Trianon 101

Trianon 101
Magyar Királyság 1000-1946, Interregnum 1946-2021, Magyar Királyság 2021-

A lényegre térve: a Kárpát-medencében egyedül a Magyar Királyság újrafelállítása oldhatja meg a fel-fel
erősődő nemzeti konfliktusokat és stabilizálhatja, majd felgyorsíthatja a gazdasági fejlődést, erősítheti a
jólétet. Mindez a fenntartható fejlődéssel összhangban történe, az ökologiai egyensúly helyreállításával.
Lehet minta, az új Magyar Királyság számára, a brit Egyesült Királyság alkotmányos monarchiája. További
európai királyságok is szolgálhatnának mintának, mint pl. Belgium, Dánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia,
Spanyolország, Svédország, amelyek mind sikeres és gazdag államok. Pont Magyarország nem lehetne
királyság, mely több mint 9 évszázadon át királyság volt? A királyt egy Magyar Királyságban a nép
közvetlenül választhatná meg. A királyi tisztség nagyjából egyezne a mostani államfő szerepével. A tisztség
nem lenne örökletes és időre, 5-10 évre szólna. Ùjraválasztás mindig lehetséges lenne. Ugyanez vonatkozna
bármilyen más tisztségre, grófok, bárok stb., tehát közvetlen választással, időre szólna a kiváltság.Nem
mellékes, hogy mivel a békediktátumot se egy magyar király, se kormányzó nem írta alá, érvénytelen,
továbbá a Magyar Királyság 1946-os megszüntetése ugyancsak illegitim volt, mert szovjet megszállás alatt
volt az ország. A Magyar Királyságot, Magyarországgal jó viszonyt ápoló alkotmányos Monarchiákkal kell
elismertetni: pl. Nagy-Britannia, Japán, Dánia.
Gazdasági aspektus: Már a Trianoni békediktátum megkötésekor is világos volt, hogy a Kárpát-medence
minden szeglete egy tökéletes gazdasági térséget alkot, mely teljesen önellátó volt. Mind nyersanyagban,
mind képzett, szorgalmas emberben bővelkedett, nemzetiségektől függetlenül. Ezt a gazdasági egységet kell
helyre állítani. Az utódállamok, Ausztria (Őrvidék), Kis-Magyarország, Szlovákia (Felvidék) Románia
(Erdély és Bánság) EU-hoz való csatlakozása csak lassan, vagy csak részben hozza meg a várt gazdasági
egységet a térségnek. Egyetlen jogos módja van e gazdasági térség teljes újraegyesítéséhez, mégpedig a
jogtalanul szétszabdalt történelmi Magyar Királyság felállítása. Ehhez majd a Vajdaság és Kárpátalja
(Felvidék része) térsége csatlakozhat, mint EU tag. Horvátország független állam maradhatna, Fiume
kivételével..
Nemzetiségi aspektus: Egyetlen egy utódállamban sem feszültségmentes a magyarokkal való együttélés,
mivel a magyarok kisebbségi jogait több mint 101 éve nem tartják teljes mértékben tiszteletben, sőt tiporják
azokat és általános a történelemhamisítás. Egy Magyar Királyságban, a királyság tagállamai: Magyarország,
Erdély, Felvidék és a Vajdaság, a brit Skócia mintájára saját törvénykezéssel, parlamenttel rendelkező állam
lenne. A többségben magyarlakta területek, népszavazás eredményeként, csatlakozhatnak a Magyar
tagállamhoz, így Felvidéken ez a nagyszombati, nyitrai, besztercebányai, a kassai kerület déli része,
Kárpátalján az ungvári, beregszászi, munkácsi, nagyszőlősi járás délkeleti részei, Erdélyben és a Pártiumban,
Szatmárnémeti, Bihar, Arad megye nyugati része, továbbá Kolozs, Maros, Hargita, Kovászna megye, a
Vajdaságban pedig az Észak-bácskai és Észak bánsági terület jöhet jelenleg szóba. Az egész Magyar
Királyságban a kisebbségek az önkormányzati jogot és autonómiát megkaphatnák. A fenti közgigazgatási
területek, akár 10 évenként tarthatnának népszavazást, mely tagállamhoz akarnak tartozni. A hivatalos
nyelvet minden tagállam saját maga dönthetné el. A latin helyett, az angol töltené be a második hivatalos
nyelvet mindenhol. E nyelvet a fiatalok legnagyobb része már most is minimum alapfokon beszéli.
Természetföldrajzi – ökologiai aspektus: Pl. a Kárpát-medence vízrajzi egysége eddig is nyilvánvaló volt.
A magashegységi vízgyűjtő területeken végrehajtott erdőírtások növelték az alföldi árvízveszélyt.
Magyarországon és a Felvidéken elégséges a nemzeti parkok száma és területe – ami természetesen
bővíthető. A Vajdaságban elégtelen, Erdélyben, a főleg magyar lakta területeken, egy park sincsen és itt a
természet nagyarányú kizsákmányolása is folyik. A Kárpát-medencei védett és védendő területek egységes
kezelése, a jelenlegi ökölógiai válság tüneteit is enyhíteni tudná, sőt segítené visszaállítani a medence
összefüggő ökológia rendszerét. Ez a Kárpát-medencében élő emberek életminőségét jelentősen javítaná, az
ökológai válság hatásai, mely a gazdaságra is negatívan hatnak, nagymértékben lecsökkenthetőbbek
lehetnének.
„Összenő ami össze tartozik”. Ha a Németországra ez igaz lehetett 1990-ben, míért nem lehetne ez igaz a
történelmi Magyarországra 2021-ben. Tudjuk, így lenne rendjén és mindenki jól járna: nemcsak az egész
Kárpát-medence, hanem az Európai Unió is. Nettóbefizető állam lenne a Magyar Királyság. Június 4-e,
2021-ben, nem a gyász, hanem az újragondolás és kivitelezés kezdete lehet. Szükség van a Magyar
Királyságra (, s akinek ez fontos és ebben hisz, amíg el nem jön Isten Királysága).
K. R., 2021.06.04
Forrás:
Királyságok a mai Europában: https://mult-kor.hu/20130201_kiralysagok_a_mai_europaban?print=1
List of national parks: https://www.britannica.com/topic/list-of-national-parks-2010533
Trianon 1920: Rubicon XXXI éf, 345-346 szám

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!