók  számára,  s   ehhez   (ahogy  hírlik) földalatti  folyosó, gyertyafény,  különösen  pedig   értelmetlenül  összekavart  helységnevek  teljesen  alkalmatlanok. Még  efféle   gondolat   felvetése  is   meghökkentő:  mintha  öngyilkosságon  túl még  saját  sírkamránkat  is  kivájnánk,   berendeznénk  önmagunknak?   (S  ,,a   sírt,  hol  nemzet  süllyed  el”   –  kik   látogatnák?)      

   Hogyan  és  mikor  jöhetett  létre ilyen   ,,építkezés”  gondolata   egyáltalán?  Még  költenénk  is rá?

   Napjaink  világhelyzete  a  kérdést  rendkívül  érzékennyé  teszi,  mind   a  legkisebb   részleteiben,    mind    egész  Európa  számára  is.

  Ebben  az  ellenünk  felhozott,  szokásosan   eltúlzott  váda(ka)t    –   pl. általunk  elnyomott   kisebbségek –  (hiszen   M.o.  sem  volt  független)  nyilvános  vitákban   kellene  tisztázzák,  melyben  benne  vannak elkötelezett  személyiségek   tényadatokkal  és  az   MVSZ/OTT-nak   a  felkészültsége (és  mint  lojalitás)  mint  ahogy  az közismert.  Az ország  érdeke  a  múlt valamennyi  jelenségének   összeegyeztetéséért  kiált!      Meddig  lehet  a  szőnyeg  alá  söpörni  ezt  a  témát,  amikor  a  kínos  évforduló   közelsége  már  kényszerít  is  erre?

    Üdvözlettel

SZ. E.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!