Tétre, helyre, befutóra

FLAG POLGÁRI MAGAZIN

Ez a harc lesz a végső?

A tét brutális, a helyek korlátozottak és, hogy kik lesznek a befutók? Csak rajtunk, szavazásra jogosultakon múlik, akik elmegyünk szavazni május 26-án.

5 éves időtartamra 28 tagállam (még ideszámítva a briteket) 751 képviselőhelyéből 21 jut hazánknak. Sok vagy kevés? Ezen nem érdemes töprengeni, hiszen a képviselői helyeket a tagállamok lakosságával arányosan osztják el. A legnépesebb ország, Németország 96, míg a legkisebbek (Ciprus, Észtország, Luxemburg, Málta), 6 hellyel rendelkeznek. Brexit után 705 fő lesz az összlétszám, de a mi 21 fős keretünket ez nem befolyásolja. Nekünk, magyaroknak adott e lehetőség, hogy éljünk demokratikus jogunkkal és kinyilvánítsuk, hogy a jelenlegi Európai Unió irányával egyetértünk, vagy azt szeretnénk megváltoztatni. Fontos leszögezni, hogy a hazánk az Unióhoz tartozik, és oda is akar tartozni, de a kritikai észrevételekhez jogunk van.

Ez a harc lesz a végső, csak összefogni hát, és nemzetközivé lesz holnapra a világ? Ugye ismerősen hangzik? Vannak akik ezt akarják, amely nem más, mint az  Európai Egyesült Birodalom mielőbbi létrehozása, de ezt még szemérmesen csak Európai Egyesült Államoknak hívják. Fontos, hogy Magyarország kinyilvánítsa, elég volt abból az időből, amikor korábban a szovjet elvtársak mondták meg, hogy éljünk, mit tegyünk, és abból sem kérünk, hogy más gyámkodjon felettünk! Vannak akik éppúgy fordulnak az Európai Unióhoz, mint annak idején az elvtársak a Szovjetunióhoz, ha nem az ő véleményüket hallják viszont. Ők csak addig hívei a szólásszabadságnak, ameddig azt hallják viszont, amely egyezik az ő véleményükkel… Az unió jelenlegi vezetése a demokrácia köntösébe bújtatva jog,- és gazdaságtechnikai nyomásgyakorlással próbálja megregulázni a jelenlegi fősodortól eltérő véleményeket, megnyilvánulásokat miközben a közös európai megoldások szükségességéről hallunk visszatérően. Na de ez mit is jelent? Azt amelyet a németek vagy/és franciák kinyilvánítanak? Ellenkezés, más gondolatok(!) esetén jön a megbélyegzés és azt vesszük észre már nem is olyan lassan, hogy Orwell „1984” c. regénye már használati útmutatót jelent, hiszen a regénybeli felügyelő állam tökéletes alkalmazkodást követel a polgároktól hazugságokkal, félelemkeltéssel és kegyetlen büntetésekkel. A gépezet olajozott működéséhez, hogy a kifundált „közös Európa” gondolatrendőrsége teret kapjon leküzdendő akadályt jelentenek az önálló nemzetállamok, az országok önrendelkezési joga és kell egy új totalitárius rendszer, amely az élet miden szegletére kihat és nem tűr meg mást.

Akik elutasítják a konzervatív életszemléletet, családmodellt, kereszténységet, a zsidó, keresztény értékrendet, akik támogatják az internacionalizmust és ezzel az Európai Egyesült Államok eszméjét, mint birodalmi alattvalósságot, akik nemet mondanak a népek sokszínűségére és helyette a népek olvasztótégelyében hisznek és fel akarják számolni a nemzeteket, a nemzeti identitásra mételyként néznek, ők nem hazában gondolkoznak. Európa sokszínűségét pont az biztosítja, ha tiszteljük mások kultúráját, vallását és ápoljuk a sajátunkat. De. Amennyiben olyan tömegeket engedünk magunkra, akik nem toleránsak velünk, az a tolerancia halálához vezethet és bizony pillanatok alatt veszélybe kerülhetnek az oly sokat hangoztatott európai értékek: az emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság, emberi jogok, amelyekről bővebben itt: https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_hu

Ez az igazi tétje a mostani választásoknak. Európa megmarad-e a nemzetek szoros gazdasági és nem politikai szövetségének, vagy elmozdul visszafordíthatatlanul az Európai Egyesült Államok és az iszlamizáció irányába és csak idő kérdése, ismerve a termékenységi rátákat és az iszlám nem demokrácia kompatibilitását, mikor jön létre egy európai kalifátus? 2016-os adat szerint  Németországban a lakosság több, mint 6 %-a, mintegy 5 millió muszlim él. Ugyanez az arány Franciaország esetében 8,8 % ami 5,7 millió muszlimot jelent. Ezek a számok azóta emelkedtek! Az az elfogadott vélemény, hogy ha egy ország lakosságának 10 %-át meghaladja a muszlimok aránya, akkor a trend már visszafordíthatatlan. A napokban egy tévé vitában, ahol igazából nem volt vita, hiszen szinte mindenben egyetértett egymással, Timmermans és Weber, fentieket figyelebe véve nem véletlenül jelentették ki, hogy az iszlám hozzátartozik Európához. Timmermans szerint már 2.000 éve. Amikor szóltak neki, hogy Mohamed akkor még meg sem született, javított 1.500 évre…  No comment.

Érdekes módon pár hete  nyilatkozta Juncker a lengyel Rzeczpospolitának adott interjúban, hogy nem hisz az Európai Egyesült Államokban (https://www.rp.pl/Unia-Europejska/190429456-Juncker-Polsce-nie-grozi-pol…)! Úgy véli, hogy az európaiak ragaszkodnak gyökereikhez, éppen ezért a hazafiságra és a jó értelemben vett nacionalizmusra szükség van. Hoppá! Pont ezért a bevándorlás támogatása, vagy kompromisszumok nélküli elutasítása a határvonal! Természetesen nem mindenki érkezik rossz szándékkal, és nem is mindenki menekült. Na de valami különleges képesség kell ahhoz, hogy a személyi okmányok nélküli emberekről megállapítható legyen, kik ők, milyen szándékkal érkeztek?!

Kikerülhetetlen, hogy az iszlámról ne ejtsünk szót, hiszen napnál világosabban kiderült, hogy érdekes módon pont a baloldali és liberális erők nem ismerik, vagy nem akarnak tudomást venni az iszlám semmi mást el nem fogadó természetéről és ez által a hagyományos keresztény és zsidó értékrenden nyugvó társadalmi berendezkedésünket hozzák végzetes veszélybe. Történelmi felelősségük, ill. felelőtlenségük van. Az iszlám nem csak vallás. Sőt! Elsősorban nem vallás, hanem totalitárius társadalmi politikai rendszer, teljességgel elkülönült civilizáció, amely többet foglalkozik velünk kafirokkal, mint a muszlimokkal és amely az élet miden szegletére kihat és nem tűr meg mást. A vallás az iszlám legkisebb része. Vallásként az iszlámnak kizárólag a muszlimokra van következménye. Az, hogy miként jut be valaki a paradicsomba, hogy kell imádkozni, ezek vallási kérdések, ezek számunkra nem érdekesek, de az, hogy velünk, kafirokkal milyen a viszonya az iszlámnak, hogy értelmezi pl. a női egyenjogúság kérdését, már politikai kérdés. Mohamed nem volt sikeres az iszlámmal, amíg nem tette politikai rendszerré és nem nyúlt az erőszakhoz. Nekünk meg azért kell az iszlámmal foglalkozni, mert az is foglalkozik velünk. Amikor a kereszténygyűlölők és liberálisok oly megértőek és toleránsak az iszlámmal szemben, nem veszik figyelembe, hogy egy vallás helyét nem veheti át egy ideológia, egy vallás helyét csak egy másik vallás veheti át!

Az iszlám világuralomra törekszik, és minden mohamedán vallási gyakorlatának központi része, hogy az összes lehetséges eszközzel terjessze az iszlámot, amíg az el nem terjed az egész világon. Ennek egyik része a megtévesztés, más néven a takija. Ghazali iszlám filozófus írta: „A beszéd a célok elérésére szolgál, … Amikor igazmondás helyett a (dicséretes) célok elérése csak hazugsággal lehetséges, akkor megengedett a hazugság, akkor, ha a cél megengedett, és kötelező hazudni, ha a cél is kötelező.” Mivel az iszlám terjesztése (az iszlám szerint) hasznosnak és kötelezőnek tekintett, ezért az iszlám előrenyomulásának érdekében lehet hazudni. Hazudnak is. Gondoljunk csak a kiskorúnak vallott, de bőven 20-30 év felettinek kinéző, és január elsején születettekre…

A 6. század óta – amikor is Mohamed, az iszlám alapítója és önjelölt prófétája elindult, hogy meghódítsa a szomszédos városokat, meggyilkolva, megcsonkítva, megerőszakolva és rabszolgasorba döntve rengeteg embert – az iszlám romboló és elnyomó tanait ameddig csak tudták folyamatosan terjesztették. A dzsihádisták könyörtelen hullámai keresztény, zsidó, hindu és buddhista országokat és kultúrákat semmisítettek meg, 270 millió nem muszlim halottat hagyva maguk mögött, többnyire rendkívül barbár módon ölve meg őket. Afrika, a Közel-Kelet és a nyugati városok azon területeinek nemrégiben történt iszlám meghódítása, melyek ez idáig nem voltak a saría uralma alatt, nem új jelenség. É-Afrika, Egyiptom, Szíria, Libanon, Irak és a Közel-kelet egykor keresztény volt. Törökország régebben görög Anatólia volt. Afganisztán és a selyemút mentén fekvő többi ország pedig mind buddhisták voltak, akár Pakisztán és Banglades, amelyek buddhista és hindu országok voltak. Ma ezek a nemzetek mindegyike iszlám. Az Iszlám Állam azt mondja, hogy a nem muszlimokkal szembeni harc szent kötelesség. Miért ragaszkodhatnak egy ilyen szélsőséges elképzeléshez? Nos azért, mert széles körben elfogadott versek utasítják a muszlimokat arra, hogy a nem muszlimok ellen harcoljanak, mivel azok nem hisznek az iszlámban. Ha létezik vallásszabadság az iszlámban, akkor magyarázza el valaki, hogy hogyan válik végeredményben minden iszlám ország 100%-ban muszlimmá? Magyarázza el ezt valaki a szabadság és tolerancia szempontjából!

A Korán olyan versei, mint a 9:5 és a 9:29, felhatalmaznak a radikalizációra:

„Ha tehát a szent hónapok letelnek, akkor öljétek meg a pogányokat, ahol csak föllelitek őket! Fogjátok el őket! Ostromoljátok meg őket! Állítsatok nekik csapdát az összes leshelyről! Ha azonban megbánással fordulnak (Allahhoz), elvégzik az istentiszteletet és zakatot adnak, akkor hagyjátok őket szabadon az ő útjukon! Allah megbocsátó és kegyes.” (Korán 9:5). „Harcoljatok azok ellen – azok között, akiknek az Írás adatott (zsidók és keresztények) -, akik nem hisznek Allahban és a Végső Napban és nem tekintik tilalmasnak azt, amit Allah és az ő küldötte megtiltott és nem vallják az igazság vallását – (harcoljatok ellenük) mindaddig, amíg megadják a dzsizját (védelmi fejadó), lévén, hogy becsületüket-vesztettek ők!” (Korán 9:29).

A Korán más részei is előírják a dzsihádot. Például a 2. szúra 216. verse. Ez a vers szó szerint azt mondja, hogy még akkor is harcolnod kell, ha ezt nem szeretnéd. „Előíratott nektek a harc, még ha gyűlöletes is számotokra.” „De lehet, hogy nem szerettek valamit” (dzsihád), de „Allah tudja mi jó nektek.” A 8. szúra 39. verse azt mondja a hívő muszlimnak, hogy egészen addig harcoljon, amíg nincs több hitetlenség. „Harcoljatok ellenük addig, amíg nincs több Fitna (hitetlenség és többistenhit, vagyis Allahon kívül más isten imádata) és a vallás egyes egyedül csak Allahé lesz (az egész világon)” A 8:65 pedig azt mondja a vallásos muszlimnak, hogy a harc minden hívő kötelessége. ”Ó Próféta! Buzdítsd a hívőket a harcra! Ha akad közöttük húsz állhatatos, azok kétszáz fölött is győzelmet aratnak, és ha akad közöttük száz, akkor azok ezer hitetlen fölött is győzelmet aratnak, mivel olyan nép az, amely nem ért (semmit).”(Korán 8:65).

Karikatúra: Léphaft Pál

Vajon mi lesz Európa és Magyarország sorsa? Ez leginkább a mi döntésünktől függ. Vajon jó dolog a migráció, megoldja a mi és a kibocsájtó országok gondjait? A válasz a leghatározottabb nem. Sokan ismerik Roy Beck zseniális rágógumis videó magyarázatát, de biztos vannak, akik nem. Akárhogy is, de érdemes rászánni bő 6 percet:

https://www.youtube.com/watch?v=WSNG9XLByIo

Afrika népessége szédületes tempóban gyarapodik, a migrációs utánpótlás kifogyhatatlan. Itt frissen nyomon követhető a mértéke: http://nepesseg.population.city/world/af Vajon az a jó, és „európai” megoldás, ha átköltöztetjük őket, vagy inkább abból a rengeteg pénzből, amely a migrációra, és az integráció összes járulékos kiadásaira menne, ott helyben invesztálna az EU, életkörülményeket javítva, mezőgazdasági ismereteket, és egyáltalán tudásbeli segítséget nyújtani? Azaz ne halat adjunk, hanem halászni tanítsunk!

Az iszlám másik nagyon hatékony fegyvere a hidzsra, vagyis a bevándorlás általi dzsihád. Az iszlám hagyomány szerint Mohamed és követőinek Mekkából Jatribba (későbbi nevén Medina) történő migrációja vagy utazása 622-ben. A hidzsra után történt, hogy Mohamed már nem csak vallásos elképzelések prédikátora volt, hanem politikai és katonai vezetővé is vált. Innentől kezdve az új „kinyilatkoztatásai” arra buzdították követőit, hogy erőszakot kövessenek el a hitetlenek ellen. Figyelemre méltó, hogy az iszlám naptár nem Mohamed első „kinyilatkoztatásától”, hanem a hidzsrátol kezdve számolja az iszlám kezdetét, ami arra utal, hogy az iszlámtól nem elválasztható a politikai és katonai komponens.

A mostani neoliberális agymenés egyszerre akarja lerombolni a konzervatív, keresztény értékeket, meggyengíteni, eltörölni a nemzeti érzéseket, és magát a nemzet fogalmát is degradálóan kezeli. Számukra az ország csak egy terület és nem haza. Ez ahhoz hasonlítható, hogy viszonyulunk a lakáshoz, amelyben lakunk? Az otthonunkként tekintünk rá, vagy csak ingatlanként? Közülük néhányan azt sem tudják eldönteni, hogy a fiú vagy lány wc-be menjenek be, miközben előszeretettel hangsúlyozzák a jogokat és feledkeznek meg a kötelességekről. Vajon ők jelentik a jövőt, tudnának felelősségteljes döntéseket hozni? Kizárt. Vagy ha igen, az nem a szép új világ lesz. Akik támogatják a migrációt, a tiltott határátlépéseket, sőt még el is látják őket tanácsokkal, hogy, s mint lehet kijátszani az aktuális törvényeket, elmagyarázzák a jogaikat és semmit nem szólnak a kötelességekről, összejátszanak az embercsempészekkel, veszélybe sodorják eddigi életünket. Líbia felségvizeiről szó szerint – nincs rá jobb szó – kihalásszák az ilyen olyan motivációval és képzettséggel, képzetlenséggel felfegyverzett Európába igyekvőket, és vízitaxizzák őket 4-500 km-t a tengeren! Minden migránsban ártatlan szemű kisgyereket látnak, holott az ISIS gyerekeket is kiképzett gyilkolásra. Na, pont ezért, a migránsok szállításában résztvevők súlyosan felelősök a kioltott emberi életekért. Amennyiben azt gondolják, hogy a sors kegyes lesz hozzájuk, akkor nem baj, ha maguk elé idézik Winston Churchill egyik híres mondását: „A békéltető abban a reményben eteti a krokodilt, hogy őt eszi meg utoljára.”  E helyett inkább tartsuk magunkat Kozma atya intelméhez: „Félő, hogy ha nincs nekünk elegendő lelki erőnk, akkor az érkezők fognak bennünket formálni, alakítani.”

Természetesen soha nem a csendes többséggel van baj. Az iszlám esetében is elmondhatjuk ezt, csak hát a radikálisok arányát 10-25 %-ra mérik, amely, lássuk be nem kevés. Jelenleg 1,5-1,8 milliárd muszlim van a bolygón és igazán nem nehéz kiszámítani, hogy alsó hangon is 150-180 millió a radikális. Hatalmas szám. Ennek a duplája, amely a realitás, még elborzasztóbb! Ők is ugyanolyan emberek, mint mi. Látszólag. Kávézgatnak, dolgoznak, imádkoznak, nevelik a gyerekeiket, csak időnként átruccannak Szíriába, Irakba kicsit pénzt keresni és Allahot szolgálni… A nők is szépen tudnak varrni. Remek robbantós mellényeket készítenek – persze, hogy nem mindegyik – aztán amikor leszeretné venni magáról az önkéntes paradicsomba vágyó, fröccsen a vér, szakadnak a végtagok!

https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/

https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/

https://www.pewglobal.org/2015/07/16/extremism-concerns-growing-in-west-and-predominantly-muslim-countries/

https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/

Felmerül a kérdés: mi a megoldás? Van rá válasz. Őrizzük meg önrendelkezési jogunkat, mi dönthessünk saját életvitelünkről, kulturális és vallási szokásainkról, hiszen zsidó és keresztény értékrend szerint élünk és nem a sária szerint. Még azok is, akik ateisták, és, akik hittel vallják Jézus Krisztus feltámadását. Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.  Az már más kérdés, hogy Európa megmarad-e kereszténynek, vagy legalább keresztény értékrendűnek vagy sem. Amennyiben nem, akkor magától értetődő a tennivalónk. Orwell fentebb hivatkozott regényének az 1984-nek az eredeti címe ez: The Last Man in Europe (Az utolsó ember Európában). Ezt képletesen mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja, de mindenki figyelmébe ajánlom a Kossuth-nóta utolsó sorát:

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Pál Ödön

 

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!