Szellemi Honvédő Mozgalom díjainak átadása

A 2016-os Szellemi Honvédő díjat átvehette:

Dr. Völgyesi Miklós nyugalmazott bíró
ifj. Tóth György rádiós szerkesztő
FÓKUSZ Egyesület, elnöke Zsiga Kristóf

Az ünnepségen készült képeket és videó felvételt rövidesen közzétesszük.

Az ünnepségen többek között Csizmadia László mondott beszédet.

” Igen tisztelt Miniszter Úr!
Tisztelt Civil Együttműködési Tanács!
Tisztelt Szellemi Honvédők!
Tisztelt CÖF-CÖKÁ-val együttműködő közösségek!
Hölgyeim és Uraim!

Összegező megállapításom, hogy előző, 2015-ös ünnepi találkozásunk óta szellemi honvédőink tették a dolgukat. Fő feladatnak tekintették Berzsenyi Dániel szavainak követését, ami így szól: „Ébreszd fel alvó nemzetedet a magyarban!”. A mai, pártérdekekkel és elaggott ideológiákkal tömjénezett világunkban olyan polgárokra van szükség, akik nemzetüket, a nemzetek közösségét a szuverenitás eszmeiségét követve kívánják megőrizni.

Világos beszéddel üzenjük a világnak, hogy nemzeti létünk kikezdhetetlen – szilárd alapja az anyaföld, a családokra épülő társadalom és a magyarság összetartó ereje.

Európában és itthon is sokan bizonytalanná váltak keresztényi hitükben. Vissza kell térnünk Isten akaratához, aki szabadnak teremtett bennünket, bizalommal van irányunkban, minden egyes embernek küldetést adott arra, hogy a közjóért cselekedjen.

A szellemi honvédők közösségeinek folyamatos feladata van. A tízparancsolat eszmeisége mellett lélekerősítő munkával nap mint nap sugallnunk kell a szeretetre épülő közösségi szolidaritást.

Kézbe kell adnunk civil polgárainknak könyv formájában azt az alakuló  útmutatást, amelyet összegező nyelven „civilitikának” nevezünk, és amely, reményeink szerint a népfelség tudományának lesz nevezhető.

A nemzetek polgárai nem kívánják, hogy sorskérdéseikről felhatalmazás nélkül mások döntsenek. Elhasznált ideológiákra épült pártpolitikai érdekek többé nem zárhatnak bennünket rácsok mögé.  Véssük emlékezetünkbe a Szellemi Honvédelem magyar atyjának, Szabó Zoltánnak, a II. világháború előtt leírt szavait: „Egy nemzet nem akkor jut a végső veszélyek pontjaira, ha sokan fenyegetik, hanem akkor, ha elveszti önmagát!”

Barátaim!

Európa népei bőrükön érzik a ránk zúdított újkori népvándorlás veszélyét. Ha nem figyelünk, és nem acélozzuk meg tetteinket, elveszthetjük Európa kétezer éves keresztényi civilizációjának teljes értéktárát. Az illegális migráns áradat és a vele érkező terrorizmus jövőnket, gyermekeinket, unokáinkat fenyegeti. Ezt a támadást és veszedelmes erőt közös európai összefogással tudjuk megállítani. Bölcsen gondolkodó, erőskezű vezetőkre van szükség, akik mögött a kontinens polgárainak összecsengő akarata segíti az eredményes megoldást.

A brüsszeli bürokratákat nem kell felébreszteni, mert ők ébren követték el a keresztény Európa elárulását. Szükségszerű tehát az Európai Unió személyi és intézményes rendszerének reformja.

Jól döntött közösségünk, amikor ez év október 23-án a lengyel testvérszervezetünk 450 klubjával, majd a határon túli magyar ernyőszervezetekkel aláírtuk az Európai Unió Civil Együttműködési Tanács (EUCET) megalakításáról a szándéknyilatkozatot.

Várjuk a bajor szellemi honvédők ígért és gyors csatlakozását is.

Egységes közösségbe hívjuk a 28 európai uniós tagország azon polgárait, akik a nemzetállamok hívei és egyetértenek az Unió alapító atyáinak eredeti szándékával, tisztelik Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide de Gasperi kereszténységre épített akaratát.

Első lépésként szeretnénk eltöröltetni az európai polgári kezdeményezésekre vonatkozó törvényt, amely példátlanul megalázó a civilek számára. E törvény minden sora arra irányul, hogy a polgárok konstruktív kezdeményezéseit ellehetetlenítse. A civil kezdeményezések célba juttatásához 7 államból 2 millió aláírást kell begyűjteni. Ha ez sikerül, akkor az Európai Bizottság még mindig megakadályozhatja, hogy az Unió parlamentje elé kerüljön egy-egy fontos kezdeményezés.

A CÖF-CÖKA jogi kabinetje már dolgozik a benyújtandó, az emberi és állampolgári jogokat demokratikusan figyelembe vevő új törvénytervezeten.

Hölgyeim és Uraim!

A CÖF-CÖKA-CET égisze alatt, az ügyekért kiálló és keresztény európai civilizációnkat őrző és építő közösségek tábora egyre bővül.
A politikai és gazdasági eseményekre aktívan kitekintők száma dinamikusan növekszik.

Több mint 2000 Kárpát-medencei szervezet megkérdőjelezhetetlen hozzáállással bizonyítja érdekeltségét a civil összefogást illetően.

15 ezer főt közelíti az egyénileg is hadra fogható szellemi honvédők serege. Csapataink harcban állnak, a közrosszat támadva a közjóért. Véleményeinket, élve a szólásszabadság lehetőségével, kül- és belpolitikai események kapcsán nyíltan hangoztatjuk.

Eszerint alkalmatlannak tartjuk az Európai Közösség feladatainak elvégzésére a jelenlegi bürokratikus brüsszeli intézményrendszert. Az Európai Bizottság és Parlament teknősbéka lassúságú, sokszor kettős mércével meghozott migránsügyi döntéseivel szemben petíciókat fogalmaztunk meg. Tekintélyünket bizonyítja, hogy válaszokat is kaptunk, sőt, a migránsok letelepedésével kapcsolatos egyik javaslatunk pozitív visszhangra talált.

Létrehoztuk második honlapunkat azzal a céllal, hogy csatlakoztassuk mindazon szervezeteket, amelyek felülemelkedve a pártpolitikákon, a kultúra, oktatás, sport, karitatív tevékenység terén, valamint a hagyományőrzésben és az európai civilizáció fejlesztésében érdekeltek, megtalálhassák egymás programját és a közös kapcsolat lehetőségét.

Jelenleg a www.civilek.hu honlapunkra több mint 16 ezer közösség regisztrált. Működtetjük civil akadémiánkat, 2016-ban 13 alkalommal, neves előadók fellépésével elértük, hogy a 300 fős teltházak visszaigazolják a „civilitika” szükségességét.

A migránsok itt hagyott, eldobált hamis útleveleit és fertőző szemetét takarítottuk Zákányban és Hegyeshalomban. 50-50 önkéntesünkkel részt vettünk a zákányi óvoda felújításában, és gyermekjátékok adományozásával próbáltunk az óvodások kedvében járni.

A népszavazásra buzdítás keretében szellemi honvédőink az ország 105 helyén előadásokban kifejtették az újkori népvándorlással kapcsolatos álláspontjaikat.

  1. március 15-én és október 23-án fogadtuk lengyel barátainkat, együtt emlékeztünk dicső forradalmainkra. Megtisztelő és emlékezetes volt, hogy Andrzej Duda köztársasági elnök úr beszédet mondott Bem téri civil rendezvényünkön. A magyar szellemi honvédők november 11-én Krakkóban, a Lengyel Függetlenség Napján 300 fővel rótták le tiszteletüket a lengyel áldozatok és hősök előtt.

Kormányunk elé terjesztettük a korszerű és egészséges táplálkozást segítő, gyermekélelmezésben alkalmazható technológiai javaslatainkat, csatoltuk a vidéki helyszíneken létrehozható, munkahelyteremtő elképzelésünket, amely helyben 1000-nél is több ember foglalkoztatását tenné lehetővé.

Nógrád megyében szakmai szolgáltatásunkkal 16 Kistermelői Közösséget hoztunk létre. Célunk a falusi életterek szélesítése.

Kiváló munkatársaim, többek között Bencze Izabella, Fricz Tamás, ifj. Lomnici Zoltán, Heizler Norbert időt és energiát nem kímélve ismertették a televíziókban, sajtóban, sajtótájékoztatókon, MTI közleményekben és számtalan publicisztikájukban a hozzánk érkező sok száz, civilek által fogalmazott javaslatokat, véleményeket, üzeneteket.

Tisztelt Barátaim!

Úgy hiszem, emelt fővel kijelenthetjük, hogy a közjóra irányuló tevékenységünk növelni tudta a társadalmi kohéziót.

Alakul az új egység.

Széchenyi Istvántól kapott jelszavunkat: „Semmit rólunk, nélkülünk!” folyamatos odafigyeléssel teljesítjük.

Köszönet minden velünk tartónak, ne feledjük: „Egy mindenkiért, mindenki egyért!”

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!