Jövőnk a tét!

HONFITÁRSAK !

/AKINEK NEM INGE, NE VEGYE MAGÁRA !/

ÁTLÉPHETITEK-E ÁRNYÉKAITOKAT  VASÁRNAP ?

IGEN !

Ám ahhoz leginkább az elvakult liberál-bolsevik beütésű félrevezetett tömegeknek kell radikális fordulatot venniük, az észjárásukban. Felrázva önmagukat sok tekintetben, elsősorban a memóriavesztésüket újra élénkítve!


Kezdve az iskolai tanulmányaikon túl, a történelmünk 3 emberöltőnyi idejét számba véve általuk. Elővéve a józan eszüket és elaltatott igazságérzetüket ! Mi történt Hazánkban a II. VH-t követően ? Kik szerezték meg a hatalmat s mit tettek az ország népével ? Úgy a Rákosi rendszerben, mint később? Nem feledve a bolsevik akarnokok gyalázatos tetteit. Amely ’56-hoz vezetett! S mi történt utána, a becsületes, igaz magyar hazafiak feletti vérbosszú során, a dicső forradalmárainkkal ?


Mi lett a sok ígérgetésekből, amelyeket folyamatosan hirdettek, évtizedeken át? Hogyan ellenőrizték titokban mindennapjainkat s voltak élet-halál urai ? Közvetlenül tönkretéve emberek százezreinek életét ! Meghurcolva, megalázva őket, a családtagjaikkal együtt, akiket gyakorlatilag kirekesztettek a társadalomból !


A volt bűnösök utódait akarjátok ismét a hatalomba juttatni, hogy tovább rombolják közéletünket, nem csak itthon, hanem az Európai Unió Parlamentjében is ?

Gondolkozzatok már egy kicsit! Ismeritek pl. a DK első EP lista helyezettje családjának múltját ?

Elfogadható az, hogy a harmadik generáció tagjaként működjön tovább -minden gond nélkül- a magyar nép nevében, képviseletében ? Azzal a tudattal, hogy eleinek egyike, bűneiért a történelmi igazságtételt elkerülhette ?

S van képük a közéletben osztani nemzetellenes dogmáikat, zavartalanul ! A Ti támogatásotokkal ? Hát hol marad az erkölcsi, etikai tartásotok, érzéketek ? Mire neveltek benneteket a szüleitek, tanítóitok ?


Az önpusztításra? Nem hiszem !


Nézzetek vasárnap reggelig a tükörbe és legyetek öntudatos, hazaszerető, igaz magyar szavazópolgárok, akik nem az utódaik jövőjének elárulásáért adják le voksaikat, hanem egy élet igenlő, megújulásra kész társadalom alapjainak lerakásához!


Az alkotásra és teremtésre kész magyarság megtartását előmozdítva, a HAZA üdvéért, boldogulásáért, ahogy azt évszázadokon át tették előrelátó gondolkodóink, történelmi nagyjaink, királyaink, fejedelmeink, s nem utolsó sorban derék vitézeink, akik életük árán is mindenkor megvédték szülőföldjüket.

Vasárnap, békeidőben adhatunk erre jó példát, mindannyian, akik megtesszük azt, amit megkövetel tőlünk a HAZA !

 Végleg átadva a múltnak egy letűnt rendszer ránk maradt lesújtó árnyait, azok gátlástalan, régi és új képviselő-jelöltjeit, határozott fellépéssel kiejtve őket közéletünkből!


AZ ÉLHETŐ MAGYARORSZÁGÉRT !

Számít Rátok, minden értelmes, gondolkodni kész, tisztán látó Honfitársatok!

/P. A. Á./
nyugdíjas népművelő
MJB elnökségi tag
internetes koordinátor
***************************************

Petőfi Sándor: A NEMZETHEZ


Konduljanak meg a vészharangok!
Nekem is egy kötelet kezembe!
Reszketek, de nem a félelemtől;
Fájdalom és düh habzik szivembe’!

Fájdalom, mert düledék hazámra
Uj viharnak közeledtét látom,
És düh, és düh, mert tétlenkedünk, mert
Nem szakad le szemünkről az álom.

Pillanatra fölriadt e nemzet,
S szétnézett, mi zaj van a világban?
És a másik oldalára fordult,
S mostan ujra aluszik javában.

Ébredj, ébredj, istenverte nemzet,
Aki ott az elsők közt lehetnél,
S kárhozatos lomhaságod által
Mindig hátul és alant hevertél!

Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,
S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak,
Míg nevedet sírkövedre vésed!

Föl, hazám, föl! százados mulasztást
Visszapótol egy hatalmas óra,
„Mindent nyerni, vagy mindent veszítni!”
Ezt írjuk föl ezer lobogóra.

Oly sokáig tengődtünk mi úgy, hogy
Volt is, nem is a mienk az ország;
Valahára mutassuk meg már, hogy
Senkinek sincs semmi köze hozzánk.

Vagy ha végzés, hogy el kell enyésznünk,
Irtsanak ki hát ezen világból!…
A haláltól, nem tagadom, félek,
De csupán a becstelen haláltól.

Haljunk meg, ha nem szabad már élnünk,
Haljunk meg oly szépen, oly vitézül,
Hogy azok is megsirassanak, kik
Eltörölnek a földnek szinérül!

Legyen olyan minden ember, mintha
Zrínyi Miklós unokája volna,
Harcoljon ugy minden ember, mintha
Egyedül rá támaszkodnék honja!

Oh de akkor, akkor nem veszünk el,
Akkor élet és dicsőség vár ránk,
Akkor saját örök birtokunk lesz,
Ami után eddig csak sovárgánk.

Föl hazám, föl nemzetem, magyar nép!
Lépj a síkra gyorsan és egyszerre,
Mint a villám oly váratlanúl és
Oly erővel törj ellenségedre.

Hol az ellen, kérdezed? ne kérdezd,
Mindenütt van, ahová tekintesz,
S legnagyobb és legveszélyesebb az,
Ki mint testvér símul kebleinkhez.

Köztünk van a legnagyobb ellenség,
A cudar, az áruló testvérek!
S egy közűlök százakat ront el, mint
A pohár bort az egy cseppnyi méreg.

A halálos itéletet rájok!
Százezerszer sujtson bár a hóhér,
Bár a házak ablakán foly is be
Az utcáról a kiáradó vér!

Könnyü bánni külső elleninkkel,
Ha kivesznek e belső bitangok…
Félre most, lant… futok a toronyba,
Megkondítom azt a vészharangot!

Pest, 1848. augusztus

P.A.Á.


Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Iratkozzon fel hírlevelünkre!


Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!