Tiltakozások – Liget-projekt

Tisztelt Fővárosi Illetékesek, Főpolgármester úr!
Mint a Főváros – 80 év óta – lakosa kérem, hogy a Liget már  megvalósításra kerülő  csodálatos  – Világhírű – építkezését  ne állítsák le.
Az, hogy zöld területeket akarnak védeni, nem állja meg a helyét. A Fővárosban  nem ez az egyetlen  ligetes, fás rész. Ennek legjobb bizonyítéka az  kisfilm – kisfilmek –  amit Budapestről készítettek.
Kevés olyan fás főváros van Európában mint a magyaroké. Gyönyörű zöld, és tele van fával. Ez bizonyíték arra, hogy nem zöld védelem, hanem politikai erőfitogtatás folyik.
A Főpolgármester úrnak vannak ígéretei melyeket nem tart szükségesnek betartani, valamint vannak egészen triviális intézkedései a Főváros megszokott rendje ellen. Miért pont itt akarja erejét kipróbálni?
A Főpolgármester úr ugyan kerékpárral közlekedik, de még egyszer sem vette észre milyen koszos minden utca.  Nem hozott olyan rendeletet, hogy mindenhol legyen kötelező!! a járdák takarítása. A vendéglősök teraszainak fel/lemosása. A megállók takarítása, Nem lehet becentrálni egyetlen helyre, a Ligetre – attól még a mocsok elnyeli a Fővárost. Az amit felkavar a szél, tele a kutyapiszok porított változatával – miért is kell belélegezni? Nem lesz mindig maszk az orrunk előtt.A Tisztelt Főpolgármester úr Liget-projekt huzavonával nem erejét, hanem gyengeségét demonstrálja.
Tisztelettel kérem a leállítás megszüntetését.
dr B.-né Sz.V.
______________________________________________________________________________

Tisztelt Önkormányzat!
Kérem ne gördítsenek akadályt – érvényes szerződések és a Főváros és a Kormány közötti érvényes megállapodás megléte ellenére – a Liget projekt teljes mértékű megvalósítása elé, hiszen annak minden eleme mindnyájunk hasznára van.
Várom szíves válaszukat és értelmes, jóindulatú  támogatásukat, üdvözlettel:
N.M.
______________________________________________________________________________

Tisztelt Városvezetés!
Személyem szerint nem értek egyet a Városligeti Építési Szabályzat tervezett módosításával, kérem hogy a jelenlegi szabályzat maradjon változtatás nélkül hatályban.
Köszönettel: T.Á.
_____________________________________________________________________________

Tisztelt Főpolgármester Úr!
Aggodalommal figyelem, hogy az új városvezetés a főváros fejlesztésével kapcsolatos, folyamatban lévő építkezéseket, köztük a Liget-projektumot, lassítja, akadályozza, hogy végső fokon ellehetetlenítse.
Üzenetemmel az ezzel kapcsolatos ellenérzésemnek kívánok hangot adni.
Az elmúlt tíz év alatt a főváros a fejlődés útján állt; gyönyörű nemzetközi kulturális és turisztikai célponttá vált, és Önök ennek a kedvező folyamatnak szeretnének látszólag véget vetni!
Annak reményében írom e sorokat, hogy Főpolgármester Úr enged a főváros és az ország többségi véleményének, és nem akadályozza tovább a megkezdett fejlesztési munkák folytatását, az eredeti tervek szerint történő befejezését.
Tisztelettel,
Dr. I-K. P.
___________________________________________________________________________

52 éve budapesti lakos vagyok,örültem, hogy európai szintű,hasznos és igényes Városligetet kapunk, de egyes emberek, csoportok kicsinyessége, irigysége és távolba látásának hiánya miatt torzóként mutatkozna szép Városligetünk.Az illetékesek felejtsék el a „keresztbetevés szándékát” és próbálják kreatív fantáziájukat, nagyvonalúságukat elővenni. Akkor mindannyiunk örömére dús természeti környezetben, gyönyörű alkotásegyüttest kapunk.
Üdvözlettel: D.É.M.
_____________________________________________________________________________

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelettel kérem, hogy a Városliget világszínvonalú, több nemzetközi díjat is nyert projektjét legyenek szívesek hagyni elkészülni Budapest és Magyarország javára.
Kérem azt is, hogy a jogállami elveket tartsák tiszteletben, miszerint utólagos jogalkotás nem lehet visszamenőleges hatályú, az egyszer már jogerős építési engedélyeket nem szabad ellehetetleníteni.
Köszönettel
S.F.
_______________________________________________________________________________

Tisztelt Városrendezés,
Mint   több mint 70 éve a főváros lakója, tisztelettel kérem Önöket, hogy gondolják meg jól, alaposan és lehetőleg politikamentesen, hogy tényleg le akarják-e állítani a Liget-projektet. Ha elődeink úgy gondolkoztak volna, hogy nem építenek semmit (Nemzeti múzeumot, Műcsarnokot, Vajdahunyadot, Széchenyi Fürdőt és még sorolhatnám), ma mit néznénk, mit mutogatnánk másoknak olyan szeretettel és büszkén?
Tisztelt Városrendezés, még egyszer kérem, jól fontolják meg, mi lehet fontosabb, mint a főváros, az ország szépítése, felemelése, lakóinak jóléte, otthonérzése.
Tisztelettel: Gy.Á.
________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Fővárosi Vezetés!
Ami eddig elkészült az a fővárosi emberek akarata szerint történt!
Ha leállítják a Liget-projektet, akkor a körülkerített terület kerítésére folytatólagosan írják rá a leállítást aláíró képviselők nevét nagy, olvasható betűkkel!!!
Legalább a bátorság ne hiányozzék a torzót akarók szívéből!!!
Tisztelettel:
H.Gy. (ny. építőmérnök)
_______________________________________________________________________

Tiltakozom a Liget projekt leállítását célzó Városliget Építési Szabályzatának (VÉSZ)  módosítása ellen!
Kérem részletesen tájékoztassanak:

 1.  Milyen konkrét cél vagy célok indokolnák a módosítást?
 2. A teljes program maradéktalan megvalósítása, mikor, mire, milyen költségekkel terhelné a Főváros költségvetését?
 3. Mire alapozzák, hogy a többség akaratával találkozna az esetleges módosítás?
 4. Honnan veszik a bátorságot, hogy egy országos jelentőségű, mindnyájunk büszkeségére, használatára tervezett kulturális beruházást, joga van a Fővárosnak megcsonkítani, megvalósítását megakadályozni?
 5. Miből gondolják, hogy ebből politikai előnyük és nem hátrányuk fog származni?
 6. Nem zavarja a Főpolgármestert, hogy nem városépítőként, hanem gáncsoskodó, rombolóként fog rá a történelem emlékezni?

„Liget Budapest Projekt mára Európa legnagyobb kulturális tartalmú, rangos nemzetközi díjakkal is elismert városfejlesztési projektje, mely nem csak nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos, hanem a nemzeti emlékezetünkben kitüntetett szerepet betöltő Városliget parkját újítja meg oly módon, hogy egyúttal megteremti a magyar kultúra évszázados, kiemelkedő teljesítményének széles körű hozzáférhetőségét. A Városliget élhetőbb, a mostaninál jóval zöldebb és korszerűbb, vonzó intézményekkel gazdagabb  park lesz, ismét méltón egykori fénykorához. ”
Nos a VÉSZ módosításával ezt akadályoznák meg! Tiltakozom!
Válaszukat várva:  M.E. (okl. építészmérnök)
________________________________________________________________________________________

Tiltakozom a Liget-projekt leállítása ellen. Budapest a nemzet fővárosa, pécsiként is össze tudom hasonlítani a Városliget korábbi képét a maival és el tudom képzelni a jövő Városligetét.
Valamennyiünk közös büszkesége a megújuló Városliget.
Üdvözlettel, Dr. M.Cs.
____________________________________________________________________________________

Tiltakozom a Liget-projekt leállítása ellen, és támogatom az eredeti terveknek megfelelő építkezések folytatását, és befejezését!
Dr. Sz-né N.Á.
________________________________________________________________________________

T. Városrendezés!

Döbbenten vettem tudomásul az új Főváros-vezetés ama  megmagyarázhatatlan szándékát, mellyel világhírű tervezők, alkotók már megvalósítás előtt nemzetközi porondon elismert liget-rendezési, megújítási projektjét, mely után több lesz a zöld terület mint annak előtte,  derékba akarja törni. Persze, ez egyáltalában nem lep meg, hiszen az őket minden megmozdulásukban tápláló balliberális lelkület sohasem arról volt híres, hogy épít, sokkal inkább arról, hogy értékteremtő emberek és közösségek munkájának eredményét feléli és tönkre teszi. Így 85 évesen éppen elég tapasztalatot szereztem ahhoz, hogy ezt nekem elhiggyék! De mit lehet csodálkozni egy olyan vezéreszme újabb destruktív, romboló megnyilvánulásán akkor, amikor a legnagyobb értéké, az emberélet kioltásában, a megannyi abortusz korlátlan propagálásával és támogatásával is, döntő szerepet játszanak az anti-keresztyén-konzervatív-nemzeti baloldali ideológiák, melyből a jelek szerint a jelenlegi Városvezetés Liget-projekt iránt is megmutatkozó pusztító indulata táplálkozik. Melynek eredménye egy olyan torzó lehet, mely nem hogy megvalósítaná az összberuházáshoz rendelt fokozott közösségteremtő, – fenntartó lehetőséget, de azt e helyett majd jelentősen károsíthatja is.

Kérem, követelem, hogy a már megtervezett, jóváhagyott, engedélyezett épületek megépüljenek, helyükre ne kerüljenek fák, hiszen az a csekély terület, mely így felszabadul ültethető fák számára, százszorosan rendelkezésre áll akár Budapesten vagy az ország számos területén. Ha pedig bárki is azt gondolja, hogy a nem megépült területekre kerülő fák által lekötött CO2 minőségileg magasabb rendű eredmény, mint a bárhol máshol ültetett azonos funkciójú fák által lekötött CO2 mennyiség, annak halovány segéd dunsztja sincs a természet működéséről. Aki pedig kifejezetten saját pillanatnyi ereje fitogtatásaként akarja felborítani a szépen haladó, majdan világhírre is pályázó Liget-beruházások menetét, ne feledje, hogy akkor, amikor a Főváros áhított rendje újra helyreáll, úgyis minden meg fog úgy valósulni, ahogyan azt a Tarlós-önkormányzat a Keresztyén-konzervatív-nemzeti-jobboldali kormánnyal meghatározta, és az ehhez szükséges valamennyi engedélyt és forrást elő is teremtette. Persze, ha valaki nem az ország gyarapítására összpontosít, sokkal inkább arra, hogy szívja a nemzet vérét, és a jelen évtizedben lassan helyreálló békét felborítsa, annak akár hiába is beszél az ember. De hosszú távon mindig felülkerekedik az igazság, s ahogy megérhettük számos nagy legény, szovjetpárti, kommunista nagyvezér csúfos bukását, vagy ha azt mégsem, korábbi befolyásának megszűnését, ugyanígy reméljük azt is, hogy akik képtelenek magyar nemzettársként a folyamatos fejlődés útját járni párthovatartozás nélkül, a maga idejében el fogják nyerni méltó büntetésüket.

Lehet, hogy szavaim túl szenvedélyesek és indulatosak, de kevés dolog tud annyira felháborítani, mint az, amikor a józan ész és alkotóerő helyét álnok és hitvány módon elfoglalja az infantilizmus és imbecillitás határán mozgó kártékony hatalmaskodás!

Kérem válaszolni az alábbi kérdésemre: Mi előny származik abból, ha a Fővárosi Önkormányzat által kiiktatni kívánt épületek helyére ültetik azokat a fákat, melyeket a Főváros más területén is elültethetnek, ott, ahol ehhez egy briliáns alkotási folyamat tökéletes egységét nem kell megsemmisíteni?

Tisztelettel és üdvözlettel: dr. tech. N.S.
_____________________________________________________________________________________

Tisztelt Budapesti, Fővárosi Városvezetés!
Tárgy: Tiltakozás a Városliget Építési Szabályzat módosítása ellen.

Önök egy megkezdett, több éve elfogadott városrendezési tervet akarnak romba dönteni, ezzel a VÉSZ (valóban vészes) módosítással, amellyel a főváros egyik legszebb részének teljes megújulását akarják megakadályozni. Eddig nem igyekezetek megindokolni, miért akarják leállítani a további építkezést, hanem olyan nyilatkozatot adnak, hogy CSAK – és csak azért is, hogy ellene menjenek nem pusztán a fővárosiak, hanem egész Magyarország lakossága jogos igényének.

Kérem, a kötelező és el is várt válaszukban indokolják meg, miért nem tetszik Önöknek az érvényes és hatályos Liget-projekt, ezen túlmenően azonnal állítsák le a minden észszerűséget nélkülöző  módosítási terv további tárgyalásait.

Üdvözlettel, N.A.

____________________________________________________________________________________

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tiltakozom a Városliget Építési Szabályzat módosítása ellen!
A tervezett projekt Budapest legvonzóbb attrakciója lesz. Idegenforgalmi szenzáció lesz Európában.
Idelátogató hazai és külföldi családok számára is több napi kikapcsolódást és élményt jelent majd.
Több épülete, valamint a projekt nemzetközi elismerésben részesült. A zöldfelület jelentősen nő!
Szűklátókörű politikai haszon reményében tisztességtelen a tervet akadályozni!
A közvélemény kutatások szerint a lakosság többsége támogatja!
Tisztelettel: Sz.M.
A Budapesti Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara tagja
___________________________________________________________________________________

Tisztelt Fővárosi Közgyűlés!
Áttekintettem a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy., 2018. június 20 óta hatályos rendeletet.
Az abban foglaltak egy tökéletesen átgondolt, egységes koncepciót tükröznek, amely a Városliget arculatát hosszú időre meghatározza.

 • A Liget Budapest Projekt ma Európa legnagyobb kulturális városfejlesztése, mely a budapestiek egyöntetű véleménye alapján nem csak a Városligetre lesz
  rendkívül pozitív hatással, hanem Budapest és Magyarország nemzetközi megítélését is új szintre emeli majd.
 • Egyidejűleg szolgál kulturális, szabadidős, sport, és tömegrendezvények céljára.
 • A megnövelt zöldfelületek a esztétikai és levegőminőségi szempontból előnyösek.
 • A legkorszerűbb követelmények szerint tervezett kulturális épületek – különösen a most díjazott, Sou Fujimoto jegyezte Magyar Zene Háza, és SANAA által tervezett Új Nemzeti Galéria – irányíthatja egész Magyarországra a reflektorfényt.

Ezen az átgondolt, egységes tervezési elvek alapján készült Projekten történő bárminemű változtatás ellen tiltakozom.
Felszólítom a  Fővárosi Közgyűlést, hogy a változtatásra irányuló javaslatait vegye le napirendjéről, és támogassa a hatályos Projekt megvalósítását!
Üdvözlettel, Dr. V.M.
______________________________________________________________________________

Tisztelt Fővárosi Közgyűlés!
Tisztelt Karácsony Gergely főpolgármester úr!

Hosszú életem során a fél világot bejártam, sok helyen laktam, sok mindent láttam, tapasztaltam. Most Budapesten élek, magyar állampolgárként szurkolok Magyarország felemelkedésért. Megtanultam, hogy ehhez az együttműködés az eredményes, járható út, nem a szembenállás, ami csak rombol, elszívja az erőnket. A tavaly októberi önkormányzati választások után megdöbbentett Budapesten a mindennel való merev – gyerekes – szembe helyezkedés, minden folyamatban lévő fejlesztés elutasítása. Különösen két terület: a Budai Vár és a Városligeti projekt megtorpedózása fájt. Aztán úgy érzékeltem, hogy mégis van remény az ésszerű együttműködésre. Most azonban a sajtóból arról értesültem megint, hogy a Városliget projektet megint le akarják állítani. Miért? Egy tanulatlan, iskolába nem járó kislány –  Gréta Thunberg – buta „zöldségeire” hivatkozva. Én is tudom, hogy a környezetvédelem, az elszemetelődés az emberiség egyik legnagyobb problémája, ezen a területen sürgősen és hatékonyan tenni kell valamit. De ezt a problémát nem lehet, nem szabad a Városliget szenzációs projektjének ’”elzöldiesítésével” összekeverni.
Kérem, gondolkozzanak el a problémán,mielőtt rossz döntést hoznak.
Tisztelettel: Dr. M.M.
MTA Doktora
Az Ikarus Gyár nyugalmazott fejlesztési főmérnöke
_____________________________________________________________________________________

Tisztelt Címzett!
Budapest azon lakói közé tartozom, akik azt szeretnék, ha minél előbb megvalósulna az eredeti formájában a „Liget projekt” –
Arról értesültem, hogy a VÉSZ  /Városligeti Építési Szabályzat / módosítását tervezik.
Kérem, hogy ezt ne történjen meg, tiltakozom az ellen, hogy a Liget felújítása, az erre vonatkozó tervek megvalósítása későbbre húzódjon.
Kérem álláspontom szíves figyelembevételét.
Tisztelettel: M.-né Dr. M.M.
________________________________________________________________________________

Mindenképpen meg kell akadályozni a Liget – projekt megfúrását! Nem kell még egy nolimpia! Ami nekünk siker, az ellenzéknek (?) kudarc és viszont.
V.G.
______________________________________________________________________________

Tisztelt Fővárosi  Önkormányzat!
A VÉSZ módosításával kapcsolatban az alábbi észrevételeim vannak:

 • A megtartott internetes lakossági fórum nem tekinthető, nyilvánosnak, hitelesnek!
 • A tervezett módosítás egy érvényes megállapodást próbál, jogi trükkel korlátozni!
 • Az összes tervezett és még el nem kezdett beruházás megvalósítását – a Budapest és az ország – lakosságának elsöprő többségével együtt támogatom.
 • Miért nem veszik figyelembe a többségi akaratot?

Várom a válaszaikat!
Üdvözlettel
id. D.G.
_______________________________________________________________________________

Sok honfitársammal együtt én is tiltakozom a Liget project ellehetetlenítése ellen.
Nem tudom elképzelni, hogy történhetett meg, hogy egy tehetségtelen bábú legyen Budapest polgármestere, de jót még nem csinált!
L.G.
_____________________________________________________________________________________________

Kérem a jelenlegi Város Vezetést, ne akadályozza a Liget projekt tervszerű befejezését, -tiltakozom az akadályoztatás miatt
dr G.-né D.M.

 

 

 

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!